(nguồn: web. gpcantho.com)

TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

Dẫn vào các ngôn sứ của thời hậu lưu đày

Hơn nữa thế kỷ sau khi Giêrusalem bị tàn phá, những người Dothái tù đày tại Baben được phép trở về xứ sở. Đó là những người đă từng được lời hứa của các ngôn sứ nuôi dưỡng ; họ xác tín rằng : cuối cùng các kế hoạch lớn lao của Giao ước nay mai sẽ thành sự thật : nước Giuđa sẽ được phục hồi, sẽ thắng kẻ thù là các dân ngoại, cả thế giới sẽ trở lại tôn thờ Thiên Chúa thật, hết mọi người sẽ được hưởng b́nh an, thịnh vượng.

 

Nhưng sự thật lại rất khác : Những người Dothái lưu đày trở về vừa bị bọn thư lại của nền hành chánh Batư canh chừng tỷ mỷ, tệ hơn nữa, bị chính anh em đồng bào của ḿnh ghen ghét : đây là những người Dothái ở lại xứ sở, không mấy thực tâm trở lại với Chúa. Trong t́nh huống đó, những người mới trở về, vốn đă nghèo, lại thiếu đủ mọi thứ, mới hôm qua c̣n hân hoan phấn khởi, hôm nay đă thất vọng ê chề. Tâm trạng này dẫn đến buông xuôi trong đời sống luân lư cũng như tôn giáo. Sứ mạng các ngôn sứ thời bấy giờ là khơi dậy các năng lực, làm sống lại niềm cậy trông, nhắc cho dân Chúa biết thời Thiên Sai đă gần, và Thiên Chúa sắp ra tay cứu độ.

 

Khácgai và Dacaria là hai ngôn sứ thi hành sứ vụ trong một thời gian ngắn, mười bảy năm sau khi từ nơi lưu đày trở về. Đó là thời xây dựng lại Đền Thánh. Khởi công ngay từ đầu, công tŕnh đă thất bại v́ các quan chức Batư và những người Dothái giáo gian chống phá. Hoạt động của hai ngôn sứ nhằm vào cá nhân hai nhà lănh đạo của dân : đó là Dơrúpbaven, thuộc ḍng tộc các vua Giuđa, và Giơhôsua thượng tế. Để kích thích ḷng dũng cảm của các ngài, đồng thời để kêu gọi người đồng hương tin tưởng vào các ngài, các ngôn sứ đă giới thiệu các ngài như những vị cứu tinh được Thiên Chúa quan pḥng dành riêng nhằm phục hồi đất nước.

 

Một thế kỷ sau, ngôn sứ Malakhi mạnh dạn đứng lên bảo vệ danh dự của Thiên Chúa bị tội lỗi dân Người làm hoen ố. Tâm trạng chán nản đă đưa dân Chúa đến chỗ phạm tội sao nhăng việc thờ phượng, vi phạm lề luật Chúa (đặc biệt tội kết hôn với người ngoại giáo và tội ly dị), khiến cho dân không c̣n là dân thánh dành riêng cho Chúa nữa.

 

Tất cả các ngôn sứ trên đây đều nại đến một lư lẽ : Chúa đă gần tới rồi. Được lặp đi lặp lại từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, câu này dễ trở thành một sáo ngữ. Tuy nhiên, nếu việc Đức Kitô xuất hiện đánh dấu một giai đoạn độc nhất vô song trong lịch sử cứu độ (cho dù các ngôn sứ trên c̣n phải chờ một thời gian dài), và giai đoạn này sẽ được lặp lại khi Chúa Kitô trở lại vinh quang, đời sống của dân Thiên Chúa không ngừng được đánh dấu bằng những cuộc viếng thăm của Người, những cuộc viếng thăm làm thay đổi ḷng dạ của dân Chúa, thôi thúc chúng ta ở trong t́nh trạng sẵn sàng.

 

Đó là lư do khiến các ngôn sứ trên đây luôn giữ được tính thời sự. Các ngài c̣n là những chứng nhân từng cảm nghiệm cách sâu xa t́nh yêu của Thiên Chúa trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt luôn đe doạ đối với Hội Thánh Người.

 

CHÚA NHẬT

 

Bài đọc 1 Kg 1,1  2,9

Mời gọi tái thiết Đền Thờ

Thiên Chúa nhắc cho dân Người đang chán nản rằng sứ mạng của họ là hoạt động không ngừng. Vào thời điểm đó, họ phải làm việc để tái thiết Đền Thờ. C̣n Đền Thờ thiêng liêng là Hội Thánh th́ không bao giờ xong cả. Công tŕnh xây dựng đ̣i chúng ta cố gắng trong tinh thần bác ái yêu thương.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khácgai.

1, 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đariô, có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khácgai, với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven, con ông Santiên, và với thượng tế Giêsua con ông Giơhôxađắc, như sau :

 

2 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Dân đó dám nói : "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính Đức Chúa."3 Nhưng có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khácgai, rằng :4 "Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, c̣n Đền Thờ th́ lại hoang tàn đổ nát không ?5 Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các ngươi hăy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.

 

6 Các ngươi gieo văi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng.7 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các ngươi hăy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.8 Hăy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, Đức Chúa phán.

 

9 Các ngươi mong đợi nhiều, nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, Ta cũng sẽ thổi bay đi hết. V́ sao vậy ? Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh  v́ Nhà của Ta vẫn c̣n tan hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của ḿnh.10 Bởi thế, trời đă không nhỏ sương xuống cho các ngươi và đất cũng không sinh hoa màu.11 Ta đă khiến cho đất đai, núi non, lúa ḿ, rượu mới, dầu tươi và tất cả hoa màu ruộng đất cũng như người, đàn vật và mọi công tŕnh vất vả phải héo khô cằn cỗi."

 

12 Bấy giờ, ông Dơrúpbaven con ông Santiên, thượng tế Giêsua con ông Giơhôxađắc và tất cả những người c̣n sót lại trong dân đă vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, và nghe lời ngôn sứ Khácgai theo lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, đă truyền cho ông. Dân tỏ ra kính sợ Đức Chúa.13 Ông Khácgai, sứ giả của Đức Chúa, đă nói với dân lời nhắn gửi Đức Chúa đă uỷ cho ông như sau : "Chính Ta, Ta ở với các ngươi,  sấm ngôn của Đức Chúa."

 

14 Đức Chúa tác động thần trí tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven con ông Santiên, và thần trí thượng tế Giêsua, con ông Giơhôxađắc, cũng như thần trí tất cả những người c̣n sót lại trong dân. Họ đă đến và làm việc trong Đền Thờ Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của họ.15 Ngày hai mươi bốn tháng sáu ...

Năm thứ hai triều Đariô,

 

2, 1 Tháng bảy ngày hai mươi mốt, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khácgai rằng :2 "Ngươi hăy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven, con ông Santiên, nói với thượng tế Giêsua, con ông Giơhôxađắc và nói với những người c̣n sót lại trong dân rằng :3 Ai trong các ngươi trong số người c̣n sót lại đă từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của Đền Thờ ban sơ ? Và bây giờ các ngươi thấy Đền Thờ như thế nào ? Trước mắt các ngươi, nó chẳng c̣n là ǵ nữa đó sao ?

 

4 Vậy bây giờ, hỡi Dơrúpbaven, hăy mạnh bạo lên ! Này thượng tế Giêsua, con ông Giơhôxađắc, mạnh bạo lên nào ! Toàn dân trong xứ hăy mạnh bạo lên ! Sấm ngôn của Đức Chúa. Hăy bắt tay vào việc, v́ chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.5 Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Aicập, thần khí Ta ở giữa các ngươi ; các ngươi đừng sợ.6 Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Chỉ c̣n một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền.

 

7 Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. Đức Chúa các đạo binh phán. 8 Bạc là của Ta, vàng là của Ta,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.9 Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, Đức Chúa các đạo binh phán ; tại nơi này Ta sẽ ban tặng b́nh an,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh."

 

Xướng đáp Kg 1,8 ; Is 56,7c

X Đức Chúa phán : Hăy lên núi tái thiết Đền Thờ cho Ta

* và Ta sẽ vui thích.

Đ Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. *

 

Bài đọc 2

Danh Ta thật cao cả giữa chư dân

 

Trích bài chú giải của thánh Xyrilô, giám mục Alêxanria, về sách ngôn sứ Khácgai.

Thời Đấng cứu độ chúng ta ngự đến, đă xuất hiện một Đền Thánh vinh quang, huy hoàng và cao trọng hơn bội phần so với Đền Thờ cũ. Càng thẩm định được sự khác biệt giữa phụng tự theo Luật cũ và phụng tự trong Đức Kitô theo Tin Mừng, giữa h́nh bóng và thực tại, th́ người ta c̣n thấy điều đó rơ ràng hơn.

 

Về điều này, tôi nghĩ có thể nói như sau : Xưa kia chỉ có một đền thờ và chỉ ở Giêrusalem mà thôi ; trong đền thờ đó, một ḿnh dân Ítraen tiến dâng hy lễ. Nhưng sau khi Con Một Thiên Chúa đă làm người như chúng ta  v́ Người là Đức Chúa, là Thượng Đế. Người giăi sáng trên ta,  th́ từ đó, trái đất đầy dẫy những đền thánh, và có vô số những kẻ thờ phượng, biết kính tôn Thiên Chúa của muôn loài bằng những nghi lễ và hương thơm thiêng liêng. Tôi thiết nghĩ đó là điều ngôn sứ Malakhi đă tiên báo nhân danh Thiên Chúa : Chúa phán : Ta là Đại Vương, danh Ta thật cao cả giữa muôn dân ; ở khắp nơi người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính danh Ta.

 

Vậy, vinh quang của đền thờ cánh chung, tức là Hội Thánh th́ lớn lao hơn : đó là điều có thật. C̣n những ai lo lắng và vất vả xây dựng đền thờ này th́ được Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, ban Đức Kitô là sự b́nh an cho mọi người làm tặng phẩm, làm món quà từ trời xuống, nhờ Người, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Thiên Chúa tuyên bố với những người ấy khi nói : Tại nơi này, Ta sẽ ban tặng b́nh an, b́nh an trong tâm hồn làm của riêng cho mọi người đóng góp xây dựng ngôi đền thờ này.

 

Quả nhiên, nơi khác Đức Kitô cũng nói : Thầy ban cho anh em b́nh an của Thầy. Điều này ích lợi cho những người yêu mến Chúa thế nào th́ thánh Phêrô đă nói : B́nh an của Đức Kitô, b́nh an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ ǵn ḷng trí anh em. Ngôn sứ Isaia là người khôn ngoan từng cầu nguyện rằng : Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, v́ hết mọi việc chúng con làm cũng nhờ Ngài mà được hoàn tất, bởi lẽ những ai đă một lần được Đức Kitô thương ban b́nh an th́ dễ giữ linh hồn ḿnh và có thể hướng dẫn tâm trí tập tành nhân đức cho đến cùng.

 

Vậy, Chúa tuyên bố sẽ ban b́nh an cho bất cứ ai góp phần vào việc xây dựng đền thờ. Quả thật, hoặc họ là kẻ xây dựng Hội Thánh và được đặt lên làm người khải đạo trong nhà Thiên Chúa, cũng gọi là kẻ giải thích cho mầu nhiệm thánh ; hoặc họ là kẻ lo lợi ích cho linh hồn ḿnh mà trở thành viên đá sống động và thiêng liêng vươn lên thành ngôi đền thánh, thành ngôi đền Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Con người như thế hẳn sẽ được hưởng mối lợi là có thể đạt tới ơn cứu độ chẳng khó khăn ǵ.

 

Xướng đáp Tv 83,5 ; Dcr 2,15a

X Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện ; họ

* luôn luôn được hát mừng Ngài.

Đ Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của Ta. *

 

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ HAI

Bài đọc 1 Kg 2,10-23

Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín

 

Khi Thiên Chúa không hiện diện th́ chẳng c̣n ǵ thánh thiện tinh tuyền. Xây đền cho Người ngự, trước hết chẳng phải là dựng lên một ngôi nhà bằng đá, nhưng là làm sao cho Người thực sự hiện diện giữa loài người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khácgai.

10 Ngày hai mươi bốn tháng chín năm thứ hai triều Đariô, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khácgai rằng:11 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : "Ngươi hăy thử hỏi các tư tế về khoản luật :12 Giả như có một người lấy vạt áo ḿnh đựng thịt thánh, rồi vạt áo ấy đụng vào bánh, cháo, rượu, dầu hoặc bất cứ đồ ăn nào, th́ tất cả những thứ đó có thành của thánh không ?

 

Các tư tế trả lời rằng : Không.13 Ông Khácgai nói : Nếu một người bị nhiễm uế v́ đụng phải người chết, rồi đụng vào tất cả những thứ đó, th́ các thứ đó có bị nhiễm uế không ? Các tư tế trả lời rằng : Nó sẽ bị nhiễm uế.14 Ông Khácgai lên tiếng nói : Trước nhan Ta, dân này cũng thế, nước này cũng vậy,  sấm ngôn của Đức Chúa,  và tất cả các việc tay chúng làm cũng vậy : những ǵ chúng tiến dâng ở đây đều nhiễm uế.

 

15 Và giờ đây, các ngươi hăy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi. Từ khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia, trong Đền Thờ Đức Chúa,16 t́nh trạng các ngươi thế nào ? Người ta đến một đống thóc ước lượng chừng hai mươi êpha mà thực ra chỉ có mười ; người ta đến bồn rượu nho để múc năm mươi êpha, mà chỉ được hai mươi.17 Trong tất cả công việc do tay các ngươi làm, Ta đă để cho lúa ḿ ra úa vàng, bị sâu đục và mưa đá đổ xuống, để trừng phạt các ngươi, nhưng không một người nào trong các ngươi trở lại với Ta  sấm ngôn của Đức Chúa.

 

18 Các ngươi hăy để tâm suy cho kỹ, kể từ nay trở đi, từ ngày hai mươi bốn tháng chín, từ ngày đặt nền móng Đền Thờ của Đức Chúa. Các ngươi hăy để tâm suy cho kỹ.19 Kho lẫm không c̣n hạt giống, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ôliu không sinh hoa trái phải không ? Kể từ nay, Ta sẽ ban phúc lành."

20 Ngày hai mươi bốn tháng ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Khácgai lần thứ hai rằng :21 "Ngươi hăy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Dơrúpbaven rằng : Chính Ta sẽ làm rung chuyển trời đất.

22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa, và sẽ tiêu diệt sức mạnh các vương quốc trên trần gian.

Ta sẽ lật đổ xe trận cùng người lái xe, kỵ binh cùng chiến mă sẽ ngă quỵ, người này gục trên gươm người kia.

 

23 Ngày ấy,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh,  hỡi Dơrúpbaven con Santiên, Ta sẽ chọn ngươi làm tôi tớ của Ta,  sấm ngôn của Đức Chúa , Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín, v́ Ta đă chọn ngươi,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh."

 

Xướng đáp Kg 2,7.8.10

X Ta sẽ làm rung chuyển trời đất

* Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động.

Đ Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, và tại nơi này, Ta sẽ ban tặng b́nh an. *

 

Bài đọc 2

Chúng ta được thánh hoá nhờ thông phần Ḿnh và Máu Chúa

 

Trích khảo luận chống Phabianô của thánh Phungienxiô, giám mục Rútpê.

Khi dâng thánh lễ, chúng ta thi hành lệnh truyền của Đấng cứu độ chúng ta. Thánh Phaolô làm chứng điều này khi nói :

Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : Anh em hăy cầm lấy mà ăn, v́ này là ḿnh Thầy, hiến tế v́ anh em ; anh em hăy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói : Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập Giao Ước Mới ; mỗi khi uống, anh em hăy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền việc Chúa đă chịu chết.

 

Vậy, dâng thánh lễ là để loan báo Chúa đă chết, và để tưởng niệm Đấng đă thí mạng v́ chúng ta. Chính Người nói: Không có t́nh thương nào cao cả ơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh. Vậy, v́ t́nh thương, Đức Giêsu đă chết cho chúng ta, th́ khi tưởng niệm Người trong giờ dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa ban ḷng mến cho chúng ta nhờ Thánh Thần ngự đến ; chúng ta khẩn khoản nài xin ơn này là : v́ t́nh thương, Đức Kitô đă vui ḷng chịu đóng đinh v́ chúng ta, th́ xin Thiên Chúa cũng cho chúng ta, khi đă nhận ơn Thánh Thần, biết coi thế gian như bị đóng đinh đối với chúng ta, và chúng ta bị đóng đinh đối với thế gian.

 

Khi noi gương Đức Kitô, Chúa chúng ta, th́ cũng như Người đă chết là chết với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa, chúng ta cũng hăy sống một đời sống mới ; và một khi lănh ơn bác ái, chúng ta hăy chết đối với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa.

 

V́ Thiên Chúa đă đổ t́nh yêu của Người vào ḷng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả thật, chính việc thông phần vào Ḿnh và Máu Chúa, khi chúng ta ăn Bánh và uống Chén của Người, cũng hàm ư là chúng ta phải chết đối với thế gian, phải sống đời sống mới tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa, và phải đóng đinh tính xác thịt vào thập giá. cùng với các dục vọng và đam mê của nó.

 

Sở dĩ như thế là để mọi tín hữu, những kẻ yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, dù không được uống chén khổ h́nh là chịu đau khổ trong thân xác cũng được uống chén yêu thương của Chúa ; để một khi đă uống say, họ kiềm chế các chi thể của ḿnh ở trên trần gian, và một khi đă mặc lấy Đức Giêsu Kitô th́ họ không c̣n lo thoả măn những ham muốn của xác thịt nữa, cũng chẳng màng ngắm những điều ǵ mắt thấy, nhưng chiêm ngắm những ǵ mắt không thấy.

 

Quả thật, khi thực hành đức ái, là người ta uống chén của Chúa ; c̣n nếu thiếu đức ái, th́ dù có nộp ḿnh để chịu thiêu cũng chẳng được ích ǵ. Nhờ hồng ân đức ái, chúng ta được Thiên Chúa ban ơn này : thực sự trở nên điều chúng ta cử hành một cách mầu nhiệm trong hy lễ.

 

Xướng đáp x. Lc 22,19 ; Ga 6,58

X Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói:

* Đây là ḿnh Thầy, hy sinh v́ anh em. Anh em hăy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.

Đ Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…

 

///THỨ BA

Bài đọc 1 Dcr 1,1 2,4

Viễn tượng tái thiết

Trong những thị kiến viết theo văn thể khải huyền sau đây, ngôn sứ Dacaria cho thấy các kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu thành thánh đă khiến Người nổi giận th́ chẳng phải v́ thế mà Người không dành cho một t́nh yêu khiến Người ghen tức, t́nh yêu sẽ dẫn tới ơn cứu độ, một khi dân Chúa sám hối ăn năn.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

1, 1 Tháng tám năm thứ hai triều Đariô, có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Dacaria, con ông Berécgia  ông này là con ông Ítđô  rằng :2 " Đức Chúa bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi. 3 Ngươi hăy bảo chúng : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Hăy trở lại với Ta-  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh-  và Ta sẽ trở lại với các ngươi, Đức Chúa các đạo binh phán. 4 Đừng như cha ông các ngươi, những người đă được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo : " Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Hăy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại." Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ư đến Ta-  sấm ngôn của Đức Chúa .

 

5 Cha ông các ngươi bây giờ đang ở đâu ? Liệu các ngôn sứ có sống măi không ?6 Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đă truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao ? Bấy giờ họ đă trở lại và nói : " Đức Chúa các đạo binh đă quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, th́ Người đă hành động như vậy."

 

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng Sơvát, năm thứ hai triều Đariô, có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Dacaria, con ông Berécgia  ông này là con ông Ítđô  rằng :8 Đang đêm, tôi đă thấy một thị kiến. Đây, một người đang cỡi con ngựa màu hung, và đứng ở giữa những cây sim mọc trong vực thẳm. Đằng sau người ấy, có những con ngựa màu hung, màu hồng và màu trắng.9 Tôi mới hỏi : "Thưa ngài, những cái đó là ǵ vậy ?”

 

Thần sứ đang nói với tôi trả lời : "Ta sẽ cho ngươi thấy những cái đó là ǵ."10 Người đang đứng giữa các cây sim lên tiếng nói : "Đó là những người Đức Chúa phái đi ngang dọc toàn cơi đất."11 Bấy giờ, những người ấy lên tiếng trả lời vị thần sứ của Đức Chúa đang đứng giữa các cây sim : "Chúng tôi đă đi ngang dọc toàn cơi đất, và thấy khắp nơi đều an cư lạc nghiệp."12 Bấy giờ thần sứ của Đức Chúa lên tiếng nói : "Lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài không thương Giêrusalem và các thành Giuđa cho đến măi bao giờ ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đă bảy mươi năm ! "

 

13 Đức Chúa dùng những lời lẽ nhân từ, những lời lẽ đầy an ủi đáp lại vị thần sứ đang nói với tôi.14 Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi : "Hăy công bố : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : "V́ yêu Giêrusalem và Xion, Ta phát ghen lên dữ dội.15 Ta đă bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự măn, v́ Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát ; thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ.16 V́ thế, Đức Chúa phán thế này : Ta sẽ trở về Giêrusalem mà thương nó. Đền thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó- sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh  - và dây đo sẽ lại được giăng trên Giêrusalem.17 Ngươi c̣n phải công bố rằng : Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. Đức Chúa sẽ lại an ủi Xion và Người lại chọn Giêrusalem."

 

2, 1 Tôi ngước mắt nh́n và thấy một thị kiến. Đây, có bốn cái sừng.2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi : "Thưa ngài, những cái sừng này là ǵ vậy ?” Người trả lời tôi : "Đó là những cái sừng đă làm cho Giuđa, Ítraen và Giêrusalem phải tan tác."3 Rồi Đức Chúa lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn.4 Tôi mới hỏi : "Lạy Đức Chúa, họ đến để làm ǵ vậy ?” Và Người đáp lại rằng : "Những cái sừng đă làm cho Giuđa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, c̣n những người này đến để gây hăi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giuđa, khiến nó phải tan tác."

 

Xướng đáp Dcr 1,16a ; Kh 21,23

X Ta sẽ trở về Giêrusalem mà thương xót thành này.

* Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó.

Đ Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, v́ Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. *

 

Bài đọc 2

Ánh sáng thường hằng trong đền thờ của Thượng Tế vĩnh cửu

Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, viện phụ.

Thật là hạnh phúc và sung sướng cho những đầy tớ mà khi chủ về gặp thấy vẫn c̣n tỉnh thức. Thật là cuộc canh thức hồng phúc, khi người ta canh thức đón chờ Thiên Chúa, Đấng sáng tạo muôn loài, hiện hữu trong vạn vật và vượt lên trên tất cả.

 

Cả tôi nữa, dù là kẻ hèn mọn, những cũng là tôi tớ của Chúa, đang mê trong một giấc ngủ của tính lười biếng ; ước ǵ tôi được Thiên Chúa đoái thương đánh thức dậy, được lửa t́nh yêu của Người thiêu đốt, ước ǵ ngọn lửa yêu mến ấy bừng lên mạnh hơn các tinh tú trên trời, cho tôi khao khát t́nh yêu nồng nàn của Người, cho lửa của Người luôn luôn rực cháy trong tôi.

 

Phải chi suốt đêm trường, trong đền thờ của Chúa, tôi có sức cầm đèn sáng trong tay, để soi sáng cho tất cả những ai vào nhà Chúa ! Lạy Chúa, nhân danh Đức Giêsu Kitô là Con Chúa và là Thiên Chúa của con, con xin Chúa ban cho con đức mến không tàn lụi, để đèn của con chỉ biết chiếu sáng chứ không tắt lịm ; ước ǵ nó thiêu đốt con và soi sáng kẻ khác.

 

C̣n Ngài, lạy Đức Kitô, Đấng Cứu Độ rất dịu hiền của chúng con, xin đoái thương thắp lên những ngọn đèn của chúng con, sao cho luôn chói sáng trong đền thờ của Ngài, và tiếp nhận được ánh sáng thường hằng từ Ngài là ánh sáng thường hằng, để những sự tối tăm của chúng con được chiếu sáng và sự sự tối tăm của thế gian bị đẩy ra khỏi chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu của con, con xin Chúa tuôn đổ ánh sáng của Chúa xuống ngọn đèn của con, để nhờ ánh sáng đó chiếu soi, con thấy được nơi cực thánh, nơi đón Chúa ngự vào giữa hàng thần thánh trong đền thờ cao cả của Chúa. Chúa là Thượng Đế đời đời thuộc về thế giới vĩnh cửu. Nhờ vậy, con người măi măi được thấy, được ngắm nh́n và khao khát Chúa, chỉ ngất ngây chiêm ngưỡng Chúa mà thôi và ước ǵ ngọn đèn của con luôn sáng chói và cháy rực trước nhan Ngài.

 

Lạy Đấng Cứu Độ rất mến yêu, này chúng con đang gơ cửa, xin mở cho chúng con được thấy Chúa, để một khi hiểu biết Chúa, chúng con chỉ yêu mến Chúa, yêu mến một ḿnh Chúa, chỉ khao khát một ḿnh Chúa, ngày đêm chỉ suy gẫm về Chúa và tưởng nhớ đến Ngài. Xin đoái thương khơi dậy trong chúng con ḷng mến Chúa thiết tha, như Chúa là Thiên Chúa phải được hết mực mến yêu và quư trọng.

 

Xướng đáp Is 60,19-20a

X Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban đêm ngươi cũng chẳng cần đến ánh trăng soi.

* Chính Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh quang của ngươi.

Đ Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ TƯ

Bài đọc 1 Dcr 3,1  4,10a

Vua và thượng tế

Các ngôn sứ đợi chờ một ông vua thiên sai sẽ cứu độ dân Ítraen. Các vua đă không hoàn thành sứ mạng, nhưng thượng tế th́ thời nào cũng có. Người ta hy vọng hoàng tộc Đavít, do ông Dơrúpbaven đại diện, sẽ được phục hưng. Trong công tŕnh quy tụ dân Thiên Chúa, vua và tư tế báo trước Đức Giêsu. Trong Thần Khí, hết mọi thành phần dân Chúa cũng sẽ được tham dự vào chức vụ vua và tư tế của Đức Giêsu.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

3, 1 Đức Chúa lại cho tôi thấy thượng tế Giêsua đang đứng trước mặt thần sứ của Đức Chúa ; c̣n Xatan đứng bên phải ông để tố cáo ông.2 Thần sứ của Đức Chúa nói với Xatan : "Ước ǵ Đức Chúa trừng phạt ngươi, hỡi Xatan ; ước ǵ Đức Chúa, Đấng đă tuyển chọn Giêrusalem, trừng phạt ngươi, hỡi Xatan ; ước ǵ Đức Chúa, Đấng đă tuyển chọn Giêrusalem, trừng phạt ngươi. Người này lại chẳng phải là thanh củi đă được kéo ra khỏi lửa sao ?”

 

3 Bấy giờ, ông Giôsuê, áo xống dơ bẩn, đứng trước mặt vị thần sứ.4a Vị này lên tiếng nói với những người đang đứng trước mặt ḿnh rằng : "Hăy cởi áo dơ bẩn của ông ấy ra, 4c và mặc cho ông lễ phục huy hoàng. Hăy đội lên đầu ông ấy mũ tế thanh sạch."5 Người ta đă đội lên đầu ông mũ tế thanh sạch và mặc cho ông áo xống thanh sạch, trong khi đó thần sứ của Đức Chúa đứng 4b và nói với ông : "Này, ta đă gỡ tội cho ngươi."6 Rồi thần sứ của Đức Chúa long trọng tuyên bố với ông Giêsua rằng :

 

7 " Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, th́ chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đ́nh của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a V́ này là phiến đá Ta đă đặt trước mặt Giêsua ; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt ; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó,  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh."

 

8 "Vậy nghe đây, hỡi thượng tế Giêsua, ngươi cũng như các đồng nghiệp của ngươi đang ở trước mặt Ta  chúng là một điềm báo  : V́ này, Ta đang cho tôi tớ mệnh danh là "chồi non" xuất hiện. (9) Ta sẽ cất tội của xứ này đi nội trong một ngày.10 Ngày ấy  sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh  các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả."

 

4, 1 Vị thần sứ đă nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ.2 Vị ấy nói với tôi : "Ngươi thấy ǵ ?” Tôi thưa : "Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn.3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây ôliu, một ở bên phải phao dầu và một ở bên trái."4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đă nói với tôi : "Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là ǵ ?”5 Thần sứ đă nói với tôi lên tiếng trả lời : "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là ǵ sao ?”

 

Tôi thưa : "Thưa ngài, Không."6 Vị ấy lại nói với tôi : 10b "Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của Đức Chúa, đang rảo khắp cơi đất." 11 Bấy giờ tôi lên tiếng hỏi vị ấy : "Thưa ngài, hai cây ôliu ở bên phải bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là ǵ ?" 12 Một lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy : "Thưa ngài, hai cành ôliu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là ǵ ?" 13 Vị ấy trả lời tôi rằng : "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là ǵ sao ?" Tôi thưa : "Không, thưa ngài." 14 Vị ấy bảo : "Đó là hai người được xức dầu đứng phục vụ bên Chúa Tể toàn cơi đất."

 

6b Đây là lời của Đức Chúa liên quan đến ông Dơrúpbaven : Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, Đức Chúa các đạo binh phán.

7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia ? Trước mặt Dơrúpbaven, ngươi hăy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo ḥ : "Đẹp ! Đẹp quá !"

 

8 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :9 Chính tay Dơrúpbaven đă đặt nền móng cho Đền Thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đă phái tôi đến với các người.10 Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này ? Người ta sẽ hân hoan khi nh́n thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Dơrúpbaven.

 

Xướng đáp Kh 11,4. x. 3

X Có hai cây ôliu và hai cây đèn

* đứng trước nhan Chúa Tể cơi đất.

Đ Chúa sẽ cho hai chứng nhân của Người đến tuyên sấm. *

 

Bài đọc 2

Ánh sáng chiếu soi mọi người

Trích sách Luận giải của thánh Mácximô Tuyên Giáo, viện phụ, gửi ông Thalaxiô.

Đèn đặt trên đế là ánh sáng của Chúa Cha, ánh sáng thật chiếu soi mọi người đến trong thế gian, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đă nhận lấy xác phàm của chúng ta để trở nên một người trong chúng ta ; từ đó, Người trở thành đèn, và cũng được người ta gọi là đèn.

 

Nói cách khác, theo bản tính Người là sự khôn ngoan và Lời của Chúa Cha. Trong Hội Thánh của Thiên Chúa, Người được các tín hữu đạo đức rao giảng ; giữa muôn dân, Người được đề cao và rạng ngời vinh hiển qua đời sống của các tín hữu thực hành các nhân đức và tuân giữ những điều răn ; Người chiếu soi mọi người ở trong nhà (nghĩa là trong thế gian này), như chính Người là Thiên Chúa và là Lời nói ở đâu đó : Chẳng có ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Rơ ràng Người tự gọi ḿnh là đèn, v́ Đấng theo bản tính là Thiên Chúa th́ nay trở nên người phàm theo nhiệm cục cứu độ.

 

Tôi thiết tưởng, đại vương Đavít hiểu ra điều đó đă gọi Chúa là đèn khi nói : Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Quả vậy, vị đó là Đấng Cứu Độ và là Thiên Chúa của tôi ; Người đă phá tan bóng tối của u mê và nết xấu, chính v́ thế, Kinh Thánh đă gọi Người là đèn.

 

Chắc hẳn, một khi tấm màn của u mê bị phá tan, và bóng tối của gian ác cũng như nết xấu bị đẩy lui, Vị này như ngọn đèn đă trở nên con đường cứu độ cho hết thảy mọi người ; Vị ấy dùng sức mạnh và sự thông hiểu mà dẫn đến cùng Chúa Cha những ai muốn đến với ḿnh như đến với con đường công chính nhờ tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Vị đó gọi Hội Thánh là giá đèn. Trong Hội Thánh, khi lời Thiên Chúa được rao giảng, Người dùng ánh sáng rạng ngời của chân lư mà chiếu soi tất cả những ai ở trong thế gian như trong một ngôi nhà và làm cho tâm trí mọi người đầy tràn sự hiểu biết Thiên Chúa.

 

Lời Chúa không bao giờ chịu để cho người ta lấy thùng úp lại, nhưng đ̣i phải được đặt trên đỉnh cao, tức là trên Hội Thánh xinh đẹp tuyệt vời. Thật vậy, bao lâu lời Chúa c̣n bị chữ viết của lề luật giam hăm như bị cái thùng úp lại, th́ lời ấy không làm được cho mọi người hưởng được ánh sáng vĩnh hằng. Lời ấy cũng không đem lại ơn chiêm niệm thiêng liêng cho những người đang cố gắng từ bỏ nhục cảm thường hay dụ dỗ, đưa tới sai lầm, và có sức làm cho người ta chỉ nhận thức được sự sụp đổ và sự chết của các vật thể tương tự. Nhưng lời Chúa phải được đặt trên giá đèn tức là Hội Thánh, nơi cử hành việc thờ phụng xứng hợp trong thần khí, để chiếu soi mọi người.

 

Quả vậy, nếu chữ viết không được hiểu theo nghĩa tinh thần th́ trong cách diễn tả, nó chỉ có nghĩa giới hạn, và những điều được viết ra không có sức đi vào tâm hồn. Vậy ngọn đèn (tức là lư trí làm cho trí thức rực sáng), chúng ta thắp lên nhờ chiêm niệm và hành động th́ đừng lấy thùng mà úp lại. Cũng đừng để cho ḿnh bị buộc tội giam hăm sức mạnh vô song của đức khôn ngoan và chữ viết. Nhưng hăy đặt đèn trên giá là Hội Thánh, để trên cao của chiêm niệm đích thực, Hội Thánh chiếu giăi ánh sáng đạo lư của Thiên Chúa cho mọi người.

 

Xướng đáp Ga 12,35b.36 ; 9,39a

X Anh em hăy bước đi bao lâu anh em c̣n có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt anh em.

* Bao lâu anh em c̣n có ánh sáng, hăy tin vào ánh sáng.

Đ Tôi đến thế gian này cho người không xem thấy được thấy. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…

 

///THỨ NĂM

Bài đọc 1 Dcr 8,1-17.20-23

Chính Ta sẽ cứu các ngươi

Rồi ra Thiên Chúa sẽ thắng. Dân Ítraen, nói đúng ra là những đại diện tiêu biểu nhất, vẫn tin chắc như vậy, ngay cả vào những giai đoạn đau thương nhất của lịch sử. Hơn bao giờ hết, điều này xem ra như một phép lạ. Nhưng có ǵ là không thể với Chúa đâu !

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria

1 Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau :

2 Đức Chúa các đạo binh phán thế này. V́ Xion, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng v́ nó.

3 Đức Chúa phán thế này : Ta đă trở lại Xion, Ta sẽ ngự lại ở Giêrusalem. Giêrusalem sẽ được gọi là Thànhtrungtín và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh.

 

4 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Trên những quảng trường Giêrusalem các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ. Ai nấy tay chống gậy v́ tuổi thọ đă cao.

 

5 Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.

6 Đức Chúa các đạo binh phán như sau : Nếu đó là điều không thể được đối với số dân c̣n sót lại  trong những ngày ấy,  th́ cũng là điều không thể được với Ta chăng ? Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.

7 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giêrusalem. Chúng sẽ là dân của Ta ; c̣n Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.

 

9 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Đền Thờ của Đức Chúa các đạo binh để tái thiết Thánh Điện, các ngươi hăy mạnh bạo lên !10 V́ trước những ngày ấy, người ta th́ không có lương mà súc vật cũng chẳng có ǵ ; người người qua lại chẳng được b́nh an, v́ vướng kẻ thù; Ta đă làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia.11 Nhưng bây giờ đối với số dân c̣n sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.

 

12 Đây là hạt giống b́nh an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân c̣n sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp.13 Hỡi nhà Giuđa và nhà Ítraen, các ngươi đă thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, th́ Ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Đừng sợ, cứ mạnh bạo lên.

14 Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán như sau : Ta đă quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận-  Đức Chúa các đạo binh phán-  và Ta đă không hối tiếc,15 th́ trong những ngày này Ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Giêrusalem và cho nhà Giuđa như thế. Đừng sợ !

16 Đây là những điều các ngươi phải thi hành : Hăy nói thật với nhau ; nơi cổng thành của các ngươi, hăy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử.17 Chớ để ḷng mưu điều ác hại nhau ; đừng ưa chuộng thề gian, v́ Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của Đức Chúa.

 

20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn c̣n tuôn đến.21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng : "Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và t́m kiếm Đức Chúa các đạo binh ; cả tôi nữa, tôi cũng đi ! "

22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến t́m kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Giêrusalem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại.

 

23 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđa mà nói : "Chúng tôi muốn đi với anh em, v́ chúng tôi đă nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em."

 

Xướng đáp Dcr 8,7.9a ; Cv 3,28

X Đức Chúa phán thế này : Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

* Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói, các ngươi hăy mạnh bạo lên !

Đ Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đă lập với cha ông anh em, hăy nghe lời Đức Chúa : *

 

Bài đọc 2

Này Ta sẽ cứu dân Ta

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Bạn đừng nghĩ ḿnh bị miễn cưỡng lôi kéo, v́ linh hồn được lôi kéo bởi t́nh yêu. Chúng ta không phải sợ những kẻ cân nhắc lời nói mà không hiểu biết ǵ về những sự việc liên quan đến Thiên Chúa. Có khi họ trách rằng : “Tôi tự ư tin thế nào được, nếu tôi bị lôi kéo ?” Tôi nói : “Tự ư một phần, nhưng bạn cũng được sự thích thú lôi kéo nữa.”

 

Bị sự thích thú lôi kéo nghĩa là ǵ ? Hăy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Người sẽ cho được phỉ chí toại ḷng. Khi thưởng thức bánh thơm từ trời, th́ tâm hồn cũng được vui thoả. Nếu được nói như một thi sĩ kia rằng : “Ai mà chẳng bị điều thích thú lôi kéo”, bị lôi kéo không phải bởi nhu cầu mà bởi sự thích thú, không phải do sự bó buộc mà là do niềm vui sướng, th́ chúng ta cũng phải nói : con người được lôi kéo đến cùng Đức Kitô, khi lấy làm vui sướng v́ sự thật, vui sướng v́ hạnh phúc, vui sướng v́ đức công chính, vui sướng v́ sự sống đời đời : tất cả là Đức Kitô.

 

Vậy phải chăng các giác quan của thân xác có những thích thú của chúng mà tâm hồn lại không được có những thích thú của ḿnh ? Nếu tâm hồn không có những thích thú của ḿnh th́ tại sao lại nói :

Phàm nhân t́m bóng Ngài trú ẩn,

họ được no say yến tiệc nhà Ngài.

nơi suối hoan lạc Ngài cho hưởng thoả thuê.

Ngài quả là nguồn sống,

nhờ ánh sáng của Ngài,

chúng con được nh́n thấy ánh sáng ?

 

Hăy cho tôi một người biết yêu, người ấy sẽ cảm nhận được điều tôi nói. Hăy cho tôi một người đang ước mong, hăy cho tôi một người đang đói, hăy cho tôi một người đang dấn thân trong cuộc lữ hành cô đơn và đang khao khát mong mỏi tới nguồn suối nơi quê hương vĩnh cửu. Hăy cho tôi một người như thế, người ấy sẽ hiểu được tôi muốn nói ǵ. C̣n nếu tôi nói với một kẻ lạnh lùng, người ấy sẽ không hiểu được điều tôi nói.

 

Giơ cành lá xanh cho con chiên, bạn sẽ lôi kéo nó. Ch́a hạt dẻ cho đứa trẻ con, nó sẽ bị lôi kéo. Bị lôi kéo đi đâu, nó sẽ tới đó. Nó bị lôi kéo v́ yêu thích ; nó bị lôi kéo mà thân xác không hề hấn ; nó bị lôi kéo v́ ḷng vấn vương. Vậy, nếu những sự vui sướng và thích thú trần gian như vừa kể trên c̣n có sức lôi kéo khi được tỏ bày ra trước mắt những người yêu thích nó, đúng như câu : “Ai mà chẳng bị điều ḿnh yêu thích lôi kéo”, th́ không lẽ Đức Kitô là Đấng đă được Chúa Cha mặc khải, lại không có sức lôi kéo sao?

 

Quả thật, linh hồn ao ước điều ǵ mạnh mẽ hơn chân lư ? Tại sao linh hồn như có yết hầu phải khao khát, phải ước ao cho cái giống như thực quản bên trong được lành mạnh, hầu phán đoán những điều chân thật, nếu không phải là để đón nhận như của ăn thức uống, sự khôn ngoan, đức công chính, chân lư và vĩnh cửu ?

 

Thật vậy, Chúa nói : Phúc thay ai khao khát nên người công chính. Người nhắm đến những kẻ đang ở đây. Rồi người giải thích : V́ họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả ḷng. Ở đâu vậy ? Thưa ở kia. Rồi Người như nói tiếp : Ta sẽ ban cho người ấy điều nó ưa thích. Ta sẽ ban cho nó điều nó hy vọng ; nó sẽ thấy điều nó đă tin mà tới nay vẫn chưa thấy ; nó sẽ ăn cái nó đói, nó sẽ được thoả măn về điều nó khát khao. Bao giờ ? Trong ngày kẻ chết sống lại, v́ Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

 

Xướng đáp Ga 6,44.45

X Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đă sai tôi không lôi kéo người ấy.

* Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, th́ sẽ đến với tôi,

Đ Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ SÁU

Bài đọc 1 Ml 1,1-14 ; 2,13-16

Cảnh cáo thái độ lơ là của tư tế

Thói hà tiện và thờ ơ cũng len lỏi được vào những lănh vực vẫn được xem là thánh thiêng hơn cả. Nguy cơ c̣n lớn hơn biết chừng nào trong việc thờ phượng theo Thần Khí như Giao ước mới chủ trương, tất cả phải được dành riêng cho Thiên Chúa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakhi.

1, 1 Lời sấm. Lời Đức Chúa phán với Ítraen qua trung gian ông Malakhi.

2 Ta đă yêu thương các ngươi, Đức Chúa phán.  Thế mà các ngươi nói : Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào ?  Êxau chẳng phải là anh của Giacóp sao ?  sấm ngôn của Đức Chúa. Vậy mà Ta lại yêu thương Giacóp.3 C̣n Êxau, Ta đă ghét nó. Ta đă biến núi non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói.

 

4 Nếu Êđôm nói : "Chúng ta đă bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát." Đức Chúa các đạo binh phán thế này : phần chúng, chúng cứ tái thiết ; phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là "lănh thổ của gian ác" và "dân bị Đức Chúa giáng cơn thịnh nộ đến muôn đời."5 Mắt các ngươi sẽ thấy điều đó và các ngươi sẽ nói : Đức Chúa vĩ đại, ở cả bên ngoài lănh thổ Ítraen.

 

6 Con phải kính trọng cha ; tôi tớ kính trọng chủ. Vậy nếu Ta là cha, th́ đâu là ḷng kính trọng Ta ? Và nếu Ta là chủ, th́ đâu là niềm kính sợ Ta ? Đức Chúa các đạo binh phán với các ngươi là những tư tế khinh thường danh Ta.  Nhưng các ngươi nói : "Chúng con khinh thường danh Ngài ở chỗ nào ?" 7 Khi các ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của Ta  các ngươi lại nói : "Chúng con đă làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ nào ?”  Khi các ngươi nói : "Chính bàn của Đức Chúa đáng tởm."8 Khi các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao ? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao ? Hăy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng ḷng với ngươi chăng ? Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không ? 

 

Đức Chúa các đạo binh phán.9 Vậy giờ đây, các ngươi hăy làm cho nét mặt Thiên Chúa dịu lại để Người đoái thương chúng ta. Chính tay các ngươi làm như thế  liệu Người có sẵn sàng đón nhận không ?  Đức Chúa các đạo binh phán.10 Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ của Ta ? Ta chẳng hài ḷng chút nào về các ngươi,  Đức Chúa các đạo binh phán , và Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng.11 Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân ; và ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính Danh Ta, bởi v́ Danh Ta thật cao cả giữa chư dân,  Đức Chúa các đạo binh phán.12 Thế mà các ngươi lại làm ô uế Danh Ta, khi nói : Bàn của Chúa Thượng ô uế và thức ăn của Người đáng ghê tởm.

 

13 Các ngươi nói : Thật là phiền ! Và các ngươi coi thường Ta,  Đức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng ?  Đức Chúa phán.14 Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang t́ tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính Ta là Đức Vua cao cả,  Đức Chúa các đạo binh phán , và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

 

2, 13 C̣n đây là điều thứ hai các ngươi phải làm là đổ đầy nước mắt lên bàn thờ Đức Chúa, vừa khóc lóc vừa rên siết, v́ Người không c̣n đoái nh́n lễ vật, cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng nữa.14 Các ngươi nói : Tại sao vậy ? Bởi v́ Đức Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đă cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đă phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi.15 Người đă chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao ?

 

Vậy hữu thể duy nhất này t́m cái ǵ ? Một ḍng dơi của Thiên Chúa. Các ngươi hăy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đă cưới trong tuổi thanh xuân.16 Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ,  Đức Chúa, Thiên Chúa Ítraen phán , và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân,  Đức Chúa các đạo binh phán. Hăy coi chừng và chớ phản bội.

 

Xướng đáp Ml 2,5.6a ; Tv 109,4

X Giao ước của Ta với hàng tư tế là sự sống và sự b́nh an : Ta đă ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho chúng.

* Miệng chúng nói lời lẽ chân thật, và môi chúng, không nói lời gian ác.

Đ Đức Chúa đă một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng : Muôn thuở con sẽ là thượng tế, theo phẩm trật Menkixêđê. *

 

Bài đọc 2

Ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính danh Ta

 

Trích sách Thành Đô Thiên Chúa của thánh Âutinh, giám mục.

Hy lễ đích thực là mọi công việc chúng ta làm để gắn bó với Thiên Chúa, hầu gây dựng một xă hội thánh thiện, nghĩa là công việc nhằm mục đích đạt tới sự thiện làm cho chúng ta có thể thực sự được hạnh phúc. Bởi đó, ngay cả ḷng thương xót để giúp người ta, nếu được thể hiện không phải v́ Thiên Chúa th́ cũng không phải là hy lễ. Quả vậy, dù hy lễ được thể hiện hay dâng hiến do con người th́ nó vẫn là một thực tại thần linh, nên người Latinh xưa mới dùng từ hy lễ để gọi thực tại đó.

 

V́ thế, chính con người một khi được thánh hoá nhân danh Thiên Chúa và được hiến dâng cho Người, nghĩa là chết đối với thế gian để sống cho Thiên Chúa th́ gọi đó là hy lễ. Điều này cũng liên hệ đến ḷng thương xót mà mỗi người thể hiện đối với chính ḿnh. V́ thế, có lời chép rằng : Bạn hăy thương xót linh hồn bạn bằng cách làm đẹp ḷng Thiên Chúa.

 

Những công việc chúng ta làm do ḷng thương xót, cho chính ḿnh hay cho tha nhân mà quy về Thiên Chúa, th́ đó là những hy lễ đích thực ; những việc ấy chúng ta làm không nhằm mục đích nào khác ngoài mục đích giải thoát chúng ta khỏi t́nh trạng khốn cùng và nhờ thế làm cho chúng ta được hạnh phúc, điều này không thể thực hiện nếu không phải nhờ hạnh phúc được nói đến trong câu : Hạnh phúc của con là được ở kề bên Chúa.

 

Do đó, toàn thể thành đô đă được cứu chuộc, tức là cộng đoàn và đoàn thể các thánh hẳn là hy lễ phổ quát, mà vị Thượng Tế dâng lên Thiên Chúa. Vị Thượng Tế này đă dâng chính ḿnh v́ chúng ta trong cuộc thương khó, để chúng ta trở nên thân thể của Người là đầu rất mực cao trọng trong thân phận tôi đ̣i. Quả thật, Người đă hiến dâng thân phận tôi đ̣i. Trong thân phận này, Người được dâng hiến. Trong thân phận này, Người vừa là trung gian, vừa là tư tế, vừa là hy lễ.

 

V́ thế, thánh Phaolô Tông Đồ khuyên chúng ta hiến dâng thân ḿnh làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp ḷng Thiên Chúa, theo cách thức xứng hợp để chúng ta thờ phượng Người, và đừng có rập theo đời này, nhưng hăy cải biến con người chúng ta bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ư của Thiên Chúa : cái ǵ tốt, cái ǵ đẹp ḷng Thiên Chúa, cái ǵ hoàn hảo, v́ chính chúng ta là hy lễ trọn vẹn.

 

Người lại thêm : Dựa vào ân sủng Thiên Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em : đừng đi quá mức khi đánh giá ḿnh, nhưng hăy đánh giá ḿnh cho đúng mức, mỗi người theo lượng đức tin Thiên Chúa đă phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, th́ chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đời với nhau như những bộ phận trong một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người.

 

Đó là hy lễ của các Kitô hữu : Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Hy lễ này, Hội Thánh cũng thường cử hành trên bàn thờ trong bí tích mà các tín hữu đều biết. Tại đây, Hội Thánh được tỏ cho thấy là trong hy lễ ḿnh hiến dâng th́ chính Hội Thánh cũng được dâng hiến.

 

Xướng đáp Mk 6,6a.8 ; Đnl 10,14.12a

X Dân tự hỏi : Tôi sẽ mang ǵ vào chầu Đức Chúa ? Ngôn sứ đáp : Hỡi người, bạn đă được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đ̣i hỏi bạn.

* Phải kính sợ Đức Chúa, đi theo mọi đường lối của Người, và yêu mến phụng thờ Người hết ḷng.

Đ Đức Chúa, Thiên Chúa của bạn làm chủ đất trời cùng muôn loài trong đó. Người có đ̣i hỏi bạn điều ǵ khác đâu ngoài việc *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 Ml 3,1-24

Ngày Đức Chúa ngự đến

Một lần nữa, ngôn sứ lại nói với chúng ta về ngày của Đức Chúa. Nhận thức về tội lỗi đă sâu sắc hơn : nếu không chuẩn bị tâm hồn để chờ đón Chúa, th́ ngày của Người sẽ khủng khiếp đến độ không một người công chính nào có thể đứng vững.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malakhi.

1 Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi t́m kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Ḱa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến,  Đức Chúa các đạo binh phán.2 Ai chịu nổi ngày Người đến ? Ai đứng được khi Người xuất hiện ? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt.3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc ; Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính.

 

4 Lễ vật của Giuđa và của Giêrusalem sẽ làm đẹp ḷng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.5 Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử ; Ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thuỷ, các kẻ ngoại t́nh, bọn thề gian cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ ; chống lại kẻ áp bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ Ta,  Đức Chúa các đạo binh phán.

 

6 Quả thật, chính Ta là Đức Chúa, Ta không hề thay đổi ; c̣n các ngươi là con cái Giacóp, các ngươi vẫn là thế.7 Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đă trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hăy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi.  Đức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi nói : "Chúng tôi sẽ trở lại thế nào ?” 8 Người phàm có được phép lường gạt Thiên Chúa không ? Vậy mà các ngươi đă lường gạt Ta.  Các ngươi nói : "Chúng tôi lường gạt Ngài ở chỗ nào ?”  Về thuế thập phân và phần trích dâng.9 Chính các ngươi đang mắc tai hoạ, thế mà các ngươi lại lường gạt Ta, các ngươi và toàn dân.

 

10 Các ngươi hăy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hăy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không ?  Đức Chúa các đạo binh phán.11 V́ các ngươi, Ta đă ngăn cản không cho cào cào phá hoại hoa màu ruộng đất của các ngươi, không để cho nho ngoài đồng không sinh trái,  Đức Chúa các đạo binh phán.12 Mọi dân tộc sẽ khen các ngươi có phúc, v́ các ngươi sẽ là mảnh đất xinh đẹp,  Đức Chúa các đạo binh phán.

 

13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta.  Đức Chúa phán  thế mà các ngươi lại bảo : "Chúng tôi có nói ǵ chống lại Ngài đâu ?”14 Các ngươi nói : "Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi ?15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc ; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn ǵ."16 Bấy giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau : Đức Chúa đă để ư và Người đă nghe : một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính Danh Người.

 

17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng,  Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng ḿnh.18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.19 V́ này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả ḷ. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng  Đức Chúa các đạo binh phán  không c̣n chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.

 

20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng.21 Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, v́ chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động,  Đức Chúa các đạo binh phán.

 

22 Các ngươi hăy ghi nhớ Luật Môsê, tôi trung của Ta. Trên núi Khôrếp, Ta đă truyền cho nó các chỉ thị và phán quyết để toàn thể Ítraen thi hành.

 

23 Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đă bị án tru diệt.

 

Xướng đáp Ml 3,1 ; Lc 1,7b

X Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta

* và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi t́m kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Ḱa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến.

Đ Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. *

 

Bài đọc 2

Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối

 

Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticanô II, về Hội Thánh trong thế giới ngày nay.

Sự hoà nhập giữa thành đô trần thế và thành đô thiên quốc chỉ nhờ đức tin mới nhận thấy được. Ngay cả lịch sử loài người vẫn c̣n là một mầu nhiệm ; lịch sử này bị xáo trộn v́ tội lỗi cho tới khi phúc phận làm con Thiên Chúa được tỏ hiện rơ ràng nhờ mặc khải đầy đủ.

 

Thực vậy, khi theo đuổi mục đích riêng của ḿnh là đem lại ơn cứu độ, Hội Thánh không những chia sẻ sự sống thần linh với con người, mà c̣n tuôn đổ ánh sáng khắp hoàn cầu, bằng cách đặc biệt chữa lành và nâng cao nhân phẩm, củng cố t́nh đoàn kết trong xă hội loài người, làm cho sinh hoạt hằng ngày của nhân loại thấm nhuần định hướng và ư nghĩa sâu xa hơn.

 

Như thế, nhờ mỗi phần tử và toàn thể cộng đồng, Hội Thánh tin ḿnh có thể đóng góp nhiều để làm cho gia đ́nh và lịch sử loài người nên nhân ái hơn.

Khi giúp đỡ thế giới và nhận được nhiều từ thế giới mang lại, Hội Thánh hướng đến điều duy nhất này là làm sao triều đại Thiên Chúa mau đến và toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu độ.

 

Quả thật, mọi điều thiện hảo mà dân Chúa, trong thời gian lữ hành trên trần thế, có thể đem đến cho gia đ́nh nhân loại, đều phát xuất từ điều này : Hội Thánh là bí tích mang ơn cứu độ cho mọi người, vừa biểu lộ, vừa thực hiện mầu nhiệm t́nh yêu của Thiên Chúa đối với con người.

 

Nhờ Ngôi Lời của Thiên Chúa, vạn vật được tạo thành. Ngôi Lời đă làm người, đă thực sự là người, nhờ đó, Người cứu độ mọi người quy tụ vạn vật dưới quyền thủ lănh của ḿnh. Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy chiếu cho mọi khát vọng và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui cho mọi tâm hồn, là Đấng làm thoả măn trọn vẹn mọi ước mong của ḷng người, Người là Đấng đă được Chúa Cha làm cho sống lại từ trong kẻ chết ;

 

Chúa Cha đă tôn vinh và đặt Người ngự bên hữu, khi cho Người làm thẩm phán kẻ sống và kẻ chết. Được sinh động và quy tụ trong Thần Khí của Chúa Cha, chúng ta tiến bước về thời kỳ lịch sử nhân loại hoàn tất, thời kỳ hoàn toàn phù hợp với ư định yêu thương của Người : là quy tụ mọi loài trong trời đất dưới quyền một thủ lănh là Đức Kitô.

 

Chính Chúa nói : Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc người ấy làm. Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi nguyên và Tận cùng.

 

Xướng đáp Cv 10,36 ; 4,12 ; 10,42

X Thiên Chúa đă gửi đến lời loan báo Tin Mừng b́nh an, nhờ Đức Giêsu Kitô ;

* Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người ; ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ.

Đ Chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước ǵ ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn măi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy Chúng con cầu xin…