(nguồn: web giáo phận Nha Trang gpnt.net)

 

TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
(Xem Mùa Giáng Sinh)

TUẦN I

 
Dẫn vào sách Huấn ca
Vị trí của sách Huấn ca trong chu kỳ các bài đọc Sách Thánh có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Không phải chỉ v́ sách Huấn ca được tách khỏi các sách khác của bộ sách Giáo Huấn (mà chúng ta sẽ đọc trong năm tuần nữa), nhưng c̣n v́ sách Huấn ca được đọc ở đầu Mùa Thường Niên, dù Sách Huấn ca là một trong những cuốn được viết cuối cùng của Sách Thánh.
Tác giả không theo một chủ đề rơ rệt, nhưng suy gẫm một cách khá tự do về những vấn đề khác nhau liên quan đến đời sống cá nhân cũng như đến các mối tương quan xă hội. Nội dung các giáo huấn của sách Huấn ca khiến ta có thể xem sách này như một thứ cẩm nang của những người lương thiện nhất. Với nội dung này, sách Huấn ca chuẩn bị chúng ta sẵn sàng hơn để đón nhận mặc khải của các sách khác trong bộ Kinh Thánh.
Được viết vào đầu thế kỷ II trước Công Nguyên, sách Huấn ca muốn trang bị cho những người Dothái đương thời chống lại các cám dỗ của nền văn minh và của tông giáo Hylạp đang lan tràn. Tuy chưa đề ra được một thứ khôn ngoan sâu sắc lắm, sách Huấn ca xét về nhiều mặt, là một cuốn sách rất hiện đại.

///THỨ HAI
 

Bài đọc 1 Hc 1,1-20


Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa

Ngay từ những ḍng đầu, ông Ben Xira tác giả sách Huấn ca đă cho chúng ta biết hai điều căn bản : tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa, Người ban th́ mới có; và con đường chắc chắn nhất để đón nhận được sự khôn ngoan chính là ḷng kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa là từ chuyên biệt của sách này. Người có ḷng kính sợ Thiên Chúa là người có ḷng đạo đức chân thật và tích cực thể hiện trong đời sống.


Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
1 Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,
và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
2 Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết?
3 Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai ḍ cho thấu?
4 Khôn ngoan đă được tác thành trước vạn vật,
sự hiểu biết anh minh đă có tự muôn đời.
 

6 Gốc rễ của khôn ngoan đă được mặc khải cho ai?
Và những công tŕnh kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rơ?
8 Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
9 Đó chính là Đức Chúa.
Người đă tạo dựng, đă thấy, đă đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công tŕnh,
10 nơi mọi phàm nhân,
theo ḷng quảng đại của Người,
và Người đă rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.
 

11 Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào
hân hoan và phấn khởi.
12 Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
cho con người được hoan hỷ mừng vui
và an khang trường thọ.
 

13 Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp,
ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành.
14 Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa,
ngay từ lúc thành h́nh trong ḷng mẹ,
các tín hữu đă được ơn khôn ngoan.
15 Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu,
và tin tưởng vào con cái loài người.
 

16 Sự viên măn của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa.
Khôn ngoan lấy hoa trái của ḿnh làm cho họ say sưa,
17 lấy bảo vật của ḿnh chất đầy nhà cửa họ,
đem sản phẩm của ḿnh đổ đầy kho lẫm.
 

18 Ḷng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan,
mang lại b́nh an và sức khoẻ dồi dào.
19 Đức Chúa đă thấy và đă đếm khôn ngoan,
Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ,
nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan.
 

20 Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa,
cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.

Xướng đáp Hc 1,6.10.1.9
X Gốc rễ của khôn ngoan đă được mặc khải cho ai ? Đức Chúa đă làm cho khôn ngoan nổi bật nơi mọi phàm nhân,
* Người đă rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.
Đ Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa. Chính Người đă tạo dựng, và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công tŕnh. *

Bài đọc 2


Lời Thiên Chúa trên nơi cao thẳm là nguồn mạch khôn ngoan
Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrinhtô.
Chúng ta sẽ liên lỉ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng tác thành vạn vật : xin Người giữ ǵn nguyên vẹn trên khắp thế giới con số những kẻ Người tuyển chọn, nhờ Thánh Tử yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Nhờ Thánh Tử, Người đă kêu gọi chúng ta từ chốn tối tăm ra nơi sáng láng, từ chỗ ngu muội đến chỗ nhận biết thánh danh vinh hiển Người.

 

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con biết cậy trông vào danh Cha là khởi nguyên mọi thụ tạo, để với đôi mắt tâm hồn rộng mở, chúng con nhận biết một ḿnh Cha là Đấng Tối Cao, ngự trên chốn cửu trùng, là Đấng Thánh giữa triều thần thánh. Cha hạ bệ phường kiêu căng tự đắc, phá tan ư định của chư dân ; Cha nâng cao kẻ thấp hèn và hạ thấp người quyền cao, làm cho nên giàu và bắt phải nghèo túng ; Cha giết đi rồi lại cứu và làm cho sống măi. Ḿnh Cha là Đấng thi ân cho các bậc thần thiêng và là Thiên Chúa mọi xác phàm ; Đấng thấu nh́n vực thẳm, ḍ xét mọi công việc của người đời, trợ giúp những kẻ gặp nguy nan, cứu thoát ai thất vọng ; Đấng tạo dựng và giám sát mọi loài có hơi thở ; Cha tăng số các dân tộc trên địa cầu và từ dân đó chọn ra những kẻ yêu mến Cha nhờ Thánh Tử Giêsu chí ái, nhờ Người Cha đă dạy dỗ, thánh hoá và tôn vinh chúng con.
 

Lạy Cha, chúng con xin Cha nâng đỡ và trợ giúp chúng con. Trong chúng con có những người gặp gian nan khốn khó, xin Cha giải thoát ; những kẻ hèn mọn, xin Cha xót thương ; xin nâng dậy những ai sa ngă, cứu giúp những kẻ túng nghèo, chữa lành những ai đau yếu, đưa những kẻ lầm lạc trong dân Cha trở về ; xin nuôi dưỡng những người đói khát, giải thoát những ai trong chúng con bị cầm tù, làm cho kẻ yếu nhược đứng vững, ủi an người nhút nhát ; ước ǵ chư dân nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và Đức Giêsu Kitô là Con Cha, c̣n chúng con là dân tộc và đoàn chiên Cha dẫn dắt.
Quả thật, qua công tŕnh sáng tạo, Cha tỏ cho chúng con thấy thế giới đă được thiết lập một cách vững bền.

 

Lạy Cha, chính Cha đă kiến tạo địa cầu. Cha là Đấng trung thành qua muôn thế hệ, công b́nh khi xét xử, diệu kỳ khi biểu dương sức mạnh và quyền uy, khôn ngoan khi sáng tạo, và sáng suốt khi củng cố muôn loài Cha đă dựng nên. Cha là Đấng tốt lành trong các vật hữu h́nh, trung thành, nhân hậu và giàu ḷng thương xót đối với ai tin cậy Cha. Xin tha thứ cho chúng con những kẻ gian ác bất công tội lỗi và thiếu sót chúng con đă trót phạm.
Xin đừng chấp tội các tôi tớ nam nữ Cha đây, nhưng thanh tẩy chúng con trong chân lư của Cha. Xin dẫn bước chúng con để với tâm hồn đạo đức, công chính và đơn sơ, chúng con tiến lên và thi hành những điều tốt lành đẹp ư Cha và vừa ḷng các vị lănh đạo chúng con.
 

Hơn nữa, lạy Cha, xin tỏ thánh nhan cho chúng con, để chúng con được hưởng hồng phúc của Cha trong b́nh an, được Cha che chở dưới bàn tay uy quyền của Cha, được thoát khỏi tội lỗi nhờ cánh tay mạnh mẽ dương oai, và cũng xin Cha cứu chúng con thoát khỏi tay những kẻ thù ghét chúng con cách bất công.
Xin Cha cho chúng con và mọi người sống trên mặt đất được hoà thuận và b́nh an như xưa đă cho cha ông chúng con, những người đă kêu cầu Cha trong đức tin và chân lư. Chỉ một ḿnh Cha có thể thực hiện các điều ấy và nhiều điều tốt lành khác nữa cho chúng con. Chúng con tuyên xưng Cha, nhờ vị thượng tế và đấng bảo trợ chúng con là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người, mọi vinh quang và uy quyền đều thuộc về Cha bây giờ và qua muôn thế hệ cho đến muôn đời. Amen.

Xướng đáp Tv 76 (77),14-16
X Lạy Chúa, có thần nào cao cả như Ngài ?
* Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công.
Đ Ngài biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước, tay Chúa đă cứu chuộc dân Ngài. *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ BA

Bài đọc 1 Hc 11,12-28


Chỉ tin tưởng vào một ḿnh Thiên Chúa
Đem hết t́nh con thảo mà cậy trông vào Thiên Chúa quan pḥng, vào Thiên Chúa tốt lành con người phải yêu mến, đó là ư tưởng Ben Xira không ngừng nhấn mạnh. Ông kịch liệt chống lại thái độ an toàn giả tạo v́ cậy ḿnh lắm bạc nhiều tiền. Đức Giêsu, nhất là trong sách Tin Mừng theo thánh Luca, sẽ dùng những lời lẽ tương tự như thế để diễn tả giáo lư của Người. Ở cuối mỗ đoạn văn sau đây, ta có cảm tưởng như tác giả linh cảm được cuộc chung thẩm.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
12 Có người yếu đuối cần được nâng đỡ,
sức lực thua kém, túng thiếu trăm bề,
mà Đức Chúa lại ghé mắt nh́n xem, để thi ân cho họ,
và cất nhắc họ lên khỏi cảnh khốn cùng.
13 Người làm cho họ ngẩng đầu hiên ngang,
khiến nhiều kẻ phải ngạc nhiên về họ.
 

14 Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do Đức Chúa.
17 Phúc lộc của Đức Chúa c̣n măi cho những người đạo hạnh,
và t́nh thương của Người hướng dẫn họ đến muôn đời.
18 Có kẻ giàu v́ vun quén và keo kiệt,
và đây là phần thưởng của nó:
19 Khi nó nói: "Tôi đă t́m được an nhàn,
của tôi làm ra, bây giờ tôi hưởng",
th́ nó đâu biết thời gian ḿnh sống c̣n bao lâu ;
nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ chết.
 

20 Hăy cứ bổn phận của con mà làm cho chu đáo,
và chăm lo công việc cho đến già.
21 Đừng phục người tội lỗi v́ các công việc của nó,
nhưng hăy tin vào Đức Chúa,
và công việc của con, hăy chịu khó mà làm,
v́ làm cho kẻ nghèo bỗng nhiên nên giàu có,
đối với Đức Chúa, là chuyện thật dễ dàng.
 

22 Phúc lành của Đức Chúa là phần thưởng cho người đạo hạnh,
trong giây lát Người làm cho phúc lành nở rộ như hoa.
23 Con đừng nói: "Tôi cần ǵ đây?
Rồi ra tôi c̣n phải có những của nào nữa? "
24 Đừng nói: "Tôi đầy đủ cả rồi,
từ đây tôi c̣n gặp bất hạnh nào nữa đâu? "
25 Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh,
và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ đến vận may.
 

26 Trong ngày mệnh chung,
trả cho con người theo lối họ đă sống,
đối với Đức Chúa, là chuyện thật dễ dàng.
27 Khổ cực một giờ làm quên lạc thú,
đến cuối đời, công việc của con người mới lộ ra.
28 Đừng khen ai có phúc trước khi họ ĺa đời,
v́ nh́n vào con cái, người ta sẽ biết họ.

Xướng đáp Hc 11,19.20 ; Lc 12,17.18
X Khi người giàu nói : "Tôi đă t́m được an nhàn, của tôi làm ra, bây giờ tôi hưởng",
* nó đâu biết thời gian ḿnh sống c̣n bao lâu ; nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ chết.
Đ Người giàu nghĩ bụng rằng : Ḿnh sẽ phá những cái kho kia đi, xây dựng những cái lớn hơn, rồi tích trữ của cải ḿnh vào đó. *

Bài đọc 2


Tự bẩm sinh, chúng ta đă có sức mạnh yêu mến
Trích bản Giải thích tu luật của thánh Baxiliô Cả, giám mục.
Ḷng yêu mến Thiên Chúa không phải do lời giảng dạy mà có. Quả vậy, chung ta chẳng cần ai dạy cho biết vui hưởng ánh sáng, khao khát sự sống, mến yêu các bậc sinh thành dưỡng dục. Về ḷng yêu mến Thiên Chúa cũng vậy, mà c̣n hơn thế nữa: chúng ta cũng chẳng phải học với ai. Một khi con vật mà chúng ta gọi là con người xuất hiện, th́ tự bẩm sinh, kiểu như hạt giống, nó có một sức mạnh tinh thần chứa đựng khả năng và nhu cầu yêu mến. Chính nhờ luật Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận sức mạnh đó, và ân cần vun xới và khéo léo nuôi dưỡng cho nó lớn lên, rồi nhờ Thiên Chúa trợ giúp, đưa nó tới mức hoàn thiện.
 

V́ lẽ đó, khi thấy anh em có nhiệt tâm cần thiết để đạt mục tiêu trên, th́ nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện của anh em hỗ trợ, chúng tôi sẽ cố gắng dùng khả năng Thánh Thần ban cho, mà khơi dậy tia lửa của ḷng yêu mến Thiên Chúa, vốn tiềm ẩn nơi anh em.
Trước hết, chúng tôi phải nói rằng Thiên Chúa đă ban sẵn cho anh em sức mạnh thực thi mọi mệnh lệnh Người truyền. V́ thế, chúng ta không được tỏ ra khó chịu, như thể Người đ̣i hỏi chúng ta điều ǵ khác thường ; cũng chẳng nên bực bội, như thể chúng ta phải bù lại nhiều hơn những ǵ Người đă ban cho chúng ta. Khi chúng ta sử dụng các sức mạnh ấy một cách đúng đắn và thích hợp, th́ chúng ta tích cực sống một đời sống đạo đức ; ngược lại, nếu lạm dụng những sức mạnh đó, chúng ta sẽ rơi vào t́nh trạng hư hỏng.
 

Những khả năng Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm điều tốt, mà chúng ta lạm dụng để làm trái với điều Thiên Chúa truyền: đó là hư hỏng ; c̣n ngược lại, theo lương tâm ngay thẳng mà sử dụng các khả năng kia cho hợp với luật Thiên Chúa: đó là nhân đức như Thiên Chúa đ̣i hỏi.
V́ thật ra là như thế nào, nên chúng ta cũng nói được một cách tương tự về ḷng yêu mến. Vậy khi chúng ta được Thiên Chúa truyền phải yêu mến Người, th́ ngay từ lúc mới thành h́nh, chúng ta đă có một sức mạnh và khả năng yêu mến Thiên Chúa phú bẩm cho ; chúng ta không phải t́m đâu bằng chứng về điều ấy ở bên ngoài, v́ mỗi người đều có thể tự ḿnh t́m thấy và t́m thấy ở nơi ḿnh. Quả vậy, tự nhiên chúng ta thích những sự tốt lành đẹp đẽ, dù thoạt tiên người này nhận thấ cái tốt cái đẹp khác với người kia ; cũng thế, chẳng cần ai dạy mà chúng ta cũng yêu cái ǵ cần thiết cho ḿnh và gần gũi với ḿnh, và tự nhiên chúng ta dành mọi thiện cảm cho những người làm ơn cho chúng ta.
 

Xin hỏi: có ǵ diệu kỳ hơn vẻ đẹp của Thên Chúa? Có ǵ hấp dẫn và êm dịu hơn là suy tưởng về sự cao cả của Thiên Chúa? Có niềm khát vọng nào sâu xa và mănh liệt hơn niềm khát vọng Thiên Chúa phú bẩm cho tâm hồn ḿnh khi nó được tẩy sạch khỏi mọi hư đốn và thốt lên v́ được t́nh yêu đích thực thúc đẩy: Bệnh tôi mắc phải, ấy là bệnh tương tư? Vẻ đẹp rạng ngời của Thiên Chúa th́ không lời nào diễn ta và kể ra cho xiết được.

Xướng đáp Tv 17 (18), 23 ; 90 (91),2
X Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.
* Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.
Đ Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi Con náu ẩn, con tin tưởng nơi Ngài. *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ TƯ

Bài đọc 1 Hc 24,1-23


Đức khôn ngoan trong công tŕnh sáng tạo
Trong sách Châm ngôn trước đây, ta đă thấy đức khôn ngoan lên tiếng, nhưng ông Ben Xira c̣n đi xa hơn : nếu ông nh́n nhận đức khôn ngoan như nguyên lư điều khiển muôn loài trong vũ trụ, th́ cũng v́ ông biết rằng đức khôn ngoan đă nhập cuộc với dân tộc của ông và được đồng hoá với lề luật. Đây là giao điểm của sự khôn ngoan không biên giới theo quan niệm của hiền nhân và niềm hy vọng được các ngôn sứ loan báo.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
1 Đức Khôn Ngoan tự biểu dương
và hănh diện ở giữa dân ḿnh.
2 Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của Đấng Tối Cao
và hănh diện trước quyền uy của Người.
3 "Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao
và như mây mù, Ta bao phủ cơi đất.
4 Ta cắm lều trên nơi cao thẳm
và đặt ngai Ta trên cột mây.
 

5 Duy có ḿnh Ta đi ṿng cả bầu trời
và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm.
6 Trên sóng biển, trên toàn cơi đất,
trên mọi nước mọi dân, Ta nắm trọn chủ quyền.
7 Giữa chúng hết thảy, Ta t́m chốn nghỉ ngơi,
xem có gia nghiệp của ai để Ta cư ngụ.
8 Bấy giờ, Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho Ta,
Đấng tạo thành Ta dựng lều cho Ta ở.
Người phán: "Hăy cắm lều ở Giacóp,
hăy hưởng phần sản nghiệp ở Ítraen."
9 Người đă dựng nên Ta trước muôn đời, từ khởi thuỷ,
và Ta sẽ tồn tại măi đến muôn đời.
 

10 Trong lều thánh, trước nhan Người, Ta thi hành thánh vụ
và như thế, Ta định cư tại Xion.
11 Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu,
tại Giêrusalem, Ta nắm chủ quyền.
12 Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách,
trong phần riêng của Đức Chúa, cũng là sản nghiệp của Người.
13 Ta đă vươn lên tựa cây bá hương vùng Libăng,
tựa cây trắc bá núi Khécmôn.
14 Ta đă vươn lên như cây chà là ở Ên Gheđi,
như những khóm hồng ở Giêrikhô,
như cây ôliu xanh tốt giữa cánh đồng.
Như cây tiêu huyền, Ta đă vươn lên.
 

15 Như cây quế, như tước sàng, Ta nức hương ngào ngạt,
Ta toả hương thơm ngát như mộc dược quư,
như phong tử hương, mă năo, an tức hương,
như khói hương nghi ngút trong lều,
16 Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều,
nhánh của Ta là nhánh vinh quang tươi đẹp.
17 Tựa cây nho, Ta nẩy mầm xinh tốt,
hoa của Ta sẽ kết trái phú túc vinh quang.
19 Hỡi những kẻ khao khát Ta, nào hăy đến,
hăy ăn cho no thoả hoa trái của Ta.
 

20 V́ nhớ đến Ta th́ ngọt ngào hơn mật
và được Ta làm gia sản th́ ngọt hơn tảng mật ong.
21 Ai ăn Ta sẽ c̣n đói, ai uống Ta sẽ c̣n khát.
22 Ai nghe lời Ta sẽ không phải thẹn thùng,
ai hoạt động trong Ta sẽ không hề phạm tội.
23 Tất cả những điều ấy
đều có trong sách Giao ước của Thiên Chúa Tối Cao,
trong Lề Luật ông Môsê đă truyền,
để các cộng đồng Giacóp nhận làm gia nghiệp.

Xướng đáp Ga 14,6 ; Hc 24,9
X Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
* Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Đ Thầy là Đức Khôn Ngoan, Chúa đă dựng nên Thầy trước muôn đời, từ khởi thuỷ, và Thầy sẽ tồn tại măi đến muôn đời. *

Bài đọc 2


Chúa Con tỏ ḿnh ra th́ Chúa Cha được nhận biết
Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, giám mục.
Không ai có thể nhận biết Chúa Cha mà không nhờ Con Thiên Chúa, nghĩa là nhờ Chúa Con mặc khải, cũng không ai nhận biết Chúa Con mà không do ư muốn Chúa Cha. Ư muốn của Chúa Cha th́ Chúa Con thực hiện: quả thế, Chúa Cha sai đi, và Chúa Con th́ được sai đi và đến trần gian. Đối với chúng ta th́ Chúa Cha là Đấng vô h́nh và không ai định nghĩa được, nhưng Ngôi Lời của Người th́ biết Người ; và dù Người là Đấng khôn tả, th́ chính Ngôi Lời cũng kể cho chúng ta biết. Và lại, chỉ ḿnh Chúa Cha biết Ngôi Lời của Người. Cả hai điều đó do Chúa Con tỏ cho biết. V́ vậy, khi tỏ ḿnh ra th́ Chúa Con cũng mặc khải cho biết Chúa Cha. Quả thật, Chúa Con tỏ ḿnh ra th́ Chúa Cha được nhận biết: v́ mọi điều được Ngôi Lời biểu lộ.
V́ thế mà Chúa Cha mặc khải cho Chúa Con, để nhờ Chúa Con, Chúa Cha được tỏ cho mọi người biết, và để những ai tin Chúa Con th́ được Chúa Cha đưa vào nơi bất diệt, vào chốn nghỉ ngơi muôn đời. tin Chúa Con là làm theo ư muốn của Người.
 

Bởi v́ qua chính công tŕnh tạo dựng, Ngôi Lời mặc khải Thiên Chúa là Đấng Hoá Công ; qua thế gian, Ngôi Lời mặc khải Thiên Chúa là Đấng tạo thành thế gian ; qua tác phẩm, Ngôi Lời mặc khải Đấng làm ra tác phẩm ; và qua Chúa Con, Chúa Cha được mặc khải là Đấng sinh ra Chúa Con. Những điều ấy, mọi người đều nói như nhau, nhưng không tin như nhau. Qua lề luật và các ngôn sứ, Ngôi Lời rao giảng chính ḿnh và rao giảng Chúa Cha. Toàn dân đă nghe như nhau, nhưng mọi người không tin như nhau ; qua chính Ngôi Lời là Đấng người ta có thể nh́n xem và đụng chạm, Chúa Cha được tỏ ra cho mọi người thấy, dù họ không tin Chúa Cha như nhau, nhưng đều nh́n thấy Chúa Cha qua Chúa Con. Quả vậy, Đấng vô h́nh nơi Chúa Con là Chúa Cha. và Đấng hiện hữu nơi Chúa Cha là Chúa Con.
 

Khi phục vụ Chúa Cha, Chúa Con kiện toàn mọi sự từ đầu đến cuối, và không có Người th́ không ai có thể nhận biết Chúa Cha. Quả vậy, Chúa Con làm cho người ta biết Chúa Cha ; c̣n Chúa Cha làm cho người ta biết Chúa Con và được mặc khải nhờ Chúa Con ; v́ thế, Đức Giêsu nói: Không ai biết rơ người Con trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rơ Chúa Cha trừ người Con, và kẻ mà người Con mặc khải cho. Quả vậy, câu muốn mặc khải cho không những nói về tương lai như thể Ngôi Lời bắt dầu tỏ cho thấy Chúa Cha khi sinh ra bởi Đức Maria, mà nói chung c̣n bao gồm tất cả thời gian trước cũng như sau. Quả vậy, ngay từ đầu, khi Chúa Con tham dự các tác phẩm của ḿnh, th́ Người mặc khải Chúa Cha cho những kẻ Chúa Cha muốn, khi Chúa Cha muốn và theo cách Chúa Cha muốn. Và v́ thế, trong mọi sự và qua mọi sự, chỉ có một Thiên Chúa là Chúa Cha, một Ngôi Lời là Chúa Con, một Thánh Thần và một ơn cứu độ duy nhất cho mọi kẻ tin vào Người.

Xướng đáp Ga 1,18 ; Mt 11,27
X Không ai đă thấy Thiên Chúa bao giờ ;
* Con Một là Đấng hằng ở nơi cung ḷng Chúa Cha, chính Người đă tỏ cho chúng ta biết.
Đ Không ai biết rơ Chúa Cha, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…


///THỨ NĂM

Bài đọc 1 Hc 42,15 43,12


Thi nhân ca tụng Đấng Tạo Hoá
Với một giọng văn trữ t́nh không thua ǵ những thánh vịnh hay nhất, hiền nhân tán dương vinh quang Thiên Chúa chói lọi nơi vẻ đẹp và sự hài hoà của thế giới, nhất là của các v́ tinh tú. C̣n phải nói thêm rằng, những ǵ ta được chiêm ngưỡng mới chỉ là một ánh lửa nhỏ mà thôi.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
42, 15 Tôi sẽ nhắc lại những công tŕnh của Đức Chúa,
những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại.
Do lời Đức Chúa mà có những công tŕnh của Người.
16 Mặt trời toả sáng nh́n xuống muôn loài,
vinh quang Đức Chúa bao phủ công tŕnh Người sáng tạo,
17 các thánh của Đức Chúa
không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người.
Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đă thực hiện
cho vũ trụ được bền vững
(trước tôn nhan) vinh hiển của Người.
18 Người ḍ thấu vực thẳm và cơi ḷng nhân thế,
hiểu rơ toan tính của con người,
v́ Đấng Tối Cao am tường tất cả
và đưa mắt nh́n các dấu hiệu thời gian.
19 Người công bố dĩ văng và tương lai
và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn.
 

20 Không một ư nghĩ nào Người không thấu suốt,
chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người.
21 Người khôn ngoan sắp xếp những công tŕnh vĩ đại,
v́ Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở,
không cần thêm hay bớt điều ǵ
và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.
22 Mọi công tŕnh của Người kỳ diệu biết bao!
Những ǵ thấy được chỉ như một ánh lửa.
23 Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời
để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục Người.
24 Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia ;
Người không làm ǵ dang dở.
 

25 Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia,
nh́n ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được?
43, 1 Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt.
Nh́n ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay!
2 Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố:
"Công tŕnh của Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào! "
3 Vào chính ngọ, mặt đất cháy khô,
dưới sức nóng mặt trời, ai nào chịu nổi?
4 Người ta kéo bễ thổi ḷ để tạo ra sức nóng,
nhưng mặt trời c̣n nóng gấp ba,
đốt cháy cả núi đồi, toả hơi nóng bỏng,
chiếu rọi những ánh nắng chói chang, làm loá con mắt.
 

5 Cao cả thay Đức Chúa, Đấng làm ra mặt trời!
Theo lệnh Người, nó lên đường mau lẹ.
6 Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn,
làm dấu hiệu muôn đời chỉ rơ thời gian.
7 Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ,
có khi khuyết, có lúc lại tṛn.
8 Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng,
theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ măi tṛn thêm,
làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời.
Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.
9 Các v́ sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời,
là đồ trang sức lộng lẫy
trên chốn cao vời của Đức Chúa.
 

10 Vâng lời Đấng Thánh, các v́ sao sẵn sàng chờ lệnh,
không chểnh mảng trong lúc canh đêm.
11 Hăy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó,
nó thật là xán lạn huy hoàng,
uốn quanh bầu trời thành ṿng cung rực rỡ ;
12 chính tay Đấng Tối Cao đă giăng lên.

Xướng đáp Kh 4,11 ; x. Et 4,17c
X Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lănh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền,
* v́ Ngài đă dựng nên muôn vật, và do ư Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.
Đ Chính Ngài đă tạo dựng trời đất, và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời ; lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật. *

Bài đọc 2


Ngôi Lời của Chúa Cha trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật
Trích bài giảng Chống ngoại giáo của thánh Athanaxiô, giám mục.
Như một hoa tiêu tuyệt vời, Cha chí thánh của Đức Kitô cũng là Đấng siêu việt trên muôn loài thọ tạo, đă dùng chính sự khôn ngoan và Ngôi Lời của ḿnh là Chúa Kitô, Đấng cứu độ chúng ta, mà làm ra, sắp xếp và điều khiển mọi loài khắp mọi nơi một cách an lành, theo như Người xét là đúng. Sở dĩ muôn vật được hiện hữu như Thiên Chúa đă tạo thành, và c̣n h́nh thành như chúng ta thấy, là v́ chính Người muốn như vậy: điều đó là hợp lư, không ai chối căi. V́ chưng, giả sử thọ tạo biến chuyển cách phi lư, và vũ trụ xoay vần cách ngẫu nhiên, th́ không có lư ǵ buộc phải tin những điều đă nói. Trái lại, nếu vũ trụ được tạo thành có lư do, với sự khôn ngoan và hiểu biết, đồng thời được trang hoàng đầy đủ, th́ tác giả là Đấng trang hoàng cho nó phải là Ngôi Lời của Thiên Chúa, chứ không ai khác.
 

Tôi muốn nói đến Ngôi Lời của Thiên Chúa tốt lành, Đấng tạo thành vạn vật: Ngôi Lời cũng là Thiên Chúa hằng sống và cũng là Đấng tạo thành. Người khác hẳn mọi loài thọ tạo, v́ chính Người và chỉ ḿnh Người mới là Lời của Chúa Cha tốt lành. Toàn thể vũ trụ Người đă dựng nên th́ Người điều khiển cách tốt lành. Chính Người sắp đặt vạn vật cho có trật tự vá phối hợp những cái mâu thuẫn với nhau, làm nên một bản hoà ca duy nhất. Người là Thiên Chúa duy nhất và là Con Một Thiên Chúa, là Đấng tốt lành phát xuất từ Chúa Cha như từ mạch suối tốt lành ; Người trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật.
 

Vậy Đấng đă nhờ Ngôi Lời hằng hữu của ḿnh mà tác thành vạn vật và ban bản tính cho các loài thọ tạo đă không muốn bỏ mặc những vật đó, kẻo chúng trở về hư vô. Nhưng v́ là Đấng tốt lành, Người đă dùng Ngôi Lời của ḿnh, cũng là Thiên Chúa, mà điều khiển và nâng đỡ mọi loài thọ tạo, để nhờ Người hướng dẫn, quan pḥng và cai quản một cách sáng suốt, , vạn vật có thê đứng vững và tồn tại. V́ chưng, loài thọ tạo đă được tham dự vào Ngôi Lời của Chúa Cha – mà đúng như vậy – và được Ngôi Lời giúp cho hiện hữu, nghĩa là không trở về hư vô, điều này sẽ xảy ra nếu không có Ngôi Lời ǵn giữ. Chính Ngôi Lời là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh, là Trưởng Tử sinh ra trước moi loài thọ tạo, v́ Người và trong Người mà muôn vật hữu h́nh cũng nhu vô h́nh được tồn tại. Người c̣n là Đầu của Hội Thánh , như các người phục vụ chân lư giảng dạy trong Sách Thánh.
 

Vậy khi Ngôi Lời toàn năng và chí thánh của Chúa Cha đến với vạn vật và trải rộng khắp nơi sức mạnh của ḿnh, cùng chiếu soi vạn vật, hữu h́nh cũng như vô h́nh, th́ Người ôm ấp và siết chặt tất cả nơi chính ḿnh, đến nỗi không để vật nào ở ngoài quyền năng của ḿnh, nhưng ban phát và duy tŕ sự sống cho tất cả và nhờ tất cả, cũng như cho từng vật nói riêng và cho vạn vật nói chung.

Xướng đáp x. Cn 8,23-24.27.30
X Đức Khôn Ngoan nói : Từ nguyên thuỷ, khi chưa có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước đầy tràn,
* trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có g̣ nổng, Ta đă được sinh ra.
Đ Đă có Ta hiện diện khi Đức Chúa thiết lập cơi trời, Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ SÁU

Bài đọc 1 Hc 43,13-33


Vũ trụ tuyệt vời giúp nhận ra Thiên Chúa muôn trùng cao cả
Nếu thế giới chúng ta đang sống là thế giới bao la và kỳ diệu, th́ phải nói sao về Thiên Chúa là Đấng tạo thành ? Ngợi khen yêu mến Người như Người đáng được ngợi khen yêu mến, điều đó vượt quá sức chúng ta. Nhưng chính Thánh Thần của Thiên Chúa đang cầu nguyện nơi chúng ta !

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
13 Người ra lệnh truyền, tuyết liền sa xuống.
Người phóng những tia chớp làm phán quyết của Người.
14 Nhờ vậy, các kho lẫm được mở ra và mây tựa chim chóc bay đi.
15 Người dùng quyền năng làm cho mây đen đặc
rồi tan thành mưa đá.
Cơi đất quằn quại v́ tiếng sấm của Người.
16 Người nh́n, núi non liền rung chuyển,
Người muốn là gió nam,
17 băo táp phương bắc và gió xoáy liền thổi tới.
 

18 Người rải tuyết như chim sa,
tuyết rơi xuống như cào cào
vẻ đẹp trắng ngần khiến mắt kinh ngạc.
Thấy tuyết rơi, ḷng trí sững sờ.
19 Người c̣n đổ sương giá xuống đất như đổ muối,
sương giá đông lại thành những mũi kim.
20 Gió lạnh từ phương bắc thổi xuống
làm cho mặt nước đóng thành băng ;
băng tụ lại trên khắp mặt nước,
nước như thể mặc lấy chiến bào.
21 Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng hoang địa,
nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh.
 

22 Bỗng mây bay đến chữa lành tất cả,
và sau cơn nồng nực, sương xuống làm cho cảnh vật vui tươi.
23 Theo kế hoạch của Người, Người chế ngự vực thẳm
và trồng những ḥn đảo lên trên.
24 Những người vượt biển thuật lại các hiểm nguy,
chuyện tai nghe khiến chúng ta kinh ngạc.
25 Ở đó có bao điều kỳ diệu, lạ lùng,
đủ loại thú vật và những loài thuỷ quái.
26 Nhờ Người, sứ giả của Người thuận buồm xuôi gió
cũng nhờ lời Người, muôn vật được xếp đặt lớp lang.
 

27 Kể sao cho xiết những ǵ muốn nói ;
tắt một lời: "Người là tất cả! "
28 Làm sao đủ sức để tôn vinh Người?
V́ chính Người là Đấng Cao Cả,
vượt trên mọi công tŕnh Người thực hiện.
29 Đức Chúa khả uư và rất mực cao cả,
kỳ diệu thay quyền năng của Người!
30 Anh em hăy hết sức ca tụng và tôn vinh Đức Chúa,
nhưng Người vẫn c̣n hơn thế nhiều.
Để tôn vinh Người, anh em hăy dốc toàn lực.
Đừng sờn ḷng nản chí, dù anh em chẳng đi tới cùng.
31 Ai đă từng thấy Người để mà thuật lại?
Ai có thể ngợi khen Người cho cân xứng?
 

32 Nhiều điều bí ẩn c̣n lớn lao hơn những điều kể trên,
và ta chỉ thấy một số ít trong những việc Người làm.
33 Quả thật, chính Đức Chúa đă làm nên tất cả,
và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh.

Xướng đáp Hc 43,27.28
X Kể sao cho xiết những ǵ muốn nói ;
* tắt một lời : "Đức Chúa là tất cả !"
Đ Làm sao đủ sức để tôn vinh Người ? V́ chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi công tŕnh Người thực hiện. *

Bài đọc 2


Nhờ Ngôi Lời, vạn vật tạo nên một bản hoà tấu tuyệt diệu
Trích bài giảng Chống ngoại giáo của thánh Athanaxiô, giám mục.
Trong vạn vật, không có ǵ hiện hữu và h́nh thành mà không được tác tạo và tồn tại nơi Ngôi Lời và nhờ Ngôi Lời, như nhà thần học Gioan dạy rằng: Lúc khởi đâu đă có Ngôi Lời, Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Người muôn vật được tạo thành và không có Người, th́ chẳng có ǵ được tạo thành.
 

Quả thế, như nhạc sĩ lên dây đàn để hoà tấu, rồi bằng nhưng cung điệu du dương trầm bổng và với những nhạc cụ khác nhau, tạo nên một bản hoà tấu thế nào, th́ Thiên Chúa khôn nogoan cũng làm như vậy. Người ôm vũ trụ như chiếc đàn, phối hợp vạn vật trên trời dưới đất và trong không trung với nhau, và nối kết muôn loài với từng vật, điều khiển theo sở thích và ư muốn của ḿnh: như thế là Người dựng nên một vũ trụ, một trật tự tuyệt vời và hài hoà trong vũ trụ. Trong khi nhờ bản tính trường cửu của ḿnh, Người điều khiển muôn loài theo ư muốn Chúa Cha như thế. Người vẫn là Ngôi Lời bất biến của Thiên Chúa luôn hướng về Chúa Cha. Sau cùng, nhờ Người vạn vật được sống và tồn tại nên một bản hoà tấu thật là tuyệt diệu.
 

Để có thể hiểu được sự việc cao siêu đó, chúng ta hăy lấy một ca đoàn đông đảo làm ví dụ. Một ca đoàn gồm nhiều thành phần khác nhau: đàn ông, đàn bà, nhi đồng, thiếu niên và các bô lăo, do một ca trưởng điều khiển, mỗi người hát theo tính chất và khả năng riêng, đàn ông như đàn ông, nhi đồng như nhi đồng, bô lăo như bô lăo, thiếu niên như thiếu niên. Một ví dụ khác: Nơi chúng ta, cùng một linh hồn điều khiển tất cả các giác quan theo chức năng riêng của chúng, nhờ thế, khi một vật nào đó xuất hiện, th́ tất cả các giác quan đều được huy động: mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, lưỡi nếm và các phần thân thể khác đôi khi cũng hoạt động theo, như chân đi chẳng hạn. Vạn vật trong vũ trụ cũng thế. Dù sao, ví dụ trên đây chỉ là những h́nh ảnh mờ nhạt, do đó phải được nhận thức theo một nghĩa cao siêu hơn.
 

Chỉ cần Ngôi Lời của Thiên Chúa tỏ ư muốn là vạn vật được điều khiển cách hài hoà, nhờ đó mỗi vật hoạt động theo đặc tính riêng, đồng thời tất cả cùng tạo nên một trật tự duy nhất.

Xướng đáp Tb 12,6
X Hăy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh
* về những điều tốt lành Người đă làm cho anh em.
Đ Hăy chúc tụng và ca ngợi danh Người ! Những việc Thiên Chúa đă làm, hăy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người. *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 Hc 44,12.16-45,5


Ca ngợi các bậc tổ tiên: từ ông Khanóc tới ông Môsê
Hiền nhân ca tụng các truyền thống tôn giáo của Ítraen trước một thế giới chịu ảnh hưởng văn minh Hylạp. Nhưng trên hết mọi sự, hiền nhân chiêm ngưỡng hoa trái của đức khôn ngoan được Thiên Chúa ban cho con người, nhất là trong đời sống gương mẫu của các bậc tổ tiên hiển hách của dân tộc.

Lời Chúa trong sách Huấn Ca.
44, 1 Giờ đây, chúng ta hăy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
2 Đức Chúa đă sáng tạo nên nhiều con người hiển hách
là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa:
16 Ông Khanốc đẹp ḷng Đức Chúa và đă được đưa đi.
Ông là tấm gương cho các thế hệ quay về với Thiên Chúa.
 

17 Ông Nôê được xem là người công chính vẹn toàn ;
trong thời thịnh nộ, ông đă trở thành một chồi non:
nhờ có ông, mặt đất c̣n lại một số sót,
khi hồng thuỷ xảy ra.
18 Các giao ước vĩnh cửu đă được lập với ông
để không xác phàm nào c̣n bị hồng thuỷ tiêu diệt.
 

19 Ông Ápraham là người cha vĩ đại của muôn dân tộc,
vinh quang của ông chẳng ai sánh tày.
20 Lề Luật của Đấng Tối Cao, ông hằng tuân giữ
và ông được giao ước với Người.
Nơi thân xác ḿnh, ông đă lập giao ước,
trong cơn thử thách, ông được nh́n nhận là trung thành.
21 V́ thế, Người thề hứa với ông:
nhờ ḍng dơi ông, các dân tộc được chúc lành.
Người gia tăng ḍng dơi ấy nhiều như bụi đất,
tôn hậu duệ ông lên như những v́ sao,
cho họ được hưởng phần gia nghiệp
từ biển này cho tới biển kia,
từ sông Cả đến tận cùng cơi đất.
 

22 Với ông Ixaác, Người cũng bảo đảm như thế,
v́ ông Ápraham, thân phụ của ông.
23 Phúc lành của mọi người cũng như giao ước,
Người đặt lên đầu ông Giacóp. Người cho ông cũng được hưởng phúc lành
và ban cho ông xứ sở làm gia nghiệp.
Người chia thành nhiều phần
và phân phát cho mười hai chi tộc.
 

45, 1 Rồi từ ông Giacóp
xuất phát một con người phúc hậu, đẹp ḷng mọi người,
được Thiên Chúa và người đời thương mến,
đó là ông Môsê.
Nhớ đến ông là phải dâng lời chúc tụng.
2 Người cho ông vinh quang ngang hàng các thánh,
cho ông nên vĩ đại khiến quân thù kinh hăi.
3 V́ lời ông nói, Người khiến các dấu lạ phải ngưng;
Người làm cho ông được vẻ vang trước mặt các vua,
ban cho ông các điều răn để truyền lại cho dân chúng
và tỏ cho ông một chút vinh quang của Người.
 

4 Người thánh hoá ông v́ ông tín thành và nhân hậu,
Người chọn lựa ông trong số mọi phàm nhân.
5 Người cho ông nghe thấy tiếng Người,
dẫn ông vào trong đám mây dày đặc,
và, diện đối diện, ban cho ông các điều răn,
đó là luật ban sự sống và thông hiểu,
để dạy cho Giacóp biết giao ước,
cho Ítraen biết các quyết định của Người.

Xướng đáp Đnl 6,4.7 ; 7,9 ; 6,5
X Nghe đây, hỡi Ítraen, anh em phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đă truyền cho anh em.
* Anh em phải biết rằng Người là Thiên Chúa trung thành, vẫn giữ giao ước và t́nh thương đối với những ai yêu mến Người.
Đ Hăy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết ḷng hết dạ, hết sức anh em. *

Bài đọc 2


Từ đầu, Thiên Chúa đă làm cho mọi người nên công chính nhờ đức tin
Trích thư của thánh Clêmentê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrinhtô.
Chúng ta hăy kiên tŕ theo dơi Phúc Âm của Thiên Chúa trong lịch sử, xem Người đă thi ân giáng phúc như thế nào. Chúng ta hăy suy nghĩ những ǵ đă xảy ra từ thuở ban đầu. Nhờ đâu mà tổ phụ chúng ta là ông Ápraham đă được hưởng phúc lành? Không phải v́ ông đă nhờ đức tin thi hành sự công chính và hành động theo sự thật hay sao? Với niềm tín thác vào Thiên Chúa, ông Ixaác đă biết trước chuyện sắp xảy ra, đă tự nguyện để ḿnh được hiến dâng ḿnh làm hy lễ. V́ sợ anh, ông Giacóp đă đành phải rời bỏ xứ sở để đi đến với ông Laban và phục vụ ông này ; sau đó, Thiên Chúa đă ban cho ông Giacóp làm tổ phụ mười hai chi tộc Ítraen.
 

Nếu ai thành tâm cân nhắc từng điều một, th́ sẽ hiểu những hồng ân Thiên Chúa ban phong phú dường nào. Quả vậy, tất cả các thầy tư tế và các thầy Lêvi, những kẻ phục vụ bàn thờ Thiên Chúa đều phát xuất từ ông Giacóp ; nhờ ông mà có Chúa Giêsu theo huyết nhục ; cũng nhờ ông mà có các vua chúa và thủ lănh trong ḍng tộc Giuđa. Nhưng các chi tộc khác cũng không bị thua kém, v́ Chúa đă hứa: Ḍng dơi ngươi sẽ như sao trên trời. Vậy tất cả những ai được vinh quang và nên cao trọng, th́ không phải do bản thân họ, hay là những công tŕnh hoặc những hành động của họ, nhưng do ư muốn của Thiên Chúa. Phần chúng ta, một khi được kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu do ư muốn của Thiên Chúa. Chúng ta nên công chính, không nhờ bản thân chúng ta, cũng không phải nhờ sự khôn ngoan, sự hiểu biết, ḷng đạo đức hay những công việc chúng ta làm với tâm hồn thánh thiện, nhưng nhờ đức tin ; cũng nhờ đức tin này, từ đầu Thiên Chúa toàn năng đă làm cho mọi người được nên công chính. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 

Vậy, thưa anh em, chúng ta phải làm ǵ đây? Chúng ta sẽ ngừng làm việc lành và từ bỏ đức ái hay sao? Xin đừng bao giờ để chúng ta làm như thế. Trái lại, chúng ta hăy mau mắn, ân cần và vui vẻ thực thi mọi việc lành. Chính Chúa, Đấng tác tạo mọi loài, luôn hân hoan vui mừng v́ những công tŕnh Người thực hiện. Quả thế, Người đă dùng quyền năng tối thượng vô song mà thiết lập các tầng trời, rồi dùng sự khôn ngoan nhiệm mầu mà trang điểm chúng. Người tách đất khỏi nước đang bao phủ mặt đất, và đặt nó trên nền tảng vững chắc là chính ư muốn của Người. Người truyền cho các thú vật xuất hiện trên trái đất. Người dựng nên biển cả và các sinh vật sống trong đó, rồi định chỗ cho chúng.
 

Trên hết mọi sự, Thiên Chúa đă dùng bàn tay linh thiêng và trong sạch mà nặn ra con người giống h́nh ảnh Thiên Chúa ; con người ấy là sinh vật tuyệt vời và ưu việt nhờ có trí thông minh. Quả thế, Thiên Chúa phán: Chúng ta sẽ làm ra con người giống h́nh ảnh chúng ta, giống như chúng ta ; Thiên Chúa sáng tạo con người, Thiên Chúa sáng tạo họ có nam có nữ. Vậy, khi hoàn tất những việc đó, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Người ban phúc lành cho họ và phán: Hăy sinh sôi nảy nở thật nhiều . Chúng ta hăy xem: Chúa đă lấy những việc tốt đẹp mà trang điểm cho mọi người công chính. Người lấy làm vui sướng v́ đă trang điểm cho họ như thế. Vậy, trước mẫu gương đó, chúng ta hăy mau mắn thực thi ư của Người và hết sức thực hiện những việc công chính.

Xướng đáp x. Đn 9,4 ; Rm 8,28
X Đức Chúa là Thiên Chúa mạnh mẽ và trung thành, Đấng giữ giao ước và tỏ ḷng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Người
* và tuân giữ các mệnh lệnh Người ban.
Đ Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người. *

Lời nguyện
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nh́n thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…