Tn sng

Lng Thương Xt Cha

(Lm.MarkCMC,Trch Nhật k Lng TXC 16 Feb. 09)

 

1. Thnh Faustina với sứ mạng phổ biến Lng Thương xt Cha

1. Tiểu sử thnh nữ Faustina

2. Sứ mạng thnh Faustina

3. Lng Thương xt Cha với nhn loại

4. Tn knh Ảnh Lng Thương xt Cha

5. Lần hạt Lng Thương xt

6. Cầu nguyện lc 3 giờ chiều

7. Lm tuần 9 trước lễ knh LTXC

8. Mừng lễ Cha Thương xt

9. Truyền b LTXC

                                   10. LTXC với linh mục, tu sĩ nam nữ

 

 

2. Tuần chn knh Cha Tnh thương

Ngy 1-Thứ Su Tuần Thnh

Ngy 2- Thứ Bảy Tuần Thnh

Ngy 3-Cha nhật Phục sinh

Ngy 4      Ngy 5      Ngy 6      Ngy 7      Ngy 8      Ngy 9

 

Mừng lễ Lng Thương xt Cha

 

*The Divine Mercy Novena (English)

-------------------------------------------------------------------------

1* Cc Thnh ca tụng LTXC (đọc) (2012)

  2*Lng Thương xt Cha cho người thời nay (đọc)

  3* Phương thế cứu rỗi mnh v thn nhn nhờ lng TXC (2 lời hứa trọng đại) (đọc)

(Đọc cả file)           (English)