NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ

            * Dù phép tắc vô cùng, Chúa cũng không thể ban cho chúng ta ơn nào trọng hơn Thánh thể của Ngài.

            * Dù khôn ngoan vô cùng, Ngài cũng không thể t́m ra cách nào kỳ diệu hơn để tỏ t́nh yêu chúng ta.

            * Dù giầu có vô cùng, Ngài cũng không c̣n báu vật nào quư hơn để tặng chúng ta.

(Thánh Augustinô)

I. Hiện diện thực sự:

1. Theo Kinh Thánh (kt)

2. Theo Tín lư thần học (tlth)

3. Theo Giáo lư GH Công giáo (glcg92)

4. Theo Giáo huấn của Giáo hoàng (*TT, đường lên Thiên đàng)  (*TT, trung tâm GH)

*Thông điệp GiáoHội  từ Thánh Thể- ĐGH JohnPaul 2

 

*Thông điệp Sacramentum Caritatis- ĐGH Bênêđictô 16  (Dẫn nhập)  (phần 1)  (phần 2) (phần 3)  (kết luận)

 

*nh Hằng Sống cho ḥa b́nh (Sứ điệp THĐ TG 16)

 

5. Theo mạc khải trong "Maria: Thần đô huyền nhiệm" (Khi xưa Chúa lập phépTT)  (Lời Mẹ Maria nhắn nhủ)

6. Theo Các phép lạ: (Phéplạ TT theo thời gian)   (Truyện Lạ TT (TrươngVânThục)   (Sự lạ TT cho người VN)

II. Tôn kính Thánh Thể

Thánh Lễ Misa (Sự kỳ diệu)   (Giá trị)    (khát khao Lễ Misa)

 

Rước MTC

3 điều kiện rước lễ

Rước lễ, cám ơn với Đức Mẹ
Đức Mẹ gương năng rước lễ 

Lời cám ơn (HY Tung)

Đừng RL phạm thánh

1.Rước lễ thiêng liêng

2.Rước lễ thiêng liêng- ơn ích-MB

 

Viếng MTC

Viếng Thánh Thể

Các thánh cầunguyện trước Thánh Thể-tr
BàmẹđôngconviếngChúahàngày-tr

Có Chúa trong TT không?-tr
Thị kiến của thánh Don Bosco-tr

Sùng Kính Phép Thánh Thể-tr

Gương sùng kính TT-tr
Nakamura: cha có đem TT cho con không-tr

Đừng cứng ḷng như Wiclef-tr

---

Sách: Mến yêu Thánh Thể

---

Những bài đọc thêm

Đức Trinh nữ Maria Mẹ TT
Chúa ngự trong Nhà Tạm v́ con
Những Gioan của Thánh Thể

Bánh rượu nên Ḿnh Máu Chúa cách nào trong "Bí tích TT"?

Thánh Thể: Chân lư siêu việt, gồm tóm các mầu nhiệm ơn Cứu chuộc (QP)

Bánh ăn và Thánh Thể
Bí tích t́nh yêu và hợp nhất

Đi lễ muộn được RL không?

Đây Chiên Thiên Chúa