Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Lễ Theo Ngày Trong Tháng 2

 


Ngày 2 Tháng 2

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Lễ kính


Ngày 3 tháng 2

Thánh Blaxiô, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ lời thánh Blaxiô tử đạo chuyển cầu, xin nghe tiếng dân Chúa nài van mà ban ơn phù trợ để chúng con sống b́nh an trong cuộc đời hiện tại, và mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

(nguồn: gpnt.net)

///Ngày 3 tháng 2
Thánh Blaxiô, giám mục, tử đạo

Thánh nhân là giám mục Xêbáttơ ở Ácmêni, chịu tử đạo quăng thế kỷ thứ IV. Ḷng tôn kính đối với thánh nhân phổ biến ở Tây phương bắt đầu từ thế kỷ thứ XI, v́ theo tương truyền, thánh nhân làm nhiều phép lạ. Nhiều thánh đường đă nhận người làm bổn mạng. Vào thời Trung cổ, ḷng tôn kính đối với người tràn lan khắp Hội Thánh.

Bài đọc 2

Hăy chịu khổ v́ chiên của Thầy
Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người
. Đó là cách Chúa đă phục vụ và Người đă dạy chúng ta phải là người phục vụ như thế. Người đă hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người : Người đă cứu chuộc chúng ta.
 

Ai trong chúng ta có thể cứu chuộc được ai ? Nhờ máu của Người và nhờ cái chết của Người, chúng ta được cứu chuộc khỏi tay thần chết. Nhờ Người đă hạ ḿnh xuống, chúng ta là những kẻ sa ngă được nâng dậy. Chính chúng ta nữa, chúng ta cũng phải đem phần đóng góp nhỏ mọn của ḿnh để phục vụ các chi thể của Người, bởi v́ chúng ta đă thành chi thể của Người : Người là đầu, chúng ta là thân.
 

Trong một bức thư, thánh Gioan tông đồ đă khuyên bảo chúng ta noi gương Chúa. Chúa đă nói : Ai muốn là đầu anh em th́ phải làm đầy tớ anh em, cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. V́ vậy, thánh tông đồ Gioan khuyên chúng ta hăy nên giống Chúa : Đức Kitô đă thí mạng v́ chúng ta, như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng v́ anh em.
 

Sau khi sống lại, chính Chúa đă hỏi thánh Phêrô : Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ? Ông đáp : Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa hỏi ông ba lần, ông cũng thưa lại ba lần. Và sau cả ba lần, Chúa đều nói : Hăy chăn dắt chiên của Thầy.
Anh làm thế nào để tỏ cho Thầy biết là anh mến Thầy, nếu không phải là chăn dắt chiên của Thầy ? Mến Thầy, anh sẽ đem lại cho Thầy điều ǵ, khi mọi sự anh đều chờ mong ở Thầy ? Vậy điều anh sẽ làm để yêu mến Thầy, anh có rồi đây : Hăy chăn dắt chiên của Thầy.
 

Một lần, một lần nữa, rồi lần thứ ba : Anh có mến Thầy không ?  Thưa Thầy, có.  Hăy chăn dắt chiên của Thầy. Ba lần ông Phêrô đă chối v́ sợ hăi, ba lần ông đă tuyên xưng v́ yêu mến.
Như thế, ông Phêrô là người đă đáp lời và tuyên xưng ḷng yêu mến, đă từ bỏ và xoá đi nỗi sợ hăi trước đó ; vậy sau khi đă trao phó chiên lần thứ ba cho ông, Chúa nói tiếp : Lúc c̣n trẻ, anh tự thắt lưng lấy. Nhưng khi đă về già, anh sẽ dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ư ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.

 

Người đă hứa thập giá của Người cho ông, đă tiên báo cuộc thương khó của Người cho ông.
Tới mức này, Chúa nói : Hăy chăn dắt chiên của Thầy, nghĩa là hăy chịu khổ v́ chiên của Thầy.

Xướng đáp Pl 1,20b ; Tv 68 (69),21a
X
Không có ǵ làm tôi phải hổ thẹn, trái lại
* tôi hoàn toàn vững tin rằng : Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay chết.
Đ
Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, tôi héo hắt ră rời. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ lời thánh Blaxiô tử đạo chuyển cầu, xin nghe tiếng dân Chúa nài van mà ban ơn phù trợ để chúng con sống b́nh an trong cuộc đời hiện tại, và mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...
 

 


Ngày 3 tháng 2

Thánh Angariô, giám mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh Angariô, giám mục, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân tộc Bắc Âu. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con được bước đi luôn măi trong ánh sáng chân lư của Chúa. Chúng con cầu xin...

///Ngày 3 tháng 2
Thánh Angariô, giám mục

Chào đời vào thế kỷ thứ IX, tại Pháp và được giáo dục trong đan viện Coócbi, năm 826, thánh nhân được phái tới Sắcxơ, từ đó người t́m cách đem Tin Mừng vào Đan Mạch, Slêvích, rồi Thuỵ Điển. Người được đức giáo hoàng Ghêgôriô IV đặt làm giám mục tại Hămbua, rồi tại Bremmơ (năm 847), cuối cùng làm đặc sứ đức giáo hoàng tại các nước thuộc quần đảo Xơcăngđinavi. Thánh nhân qua đời năm 865.

Bài đọc 2

Phải mạnh dạn nói cho người ta biết về mầu nhiệm Đức Kitô
Trích sắc lệnh Được sai đến muôn dân của công đồng Vatican II về hoạt động truyền giáo của Hội Thánh.
Bất cứ người môn đệ nào của Đức Kitô cũng phải có phận sự gieo văi đức tin, ai nấy theo phần ḿnh. Nhưng trong số các môn đệ, Chúa Kitô luôn kêu gọi những ai Người muốn, để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng cho muôn dân.
V́ thế, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng phân phát các đoàn sủng như Người muốn để mưu ích cho Hội Thánh, Đức Kitô khơi lên trong tâm hồn từng người ơn gọi truyền giáo, đồng thời cũng khơi dậy trong Hội Thánh những hội ḍng. Những hội ḍng này lănh nhận công cuộc loan báo Tin Mừng, vốn thuộc về toàn thể Hội Thánh, như là nhiệm vụ riêng của ḿnh.
 

Thật vậy, có những tín hữu được ơn gọi thừa sai đặc biệt. Đó là những linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, bẩm sinh đă có một tính khí thích hợp, có năng khiếu và tài trí. Những người này được chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận việc thừa sai tại quê hương hay ở nước ngoài. Họ được giới thẩm quyền hợp pháp sai đi ; với đức tin và ḷng vâng phục, họ đến với những người c̣n xa Đức Kitô. Họ được tách riêng để làm công việc họ đă được kêu gọi thực hiện ; với tư cách là những người phục vụ Tin Mừng, họ làm cho dân ngoại trở nên lễ phẩm được Thiên Chúa chấp nhận và được Thánh Thần thánh hoá.
 

Con người phải đáp lời Thiên Chúa chân thật kêu gọi, bằng cách hoàn toàn dấn thân phục vụ Tin Mừng, không chiều theo lư lẽ phàm nhân. Nhưng họ không thể nào đáp lại nếu không được Chúa Thánh thần thúc đẩy và ban sức mạnh. Quả thế, người thừa sai đi vào cuộc sống và sứ mạng của Đấng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Họ phải sẵn ḷng kiên tŕ sống trong ơn gọi của ḿnh, sẵn ḷng từ bỏ chính ḿnh và tất cả những ǵ ḿnh có, đồng thời trở nên mọi sự cho hết mọi người.
 

Khi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, họ phải mạnh dạn nói cho người ta biết về mầu nhiệm Đức Kitô. Họ là sứ giả của Đức Kitô, nên trong Đức Kitô, họ can đảm nói, như bổn phận phải nói mà không hổ thẹn v́ cớ gây vấp phạm là thập giá. Khi bước theo Thầy ḿnh là Đấng có ḷng hiền hậu và khiêm nhường, họ phải cho người ta thấy ách của Người êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng. Họ sẽ đem đời sống thực sự Tin Mừng, hết mức kiên tŕ, nhẫn nhục, nhân hậu, với một t́nh thương không giả dối mà làm chứng cho Chúa của ḿnh đến mức đổ máu ḿnh ra nếu cần. Họ sẽ được Thiên Chúa ban cho sức mạnh và ḷng can đảm để nhận ra rằng giữa muôn vàn nỗi gian truân và cảnh khó nghèo cùng cực họ gặp phải, có cả một niềm vui chan chứa dạt dào.

Xướng đáp 1 Cr 9,16.22b
X
Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lư do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.
* Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.
Đ
Tôi đă trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh Angariô, giám mục, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân tộc Bắc Âu. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con được bước đi luôn măi trong ánh sáng chân lư của Chúa. Chúng con cầu xin...
 

 


Ngày 5 tháng 2

Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

hay Các Thánh Trinh Nữ

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh nữ Agata đă luôn luôn làm đẹp ḷng Chúa, v́ vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con được ơn tha thứ. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Thánh nữ Agata vui tươi hớn hở

tiến vào ngục thất như đi dự tiệc.

Người cầu nguyện để phó dâng cho Chúa

cuộc chiến đấu của ḿnh.

 

Kinh Chiều

ĐC: Lạy Chúa Giêsu Kitô là tôn sư nhân hậu,

con xin tạ ơn Ngài

đă cho con chiến thắng những cực h́nh thể xác ;

giờ đây xin truyền cho con đến

vui hưởng vinh quang bất diệt của Ngài.

///Ngày 5 tháng 2
Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
Lễ nhớ

Agata là một thiếu nữ quê ở Xixilia, Chị đă chịu tử đạo ở Catana, vào thời hoàng đế Đêxiô bách hại đạo (năm 251). Đồng bào của chị vẫn tin tưởng kêu cầu chị, nhất là những lúc núi lửa Étna hoạt động. Rồi việc tôn kính chị được phổ biến rộng răi trong toàn thể Hội Thánh, cả ở phương Đông lẫn phương Tây.

Bài đọc 2

Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành đă trao ban cho thánh Agata làm quà tặng
Trích bài giảng của thánh Mêtôđiô Xiculi, giám mục, về thánh nữ Agata.
Thưa anh chị em, những người đang nghe tôi nói, như anh chị em đă biết, hằng năm lễ kính nhớ thánh Agata tử đạo quy tụ tất cả chúng ta về nơi đây. Thánh nữ là vị tử đạo thời xưa và đứng hàng đầu nhờ cuộc chiến đấu lừng lẫy của người. Nhưng người cũng là vị tử đạo thời nay, bởi v́ giờ đây, người vẫn c̣n chiến thắng nhờ những phép lạ khác thường làm thành ṿng hoa mỗi ngày kết trên đầu người và tô điểm cho người nên xinh đẹp.
 

Thánh nhân thật là trinh nữ, v́ được sinh ra nhờ Lời của Thiên Chúa bất tử (Lời cũng v́ tôi trải qua cái chết nơi thân xác của ḿnh), và nhờ người hằng gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, như thánh Gioan, nhà thần học nói : Những ai đón nhận Người, th́ Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Vậy người phụ nữ đồng trinh, người đă mời anh chị em đến tham dự tiệc thánh của chúng ta, người phụ nữ ấy đă đính hôn với một người duy nhất là Đức Kitô, nói theo kiểu thánh Phaolô tông đồ về mối liên hệ vợ chồng.
 

Nhờ những hiểu biết đem lại ánh sáng, và nhờ máu thắm của Con Chiên đích thực của Thiên Chúa, người trinh nữ ấy đă làm cho cặp môi, đôi má và miệng lưỡi người trở nên đỏ, nên tươi : và nhờ tâm trí luôn t́m hiểu, người năng suy nghĩ và mang trong ḷng cái chết của Đấng đă hết t́nh yêu mến ḿnh, như thể Đấng ấy vừa mới đổ máu ra. Như thế, tấm áo người được mặc nhờ tuyên xưng đức tin, chẳng những mang dấu vết thắm đượm máu hồng không thể phai mờ của Đức Kitô, mà c̣n lưu truyền cho hậu thế kho tàng của đức đồng trinh đầy sức thuyết phục, với những màu sắc tươi đẹp, kèm theo các lời lẽ trào dâng như ḍng suối không bao giờ cạn.
 

Vậy thánh nữ thật là “tốt lành” v́ thuộc về Thiên Chúa. Người được chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành trao ban làm quà tặng cho Đấng Hôn Phu, rồi cho chúng ta nhờ việc thông ban ơn lành ; nhờ đó, thánh nữ đem lại giá trị và ư nghĩa cho danh xưng Agata của ḿnh.
 

Thật vậy, c̣n ǵ tốt lành hơn là sự thiện tuyệt đối ? Ai t́m được điều ǵ đáng ca ngợi hơn Agata ?
Agata tốt về cả danh, tốt cả về người. Agata nổi tiếng về những việc lẫy lừng của ḿnh, ngay danh xưng cũng cho thấy những việc lẫy lừng người đă thực hiện ; Agata lấy danh xưng mà lôi cuốn mọi người nô nức đến với ḿnh ; người dùng gương sáng mà dạy dỗ cho mọi người cùng với ḿnh tiến về sự thiện đích thực là một ḿnh Thiên Chúa.

Xướng đáp
X
Được Chúa thương phù trợ, tôi vững chí bền ḷng tuyên xưng Chúa,
* Chính Người cứu độ và ủi an tôi.
Đ
Chúa là Đấng trong trắng, chính Người hiến thánh tôi, để tôi nên nữ tỳ trong trắng của Người. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, thánh nữ Agata đă luôn luôn làm đẹp ḷng Chúa, v́ vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con được ơn tha thứ. Chúng con cầu xin...

 

 


Ngày 6 tháng 2

Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đă gọi thánh Phaolô Miki và các bạn bước lên thập giá mà vào cơi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con hằng can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Phúc thay những người chịu bách hại v́ chính đạo:

họ sẽ được thừa hưởng Nước Trời.

 

Kinh Chiều

ĐC: Các thánh là những người

đă từng nối gót Chúa Kitô,

nay được vui mừng trên thiên quốc;

các ngài đă hy sinh đến giọt máu cuối cùng

v́ ḷng yêu mến Chúa Kitô,

nên sẽ được cùng Người hiển trị.

///Ngày 6 tháng 2
Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo
Lễ nhớ

Ngày 5 tháng 2 năm 1597, hai mươi sáu Kitô hữu đă bị đóng đinh thập giá ở Nagaxaki (Nhật Bản). Trong số đó có những nhà truyền giáo từ châu Âu đến như các tu sĩ ḍng Tên và ḍng Phanxicô, nhưng c̣n có cả những tu sĩ Nhật Bản như thánh Phaolô Miki (sinh khoảng năm 1564-1565) và mười bảy giáo dân gồm : các giáo lư viên, các người thông ngôn, hai bác sĩ và các trẻ em nữa. Tất cả đều tươi cười, nhiều người c̣n ca hát khi chịu chết để làm chứng cho Chúa Kitô.


Bài đọc 2

Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy
Trích truyện tử đạo của thánh Phaolô Miki và các bạn do một tác giả cùng thời thuật lại.
Thật là kỳ diệu khi thấy các vị tử đạo bị treo trên khổ giá mà tất cả đều một niềm kiên trung theo lời của cha Paxiô và cha Rótrighê lần lượt khuyên bảo. Cha đặc uỷ vẫn ở yên dường như bất động, mắt đăm đăm nh́n lên trời. Để cảm tạ ḷng nhân từ của Chúa, thầy Máctinô hát mấy thánh vịnh kèm theo câu : Trong tay Ngài, lạy Chúa. Thầy Phanxicô cũng lên tiếng dơng dạc tạ ơn Thiên Chúa. Thầy Gunxanvô th́ cất cao giọng đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.
 

Phaolô Miki, người anh em của chúng tôi, khi thấy ḿnh ở nơi cao trọng hơn hết mà trước kia chưa bao giờ được ở, trước tiên đă nói cho những người chung quanh biết ḿnh là người Nhật và thuộc ḍng Tên, ḿnh chết v́ loan báo Tin Mừng và tạ ơn Thiên Chúa v́ hồng ân cao cả đó, rồi thêm những lời sau đây : “Đă đến lúc này, tôi thiết tưởng không ai trong quư vị lại tin rằng tôi muốn che giấu sự thật. Vậy tôi xin tuyên bố cùng quư vị là không có con đường nào đưa tới ơn cứu độ, ngoài con đường các Kitô hữu đang đi. V́ con đường đó dạy tôi tha thứ cho kẻ thù và mọi người đă xúc phạm đến tôi, nên tôi vui ḷng tha thứ cho nhà vua và mọi người đă gây ra cái chết cho tôi, và tôi xin họ hăy ao ước đón nhận bí tích thánh tẩy của người Kitô hữu.”
 

Rồi đưa mắt nh́n các bạn, người khuyến khích họ trong cuộc chiến đấu cuối cùng này. Trên nét mặt mọi người thấy rạng rỡ một niềm vui, nhất là niềm vui trên gương mặt Luy.
Khi một Kitô hữu nói lớn với người rằng chẳng bao lâu nữa người sẽ ở trên thiên đàng, th́ các ngón tay và toàn thân người biểu lộ niềm vui chan chứa, khiến ai nấy đều đưa mắt nh́n người.
Antôn, ở bên cạnh Luy mắt đăm đăm nh́n trời, sau khi kêu tên cực trọng Giêsu Maria, th́ xướng thánh vịnh đă học được trong lớp giáo lư ở Nagaxaki : Hỡi tôi tớ Chúa, hăy dâng lời ca ngợi. Quả vậy, trong lớp đó, để dạy giáo lư, người ta cho các trẻ em học thuộc ḷng một số thánh vịnh.
 

Sau hết, người th́ lặp đi lặp lại nhiều lần “Giêsu, Maria” với nét mặt b́nh thản, người th́ khuyên bảo những kẻ đứng chung quanh sống sao cho xứng danh Kitô hữu. Với những hành vi tương tự, các ngài tỏ ra sẵn sàng chịu chết.
Bấy giờ, theo thói quen của người Nhật, bốn đao phủ rút kiếm ra khỏi bao : thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, mọi tín hữu kêu lên : “Giêsu, Maria”, tiếng khóc than thảm thiết tiếp theo vang lên thấu tận trời. Trong khoảnh khắc, các đao phủ kết liễu cuộc đời mỗi vị bằng một hay hai nhát kiếm.

Xướng đáp
x. Gl 6,14 ; Pl 1,29
X Chúng ta phải hănh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống, và được sống lại.
* Chính Người giải thoát và cứu độ ta.
Đ Anh em đă được phúc chẳng những là tin vào Đức Kitô, mà c̣n được chịu đau khổ v́ Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đă gọi thánh Phaolô Miki và các bạn bước lên thập giá mà vào cơi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con hằng can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin...

 

 


Ngày 8 tháng 2

Thánh Giêrônimô Êmiliani

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Nam Lo Việc Giáo Dục

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha giàu ḷng thương xót, Chúa đă ban cho các trẻ mồ côi một người cha và một người bảo trợ là thánh Giêrônimô. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con trung thành giữ tinh thần nghĩa tử, nhờ đó, chúng con được xứng danh là con cái Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Chúa thương xót, bảo ban, dạy dỗ,

như mục tử chăn dắt đoàn chiên.

 

Kinh Chiều

ĐC: Cứ để trẻ em đến với Thầy:

Chỉ có những ai giống như chúng

mới được vào Nước Trời.

///Ngày 8 tháng 2
Thánh Giêrônimô Êmiliani

Giêrônimô Êmiliani (1486-1537) là một nhà quư tộc tại Vênêxia. Người trở lại với Chúa vào lúc hai mươi lăm tuổi. Từ đó, người hiến trọn cuộc đời phục vụ những người xấu số, nhất là các bệnh nhân và các trẻ mồ côi. Được một số bạn bè tiếp tay, thánh nhân lập ḍng Tôi Tớ Người Nghèo ở Xômaca, gần Bécgamô. Có lẽ thánh nhân qua đời v́ bệnh dịch đang lúc phục vụ các bệnh nhân.


Bài đọc 2

Phải đặt hết niềm tin vào một ḿnh Chúa
Trích thư của thánh Giêrônimô Êmiliani gửi anh em trong Hội Ḍng.
Anh em thương mến trong Đức Kitô và cũng là con cái của Hội Ḍng Tôi Tớ Người Nghèo.
Người cha khốn khổ của chúng con gửi lời chào chúng con và khuyến khích chúng con kiên tŕ yêu mến Đức Kitô và trung thành tuân giữ lề luật Kitô giáo, như cha đă cho chúng con thấy bằng lời nói và việc làm khi c̣n ở với chúng con ; nhờ vậy, Chúa sẽ được tôn vinh nơi chúng con qua cha.
 

Cứu cánh của chúng ta là Thiên Chúa, nguồn mạch mọi điều thiện hảo, và chúng ta phải đặt tin tưởng vào Người mà thôi, chứ không phải vào ai khác, như chúng ta đọc trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa nhân hậu của chúng ta muốn cho đức tin của chúng con nên vững mạnh (v́ theo tác giả Tin Mừng, nếu không có đức tin, Đức Kitô không thể làm được nhiều phép lạ), và muốn nhận lời cầu nguyện của chúng con, nên đă đặt, chúng con làm người lo cho kẻ nghèo, cho người bị áp bức, cho kẻ buồn sầu và mỏi mệt, cho kẻ bị mọi người khinh dể, cho người thiếu sự hiện diện bằng xương bằng thịt của cha chứ không thiếu tấm ḷng của một người cha khốn khổ, dịu hiền, bằng được chúng con yêu quư.
Tại sao Chúa đă đối xử với chúng con như vậy ? Chỉ một ḿnh Người biết. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy ba lư do.

 

Lư do thứ nhất : Chúa chúng ta, Đấng đáng cho chúng ta chúc tụng, cho chúng con biết Ngài muốn kể chúng con vào số những người con thân yêu của Người, miễn là chúng con kiên tŕ đi trong đường lối của Người ; quả thật, Người vẫn hành động như thế đối với các bạn hữu của Người và làm cho họ trở nên thánh thiện.
 

Lư do thứ hai : Chúa hết ḷng ước mong chúng con phải ngày càng đặt hết niềm tin tưởng vào một ḿnh Người, chứ không vào ai khác ; v́ như cha nói : Thiên Chúa không thực hiện công việc của Người nơi những người từ khước đặt hết niềm tin tưởng và niềm trông cậy vào một ḿnh Người, nhưng Người đổ tràn đầy đức ái trên những người có đức tin và đức cậy vững mạnh và làm cho họ những điều cao cả. V́ thế, nếu chúng con có đức tin và đức cậy, chính Người là Đấng nâng cao những kẻ khiêm nhường, sẽ làm cho chúng con những điều cao cả. Vậy nếu Chúa cất cha đi khỏi chúng con và cất đi một người nào khác mà chúng con ưa thích, th́ Người sẽ để cho chúng con phải chọn một trong hai điều sau đây : hoặc là chúng con rời bỏ đức tin và trở về thế gian, hoặc là chúng con kiên vững trong đức tin và như thế sẽ được Người chấp nhận.
 

Và đây là lư do thứ ba : Thiên Chúa muốn thử thách chúng con như thử vàng trong ḷ lửa. Quả thật, những chất dơ bẩn lẫn trong vàng sẽ bị lửa thiêu huỷ, nhưng vàng ṛng th́ c̣n lại và có giá hơn. Thiên Chúa cũng đối xử như thế với người tôi trung nào vẫn cậy trông và kiên tŕ trong cơn gian truân thử thách. Thiên Chúa nâng người ấy lên, sẽ trả lại cho người ấy gấp trăm ở đời này, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau, bù lại những ǵ người ấy đă từ bỏ v́ ḷng yêu mến Người.
 

Đó là cách Thiên Chúa vẫn đối xử với tất cả các thánh. Người đă làm như thế đối với dân Ítraen sau những ǵ họ đă chịu bên Ai Cập ; quả thật, không những Người đă dùng nhiều điềm thiêng dấu lạ mà dẫn đưa họ ra khỏi đó và lấy manna mà nuôi dưỡng họ trong sa mạc, Người c̣n ban cho họ đất hứa. Vậy nếu chúng con kiên tŕ trong đức tin để chống lại những cơn cám dỗ, th́ Chúa sẽ ban cho chúng con được b́nh an và được nghỉ ngơi một thời gian ở đời này và luôn măi ở đời sau.

Xướng đáp
x. 1 Pr 3,8.9 ; Rm 12,10-11
X Tất cả anh em hăy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hăy yêu thương nhau như anh em, hăy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn.
* V́ anh em được Thiên Chúa kêu gọi, chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.
Đ Anh em hăy thương mến nhau với t́nh huynh đệ, coi người khác trọng hơn ḿnh ; nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha giàu ḷng thương xót, Chúa đă ban cho các trẻ mồ côi một người cha và một người bảo trợ là thánh Giêrônimô. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con trung thành giữ tinh thần nghĩa tử, nhờ đó, chúng con được xứng danh là con cái Chúa. Chúng con cầu xin...


Cùng ngày 8 tháng 2

Thánh Josephine Bakhita, trinh nữ

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ

 


Ngày 10 tháng 2

Thánh Côlastica, trinh nữ

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh nữ Côláttica. Xin cho chúng con theo gương người để lại là hết ḷng mến yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm t́nh thương Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Đây là người trinh nữ khôn ngoan

đă được về cùng Đức Kitô.

Nàng lộng lẫy giữa đoàn trinh nữ,

như vầng hồng rực rỡ giữa ngàn sao.

 

Kinh Chiều

ĐC: Hỡi bạn trăm năm của Đức Kitô

xin đến lănh triều thiên vinh hiển

từ muôn thuở Chúa dành sẵn cho ngài.

///Ngày 10 tháng 2
Thánh Côláttica, trinh nữ
Lễ nhớ

Thánh nữ là em của thánh Biểnđức, nhà lập luật cho các đan sĩ Tây phương. Thánh nữ chào đời tại Nuốcxia, Italia, quăng năm 480. Thánh nữ sống đời thánh hiến ở chân núi Cátxinô, nơi thánh Biểnđức đă lập ra một đan viện nổi tiếng. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước người anh (năm 547). Chính v́ thế, các đan sĩ Biểnđức tôn kính thánh nữ Côláttica như người mẹ tinh thần của ḿnh.


Bài đọc 2

Người yêu mến hơn th́ mạnh thế hơn
Trích sách Đối thoại của thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng.
Côláttica là em ruột của thánh Biểnđức ; bà đă sống tận hiến cho Chúa toàn năng từ thời thơ ấu. Bà quen đến thăm anh mỗi năm một lần. Người của Thiên Chúa đi xuống gặp em ở bên ngoài cổng cách một quăng đường không xa trong phần đất của đan viện.
 

Một ngày kia, theo thông lệ, bà đến và người anh khả kính với các môn đệ đi xuống gặp bà. Cả ngày họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa và nói chuyện đạo đức. Khi màn đêm buông xuống, họ dùng bữa với nhau.
Đang lúc c̣n mải mê nói chuyện đạo đức mà trời mỗi lúc một khuya, th́ nữ đan sĩ xin với anh rằng : “Em xin anh đừng bỏ em đêm nay ; chúng ta trao đổi với nhau cho đến sáng về những niềm vui của đời sống trên trời.” Người anh trả lời : “Em ơi, em nói ǵ vậy ? Anh đâu có thể ở lại ngoài tu pḥng.”
 

Nghe anh từ chối, nữ đan sĩ đặt hai bàn tay lên bàn, các ngón đan với nhau, rồi gục đầu xuống trên hai tay cầu xin Chúa toàn năng. Khi bà ngẩng đầu lên th́ sấm chớp ầm ầm nổi dậy và một cơn mưa như trút nước đổ xuống, khiến cả cha Biểnđức khả kính, lẫn các anh em tháp tùng người không sao nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa nơi họ đang đứng.
 

Bấy giờ người của Thiên Chúa buồn bă bắt đầu than trách rằng : “Em ơi, xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ cho em, em đă làm ǵ vậy ?” Bà trả lời : “Này, em đă xin anh mà anh không chịu nghe, th́ em đă xin Thiên Chúa của em và Người đă nghe. Bây giờ nếu anh đi được th́ cứ đi, cứ để em ở lại đây mà về đan viện.”
Như thế là người đă không tự ư ở lại, nhưng bị cầm chân tại chỗ ngoài ư muốn, và cả hai thức suốt đêm, tha hồ trao đổi với nhau những chuyện về đời sống thiêng liêng.
 

Nếu thánh nữ mạnh thế hơn ông anh, th́ đó không phải là chuyện lạ, v́ như lời thánh Gioan đă nói : Thiên Chúa là T́nh Yêu. Bà mạnh thế hơn v́ yêu mến nhiều hơn, th́ đó quả là điều chí lư.
Ba ngày sau, khi người của Thiên Chúa đang ở trong tu pḥng, ngước mắt lên th́ thấy linh hồn em gái ḿnh ĺa khỏi xác vào thiên cung dưới h́nh chim bồ câu. Vui mừng v́ em được vinh quang như thế, người hát thánh vịnh thánh ca tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, rồi sai anh em đưa xác bà về đan viện đặt trong ngôi mộ người đă chuẩn bị cho chính ḿnh.
 

Thế là nấm mồ cũng không thể ngăn cách được thân xác của những người vẫn một ḷng một ư với nhau trong Thiên Chúa.

Xướng đáp
Tv 132,1
X Khi bà đan sĩ nài van Thiên Chúa đừng để cho anh bà ĺa xa bà, th́
* v́ ḷng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà hơn cả điều bà đă mong ước.
Đ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau ! *

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh nữ Côláttica. Xin cho chúng con theo gương người để lại là hết ḷng mến yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm t́nh thương Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu xin...
 

 


Ngày 11 tháng 2

Đức Mẹ Lộđức

Lễ nhớ

 


Ngày 14 tháng 2

Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng hai anh em thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô, để đưa các dân tộc Xilavônia tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở ḷng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Các ngài đă sống thánh thiện công chính,

và phụng thờ Chúa suốt cả cuộc đời.

 

Kinh Chiều

ĐC: Các ngài là những người thánh thiện,

là bạn hữu của Thiên Chúa.

Các ngài được rạng rỡ hiển vinh

v́ đă rao truyền chân lư.

///Ngày 14 tháng 2
Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục
Lễ nhớ

Hai anh em Côngtăngtinô và Mêtôđiô được thượng phụ giáo chủ Côngtăngtinôpôli phái sang Môravia để loan báo Tin Mừng. Năm 868, hai vị đi Rôma để tŕnh bày với đức giáo hoàng các việc làm của ḿnh. Côngtăngtinô qua đời tại đó dưới tên trong đan viện là Syrilô (năm 869). C̣n Mêtôđiô được phong làm tổng giám mục Xiamium, đi loan báo Tin Mừng cho người Xilavônia và qua đời năm 885.
Ngày 31 tháng mười hai năm 1980, đức giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố hai thánh Syrilô và Mêtôđiô là bổn mạng châu Âu cùng với thánh Biểnđức.

Bài đọc 2

Xin làm cho Hội Thánh được thêm đông và xin liên kết tất cả nên một
 

Trích hạnh thánh Côngtăngtinô.
Thánh Côngtăngtinnô Syrilô v́ phải gánh vác nhiều công việc, nên đă ngă bệnh. Trong lúc đau yếu lâu ngày, một hôm ngài đă thấy một thị kiến về Thiên Chúa, nên ngài cất tiếng hát : Thiên hạ bảo tôi : Nào chúng ta hăy vào nhà Chúa, thần trí tôi hân hoan và tâm hồn tôi nhảy mừng.
Sau khi được mặc áo thánh, ngài cứ giữ nguyên như thế suốt cả ngày và hớn hở nói rằng : “Từ nay tôi chẳng c̣n là bề tôi của hoàng đế hay của một người nào khác trên mặt đất này nữa, nhưng chỉ là bề tôi của Thiên Chúa toàn năng. Trước kia tôi đă không hiện hữu, rồi tôi đă hiện hữu, và tôi sẽ c̣n hiện hữu đến muôn đời. Amen.” Hôm sau ngài tự mặc áo đan sĩ rồi tự đặt cho ḿnh một tên mới là Syrilô, như thêm ánh sáng cho ánh sáng. Ngài mặc tu phục ấy năm mươi ngày.
 

Khi đến giờ được an nghỉ và bước vào nơi cư ngụ vĩnh viễn, ngài nâng hai tay lên, hướng về Thiên Chúa cầu nguyện trong nước mắt rằng :
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa đă tạo dựng mọi phẩm trật thiên thần và mọi quyền lực vô h́nh, Chúa đă trải bầu trời và đặt nền móng vững vàng cho trái đất. Những ǵ đang có đây, Chúa đă đưa từ hư vô vào hiện hữu. Chúa luôn nhậm lời những ai tuân hành ư Chúa, kính sợ Chúa và tuân giữ các điều răn của Chúa, chính Chúa đă đặt con làm người hướng dẫn, dù con chỉ là tôi tớ bất xứng bất tài.
 

Xin giải thoát họ khỏi ḷng độc ác của dân ngoại, là những kẻ nói phạm đến Chúa. Xin làm cho Hội Thánh được thêm đông và xin liên kết tất cả nên một. Xin cho họ trở thành một dân tuyển chọn, được đồng tâm nhất trí trong một đức tin chân thật và trong đạo lư chân chính. Xin gợi lên trong ḷng họ giáo huấn của Chúa ; v́ ân huệ của Chúa mà Chúa đă cho chúng con được rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, biết thúc giục anh em làm những việc lành, và cho chúng con thực hiện những ǵ đẹp ḷng Chúa. Những người Chúa đă trao cho con, con xin dâng lại cho Chúa, họ là những người của Chúa. Xin lấy cánh tay hữu hùng mạnh của Chúa mà hướng dẫn họ, và xin cho họ được núp bóng Ngài, để mọi người ca ngợi và tôn vinh Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.”
 

Sau khi đă hôn chân mọi người, thánh Syrilô nói : “Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đă không trao chúng con làm mồi ngon cho nanh vuốt những kẻ thù vô h́nh, nhưng đă phá tan lưới ḍ của chúng và đă giải thoát chúng con khỏi hoạ diệt vong.” Sau đó người an nghỉ trong Chúa lúc mới bốn mươi hai tuổi.
Đức giáo hoàng đă truyền cho mọi người Hy Lạp cư ngụ ở Rôma hăy cùng với dân Rôma cầm nến ca hát và tham dự đám tang của ngài như chính đám tang của đức giáo hoàng. Và mọi người đă làm như vậy.

Xướng đáp Tv 88,20.21-22 ; 8. Gr 3,15
X Chúa đă phán bảo những người hiếu trung rằng : Ta đă cất nhắc một người Ta đă chọn trong dân, Ta đă t́m ra nghĩa bộc Đavít.
* Ta đă xức dầu thánh tấn phong người, và sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ.
Đ Ta sẽ cho các ngươi một vị mục tử đẹp ḷng Ta, người sẽ chăn dắt các ngươi thật khôn ngoan sáng suốt. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dùng hai anh em thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô, để đưa các dân tộc Xilavônia tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở ḷng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng. Chúng con cầu xin...
 


Ngày 17 tháng 2

Bảy thánh lập ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Nam Tu Sĩ

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đă ban cho bảy vị thánh lập ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ ḷng yêu mến nồng nàn, khiến các ngài sùng kính Đức Mẹ và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban cho chúng con một ḷng yêu mến nồng nàn như vậy. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

anh em được sống vui vầy bên nhau.

 

Kinh Chiều

ĐC: Ở đâu có những người anh em

đồng tâm nhất trí ca tụng Chúa,

ở đó Chúa sẽ ban phúc lành.

///Ngày 17 tháng 2
Bảy thánh lập ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ


Quăng năm 1233, bảy thường nhân quê tại Phirenxê rút vào Montê Xenariô để sống một cuộc sống huynh đệ, thanh bần, hăm ḿnh đền tội và chiêm ngưỡng sự thương khó của Đức Giêsu, dưới sự che chở của Đức Maria. Người ta quen gọi các vị là “các tôi tớ của Đức Maria”.

Bài đọc 2

Chúng ta hăy ca ngợi những con người hiển hách
 

Sự tích nguồn gốc ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ.
Các ngài là những con người đáng được trọng kính và tôn vinh. Khi liên kết các ngài lại như bảy v́ sao, Bà Chúa của chúng ta đă dùng sự đồng tâm nhất trí giữa các ngài mà lập nên ḍng của Người cũng như là ḍng của các tôi tớ Người.
Nhưng khi tôi vào ḍng, tôi chẳng gặp thấy ai c̣n sống, ngoại trừ một vị có tên là Alêxi. Bà Chúa của chúng ta đă muốn cho tu sĩ Alêxi này c̣n sống cho tới thời chúng ta, để nhờ người thuật lại, chúng ta biết được nguồn gốc của ḍng chúng ta. Đời sống của vị tu sĩ Alêxi rất độc đáo, v́ thế kinh nghiệm tôi có và được chứng kiến tận mắt, th́ không những người dùng gương sáng thôi thúc anh em, hơn nữa, người c̣n cho thấy nếp sống mà người cùng với các bạn và cả ḍng là đang theo đuổi là một nếp sống trọn lành.
Trước khi các ngài về ở chung với nhau, nếp sống của các ngài có bốn đặc điểm sau đây:
 

Điểm thứ nhất liên quan đến Hội Thánh. V́ trong số các ngài, có người chưa lập gia đ́nh, có người đă kết hôn, và sau cùng có người lập gia đ́nh rồi mà bạn đời đă chết, tất cả đều quyết định giữ đức khiết tịnh hoặc sống độc thân trọn đời, ngơ hầu hiến dâng đời ḿnh phục vụ cho Hiền Thê Chúa Kitô.
 

Điểm thứ hai liên quan đến lợi ích xă hội. V́ trước kia các ngài là những nhà kinh doanh của cải trần thế hoặc là những người trao đổi hàng hoá trong nghề thương mại ; nhưng một khi phát hiện ra viên ngọc quư là ḍng chúng ta, th́ không những các ngài phân phát hết những ǵ ḿnh có cho người nghèo, mà c̣n tự nguyện vui vẻ dấn thân để hết sức trung thành phục vụ Thiên Chúa và Đức Mẹ.
 

Điểm thứ ba liên quan đến việc kính mến và tôn sùng Đức Mẹ. V́ ở Phirenxê, một hội đoàn đă được lập ra từ lâu để tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Do tính cách cựu trào, do sự thánh thiện cũng như do số thành viên nam nữ đông đảo, hội đoàn này nổi danh hơn các hội đoàn khác, nên đặc biệt được gọi là “Đại hội đoàn Đức Bà.” Trước khi về ở chung với nhau, bảy vị chúng ta đang nói đây đă từng là thành viên của hội đoàn này, các ngài là những người yêu mến Đức Mẹ cách riêng.
 

Điểm thứ bốn liên quan đến sự hoàn thiện tâm linh của các ngài. Các ngài kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và, khi hướng tất cả những ǵ ḿnh làm về Thiên Chúa đúng theo trật tự phải có, các ngài đă đem hết tư tưởng, lời nói, việc làm mà tôn vinh Người.
Sau khi nhờ ơn Chúa soi sáng, các ngài quyết định về sống với nhau thành cộng đoàn, th́ dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ, các ngài đă thu xếp nhà cửa và gia đ́nh của ḿnh, chỉ để lai những ǵ cần thiết cho gia đ́nh, c̣n bao nhiêu th́ phân phát hết cho người nghèo.

Sau cùng, các ngài t́m đến với các nhân vật có ư kiến hay và đời sống gương mẫu, tỏ bày với họ về dự định của ḿnh.
 

Vậy, các ngài lên núi Xênariô và dựng trên đỉnh núi một ngôi nhà nhỏ thích hợp cho ḿnh, rồi chuyển lên đó sống chung với nhau. Tại đây, các ngài suy nghĩ và nhận ra rằng : không những ḿnh phải nên thánh, mà c̣n phải thu nhận thêm nhiều người khác, để phát triển ḍng mới mà Đức Mẹ đă khởi công nhờ các ngài. V́ thế, khi đă sẵn sàng thu nhận những anh em khác, các ngài đă kết nạp một số người, và như thế đă lập nên ḍng chúng ta. Công tŕnh này chính yếu do Bà Chúa của chúng ta xây dựng, được đặt nền trên sự khiêm tốn của anh em, được h́nh thành nhờ sự đồng tâm nhất trí với nhau, và được bảo tŕ nhờ đức nghèo khó của họ.

Xướng đáp Cv 4,32 ; 2,46b-47a
X Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một ḷng một ư.
* Không một ai coi bất cứ cái ǵ ḿnh có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
Đ Họ dùng bữa với ḷng vui vẻ đơn sơ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đă ban cho bảy vị thánh lập ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ ḷng yêu mến nồng nàn, khiến các ngài sùng kính Đức Mẹ và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban cho chúng con một ḷng yêu mến nồng nàn như vậy. Chúng con cầu xin...
 


Ngày 21 tháng 2

Thánh Phêrô Đamianô,

giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết nghe lời giảng dạy và noi gương thánh giám mục Phêrô Đamianô mà đặt Chúa Kitô trên hết mọi sự, luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh để vui hưởng ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ,

những ai làm cho người người nên công chính

sẽ chiếu sáng muôn đời như những v́ sao.

 

Kinh Chiều

ĐC: Lạy thánh Phêrô Đamianô,

ngài là vị tôn sư lỗi lạc,

là ánh sáng chiếu soi Hội Thánh,

là đấng mến yêu luật Chúa Trời,

xin cầu thay nguyện giúp cho chúng tôi.

///Ngày 21 tháng 2
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Phêrô Đamianô sinh tại Ravenne năm 1007. Người đă đến Phôntê Avenlana sống đời ẩn sĩ trước khi trở thành người cộng tác với các Đức Giáo Hoàng để canh tân Hội Thánh. Làm hồng y  giám mục Ốtxia năm 1057, nhiều lần lănh trách nhiệm làm sứ giả trong nước Italia, Pháp và Đức. Người hăng say tranh đấu cho hàng giáo sĩ được địa vị xứng đáng và cho hàng giáo sĩ được tự do (+ năm 1072).

Bài đọc 2

Hăy vững ḷng mong đợi niềm vui sau khi đă phải buồn phiền
 

Trích thư của thánh Phêrô Đamianô, giám mục.
Bạn rất thân mến, bạn đă xin tôi viết thư để chuyển tới bạn những lời an ủi và những lời khuyên nhủ có sức thuyết phục mà làm dịu đi nỗi cay đắng của tâm hồn bạn v́ bao tai hoạ bạn đang phải chịu.
 

Nhưng nếu trí óc khôn ngoan của bạn vẫn c̣n tỉnh táo, th́ niềm an ủi đă có sẵn rồi, bởi v́ có những lời cho thấy cách chắc chắn rằng bạn được Thiên Chúa dạy dỗ như dạy dỗ con cái để đạt gia nghiệp vĩnh cửu. Quả thật, có ǵ rơ ràng hơn lời sau đây : Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự ĐỨC CHÚA, th́ con hăy giữ ḷng ngay thẳng và hăy kính sợ Người, hăy chuẩn bị tâm hồn để đón chờ thử thách ?
 

Quả thế, ở đâu có sự kính sợ và công chính, ở đó thử thách của bất cứ nghịch cảnh nào không phải là cực h́nh của nô lệ nữa, nhưng đúng hơn là sự sửa dạy của người cha.
Do đó, thánh Gióp đă nói, khi phải chịu những tai hoạ giáng xuống cho ḿnh : Ước ǵ Thiên Chúa nghiền tôi tan nát, Người cứ vung tay chặt nhỏ tôi ra ; ông liền thêm ngay : Tôi c̣n có được niềm an ủi này là Người đă không nương tay khi dùng sự đau đớn mà làm cho tôi phải khổ đau.
 

Quả thật, đối với những người được Thiên Chúa tuyển chọn, niềm an ủi lớn lao là được Thiên Chúa đánh phạt, bởi v́ nhờ những tai hoạ chóng qua mà họ phải chịu, họ trở nên mạnh mẽ khi tiến bước với niềm trông cậy vững vàng, để đạt được vinh quang và hạnh phúc trên trời.
 

Chuyện đó cũng giống như người thợ bạc lấy búa đập vàng để loại bỏ tạp chất, hoặc lấy giũa mài đi mài lại, làm cho kim loại nhẵn bóng hơn. Có thử lửa mới biết b́nh thợ gốm, có thử thách gian truân mới biết ai là người công chính. Do đó, thánh Giacôbê đă nói : Thưa anh em, anh em hăy tự cho ḿnh là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.
 

Quả thật, người ta có lư do chính đáng để vui mừng, khi phải chịu nỗi đau khổ chóng qua v́ những điều xấu ḿnh đă gây ra, hoặc khi nhận được phần thưởng vĩnh cửu trên trời v́ những việc tốt ḿnh đă làm.
V́ thế, hỡi người anh em rất thân mến và dịu hiền, đang khi bạn bị đ̣n vọt tơi bời, đang khi bạn được Thiên Chúa đánh phạt để giáo dục bạn, th́ bạn chớ sờn ḷng nản chí, đừng kêu ca lẩm bẩm, chớ buồn rầu ảo năo, đừng mất nhẫn nại v́ thiếu can đảm. Nhưng hăy luôn giữ bộ mặt thanh thản, tâm hồn vui tươi ; và miệng lưỡi bạn hăy không ngừng thốt lên lời tri ân cảm tạ.
 

Quả thật, phải ca ngợi chương tŕnh của Thiên Chúa : Người cho roi vọt trong một thời gian, chính là để cho những kẻ thuộc về Người thoát khỏi h́nh phạt đời đời ; Người hạ xuống chính là để đưa lên. Người cắt xén chính là để chữa lành, Người triệt hạ chính là để nâng cao.
 

Vậy, bạn rất thân mến, căn cứ vào những lời Kinh Thánh ở trên và những lời khác, bạn hăy làm cho tâm trí mạnh mẽ để kiên nhẫn chịu đựng, và hăy vững ḷng mong đợi niềm vui sau khi đă buồn phiền.
Ước ǵ đức cậy hướng bạn đến niềm vui ấy, và đức mến đốt lên ḷng nhiệt thành, để tâm trí hăng say của bạn quên đi những nỗi đau khổ bên ngoài, để tâm trí bạn được nảy nở và hướng đến những điều đang chiêm ngưỡng bên trong.

Xướng đáp
X Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải, tiền tài.
* Của cải người ấy sẽ tồn tại.
Đ Người ấy có thể phạm lỗi mà không phạm lỗi, có thể làm điều ác mà đă không làm. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết nghe lời giảng dạy và noi gương thánh giám mục Phêrô Đamianô mà đặt Chúa Kitô trên hết mọi sự, luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh để vui hưởng ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 22 tháng 2

Tông Ṭa Thánh Phêrô

Lễ kính

 


Ngày 23 tháng 2

Thánh Pôlicapo, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

hay Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đă cho thánh giám mục Pôlicapo vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người uống chén đắng của Đức Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Suốt tám mươi sáu năm trời phụng sự Đức Kitô,

tôi chẳng hề bị Người làm hại.

Sao tôi có thể nguyền rủa Người

là Vua và Cứu Chúa của tôi?

 

Kinh Chiều

ĐC: Lạy Thiên Chúa toàn năng, con xin chúc tụng Chúa

đă cho con trở nên xứng đáng

được cùng uống chén đắng với Đức Kitô

trong hàng ngũ các chứng nhân tử đạo.

///Ngày 23 tháng 2
Thánh Pôlicáp, giám mục, tử đạo
Lễ nhớ

Thánh Pôlicáp là môn đệ của thánh Gioan và là chứng nhân cuối cùng của thời các Tông đồ. Người đă chết trên giàn hoả thiêu, giữa hí trường Miếcna, trước mặt dân chúng. Đang lúc đó, người dâng lời tạ ơn Chúa “v́ ḿnh đă được xét là xứng đáng được kể vào sổ các chứng nhân (tử đạo) và được chia sẻ chén đắng của Chúa Kitô.” Hôm đó là ngày 23 tháng 2 năm 155, thánh nhân được tám mươi sáu tuổi.

Bài đọc 2

Như lễ vật phong phú, đẹp ḷng Thiên Chúa
Trích thư của Hội Thánh Miếcna về cuộc tử đạo của thánh Pôlycáp.
 

Khi giàn hoả thiêu đă sẵn sàng, giám mục Pôlycáp tự ḿnh cởi áo xống và dây lưng ra ; ngài gắng tháo cả giày ra nữa. Trước đó, ngài không hề làm điều ấy, bởi v́ mọi tín hữu luôn luôn tranh nhau để được là người đầu tiên chạm vào thân thể ngài : thật thế, ngay cả trước cuộc tử đạo, ngài đă được tôn vinh v́ nếp sống thánh thiện của ḿnh.
 

Ngay lúc đó, người ta đặt chung quanh ngài mọi thứ dụng cụ sẵn sàng để phóng hoả. Khi người ta muốn đóng đinh ngài vào đó, th́ ngài nói : “Cứ để tôi như thế này. Quả thế, Đấng ban sức cho tôi chịu được lửa cũng sẽ cho tôi được đứng yên trên đống lửa mà không cần các ông phải đóng đinh giữ tôi lại.” Vậy, họ không đóng đinh ngài, mà chỉ trói ngài lại. Tay bị trói quặt sau lưng, tựa con chiên quư giá được chọn giữa đoàn chiên đông đảo để dâng làm lễ vật được Thiên Chúa chấp nhận, ngài ngước mắt lên trời mà thưa rằng :
 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu và đáng chúc tụng của Chúa, nhờ Người chúng con được biết Chúa ; lạy Thiên Chúa của các thiên thần, của các dũng lực, của mọi loài thụ tạo và toàn thể ḍng dơi những người công chính đang sống trước nhan Chúa, con xin chúc tụng Chúa đă khứng ban cho con, hôm nay và trong giờ này, được nhập vào số các vị tử đạo mà dự phần vào chén của Đức Kitô để được hưởng ơn phục sinh và ơn không bi hư nát nhờ Thánh Thần mà sống đời vĩnh cửu.

Lạy Thiên Chúa là Đấng chân thật, không hề nói lời gian dối, ước chi hôm nay trước nhan Chúa, con được nhận như lễ vật phong phú, đẹp ḷng Chúa, như Chúa đă chuẩn bị, đă tỏ cho con biết trước, và giờ đây Chúa đă hoàn tất !
 

Cho nên, con ca tụng Chúa v́ mọi điều ấy, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Chúa là vị Thượng Tế đời đời trên thiên quốc. Nhờ Người, vinh quang thuộc về Chúa cũng như về chính Người và Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.”
 

Sau khi giám mục Pôlycáp đọc xong câu Amen để chấm dứt lời cầu nguyện, những người có nhiệm vụ châm lửa đă đốt lửa lên.
Nhưng khi một ngọn lửa lớn bừng bừng cháy sáng, chính chúng tôi đă thấy một việc lạ lùng, chúng tôi là những người đă được phúc chứng kiến việc đó và được dành riêng loan báo cho những người khác những sự việc đă xảy ra. Quả thật, lửa bốc lên có h́nh ṿm, tựa cánh buồm của con tàu lộng gió, bao quanh thân thể vị tử đạo.

Người ở giữa đám lửa không như một thân xác bị đốt cháy, mà như một tấm bánh nướng hoặc như vàng bạc rực sáng trong ḷ. Chúng tôi c̣n ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt như thể trầm hương hoặc một thứ dầu thơm quư giá nào đó toả ra.

Xướng đáp Kh 2,8-9.10a
X Hăy viết cho thiên thần của Hội Thánh Miếcna : Đây là lời của Đấng là Đầu và là Cuối, Đấng đă chết và đă sống lại : Ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của ngươi, nhưng thực ra ngươi giàu có.
* Hăy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.
Đ Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. *

Lời nguyện
Lạy Chúa Tể càn khôn, Chúa đă cho thánh giám mục Pôlicáp vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người uống chén đắng của Đức Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...