(gpnt.net)

 

TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 1 Sm 28,3-25
Vua Saun thỉnh ư một bà đồng bóng


Vốn là một tín hữu trung thành của Chúa, Saun đă dùng quyền lực của một quân vương để phục vụ các xác tín của ḿnh. Nhưng trong một t́nh trạng nguy kịch, ông sinh hốt hoảng và làm chuyện mê tín xưa ông đă t́m cách diệt trừ, là đi coi đồng bóng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

3 Ông Samuen đă qua đời, toàn thể Ítraen đă cử hành tang lễ cho ông và chôn cất ông ở Rama, thành của ông. Vua Saun trục xuất các người đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.
4 Người Philitinh tập hợp lại và đến đóng trại ở Sunêm. Vua Saun tập hợp toàn thể Ítraen, và họ đóng trại ở Ghinbôa.5 Vua Saun thấy trại của người Philitinh th́ sợ và tim ông đập mạnh.6 Ông thỉnh ư Đức Chúa nhưng Đức Chúa không trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ urim, hay qua trung gian ngôn sứ.7 Vua Saun bảo triều thần : "Hăy t́m cho ta một bà đồng bóng, để ta thỉnh ư bà ấy." Triều thần nói với vua : "Thưa có một bà đồng bóng ở Ên Đo."
 

8 Vua Saun cải trang, mặc áo khác rồi ra đi, có hai người cùng đi với vua. Đang đêm, họ đến nhà người đàn bà, và vua nói : "Xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hăy gọi lên cho tôi người tôi sẽ nói cho bà biết."9 Người đàn bà nói với vua : "Này chính ông biết điều vua Saun đă làm : vua đă diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết ? "10 Vua Saun lấy Đức Chúa mà thề với bà ấy : "Có Đức Chúa hằng sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong việc này."11 Người đàn bà nói : "Tôi phải gọi ai lên cho ông ? " Vua trả lời : "Bà gọi ông Samuen lên cho tôi."
 

12 Người đàn bà trông thấy ông Samuen và rú lên. Người đàn bà nói với vua Saun : "Tại sao ngài lại đánh lừa tôi ? Ngài là vua Saun ! "13 Vua nói với bà : "Đừng sợ ! Bà đă trông thấy ǵ ? " Người đàn bà trả lời vua Saun : "Tôi đă trông thấy một thần linh đang từ đất đi lên."14 Vua hỏi : "H́nh dáng thế nào ? " Bà đáp : "Một cụ già đi lên, ḿnh quấn áo choàng." Vua Saun biết đó là ông Samuen, liền sấp mặt sát đất mà lạy.15 Ông Samuen hỏi vua Saun : "Tại sao ngài lại gọi tôi lên mà quấy rầy tôi ? " Vua Saun trả lời : "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Người Philitinh đang giao chiến với tôi, và Thiên Chúa đă rời khỏi tôi : Người không trả lời tôi nữa, dù qua trung gian ngôn sứ, hay qua giấc mộng. Vậy tôi đă gọi ông, để ông cho tôi biết tôi phải làm ǵ."

 

16 Ông Samuen nói : "Tại sao ngài thỉnh ư tôi, trong khi Đức Chúa đă rời khỏi ngài và đă trở nên thù địch với ngài ?17 Đức Chúa đă hành động như Người đă dùng tôi mà phán : Đức Chúa đă giật vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là Đavít.18 Bởi v́ ngài đă không nghe tiếng Đức Chúa và đă không trút cơn thịnh nộ của Người xuống Amalếch, cho nên hôm nay Đức Chúa đă xử với ngài như thế.19 Cùng với ngài, Đức Chúa sẽ trao cả Ítraen nữa vào tay người Philitinh. Ngày mai, ngài và các con trai ngài sẽ ở với tôi. Cả quân đội Ítraen nữa, Đức Chúa cũng sẽ trao vào tay người Philitinh."
 

20 Lập tức vua Saun ngă sóng sượt xuống đất : vua quá sợ hăi v́ lời ông Samuen nói. Hơn nữa, vua không c̣n sức, v́ suốt ngày suốt đêm hôm ấy đă không ăn ǵ.21 Người đàn bà đến bên vua Saun và thấy vua quá kinh hoàng th́ nói với vua : "Ngài coi, nữ tỳ ngài đă nghe theo ngài. Tôi đă liều mạng và vâng nghe những lời ngài truyền cho tôi.22 Vậy bây giờ, xin ngài cũng vui ḷng nghe theo nữ tỳ ngài : tôi xin dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường."23 Vua từ chối và nói : "Ta sẽ không ăn đâu." Các người theo hầu cũng như người đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường.24 Người đàn bà có một con bê béo trong nhà. Bà vội vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi, rồi nướng bánh không men.25 Bà dọn ra trước mặt vua Saun và trước mặt các người theo hầu vua. Họ ăn rồi đứng dậy và ra đi ngay đêm ấy.

Xướng đáp x. 1 Sb 10,13.14
X Vua Saun chết v́ đă thất trung với Đức Chúa, chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền.
* Đức Chúa đă chuyển trao vương quyền cho ông Đavít.
Đ V́ Ông Saun lại c̣n kiếm một mụ đồng bóng mà thỉnh vấn nữa. *

Bài đọc 2

Chúng tôi rao giảng Đức Kitô cho đến tận cùng cơi đất


Trích bài giảng của đức giáo hoàng Phaolô VI tại Manila (29-11-1970).

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng, v́ tôi đă được chính Đức Kitô sai đi. Tôi là tông đồ và tôi cũng là chứng nhân. Mục đích càng xa, sứ mệnh càng khó th́ t́nh yêu Đức Kitô lại càng thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn. Tôi phải rao giảng danh của Người : Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chính Người đă tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa vô h́nh, chính Người là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, và chính trong Người mà tất cả tồn tại. Người là Thầy và là Đấng cứu chuộc nhân loại. V́ chúng ta, Người đă sinh ra, đă chết và đă sống lại.
 

Chính Người là trung tâm của lịch sử và của muôn vật muôn loài. Người biết và yêu mến chúng ta ; Người là bạn đồng hành của chúng ta trên đường đời, là con người của khổ đau và hy vọng. Chắc chắn Người sẽ lại đến, và sau cùng sẽ là Đấng xét xử chúng ta ; Người đưa cuộc đời chúng ta đến chỗ viên măn và làm cho chúng ta được hạnh phúc muôn đời, như ḷng chúng ta tin tưởng.
 

Tôi sẽ không ngớt nói về Người ; chính Người là ánh sáng, là sự thật ; hơn nữa, Người c̣n là đường, là sự thật và là sự sống. Người là bánh, là nước nguồn làm cho chúng ta không c̣n đói khát nữa. Người là mục tử, là thủ lănh, là gương mẫu, là nguồn trợ lực, là anh của chúng ta. Như chúng ta và c̣n hơn chúng ta, Người đă nên bé nhỏ nghèo khó, chịu nhục nhă, phải vất vả và nhọc nhằn, bị áp bức và khổ đau. V́ chúng ta, Người đă nói, đă làm các phép lạ, đă lập một vương quốc mới ; nơi đó, sự b́nh an là nguyên lư của đời sống chung ; nơi đó, những ai có tâm hồn trong sạch và những người sầu khổ sẽ được ngợi khen và được an ủi, những ai khao khát sự công chính sẽ được thoả ḷng ; nơi đó, kẻ tội lỗi có thể nhận được ơn tha thứ và mọi người nhận ra nhau là anh em.
 

Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô mà anh em đă nghe nói đến và chắc chắn phần đông anh em thuộc về Người v́ anh em là Kitô hữu. Vậy thưa anh chị em Kitô hữu, tôi xin nhắc lại danh Người cho anh em. Tôi xin loan báo danh đó cho mọi người : Đức Giêsu Kitô là khởi nguyên và tận cùng, là Anpha và Ômêga, là vua của thế giới mới, là nguyên lư nhiệm mầu và tối hậu giải thích lịch sử nhân loại và vận mệnh chúng ta. Chính Người là Đấng trung gian và có thể nói Người là chiếc cầu nối liền đất với trời. Chính Người là Con Người hoàn hảo nhất, tuyệt vời hơn hết mọi người, v́ Người là Con Thiên Chúa, vĩnh cửu vô biên, và là con Đức Maria, Đấng diễm phúc hơn mọi phụ nữ, Đấng là mẹ của Người theo thể xác, là mẹ của chúng ta v́ chúng ta hiệp thông với Thánh Thần của thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh.
 

Đức Giêsu Kitô ! Anh em hăy nhớ : Người là Đấng chúng tôi hằng rao giảng cho anh em luôn măi. Chúng tôi muốn cho danh Người vang dội đến tận cùng cơi đất và đến muôn muôn đời.

Xướng đáp 2 Tm 1,10 ; Ga 1,16 ; Cl 1,16-17
X Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đă tiêu diệt thần chết, và đă dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.
* Từ nguồn sung măn của Người, tất cả chúng ta đă lănh nhận hết ơn này đến ơn khác.
Đ Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, và tất cả đều tồn tại trong Người. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Sm 31,14 ; 2 Sm 1,1-16

Vua Saun chết thê thảm


Vua Saun lúc đầu trung thành với Thiên Chúa, nhưng sau đó bất tuân nên bị Chúa ruồng bỏ. Tuy nhiên lúc nào Đavít cũng xem ông như người được Thiên Chúa xức dầu và chọn lựa để cứu thoát dân Người. Điều này lư giải cách Đavít xử sự với Saun.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
31, 1 Người Philitinh giao chiến với Ítraen. Người Ítraen chạy trốn trước mặt người Philitinh và bị tử thương ngă gục trên núi Ghinbôa.2 Người Philitinh bám sát vua Saun cùng các con trai vua, và chúng giết ông Giônathan, ông Avinađáp và ông Manki Sua, các con vua Saun.3 Áp lực của mặt trận dồn về phía vua Saun. Lính bắn cung nhận ra vua. Vua rất run sợ khi thấy lính bắn cung.4 Vua Saun bảo người hầu cận : "Rút gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt b́ ấy đến đâm ta và ngạo ta." Nhưng người hầu cận không dám v́ quá sợ. Vua Saun mới lấy gươm ra và lao vào mũi gươm.
 

11 Sau khi vua Saun chết, ông Đavít đánh thắng người Amalếch trở về, và ở lại Xíchlắc hai ngày.2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Saun đến, áo quần xé rách, đầu th́ rắc đất. Khi đến gần ông Đavít, anh ta sấp ḿnh xuống đất và sụp lạy.3 Ông Đavít hỏi anh : "Anh từ đâu đến ? " Anh trả lời ông : "Tôi đă chạy thoát từ trại Ítraen."4 Ông Đavít nói với anh : "Chuyện ǵ đă xảy ra ? Kể lại cho tôi đi ! " Anh nói : "Dân đă bỏ chiến trường mà chạy trốn ; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Saun và con vua là ông Giônathan cũng đă chết."
 

5 Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông : "Làm sao anh biết được vua Saun và con vua là ông Giônathan đă chết ? "6 Người thanh niên đưa tin cho ông trả lời : "T́nh cờ tôi ở trên núi Ghinbôa và thấy vua Saun đang tựa vào cây giáo của vua, có chiến xa và kỵ binh bám sát vua.7 Vua quay lại, thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa : "Dạ, tôi đây ! "8 Vua hỏi tôi : "Ngươi là ai ? " Tôi thưa : "Tôi là người Amalếch."9 Vua bảo tôi : "Ngươi hăy đứng bên ta và kết liễu đời ta, v́ ta bị choáng váng, mặc dầu sinh lực vẫn c̣n nguyên vẹn nơi ta."10 Vậy tôi đứng bên vua và kết liễu đời vua, v́ biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận. Tôi đă lấy huy hiệu trên đầu vua và cái ṿng trên cánh tay vua và đem lại đây cho chúa thượng."
 

11 Ông Đavít nắm lấy áo ḿnh mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy.12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ ḷng thương tiếc vua Saun và ông Giônathan, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ítraen, v́ những người này đă ngă gục dưới lưỡi gươm.
13 Ông Đavít hỏi người thanh niên báo tin cho ông : "Ngươi quê ở đâu ? " Anh đáp : "Tôi là con một người ngoại kiều Amalếch."14 Ông Đavít nói với anh : "Ngươi không sợ sao mà dám tra tay sát hại người Đức Chúa đă xức dầu tấn phong ? "15 Ông Đavít gọi một trong các đầy tớ và nói : "Lại gần mà giết nó đi." Người này đâm anh ta và anh ta chết.16 Ông Đavít bảo anh ta : "Máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, v́ chính miệng ngươi đă cáo tội ngươi, khi ngươi nói : ‘Chính tôi đă kết liễu cuộc đời của người Đức Chúa đă xức dầu tấn phong’."

Xướng đáp x. 2 Sm 1,21.19
X Hỡi núi đồi Ghinbôa, ước ǵ trên các ngươi chẳng c̣n mưa rơi sương đọng.
* V́ tại đó, các anh hùng của Ítraen đă gục ngă thảm thương.
Đ Ước ǵ Chúa thăm viếng mọi núi đồi của Ítraen : nhưng tại Ghinbôa, Người đừng ghé lại. *

Bài đọc 2

Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, c̣n chúng ta là dân Người lănh đạo


Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

 

Những lời chúng ta vừa hát diễn tả niềm tin của chúng ta : chúng ta là đoàn chiên của Thiên Chúa, v́ chính Người là Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, Đấng đă dựng nên chúng ta. Người là Thiên Chúa chúng ta, c̣n chúng ta là dân Người lănh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Nếu mục tử là người phàm, th́ chiên họ có không phải chính họ đă làm ra, chiên họ chăn không phải chính họ đă tạo thành. C̣n Chúa, Thiên Chúa chúng ta, v́ Người vừa là Thiên Chúa vừa là Đấng sáng tạo, nên Người đă làm ra cho ḿnh những con chiên Người có và những con chiên Người chăn. Không ai khác có thể tập hợp những con chiên mà chính Người chăn dắt, cũng không ai khác chăn dắt được những con chiên mà chính Người tập họp.
 

Vậy một khi hát lên bài thánh ca ấy mà tuyên xưng ḿnh là chiên của Người, là dân Người lănh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt, chúng ta hăy nghe xem Người nói ǵ với chúng ta là chiên của Người. Trước đây Người nói với mục tử, c̣n bây giờ Người nói với chiên. Những lời Người nói trước đây, chúng tôi nghe mà run sợ, c̣n anh em nghe th́ lại an ḷng. Vậy những lời Người nói hôm nay th́ sao ? Chẳng lẽ bây giờ đến lượt chúng tôi được an ḷng, c̣n anh em lại phải run sợ ? Chắc chắn là không ! Trước hết cho dù chúng tôi có là mục tử, th́ người mục tử không phải chỉ run sợ khi nghe điều Chúa nói với các mục tử, mà cả khi nghe điều Chúa nói với chiên nữa.

 

Nếu người mục tử nghe điều Chúa nói với chiên mà vẫn b́nh thản, th́ quả thật người ấy chẳng lo lắng ǵ đến chiên nữa. Kế đến, như chúng tôi đă nói nhiều lần với anh em yêu quư, có hai điều khiến chúng tôi phải quan tâm : một mặt chúng tôi là Kitô hữu, mặc khác chúng tôi là người lănh đạo. Là người lănh đạo chúng tôi được kể vào hàng mục tử, nếu chúng tôi là người tốt. Là Kitô hữu, cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng là chiên như anh em. Vậy dù Chúa nói với mục tử hay nói với chiên, th́ chúng tôi cũng phải nghe tất cả với ḷng run sợ, và phải luôn để tâm lo lắng.
 

Vậy thưa anh em, chúng ta hăy nghe xem Chúa sửa dạy các con chiên hư đốn ra sao, và Người hứa ǵ với chiên của Người. Người phán : Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta. Trước hết, thưa anh em, nếu có ai nghĩ rằng thật là hạnh phúc khi được thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa, th́ người ấy sẽ tràn ngập một niềm vui lớn lao ngay cả lúc phải khóc lóc buồn sầu hay gặp cảnh gian truân. Quả thật, khi nói về Đấng không ngủ cũng không hề chợp mắt để ǵn giữ Ítraen th́ có lời thưa rằng : Người là Đấng chăn dắt Ítraen. Vậy Người thức để canh pḥng cho ta khi ta thức, Người vẫn thức cả khi ta ngủ. Nếu nhờ mục tử là người phàm mà đoàn vật của ai đó được an toàn, th́ chúng ta cũng được an toàn hơn biết bao nhờ được Thiên Chúa dẫn dắt, không những v́ Người chăn dắt chúng ta, mà c̣n v́ Người là Đấng đă dựng nên chúng ta nữa.
 

Kinh Thánh chép : Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán : Này chính Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa chiên với dê. Thử hỏi những con dê trong đoàn chiên của Thiên Chúa làm ǵ ở đây ? Tuy được ở trong cùng một đồng cỏ, trong cùng những suối nước, nhưng những con dê được chỉ định ở bên trái lại trà trộn với những con chiên ở bên phải. Bây giờ phải chịu như vậy đă, sau mới tách chúng ra. Sở dĩ như vậy là có ư luyện cho chiên biết nhẫn nại để noi gương nhẫn nại của Thiên Chúa. Quả thế, chính Người sẽ tách chúng ra : những con này ở bên trái, những con kia ở bên phải.

Xướng đáp Ga 10,27-28 ; Ed 34,15
X Chiên của tôi th́ nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.
* Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp chúng khỏi tay tôi được.
Đ Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ,  sấm ngôn của Đức Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…


 

///THỨ BA

Bài đọc 1 2 Sm 2,1-11 ; 3,15

Ông Đavít được xức dầu phong vương tại Khéprôn


Phải khá vất vả vua Saun mới thống nhất đất nước, nhưng sau khi ông chết th́ hai vua lại tranh dành quyền lực với nhau. Đavít sẽ thắng, và thắt chặt hơn nữa các mối tương quan giữa các chi tộc Ítraen. Năm mươi năm sau, đất nước sẽ bị chia cắt, và phen này th́ vĩnh viễn.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.
2, 1 Sau đó, ông Đavít thỉnh ư Đức Chúa : "Con có nên đi lên một trong các thành Giuđa không ?" Đức Chúa phán với ông : "Cứ lên." Ông Đavít nói : "Con phải lên đâu ?" Người phán : "Lên Khéprôn."2 Ông Đavít lên đó, cùng với hai bà vợ, là bà Akhinôam người Gítrơen, và bà Avigagin, vợ ông Navan người Cácmen.3 C̣n những người đi theo ông, ông Đavít cũng đưa họ lên, mỗi người cùng với gia đ́nh ḿnh, và họ ở các thành vùng Khéprôn.4 Người Giuđa kéo đến, và tại đó, họ xức dầu tấn phong ông Đavít làm vua nhà Giuđa.
 

Người ta báo tin cho vua Đavít rằng : “Người Giavét miền Galaát đă chôn cất vua Saun.” 5 Vua Đavít sai sứ giả đến với người Giavét miền Galaát và nói với họ : "Xin Đức Chúa chúc phúc cho anh em, v́ anh em đă làm việc nghĩa ấy với chúa thượng của anh em là vua Saun, và đă chôn cất vua.6 Giờ đây, xin Đức Chúa lấy t́nh thương và ḷng thành tín mà đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy ḷng tốt như vậy mà đối xử với anh em, v́ anh em đă làm điều ấy.7 Giờ đây, anh em hăy mạnh bạo lên, hăy tỏ ra là những người can đảm, v́ chúa thượng của anh em là vua Saun đă chết. C̣n tôi th́ nhà Giuđa đă xức dầu tấn phong làm vua của họ.
 

8 Ông Ápne là con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội vua Saun, đă rước ông Ítbôsét, con vua Saun, đưa sang Makhanagim,9 và tôn làm vua miền Galaát, dân Asuri, miền Gítrơen, Épraim, Bengiamin và toàn thể Ítraen.10 Ông Ítbôsét, con vua Saun, được bốn mươi tuổi khi lên làm vua Ítraen, và trị v́ hai năm. Chỉ có nhà Giuđa theo vua Đavít.11 Thời gian vua Đavít làm vua tại Khéprôn, cai trị nhà Giuđa, là bảy năm sáu tháng.
 

3, 1 Chiến tranh kéo dài giữa nhà Saun và nhà Đavít. Vua Đavít ngày càng mạnh thêm, c̣n nhà Saun th́ ngày càng yếu đi.
2 Tại Khéprôn, vua Đavít đă sinh được những người con trai : con đầu ḷng là Amnôn, do bà Akhinôam người Gítrơen ;3 người thứ hai là Kiláp, do bà Avigagin, vợ ông Navan người Cácmen ; người thứ ba là Ápsalôm, do bà Maakha, ái nữ của Tanmai, vua Gơsua ;4 người thứ tư là Ađônigia, do bà Khácghít ; người thứ năm là Sơphátgia, do bà Avitan ;5 người thứ sáu là Gítrơam, do bà Écla, vợ vua Đavít. Đó là những người con trai vua Đavít đă sinh được tại Khéprôn.

Xướng đáp St 49,10.8
X Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không ĺa đầu gối nó,
* cho đến khi sứ giả của Thiên Chúa đến, người mà muôn dân nao nức đợi chờ.
Đ Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. *

Bài đọc 2

Nếu tôi muốn làm đẹp ḷng người đời th́ tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô


Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

 

Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm làm chứng cho chúng tôi. Có những người xét đoán bừa băi, gièm pha, to nhỏ, lẩm bẩm kêu ca, t́m cớ nghi ngờ điều ḿnh chẳng thấy, thậm chí làm lung lay cả điều ḿnh không thể nghi ngờ. Với những con người như thế th́ chúng tôi c̣n ǵ để đối lại, ngoài lời chứng của lương tâm chúng tôi ? Quả vậy, thưa anh em, ngay cả khi chúng tôi muốn làm đẹp ḷng người ta, chúng tôi không t́m vinh dự cho ḿnh, và cũng chẳng được phép t́m vinh dự ấy, nhưng phải nhắm đến ơn cứu độ của họ.

 

Như thế, nếu chúng tôi sống ngay thẳng, họ sẽ không lạc lối khi đi theo chúng tôi. Nếu chúng tôi bắt chước Đức Kitô, th́ họ vẫn phải bắt chước Đức Kitô. Thật vậy, chính Người là Đấng chăn dắt đoàn chiên của ḿnh, và chỉ một ḿnh Người chăn dắt cùng với tất cả những ai đang tận tâm chăn dắt đoàn chiên, v́ hết thảy mọi người chăn đều ở trong Người.
 

Vậy chúng tôi không t́m lợi ích cho ḿnh, khi muốn làm đẹp ḷng người đời, nhưng chúng tôi muốn t́m được niềm vui nơi họ, nghĩa là chúng tôi vui khi thấy họ yêu thích sự thiện ; mà như thế là v́ lợi ích của họ, chứ không phải v́ danh giá của chúng tôi. Thánh Tông Đồ đă cảnh cáo chúng tôi : Nếu tôi muốn làm đẹp ḷng người đời, th́ tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Đó là điều hiển nhiên. Và người cũng đă nhắc nhở chúng tôi : Anh em hăy làm đẹp ḷng mọi ngươi trong mọi hoàn cảnh, cũng như tôi, tôi làm đẹp ḷng mọi người trong mọi hoàn cảnh. Và đây cũng là điều hiển nhiên. Hai lời trên đều rơ ràng, lắng đọng, trong sáng, không chi khuấy đục. C̣n bạn, bạn cứ việc gặm cỏ và uống nước, nhưng đừng giẫm nát cỏ và cũng đừng làm đục nước.
 

Chắc chắn bạn cũng đă nghe Chúa Giêsu Kitô, Thầy các Tông Đồ nói rằng : Ánh sáng của anh em phải chiếu giăi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, nghĩa là Đấng đă làm cho anh em được như thế, v́ chúng ta là dân Người lănh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Vậy phải ngợi khen Đấng đă làm cho bạn nên tốt, nếu bạn là người tốt, chứ không phải ngợi khen bạn, v́ tự bản thân bạn chỉ có thể là xấu. Sao bạn lại muốn bẻ quặt chân lư, v́ khi làm được điều ǵ tốt, bạn muốn được khen ; c̣n khi làm điều ǵ xấu, th́ bạn lại muốn Chúa bị chê trách.
 

Vậy hẳn Đấng đă nói : Ánh sáng của anh em phải chiếu giăi trước mặt thiên hạ, th́ chính Người cũng nói trong bài giảng ấy : Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương công đức cho thiên hạ thấy. Bởi vậy, nếu bạn thấy những lời khen trên kia của các thánh Tông Đồ là mâu thuẫn, th́ những lời trong Tin Mừng, bạn cũng thấy như vậy. Nhưng nếu bạn không khuấy động nước là ḷng bạn, th́ nơi đây bạn sẽ nhận ra sự b́nh an trong Kinh Thánh, và bạn sẽ có được sự b́nh an khi đọc Kinh Thánh.
 

Vậy, thưa anh em, không những chúng ta phải lo sống tốt lành, mà c̣n phải lo cư xử tử tế trước mặt người đời nữa ; cũng không phải chỉ lo cho có lương tâm ngay thẳng, nhưng c̣n phải tuỳ theo mức yếu đuối của ḿnh và tuỳ theo khả năng làm chủ bản tính con người của ḿnh mỏng gịn, mà cố tránh đừng làm điều ǵ khiến người anh em yếu đuối nghĩ xấu về chúng ta, kẻo trong khi được ăn cỏ tươi và uống nước trong, chúng ta lại giẫm nát đồng cỏ của Thiên Chúa, khiến cho kẻ yếu đuối phải ăn cỏ nát và uống nước đục.

Xướng đáp Pl 2,2.34 ; 1 Tx 5,14.15
X Anh em hăy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hăy có cùng một cảm nghĩ, cùng một ḷng mến ; hăy lấy ḷng khiêm nhường mà coi người khác hơn ḿnh.
* Mỗi người đừng t́m lợi ích cho riêng ḿnh, nhưng hăy t́m lợi ích cho người khác.
Đ Anh em hăy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người ; hăy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ TƯ

Bài đọc 1 2 Sm 4,2 ; 5,7

Khởi đầu triều đại vua Đavít


Điều ngôn sứ Samuen loan báo cho vua Đavít, nay Thiên Chúa thực hiện : Vua có một tư tưởng chính trị lớn khi mở đầu triều đại, đó là chinh phục một thành mới, sẽ trở thành thủ đô, độc lập đối với tất cả các chi tộc, chẳng bao lâu sẽ trở thành biểu tượng của cộng đoàn.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.
4 2 Người con vua Saun có hai tướng cướp, một thằng tên là Baana, một thằng tên là Rêkháp. Chúng là con ông Rimmôn người thành Bơêrốt, và thuộc chi tộc Bengiamin, v́ cả Bơêrốt cũng được kể như thuộc Bengiamin.3 Người Bơêrốt đă trốn đến Ghíttagim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay.4 Ông Giônathan, con vua Saun, có một con trai bại hai chân. Nó được năm tuổi khi người ta từ Gítrơen đến báo tin về vua Saun và ông Giônathan. Vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngă và bị què. Nó tên là Mơphibôsét.
5 Các con ông Rimmôn người Bơêrốt, là Rêkháp và Baana, đă lên đường và đă đến nhà vua Ítbôsét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa.

 

6 Chúng vào tận trong nhà, như để xúc lúa ḿ, đâm vào bụng vua, rồi Rêkháp và Baana, anh nó, trốn thoát.7 Khi chúng vào nhà th́ vua đang nằm trên giường tại pḥng ngủ, chúng đâm chết vua rồi chặt đầu. Rồi chúng mang đầu vua và đi theo đường Arava suốt đêm.8 Chúng đem đầu vua Ítbôsét đến cho vua Đavít tại Khéprôn và nói với vua : "Đây là đầu của Ítbôsét, con vua Saun, kẻ thù của ngài, người đă t́m hại mạng sống ngài. Hôm nay Đức Chúa đă cho đức vua là chúa thượng tôi trả thù vua Saun và ḍng dơi vua ấy."
 

9 Vua Đavít trả lời Rêkháp và Baana, anh nó, là những người con ông Rimmôn người Bơêrốt ; vua nói : "Có Đức Chúa hằng sống, Đấng đă giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo !10 Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Saun đă chết, và coi ḿnh là người đưa tin mừng, th́ ta đă túm lấy và giết đi ở Xíchlắc, để thưởng công nó đă đem tin mừng.11 Phương chi khi những kẻ ác ôn đă giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy ! Há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tay các ngươi đă đổ ra, và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao ? "12 Vua Đavít ra lệnh cho đầy tớ. Họ giết chúng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Khéprôn. C̣n đầu vua Ítbôsét th́ họ đem đi và chôn trong mộ ông Ápne tại Khéprôn.
 

5, 1 Toàn thể các chi tộc Ítraen đến gặp vua Đavít tại Khéprôn và thưa : "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài.2 Ngay cả trước kia, khi ông Saun làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đă chỉ huy các cuộc hành quân của Ítraen. Đức Chúa đă phán với ngài : "Chính ngươi sẽ chăn dắt Ítraen, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lănh đạo Ítraen."3 Toàn thể kỳ mục Ítraen đến gặp vua tại Khéprôn. Vua Đavít lập giao ước với họ tại Khéprôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đavít làm vua Ítraen.
 

4 Vua Đavít được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và trị v́ bốn mươi năm.5 Tại Khéprôn, vua trị v́ Giuđa bảy năm sáu tháng. Tại Giêrusalem, vua trị v́ toàn thể Ítraen và Giuđa ba mươi ba năm.
6 Vua và người của vua tiến về Giêrusalem đánh người Giơvút là dân bản xứ. Chúng nói với vua Đavít : "Ông sẽ không vào đây được, v́ người mù người què sẽ đẩy lui ông." Nghĩa là : "Ông Đavít sẽ không vào đây được."7 Vua Đavít đă chiếm được đồn luỹ Xion, đó là Thành vua Đavít.

Xướng đáp Tv 2,2.6.1
X Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đă xức dầu phong vương.
* Chính Ta đă đặt vị quân vương Ta tuyển chọn lên trị v́ Xion, núi thánh của Ta.
Đ Sao chư dân lại ồn ào náo động ? Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ? *

Bài đọc 2

Xin làm cho triều đại Cha mau đến


Trích sách Đường trọn lành của thánh Têrêxa, trinh nữ.
 

Nếu muốn xin một điều ǵ với một nhân vật quan trọng và có thế giá, thử hỏi có người nào ngớ ngẩn và vô tâm đến nỗi trước đó không đắn đo suy nghĩ xem phải nói thế nào cho đẹp ḷng người ấy, để người ấy không cảm thấy chán hay bực ḿnh ? Người xin phải xét xem cần xin điều ǵ và lư do nào thúc đẩy họ xin điều đó, nhất là khi họ xin một điều hệ trọng như chính Đức Giêsu tốt lành đă dạy chúng ta. Tôi cho đó là điều đáng suy nghĩ. Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa chẳng gom tất cả vào một lời và dạy chúng con nói : “Lạy Cha, xin ban cho chúng con điều thích hợp với chúng con.” V́ đối với Chúa là Đấng hiểu thấu tất cả, th́ cần ǵ phải nói thêm nữa.
 

Ôi ! Lạy Đấng khôn ngoan hằng hữu ! Giữa Ngài với Chúa Cha, nói như thế là đủ, đó cũng chính là điều Ngài đă cầu khẩn ở vườn Cây Dầu. Ngài đă biểu lộ t́nh yêu và nỗi lo sợ khi phó ḿnh vâng theo ư Chúa Cha. Phần chúng con, lạy Chúa, Chúa biết rơ chúng con chưa tuân phục ư Chúa Cha như Ngài đâu ; v́ thế, chúng con cần phải xin những điều chính đáng và xét xem những điều ấy có thích hợp hay không, để nếu như không thích hợp th́ đừng xin. Con người chúng con là như thế đó, nghĩa là khi Chúa không cho chúng con những ǵ chúng con muốn, th́ chúng con dùng tự do của ḿnh mà từ chối điều Chúa ban tặng, ngay cả khi đó là điều tốt nhất. Nếu đó không phải là tiền mặt chúng con nắm chắc trong tay th́ chúng con e rằng sẽ chẳng bao giờ giàu lên được.
 

Vậy, Chúa Giêsu tốt lành yêu cầu chúng ta đọc lên những lời sau đây để xin cho triều đại Người mau đến với chúng ta : Nguyện Danh Thánh hiển vinh, triều đại Cha mau đến. Này chị em hăy xem sự khôn ngoan tuyệt vời của Thầy chúng ta. Tôi cho rằng đă đến lúc phải t́m hiểu ư nghĩa của việc cầu nguyện cho vương quốc. Nhưng Chúa uy linh cao cả đă thấy rằng chúng ta không thể thánh hoá, ca ngợi, tán dương và tôn vinh danh thánh Chúa Cha hằng hữu, v́ con người nhỏ bé của chúng ta không làm được công việc đó cho phải đạo, trừ phi Chúa uy linh cao cả phù giúp đỡ nâng mà ban cho chúng ta vương quốc của Người ngay ở đời này, nên Chúa Giêsu tốt lành đă đặt hai lời cầu xin liền với nhau.

 

Tôi muốn nói ra đây tư tưởng của tôi để chị em hiểu điều chúng ta cầu xin. Chúng ta cần phải nhấn mạnh và ra sức làm đẹp ḷng Đấng có thể ban ơn đó cho chúng ta. Nếu chị em chưa măn nguyện với những suy nghĩ của tôi th́ về phía chị em, xin chị em cứ việc suy nghĩ. Thầy chúng ta cho phép như vậy, với điều kiện là chúng ta phải hết ḷng tuân phục các lời giáo huấn của Hội Thánh như tôi đang làm đây.
Vậy tôi cho rằng điều cao quư nhất trong Nước Trời, đó là được siêu thoát khỏi những sự đời này, đó là niềm thanh tịnh, là vinh phúc nơi con người chúng ta, là niềm vui trước niêm vui của mọi người, là sự b́nh an vĩnh viễn, là ḷng măn nguyện khi thấy mọi người tôn kính, ngợi khen, chúc tụng danh Chúa.

 

Nơi đó, Người không c̣n bị xúc phạm, v́ ai nấy đều yêu mến Người. Chính linh hồn cũng chỉ c̣n biết yêu mến Người và không thể ngừng yêu mến Người v́ đă biết Người. Đó là cách chúng ta phải yêu mến Người ở đời này. Tuy hiện nay chúng ta chưa yêu mến Người cách hoàn hảo và hồn nhiên, nhưng chúng ta sẽ yêu mến Người cách trọn hảo hơn nếu chúng ta thật sự biết Người.

Xướng đáp
X Đấng đă biết cho con cái ḿnh của lành của tốt, lại thúc giục chúng ta cứ xin, cứ t́m, cứ gơ cửa.
* Càng bền chí tin tưởng, trông cậy vững vàng, ước mong tha thiết, ơn lành ta nhận được càng phong phú dồi dào.
Đ Thường ta phải than van hơn nhiều lời, khóc lóc hơn lư sự. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ NĂM

Bài đọc 1 2 Sm 6,1-13

Rước Ḥm Bia về Giêrusalem


Thành Giêrusalem đón nhận Ḥm Bia Giao Ước. Từ nay thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.
1 Vua Đavít lại quy tụ toàn thể tinh binh Ítraen : ba mươi ngàn người.2 Từ Baalê Giuđa, vua Đavít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua, để đưa Ḥm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Ḥm Bia mang danh Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá.3 Người ta đặt Ḥm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông Avinađáp ở trên đồi. Các con ông Avinađáp là Útda và Ácgiô điều khiển cỗ xe mới.4 Họ đưa xe đi từ nhà ông Avinađáp ở trên đồi, trên xe có Ḥm Bia Thiên Chúa, c̣n ông Ácgiô đi trước Ḥm Bia.

 

5 Vua Đavít và toàn thể nhà Ítraen vui đùa trước nhan Đức Chúa, với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la.
6 Khi đoàn người tới sân lúa Nakhôn, th́ ông Útda giơ tay ra về phía Ḥm Bia Thiên Chúa và giữ lại, v́ ḅ trượt chân.7 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Útda, và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ v́ lầm lỗi đó. Ông chết tại đó, bên Ḥm Bia Thiên Chúa.8 Vua Đavít buồn bực v́ Đức Chúa đă đột phá hại ông Útda. Người ta gọi nơi ấy là Perét Útda cho đến ngày nay.
 

9 Ngày hôm đó, vua Đavít sợ Đức Chúa, ông nói : "Ḥm Bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được ? "10 Vua Đavít không muốn đưa Ḥm Bia Đức Chúa về với ḿnh trong Thành vua Đavít, nên cho chuyển hướng sang nhà ông Ôvết Êđôm, người thành Gát.11 Ḥm Bia Đức Chúa ở nhà ông Ôvết Êđôm người thành Gát, ba tháng, và Đức Chúa giáng phúc cho ông Ôvết Êđôm cùng cả nhà ông.
 

12 Người ta báo tin cho vua Đavít rằng : "V́ Ḥm Bia Thiên Chúa, Đức Chúa đă giáng phúc cho nhà ông Ôvết Êđôm cùng tất cả những ǵ thuộc về ông." Vua Đavít liền đi và rước Ḥm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ôvết Êđôm lên Thành vua Đavít, trong niềm hân hoan.13 Khi những người khiêng Ḥm Bia của Đức Chúa đi được sáu bước, th́ vua sát tế một con ḅ và một con bê béo.14 Vua Đavít quấn êphốt vải gai, nhảy múa hết sức ḿnh trước nhan Đức Chúa. 15 Vua Đavít và toàn thể nhà Ítraen rước Ḥm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng ḥ reo với tiếng tù và.

 

16 Khi Ḥm Bia Đức Chúa vào Thành vua Đavít, bà Mikhan, con gái vua Saun, từ cửa sổ nh́n xuống thấy vua Đavít nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, th́ sinh ḷng khinh dể.17 Người ta đưa Ḥm Bia Đức Chúa đặt vào chỗ đă dọn giữa lều vua Đavít đă dựng sẵn. Vua Đavít dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an.18 Khi đă hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đavít nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân.19 Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Ítraen, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà ḿnh.
 

20 Khi vua Đavít trở về để chúc phúc cho nhà ḿnh, bà Mikhan, con gái vua Saun, ra đón vua và nói : "Vua Ítraen hôm nay thật là danh giá, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ ḿnh, như một đứa vô danh tiểu tốt để hở hang ! "21 Vua Đavít nói với bà Mikhan : "Trước nhan Đức Chúa, Đấng đă chọn tôi thay v́ thân phụ bà và cả nhà thân phụ bà, để đặt tôi làm người lănh đạo dân Đức Chúa là Ítraen, trước nhan Đức Chúa tôi sẽ vui đùa.22 Tôi sẽ c̣n hạ ḿnh hơn thế nữa, tôi sẽ coi ḿnh là thấp hèn ; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá."23 Và bà Mikhan, con gái vua Saun, không có con cho đến ngày chết.

Xướng đáp x. Tv 131 (132),8.9 ; Tv 23 (24),7.9
X Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với ḥm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
* Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng ḥ reo.
Đ Hỡi cửa đền, hăy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. *

Bài đọc 2

Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang


Trích bài giảng của thánh Giêrônimô, linh mục, giải thích thánh vịnh 41 cho tân ṭng.

 

Như nai rừng mong mỏi t́m về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Vậy như nai kia khát mong tới suối nước thế nào, th́ nai của chúng ta (tức là tân ṭng), sau khi đă rời khỏi AiCập và thế gian, đă d́m chết Pharaô trong biển và đă tiêu diệt cả đạo quân của ông trong phép rửa, nghĩa là sau khi đă giết chết tên quỷ rồi, cũng khát mong tới các mạch suối của Hội Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như vậy.
 

Chúa Cha được ví như suối nước, v́ có lời viết trong sách ngôn sứ Giêrêmia rằng : Chúng đă bỏ Ta là mạch suối trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước. C̣n về Chúa Con th́ chúng ta đọc thấy ở một chỗ khác câu này : Chúng chê bỏ nguồn mạch sự khôn ngoan. Cuối cùng về Chúa Thánh Thần, liền có ba lời tŕnh bày sau đây : Ai uống nước tôi cho th́ nơi người ấy mọc lên mạch nước đem lại sự sống đời đời. Thánh Gioan giải thích đó là lời của Chúa Cứu Thế nói về Chúa Thánh Thần. Các bản văn trên đă chứng minh hết sức rơ ràng : ba nguồn suối trên của Hội Thánh là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
 

Đó là những nguồn suối mà linh hồn người tín hữu khát khao. Đó là những nguồn suối mà linh hồn người tân ṭng mong mỏi khi nói : Linh hồn tôi khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Thật vậy, không phải linh hồn chỉ muốn thấy Chúa một cách hời hợt, nhưng càng ước ao mănh liệt và bừng cháy lửa khát khao. Trước khi chịu phép rửa, các dự ṭng thường trao đổi với nhau và nói : Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan. Điều họ cầu xin nay đă được thực hiện, họ đă đến và đứng trước nhan Thiên Chúa, đă ra trước bàn thờ, trước mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế.
 

Sau khi đă rước Ḿnh Thánh Chúa và được tái sinh trong mạch nước ban sự sống, họ mạnh dạn nói với nhau : Tôi sẽ tiến về đền thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa là Hội Thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, v́ ở đó rộn ră tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
 

Vậy giờ đây, sau khi anh em mặc lấy Đức Kitô và đi theo sự hướng dẫn của chúng tôi như cá theo mồi, anh em hăy để cho lời Chúa nâng anh em lên khỏi vực thẳm thế gian này và hăy nói : nơi chúng tôi, bản chất của sự vật đă thay đổi rồi. Cá bị kéo ra khỏi biển th́ cá chết, nhưng các Tông Đồ đă bắt chúng tôi như bắt cá, và đă kéo chúng tôi ra khỏi biển thế gian này, để đưa chúng tôi từ cơi chết sang cơi sống. Bao lâu chúng tôi c̣n ở trong thế gian, th́ mắt chúng tôi như mất hút trong vực thẳm, và đời sống chúng tôi c̣n lây lất trong bùn nhơ ; nhưng sau khi đă được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới nh́n thấy mặt trời, nh́n thấy ánh sáng thật. Và v́ quá vui nên chúng tôi ngây ngất tự nhủ : Hăy cậy trông Thiên Chúa, tôi c̣n tán tụng Người, Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.

Xướng đáp Tv 26 (27),4
X Một điều tôi kiếm tôi xin,
* là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời,
Đ để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ SÁU

Bài đọc 1 2 Sm 7,1-25

Nhà Đavít sẽ tồn tại đến muôn đời


Vua Đavít muốn xây một ngôi nhà kính Chúa, nhưng thực ra, chính Chúa mới gầy dựng cho vua một nhà. Điều này không chỉ phản ánh lư tướng người du mục : không thể giam hăm Thiên Chúa bất cứ nơi đâu. Chính t́nh yêu của Người mới chuẩn bị cho con cái Nguời một nơi cư ngụ. Lời sấm của Nathan hứa cho ḍng dơi Đavít được trường tồn, lời sấm đó sẽ xuyên qua toàn bộ lịch sử Dothái, và sẽ được sứ thần nhắc lại trong ngày Truyền Tin.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.
1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đă cho vua được thảnh thơi mọi bề, không c̣n thù địch nào nữa,2 th́ vua nói với ngôn sứ Nathan : "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, c̣n Ḥm Bia Thiên Chúa th́ ở trong lều vải."3 Ông Nathan thưa với vua : "Tất cả những ǵ ngài ấp ủ trong ḷng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, v́ Đức Chúa ở với ngài."
 

4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng :
5 "Hăy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít : Đức Chúa phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ?6 Thật vậy, từ ngày Ta đưa con cái Ítraen lên từ Aicập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đă nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm.7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Ítraen, có bao giờ Ta đă lên tiếng hỏi một trong các thủ lănh Ítraen mà Ta đă đặt lên chăn dắt dân Ta là Ítraen : "Sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương ?8 Bây giờ ngươi hăy nói với tôi tớ Ta là Đavít như sau : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Chính Ta đă cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lănh đạo dân Ta là Ítraen.

 

9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đă ở với ngươi ; mọi thù địch ngươi, Ta đă diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất.10 Ta sẽ cho dân Ta là Ítraen một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không c̣n run sợ, và quân gian ác cũng không c̣n tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu,11 kể từ thời Ta đặt các thủ lănh cai quản dân Ta là Ítraen. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không c̣n thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là ĐỨC CHÚA lập cho ngươi một nhà.12 Khi ngày đời của ngươi đă măn và ngươi đă nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho ḍng dơi ngươi đứng lên kế vị ngươi một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.

 

13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền măi măi.14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đ̣n của con người.15 T́nh thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đă cho rời khỏi Saun, kẻ Ta đă bắt rời khỏi mặt ngươi.16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại măi măi trước mặt Ta ; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền măi măi."
17 Ông Nathan đă nói lại với vua Đavít, đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy.
 

18 Vua Đavít vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : "Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là ǵ, mà Ngài đă đưa con tới địa vị này ?19 Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài c̣n coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ?20 Đavít c̣n nói được ǵ thêm với Ngài ? Ngài biết tôi tớ Ngài, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng !21 V́ lời Ngài đă phán và theo như ḷng Ngài muốn, Ngài đă thực hiện tất cả công tŕnh vĩ đại này, để làm cho tôi tớ Ngài được biết.22 V́ thế, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài thật vĩ đại : không ai sánh được như Ngài ; và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đă từng được nghe.

 

23 Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ítraen ? Thiên Chúa đă đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà Ngài đă cứu chuộc từ Aicập về cho ḿnh.24 Ngài đă lập Ítraen, dân Ngài, để nó thành dân Ngài măi măi ; c̣n Ngài, lạyĐức Chúa, Ngài đă trở thành Thiên Chúa của chúng.25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đă phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ măi măi, và xin hành động như Ngài đă phán.

Xướng đáp x. Lc 1,3032 ; Tv 131 (132),11
X Sứ thần Gáprien nói cùng trinh nữ Maria rằng : "Này bà sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người ;
* Người sẽ trị v́ nhà Giacóp đến muôn đời."
Đ Đức Chúa đă thề cùng vua Đavít và sẽ không thất tín bao giờ ; thề rằng : "Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng." *

Bài đọc 2

Về phần xác, Đức Giêsu Kitô thuộc ḍng dơi Đavít


Trích sách của thánh Âutinh, giám mục, về ơn tiền định.

 

Ánh sáng vô cùng rực rỡ của ơn tiền định và ân sủng là Đấng Cứu Độ, chính Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, tức là con người Đức Kitô. Thử hỏi bản tính nhân loại nơi Người đă có công trạng ǵ trước, do việc làm hay do đức tin, mà được địa vị đó ? Xin trả lời cho tôi câu hỏi này : Bởi đâu con người ấy đáng được như vậy, tức là trở nên Con Một Thiên Chúa, nhờ được Ngôi Lời đồng bản tính với Chúa Cha đảm nhận, mà thành một ngôi vị ? Trước đây Người đă làm ǵ tốt lành mà được như thế ? Trước đây Người đă làm ǵ, đă tin ǵ, đă xin ǵ để được địa vị cao sang khôn tả dường ấy ? Há chẳng phải nhờ Ngôi Lời hành động và đón nhận, mà con người ấy, từ lúc bắt đầu hiện hữu nhờ Người, th́ đă bắt đầu là Con Một Thiên Chúa sao ?
 

Vậy ước ǵ chúng ta nh́n thấy nguồn ân sủng ở nơi Đức Kitô là Đầu của chúng ta tràn sang mọi chi thể của Người, tuỳ theo khả năng của mỗi chi thể. Ân sủng làm cho bất cứ ai trở thành Kitô hữu từ khi họ bắt đầu tin, cũng chính là ân sủng làm cho Con Người ấy trở thành Đức Kitô, ngay từ khi bắt đầu làm người ; nhờ Thánh Thần, con người được sinh lại, và cũng nhờ Thánh Thần đó, Đức Kitô được sinh ra ; nhờ Thánh Thần, chúng ta được tha tội và cũng nhờ Thánh Thần đó, Đức Kitô không hề mắc tội nào.

 

Chắc chắn Thiên Chúa đă biết trước Người sẽ làm những điều đó, nên ơn tiền định dành cho các thánh cũng chính là ơn rạng ngời hơn cả nơi Đấng Thánh vượt trên chư thánh. Ai là người hiểu đúng chân lư lại có thể phủ nhận ơn này ? Quả thật, chúng ta biết rằng chính Chúa hiển vinh, với tư cách là con người trở thành Con Thiên Chúa, Đấng ấy đă được ơn tiền định.
 

Vậy Đức Giêsu đă được tiền định : Đấng sẽ là con vua Đavít theo xác thể th́ lại là Con Thiên Chúa đầy quyền năng, theo Thần Khí thánh hoá, v́ Người được sinh bởi Thánh Thần và bởi Đức Trinh Nữ Maria. Chính v́ Thiên Chúa, Ngôi Lời đón nhận một con người cách đặc biệt và khôn tả, nên đúng ra và thực sự phải nói rằng Đức Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài người : là con loài người v́ là một con người đă được Ngôi Lời đón nhận ; là Con Thiên Chúa v́ là Thiên Chúa, Con Một đă đón nhận một con người. Chẳng vậy, chúng ta sẽ phải tin Thiên Chúa bốn ngôi chứ không phải Ba Ngôi.
 

Thiên Chúa tiền định cho bản tính con người Đức Giêsu được nâng lên một cách lạ lùng, cao siêu, tuyệt vời, đến nỗi không thể nào nâng cao hơn được nữa. Cũng vậy, v́ chúng ta, thần tính của Ngôi Lời không thể xuống thấp hơn được nữa, khi nhận lấy bản tính con người chúng ta với tất cả sự yếu hèn của xác thịt, cho đến độ chết trên thập giá. Vậy, cũng như chỉ có một ḿnh Đức Kitô đă được tiền định để làm Đầu chúng ta, th́ nhiều người trong chúng ta cũng được tiền định để làm chi thể của Người.

 

Ở đây đừng nói đến công trạng của loài người nữa, v́ chúng đă tiêu tan cả rồi do tội của Ađam ; nhưng hăy cao rao ân sủng của Thiên Chúa đang ngự trị nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con Một Thiên Chúa, và là Chúa duy nhất. Vậy nếu có ai t́m được nơi Đấng là Đầu của chúng ta những công trạng có trước khiến Người được sinh ra cách lạ lùng như vậy, th́ người đó mới nên t́m ở nơi chúng ta, là chi thể của Người, những công trạng có trước khiến nhiều người trong chúng ta được tái sinh.

Xướng đáp x. Gl 4,45 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3
X Khi thời gian tới hồi viên măn, Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới Lề Luật ;
* để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.
Đ Thiên Chúa giàu ḷng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên đă sai chính Con ḿnh đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…


 

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 2 Sm 11,1-17.26-27

Vua Đavít phạm tội


Không phải v́ được Thiên Chúa tuyển lựa mà vua Đavít thoát khỏi tội lỗi. Chỉ v́ sợ tai tiếng mà vua sa lầy : sau tội ngoại t́nh đến tội giết người. Che mắt người phàm th́ có thể được, nhưng làm sao đánh lừa nổi Chúa là Đấng thấu suốt tâm can !

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đavít sai ông Giôáp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ítraen. Họ giết hại con cái Ammon và vây hăm Rápba. C̣n vua Đavít th́ ở lại Giêrusalem.
2 Vào một buổi chiều, vua Đavít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.3 Vua Đavít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói : "Đó chính là bà Bát Seva, con gái ông Êliam, vợ ông Urigia người Khết."4 Vua Đavít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng ; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà.5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đavít rằng : "Tôi có thai."
 

6 Vua Đavít sai người đến nói với ông Giôáp : "Hăy sai Urigia, người Khết, về gặp ta." Ông Giôáp sai ông Urigia về gặp vua Đavít.7 Khi ông Urigia đến với vua, vua Đavít hỏi thăm về ông Giôáp, về quân binh, về chiến sự.8 Rồi vua Đavít bảo ông Urigia : "Hăy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông Urigia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau.9 Nhưng ông Urigia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà ḿnh.
 

10 Người ta báo tin cho vua Đavít rằng : "Ông Urigia đă không xuống nhà ông." Vua Đavít hỏi ông Urigia : "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư ? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi ? "11 Ông Urigia thưa với vua Đavít : "Ḥm Bia cũng như Ítraen và Giuđa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giôáp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao ? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề : tôi sẽ không làm điều ấy ! "12 Vua Đavít bảo ông Urigia : "Hăy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi." Ông Urigia ở lại Giêrusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau,13 vua Đavít mời ông ; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà ḿnh.
 

14 Sáng hôm sau, vua Đavít viết thư cho ông Giôáp và gửi ông Urigia mang đi.15 Trong thư, vua viết rằng : "Hăy đặt Urigia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết."16 Ông Giôáp đang thám sát thành liền để ông Urigia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất.17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giôáp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Đavít đă ngă gục, và ông Urigia, người Khết, cũng chết.
 

26 Vợ ông Urigia nghe tin ông Urigia, chồng ḿnh, đă chết, th́ làm ma cho chồng.27 Khi tang lễ đă qua, vua Đavít sai người đi đón nàng về nhà ḿnh. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đavít không đẹp ḷng Đức Chúa.

Xướng đáp x. 2 Sm 12,9 ; Xh 20,2.13.14
X Ngươi đă dùng gươm đâm Urigia, người Khítti ; vợ y, ngươi đă cướp làm vợ ḿnh.
* Tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa, mà làm điều dữ trái mắt Ta ?
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă đưa ngươi ra khỏi đất AiCập. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại t́nh. *

Bài đọc 2

Hăy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện


Trích bài giáo huấn của thánh Syrilô, giám mục Giêrusalem.

 

Ở đây nếu có ai là nô lệ tội lỗi, th́ nhờ đức tin, người ấy hăy chuẩn bị để được nhờ ơn tái sinh làm người tự do và làm nghĩa tử. Một khi đă từ bỏ ách nô lệ xấu xa của tội lỗi mà vui sướng đi theo con đường làm tôi Chúa, người ấy được coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. Qua việc thú tội, anh em hăy cởi bỏ con người cũ đă ra hư hỏng v́ những ước muốn lầm lạc, để mặc lấy con người mới đă được canh tân theo h́nh ảnh của Đấng đă dựng nên nó. Nhờ đức tin, anh em hăy có những bảo chứng của Thánh Thần, để có thể được đón nhận vào nơi ở muôn đời. Hăy đến gần ấn tích nhiệm mầu để chủ có thể dễ dàng nhận biết anh em. Hăy nhập vào đoàn chiên thánh thiện và hiểu biết của Đức Kitô, để một ngày kia, khi được xếp vào bên hữu Người, anh em đạt tới sự sống dành sẵn cho anh em làm gia nghiệp.
 

Quả vậy, những ai đến nay vẫn c̣n dính bén với tội lỗi nặng nề, sẽ phải đứng bên tả Người, v́ họ đă không đến với ân sủng Thiên Chúa do Đức Kitô ban cho trong phép rửa tái sinh. Tôi không có ư nói đến sự tái sinh của thân xác, nhưng nói đến sự tái sinh thiêng liêng của linh hồn. Thân xác được sinh ra nhờ cha mẹ, c̣n linh hồn được tái sinh nhờ đức tin. Thần Khí muốn thổi đâu th́ thổi. Lúc đó nếu bạn xứng đáng th́ sẽ được nghe lời này : Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, nghĩa là nếu Chúa thấy bạn không có vết nhơ giả dối nào trong lương tâm.
Vậy nếu có ai trong những người hiện diện nơi đây nghĩ rằng ḿnh có thể thử thách ân sủng của Thiên Chúa. th́ người đó tự lừa dối ḿnh và không hiểu ǵ về sức mạnh của sự vật. Hỡi người, hăy có tâm hồn chân thành và không gian dối, v́ Thiên Chúa là Đấng thấu suốt ḷng dạ con người.
 

Thời bây giờ là thời xưng thú tội lỗi. Bạn hăy xưng thú các tội ḿnh đă phạm, trong lời nói hay việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hăy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện, và hăy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ.
 

Bạn hăy rửa sạch chiếc b́nh là ḷng bạn để nó chứa đựng ân sủng dồi dào hơn, v́ ơn tha tội được ban đồng đều cho mọi người, c̣n ơn thông hiệp của Thánh Thần th́ dược ban theo mức độ đức tin của mỗi người. Nếu bạn khó nhọc ít, bàn sẽ nhận được ít. Nếu bạn làm việc nhiều, lương của bạn sẽ nhiều. Chính bạn đang chạy đua, vậy bạn hăy nh́n kỹ xem những ǵ có lợi cho bạn.
Nếu bạn có điều bất b́nh với ai, hăy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha thứ, th́ bạn cần phải tha thứ cho kẻ đă xúc phạm đến bạn.

Xướng đáp Cn 28,13 ; 1 Ga 1,9
X Kẻ giấu tội ḿnh, sẽ không thành đạt,
* ai xưng thú và chừa tội, sẽ được Chúa xót thương.
Đ Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đă dủ ḷng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng ǵn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lư Chúa. Chúng con cầu xin…

__________________
Gia Nhân