Ngày 1 tháng 1

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

(Lễ Trọng)

 

Kinh Chiều I

 

Giáo đầu

Cs: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con.

Cđ: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Cs: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Cđ: Tự muôn đời như chính hiện nay, luôn măi đến thiên thu vạn đại. Amen. Alleluia.

 

Thánh thi

 

Thuở trời đất chưa xuất đầu lộ diện,

Đă có Ngài, sinh bởi Đức Chúa Cha,

Ngài là chính khởi nguyên và tận điểm

Của mọi loài trong hoàn vũ bao la.

 

Ngài đâu quản kiếp phù sinh tạm bợ,

Mặc xác phàm, mang vận số tiêu tan,

Để nhân thế, bại vong v́ nguyên tổ

Hết tội t́nh, được thoát cảnh trầm luân.

 

Người Trinh Nữ thụ thai: ôi nhiệm lạ!

Phép Thánh Linh bao phủ tợ mây trời,

V́ Cứu Thế, miệng trẻ thơ măng sữa

Khóc oa oa, Lời Chúa đă chào đời.

 

Đoàn ngôn sứ của bao nhiêu thời đại

Loan Tin Mừng Vị Chúa hứa ngàn xưa

Bao tháng ngày, từng loan đi nhắc lại,

Đến cả đây, cùng hợp xướng vang ḥa:

 

Cung trầm bổng nào chúc vinh Thánh Phụ,

Khúc nhạc vàng, ta mừng kính Chúa Con,

Nay giáng thế, sinh tự ḷng Trinh Nữ

Bởi phép mầu Thần Khí Chúa cao tôn.

 

Ca vịnh

 

Tv 112

 

ĐC: Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu:

Đấng tác tạo con người

lại sinh làm Con Đức Trinh Nữ

để ta được thông phần bản tính Thiên Chúa.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hăy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến măi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,

Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nh́n xem bầu trời trái đất?

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

hàng quyền quư dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Sáng danh...

 

Tv 147

 

ĐC: Khi giáng sinh làm Con Trinh Nữ,

Chúa đă thực hiện lời Cựu Ước xưa:

Mong Người xuống tựa sương sa nội cỏ,

hầu cứu nhân độ thế.

Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài!

 

Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

này Xion, hăy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

 

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cơi biên cương, Người thiết lập ḥa b́nh,

và cho ngươi no đầy lúa ḿ tinh hảo.

 

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,

lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,

sương giá như tro, Người rải rắc.

 

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,

chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *

Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,

thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

 

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,

chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. *

Chúa không đối xử với dân nào như vậy,

không cho họ biết những điều luật của Người.

Sáng danh...

 

Tc Ep 1,3-10

 

ĐC: Môsê đă nh́n thấy

bụi gai rực lửa nhưng chẳng bị tiêu tan.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,

đó là h́nh ảnh Ngài đồng trinh trọn vẹn.

Xin Ngài thương nguyện giúp cầu thay!

 

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Trong Đức Kitô,

từ cơi trời, Người đă thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

 

Trong Đức Kitô,

Người đă chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

 

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ t́nh thương của Người.

 

Theo ư muốn và ḷng nhân ái của Người,

Người đă tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giêsu Kitô,

 

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

 

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

chúng ta được cứu chuộc, *

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

 

Ân sủng này, Thiên Chúa đă rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Người cho ta được biết thiên ư nhiệm mầu: *

thiên ư này là kế hoạch yêu thương

Người đă định từ trước trong Đức Kitô.

 

Đó là đưa thời gian tới hồi viên măn, *

là quy tụ mọi loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lănh là Đức Kitô.

Sáng danh...

 

Lời Chúa (Gl 4,4-5)

Khi thời gian tới hồi viên măn, Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

 

Xướng đáp

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

Sáng danh...

 

Tc Tin Mừng

ĐC: V́ ḷng Chúa yêu ta rất mực

nên đă sai Con Một giáng trần

trong thân phận phàm nhân tội lỗi,

sinh làm con một người đàn bà,

lệ thuộc vào lề luật Dothái. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô là nguồn an b́nh của chúng ta. Chúa đến kết hợp bản tính loài người với bản tính Thiên Chúa. Ta hăy thành khẩn kêu xin Người:

Xin Chúa ban b́nh an của Chúa cho mọi nước mọi dân.

Lạy Chúa, Chúa đă xuống thế gian, tỏ cho nhân loại biết ḷng nhân ái bao la của Thiên Chúa, - xin cho chúng con không ngớt lời tri ân cảm tạ, v́ muôn ân huệ Chúa đă ban.

Chúa đă cho Thánh Mẫu Maria được tràn đầy ân sủng, - xin cũng rộng t́nh xuống muôn ơn phúc cho hết thảy mọi người.

Chúa đă đem Tin Mừng Thiên Chúa cho nhân loại, - xin cho số người đi rao giảng Lời Chúa và những người đón nhận Lời Chúa mỗi ngày một gia tăng.

Chúa đă khấng ban con Đức Trinh Nữ Maria mà trở nên người anh của chúng con, - xin giúp mọi người chúng con biết yêu mến lẫn nhau như anh em một nhà.

Chúa đă xuất hiện như mặt trời soi chiếu thế gian, - xin cho những người đă chết được vui hưởng ánh tôn nhan Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đă tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, v́ chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới đáng nhận lănh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Kết thúc

-Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

-Chúc anh chị em ra về b́nh an

-Tạ ơn Chúa

 


 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Gốc tổ Giesê có một cành

Một cành trĩu nặng trái thơm xinh:

Một bà mẹ trẻ sinh Con Chúa,

Sau trước một bề vẫn đồng trinh.

 

Đấng đă tác thành nên ánh sáng

Mà nay sinh xuống giữa hang lừa,

Cùng Cha tạo dựng trời vô hạn,

Giờ Mẹ đặt nằm quấn tă thưa.

 

Người đem luật pháp đến cho đời,

Huấn giới mười điều dạy khắp nơi,

Cam phận nhân sinh trong cơi thế,

Người vâng luật lệ măi không thôi.

 

Hào quang cứu độ nay tràn tới

Quét sạch đêm đen, diệt tử thần,

Muôn nước, muôn dân, nào hội lại

Kính thờ Con Chúa xuống trần gian.

 

Giêsu Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,

Ngàn vạn lời ca chúc tụng Ngài,

Thánh Phụ, Thánh Thần, muôn nhân hậu,

Xin cùng thượng tiến nhạc thiên thai.

 

Ca vịnh

 

Tv 23

Chúa ngự vào đền thánh

Cửa trời rộng mở đón Chúa Kitô khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha (thánh Irênê).

 

ĐC: Vươn cao lên, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào!

 

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *

Nền trái đất Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

 

Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

 

Đó là kẻ tay sạch ḷng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng,

không thề gian thề dối.

 

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,

được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *

Đây chính là ḍng dơi những kẻ kiếm t́m Người,

t́m thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

 

Hỡi cửa đền, hăy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

 

Hỡi cửa đền, hăy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Chúa Tể càn khôn:

chính Người là Đức Vua vinh hiển.

 

Tv 86

Giêrusalem là mẹ muôn dân

Giêrusalem thượng giới th́ tự do: đó là mẹ chúng ta (Gl 4,26).

 

ĐC: Người người sinh ra tại Xion.

Chính Đấng Tối Cao đă củng cố thành.

 

Thành Xion được lập trên núi thánh, *

Chúa yêu chuộng cửa thành

hơn mọi nhà của ḍng họ Giacóp.

 

Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

 

Chúa phán:

"Ta sẽ kể Babylon và AiCập

vào số những dân tộc nhận biết Ta."

 

Ḱa xứ Philitinh,

thành Tia cùng miền Êthióp : *

tại đó, kẻ này người nọ đă sinh ra.

 

Nhưng nói về Xion, thiên hạ bảo:

"Người người sinh tại đó." *

Chính Đấng Tối Cao đă củng cố thành.

 

Chúa ghi vào sổ bộ các dân:

"Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó." *

Và ai nấy múa nhảy hát ca:

"Xion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành."

 

Tv 98

Thiên Chúa chúng ta là Đấng Thánh

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, khi trở nên giống chúng con, Chúa đă biến đổi t́nh trạng sa đọa của thế giới (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Đấng Cha đă sinh ra

ngay từ trước muôn thuở

khi chưa có rạng đông,

ngày hôm nay giáng trần

để cứu độ chúng ta.

 

Chúa là Vua hiển trị:

chư dân phải rụng rời; *

Người ngự trên các thần hộ giá:

địa cầu phải chuyển rung.

 

Ở Xion, Chúa quả là vĩ đại,

Người trổi vượt trên tất cả mọi dân.

 

Chư dân hăy xưng tụng danh Ngài,

danh vĩ đại khả tôn khả úy,

danh thánh thiện dường bao!

 

Ngài là Vua uy dũng yêu chuộng công b́nh,

chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải; *

trong nhà Giacóp,

Ngài thực hiện điều chính trực công minh.

 

Hăy suy tôn Đức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta,

phủ phục trước bệ rồng,

bởi Người là Đấng Thánh.

 

Môsê cùng Aharon

trong hàng tư tế Chúa,

cũng như Samuen

trong số người cầu khẩn Thánh Danh! *

Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

 

Từ cột mây, Người phán dạy các ngài, *

các ngài đă tuân hành thánh ư

và chiếu chỉ Người ban.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa đă thương đáp lại, *

Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,

nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

 

Hăy suy tôn Đức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta,

hướng về núi thánh mà phủ phục, *

v́ Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,

quả thật là Đấng Thánh.

 

Xướng đáp

X Ngôi Lời đă làm người. Halêluia.

Đ Và ở giữa chúng ta. Halêluia.

 

(web gpnt.net)

Ngày 1 tháng Giêng
Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Lễ trọng

Bài đọc 1 Dt 2,9-17

Đức Kitô giống anh em mọi sự
Đức Kitô là đầu của gia đ́nh nhân loại, Người mang lấy bản tính loài người để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh em của Người và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.

Lời Chúa trong thư gửi cho tín hữu Do Thái.
9 Con người đă bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, th́ chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi v́ đă cam chịu tử h́nh. Con người đó, chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đă phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.
 

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính v́ muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đă làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lănh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giêsu, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. V́ thế, Người đă không hổ thẹn gọi họ là anh em, 12 khi nói : Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.
 

13 Người lại nói : Phần tôi, tôi sẽ tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói : Này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đă ban cho tôi.
 

14 Như thế, v́ con cái th́ đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đă cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đă tiêu diệt tên lănh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, 15 và đă giải thoát những ai v́ sợ chết mà suốt đời sống trong t́nh trạng nô lệ. 16 V́ những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Ápraham. 17 Bởi thế, Người đă phải nên giống anh em ḿnh về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.

Xướng đáp Lc 1,28
X Lạy Mẹ Maria, Mẹ quả là Nữ Trinh diễm phúc, v́ Đấng Mẹ hạ sinh là Thiên Chúa cứu độ gian trần.
* Mẹ sinh Chúa thiên đ́nh, Đấng tạo thành nên Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. Ôi lạ lùng khôn ví !
Đ Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. *

Bài đọc 2

Nhờ Đức Maria, Ngôi Lời nhận lấy bản tính của chúng ta

 

Trích thư của thánh Athanaxiô, giám mục.
Ngôi Lời đă nhận lấy ḍng giống Ápraham, như thánh Tông Đồ nói, bởi thế Người đă phải nên giống anh em ḿnh về mọi phương diện, và phải mang lấy một thân xác giống chúng ta. V́ vậy, cần phải có Đức Maria để từ nơi Mẹ, Ngôi Lời nhận lấy một thân xác và Người hiến dâng thân xác ấy như của riêng ḿnh để chúng ta được hưởng nhờ. Nhắc đến việc Người giáng sinh, Kinh Thánh viết : Bà đă lấy tă bọc con ; và đă công bố : Phúc cho bà mẹ đă cho Người bú mớm, đă sinh người con đầu ḷng làm lễ hiến dâng.

 

Thiên sứ Gáprien đă thận trọng và khôn ngoan truyền tin cho Đức Mẹ, thiên sứ không nói trống rằng : Đấng sẽ sinh ra nơi bà, kẻo có người lầm tưởng có một thân xác từ bên ngoài được đưa vào trong ḷng Đức Mẹ. Nhưng thiên sứ nói : Đấng bà sẽ sinh ra, để người ta tin rằng Đấng được sinh ra đă xuất phát bởi chính Đức Mẹ.
 

Tất cả sự kiện xảy ra như thế để khi Ngôi Lời nhận lấy bản tính chúng ta và hiến dâng làm hy tế, th́ Người nhận lấy hết làm của ḿnh, và Người mặc cho chúng ta bản tính của Người, do đó thánh Phaolô đă có thể nói được rằng : cái thân sẽ hư nát này phải mặc lấy sự bất diệt ; cái thân sẽ chết này phải mặc lấy sự bất tử.Những sự này không phải là giả tưởng như có một số người nghĩ. Dứt khoát là không. Nhưng khi Đấng Cứu Độ đă thực sự làm người, th́ từ lúc đó con người toàn diện nhận được ơn cứu độ. Ơn cứu độ chúng ta không hề là chuyện giả tạo, hoặc chỉ dành cho thân xác mà thôi, nhưng là ơn cứu độ thực sự cho con người toàn diện, nghĩa là cho cả hồn lẫn xác. Ơn cứu độ này xuất phát từ chính Ngôi Lời.
 

V́ vậy, Đấng do Đức Maria sinh ra quả là người thật, xét theo bản tính như Kinh Thánh dạy, và thân xác của Chúa là thân xác đích thực. Tôi nói : đó là một thân xác đích thực v́ thân xác ấy cũng giống như thân xác chúng ta. Quả thật, Đức Maria là chị em chúng ta, v́ tất cả chúng ta phát xuất từ Ađam.
 

V́ thế phải hiểu lời thánh Gioan : Ngôi Lời đă làm người theo cùng ư nghĩa trên, như có thể thấy được từ những kiểu nói tương tự, chẳng hạn thánh Phaolô nói : Đức Kitô đă trở nên kẻ bị nguyền rủa thay cho chúng ta. Nhờ hiệp thông và hợp nhất với Ngôi Lời, thân xác loài người đạt được mức thăng tiến phi thường : quả thật là thân phận phải chết, thân xác trở thành bất tử ; từ giới sinh vật, thân xác trở nên loài có thần khí ; được làm ra bởi đất, thân xác được vào cửa trời.
C̣n về Ba Ngôi, sau khi Ngôi Lời nhận lấy thân xác bởi Đức Maria, Ba Ngôi vẫn luôn hoàn hảo. Nơi Ba Ngôi, người ta nhận biết chỉ có một Thiên Chúa. V́ thế, trong Hội Thánh, người ta rao giảng một Thiên Chúa duy nhất là Cha của Ngôi Lời.

Xướng đáp Lc 1,42
X Lạy Mẹ Maria, Mẹ thánh thiện tinh khiết dường nào, con biết nói ǵ để ca ngợi Mẹ đây !
* V́ Đấng trời cùng đất không chứa nổi, th́ chính Mẹ đă được phúc cưu mang.
Đ Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và Đấng Mẹ cưu mang cũng thật là có phúc. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đă tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, v́ chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới đáng nhận lănh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 


 

Kinh Sáng

 

Giáo đầu

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con

Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Ta hăy hát mừng Trinh Mẫu Maria

và thờ lạy Chúa Kitô là Thánh Tử Người.

 

 

Thánh thi

Maria, cửa trời rộng mở

Cho hồng ân tuôn đổ chan ḥa,

Vườn xuân hương gió thoảng qua,

Cửa cài then đóng tinh hoa ngàn đời.

 

Chúa Giêsu ở Ngôi Thiên Tử

Đă bởi ḷng Trinh Nữ sinh ra,

Người là Đấng cứu độ ta,

Bạn hiền Giáo Hội âu ca ngàn lời.

 

Là vinh dự, niềm vui phấn khởi,

Cả tín dân mong đợi khát khao,

Là mưa xuống từ trời cao,

Để cho trái đất dạt dào hồng ân.

 

Nào hoan hỷ, tâm thần nhân thế,

V́ giờ đây Chúa Tể muôn dân,

Đoái thương ngự xuống gian trần,

Ban ơn cứu chuộc canh tân mọi loài.

 

Dâng Con Chúa ngự ngai chói lọi

Tự muôn đời cùng với Chúa Cha,

Nay do Trinh Nữ sinh ra,

Hiển vinh cùng với Ngôi Ba Thánh Thần.

 

Ca vịnh (tuần I Chúa nhật)

 

1 Ngành Giêsê nay đă trổ hoa,

tự nhà Giacóp, một v́ sao đă mọc,

người Trinh Nữ hạ sinh Đấng Cứu Thế.

Muôn lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài!

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Này Đức Maria đă sinh Đấng cứu chuộc nhân loại.

Sau này ông Gioan chỉ Đấng Cứu Tinh mà nói:

Đây là Chiên Thiên Chúa,

đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Halêluia.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Đức Mẹ đă sinh ra Vua Cả,

Đấng mệnh danh là Chúa muôn đời,

vui làm Mẹ, mà vẫn c̣n trinh khiết,

vạn thuở trước sau, khôn kẻ sánh tày. Halêluia.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Mk 5,3.4.5a)

Chúa sẽ bỏ mặc Ítraen cho đến ngày một sản phụ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về đoàn tụ với đại gia đ́nh Ítraen. Người sẽ dựa vào quyền lực Chúa, vào uy danh Thiên Chúa của Người, mà đứng lên chăn dắt họ. Chính Người sẽ đem lại ḥa b́nh.

 

Xướng đáp

Chúa đă biểu dương

* Halêluia. Halêluia.

X Ơn cứu độ của Người. *

Sáng danh...

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Một mầu nhiệm lạ lùng, nay mới tỏ ra:

Thiên Chúa làm người, phối hiệp hai bản tính;

Đấng hằng cửu, lại mang thân hữu hạn,

hai bản tính khác nhau, nhưng không thể tách rời.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Ta hăy ca ngợi Chúa Kitô là Đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, do quyền năng Chúa Thánh Thần, và hăy tha thiết nguyện xin:

Lạy Con Đức Trinh Nữ Maria,

xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Kitô là Hài Nhi tuyệt diệu, là Thủ Lănh đem lại ḥa b́nh, - xin ban cho thế giới được xây dựng trong ḥa b́nh trật tự.

Chúa là Vua thống trị chúng con, Chúa đến cho chúng con được vinh dự làm con Thiên Chúa, - xin dạy chúng con biết tôn vinh Chúa bằng cuộc đời nhuần thấm đức tin.

Chúa đă mang thân phận loài người chúng con, - xin cũng cho chúng con tham dự vào thiên tính của Chúa.

Chúa đă chọn trái đất này làm quê hương của Chúa, - xin nhận chúng con vào quê hương vĩnh cửu trên trời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đă tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, v́ chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới đáng nhận lănh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Kết thúc: (Chủ sự không là linh mục hay phó tế)

-Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

-Chúc anh chị em ra về b́nh an

-Tạ ơn Chúa

 


 

Kinh Trưa

 

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

Nếu là ngày Chúa nhật, lấy Ca vịnh Chúa nhật tuần I.

 

Ca vịnh (Kinh Trưa CN I)

 

Giờ ba, Giờ sáu, Giờ chín

 

3-ĐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

v́ những điều thiên hạ nói về Người.

 

6-ĐC: Tất cả những điều ấy, Đức Maria hằng ghi nhớ

và suy niệm trong ḷng.

 

9-ĐC: Chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đă dành sẵn cho muôn dân. Halêluia.

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giêsu Kitô là viên đá mà quư vị là thợ xây đă loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

ĐC: Tựa nương vào Chúa là hơn,

v́ ḷng thương Chúa trải muôn ngàn đời. Halêluia.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ítraen hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Nhà Aharon hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai kính sợ Chúa hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đă kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ ǵ,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

th́ hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

ĐC: Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi. Halêluia.

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngă,

nhưng Chúa đă phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Ḱa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đă ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đă ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

ĐC: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

v́ Ngài đă đáp lời con. Halêluia.

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

v́ đă đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công tŕnh của Chúa,

công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đă làm ra,

nào ra hăy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giăi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hăy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giờ Ba

Lời Chúa (Xp 3,14.15b)

Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, ḥ vang dậy đi nào, nhà Ítraen hỡi, này thiếu nữ Giêrusalem, hăy nức ḷng phấn khởi, v́ Đức Vua của Ítraen đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa.

 

Xướng đáp

X Chúa nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa. Halêluia.

Đ Dành cho nhà Ítraen. Halêluia.

 

Giờ Sáu

Lời Chúa (Dcr 9,9a)

Nào thiếu nữ Xion, hăy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hăy vui sướng reo ḥ ! V́ ḱa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng.

 

Xướng đáp

X Toàn cơi đất này đă xem thấy, Halêluia.

Đ ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Halêluia.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh Đấng Cứu Thế, Chúa đă tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, v́ chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới đáng nhận lănh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Giờ Chín

Lời Chúa (Br 5,3-4)

Hỡi Giêrusalem, Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Măi măi Người sẽ gọi ngươi là "B́nh an xây dựng trên công chính", và "Vinh quang phát xuất từ ḷng kính sợ Thiên Chúa."

 

Xướng đáp

X Tín nghĩa ân t́nh nay hội ngộ, Halêluia.

Đ ḥa b́nh công lư đă giao duyên. Halêluia.

 


 

Kinh Chiều II

 

Giáo đầu

Cs: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con.

Cđ: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Cs: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Cđ: Tự muôn đời như chính hiện nay, luôn măi đến thiên thu vạn đại. Amen. Alleluia.

 

Thánh thi

 

Thuở trời đất chưa xuất đầu lộ diện,

Đă có Ngài, sinh bởi Đức Chúa Cha,

Ngài là chính khởi nguyên và tận điểm

Của mọi loài trong hoàn vũ bao la.

 

Ngài đâu quản kiếp phù sinh tạm bợ,

Mặc xác phàm, mang vận số tiêu tan,

Để nhân thế, bại vong v́ nguyên tổ

Hết tội t́nh, được thoát cảnh trầm luân.

 

Người Trinh Nữ thụ thai: ôi nhiệm lạ!

Phép Thánh Linh bao phủ tợ mây trời,

V́ Cứu Thế, miệng trẻ thơ măng sữa

Khóc oa oa, Lời Chúa đă chào đời.

 

Đoàn ngôn sứ của bao nhiêu thời đại

Loan Tin Mừng Vị Chúa hứa ngàn xưa

Bao tháng ngày, từng loan đi nhắc lại,

Đến cả đây, cùng hợp xướng vang ḥa:

 

Cung trầm bổng nào chúc vinh Thánh Phụ,

Khúc nhạc vàng, ta mừng kính Chúa Con,

Nay giáng thế, sinh tự ḷng Trinh Nữ

Bởi phép mầu Thần Khí Chúa cao tôn.

 

Ca vịnh

 

Tv 121

 

ĐC: Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu:

Đấng tác tạo con người

lại sinh làm Con Đức Trinh Nữ

để ta được thông phần bản tính Thiên Chúa.

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,

cửa nội thành, ta đă dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây, *

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đă truyền cho Ítraen.

 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đavít.

 

Hăy nguyện chúc Giêrusalem được thái b́nh,

rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự măi an ninh."

 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng: "chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

Tv 126

 

ĐC: Khi giáng sinh làm Con Trinh Nữ,

Chúa đă thực hiện lời Cựu Ước xưa:

Mong Người xuống tựa sương sa nội cỏ,

hầu cứu nhân độ thế.

Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài!

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tc Ep 1,3-10

 

ĐC: Môsê đă nh́n thấy

bụi gai rực lửa nhưng chẳng bị tiêu tan.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,

đó là h́nh ảnh Ngài đồng trinh trọn vẹn.

Xin Ngài thương nguyện giúp cầu thay!

 

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Trong Đức Kitô,

từ cơi trời, Người đă thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

 

Trong Đức Kitô,

Người đă chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

 

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ t́nh thương của Người.

 

Theo ư muốn và ḷng nhân ái của Người,

Người đă tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giêsu Kitô,

 

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

 

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

chúng ta được cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

 

Ân sủng này, Thiên Chúa đă rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Người cho ta được biết thiên ư nhiệm mầu: *

thiên ư này là kế hoạch yêu thương

Người đă định từ trước trong Đức Kitô.

 

Đó là đưa thời gian tới hồi viên măn, *

là quy tụ muôn loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lănh là Đức Kitô.

 

Lời Chúa (Gl 4,4-5)

Khi thời gian tới hồi viên măn, Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

 

Xướng đáp

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Lạy Chúa Kitô, Đấng cứu độ trần gian,

phúc cho bà mẹ đă cưu mang

và nuôi dưỡng Ngài. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô đă được Trinh Nữ Maria cưu mang và sinh hạ, chính là Thiên Chúa ngự giữa loài người. Ta hăy thiết tha dâng lời cầu khẩn:

Lạy Con Đức Trinh Nữ Maria,

xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.

Chúa đă ban cho Đức Maria niềm vui được làm mẹ, - xin ban cho các bậc phụ huynh được vui mừng hănh diện v́ con cái ḿnh.

Lạy Đấng thống trị muôn dân, mở đầu cho kỷ nguyên ḥa b́nh và công lư, - xin dạy chúng con biết kiến tạo ḥa b́nh.

Chúa đă đến làm cho loài người trở nên một dân tộc thánh thiện của Thiên Chúa, - xin kết hợp muôn dân trong một mối t́nh bác ái huynh đệ.

Chúa giáng sinh làm người đă thắt chặt t́nh thân ái trong gia đ́nh, - xin cho mọi người trong gia đ́nh chúng con thêm ḥa thuận mến thương nhau.

Khi làm người dương thế, Chúa đă muốn lệ thuộc vào thời gian, - xin cho anh chị em đă ĺa thế được vui hưởng sự sống muôn đời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đă tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, v́ chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới đáng nhận lănh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Kết thúc

-Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

-Chúc anh chị em ra về b́nh an

-Tạ ơn Chúa

 

(Theo Các Giờ kinh Phụng vụ, Radio Veritas)