Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Lễ Theo Ngày Trong Tháng 6

 


Ngày 1 tháng 6

Thánh Justinô, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh Giúttinô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Trong mọi lễ dâng tiến,

chúng ta ca ngợi Đấng tạo thành vũ trụ,

nhờ Con Một là Đức Giêsu Kitô

và nhờ Chúa Thánh Thần. (H)

 

Kinh Chiều

ĐC: Một ngọn lửa bừng cháy trong tâm hồn tôi :

đó là lửa t́nh yêu đă nung nấu các ngôn sứ

cũng như các bạn hữu của Đức Kitô. (H)

(Web gpcantho.com)


Ngày 1 tháng 6
THÁNH JUSTINÔ, TỬ ĐẠO

Lễ nhớ
Thánh nhân là một triết gia và là anh hùng tử đạo. Người sinh tại Phơlavia Nêapôli, ở Samaria, trong một gia đ́nh ngoại giáo, đầu thế kỷ thứ II. Sau khi tin Chúa Kitô, người đă viết nhiều tác phẩm bênh vực Kitô giáo. Trong số đó, c̣n lại hai tác phẩm: “Minh Giáo” gửi cho hoàng đế Antôniô, và “Đối thoại với ông Triphông”, tranh luận với người Do Thái. Người cũng mở một trường dạy triết lư ở Rôma. Bị một đồng nghiệp tố cáo, người một ḷng son sắt xưng đức tin trước mặt quan toà và đă được phúc tử đạo cùng với sáu Kitô hữu khác, quăng năm 165, thời hoàng đế Máccô Aurêliô.


Bài đọc 2

Tôi đă theo đạo lư chân thật của các Kitô hữu
 

Trích sử liệu về cuộc tử đạo của thánh Giútinô và các bạn.
Sau khi bị bắt, các thánh được điệu tới tổng trấn Rôma, tên là Rútticô. Lúc các ngài ra trước toà án, tổng trấn Rútticô nói với thánh Giúttinô: “Trước hết ngươi phải tin các thần minh và tôn kính hoàng đế.” Thánh Giútticô trả lời: “Các ông không thể tố cáo hay bắt giam chỉ v́ chúng tôi tuân theo lệnh Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng tôi.”
Quan Rútticô nói: “Nhà ngươi xưng tụng học thuyết ǵ vậy?”

 

Thánh Giúttinô trả lời: “Tôi đă cố học đủ thứ học thuyết, nhưng tôi đă theo đạo lư chân thật của các Kitô hữu, dù đạo lư ấy không minh nhiên đối với những người đang ch́m đắm trong sự lầm lạc.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Đạo lư ấy mà ngươi cho là minh nhiên ư, hỡi tên khốn kiếp?”

Thánh Giúttinô trả lời: “Phải, v́ giáo huấn ấy đúng nên tôi theo đạo lư ấy.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Giáo huấn đó thế nào?”

 

Thánh Giúttinô trả lời: “Chúng tôi thờ Thiên Chúa của các Kitô hữu; chúng tôi tin Người là Đấng tạo thành duy nhất từ ban đầu; là Hoá Công toàn thể thọ tạo hữu h́nh và vô h́nh; và chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng đă được các ngôn sứ tiên báo sẽ đến rao giảng ơn cứu độ cho loài người và dạy dỗ các môn đệ Người tuyển chọn. Và tôi là người phàm, nên tôi nghĩ chỉ có thể nói một vài điều, bởi lẽ thần tính của Người th́ vô biên. Tôi công nhận uy tín của các ngôn sứ khi các ngài tiên báo Người là Con Thiên Chúa như tôi vừa nói. Quả thật, tôi biết các ngôn sứ được ơn trên báo cho biết trước về cuộc giáng lâm của Người đến với nhân gian.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Vậy ngươi là Kitô hữu ư?”

 

Thánh Giúttinô trả lời: “Đúng thế, tôi là Kitô hữu.”
Tổng trấn nói với thánh Giúttinô: “Hăy nghe đây, hỡi kẻ được tiếng là thông thái và tưởng ḿnh biết đạo lư thật: nếu ngươi bị đánh đ̣n và bị chặt đầu, ngươi có tin chắc là ngươi được lên trời không?”

Thánh Giúttinô trả lời: “Tôi hy vọng sẽ được ở trên đó, nếu tôi chịu được những điều này, v́ tôi biết rằng cho đến tận thế, Chúa vẫn dành ơn ấy cho những ai ăn ở ngay lành.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Vậy ngươi tưởng là người sẽ được lên trời và nhận phần thưởng đích đáng sao?”

Thánh Giúttinô trả lời: “Không phải là tưởng mà là biết rơ và chắc chắn như vậy.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Thôi, ta hăy đi vào vấn đề, vào công việc cần thiết và khẩn trương, vậy các ngươi hăy đồng ḷng tế thần đi.”

 

Thánh Giúttinô trả lời: “Không ai là người có lương tri mà lại bỏ con đường đạo nghĩa để bước vào con đường vô đạo.”
Tổng trấn Rútticô nói: “Nếu không tuân lệnh, các ngươi sẽ phải chịu khổ h́nh không chút xót thương.”

Thánh Giúttinô trả lời: “Chúng tôi ao ước chịu khổ h́nh v́ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi để được cứu độ, v́ điều ấy mang lại cho chúng tôi ơn cứu độ và làm cho chúng tôi vững tin trước toà chung thẩm của Chúa là Thiên Chúa và Đấng cứu độ chúng tôi.”
 

Các vị tử đạo khác cũng nói như sau: “Ngài muốn làm thế nào tuỳ ư, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi không tế thần.”
Tổng trấn Rútticô tuyên án: “Ai không muốn tế thần và tuân lệnh hoàng đế, đều phải bị đánh đ̣n và mang đi chặt đầu, phải chịu án tử h́nh theo luật định.”
Các thánh tử đạo ngợi khen Thiên Chúa, đi tới pháp trường, bị chặt đầu, hoàn tất cuộc tử đạo khi tuyên xưng Đấng Cứu Độ.

Xướng đáp x. Cv 20,21.24 ; Rm 1,16
X Tôi đă tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, không chút sợ hăi.
* Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá ǵ, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đă nhận là làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
Đ Tôi không hổ thẹn v́ Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có ḷng tin, trước là người Dothái, sau là người Hylạp. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh Giúttinô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 2 tháng 6

Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Mácselinô và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đă cho chúng con nghiệm thấy rằng Chúa luôn giữ ǵn chở che Giáo Hội. V́ lời hai thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được bắt chước các ngài mà giữ vững niềm tin như thế. Chúng con cầu xin...

///Ngày 2 tháng 6
THÁNH MÁCSELINÔ VÀ THÁNH PHÊRÔ, TỬ ĐẠO

Hai vị thánh được kính nhớ hôm nay đă chịu tử đạo ở Rôma, dưới thời hoàng đế Điôclêxianô năm 304 hoặc 305. Người lư h́nh đă thuật lại cho đức giáo hoàng Đamaxô biết: người ta đă bắt hai vị tự tay đào huyệt cho ḿnh trước khi chết, và hai vị đă làm công việc ấy trong tinh thần vui tươi.
 

Bài đọc 2
Cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, họ cũng sẽ được an ủi với Người
 

Trích lời khuyên của linh mục Ôrigiênê về việc tử đạo.
Nếu chúng ta đi từ cơi chết sang cơi sống, nghĩa là từ chỗ không tin đến chỗ tin, mà v́ vậy thế gian ghét chúng ta, th́ chúng ta đừng lấy làm lạ. Ai không đi từ cơi chết sang cơi sống, mà cứ ở ĺ trong sự chết, th́ không thể yêu mến những người đă từ căn nhà tối tăm của sự chết nếu nói được như vậy để bước vào lâu đài tràn ngập ánh sáng của sự sống được xây bằng những viên đá sống động.
 

Đức Giêsu đă hy sinh mạng sống v́ chúng ta, vậy tôi xin nói: chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống, không phải v́ chính Người, mà v́ chúng ta; tôi thiết tưởng đó là v́ những kẻ cần được chúng ta xây dựng bằng cuộc tử đạo của chúng ta.
Hỡi bạn Kitô hữu, đây là thời chúng ta phải hiên ngang. Thánh Phaolô nói: Không phải chỉ có thế; chúng ta c̣n tự hào khi gặp gian truân, v́ biết rằng, ai gặp gian truân, th́ quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, th́ được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, th́ có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không thất vọng! Nhưng Thiên Chúa đă đổ t́nh yêu của Người vào ḷng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
 

Nếu cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, th́ nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng ta hăy hết sức vui mừng đón nhận những nỗi khổ đau của Đức Kitô, và ước ǵ những nỗi khổ đau ấy tràn ngập nơi chúng ta, nếu chúng ta muốn được ngập tràn an ủi, v́ tất cả những ai khóc lóc sẽ được ủi an. Nhưng có một lẽ mức độ không đều, v́ nếu ai cũng được an ủi như nhau, th́ đă không có lời chép: Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, th́ nhờ Người, chúng ta cũng chứa chan niềm an ủi.
 

Ai thông phần đau khổ với Đức Kitô, th́ cũng thông phần an ủi với Người, tương xứng với phần đau khổ ḿnh đă chia sẻ với Người. Những điều này, anh em học được nơi thánh Phaolô là người đă nói một cách thân t́nh như sau: Chúng tôi biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, th́ cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.
 

Thiên Chúa đă nói qua ngôn sứ Isaia: Ta đă nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy có lúc nào đáng là thời Thiên Chúa thi ân hơn là lúc, v́ trung thành yêu mến Thiên Chúa trong Đức Kitô, chúng ta được quân lính long trọng điệu ra trước thế gian, như những người vinh thắng, chứ không phải như những kẻ chiến bại.
 

Quả thế, các vị tử đạo được cùng với Đức Kitô truất phế quyền lực thần thiêng và được cùng người toàn thắng. Các đấng đă cùng chịu đau khổ với Người, nên cũng được thông chia những chiến công lẫy lừng do những đau khổ của Người đem lại. C̣n ngày nào đáng gọi là ngày cứu độ hơn là ngày anh em ra khỏi trần gian cách hiển hách như vậy?
 

Thế nên tôi nài xin anh em đừng làm ǵ gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng ta. Trái lại, trong mọi sự, anh em hăy chứng tỏ ḿnh là những thừa tác viên của Thiên Chúa, những người chịu đựng rất mực kiên tŕ. Anh em hăy thưa lên: Giờ đây, con biết đợi trông ǵ, lạy Chúa ? Hy vọng của con đặt ở nơi Ngài.

Lời nguyện
Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử đạo Mácselinô và Phêrô cùng anh dũng tuyên xưng đức tin, Chúa đă cho chúng con nghiệm thấy rằng Chúa luôn giữ ǵn chở che Giáo Hội. V́ lời hai thánh nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được bắt chước các ngài mà giữ vững niềm tin như thế. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 3 tháng 6

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho máu tử đạo làm nẩy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn đă tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin...

///Ngày 3 tháng 6
THÁNH CARÔLÔ LOANGA VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO

lễ nhớ

Cùng với hai mươi vị tử đạo Ugăngđa này, trang sử về các chứng nhân tử đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. Bốn vị trong số đó được thanh tẩy ngay trước lúc hành h́nh. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Numunguntô (năm 1886) thuộc lớp tuổi từ mười sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Kiditô mới có mười ba tuổi.
 

Bài đọc 2

Vinh quang của các vị tử đạo là dấu chỉ về một cuộc tái sinh
 

Trích bài giảng của đức giáo hoàng Phaolô VI trong lễ phong thánh các vị tử đạo Ugăngđa.
Các vị tử đạo Phi châu này đă thêm một trang mới vào Danh Bộ Các Thánh Tử Đạo, vào cuốn sổ ghi tên những người chiến thắng. Trang sách đó cho thấy những sự việc vừa bi thảm, lại vừa cao đẹp. Chúng tôi coi đó là những trang sử xứng đáng tiếp nối những bài tường thuật hiển hách về châu Phi ngày xưa. Chúng ta, những con người của thời đại hôm nay, những người kém ḷng tin, chúng ta vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ lại có những trang hùng tráng như xưa.
 

Thánh Âutinh và thánh Pruđenxiô đă kể lại những thành tích đầy xúc động của các vị tử đạo ở Silium, ở Cácthagô, và của các vị tử đạo trong “Đoàn Người Trắng Thành Utica” (300 vị chết trong hầm vôi đang sôi). Thánh Gioan Kim Khẩu th́ hết lời tán dương các vị tử đạo Aicập. Những thành tích của tất cả các vị vừa được nhắc đến cùng với thành tích của các vị tử đạo trong cuộc bách hại của người Văngđan xưa, ai có thể ngờ rằng thời nay lại được tiếp nối bởi những câu chuyện mới không kém nét hào hùng, không kém phần hiển hách.
 

Phi châu ngày xưa có các vị đại tử đạo và các bậc chứng nhân đức tin, những nhân vật ngh́n năm không quên như thánh Síprianô, thánh Phêlixita, thánh Pepêtua, và nhất là thánh Âutinh. Trước đây, ai có thể tiên đoán rằng sau các vị đó sẽ có ngày chúng ta c̣n được kể thêm danh tánh rất thân thương của thánh Carôlô Loanga, thánh Mátthia Mulumba, thánh Calemba và hai mươi đồng bạn tử đạo. Cả những vị thuộc Giáo Hội Anh Giáo đă chịu chết v́ danh Đức Kitô cũng cần phải được nêu danh nữa.
 

Các thánh tử đạo Phi châu nói đây đă mở đầu một kỷ nguyên mới, không phải là kỷ nguyên bách hại và tranh chấp, nhưng là kỷ nguyên tái sinh về cả hai mặt đạo cũng như đời.
Phi châu đă được tưới bằng máu của các vị tử đạo mới này, những vị tử đạo đầu tiên trong kỷ nguyên chúng ta  ước chi cũng là những vị cuối cùng, v́ lễ toàn thiêu của các ngài cao quư và đắt giá biết bao!  Phi châu đă được tự do và độc lập. Quả thật, Phi châu đang tái sinh.
 

Người ta đă nghiền nát các ngài một cách tàn bạo. Thật khủng khiếp nhưng cũng đầy ư nghĩa, v́ sự tàn bạo đó ai cũng thấy là đă phát sinh những động lực mạnh mẽ khiến h́nh thành một dân mới  mới về phương diện đạo đức . Một nếp sống tinh thần mới được kiến tạo để truyền lại cho hậu thế. Nếp sống đó phải là một biểu tượng nói lên sự chuyển biến và phải chuyển biến thật sự.

 

Trước đây là một lối sống đơn sơ mộc mạc, tuy không thiếu những giá trị nhân bản đáng quư, nhưng người ta lại bị ràng buộc trong t́nh trạng nô lệ chính ḿnh, khiến cho lối sống đó không c̣n đáng trọng, không đứng vững được nữa. Nay phải bước qua một nền văn minh hướng tới những biểu lộ cao quư nhất của tinh thần con người, tới những h́nh thái thượng đẳng của cuộc sống xă hội.

Xướng đáp
X Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa.
* Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng.
Đ Ta hăy vơ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến : tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mănh liệt. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă cho máu tử đạo làm nẩy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn đă tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 5 tháng 6

Thánh Bonifacio, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử hay Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, thánh Bôniphát giám mục đă dùng lời nói mà rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững ḷng tin, và lấy cả cuộc đời mà can đảm tuyên xưng ḷng tin đó. Chúng con cầu xin...

///Ngày 5 tháng 6
THÁNH BÔNIPHÁT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO


Thánh nhân sinh tại Anh quốc quăng năm 673. Người nhập đan viện Ixơte và được đức giáo hoàng Ghêgôriô II đổi tên Uynphơrít thành Bôniphaxiô. Người là tông đồ của nước Đức và là người tổ chức lại Hội Thánh nhiều miền. Sau khi được đức giáo hoàng tấn phong giám mục (năm 722), người rảo khắp nước Đức, lập các giáo phận và các đan viện trong đó có đan viện Phunđa. Người bị sát hại ở Đốccum (Hàlan) cùng với 52 đồng bạn năm 754.


Bài đọc 2

Mục tử chuyên cần lo lắng cho đoàn chiên của Đức Kitô
 

Trích thư của thánh Bôniphát, giám mục tử đạo
Hội Thánh ví như một con tàu lớn đang vượt biển trần thế, và đang bị mọi thứ sóng gió thử thách trong cuộc đời này tấn công, nên Hội Thánh không thể bị trôi dạt đi mà phải được lèo lái.
 

Về điều này, chúng ta đă có gương sáng của các giáo phụ đầu tiên: Clêmentê, Cornêliô và nhiều vị khác ở thành phố Rôma, Síprianô ở Cácthagô, Athanaxia ở Alêxanria. Dưới thời các hoàng đế ngoại giáo, các ngài đă lèo lái con tàu của Đức Kitô, hay đúng hơn là hiền thê rất yêu quư của Người, tức là Hội Thánh ; lèo lái bằng cách dạy dỗ, bảo vệ, chịu vất vả và chịu đau khổ đến mức đổ máu ḿnh ra.
 

Khi nghĩ về các vị này và những người khác giống như các ngài, tôi thật kinh hoàng; sự sợ hăi run rẩy ập xuống trên tôi và bóng tối của tội lỗi tôi gần như phủ lấp tôi. Tôi sẵn sàng và rất vui ḷng rời ngay khỏi tay lái con thuyền Hội Thánh mà tôi đă một lần nhận lấy, nếu tôi t́m thấy một sự chuẩn nhận từ gương sống của các giáo phụ hoặc từ lời Kinh Thánh.
 

Bởi v́ cuộc đời là như thế, và v́ sự thật có thể bị quấy nhiễu nhưng không thể bị thua hoặc bị lừa dối, nên tâm hồn mệt mỏi của chúng ta phải chạy tới nương ẩn nơi Đấng đă phán qua vua Salômon : Hăy hết ḷng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy vào hiểu biết của con. Nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, và chính Người sẽ dẫn đưa bước chân con. Và ở một nơi khác: Danh ĐỨC CHÚA là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn.
 

Chúng ta hăy đứng vững trong sự công chính và đợi chờ Chúa giúp chúng ta. Chúng ta hăy thưa với Người: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
 

Chúng ta hăy tin tưởng vào Đấng đă đặt gánh nặng lên vai chúng ta. Những ǵ chúng ta không thể tự ḿnh mang nổi th́ hăy mang lấy nhờ Người là Đấng Toàn Năng, Đấng đă từng phán: Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
Chúng ta hăy đứng vững trong cuộc chiến vào ngày của Chúa, bởi v́ những ngày quẫn bách và gian truân đă ập xuống trên chúng ta. Nếu Chúa muốn, chúng ta hăy chết v́ lề luật thánh của cha ông chúng ta, để đáng được hưởng gia tài vĩnh cửu với các ngài.
 

Chúng ta chớ nên như những con chó câm, những lính canh thinh lặng, kẻ chăn thuê chạy trốn sói dữ ; nhưng chúng ta hăy là những mục tử chuyên chăm, biết lo lắng cho đoàn chiên của Chúa Kitô, biết rao giảng mọi ư định của Thiên Chúa cho hết mọi người thuộc mọi tầng lớp cũng như tuổi tác, cho kẻ lớn cũng như người bé, cho người giàu cũng như kẻ nghèo, trong mức độ Thiên Chúa giúp sức cho, lúc thuận tiện cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, theo cách thức như thánh Grêgôriô đă chép trong sách mục vụ.

Xướng đáp 1 Tx 2,8 ; Gl 4,19
X Chúng tôi đă quư mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống chúng tôi nữa, v́
* anh em đă trở nên những người thân yêu của chúng tôi.
Đ Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi mà tôi phải sinh ra một lần nữa, cho đến khi Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, thánh Bôniphát giám mục đă dùng lời nói mà rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững ḷng tin, và lấy cả cuộc đời mà can đảm tuyên xưng ḷng tin đó. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 6 tháng 6

Thánh Nôbertô, giám mục

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă thương ban cho Hội Thánh một vị giám mục rất nổi danh về đời sống cầu nguyện và ḷng nhiệt thành của người mục tử là thánh Nôbetô. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa sai những người mục tử vừa ư Chúa đến hướng dẫn chúng con tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

///Ngày 6 tháng 6
THÁNH NOBETÔ, GIÁM MỤC


Thánh nhân sinh năm 1080. Vốn là kinh sĩ ở Xanten (Rêmani), người cùng một số anh em muốn theo một nếp sống theo tinh thần Tin Mừng sát hơn. V́ thế các vị đă định cư ở Prêmôngtrê, gần thành phố Lăng, nước Pháp. Tại đây, thánh nhân đă lập một cộng đoàn gồm các kinh sĩ sống theo Tu luật (năm 1120). Ít lâu sau, thánh nhân được đặt làm giám muc Mácđêbua và nỗ lực canh tân Hội Thánh tại nước Đức. Người qua đời năm 1134.

Bài đọc 2
Lớn với người lớn, bé với kẻ bé


Trích hạnh thánh Nobetô, giám mục.
Thánh Nobetô thật xứng đáng kể vào số những người đă từng dấn thân cách hữu hiệu hơn cả, trong cuộc canh tân của đức giáo hoàng Grêgôriô. Thật thế, ngài là người đầu tiên đă muốn thiết lập một hàng giáo phẩm vừa dấn thân để sống đời sống Phúc Âm chân chính, vừa hoạt động tông đồ ; họ sẽ là những người khiết tịnh và nghèo khó, đón nhận “cả những y phục lẫn đồ trang sức của con người mới : y phục là áo ḍng, đồ trang sức là là phẩm chức linh mục” ; họ ước ao “sống theo Kinh Thánh và được Đức Kitô làm thủ lănh.” Ngài thường khuyên họ ba điều: “Sạch sẽ đối với bàn thờ và phụng vụ thánh ; khi hội họp với nhau, dám sửa sai những sự thái quá cũng như những sự chểnh mảng ; chăm sóc và mở cửa đón tiếp người nghèo.”
 

Cùng với các linh mục là những người giữ vai tṛ của các Tông Đồ trong tu viện, ngài đă liên kết họ với thật nhiều tín hữu nam cũng như nữ như trong thời Hội Thánh sơ khai, đến nỗi nhiều người nói rằng: kể từ thời các thánh Tông Đồ, không một vị sáng lập nào, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, đă chinh phục về cho Đức Kitô được nhiều người bắt chước đời sống hoàn thiện như thế.
 

Trở thành tổng giám mục, ngài kêu gọi anh em của ngài cùng dẫn dắt miền Văngđê đến với đức tin; ngài cố gắng đưa hàng giáo sĩ trong địa phận của ngài vào cuộc canh tân bất chấp sự ồn ào và dao động trong dân chúng.
Sau hết, sự say mê chính yếu của ngài là ǵn giữ và phát triển mối giao hảo giữa Toà Thánh và đế quốc mà bảo vệ được sự tự do tuyển chọn hàng giáo sĩ, đến nỗi đức giáo hoàng Innôcentê II đă viết cho ngài: “Toà Thánh hết ḷng cảm ơn con là người rất tận tuỵ”, c̣n hoàng đế th́ đặt ngài làm đại chưởng ấn của đế quốc.
 

Mọi việc ấy, ngài thi hành với một ḷng tin không hề lay chuyển; Người ta nói rằng : Nobetô trổi vượt về đức tin, cũng như Bênađô trổi vượt về đức mến.” Hơn nữa, trong giao tiếp ngài thật hoà nhă, “lớn với người lớn, bé với kẻ bé, thật dễ thương với hết mọi người”. Sau hết, ngài rất lợi khẩu: “Ngài muốn dùng Lời Chúa như lửa thiêu huỷ các nết xấu, rèn luyện các nhân đức”, ngài ân cần lấy sự khôn ngoan mà trau dồi các tâm hồn. Ngài chiêm ngắm và năng suy niệm những mầu nhiệm của Thiên Chúa, rồi can đảm truyền đạt những mầu nhiệm ấy.

Xướng đáp 2 Tm 4.2.5 ; x Cv 20.28
X Anh hăy rao giảng lời Chúa, hăy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hăy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả ḷng nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ.
* Trong mọi sự, anh hăy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng.
Đ Anh hăy ân cần lo cho toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đă đặt anh làm người coi sóc, hăy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă thương ban cho Hội Thánh một vị giám mục rất nổi danh về đời sống cầu nguyện và ḷng nhiệt thành của người mục tử là thánh Nobetô. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa sai những người mục tử vừa ư Chúa đến hướng dẫn chúng con tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 9 tháng 6

Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng nhiệm mầu khôn tả, Chúa đă ban cho thánh Éprem phó tế ơn linh hứng và sức mạnh của Thánh Thần, để thánh nhân vừa hỷ hoan ca tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết t́nh phụng sự một ḿnh Chúa mà thôi. Xin tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống đầy ḷng chúng con để chúng con cũng mến yêu phụng sự Chúa hết dạ hết ḷng. Chúng con cầu xin...

///Ngày 9 tháng 6
THÁNH ÉPHREM, PHÓ TẾ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

 

Thánh nhân sinh tại Nixíp, quăng năm 306. Người lănh chức vụ phó tế và thi hành sứ vụ tại quê nhà và tại Êđétxa. Vào lúc người Ba Tư nổi dậy (năm 363), phó tế Éphrem đang phụ trách trường thần học ở Nixíp. Người cùng với các học tṛ phải lánh sang Êđétxa, tại đây người đă qua đời năm 373. Thánh nhân đă sống một cuộc đời chiêm niệm cùng với khổ chế gắt gao. Chính từ ngọn lửa nội tâm của người đă phát lên bài thi ca khiến cho người được mệnh danh là “cây đàn của Thánh Thần”.

Bài đọc 2
Kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử là h́nh bóng của thế giới thần linh
 

Trích bài giảng của thánh Éphrem, phó tế.
Lạy Chúa, xin dùng ánh sáng ban ngày là ơn hiểu biết Chúa ban, mà xua đuối bóng tối ban đêm khỏi tâm trí chúng con, để khi tâm trí được soi sáng, chúng con phụng sự Chúa với tấm ḷng đổi mới và trong sạch. Lúc mặt trời mọc lên là lúc loài người bắt đầu làm việc. Lạy Chúa, xin điểm trang ḷng trí chúng con thành nơi cư ngụ cho ngày không có lúc tàn. Xin cho chúng con được thấy nơi con người chúng con sự sống do ơn phục sinh mang lại, và cũng xin đừng để cho bất cứ điều ǵ đẩy ḷng trí chúng con xa niềm hoan lạc của Chúa. Lạy Chúa, xin in vào con người chúng con dấu ấn của ngày không tuỳ thuộc sự xoay chuyển của mặt trời, nhờ việc chúng con chuyên cần t́m biết Chúa.
 

Nhờ các bí tích của Chúa, hằng ngày chúng con được tiếp đón Chúa và rước Chúa vào trong thân xác chúng con, xin làm cho chúng con xứng đáng cảm nghiệm trong con người chúng con sự phục sinh mà chúng con trông đợi. Cùng với ơn bí tích thánh tẩy, chúng con cất giấu kho tàng của Chúa trong thân xác chúng con, xin cho kho tàng ấy được gia tăng nhờ bàn tiệc các bí tích của Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng trong ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, nhờ bàn tiệc thần linh của Chúa, chúng con được mang lấy kỷ niệm của Chúa trong con người chúng con, xin cho chúng con được thực sự sở hữu kỷ niệm ấy trong ngày sống lại mai sau.
 

Xin cho chúng con hiểu được chúng con sẽ xinh đẹp như thế nào nhờ vẻ đẹp thần linh. Vẻ đẹp ấy, ư muốn bất diệt của Chúa đă làm nảy sinh trong chính thân phận phải chết của chúng con.
 

Lạy Đấng cứu độ chúng con, việc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá đă kết thúc cuộc sống trong xác phàm, xin cho chúng con được đóng đinh ḷng trí chúng con để tiên báo cuộc sống thần linh. Lạy Chúa, xin cho sự phục sinh của Chúa làm cho con người thuộc linh của chúng con được lớn lên. Xin cho cuộc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của Chúa thành gương soi để chúng con nhận biết con người thuộc linh ấy.
 

Lạy Đấng cứu độ chúng con, kế hoạch thần diệu của Chúa là h́nh bóng của thế giới thần linh, xin cho chúng con được chạy mau trong thế giới ấy như những con người thuộc linh.
 

Lạy Chúa, xin đừng để ḷng trí chúng con thiếu sự mặc khải thần linh của Chúa và đừng rút khỏi chi thể chúng con sức nóng dịu dàng của Chúa. Nọc chết tiềm tàng trong thân xác chúng con gây nên sự hư nát cho con người chúng con; xin lấy t́nh yêu thần linh của Chúa rảy trên chúng con để chúng con tẩy sạch khỏi ḷng chúng con hiệu quả của nọc chết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết hối hả tiến về thành tŕ của chúng con, và xin cho chúng con được nhờ mặc khải mà chiếm hữu thành tŕ ấy như ông Môsê được đứng trên đỉnh núi mà nh́n Đất Hứa.

Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng nhiệm mầu khôn tả, Chúa đă ban cho thánh Éphrem phó tế ơn linh hứng và sức mạnh của Thánh Thần, để thánh nhân vừa hỷ hoan ca tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết t́nh phụng sự một ḿnh Chúa mà thôi. Xin tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống đầy ḷng chúng con để chúng con cũng mến yêu phụng sự Chúa hết ḷng.

Chúng con cầu xin...

 


Ngày 11 tháng 6

Thánh Barnabê, tông đồ

Lễ nhớ

 


Ngày 13 tháng 6

Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Chúng con cầu xin...

///Ngày 13 tháng 6
THÁNH ANTÔN PAĐUA, LINH MỤC,
TIẾN SĨ HỘI THÁNH

lễ nhớ

Chào đời khoảng cuối thế kỷ XII, tại Lisbon, Bồđàonha, nhập hội kinh sĩ thánh Âutinh, nhưng sau khi làm linh mục được ít lâu, thánh Antôn hâm mộ lư tưởng sống Tin Mừng của thánh Phanxicô. Người đă đến Átxidi, sống bên cạnh thánh Phanxicô (năm 1221). Với tài năng giảng thuyết ngoại thường, người được phái qua Pháp là nơi các giáo thuyết của phái Carthage đang hoành hành. Người lập tu viện ở Brivơ La Gaiác. Thánh nhân là người đầu tiên trong ḍng dạy thần học cho anh em. Người qua đời tại Pađua sau khi giảng tĩnh tâm mùa Chay tại đó năm 1231.

Bài đọc 2
Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc Iàm minh chứng
 

Trích bài giảng của thánh Antôn Pađua, linh mục.
Ai đầy Thánh Thần th́ nói được nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng đây có ư hiểu là những lời chứng về Đức Kitô như khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục. Chúng ta nói những thứ tiếng đó, khi tỏ cho người khác thấy nơi chúng ta các nhân đức nói trên. Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng.

 

Hăy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, v́ thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đă nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi. Thánh Grêgôriô nói: “Quy luật cho nhà giảng thuyết là phải thực hành điều ḿnh rao giảng.” Ai dùng việc làm mà phá huỷ đạo lư luật dạy, th́ dù có dạy luật, cũng chỉ là khoác lác ba hoa.
 

Xưa kia các Tông Đồ nói nhiều thứ tiếng tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Phúc thay cho ai nói tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho, chứ không theo sức riêng ḿnh ! Quả thật, có những người nói theo suy nghĩ riêng, lại có kẻ ăn cắp lời của kẻ khác, rồi tŕnh bày cho đó là của ḿnh. Về những người ấy và những kẻ giống như họ th́ Chúa đă nói trong sách Giêrêmia như sau: Này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia,  sấm ngôn của Đức Chúa.

 

Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi của ḿnh mà tuyên sấm,  sấm ngôn của Đức Chúa. Này Ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm,  sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng kể lại các chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc v́ những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đă không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng; đối với dân này, chúng thật vô tích sự,  sấm ngôn của Đức Chúa.
 

Vậy, chúng ta hăy nói tuỳ theo khả năng của Thánh Thần đă ban cho. Chúng ta hăy lấy ḷng khiêm nhường và sốt sắng xin Người đổ tràn ơn thánh xuống trên chúng ta, để chúng ta hoàn tất ngày lễ Ngũ Tuần nhờ việc kiện toàn năm giác quan và tuân giữ mười điều răn, đồng thời để chúng ta được đầy tràn tinh thần ăn năn sám hối, được đốt cháy bởi lưỡi lửa của Thánh Thần mà tuyên xưng đức tin, và sau cùng, một khi được đốt cháy và sáng soi trong ánh quang của muôn vàn thần thánh, chúng ta đáng được hưởng kiến một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Xướng đáp x. Hs 14,6b ; x. Tv 91 (92),13 ; x. Hc 24,12
X Người công chính sẽ vươn lên khác nào bông huệ,
* muôn đời sẽ lớn mạnh trước Thánh Nhan,
Đ được tán dương giữa cộng đoàn chư thánh. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được Chúa nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo.

Chúng con cầu xin...

 


Ngày 19 tháng 6

Thánh Rômualđô, viện phụ

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Nam Tu Sĩ

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Rômualđô để canh tân đời sống ẩn tu trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính ḿnh mà theo chân Đức Kitô, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin...

///Ngày 19 tháng 6
Thánh Rômualđô, viện phụ

Sinh tại Ravenna, khoảng giữa thế kỷ X, bước đầu làm đan sĩ ở Ravenna, sau đó, v́ muốn kết hợp đời sống cộng đoàn với đời sống ẩn sĩ, thánh nhân đă hải mất thời gian dài để t́m kiếm đường lối trước khi định cư tại Camanđôli, miền Apennanh. Trong đan viện ở Camanđôli, người ta có thể theo tu luật thánh Biểnđức, hoặc chọn sống cô tịch, hoặc chọn hoà hợp giữa hai yếu tố. Thánh nhân qua đời khoảng năm 1027.

Bài đọc 2
Từ bỏ ḿnh và đi theo Đức Kitô


Trích hạnh thánh Rômualđô do thánh Phêrô Đamianô viết.
Trong ba năm sống ở thành Parenxô, năm thứ nhất, cha Rômualdo xây cất đan viện và đặt viện phụ coi sóc anh em, hai năm c̣n lại, người sống hoàn toàn cách biệt ở trong đó. Tại đây, nhờ ḷng sốt sắng mến yêu Thiên Chúa, người đă đạt tới đỉnh cao trọn lành, đến nỗi được Thánh Thần linh hứng, người thấy trước một số việc sẽ xảy ra và qua ánh sáng của lư trí, người hiểu thấu nhiều điều bí nhiệm trong Cựu Ước cũng như Tân Ước.
 

Quả thật, người thường được ngây ngất ngắm nh́n Thên Chúa. V́ thế, nước mắt đầm đ́a, ḷng cháy lửa mến yêu khôn kể xiết, người kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu ḷng con yêu mến, Chúa là mật ngọt của con, là khát vọng khôn tả, là sự ngọt ngào của các thánh, là sự êm dịu của các thiên thần và là những điều khác tương tự.” Những điều người hoan hỉ thốt lên dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ loài người mà diễn tả.
 

Mỗi khi dự tính tới một nơi nào, trước hết, con người thánh thiện đó sửa soạn một chỗ cầu nguyện có bàn thờ trong pḥng ḿnh ở, rồi đóng cửa lại và giam ḿnh trong đó. Sau khi đă sống ở nhiều nơi, và khi thấy giờ cuối cùng của ḿnh đă gần kề, người trở về sống ở đan viện ḿnh đă xây cất trước kia tại Van đi Cáttrô. Nơi đây, trong khi chờ đợi cái chết đang tới gần, người dọn một pḥng có chỗ cầu nguyện, rồi giam ḿnh trong đó và giữ im lặng cho đến chết.
 

Sau khi người sửa soạn xong chốn ẩn thân này, và nghĩ rằng sắp phải giam ḿnh nơi đó, th́ thân xác người ngày càng ra nặng nề, đau đớn khó chịu. Nhưng người xuống dốc không phải v́ bệnh tật, cho bằng v́ tuổi già sức yếu. Một ngày kia, người bắt đầu yếu sức dần rồi cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn v́ những nỗi đau đớn khó chịu. Khi mặt trời sắp ngả bóng, người truyền cho hai thầy đang ở đó đi ra ngoài, đóng cửa pḥng, rồi trở lại bên người để đọc kinh đêm vào lúc rạng đông.

 

V́ sợ giờ cuối cùng của người sắp đến, các thầy không đành ḷng ra ngoài, và cũng chẳng đi ngủ ngay. Sợ thầy ḿnh ra đi, nên họ nấp bên ngoài cửa pḥng để canh chừng người, v́ họ coi người như kho tàng quư giá. Vậy các thầy ở đó một ít lâu, rồi khi chăm chú nghe ngóng mà không thấy động tĩnh ǵ, th́ nghĩ rằng mọi việc đă xảy ra thực sự. Họ vội vàng đẩy cửa xông vào, thắp đèn lên, và thấy xác của con người thánh thiện đó đang nằm ngửa, sau khi hồn thiêng đă được đưa về trời. Người nằm đó khác nào viên ngọc quư giá bị bỏ quên, nhưng sau đó sẽ được trân trọng đặt vào kho tàng của Vua trời cao cả.

Xướng đáp Đnl 2,7 ; 8,5b
X Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă chúc phúc cho ngươi trong mọi việc tay ngươi làm, Người đă biết cuộc hành tŕnh của ngươi trong sa mạc mênh mông.
* Người ở với ngươi, và ngươi đă chẳng thiếu thốn điều ǵ.
Đ Thiên Chúa giáo dục ngươi như người ta giáo dục con cái. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Rômualdo để canh tân đời sống ẩn tu trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính ḿnh mà theo chân Đức Kitô, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 21 tháng 6

Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Nam Tu Sĩ

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đă cho thánh Luy Gondaga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hy sinh hăm ḿnh. V́ công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa dủ ḷng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, th́ cũng biết noi gương người mà hăm ḿnh đền tội. Chúng con cầu xin...

///Ngày 21 tháng 6
Thánh Luy Gondaga, tu sĩ
Lễ nhớ

Sinh năm 1568 gần Mantua miền Lombácđia, trong một gia đ́nh Cástidiônê quyền quư, hấp thụ ḷng đạo đức của thân mẫu, Luy sớm có khuynh hướng sống đời tu. Sau khi trao lại cho anh (em) phần đất người được tổ tiên giao cho để cai quản, người gia nhập ḍng Chúa Giêsu. Trong khi phục vụ bệnh nhân đang kỳ dịch, thánh nhân bị lây và qua đời lúc mới hai mươi ba tuổi (năm 1591).

Bài đọc 2

T́nh thương Chúa đời đời con ca tụng
 

Trích thư thánh Luy Gondaga gửi cho thân mẫu.
Thưa mẹ khả kính, con cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống cho mẹ ân sủng và niềm an ủi của Người. Khi nhận được thư của mẹ th́ con vẫn c̣n ở trên chốn tử vong này. Nhưng đă đến lúc phải hướng về trời, nơi chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa hằng hữu trong cơi đất dành cho kẻ sống. Con cứ tưởng ḿnh đă hoàn tất được cuộc hành tŕnh này trước đây rồi. Nếu bác ái là vui với người vui, khóc với người khóc, như thánh Phaolô nói, th́ thưa mẹ khả kính, hẳn là mẹ phải hết sức vui mừng v́ Chúa đă tỏ cho con thấy niềm hoan lạc đích thực và sự bảo đảm không bao giờ sợ mất Người nữa; sở dĩ con được ơn này cũng là v́ t́nh thương và ân sủng Chúa dành cho mẹ.
 

Thưa mẹ khả kính, con thú thật với mẹ là khi suy nghĩ về ḷng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ, th́ tâm trí con bàng hoàng, hầu như lạc lơng, không sao hiểu nổi. Quả thật, dù con chẳng vất vả bao nhiêu trong một thời gian vắn vỏi, thế mà Chúa gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc mà con không mấy thiết tha t́m kiếm, và Người hứa ban thưởng cho con v́ những giọt nước mắt ít ỏi con đă đổ ra.
 

Thưa mẹ khả kính, xin mẹ hết sức cẩn thận, đừng khóc thương con như khóc thương người chết, kẻo xúc phạm đến ḷng nhân từ vô biên của Chúa. Thực ra, con vẫn sống trước nhan Thiên Chúa và những khi cần thiết, con cũng dùng lời cầu nguyện mà giúp đỡ mẹ hữu hiệu hơn cả lúc con c̣n sống ở trần gian.

 

Cuộc chia ly này sẽ không lâu, v́ trên trời chúng ta sẽ gặp lại nhau, và một khi đă kết hợp với Đấng cứu độ chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui bất diệt mà hết ḷng ngợi khen Thiên Chúa và ca tụng t́nh thương Chúa đến muôn đời. Chúa lấy lại cái ǵ Người đă kư thác nơi chúng ta không ngoài ư định là đặt nó vào nơi an toàn chắc chắn hơn và dùng chính những thứ mà chúng ta ước mong có được để làm cho chúng ta nên phong phú.
 

Thưa mẹ khả kính, sở dĩ con nói những điều đó là v́ ḷng những ước mong mẹ và toàn thể gia đ́nh coi cuộc ra đi của con như một ân huệ đáng mừng. Xin mẹ lấy t́nh mẫu tử mà chúc lành cuộc hành tŕnh này của con cho đến khi đạt tới bến bờ con vẫn hằng hy vọng. Con đă tự ư viết thư này v́ không c̣n cách nào khác để bày tỏ ḷng kính yêu mà một người con phải có đối với mẹ ḿnh.

Xướng đáp Tv 40,13 ; 83,11bc
X Lạy Chúa, Chúa nâng đỡ con v́ con vô tội,
* Chúa đặt con ở măi trước nhan Ngài.
Đ Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn c̣n hơn sống trong trại ác nhân. *

Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đă cho thánh Luy Gondaga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hy sinh hăm ḿnh. V́ công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa dủ ḷng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, th́ cũng biết noi gương người mà hăm ḿnh đền tội.

Chúng con cầu xin...

 


Ngày 22 tháng 6

Thánh Paolinô, giám mục Nôla

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho Hội Thánh một tấm gương sáng ngời là thánh Paolinô giám mục, v́ người đă yêu chuộng đức khó nghèo và nhiệt thành săn sóc đoàn chiên. Hôm nay, chúng con mừng công đức của thánh nhân, th́ xin cho chúng con cũng biết sống bác ái như người. Chúng con cầu xin...

///Ngày 22 tháng 6
Thánh Paolinô, giám mục Nôla

Sinh năm 355 tại Boócđô, nước Pháp, nguyên là quan chấp chính, Paulinô cùng với vợ là Têrêxa có những lănh thổ rộng lớn ở tây nam nước Pháp, ở Tây Ban Nha và nam Italia. Quăng năm 393, cả hai vợ chồng lănh bí tích thánh tẩy, rồi từ bỏ mọi của cải và lui về miền Nôla. Tại đây, Paulinô được chọn làm giám mục năm 409. Người điều khiển giáo đoàn này trong hai mươi hai năm. Người từng nói: “Niềm hy vọng thiên quốc bù lại cho tôi mọi của cải trần gian.” Người qua đời năm 431.

Bài đọc 2
Ở khắp nơi, Thiên Chúa biểu lộ t́nh thương cho dân Người nhờ Thánh Thần
 

Trích thư của thánh Paolinô, giám mục Nôla, gửi đứ cha Alipiô, giám mục Thagát.
Thưa đức cha khả kính khả ái, và rất mực thánh thiện, đức cha đă bày tỏ ḷng bác ái đích thực và t́nh thương trọn hảo của đức cha dành cho kẻ hèn này. Quả thế, tôi đă nhận được bức thư do người anh em của tôi là Giulianô từ Cáctagô mang về. Không phải nhờ thư này tôi mới biết ngài có ḷng yêu thương tôi, nhưng nó giúp tôi ư thức rơ ràng về ḷng yêu thương đó. Thật vậy, ḷng yêu thương ấy phát xuất bởi Đấng, từ tạo thiên lập địa, đă tiền định cho chúng ta thuộc về Người; chính trong Đấng ấy, chúng ta được dựng nên trước khi chúng ta sinh ra, bởi v́ chính Người đă dựng nên chúng ta, chứ không phải chúng ta đă dựng nên ḿnh; những ǵ phải có đều do chính Người làm ra.

 

Chúng ta được thành h́nh cũng là do Chúa biết trước và tác tạo. Trước khi biết nhau, chúng ta đă được t́nh yêu của Thiên Chúa nối kết lại, để chúng ta đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, hoặc trong cùng một niềm tin và sự hiệp nhất. Như thế, nhờ tinh thần hiệp thông, chúng ta đă biết nhau trước khi gặp nhau.
 

Vậy tôi vui sướng và tự hào trong Thiên Chúa là Đấng duy nhất và bất biến. Khắp nơi trên mặt đất, Người biểu lộ t́nh thương đối với dân Người nhờ Thánh Thần mà Người tuôn đổ trên mọi xác phàm như một ḍng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Trong thành này, đức cha đă được Chúa dùng Tông Toà đặt làm thủ lănh một cách chính đáng, cho ngồi chung với hàng quyền quư dân Người.

 

Cả tôi nữa, một kẻ quỵ ngă cũng được Chúa nâng dậy, một kẻ mọn hèn Người đă kéo ra khỏi nơi cát bụi, cho tôi được chung phận với đức cha. Nhưng tôi c̣n vui sướng hơn nữa v́ được Chúa ban ơn này là (Người đă) đặt tôi trong trái tim của đức cha, và đă đoái thương đưa tôi vào sâu trong ḷng đức cha, cho tôi được quyền đặc biệt tin tưởng vào ḷng bác ái của đức cha. Một khi ư thức bổn phận và được thúc đẩy bởi những ưu ái như thế, hẳn tôi không được phép yêu mến đức cha một cách hời hợt hay không mấy tin tưởng.
 

 

Để không có ǵ mà đức cha không hay biết về tôi, xin đức cha hiểu cho rằng kẻ tội lỗi thâm niên này đă từng được đưa ra khỏi nơi tối tăm và bóng tử thần để hít thở luồng sinh khí trong sạch; tôi đă ra tay cầm cày và vác thập giá của Chúa, th́ tôi phải vác cho đến cùng. Để được như vậy, xin đức cha hỗ trợ tôi bằng lời cầu nguyện của ngài. Đức cha sẽ được thêm công phúc, nếu nhờ đức cha mà tôi được nhẹ gánh. Quả vậy, con người thánh thiện khi nâng đỡ kẻ vất vả khó nhọc là tôi đây, tôi không dám tự xưng là anh em với đức cha, sẽ được tôn vinh như một thành tŕ vĩ đại.
 

Để biểu dương sự hiệp nhất giữa chúng ta, tôi đă gửi tới đức cha một tấm bánh, cũng là biểu tượng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Xin đức cha dùng để biến bánh ấy thành lời ngợi khen Thiên Chúa.

Xướng đáp Hc 31,8.11a.x.10
X Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải tiền tài.
* Công đức người ấy sẽ tồn tại.
Đ Đó là người có thể phạm lỗi mà không phạm, có thể làm điều ác mà không làm. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă ban cho Hội Thánh một tấm gương sáng ngời là thánh Paolinô giám mục, v́ người đă yêu chuộng đức khó nghèo và nhiệt thành săn sóc đoàn chiên. Hôm nay, chúng con mừng công đức của thánh nhân, th́ xin cho chúng con

 


Ngày 22 tháng 6

Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo

và thánh Tôma More, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho các thánh tử đạo dùng cái chết của ḿnh để diễn tả đức tin chân chính cách hùng hồn hơn cả. V́ lời hai thánh Gioan Phisơ và Tôma Mô chuyển cầu, xin cho chúng con luôn can đảm dùng lời nói mà tuyên xưng đức tin và lấy cả cuộc đời mà minh chứng. Chúng con cầu xin...

///Ngày 22 tháng 6
Thánh Gioan Phisơ, giám mục, tử đạo
và thánh Tôma Moore, tử đạo.

Gioan Phisơ sinh năm 1469 tại nước Anh, học thần học tại đại học Kembrít (Anh Quốc) xong, người lănh chức linh mục. Khi được đặt làm giám mục Rochester, người đă sống thật khắc khổ, chu toàn nhiêm vụ của người mục tử, thường xuyên thăm viếng tín hữu. Người cũng soạn nhiều tác phẩm chống lại những sai lầm thời đó.
 

Tôma Mô sinh năm 1477, theo học tại mốpho, lập gia đ́nh, sinh được một con trai và ba con gái. Khi c̣n làm chưởng ấn trong triều đ́nh, người đă viết nhiều tác phẩm về việc điều khiển vương quốc và bênh vực đức tin.
Cả hai vị đều là những người có văn hoá cao, đồng thời là những tín hữu chân chính, nhưng đă bị vua Henri VIII kết án xử tử v́ không chịu phê chuẩn việc ly dị của nhà vua, và không nh́n nhận rằng vua có quyền trên Hội Thánh.

Thánh Gioan Phisơ bị chém đầu ngày 22 tháng 6 và thánh Tôma Mô ngày 6 tháng 7 năm 1535.
Đang khi bị giam trong ngục, giám mục Phisơ được đức giáo hoàng Phaolô III ghi tên vào danh sách hồng y đoàn của Hội Thánh Rôma.

Bài đọc 2
Với niềm hy vọng lớn lao, cha sẽ tận hến toàn than cho Người


Trích thư thánh Tôma Mô từ trong tù viết cho ái nữ Magarita.

Magarita con ơi, cha biết rơ, v́ sự quá khứ bất xứng của cha, cha đang bị Thiên Chúa ruồng bỏ, dù vậy, cha vẫn tin tưởng vào ḷng xót thương từ ái của Người. Ơn Người đă làm cho cha được vững mạnh hôm nay, đă giúp cha vui ḷng chịu mất của cải, đất đai và tính mạng nữa, hơn là tuyên thệ trái với lương tâm. Ơn Chúa đă làm cho vua đối xử khoan hồng với cha; v́ vậy, vua không lấy ǵ của cha ngoại trừ tự do. Xứ sở như thế, vua đă mang lại cho cha rất nhiều lợi ích thiêng liêng, khiến cha tin rằng trong tất cả những ơn lành Chúa đă đổ xuống dồi dào trên cha, cha coi việc ở tù là ơn lớn nhất.

 

Do đó, cha không thể không tin tưởng vào ơn Chúa: một là Chúa vẫn để vua khoan hồng và không làm ǵ hại đến cha, hai là nếu v́ tội lỗi khác của cha mà Chúa muốn cho cha hy sinh trong dịp này, một điều cha không đáng được, th́ lúc ấy ơn Chúa sẽ giúp sức cho cha kiên nhẫn chịu đựng, và có khi c̣n vui vẻ nữa.
 

Ḷng thương xót vô bờ của Chúa sẽ giải thoát cha khỏi cực h́nh nơi luyện tội,và c̣n tăng thêm phần thưởng cho cha ở trên trời. Sở dĩ như thế là v́ những đau khổ của cha được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa, mà công phúc của cuộc thương khó này vượt trên tất cả công phúc có được do những đau khổ cha phải chịu.
 

Không bao giờ cha mất ḷng tin tưởng vào Chúa, mặc dầu cha thấy mỗi ngày một yếu đuối, và có nguy cơ bị sợ hăi xâm chiếm. Cha sẽ nhớ lại thánh Phêrô, v́ thiếu ḷng tin, đă bắt đầu ch́m như thế nào khi gặp cơn gió thổi; cha sẽ làm như thánh nhân đă làm: là cầu cứu với Chúa Kitô, xin Người trợ giúp. Cha tin chắc là Người sẽ đặt bàn tay thánh thiện của Người trên cha, và giữ cho cha khỏi bị nhận ch́m trong biển đời đầy sóng gió.
 

Ngoài ra, nếu Thiên Chúa, Chúa chúng ta cho phép cha đóng vai thánh Phêrô: sa ngă, thề xong lại bội thề, th́ v́ ḷng thương xót nhân từ, xin Người giữ cha cho khỏi điều ấy và đừng để cha thua cuộc nếu điều ấy xảy ra. Ngay cả khi điều ấy xảy ra, th́ sau đó cha vẫn tin rằng: Thiên Chúa nhân từ sẽ đoái thương nh́n đến cha như đă nh́n đến thánh Phêrô. Người sẽ cho cha lại được đứng lên để một lần nữa tuyên xưng sự thật mà cha cảm thấy trong lương tâm, và bằng ḷng chịu nhục nhă cũng như thiệt hại do tội cha gây nên.
 

Sau cùng, Magarita con ơi, cha biết rơ rằng nếu cha không phạm tội, Người sẽ không để cha phải hư mất. V́ vậy, với niềm hy vọng lớn lao, cha sẽ tận hiến toàn thân cho Người. C̣n nếu Người để cho cha phải chết v́ tội của cha, th́ cha cũng trở nên lời ca ngợi sự công minh của Người. Con ơi, với niềm tin mănh liệt, cha xác tín rằng ḷng thương xót nhân từ của Thiên Chúa sẽ giữ cho linh hồn đáng thương của cha được an toàn, và khiến cha ca ngợi ḷng Người thương xót.
 

V́ thế, con gái yêu của cha ơi, con đừng để ḷng ḿnh xao xuyến về bất cứ sự ǵ có thể xảy đến cho cha trên cơi đời này. Không có ǵ có thể xảy ra ngoài ư muốn của Thiên Chúa. Cha xác tín rằng dù có sự ǵ xảy đến và điều ấy có vẻ tồi tệ đến đâu đi nữa, th́ thực ra đó vẫn là điều tốt nhất.

Xướng đáp
X Giữa muôn ngàn khổ cực, các chứng nhân của Đức Kitô ngước mắt lên trời mà cầu nguyện :
* Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con, để chúng con hoàn thành công việc Chúa giao phó.
Đ Xin nh́n đến chúng con và những công tŕnh của Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă cho các thánh tử đạo dùng cái chết của ḿnh để diễn tả đức tin chân chính cách hùng hồn hơn cả. V́ lời hai thánh Gioan Phisơ và Tôma Mô chuyển cầu, xin cho chúng con luôn can đảm dùng lời nói mà tuyên xưng đức tin và lấy cả cuộc đời mà minh chứng. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 24 tháng 6

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ trọng

 


Ngày 27 tháng 6

Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử hay Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Syrilô giám mục xuất hiện trong Hội Thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ tuyên xưng tín điều này được hưởng ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Con Chúa làm người. Người cũng là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

///Ngày 27 tháng 6
Thánh Syrilô, giám mục Alêxanri, tiến sĩ Hội Thánh


Sinh năm 370, Cyrillô đă sớm dấn thân vào đời sống đan tu. Người chịu chức linh mục, rồi kế vị cậu làm giám mục thành Alêxanri, năm 412.
Tên tuổi của người gắn liền với công đồng Êphêsô (năm 431); tại công đồng này người đă lên án Néttôriô v́ ông này từ chối không nhận tước hiệu Thiên Chúa Thánh Mẫu của Đức Maria. Thánh nhân c̣n viết nhiều tác phẩm để giải thích và bênh vực đức tin công giáo. Người qua đời năm 444.

Bài đọc 2
Người bảo vệ chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria
 

Trích thư thánh Syrilô, giám mục Alêxanria.
Tôi hết sức ngạc nhiên v́ có một số người thực sự phân vân không biết có phải gọi Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa hay không? Nếu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa, th́ thánh nữ Đồng Trinh đă sinh ra Người lại không được gọi là Thánh Mẫu Thiên Chúa hay sao? Các thánh Tông Đồ đă truyền lại niềm tin này cho chúng ta, mặc dù các ngài không nhắc đến danh xưng ấy. Chúng ta đă được các bậc tiền bối thánh thiện dạy tin như thế. Quả vậy, ở tập ba trong tác phẩm viết về Ba Ngôi Thiên Chúa thánh thiện và đồng bản tính, cha Athanaxiô rất đáng kính nhớ của chúng ta, đă hơn một lần gọi Đức Trinh Nữ là Thánh Mẫu Thiên Chúa.
 

Ở đây, tôi buộc phải dùng chính lời của người mà nói như sau: “Mục đích và đặc tính của Kinh Thánh, như chúng tôi đă thường nói, là cho thấy Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta về cả hai phương diện: một đàng Người là Thiên Chúa và măi măi là Ngôi Lời, là ánh huy hoàng và sự khôn ngoan của Chúa Cha; đàng khác, trong thời sau hết này, chính Người đă làm người v́ chúng ta sau khi nhận lănh thân xác từ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa.”
 

Và dưới đó một chút, cha Athanaxiô lại viết: “Đă có nhiều vị thánh và những người không vấn vương tội lỗi, chẳng hạn như ngôn sứ Giêrêmia đă được thánh hoá từ trong dạ mẹ, và ông Gioan Tẩy Giả trước khi chào đời, đă nghe lời chào mừng của Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa.” Cha Athanaxiô thật là con người xứng hợp và rất đáng cho chúng ta bắt chước để mạnh dạn tin và vững tâm theo người, v́ người không nói điều ǵ nghịch với Sách Thánh.
 

Hơn nữa, Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng khẳng định rằng Ngôi Lời đă trở nên người phàm, nghĩa là kết hợp với một thân xác có linh hồn biết suy nghĩ. Vậy Ngôi Lời của Thiên Chúa đă chấp nhận làm con cháu các tổ phụ Ápraham; và khi tạo ra cho ḿnh một thân xác từ cung ḷng một phụ nữ, Người đă mang lấy thân phận máu thịt của chúng ta, đến nỗi Người không chỉ là Thiên Chúa, mà c̣n hoá thành người phàm giống chúng ta do sự kết hợp đó.
 

Như vậy, rơ ràng là nơi Đấng Emmanuen có hai yếu tố, đó là thần tính và nhân tính. Tuy thế, Chúa Giêsu Kitô cũng chỉ là một; Người Con đích thực và đồng bản tính vừa là Thiên Chúa vừa là người, cũng chỉ là một. Người không phải là một con người đă được thần hoá, giống như kẻ nhờ ân sủng mà được tham dự vào thần tính, nhưng Người là Thiên Chúa thật, đă xuất hiện trong h́nh thể con người, v́ phần rỗi chúng ta, như thánh Phaolô đă quả quyết sau đây: Khi thời gian tới hồi viên măn, Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Xướng đáp
X Thánh nhân đă làm những việc lớn lao trước mặt Thiên Chúa, giáo huấn của người được truyền bá khắp nơi.
* Chính người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước toà Thiên Chúa.
Đ Là tư tế của Chúa, người gẫm suy luật Chúa suốt ngày đêm. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Syrilô giám mục xuất hiện trong Hội Thánh như một người cương quyết bảo vệ tín điều Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Xin cho chúng con là những kẻ tuyên xưng tín điều này được hưởng ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Con Chúa làm người. Người cũng là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 


Ngày 28 tháng 6

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Mục Tử hay Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh giám mục Irênê thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận ḥa trong Giáo Hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và ḷng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức ḿnh làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

Kinh Sáng

ĐC: Thánh Irênê thực đúng như danh xưng,

là con người hiếu ḥa kiên định

đă anh dũng chiến đấu

để đem lại b́nh an cho các giáo đoàn.

///Ngày 28 tháng 6
Thánh Irênê, giám mục, tử đạo
Lễ Nhớ

Chào đời khoảng năm 130, lớn lên học ở Miếcna, Irênê trở thành môn đệ của thánh Pôlycáp, giám mục thành này. Năm 177, người chịu chức linh mục tại Lyông (Pháp). Sau đó một thời gian ngắn, người làm giám mục giáo phận này. Trong nhiệm vụ mục tử, người lo loan báo Tin Mừng cho các dân xứ Gôlơ, nhưng người cũng lo bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại những sai lầm của phái ngộ đạo. Các tác phẩm của người cho ta được cái nh́n sâu sắc về kế hoạch của Thiên Chúa, về ơn gọi con người và mầu nhiệm Hội Thánh. Người lănh nhận triều thiên tử đạo khoảng năm 200.

Bài đọc 2

Con người sống là vinh quang của Thiên Chúa, c̣n sự sống của con người là nh́n thấy Thiên Chúa
 

Trích khảo luận của thánh Irênê, giám mục, chống lạc giáo.
Vinh quang của Thiên Chúa làm cho sống, nên ai thấy Thiên Chúa th́ nhận được sự sống. V́ thế, Đấng mà loài người không thể ḍ thấu, không thể lănh hội, không thể thấy được th́ lại tỏ ḿnh ra cho họ thấy, cho họ lănh hội và ḍ thấu, để ban sự sống cho những ai đón nhận và thấy Người. V́ không thể sống mà không có sự sống, nên sự sống chỉ tồn tại khi nó thông phần vào sự sống của Thiên Chúa và vui hưởng ḷng nhân hậu của Người.
 

V́ vậy, nếu muốn được sống th́ con người phải thấy Thiên Chúa; nhờ được thấy như thế, họ trở thành bất tử và đạt tới chính Thiên Chúa. Như tôi đă nói trên đây, đó là điều mà các ngôn sứ đă diễn tả một cách bóng bảy, v́ những ai mang thần khí Thiên Chúa và đợi chờ Thiên Chúa đến th́ được thấy Người. Và như ông Môsê nói trong sách Đệ Nhị Luật: Trong ngày ấy, chúng ta sẽ thấy, v́ Thiên Chúa nói với con người và họ sẽ được sống.
 

Đấng thực hiện mọi sự trong mọi người, Đấng cao cả và vô cùng lớn lao, Đấng vô h́nh và khôn tả đối với muôn loài Người đă dựng nên, Đấng ấy lại không phải là Đấng không ai biết đến. Thật vậy, nhờ Ngôi Lời của Người, vạn vật được học biết rằng có một Thiên Chúa là Cha, Đấng bao trùm vạn vật và làm cho chúng hiện hữu như trong Tin Mừng có lời chép: Không ai đă thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chính Con Một, Đấng hằng ở nơi cung ḷng Chúa Cha, không tỏ cho biết.
 

Vậy Đấng tỏ cho biết, từ đầu là Con của Chúa Cha, v́ từ đầu Người vẫn ở với Chúa Cha, Người là Đấng đă tỏ cho loài người một cách tuần tự, hài hoà và đúng thời đúng lúc, những thị kiến tiên tri, những ân điển và tác vụ khác nhau để tôn vinh Chúa Cha, đồng thời mưu ích cho nhân loại. Quả vậy, ở đâu có tuần tự th́ ở đó có hài hoà, ở đâu có hài hoà th́ ở đó có đúng thời đúng lúc, và ở đâu có đúng thời đúng lúc th́ ở đó có ích lợi.
 

Bởi thế, v́ lợi ích của nhân loại, Ngôi Lời đă trở thành Đấng phát ân sủng của Chúa Cha. Chính v́ nhân loại mà Người đă thực hiện biết bao việc diệu kỳ, để mặc khải Thiên Chúa cho con người và tỏ bày con người với Thiên Chúa. Một đàng, Người vẫn tôn trọng tính vô h́nh của Chúa Cha, để con người không coi thường Thiên Chúa; trái lại, luôn biết phải hướng về mục tiêu nào; đàng khác, qua nhiều việc kỳ diệu, Người lại cho nhân loại được thấy Thiên Chúa, kẻo họ hoàn toàn xa ĺa Thiên Chúa mà không c̣n tồn tại. Thật vậy, con người sống là vinh quang của Thiên Chúa, c̣n sự sống của con người là được thấy Thiên Chúa.
 

Quả thế, nếu việc Thiên Chúa được nhận biết qua thọ tạo đă mang lại sự sống cho mọi kẻ hiện hữu trên mặt đất, th́ việc Chúa Cha được nhận biết qua Ngôi Lời càng mang lại sự sống hơn biết bao cho những ai thấy Thiên Chúa.

Xướng đáp Ml 2,6 ; Tv 88 (89),22
X Chúa phán : Miệng nó nói lời lẽ chân thật, môi nó không nói lời gian ác ;
* nó đi với Ta trên nẻo đường b́nh an ngay thẳng.
Đ Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh giám mục Irênê thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận ḥa trong Giáo Hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và ḷng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức ḿnh làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin...

 


Ngày 29 tháng 6

Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Lễ trọng

 


Ngày 30 tháng 6

Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma

Lễ nhớ, xem Phần Chung Các Thánh Tử Đạo

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng máu các thánh tử đạo mà thánh hiến giáo đoàn Rôma trong những bước đầu. V́ các thánh đă chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin, xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của các ngài làm cho chúng con được bền ḷng vững chí. Chúng con cầu xin...

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

Kinh Sáng

ĐC: Đoàn người tử đạo đông vô kể

đă kiên tŕ sống trong t́nh huynh đệ,

v́ các ngài chỉ có một tinh thần và một đức tin.

 

Kinh Chiều

ĐC: Các ngài đă yêu mến đời sống của Chúa Kitô

và noi gương cái chết của Người,

nên được cùng Người hiển trị thiên thu.

///Ngày 30 tháng 6
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma

Sau đại lễ mừng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, ta tưởng niệm các Kitô hữu thuộc giáo đoàn Rôma đă bị hoàng đế Nêrô ra lệnh tàn sát cách man rợ tại hí trường Vaticanô sau khi hoàng đế vu cho các ngài tội đốt thành vào tháng 6 năm 64. Theo lời ông Taxitô, một tác giả ngoại giáo, các Kitô hữu này là “một đoàn người đông vô kể” (Niên Sử 15:44). Thánh Clêmentê, giám mục Rôma, cũng làm chứng tương tự như thế trong thư gửi các tín hữu Côrintô (Chương 56). Người ta cho rằng có thể thánh Phêrô cũng ở trong số các vị tử đạo này.

Bài đọc 2
V́ bị ghen ghét, các ngài chịu đau khổ, để lại tấm gương xán lạn
 

Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrintô.
Chúng ta hăy để qua một bên các gương sáng xưa và hăy đến với các lực sĩ gần chúng ta nhất. Chúng ta hăy nêu gương sáng đầy ḷng quảng đại của thời đại chúng ta. V́ bị đố kỵ và ghen ghét, các ngài là những cột trụ vĩ đại và thánh thiện nhất đă phải chịu bách hại và đă chiến đấu cho đến chết.
 

Chúng ta hăy chiêm ngắm các Tông Đồ. Chỉ v́ bị đố kỵ vô cớ mà thánh Phêrô đă phải chịu đau khổ, không phải một hai lần, nhưng nhiều lần, và như thế sau khi đă chết để làm chứng, người đă đạt tới vinh quang người đáng được. V́ bị đố kỵ và ganh ghét mà thánh Phaolô đă cho thấy phần thưởng dành cho những người kiên nhẫn; bảy lần phải mang xiềng, rồi bị trục xuất, bị ném đá, thánh nhân đă trở thành người rao giảng Lời Chúa tại phương Đông cũng như phương Tây; danh tiếng của người quả tương xứng với đức tin của người. Sau khi dạy đường công chính cho toàn thế giới và đến tận bờ cơi phương Tây trước mặt những người cầm quyền, người đă chết để làm chứng. Như ậy, người đă rời bỏ thế gian mà vào nơi thánh, để lại tấm gương xán lạn về đức kiên nhẫn.
 

Bên cạnh các vị sống cuộc đời đạo hạnh như thế, c̣n có rất đông những người được tuyển chọn. V́ bị dố kỵ, các ngài đă phải chịu nhiều cực h́nh đau đớn, và đă để lại giữa chúng ta những tấm gương xán lạn. V́ bị đố kỵ mà các bà Đanaiđa và Điaxêa đă chịu bách hại. Dù là thân liễu yếu đào tơ, các bà đă trải qua những cực h́nh ghê tởm, nhưng đă chạy hết chặng đường, đă giữ vững đức tin, nên đă được lănh phần thưởng cao quư. Ḷng đố kỵ đă khiến vợ phải ĺa chồng và đă bôi nhọ câu nói của tổ tông Ađam xưa: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Ḷng đố kỵ và ganh ghét làm sụp đổ các thành tŕ rộng lớn và huỷ diệt các nước hùng cường.
 

Anh em thân mến, tôi viết cho anh em những điều trên, không phải chỉ để khuyên nhủ anh em, mà c̣n để tự nhắc nhở ḿnh nữa. Quả thật, chúng ta đang ở trong cùng một đấu trường, tham gia cùng một trận tuyến. V́ vậy chúng ta phải bỏ những mối bận tâm vô ích và rỗng tuếch, phải sống theo quy luật quư giá và đáng trọng của truyền thống chúng ta. Hăy xem cái ǵ tốt, cái ǵ đẹp, cái ǵ vừa ư đối với Đấng Tạo Hoá. Hăy chăm chú nh́n vào máu Đức Kitô và chúng ta biết máu của Người quư giá biết bao đối với Thiên Chúa; v́ để cứu độ chúng ta, máu ấy đă đổ ra mang lại ơn sám hối cho toàn thế giới.

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dùng máu các thánh tử đạo mà thánh hiến giáo đoàn Rôma trong những bước đầu. V́ các thánh đă chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin, xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của các ngài làm cho chúng con được bền ḷng vững chí. Chúng con cầu xin...