Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Lễ Theo Ngày Trong Tháng 4

 


Ngày 2 tháng 4

Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Nam Tu Sĩ

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng nâng cao kẻ thấp hèn, Chúa đă ban cho vị ẩn tu Phanxicô triều thiên vinh quang của các thánh. V́ công đức và gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con được vui mừng lănh nhận phần thưởng Chúa đă hứa cho kẻ thấp hèn. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Này Ta đứng trước cửa và gơ,

ai nghe tiếng Ta và ra mở cửa,

Ta sẽ vào dùng bữa với người ấy,

người ấy sẽ dùng bữa với Ta. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Ai bỏ hết gia tài sự nghiệp,

mong chiếm được t́nh yêu,

người ấy sẽ bị đời khinh dể. (H)

(nguồn: gpnt.net)


Ngày 2 tháng 4

THÁNH PHANXICÔ PAOLA, ẨN TU


Thánh nhân sinh tại Paola, xứ Calabơria, năm 1416. Người lập một tu hội sống đời ẩn tu, sau này đổi thành Ḍng các tu sĩ rất hèn mọn. Toà Thánh đă phê chuẩn Ḍng năm 1506. Người qua đời tại thánh phố Tua, nước Pháp, năm 1507.

Bài đọc 2
Anh em hăy thật ḷng trở lại


Trích thư của thánh Phanxicô Paola.
Nguyện xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng ân thưởng bội hậu, trả công cho anh em v́ những khó nhọc anh em đă chịu.
Anh em hăy tránh xa sự dữ, hăy đẩy lui các dịp nguy hiểm. Mặc dù bất xứng, chúng tôi và toàn thể anh em, chúng tôi vẫn hằng cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, cũng như với Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu của Đức Giêsu, để các Đấng luôn ở bên cạnh anh em, giúp anh em t́m được ơn cứu độ xác hồn.
Vậy thưa anh em, tôi tha thiết khuyên anh em hăy khôn ngoan và cần mẫn lo sao cho linh hồn anh em được cứu độ. Chắc chắn ai cũng phải chết, c̣n đời sống lại vắn vỏi, khác nào gió thoảng mây bay.
 

V́ thế, anh em hăy chú tâm suy gẫm cuộc thương khó của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Do ḷng yêu thương nồng nàn, Người đă từ trời xuống thế để cứu chuộc chúng ta. V́ chúng ta, Người đă mang lấy mọi đau khổ trong tâm hồn và thể xác, không né tránh một cực h́nh nào. Người đă nêu tấm gương sáng chói về đức nhẫn nhục và ḷng yêu thương để ta noi theo. Do đó, trong mọi nghịch cảnh, ta phải luôn nhẫn nhục.
 

Anh em hăy từ bỏ mọi thái độ giận ghét và thù địch. Hăy để ư tránh những lời cứng cỏi. Nếu có lỡ miệng thốt ra, th́ đừng ngại dùng chính miệng đă gây ra thương tích mà đưa ra những phương thuốc chữa lành. Vậy anh em hăy tha thứ cho nhau để sau đó anh em khỏi nhớ măi lỗi lầm của nhau. Bởi v́ nhớ măi lỗi lầm là điều xấu xa : đó là tăng thêm nỗi tức giận, duy tŕ tội lỗi, thù ghét sự công chính ; đó là mũi tên rỉ sét, là nọc độc giết linh hồn, là nguyên nhân làm mất các nhân đức, là con sâu đục khoét tâm trí, là lư do gây rối loạn việc cầu nguyện ; đó là phá huỷ những lời cầu xin dâng lên Thiên Chúa, làm biến chất đức bác ái ; đó là đinh đóng vào linh hồn, là sự gian ác không bao giờ ngơi nghỉ, là tội lỗi luôn hoành hành, và là cái chết mỗi ngày.
 

Anh em hăy yêu mến sự b́nh an. Đó là kho tàng quư giá nhất, đáng ước ao hơn cả. Anh em dư biết tội lỗi chúng ta là lư do khiến Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ. Vậy anh em hăy ăn năn sám hối để Thiên Chúa, Đấng luôn thương xót, tha thứ cho anh em. Điều anh em che giấu được loài người, Thiên Chúa lại thấy rơ. V́ thế, anh em hăy thật ḷng trở lại. Hăy sống sao cho xứng đáng để lănh được phúc lành của Thiên Chúa ban. Ước ǵ b́nh an của Thiên Chúa Cha chúng ta luôn ở cùng anh em.

Xướng đáp 2 Cr 4,11.16
X Tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ v́ Đức Giêsu
* để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. (H)
Đ Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, th́ con người bên trong của
chúng tôi ngày càng đổi mới. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng nâng cao kẻ thấp hèn, Chúa đă ban cho vị ẩn tu Phanxicô triều thiên vinh quang của các thánh. V́ công đức và gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con được vui mừng lănh nhận phần thưởng Chúa đă hứa cho kẻ thấp hèn. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 4 tháng 4

Thánh Isiđorô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục Ixiđorô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện : xin cho Hội Thánh đă hấp thụ giáo lư cao siêu của người, th́ cũng được người bênh vực chở che trước ṭa Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ,

những ai làm cho người người nên công chính

sẽ chiếu sáng muôn đời như những v́ sao. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Lạy thánh Ixiđorô, ngài là vị tôn sư lỗi lạc,

là ánh sáng chiếu soi Hội Thánh,

là Đấng mến yêu luật Chúa Trời,

xin cầu thay nguyện giúp cho chúng tôi. (H)

Ngày 4 tháng 4

THÁNH IXIĐÔRÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH


Thánh nhân sinh tại Xêvigia, nước Tâybannha, quăng năm 560. Sau khi thân phụ qua đời, người được người anh là Lêanrô dưỡng dục, rồi được chọn làm giám mục coi sóc thành phố nhà. Người đă viết nhiều và viết một cách sâu sắc, đă tổ chức và hướng dẫn nhiều công đồng miền ở Tâybannha. Trong các công đồng này, nhiều chuyện đă được sắp xếp một cách khôn ngoan khéo léo để phục vụ lợi ích của Hội Thánh. Người qua đời năm 636.

Bài đọc 2
Người kinh sư thông thái trong Nước Trời


Trích Các luận đề của thánh Ixiđôrô, giám mục.
Nhờ cầu nguyện chúng ta được thanh tẩy ; nhờ đọc Sách Thánh chúng ta được dạy dỗ. Nếu làm được cả hai th́ tốt, c̣n nếu không, th́ cầu nguyện tốt hơn là đọc Sách Thánh.
 

Ai muốn được ở luôn với Thiên Chúa, phải năng cầu nguyện và năng đọc Sách Thánh nữa. Bởi lẽ khi chúng ta cầu nguyện là chính chúng ta nói với Thiên Chúa ; c̣n khi chúng ta đọc Sách Thánh th́ Thiên Chúa nói với chúng ta.
Mọi sự tiến bộ đều do đọc Sách Thánh và suy niệm. Quả thế, điều chưa biết th́ chúng ta học biết nhờ đọc Sách Thánh ; c̣n điều đă học được th́ chúng ta giữ lấy nhờ suy niệm.
 

Việc đọc Sách Thánh đem lại hai ơn này : một là khai sáng trí khôn ; hai là kéo con người ra khỏi những sự giả trá thế gian để đưa họ đến chỗ yêu mến Thiên Chúa.
Khi đọc Sách Thánh, phải chú ư hai điều : một là t́m xem phải hiểu Sách Thánh thế nào ; hai là t́m xem lợi ích hoặc giá trị của

 

Sách Thánh là ǵ. Quả vậy, trước tiên ngừoi ta phải mau mắn t́m hiểu điều ḿnh đọc, sau đó mới có khả năng phát biểu điều ḿnh đă học được.
Người đọc Sách Thánh can đảm phải thật mau mắn thực hành điều ḿnh đă đọc hơn là chỉ t́m cho biết. Thật thế, không biết điều ǵ phải ao ước th́ nhẹ tội hơn là không thực hành điều ǵ ḿnh đă biết. Quả vậy, khi đọc, chúng ta ham muốn hiểu biết như thế nào, thi khi đă học biết những điều tốt, chúng ta phải đưa ra thực hành.
Không ai có thể biết được ư nghĩa Sách Thánh nếu không làm quen nhờ năng đọc, như có lời chép : Hăy yêu mến khôn ngoan, con sẽ được khôn ngoan tán dương ca tụng ; nếu con cùng khôn ngoan gắn bó, không ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.
 

Ai càng chuyên chăm với Lời Chúa, th́ nhờ Lời Chúa càng được hiểu biết phong phú hơn. Cũng như đất càng được cày xới th́ càng đem lại hoan quả dồi dào hơn.
Có những người vốn thông minh nhưng không siêng năng đọc Sách Thánh, thành ra v́ lười biếng, họ bỏ mất bao nhiêu điều họ có thể biết nhờ đọc Sách Thánh. Trái lại, có những nhười khao khát hiểu biết, nhưng vốn chậm hiểu, thế mà nhờ chuyên cần đọc Sách Thánh, họ cảm nếm được những điều, mà v́ lười biếng, những kẻ vốn thông minh không biết được.
 

Kẻ chậm trí mà siêng năng học hỏi sẽ được thưởng thế nào, th́ kẻ được Thiên Chúa ban trí thông minh mà lười biếng sẽ bị trừng phạt như thế, v́ họ khi thường ơn đă nhận, và đă thiếu sót do lười biếng.
Không có Chúa ban ơn trợ giúp, th́ dù giáo lư có được rót vào tai cũng chẳng bao giờ thấm nhập vào ḷng được : giáo lư ấy chỉ khua động bên ngoài nhưng chẳng sinh ích ǵ bên trong. Lời Chúa được rót vào tai sẽ chỉ thấm sâu vào tận đáy ḷng khi có ơn Chúa tác động tới nội tâm, để làm cho người ta hiểu biết.

Xướng đáp Mt 13,52 ; x. Cn 14,33
X Kinh sư được học hỏi về Nước Trời.
* Giống nhự chủ nhà kia lấy ra từ trong kho minh cả cái mới lẫn cái cũ. (H)
Đ Đức khôn ngoan ngự trị trong ḷng người, hiểu biết, và mở trí khai tâm người vô học. *
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục Ixiđorô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện : xin cho Hội Thánh đă hấp thụ giáo lư cao siêu của người, th́ cũng được người bênh vực chở che trước ṭa Chúa. Chúng con cầu xin...

 

 


Ngày 5 tháng 4

Thánh Vinhsơn Phêriê, linh mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Vinhsơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước ṭa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Chúa Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngắm thánh nhan Người trên thiên quốc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Không phải anh em nói

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Tôi đă nên mọi sự cho mọi người,

để mọi người được ơn cứu độ. (H)

Ngày 5 tháng 4

THÁNH VINHSƠN PHÊRIÊ, LINH MỤC


Thánh nhân sinh năm 1350 tại Valenxia. Người nhập Ḍng Anh Em Thuyết Giáo và giảng dạy thần học. Người đă đi giảng ở rất nhiều nơi, bênh vực đức tin, và chấn hưng phong hoá. Người đă thu hoạch được nhiều kết quả. Người qua đời tại Vannơ (nước Pháp) năm 1419.

Bài đọc 2
Cách giảng dạy


Trích khảo luận của thánh Vinhsơn Phêriê linh mục, về đời sống thiêng liêng.
Khi giảng dạy khuyên lơn, bạn hăy dùng lời lẽ đơn sơ và lối chuyện tṛ thân mật mà giải thích rơ ràng chi tiết. Trong mức độ có thể, hăy đưa ra những tấm gương để bất cứ tội nhân nào nghĩ đẽn tội ḿnh đang mắc, cũng cảm thấy xúc động như thể bạn giảng do một ḿnh họ thôi. Hăy nói thế nào cho người ta thấy lời lẽ của bạn không phát xuất từ một tính khí kiêu căng giận dữ, nhưng do một tấm ḷng yêu thương đầy t́nh phụ tử. Hăy nên nhự người cha đau đớn v́ con cái mắc tội, phải nằm liệt trong tật nguyền, hay dưới hố sâu : người cha ấy sẽ cố sức kéo con ḿnh lên và giải cứu nó, sẽ ấp ủ nó như một bà mẹ, như một người đang vui mừng v́ thấy con tấn tới và v́ hy vọng con sẽ được hưởng vinh quang thiên dàng.
 

Làm theo cách đó, thường sẽ sinh ích cho người nghe, chứ cứ nói chung chung về nhân đức hay tật xấ th́ sẽ ít đánh động họ.
Lúc giải tội cũng thế : nhẹ nhàng khích lệ, kẻ nhút nhát hay khẳng khái răn đe người cứng cỏi, lúc nào bạn cũng hăy tỏ ra là một người đầy yêu thương tŕu mến, để tội nhân luôn cảm nhận được rằng lời lẽ bạn phát xuất từ một ḷng bác ái tinh tuyền. Trước khi dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc, cứng cỏi th́ phải dùng những lời lẽ dịu dàng, đượm t́nh bác ái
 

Bạn mong làm ích cho các linh hồn, th́ trước tiên hăy hết ḷng chạy đến cùng Thiên Chúa. Hăy đơn sơ xin Người ban cho bạn điều này, là thương đổ t́nh bác ái xuống đầy ḷng bạn. Đây là tuyệt đỉnh các nhân đức, sẽ giúp bạn hoàn thành mọi ước nguyện.

Xướng đáp 2 Tm 4,2 ; x. Cv 26,20b
X Hăy raọ giảng lời Chúa hăy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng nhự lúc không thuận tiện : hăy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ
* với tất cả ḷng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. (H)
Đ Tôi đă rao giảng cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Vinhsơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước ṭa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Chúa Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngắm thánh nhan Người trên thiên quốc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 


Ngày 7 tháng 4

Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Lo Việc Giáo Dục

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă chọn thánh Gioan La San để người rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Chúa thương xót, bảo ban, dạy dỗ

như mục tử chăn dắt đoàn chiên. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Cứ để trẻ em đến với Thầy:

chỉ có những ai giống như chúng

mới được vào Nước Trời. (H)

Ngày 7 tháng 4

THÁNH GIOAN BAOTIXITA LASAN, LINH MỤC


Thánh nhân sinh tại Ranh, nước Pháp, năm 1651. Sau khi làm linh mục, người dấn thân đặc biệt để lo việc giáo dục các trẻ em và lập trường học dành cho các trẻ em nghèo. Nhiều bạn hữu của người cũng tham gia và làm thành một tu hội, v́ đó mà người phải gánh chịu nhiều nỗi gian nan. Người qua đời ở Ruăng năm 1719.

Bài đọc 2
Ước ǵ t́nh yêu của Thiên Chúa thôi thúc anh em


Trích bài suy niệm của thánh Gioan Baotixita Lasan.
Theo thánh Phaolô, Thiên Chúa đă đặt trong Hội Thánh một số người làm tông đồ, một số khác làm ngôn sứ và thầy dạy. Anh em hăy suy niệm điều ấy và sẽ đi đến xác tín rằng chính Thiên Chúa cũng đă đặt anh em trong nhiệm vụ hiện nay. Về điều này, thánh nhân đưa ra một bằng chứng : có nhiều việc phục vụ khác nhau và nhiều hoạt động khách nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần tỏ ḿnh ra qua từng ân sủng khác nhau ấy v́ ích chung, tức là ích lợi của Hội Thánh.
 

Vậy anh em không được nghi ngờ ǵ về ân huệ cao cả Thiên Chúa đă ban cho anh em, đó là giáo dục các thiếu niên, rao giảng Tin Mừng cho chúng, và huấn luyện chúng trong tinh thần đạo đức. Chính Thiên Chúa đă mời gọi anh em và giao cho anh em tác vụ thánh này.
 

Do đó khi đối xử với các thiếu niên đă được giao phó cho anh em, anh em hăy luôn tỏ cho chúng thấy anh em coi ḿnh là những thừa tác viên của Thiên Chúa, bằng cách chu toàn phận sự với t́nh thương và ḷng nhiệt thành chân thật.
Chẳng những anh em là thừa tác viên của Thiên Chúa, mà c̣n là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô và của Hội Thánh. Chính điều này thúc đẩy anh em càng phải hết sức nhiệt thành trong con đường đă chọn.

 

Đó là điều thánh Phaolô muốn nói khi khuyên nhủ mọi người hăy coi những ai rao giảng Tin Mừng là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, tức là những người viết bức thư do Đức Kitô đọc cho nghe.Họ viết bức thư ấy không phải bằng mực, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa không phải trên những tấm bia bằng đá, nhưng là trên những tấm bia bằng thịt, tức là tâm hồn của các thiếu niên.
 

Vậy, với tư cách là thừa tác viên của Đức Kitô, anh em phải nhằm mục đích duy nhất này khi giáo dục chúng : đó là thể hiện ḷng yêu mến Thiên Chúa và t́m vinh quang cho Người. Bởi thế, t́nh yêu của Thiên Chúa phải thôi thúc anh em, v́ Đức Giêsu Kitô đă chết thay cho mọi người, để những ai đang.sống, không c̣n sống cho chính ḿnh nữa, mà sống cho Đấng đă chết và sống lại v́ ḿnh. Ḷng nhiệt thành phải thúc đẩy anh em làm cho các học sinh cũng thấm nhuần tinh thần ấy, khiến chúng cảm thấy rằng chính Thiên Chúa khuyên nhủ chúng qua anh em, v́ anh em là những sứ giả của Đức Giêsu Kitô.
 

Ngoài ra, anh em phải cho Hội Thánh thấy anh em yêu mến Hội Thánh biết chừng nào, và phải chứng tỏ ḷng nhiệt thành của anh em đối với Hội Thánh ; bởi lẽ chính v́ Hội Thánh, Nhiệm Thể Đức Kitô, mà anh em ra công làm việc.
Với ḷng nhiệt thành, anh em hăy cố gắng đưa ra những dấu chứng cụ thể cho thấy anh em yêu mến những kẻ Thiên Chúa đă giao phó cho anh em, như Đức Giêsu Kitô đă yêu mến Hội Thánh Người.

 

Khi dạy dỗ các thiếu niên, anh em hăy giúp chúng thực sự trở nên thành phần của toà nhà Hội Thánh và đủ điều kiện để ngày kia chúng ra trước mặt Đức Giê–su Kitô như những con người rạng ngời vinh quang, không t́ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào. Nhờ đó, các thế hệ mai sau sẽ thấy ân sủng dồi dào phong phú Thiên Chúa đă dành cho chúng.
 

Bổn phận của anh em là giáo dục và dạy dỗ chúng, để ngày kia chúng được thừa hưởng vương quốc của Thiên Chúa, và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp x. Mc,10,13-14.16
X Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để Người nâng niu chúng. Thấy vậy,
* Người nói với các ông : Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, v́ Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. (H)
Đ Rồi Người ôm lấy các trẻ em, và đặt tay chúc lành cho chúng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă chọn thánh Gioan La San để người rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Chúa. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 11 tháng 4

Thánh Tanislao, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

hay Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, để làm vinh danh Chúa, thánh giám mục Tanítlao đă ngă gục dưới lưỡi gươm những kẻ bách hại ḿnh. Xin cho chúng con cũng được một niềm tin vững mạnh giúp chúng con trung thành với Chúa suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Ai coi thường mạng sống ḿnh ở dưới thế,

th́ sẽ giữ lại được cho cuộc sống muôn đời. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Quê hương các thánh là Nước Trời,

nơi các ngài được nghỉ nghơi măi măi. (H)

Ngày 11 tháng 4

THÁNH TANÍTLAO, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
lễ nhớ
Thánh nhân sinh tại Xêpanốpki, nước Balan, quăng năm 1030. Người theo học tại Pari, làm linh mục, rồi kế vị giám mục Lambetô, lănh đạo giáo phận Cơracốp năm 1071. Người là vị mục tử tốt lành, coi sóc giáo phận, trợ giúp người nghèo, thăm các giáo sĩ mỗi năm. Người đă khiển trách vua Bôlétlao về cách ăn nết ở xấu xa của nhà vua, nên đă bị giết năm 1079.

Bài đọc 2
Chiến đấu v́ đức tin


Trích thư của thánh Síprianô, giám mục, tử đạo.
Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Chúa hiện diện, có Đức kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng.
 

Anh em thân mến, ta hăy vơ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến : tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mănh liệt. Xin đạo binh của Thiên Chúa cũng dàn quân nơi trận tuyến đă được bố trí cho ta.
Thánh tông đồ Phaolô dạy chúng ta phải vơ trang và chuẩn bị : Lưng thắt đai là chân lư, ḿnh mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là ḷng hăng say loan báo Tin Mừng b́nh an, hăy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hăy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm thần khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
 

Ta hăy cầm những vũ khí đó, hăy khoác lên ḿnh những áo giáp thiêng liêng Chúa ban, để khi ngày đen tối đến, ta có thể chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ và tống khứ nó đi.
Hăy mặc lấy áo giáp là sự công chính, để ngực ta được bảo vệ an toàn trước những mũi lao do quân thù phóng tới. Chân ta phải mang lấy giày trận là giáo huấn của Tin Mừng, để con rắn không thể cắn và làm ta ngă gục khi ta bắt đầu giày đạp và nghiền nát nó.
 

Hăy mạnh dạn cầm lấy khiên mộc là đức tin. đức tin sẽ che chở ta, khiến mọi tên lửa kẻ thù bắn tới đều bị dập tắt.
Hăy đội lên đầu mũ chiến Thần Khí ban, để che cho tai khỏi nghe án tử, che cho mắt khỏi thấy những tượng thần gớm ghiếc, bảo vệ cho trán giữ nguyên dấu ấn của Thiên Chúa, và bảo vệ cho miệng lưỡi được hào hùng tuyên xưng Đức Kitô là Chúa.
Tay ta cũng hăy cầm lấy gươm Thần Khí ban cho mà mạnh mẽ gạt phăng những tế phẩm khốn nạn, để khi ta tưởng niệm lễ tế tạ ơn, lễ tế ban tặng cho ta Ḿnh Thánh Chúa, th́ tay ấy được đón lấy Người, và sau này được lănh nhận phần thưởng là triều thiên trên trời.
 

Anh em thân mến, hăy ghi khắc những điều ấy trong ḷng. Nếu ta thường xuyên nghĩ tưởng và gẫm suy những điều ấy, th́ đến ngày xảy ra cuộc bách hại, ta là người lính của Đức Kitô, đă được lời Người dạy dỗ bảo ban, ta sẽ không sợ giao chiến, nhưng sẵn sàng lănh nhận triều thiên khải hoàn.

Xướng đáp
X V́ lề luật Chúa, v́ thánh này đă chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không sợ hăi lời đe doạ của người gian ác.
* Bởi người được xây dựng trên tảng đá vững bền. (H)
Đ Người đă coi nhẹ cuộc sống nơi trần gian, và đă vào được Nước Thiên Chúa. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, để làm vinh danh Chúa, thánh giám mục Tanítlao đă ngă gục dưới lưỡi gươm những kẻ bách hại ḿnh. Xin cho chúng con cũng được một niềm tin vững mạnh giúp chúng con trung thành với Chúa suốt cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 13 tháng 4

Thánh Máctinô I, giáo hoàng, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

hay Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă cho thánh giáo hoàng Máctinô tử đạo được can đảm không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực h́nh. Xin cho chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Ai coi thường mạng sống ḿnh ở dưới thế,

th́ sẽ giữ lại được cho cuộc sống muôn đời. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Quê hương các thánh là Nước Trời,

nơi các ngài được nghỉ nghơi măi măi. (H)

Ngày 13 tháng 4

THÁNH MÁCTINÔ I, GIÁO HOÀNG, TỬ ĐẠO


Thánh nhân sinh tại Tôđi, thuộc quận Umria, nước Ư. Người nhập hàng giáo sĩ Rôma và được bầu lên kế vị thánh Phêrô năm 649. Cũng năm ấy, người mở công đồng, công đồng này kết án những người chủ trương Chúa Giêsu chỉ có một ư muốn. Thánh nhân bị hoàng đế Contantinô bắt giam năm 653 rồi bị đày sang Contantinôpôli, phải chịu nhiều gian nan khốn khổ. Cuối cùng người bị chuyển về Kécxônêxô và qua đời ở đó năm 655.

Bài đọc 2
Chúa đă gần kề, tôi c̣n lo lắng chi ?
Trích thư của thánh Máctinô I, giáo hoàng.
Chúng tôi vẫn luôn ước ao viết thơ để an ủi anh em đă tỏ ḷng thương mến chúng tôi, và làm vơi nỗi lo lắng của anh em về chúng tôi. Cùng với anh em, chúng tôi cũng muốn an ủi tất các thánh là anh em của chúng ta, những người v́ Chúa mà hết ḷng lo lắng cho chúng tôi. Vậy giờ đây, tôi viết cho anh em về những nỗi quẫn bách chúng tôi đang chịu. Nhân danh Đức Kitô, Thiên Chúa chúng ta, tôi xin nói sự thật.
 

Chúng tôi được tách xa mọi huyên náo thế tục và được tẩy sạch tội lỗi, nhưng lại thiếu những điều tối cần cho sự sống. Tất cả những cư dân trong vùng này đều là dân ngoại và những người chúng tôi gặp ở đây cũng đă nhiễm các thói tục của dân ngoại. Họ chẳng có tí ǵ là yêu thương, kể cả thứ t́nh thương sơ đẳng của con người vẫn thường thấy ngay nơi dân man rợ : những người này cũng c̣n tỏ ra biết cảm thương.
Tôi đă ngạc nhiên, và bây giờ vẫn c̣n ngạc nhiên về thái độ dửng dưng lạnh lùng của tất cả những người trước đây đă từng liên hệ với tôi, cũng như của bạn hữu và người thân cận : họ quên hẳn nỗi bất hạnh của tôi, và chẳng muốn biết tôi đang ở đâu, c̣n hay không trên cơi trần.
 

Bạn nghĩ xem, ra trước toà án Đức Kitô, lương tâm chúng ta sẽ ra sao ? Đó là lúc mà mọi người vừa phải cáo tội, vừa phải trả lẽ, v́ tất cả đều phát sinh từ cùng một thứ bùn, cùng một khối đất. Cái ǵ khiến người ta kinh khiếp đến độ không dám tuân giữ một lệnh truyền nào của Thiên Chúa ? Sao lại sợ khi chẳng có ǵ phải sợ ? Hay chúng ta đă bị bỏ rơi, mặc cho tà thần thống trị ? Hay người ta đă coi tôi là kẻ thù của cả Hội Thánh, là đối thủ của họ ?
Nhưng Thiên Chúa là Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lư. Nhờ lời thánh Phêrô chuyển cầu, xin Người cho các tâm hồn được vững vàng trong đức tin chân chính, được mạnh mẽ chống lại mọi kẻ lạc giáo và thù nghịch với Hội Thánh chúng ta.
 

Xin Người giữ ǵn đừng để họ nao núng, nhất là giữ ǵn vị mục tử hiện nay rơ ràng vẫn là thủ lănh của họ. Nhờ đó, ước chi họ đừng bao giờ quỵ ngă trong điểm nào hay ơ hờ với điểm nào, đừng bao giờ loại bỏ một điểm nào cho dù là nhỏ bé nhất trong những điều họ đă viết ra mà tuyên xưng trước mặt Chúa và các thánh thiên thần của Người. Ước chi họ được lănh nhận triều thiên công chính cùng với kẻ hèn mọn này. Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta sẽ ban thưởng triều thiên ấy cho những ai có đức tin chân thật,
 

C̣n tấm thân hèn mọn của tôi đây, chính Chúa sẽ lo ; dù phải gian lao khốn khổ triền miên hay được nghỉ ngơi thanh thản đôi chút, th́ cũng tuỳ ư Người định liệu. Chúa đă gần kề, tôi c̣n lo lắng chi ? Tôi trông cậy vào lượng từ bi của Chúa. Người sẽ sớm cho tôi kết thúc hành tŕnh tôi phải thực hiện theo lệnh Người.
Trong Chúa, tôi xin gửi lời chào thăm từng người thân của anh em và mọi người đă v́ yêu mến Chúa mà cảm thông với tôi trong cảnh xiềng xích này. Xin Thiên Chúa chí tôn ra tay uy quyền che chở anh em khỏi mọi thử thách. Xin Người ban ơn cứu độ, dẫn đưa anh em vào Nước Người.

Xướng đáp 2 Tm 4,7-8 ; Pl 3,8-10
X Tôi đă chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đă chạy hết chặng đường, đă giữ vững đức tin.
* Giờ đây tôi chỉ c̣n đợi ṿng hoa dành cho người công chính. (H)
Đ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt tḥi, để được biết Đức Kitô, được hiệp thông với Người trong cuộc thương khó, nhờ nên đồng h́nh đồng dạng với Người trong cái chết của Người. *
 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă cho thánh giáo hoàng Máctinô tử đạo được can đảm không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực h́nh. Xin cho chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian. Chúng con cầu xin...


Ngày 16 tháng 4

Thánh nữ Benađeta

 


Ngày 21 tháng 4

Thánh Anxelmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh giám mục Anxenmô được ơn t́m hiểu và giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt của Chúa. Xin ban ơn đức tin để soi sáng trí tuệ chúng con, nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ say mê những điều Chúa mặc khải. Chúng con cầu xin...

Ngày 21 tháng 4

THÁNH ANXENMÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH


Thánh nhân sinh NĂM 1033 tại Aốtta, miền Piemông (nước Pháp). Người nhập Ḍng thánh Biểnđức và sống tại đan viện Béc. Người dạy thần học cho anh em trong Ḍng, sau đó người được thuyên chuyển sang Anh quốc và được chọn làm giám mụcgiáo phận Cantơbơri. Người can đảm tranh đấu cho quyền tự do của Hội Thánh nên hai lần bị lưu đày. Người viết nhiều tác phẩm danh tiếng về thần học tu đức. Người qua đời năm 1109.

Bài đọc 2
Xin cho con nhận biết và yêu mến Chúa, để con t́m được niềm vui trong Ngài


Trích sách Minh giải của thánh Anxenmô, giám mục.
Hồn tôi ơi, bạn đă gặp thấy điều bạn t́m kiếm chưa ? Bạn đă t́m Thiên Chúa và bạn đă thấy rằng Người là tuyệt đỉnh của mọi loài, và người ta không thể nghĩ ra điều ǵ tốt đẹp hơn Người được nữa. Ngườí chính là sự sống, là ánh sáng, là lẽ khôn ngoan, là sự thiện, là hạnh phúc vĩnh cửu và cuộc trường sinh diễm phúc. Người ở khắp mọi nơi và hết mọi thời.
 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Đấng tạo thành và tái tạo con, xin nói với hồn con đang khao khát : Chúa khác với điều nó đang thấy, để nó thấy rơ điều nó khát khao. Nó cố sức để nh́n kỹ hơn mà chẳng nh́n thấy ǵ khác ngoài những điều đă thấy. tức là tối tăm. Mà ngay cả tối tăm, nó cũng không thấy v́ nơi Ngài chẳng hề có tối tăm ; nhưng nó biết ḿnh không thể nh́n thấy rơ hơn được, v́ ḿnh ở trong tối tăm.
 

Quả thật, lạy Chúa, ánh sáng nơi Ngài ngự là ánh ság bất khả cập ; v́ chẳng có ǵ khác có thể len lơi tới ánh sáng ấy mà chiêm ngắm Ngài được. Con chẳng nh́n thấy được ánh sáng ấy, v́ nó quá mạnh đối với con. Thế nhưng con có thấy được ǵ th́ cũng là nhờ ánh sáng ấy mà thấy ; cũng như con mắt yêu kém, có nh́n thấy ǵ th́ cũng nhờ ánh sáng mặt trời mà thấy, c̣n chính mặt trời th́ nó không nh́n thẳng vào được.
 

Trí khôn con không thể vươn tới ánh sáng ấy v́ nó quá chói lọi. Con mắt linh hồn con không chịu nổi, cũng chẳng nh́n vào ánh Sáng ấy !âu được. Hồn con bị đẩy lui v́ sức chói lọi, bị khuất phục v́ sự cao cả, bị mất hút v́ sự bao la, bị ngỡ ngàng v́ sự to lớn.
Ôi Chúa là ánh sáng tuyệt vời và bất khả cập, là chân lư vẹn toàn và diễm phúc ! Chúa quá xa con, trong khi con lại rất gần Chúa ! Chúa ở xa tầm nh́n của con, trong
khi con lại hiện diện ngay trước nhan Chúa !
 

Chúa hiện diện trọn vẹn khắp mọi nơi, nhưng con lại không thấy Ngài. Trong Chúa con chuyển động, trong Chúa con hiện hữu, thế mà con chẳng tới gần Ngài được. Chúa ở trong con và ở chung quanh con, nhưng con chẳng cảm nhận được Ngài.
 

Lạy Thiên Chúa, xin cho con nhận biết và yêu mến Chúa, để con t́m được niềm vui trong Ngài. Nếu như đời này, con không thể được ơn ấy cách trọn vẹn, th́ ít là xin cho con mỗi ngày một tiến tới, cho đến khi được ơn ấy cách trọn vẹn. Ở đời này, xin cho con ngày càng hiểu biết Chúa hơn, và đời sau được biết Chúa trọn vẹn ; bây giờ được
yêu mến ngày càng nhiều, và mai sau yêu mến trọn vẹn, để ở đời này con được vui mừng hân hoan trong hy vọng, và đời sau được thực sự hưởng niềm vui ấy cách trọn vẹn.
 

Lạy Thiên Chúa, qua Con Một của Ngài, Ngài truyền, nói đúng hơn, Ngài khuyên chúng con cầu xin, và Ngài hứa là lời cầu xin của chúng con sẽ được chấp nhận, để
chúng con được hưởng niềm vui trọn vẹn. Lạy Chúa, xin ban cho con điều Chúa đă nhờ Vị Cố Vấn kỳ diệu của chúng con mà khuyên chúng con ; xin cho con nhận được điều Chúa hứa qua Đấng là Chân Lư của Chúa, để con được hưởng niềm vui trọn vẹn.

 

Lạy Thiên Chúa chân thật, con cầu xin và con mong được nhận lời, để con được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Từ nay, ước ǵ đó là điều tâm trí con hằng suy niệm, môi miệng con luôn nhắc đến ; đó là điều ḷng con yêu mến, miệng con thuyết giảng ; đó là điều hồn xác con khát khao, toàn thân con ước vọng, cho tới khi con được vào hưởng niềm vui của Chúa, là Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất, đáng chúc tụng đến muôn đời. Amen.

Xướng đáp
X Trước khi thành một vị tiến sĩ lừng danh, thánh Anxenmô đă từng là một môn sinh xuất sắc một viện phụ đáng yêu.
* Lên làm giám mục, người đă chiến đấu cho quyền tự do của Hội Thánh. (H)
Đ Người đă mạnh mẽ công khai giảng dạy rằng : Hội Thánh không phải là nô lệ, nhưng là hiền thê tự do của Chúa Kitô. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh giám mục Anxenmô được ơn t́m hiểu và giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt của Chúa. Xin ban ơn đức tin để soi sáng trí tuệ chúng con, nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ say mê những điều Chúa mặc khải. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 23 tháng 4

Thánh Giorgiô, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh Giogiô tử đạo được kết hợp với Đức Kitô trong mầu nhiệm thương khó. Chúng con ca ngợi quyền năng Chúa và tha thiết nài xin cho chúng con là những kẻ yếu hèn được trở nên chứng nhân dũng cảm. Chúng con cầu xin...

Ngày 23 tháng 4

THÁNH GIORGIÔ, TỬ ĐẠO

Thánh nhân được tôn kính ngay từ thế kỷ thứ IV, tại Điôpôli, xứ Paléttin. Một thánh đường đă được xây cất để kính người tại đây. Ḷng tôn sùng người lan rộng khắp Đông phương và Tây phương ngay từ thời cổ.

Bài đọc 2
Thánh giá là cờ hiệu không ǵ thắng nổi


Trích bài giảng của thánh Phêrô Đamianô, giám mục.
Anh em thân mến, ngày lễ hôm nay làm tăng thêm niềm vui cho ngày lễ phục sinh vinh quang. Ngày lễ hôm nay tựa như viên đá quư nạm vào khối vàng, đem vẻ rực rỡ của ḿnh làm cho khối vàng thêm ngời sáng.
 

Quả thế, thánh Giogiô đă chuyển từ đạo quân này sang một đạo quân khác thánh nhân đă từ bỏ chức vụ sĩ quan trong đạo quân trần thế để dấn ḿnh vào đạo quân Kitô giáo. Rồi, như một người lính can trường, trước tiên thánh nhân trút bỏ gánh nặng trần gian; đem của cải phân phát cho người nghèo để được tự do và nhẹ nhàng mà giao chiến. Sau đó, khi đă mặc lấy áo giáp của đức tin, thánh nhân trở thành chiến sĩ của Đức Kitô, hăng hái lao vào trận chiến.
Rơ ràng những điều vừa nói dạy ta biết rằng, để bảo vệ đức tin, ta không thế chiến đấu cách can trường và xứng đáng, nếu ta c̣n sợ không dám dứt bỏ của cải trần gian.
 

Thật vậy, thánh Giogiô đă được lửa Thánh Thần thiêu đốt đă được cờ thánh giá chở che, nên không thể bị ai đánh bại, nhờ thế, người đă can trường giao chiến với ông vua gian ác. Khi chiến thắng vua này, thánh nhân chiến thắng thủ lănh mọi sự gian ác, đồng thời làm cho các chiến sĩ Đức Kitô thêm phấn khởi mà can trường chiến đấu.
Chúa Kitô, vị trọng tài tối cao và vô h́nh vẫn hiện diện trong cuộc chiến. Theo ư Người xếp đặt th́ lúc này Người để cho kẻ gian ác ra tay tung hoành. Nếu như Người có nộp thân thể vị tử đạo vào tay kẻ sát nhân, th́ Người vẫn luôn chăm sóc giữ ǵn linh hồn những ai dựa vào thành tŕ đức tin không ǵ thắng nổi.
 

Anh em thân mến, chúng ta không chỉ cảm phục nhưng c̣n phải noi gương người chiến binh của đạo quân thiên quốc. Ngay từ bây giờ, ta hăy hướng tâm trí về phần thưởng vinh quang trên trời, để đang khi ḷng ta chăm chú chiêm ngắm phần thưởng ấy, th́ dù thế gian có mỉm cười dụ dỗ, hay có tạo ra những nghịch cảnh để đe doạ th́ ta vẫn lụôn vững vàng không lay chuyển.
 

V́ vậy, theo lời dạy của thánh Phaolô, chúng ta hăy tẩy rửa hồn xác chọ sạch mọi vết nhơ, để một ngày kia ta xứng đáng được vào hưởng hạnh phúc trong đền thánh, !à nơi lúc này tâm trí ta đang hướng nh́n.
Quả thế, ai muốn dâng hiến chính ḿnh làm của lễ cho Thiên Chúa trong nhà tạm của Đức Kitô, tức là Hội Thánh, th́ sau khi đă được rửa trong giếng nước thánh tẩy, họ c̣n phải mặc lấy nhiều nhân đức nữa, như có lời viết : Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính.

 

Do đó, ai đă nhờ bí tích thánh tẩy mà được tái sinh thành con người mới trong Đức Kitô, th́ không được mang những phù hiệu thuộc về sự chết nữa. Họ phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, và sống con người mới ấy bằng cách luôn cố gắng sống trong sạch.
 

Vậy, một khi đă được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, và được bừng sáng, nhờ đời sống mới, chúng ta phải cử hành mầu nhiệm vượt qua cách xứng đáng và phải thực sự noi theo gương sáng các vị tử đạo.

Xướng đáp
X V́ lề luật Chúa,vị thánh này đă chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không sợ hăi lời đe doạ của người gian ác.
* Bởi người được xây dựng trên tảng đá vững bền. (H)
Đ Người coi nhẹ cuộc sống nơi trần gian, và đă vào được Nước Thiên Chúa. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh Giogiô tử đạo được kết hợp với Đức Kitô trong mầu nhiệm thương khó. Chúng con ca ngợi quyền năng Chúa và tha thiết nài xin cho chúng con là những kẻ yếu hèn được trở nên chứng nhân dũng cảm. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 23 tháng 4

Thánh Ađanbertô, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa, Chúa đă cho thánh giám mục Ađanbetô được cháy lửa nhiệt thành cứu các linh hồn và đă đội cho người triều thiên tử đạo. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho đoàn chiên biết nghe lời các mục tử, và cho các mục tử biết tận t́nh chăm sóc đoàn chiên. Chúng con cầu xin...

Ngày 23 tháng 4
 

THÁNH AĐANBETÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh nhân sinh tại Bôhêmia khoảng năm 956, theo học ở Mácđơbuộc, chịu phép Thêm sức tại đây và được đặt tên là Ađanbetô. Sau khi thụ phong linh mục, người trở về nước. Năm 983, người được phong giám mục và trở thành nhân vật thứ hai tại toà giám mục Pơraha. Ở đây, người đem hết tâm huyết tẩy trừ các thói tục ngoại giáo. V́ coi nhẹ chuyện thăng tiến cá nhân, người sang Rôma và trở thành đan sĩ. Cuối cùng, để chinh phục các linh hồn cho Chúa Kitô, người qua nước Phổ. Nhưng tới nơi, người bị xử tệ và ngày 23 tháng 4 năm 997, người được lănh triều thiên tử đạo.

Bài đọc 2
Người dâng hiến thân ḿnh v́ mến yêu thập giá


Trích hạnh thánh Ađanbetô của một tác giả cùng thời.
Bấy giờ đám quần chúng vô công rỗi nghệ từ khắp nơi tụ họp nhau lại. Họ la hét giận dữ và gầm gừ như chó sủa, chờ đợi viên xă trưởng ra tay hành quyết thánh Ađanbetô. Khi người ta hỏi người là ai, từ đâu đến và đến với mục đích ǵ, người ôn tồn trả lời : “Tôi là Ađanbetô, người Bôhêmia, hiện là đan sĩ, trước kia là giám mục, bây giờ là tông đồ của các ông. Lư do khiến tôi tới đây là v́ ơn cứu độ của các ông, để một khi đă từ bỏ các tượng thần câm điếc, các ông nhận biết Đấng đă tác tạo các ông.

 

Người là Thiên Chúa duy nhất và ngoài Người ra không có Thiên Chúa nào khác. Nhờ tin vào Người, các ông sẽ được sống và đáng được hưởng niềm vui thiên quốc trên chốn vĩnh hằng.” Thánh Ađanbetô đă nói như thế. C̣n họ th́ quá giận dữ, nên la lối thoá mạ và hăm he giết chết người.
 

Cơn cuồng nộ của dân làng lên tới cực điểm : họ xông vào người và nhảy bổ vào các đồng bạn, rồi dùng xiềng xích trói gọn tất cả. Thánh Ađanbetô đứng đối diện với Gauđenxiô và một người anh em khác đang bị trói ; người lên tiếng bảo : “Anh em đừng buồn ! Anh em biết, chúng ta chịu những điều này v́ danh Chúa. Sức mạnh của Chúa vượt trên mọi sức mạnh, vẻ đẹp của Người rực rỡ hơn mọi thứ trang sức, quyền năng của Người thật khôn tả, ḷng thành tín của Người lạ lùng khôn sánh. Thật vậy, c̣n ǵ mạnh hơn, c̣n ǵ đẹp hơn là thí mạng sống quư yêu của ḿnh cho Chúa Giêsu muôn vàn yêu quư ?”
 

Từ đám quần chúng đang phẫn nộ, tên Xíchgô nhảy ra, dùng hết sức ḿnh phóng một cái lao to vào thánh nhân, đâm thủng trái tim người. Máu đào chảy ra từ các lỗ thủng trước ngực và sau lưng. Người đứng cầu nguyện, tay và mắt hướng lên trời. Máu chảy đầm đ́a từ bảy vết thương lớn do các mũi lao để lại.
 

Khi được cởi xiềng xích, người giang tay ra theo h́nh thập giá, lớn tiếng tha thiết cầu xin Chúa cho ḿnh và cho những kẻ bách hại ḿnh được ơn cứu độ. Thế là linh hồn thánh thiện của người cất cánh bay khỏi tù ngục thể xác, trong khi tấm thân cao quư của người giang tay ra theo h́nh thập giá chiếm lănh mặt đất, và nhờ máu đào đổ ra để hiến dâng mạng sống, thánh Ađanbetô được ngự toà vinh hiển cùng thần thánh trên trời, đời đời vui hưởng tôn nhan Đức Kitô muôn vàn yêu quư.

Xướng đáp 1 Tx 2,8 ; Gl 4,19
X Tôi tha thiết mong mỏi trao cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của tôi nữa,
* v́ anh em đă trở thành những người rất thân thiết của tôi.
Đ Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải sinh ra một lần nữa, cho đến lúc Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em. *
 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa, Chúa đă cho thánh giám mục Ađanbetô được cháy lửa nhiệt thành cứu các linh hồn và đă đội cho người triều thiên tử đạo. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho đoàn chiên biết nghe lời các mục tử, và cho các mục tử biết tận t́nh chăm sóc đoàn chiên. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 24 tháng 4

Thánh Fedele Sigmaringa,

linh mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

hay Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Phiđen ḷng nhiệt thành yêu mến Chúa và được phúc tử đạo đang khi người truyền bá đức tin. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con một đức ái mănh liệt để cùng người, chúng con được nghiệm thấy quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Chúng con cầu xin...

Ngày 24 tháng 4
 

THÁNH PHIĐEN DÍCHMARINHGÂN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh nhân sinh năm 1578, tại làng Díchmarinhgân, nước Đức. Người gia nhập Ḍng Anh Em Hèn Mọn Capuxinô, sống khổ hạnh và siêng năng cầu nguyện. Chuyên cần trong công việc rao giảng Lời Chúa, người được Thánh bộ “Truyền Bá Đức Tin” giao cho sứ mạng ǵn giữ cho đạo lư được tinh tuyền ở Rêxia, Thuỵ Sĩ. Chính v́ sứ mạng này mà người bị sát hại năm 1622.

Bài đọc 2
Tên gọi thế nào, đời sống cũng như thế


Bài ca ngợi thánh Phiđen, linh mục, tử đạo.
Đức Giáo Hoàng Biểnđức XIV đă dùng những lời sau đây để ca tụng thánh Phiđen là người bênh vực đức tin công giáo:
"Thánh Phiđen đă mở rộng ḷng bác ái quảng đại của ḿnh bằng cách nâng đỡ và trợ giúp tha nhân về phần xác ; như một người cha, thánh nhân đă ôm ấy những người khốn khổ vào ḷng, và nuôi nấng vô số người nghèo nhờ những của bố thí quyên góp được từ khắp nơi.
 

Thánh nhân đem những ǵ các người quyền thế và các ông hoàng giúp đỡ mà săn sóc các cô nhi quả phụ. Trong mức độ có thể, người đă không ngừng trợ giúp những kẻ bị cầm tù, cả về tinh thần lẫn vật chất. Thánh nhân ân cần thăm viếng các bệnh nhân; khích lệ họ, giúp họ giao hoà với Thiên Chúa, và chuẩn bị cho họ bước vào cuộc chiến cuối cùng.
 

Trong hoạt động này, chưa lúc nào thánh nhân gặt hái được nhiều công phúc cho bằng thời kỳ quân đội nước Áo chiếm đóng vùng Grixông. Hầu như toàn thể đạo quân
đều mắc bệnh dịch, làm mồi cho bệnh tật và tử thần. Ngoài tấm ḷng bác ái như thế, thánh Phiđen c̣n là người trung tín, cả trong tên gọi lẫn trong đời sống, là người nổi bật về ḷng nhiệt thành bênh vực đức tin công giáo. Thánh nhân rao giảng đức tin ấy, không biết mệt. Ít ngày trước khi đổ máu để làm chứng cho đức tin thánh nhân đă để lại những lời dưới đây như một di chúc :
 

"Ôi đức tin công giáo ! Đức tin chắc chắn, vững vàng, sâu xa biết dường nào ! Đức tin được xây trên nền đá vững vàng biết bao ! Trời đất sẽ qua đi, nhưng đức tin sẽ không bao giờ tan biến. Từ ban đầu, cả trần gian đều chống lại đức tin, nhưng đức tin đă oanh liệt chiến thắng tất cả.
Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là ḷng tin của chúng ta. Đức tin đă buộc các vua chúa quyền thế nhất phải tùng phục vương quyền của Đức Kitô, đức tin đă đưa các dân đến thần phục Đức Kitô.
 

Điều ǵ đă giúp các thánh Tông Đồ, các thánh tử đạo trải qua những trận chiến cam go và những khổ h́nh ác độc, nếu không phải là niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào ơn phục sinh ?
Điều ǵ đă làm cho các vị ẩn tu dám khinh chê lạc thú, coi thường danh vọng, chà đạp sự giàu sang để sống độc thân trong nơi thanh vắng, nếu không phải là đức tin sống động ?
 

Ngày nay, điều ǵ thúc đẩy các Kitô hữu chân chính dám dẹp bỏ những dễ dăi, khước từ nếp sống tiện nghi mà cam ḷng chịu đựng những gian lao vất vả ?
Thưa chính là đức tin sống động, đức tin hành động nhờ đức ái. Chính đức tin ấy thúc đẩy người tín hữu dám từ bỏ những sự tốt lành ở đời này, mà trông đợi những sự tốt lành trong tương lai, dám đổi những của đời này lấy những của đời sau."

Xướng đáp 2 Tm 4,7-8 ; PI 3,8-10
X Tôi đă chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đă chạy hết chặng đường, đă giữ vững đức tin.
* Giờ đây tôi chỉ c̣n đợi ṿng hoa dành cho người công chính. (H)
Đ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt tḥi, để được biết Đức Kitô, được hiệp thông với Người trong cuộc thương khó, nhờ nên đồng h́nh đồng dạng với Người trong cái chết của Người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Phiđen ḷng nhiệt thành yêu mến Chúa và được phúc tử đạo đang khi người truyền bá đức tin. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con một đức ái mănh liệt để cùng người, chúng con được nghiệm thấy quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 25 tháng 4

Thánh Marcô, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

 


Ngày 28 tháng 4

Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

hay Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Phêrô Sanen được vinh phúc tử đạo để mở mang Hội Thánh Chúa. Trong niềm hân hoan của mùa Phục Sinh này, xin cho chúng con biết tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, hầu trở nên nhân chứng của đời sống mới. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng 4
 

THÁNH PHÊRÔ SANEN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO

Thánh nhân sinh năm 1803 tại làng Quyê, nước Pháp. Người nhập hàng giáo sĩ và làm công tác mục được ít năm. Sau đó, người nhập tu hội Đức Maria và đi loan báo Tin Mừng ở Úc chây. Tuy gặp nhiều khó khăn, người cũng giúp được một số người đón nhận đức tin. V́ thế, người bị một số người chống lại đức tin giết chết ở đảo Phutuna năm 1841.
 

Bài đọc 2
Máu các vị tử đạo làm nảy sinh các Kitô hữu


Bài ca ngợi thánh Phêrô, linh mục, tử đạo.
Vừa gia nhập Ḍng Đức Mẹ, Phêrô liền được sai đi truyền giáo tại Úc châu như ư người xin. Thánh nhân đến đảo Phutuna nằn trên Thái B́nh Dương, nơi người ta chưa hề nghe nói đến danh Chúa Kitô. Thầy trợ sĩ vẫn đi theo thánh nhân thuật lại đời sống truyền giáo của người như sau:
 

"Khi đi làm việc, người thường chịu nắng nôi thiêu đốt và nhịn đói. Về tới nhà th́ mồ hôi nhễ nhăi, mệt mỏi ră rời, nhưng tâm thần người vẫn mạnh mẽ, nhanh nhẹn và vui tươi cứ như người vừa đi giải trí về vậy. Chuyện này xảy ra không phải một lần, mà hầu như ngày nào cũng thế.
Người có thói quen không từ chối dân bản xứ điều ǵ, ngay cả với những kẻ bách hại ḿnh. Người luôn chữa lỗi cho họ và không bao giờ xua đuổi họ dù họ cộc cằn và hay quấy rầy. Trong mọi trường hợp, người luôn tỏ ra rất mực dịu hiền đối với mọi người và bằng mọi cách.
 

Bởi thế, chẳng lạ ǵ khi người bản xứ thường gọi thánh nhân là "con người tốt bụng". Có lần người nói với anh em trong Ḍng : "Ở nơi truyền giáo khó khăn như thế này, chúng ta phải nên thánh mới được".
Dần dà, người loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng, nhưng kết quả chẳng được bao hhiêu. Dầu vậy người vẫn kiên tŕ theo đuổi công cuộc truyên giáo, chú ư đến cả đời sống vật chất lẫn đời sống đạo đức, theo gương sáng và lời giảng dạy của Chúa Kitô : Kẻ này gieo, người kia gặt. Người cũng tha thiết chạy đến xin Đức Thánh Mẫu Thiên Chúa trợ giúp, v́ người rất mực tôn sùng Đức Mẹ.
 

Công việc rao giảng Kitô giáo của thánh nhân đă phá huỷ việc thờ cúng tà thần, vốn được các tù trưởng ở Phu–tuna cổ vơ nhằm để cai trị dân. Bởi vậy, họ giết người một cách hết sức tàn bạo, với hy vọng là cha Phêrô chết đi, th́ hạt giống Kitô giáo do người đă gieo văi, cũng sẽ tiêu tan.
 

Nhưng hôm trước ngày chịu tử đạo, thánh nhân đă nói : "Tôi có chết cũng chẳng sao, v́ đạo Chúa Kitô đă thấm sâu vào đảo này đến nỗi tôi có chết, đạo cũng không mất".
 

Máu vị tử đạo này đă sinh hoa kết quả, trước hết Ià cho dân đảo Phu–tuna, v́ chỉ ít năm sau, mọi người đều tin theo Chúa Kitô, nhưng rồi cũng đem lại lợi ích cho dân cư các đảo khác ở Úc châu nữa. Nơi đây, hiện có các cộng đoàn Kitô giáo phát triển. Những cộng đoàn này đều nh́n nhận và kêu cầu thánh Phêrô như vi tử đạo tiên khởi của ḿnh.

Xướng đáp Lc 10,2 ; Cv 1,8
X Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy
* anh em hăy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (H)
Đ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của“Thầy cho đến tận cũng trái đất. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Phêrô Sanen được vinh phúc tử đạo để mở mang Hội Thánh Chúa. Trong niềm hân hoan của mùa Phục Sinh này, xin cho chúng con biết tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, hầu trở nên nhân chứng của đời sống mới. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 28 tháng 4

Thánh Luy Maria Grinhông đờ Môngpho

linh mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan từ muôn thuở, Chúa đă làm cho thánh linh mục Luy Maria trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, qua tay Đức Maria. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp trần gian. Chúng con cầu xin...

Ngày 28 tháng 4
 

THÁNH LUY MARIA GHINHONG ĐỜ MÔNGPHO, LINH MỤC


Thánh Luy Maria sinh ngày 31 tháng Gỉêng năm 1678 tại thành phố Môngpho miền tây bắc nước Pháp. Người chuẩn bị để nhận tác vụ Iinh mục tại chủng viện Xuân Bích, Pari. Sau đó người gia nhập Ḍng Ba thánh Đaminh (nay gọi là Huynh Đoàn Đaminh). Người đi khắp miền tây nước Pháp, với tước hiệu "Thừa sai tông đồ", để loan báo Tin Mừng cho các miền quê xa xôi hẻo lánh. Người t́m cách làm sao cho "các sứ vụ" của người có một nét thật b́nh dân. V́ rất sùng mộ chân phước Henri Xuydô, người đă loan báo Tin Mừng về Đức Khôn Ngoan và về T́nh Yêu của Chúa Kitô biểu lộ trong việc nhập thể và chịu chết trên thánh giá. Thánh nhân có thói quen đi tới đâu là cổ vơ đọc kinh Mân Côi ở đó. Người cũng sáng lập nhiều cộng đoàn tu tŕ và thừa sai. Người c̣n để lại nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng, nhất là về ḷng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Sau cùng, Người qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716 tại Xanh Lôrăng thuộc giáo phận Luyxông.

Bài đọc 2
Tận hiến cho Mẹ


Trích khảo luận "Ḷng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ Maria" của thánh Luy Maria Ghinhông Đờ Môngpho, linh mục.
Tất cả sự trọn lành của chúng ta là được nên giống Đức Giêsu Kitô, liên kết và tận hiến cho Người. Cho nên, chắc chắn là cách tôn sùng nào giúp chúng ta nên giống Đức Giêsu Kitô, liên kết và tận hiến cho Người cách trọn vẹn nhất, th́ đó là cách tuyệt hảo nhất.
 

Giữa mọi loài thụ tạo, chỉ có Đức Maria là người đă nên giống Đức Giêsu hoàn toàn nhất. V́ thế, trong những cách sùng kính khác nhau th́ ḷng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria là phương thế tuyệt hảo để linh hồn được tận hiến và nên giống Đức Giêsu. Ai càng tận hiến cho Đức Maria th́ càng thuộc về Đức Giêsu Kitô.
V́ thế, tận hiến toàn vẹn cho Đức Giêsu Kitô không ǵ khác hơn là tận hiến hoàn toàn và trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ rất thánh.

 

Và đó là cách tôn sùng mà tôi muốn tŕnh bày.
Cách này chẳng qua chỉ là lặp lại và thực thi những điều đă tuyên hứa khi chịu phép thanh tẩy. Quả vậy, trong cách tôn sùng này, người tíu hữu dâng hiến trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ, để nhờ Mẹ Maria, người ấy hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.
Do đó, tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria đồng thời cũng là tận hiến cho Đức Giêsu Kitô. Chúng ta tận hiến cho Đức Maria v́ Mẹ là con đường thích hợp nhất mà chính Đức Giêsu đă chọn để liên kết Người với chúng ta và liên kết chúng ta với Người. Chúng ta tận hiến cho Đức Giêsu v́ Người là cùng đích của chúng ta ; chúng ta là ǵ th́ hoàn toàn do Người, v́ Người là Đấng Cứu Chuộc và là Chúa chúng ta.
 

Hơn nữa, cần phải lưu ư rằng, mọi người khi chịu phép thánh tẩy đă tuyên bố tự ḿnh hoặc nhờ cha mẹ đỡ đầu từ bỏ Xatan cùng với những cám dỗ mà việc làm của nó, và chọn Đức Giêsu Kitô làm Thầy và làm Chúa của ḿnh, để vâng phục Người như một nô lệ v́ t́nh yêu. Điều này cũng thật sự xảy ra trong cách sùng kính Đức Maria nói đây : người Kitô hữu tuyên bố từ bỏ ma quỷ, thế gian, tội lỗi và chính ḿnh, để dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô nhờ tay Đức Maria.
 

Khi chịu phép thánh tẩy, ít là cách minh nhiên, mỗi người không dâng hiến chính ḿnh cho Đức Giêsu Kitô nhờ tay Đức Maria, cũng chẳng dâng cho Chúa công nghiệp từ những việc lành phúc đức của ḿnh. Ngay cả sau khi chịu phép thánh tẩy, người Kitô hữu cũng hoàn toàn tự do để nhường công nghiệp này cho người khác hoặc giữ lại cho chính ḿnh. C̣n trong cách sùng kính Đức Maria nói đây, người Kitô hữu dâng ḿnh minh nhiên cho Chúa chúng ta nhờ tay Mẹ Maria và tận hiến cho Người giá trị mọi hành động của ḿnh.

Xướng đáp Tv 115,16.17.18
X Lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài.
* Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Chúa. (H)
Đ Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân Ngài. *
 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan từ muôn thuở, Chúa đă làm cho thánh linh mục Luy Maria trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, qua tay Đức Maria. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp trần gian. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 29 tháng 4

Thánh Catarina Siêna,

trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Trinh Nữ

hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă đốt lửa yêu mến nồng nàn trong ḷng thánh nữ Catarina Xiêna, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Thánh trinh nữ Catarina

không ngớt kêu cầu Chúa

để xin Người đem lại b́nh an

cho Giáo Hội thánh thiện của Người. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Thánh Catarina t́m kiếm Chúa mọi nơi mọi lúc;

bà đă luôn mến yêu và kết hợp với Người,

nên đă gặp và chiếm hữu được Người. (H)

Ngày 29 tháng 4
 

THÁNH CATARINA XIÊNA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
lễ nhớ


Catarina sinh năm 1347 tại Xiêna. Ngay từ thuở niên thiếu, chị đă khao khát sống cuộc đời hoàn thiện, say mê chiêm ngưỡng Chúa Kitô chịu đóng đinh, và hết ḿnh phục vụ Hội Thánh bấy giờ đang bị xâu xé. V́ thế, chị đă gia nhập Ḍng Ba Đaminh. Thấm nhuần tinh thần của thánh tổ phụ, chị yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách nồng nàn, cổ vơ b́nh an thuận hoà giữa các thành của nước Ư, can đảm bênh vực quyền lợi và sự tự do của Giáo Hội, và góp phần canh tân đời sống đạo đức. Chị đă viết nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Chị qua đời năm 1380. Đến năm 1939, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên phong chị làm bổn mạng nước Ư, rồi năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ghi tên chị vào số các tiến sĩ Hội Thánh.

Bài đọc 2
Con đă nếm thử và đă nh́n thấy


Trích sách Đối thoại của thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, về Thiên Chúa quan pḥng.
Ôi Thiên Chúa vĩnh hằng, ôi Ba Ngôi vĩnh cửu ! Ngài đă dùng sự kết hợp với bản tính Thiên Chúa mà làm cho máu Con Một Ngài có giá trị biết bao ! Lạy Ba Ngôi vĩnh
cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng t́m con càng thấy ; càng thấy con càng t́m. Ngài làm cho linh hồn được no thoả nhưng dường như lại không no thoả. Bởi lẽ trong vực thẳm của Chúa, Chúa làm cho linh hồn được no thoả mà vẫn c̣n luôn đói khát Chúa, v́ linh hồn vẫn hết sức ước mong khao khát được thấy Chúa là ánh sáng trong ánh sáng của Chúa,

 

Ôi lạy Ba Ngôi vĩnh cửu ! Nhờ ánh sáng trí khôn và trong ánh sáng của Chúa, lạy Chúa Ba Ngôi, con đă nếm thử và đă nh́n thấy vực thẳm của Ngài cũng như vẻ đẹp của thọ tạo do Ngài dựng nên. V́ khi chính bản thân con được mặc lấy Ngài, con đă thấy con là h́nh ảnh của Ngài. Lạy Cha vĩnh cửu, điều này có nghĩa là Cha ban cho con được tham dự vào quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, sự khôn ngoan của riêng Con Một Ngài. C̣n Thánh Thần, Đấng phát xuất từ Ngài là Cha và từ Con của Ngài, lại ban cho con ư muốn, và nhờ đó làm cho con có thể yêu mến.
 

V́ chính Ngài, lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Ngài là Đấng Sáng Tạo, c̣n con là thọ tạo : do đó, nhờ Ngài soi sáng, con cũng biết được rằng khi tái tạo con nhờ máu của Con Một Ngài, th́ Ngài đă say mê vẻ đẹp nơi thọ tạo do Ngài dựng nên.
 

Ôi vực thẳm, ôi Ba Ngôi vĩnh cửu, ôi Thiên Chúa, ôi đại dương sâu thẳm, Chúa c̣n có thể ban cho con ơn ǵ lớn lao hơn chính Ngài nữa chăng ? Chúa là lửa luôn rực cháy mà không thiêu rụi. Chúa dùng sức nóng của Chúa mà thiêu huỷ mọi t́nh yêu vị kỷ của linh hồn. Chúa là lửa đánh tan mọi băng giá, và Chúa dùng ánh sáng của Chúa mà soi sáng trí ḷng.

 

Đó là ánh sáng Chúa đă dùng để làm cho con nhận biết chân lư của Chúa.
Khi soi ḿnh trong ánh sáng ấy như trong một tấm gương, con nhận biết rằng : Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện vượt trên mọi sự thiện, sự thiện đem lại hạnh phúc, sự thiện không thể hiểu thấu được ; Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp ; Chúa là sự khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Bởi v́ Chúa là chính sự khôn ngoan ; Chúa là lương thực nuôi các thiên thần, nhưng v́ ḷng yêu thương nung nấu, Chúa đă tặng ban chính ḿnh cho nhân loại.
 

Chúa là tấm áo che cho con khỏi trần trụi ; Chúa lấy sự dịu ngọt của Chúa mà nuôi dưỡng chúng con là những kẻ đang đói lả, v́ Chúa ngọt ngào không chút đắng cay. Ôi lạy ba Ngôi vĩnh cửu !

Xướng đáp
X Hăy mở cửa tâm hồn cho Ta, hỡi cô em được cùng Ta thừa hưởng Nước Trời, hỡi người bạn đă được Ta mặc khải mọi kho tàng chân lư.
* Người đă nên phong phú nhờ Thần Khí Ta ban, được sạch mọi vết nhơ nhờ máu Ta tẩy rửa. (H)
Đ Hăy tạm ngưng suy niệm, để dấn thân làm chứng cho chân lư của Ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă đốt lửa yêu mến nồng nàn trong ḷng thánh nữ Catarina Xiêna, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin...

 

 


Ngày 30 tháng 4

Thánh Piô V, giáo hoàng

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă an bài cho thánh Piô thứ năm làm giáo hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân phụng vụ. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con biết cử hành các mầu nhiệm của Chúa với đức tin sống động và ḷng mến nhiệt thành. Chúng con cầu xin...

Ngày 30 tháng 4
 

THÁNH PIÔ V, GIÁO HOÀNG


Thánh nhân sinh năm 1504 tạiBốtcô Marengô, gần Alêxandria (Italia). Người nhập Ḍng Anh Em Thuyết Giáo và được giao nhiệm vụ dạy thần học. Người lần lượt làm giám mục, hồng y rồi cuối cùng làm giáo hoàng năm 1566. Trong sáu năm làm giáo hoàng, người ra sức thực hiện công cuộc canh tân theo các nghị quyết Công đồng Trentô đă ra. Người công bố sách Giáo Lư của Công đồng, Sách Nguyện và Sách Lễ Rôma. Sau cùng, Người quy định cách đọc và ra sức truyền bá kinh Mân Côi.
 

Bài đọc 2
Hội Thánh được xây dựng trên Đá Tảng là Đức Giêsu Kitô


Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gioan.
Thiên Chúa không ngừng ban cho nhân loại những phương thuốc chữa họ khỏi những nỗi khốn cùng. Ngoài nhiều phương thuốc khác, khi thời gian tới hồi viên măn, và khi chính Người thấy đă đến lúc, th́ Người đă sai Con Một của ḿnh đến làm người và nên Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó là một con người, Đức Kitô Giêsu. Khi mang thân phận người phàm, Người Con này vẫn là Thiên Chúa. Chính nhờ người Con này, Thiên Chúa đă tạo dựng muôn loài.
 

Những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, th́ khỏi bị án phạt đời đời, bởi v́ họ đă được tẩy sạch mọi tội lỗi nhờ phép rửa tái sinh. Họ sống trong niềm tin, cậy, mến và bước đi giữa trần thế, chịu bao thử thách gian nan nguy hiểm. Thế nhưng họ được Thiên Chúa nâng đỡ xác hồn để dơi theo con đường là chính Đức Kitô cho đến ngày được diện kiến Thiên Chúa.
Tội lỗi đă len lỏi vào cuộc sống do những yếu đuối của con người, và những người bước theo con đường Đức Kitô cũng không thoát khỏi, nên Thiên Chúa đă ban cho họ một phương thuốc hữu hiệu : đó là việc làm phúc bố thí. Việc lành này bổ túc cho lời cầu nguyện, như chính Đức Kitô đă dạy họ cầu nguyện rằng : Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.
 

Giữa cuộc đời khổ ải này, Hội Thánh vẫn thi hành các điều ấy, v́ hằng ấp ủ nơi ḿnh niềm hy vọng hồng phúc. Ông Phêrô tông đồ với tư cách đứng đầu hàng tông đồ đă đại diện cho toàn thể Hội Thánh.
Quả vậy, riêng phần ḿnh, theo bản tính nhân loại, ông chỉ là một con người ; theo ơn Chúa ban, ông là một Kitô hữu ; theo ân sủng dồi dào hơn, ông là một tông đồ và là vị tông đồ cả. Thế nhưng Chúa đă nói với ông : Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Nước Trời : dưới đất anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng tháo cởi như vậy, và khi Chúa nói với ông như thế th́ ông đại diện cho toàn thể Hội Thánh. Giữa cuộc đời này, Hội Thánh bị xô đẩy v́ muôn vàn thử thách tựa mưa sa, nước cuốn, băo táp, nhưng Hội Thánh vẫn không sụp đổ v́ đă được xây dựng trên nền đá tảng. Chính v́ vậy, ông đă nhận lấy danh hiệu Phêrô, nghĩa là Tảng Đá.
 

Sở dĩ Chúa nói : Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, chính là v́ ông Phêrô đă tuyên xưng : Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Như vậy là Chúa muốn nói : trên Tảng Đá này, tức là Tảng Đá anh vừa tuyên xưng, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Tảng Đá ấy chính là Đức Kitô. Chính trên Tảng Đá Giêsu Kitô mà Phêrô được xây lên. V́ không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đă đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.
 

Vậy Hội Thánh đă được xây trên nền móng là Đức Kitô, và qua ông Phêrô, Hội Thánh lănh nhận ch́a khoá Nước Trời, nghĩa là quyền cầm buộc và tháo cởi tội lỗi. Như vậy, nhờ yêu mến và bước theo Đức Kitô, Hội Thánh được giải thoát khỏi mọi sự dữ. Nhưng Hội Thánh bước theo Đức Kitô cách quyết Iiệt hơn, qua những con người chiến đấu cho đến chết để làm chứng cho sự thật.

Xướng đáp Ed 3,21 ; x. 1 Tm 4,16
X Nếu ngươi đă báo cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, th́ chắc chắn nó sẽ được sống.
* Phần ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống ḿnh. (H)
Đ Hăy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy, nhờ đó sẽ cứu được chính ḿnh, và c̣n cứu được những ai đă nghe lời giảng dạỵ. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă an bài cho thánh Piô thứ năm làm giáo hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân phụng vụ. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con biết cử hành các mầu nhiệm của Chúa với đức tin sống động và ḷng mến nhiệt thành. Chúng con cầu xin...