(nguồn: web. gpcantho.com)

TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

Các ngôn sứ của cuộc xét xử : Tất cả các ngôn sứ của Ítraen đều ít nhiều đề cập đến ngày ĐỨC CHÚA ngự đến xét xử thế gian. Tất cả các biến cố may lành hay rủi ro của lịch sử thánh đều được giải thích như những dấu hiệu báo trước cuộc xét xử cuối cùng và toàn diện. Đặc biệt hơn cả là loại văn khải huyền, hoàn toàn hướng về giai đoạn cuối cùng, nói một cách mạnh mẽ về ngày xét xử, và đằng sau các thăng trầm của lịch sử, thấy ngày đó đă tới gần. Nên nếu có đọc các đoạn văn này vào những tuần cuối cùng của năm phụng vụ th́ cũng là chuyện dễ hiểu. Mối quan tâm của chúng ta hướng về ngày mọi sự được hoàn tất trong Nước Thiên Chúa, trong lúc Mùa Vọng đang tới gần.

 

Đề tài trên đây được gần như cả sách Đanien làm Sáng tỏ. Một đoạn trích trong sách Giôen, ngôn sứ của một thời đại không được biết rơ, nhân một nạn châu chấu, cũng mạnh mẽ loan báo ngày Thiên Chúa xét xử. Chúng ta c̣n đọc hầu hết bản văn của một ngôn sứ vô danh, được bỏ vào Sách Dacaria từ chương 9. Tuy không có những nét đặc thù rơ rệt của loại văn khải huyền như sách Đanien, hai tác giả vừa nói trên đây cũng có nhiều điểm tương đồng với Đanien, nổi bật nhất là cả hai đều hướng về thời cánh chung, mọi sự như đang ở vào giai đoạn hoàn tất trong Nước Thiên Chúa.

 

Trong cuốn Dacaria đệ nhị này, ngoài đề tài trên đây, ta c̣n thấy tác giả đề cập đến những thử thách cam go chờ đợi dân Thiên Chúa trước khi thời cuối cùng xảy đến ; tác giả cùng gợi lên h́nh ảnh một đấng Mêsia khiêm nhường, bị khinh chê và chịu đau khổ. Nếu các tác giả sách Tin Mừng đă có lư khi nh́n thấy ở đây lời báo trước cuộc thương khó của Chúa Kitô, th́ ta cũng nên nhớ rằng tất cả lịch sử Hội Thánh, liên kết với cuộc thương khó của Chúa Kitô đă khiến lời tiên tri kia thành hiện thực : cho đến khi việc xét xử diễn ra, cuộc chiến với thần khí sự dữ vẫn tiếp tục, và ai đứng vững đến cùng mới là người được cứu độ.

 

CHÚA NHẬT

 

Bài đọc 1 (Ge 2,21  3,5)

Thời cuối cùng

Nhân một nạn châu chấu, Giôen loan báo thời cuối cùng. Tác giả mượn những h́nh ảnh của đời sống nông thôn như ruộng lúa, mùa gặt, bồn đạp nho, tiệc tùng, v.v... để báo trước ngày Thiên Chúa đến. Người là bạn hữu của loài người. Người sẽ đổ tràn Thần Khí trên mọi xác phàm trước khi ngày xét xử diễn ra.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giôen.

2, 21 Hỡi đất đai, đừng sợ, hăy hoan hỷ vui mừng, v́ ĐỨC CHÚA đă làm những việc lớn lao.

22 Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ, v́ đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào.

23 Hỡi con cái Xion, hăy vui mừng hoan hỷ v́ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chính Người đă ban cho anh em mưa đầu mùa bởi v́ Người thành tín. Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên anh em, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước.

 

24 Lúa ḿ đầy ắp sân, rượu mới, dầu tươi tràn bể chứa.

25 "Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa v́ sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu : đó là đạo binh lớn chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi.

 

26 Các ngươi sẽ được ăn no nê thoả thích, và sẽ ca tụng danh ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đă làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.

27 Các ngươi sẽ biết rằng giữa Ítraen, có Ta hiện diện, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, không có chúa nào khác. Và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa."

 

3, 1 "Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.

2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi tớ nam nữ.

3 Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.

4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng.

 

5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA sẽ được ơn cứu độ, v́ trên núi Xion và tại Giêrusalem sẽ có những người được thoát nạn như lời ĐỨC CHÚA đă phán. Và sẽ có những người được ĐỨC CHÚA kêu gọi trong số những kẻ c̣n sống sót."

 

Xướng đáp Lc 21,25-31 ; Mc 13,33

X Sẽ có những điềm lạ trên mật trời, mặt trăng và các v́ sao. Dưới đất, muôn dân sẽ hoang mang lo lắng.

* Khi thấy những điều đó xảy ra th́ hăy biết : triều đại Thiên Chúa đă đến gần.

Đ Anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện, v́ anh em không biết khi nào thời ấy đến. *

 

Bài đọc 2

Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hăi

 

Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âutinh, giám mục.

Hỡi cây cối rừng xanh, hăy reo mừng trước nhan Thiên Chúa, v́ Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Trước đây, Người đă ngự đến, và sau này Người c̣n ngự đến nữa. Trước đây, tiếng Người đă vang lên trong Tin Mừng : Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà ngự đến.

 

Từ nay là khi nào ? Phải chăng sau này, khi muôn dân trên mặt đất đấm ngực khóc than, Người mới ngự đến ? Không phải vậy, v́ trước đó, qua những kẻ Người sai đi rao giảng, Người đă ngự đến rồi, và thế là Người đă hiện diện khắp mặt đất. Người ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để khi Người ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hăi.

 

Vậy người Kitô hữu phải làm ǵ ? Phải sử dụng thế nào mà không nô lệ cho thế gian. Nghĩa là thế nào ? Có mà như không có. Đó là điều thánh Tông Đồ nói : Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng c̣n bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hăy sống như không có. Ai khóc lóc, hăy làm như không khóc ; ai vui mừng như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hăy làm như không có ǵ cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hăy làm như chẳng hưởng, v́ bộ mặt thế gian này đang biến đi.

 

Tôi muốn anh em không phải bận tâm lo lắng điều ǵ. Kẻ không bận tâm lo lắng điều ǵ th́ an ḷng chờ đợi ngày Chúa của ḿnh ngự đến. V́, sợ Chúa Kitô đến th́ c̣n ǵ là yêu mến Người ? Thưa anh em, chúng ta không xấu hổ sao ? Yêu mến Người mà lại sợ Người đến, đă chắc là yêu mến Người chưa ? Hay chúng ta c̣n yêu tội của ḿnh hơn ? Phải ghét tội đă, rồi hăy yêu mến Đấng sẽ đến trị tội. Dầu chúng ta muốn hay không, Người cũng sẽ ngự đến. Người sẽ ngự đến, và bạn không biết Người đến lúc nào ; mà nếu Người gặp thấy bạn đă chuẩn bị sẵn sàng, th́ không biết cũng chẳng thiệt hại chi.

 

Hỡi cây cối rừng xanh, hăy reo mừng . Trước kia, Người đă đến và sau này Người sẽ đến xét xử trần gian. Người sẽ gặp thấy niềm vui của những kẻ tin vào Người khi Người ngự đến lần thứ nhất : họ vui mừng v́ Người ngự đến.

 

Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lư của Người . Đường công chính nào và chân lư nào vậy ? Người sẽ tập hợp những kẻ được tuyển chọn lại bên Người để cùng Người xét xử, c̣n những kẻ khác, Người tách riêng ra ; Người đặt một nhóm bên phải, một nhóm bên trái. C̣n ǵ công bằng hơn, c̣n ǵ chính xác hơn điều này : những ai không muốn xót thương người khác trước khi vị Thẩm Phán ngự đến, th́ đừng mong vị Thẩm Phán xót thương ?

 

C̣n những kẻ đă muốn xót thương, th́ sẽ được xét xử với ḷng xót thương. Người sẽ nói với những kẻ được đặt bên phải Người rằng : Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hăy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Rồi Người biểu dương những công việc của ḷng xót thương : v́ xưa Ta đói, các người đă cho ăn ; Ta khát, các ngươi đă cho uống.

 

C̣n những kẻ bên trái, Người trách họ thế nào ? Người trách họ không muốn xót thương người khác. Rồi họ sẽ đi đâu ? Hăy vào lửa đời đời. Nghe phán quyết đáng sợ ấy, người ta lớn tiếng kêu gào. Nhưng một thánh vịnh khác nói như sau : Thiên hạ muôn đời c̣n tưởng nhớ chính nhân ; họ không lo phải nghe tin dữ. Tin dữ nào vậy ? Đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Người vui mừng v́ được nghe phán quyết nhân hậu, sẽ không phải sợ tin dữ. Đường công chính là vậy, chân lư là vậy.

 

Phải chăng v́ bạn bất chính mà vị Thẩm Phán lại không công chính ? Hay v́ bạn dối trá mà chân lư không thật ? Nhưng nếu muốn được xót thương th́ bạn hăy xót thương trước khi Người ngự đến : hăy tha thứ khi bạn bị xúc phạm ; hăy cho khi bạn được sung túc. Nhưng bạn lấy của ai mà cho nếu không phải là của Chúa ? Nếu bạn lấy của riêng mà cho th́ quảng đại đấy ; c̣n lấy của Chúa mà cho th́ cũng chỉ là trả lại Người thôi.

Bạn có ǵ mà bạn đă không nhận lănh ? Của lễ rất đẹp ḷng Thiên Chúa là : thương xót, khiêm nhường, biết ơn, hoà thuận, bác ái. Chúng ta hăy đem theo những lễ vật này, và sẽ được an tâm mà chờ đợi ngày vị Thẩm Phán ngự đến xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lư của Người.

 

Xướng đáp Mt 16,27 ; Tv 95,13

X Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người.

* Và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Đ Người sẽ xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lư của Người. *

 

Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum):

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ HAI

Bài đọc 1 Ge 4,1-3,9-21

Hạnh phúc vĩnh cửu tiếp theo sau cuộc xét xử cuối cùng

 

Thiên Chúa xét xử hết mọi người. Ai sống ngay thẳng và được nhập vào Chúa Kitô, sẽ được hưởng niềm vui dành cho thọ tạo được t́nh yêu Thiên Chúa đổi mới.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giôen.

4,1 "Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy, khi Ta phục hồi Giuđa và Giêrusalem,

2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân, đưa xuống cánh đồng Giôsaphát. Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng về vấn đề Ítraen là dân Ta và sản nghiệp của Ta : chúng đă phân tán dân Ta giữa các dân các nước, đă chia cắt đất đai của Ta.

3 Chúng đă đem dân Ta ra bắt thăm, đổi bé trai lấy kỹ nữ, bán bé gái mua rượu mà uống." 9 Giữa các dân các nước, hăy cao giọng loan báo điều sau đây : Hăy thánh hoá ḿnh để sẵn sàng ứng chiến, hăy động viên tinh thần các dũng sĩ. Hết mọi người lính chiến, cứ tiến tới, cứ xông lên !

 

10 Hăy lấy cuốc lấy cày đúc thành gươm đao, lấy hái lấy liềm rèn nên giáo mác. Kẻ yếu nhược cũng nói : "Ta đây trang dũng sĩ !"

11 Mọi dân nước chung quanh, hăy mau mau chạy lại, đến tập hợp ở đó. Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài gửi xuống các dũng sĩ của Ngài.

12 "Các dân nước hăy bắt đầu di chuyển, tiến lên cánh đồng Giôsaphát, v́ tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.

 

13 Các ngươi hăy tra liềm vào, v́ đă tới mùa lúa chín. Hăy đến mà đạp nho v́ bồn ép đă đầy, bồn chứa đă trào ra, v́ sự gian ác của chúng quá nhiều."

14 Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm, v́ Ngày của ĐỨC CHÚA đă gần kề, trong cánh đồng Chung Thẩm. 15 Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các v́ sao chẳng c̣n chiếu sáng.

16 Từ Xion ĐỨC CHÚA la ầm lên, từ Giêrusalem tiếng Người vang dội, trời và đất chuyển rung. Nhưng ĐỨC CHÚA là nơi cho dân Người nương náu, là nơi trú ẩn cho con cái Ítraen.

 

17 "Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, Đấng ngự tại Xion, núi thánh của Ta. Giêrusalem sẽ là nơi thánh, người ngoại quốc sẽ chẳng c̣n qua đó nữa." 18 Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề, từ mọi khe suối Giuđa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch nước từ Nhà ĐỨC CHÚA sẽ vọt ra tưới thung lũng Síttim.

 

19 Aicập sẽ nên chốn hoang tàn, Êđôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu, v́ chúng đă dùng bạo lực sát hại con cái Giuđa : chúng đă đổ máu người vô tội trên đất của họ.

20 Nhưng Giuđa sẽ có người ở măi măi, Giêrusalem sẽ có người ở đến muôn đời.

21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ, Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng." ĐỨC CHÚA ngự tại Xion.

 

Xướng đáp Ge 4,18 ; Kh 22,17.1

X Ngày ấy, núi non sẽ chảy sữa tràn trề ; từ mọi khe suối Giuđa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch nước từ Nhà ĐỨC CHÚA sẽ vọt ra.

* Ai khát, hăy đến ; ai muốn, hăy đến lănh nước trường sinh mà không phải trả tiền.

Đ Thiên thần chỉ cho tôi thấy con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên. *

 

Bài đọc 2

Ai thắng sẽ không bao giờ bị cái chết thứ hai làm hại

 

Trích khảo luận của thánh Phungienxiô, giám mục Rutpê, về ơn tha tội.

Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không c̣n hư nát. Khi nói chúng ta, thánh Phaolô muốn ám chỉ những người lúc bấy giờ đang được liên kết với thánh nhân và các cộng sự viên của người, nhờ t́nh hiệp thông trong Hội Thánh và đời sống ngay chính. Họ sẽ được biến đổi sau này cùng với thánh nhân. Nhưng thánh nhân c̣n nói rơ phẩm chất của sự biến đổi ấy là ǵ.

 

Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Vậy để những người đó được hưởng ơn biến đổi sau này là phần thưởng xứng đáng, th́ hiện nay họ cần phải được biến đổi trước, nhờ ơn thánh dồi dào. Thế nên, phần thưởng là ơn biến đổi sau này, được hứa ban cho những ai trong cuộc sống hiện tại đă được biến đổi từ xấu xa nên tốt lành.

 

Nhờ ơn công chính hoá và phục sinh thiêng liêng, ơn thánh đang bắt đầu thực hiện nơi họ cuộc biến đổi do Thiên Chúa. Sau cùng, nhờ sự phục sinh thân xác, ơn biến đổi đă ban cho người công chính sẽ đạt tới mức thập toàn, và họ sẽ được vinh quang trọn vẹn, vĩnh cửu và bất biến. Để được như vậy, ơn thánh trước hết phải biến đổi họ nên công chính, sau đó biến đổi họ thành vinh quang, ngơ hầu vinh quang vững bền và vĩnh cửu này sẽ tồn tại măi nơi họ.

 

Thật vậy, ở đời này, họ được biến đổi nhờ sự phục sinh lần thứ nhất khi họ được soi sáng để hoán cải, tức là khi họ từ cơi chết chuyển sang cơi sống, từ chỗ tội lỗi sang chỗ công chính, từ chỗ không tin đến chỗ tin, từ các hành vi xấu xa sang cuộc sống thánh thiện. V́ thế, cái chết thứ hai không có quyền hành ǵ trên họ. Sách Khải Huyền đă chép về họ rằng : Hạnh phúc thay kẻ dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền hành ǵ trên họ. Sách ấy cũng c̣n câu khác : Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Vậy cuộc phục sinh thứ nhất là việc hoán cải tâm hồn, c̣n cái chết thứ hai là khổ h́nh muôn kiếp.

 

V́ thế ai không muốn phải chịu h́nh phạt đời đời là cái chết thứ hai, th́ ở đời này, phải mau mắn tham dự vào cuộc phục sinh lần thứ nhất. Quả vậy, trong cuộc đời hiện tại, ai đă được biến đổi nhờ ḷng kính sợ Thiên Chúa, đă từ bỏ lối sống xấu xa mà sống tốt lành, th́ chính họ đă bước từ cơi chết sang cơi sống, và sau cùng họ cũng sẽ được biến đổi từ t́nh trạng hèn hạ sang địa vị vinh quang.

 

Xướng đáp Cl 3,34 ; Rm 6,11

X Anh em đă chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.

* Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Đ Anh em hăy coi ḿnh như đă chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ BA

Bài đọc 1 (Dcr 9,1 – 10,2)

Loan báo Đấng Mêsia

 

Hạnh phúc thiên đàng được hứa cho dân Chúa sau khi thoát khói ách quân thù. Với điều kiện phải noi gương vị Thủ Lănh khiêm tốn hiền hoà, từ bỏ mọi tham vọng, đợi chờ tất cả từ nơi Chúa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

9, 1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA loan truyền tới đất Khát rắc, và chọn Đamát làm chốn nghỉ ngơi, v́ ḍng dơi Aram cũng như mọi chi tộc Ítraen đều thuộc về ĐỨC CHÚA.

2 Lời ấy cũng loan truyền tới Khamát, giáp ranh với Ítraen, tới cả Tia và Xiđôn là những thành khôn ngoan có tiếng.

 

3 Tia đă xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát, gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.

4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết. Người đập tan tường luỹ mà xô xuống biển, c̣n chính thành th́ bị lửa thiêu.

5 Nh́n thấy thế, Átcơlôn sợ hăi ; và Gada quằn quại đớn đau. Cả Écrôn cũng vậy, v́ điều nó chờ mong đă tan thành mây khói. Gada chẳng c̣n vua, Átcơlôn không người cư ngụ,

6 Átđốt thành nơi ở cho đám con lai. Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hănh của người Philitinh,

 

7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm. Nó cũng sẽ thành số c̣n sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta, sẽ được kể như một thị tộc của Giuđa, và Écrôn sẽ được đối xử như người Giơvút.

8 Cạnh nhà của Ta, Ta sẽ đóng trại canh gác, đề pḥng người qua kẻ lại ; kẻ áp bức sẽ không c̣n sang đánh chúng nữa, v́ bây giờ chính Ta để mắt trông coi.

9 Nào thiếu nữ Xion, hăy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hăy vui sướng reo ḥ ! V́ ḱa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn c̣n theo mẹ.

 

10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Épraim và chiến mă khỏi Giêrusalem ; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ găy, và Người sẽ công bố hoà b́nh cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cơi đất.

11 Về phần ngươi, v́ Ta đă thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.

12 Hăy trở về pháo đài kiên cố, hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng. Chính ngày hôm nay, Ta tuyên bố : Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.

 

13 V́ Ta đă trương Giuđa làm cung nỏ, lấy Épraim làm tên bắn ; hỡi Xion, Ta sẽ kích động con cái ngươi chống lại con cái Giavan ; Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ.

14 ĐỨC CHÚA sẽ xuất hiện trên dân Người, mũi tên của Người sẽ phóng đi như tia chớp. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ thổi tù và, Người sẽ tiến bước trong gió băo phương nam.

15 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng, họ sẽ uống máu như uống rượu và đầy ứ như những chiếc b́nh rảy, như các góc bàn thờ.

 

16 Trong ngày đó, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người, như mục tử cứu thoát đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.

17 Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào ! Lúa ḿ làm cho thanh niên được nẩy nở và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi.

 

1 Hăy cầu xin ĐỨC CHÚA ban mưa vào lúc cuối mùa. Chính ĐỨC CHÚA làm cho chớp giật, Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.

2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá, lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian ; chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính v́ thế, họ phải ra đi, thảm năo ê chề, như đàn chiên không người chăn dắt.

 

Xướng đáp Dcr 9,9 ; Ga 12,14

X Nào thiếu nữ Xion, hăy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hăy vui sướng reo ḥ !

* Ḱa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn c̣n theo mẹ.

Đ Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép : *

 

Bài đọc 2

Ḱa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng Chính Trực, Đấng Cứu Độ

 

Trích bài giảng của thánh Anrê, giám mục Crêta.

Chúng ta hăy tung hô Đức Kitô, chúng ta hăy tung hô rằng : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh ĐỨC CHÚA, Vua Ítraen. Ta hăy lấy những lời trên đỉnh cây thập giá thay cho tàu lá mà tung hô Người. Ta hăy hân hoan nhập đoàn đi theo mà tôn vinh Người, không phải với những cành ôliu mà bằng những việc bác ái huynh đệ.

 

Ta hăy đem những khát vọng của tâm hồn làm như áo trải xuống dưới chân Người, để Người hoàn toàn vào trong chúng ta, chúng ta hoàn toàn ở trong Người, và để Người hoàn toàn tỏ ḿnh ra nơi chúng ta. Hăy nói với Xion lời của ngôn sứ : Hỡi thiếu nữ Xion, đừng lo sợ, nhưng hăy tin tưởng. Ḱa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn c̣n theo mẹ.

 

Người vốn là Đấng hiện diện ở mọi nơi và thâm nhập muôn loài, nhưng Người đă đến để thực hiện nơi ngươi công cuộc cứu độ muôn loài. Người không đến kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi hối cải ăn năn ; Người đă đến để kêu gọi những kẻ lạc vào đường tội lỗi. Thế nên, ngươi đừng lo sợ. Có Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, ngươi đừng run khiếp.

 

Hăy mở rộng tay đón nhận Đấng đă vẽ thành luỹ của ngươi trên tay Người. Hăy đón nhận Đấng đă đặt nền móng của ngươi trong bàn tay Người. Hăy đón nhận Đấng đă lănh lấy mọi sự của chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, và biến thành của Người. Vui mừng lên, hỡi thành mẹ Xion, đùng lo sợ, hăy mừng lễ. Hăy tôn vinh Người là Đấng thương xót, Người đến với chúng ta khi Người tiến vào thành. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hăy hớn hở vui mừng, hăy hát ca múa nhảy. Cùng với ngôn sứ Isaia là kèn vang của Chúa, chúng ta lớn tiếng tung hô : Vùng lên, bừng sáng lên, v́ ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như b́nh minh chiếu toả trên ngươi.

 

Ánh sáng nào vậy ? Đó là ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Theo tôi, đó là ánh sáng vĩnh cửu ; ánh sáng vượt trên thời gian, nhưng lại chiếu toả vào thời gian ; ánh sáng tự bản chất không ai biết được, lại xuất hiện trong xác phàm ; ánh sáng đă bao phủ các mục đồng và soi đường dẫn lối cho các nhà chiêm tinh. Ánh sáng ấy đă có trong thế gian từ lúc khởi đầu ; nhờ ánh sáng đó thế gian được tạo thành, nhưng thế gian đă chẳng nhận biết. Ánh sáng đă đến nhà ḿnh, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

 

Vinh quang của ĐỨC CHÚA là vinh quang nào vậy ? Chính là thánh giá, trên đó Đức Kitô được tôn vinh. Tôi xin nói : Người là ánh vinh quang của Chúa cha như chính Người đă quả quyết trước khi chịu thương khó : Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính ḿnh. Như vậy vinh quang nói ở đây chính là việc Người được giương cao trên thập giá. Thật thế, thập giá chính là vinh quang của Đức Kitô, đồng thời cũng là nơi Người được tôn dương. Chính Người đă nói : Phần tôi, một khi được dương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

 

Xướng đáp Tv 117,26.27.23

X Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

* ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giăi sáng trên ta.

Đ Đó chính là công tŕnh của Chúa, công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ TƯ

 

Bài đọc 1 (Dcr 10,3  11,3)

Ítraen được giải thoát

 

Ngày xét xử không chỉ gây sợ hăi. Đó cũng là ngày Chúa viếng thăm những kẻ Người yêu mến : ai sống các mối phúc th́ sung sướng biết bao, v́ Nước Thiên Chúa là của họ.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

10, 3 Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử, và sẽ hạch tội các con dê. Khi ĐỨC CHÚA các đạo binh viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giuđa, th́ bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng nên như con ngựa chiến oai phong của Người.

 

4 Từ nhà Giuđa, sẽ xuất hiện viên đá góc ; từ đó, sẽ xuất hiện cái cọc lều ; từ đó, sẽ xuất hiện cây cung trận ; cũng từ đó, sẽ xuất hiện mọi thủ lănh. 5 chúng sẽ nên như những anh hùng, khi giao chiến chúng sẽ chà đạp địch quân như bùn đất ngoài đường. Chúng sẽ giao tranh, v́ ĐỨC CHÚA ở với chúng, c̣n đám người cỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng.

 

6 Ta sẽ làm cho nhà Giuđa nên hùng mạnh, và sẽ cứu thoát nhà Giuse. Ta sẽ đưa chúng trở về v́ Ta đă chạnh ḷng thương xót, như thể chưa bao giờ chúng bị Ta ruồng bỏ, v́ chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, chính Ta sẽ đáp lời.

7 Éphraim sẽ nên như dũng sĩ, ḷng chúng hớn hở như ngây ngất men say ; nh́n thấy thế, con cái chúng cũng hớn hở, ḷng chúng sẽ vui mừng v́ ĐỨC CHÚA.

 

8 Ta sẽ huưt sáo để tập trung chúng lại, v́ Ta đă cứu chuộc chúng. Chúng sẽ nên đông đúc như xưa.

9 Ta đă tung chúng vào các nước, nhưng từ những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến Ta. Tại đó, chúng sẽ dưỡng dục con cái, rồi sẽ trở về.

10 Ta sẽ đưa chúng về từ đất Aicập, sẽ tập trung chúng lại từ Átsua ; Ta sẽ dẫn chúng vào đất Galaát và Libăng, thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng.

 

11 ĐỨC CHÚA sẽ băng qua biển Aicập, sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả, khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Nin thành khô cạn. Bấy giờ niềm kiêu hănh của Átsua bị hạ xuống và vương trượng của Aicập sẽ bị đẩy xa.

12 Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong ĐỨC CHÚA, nhân danh Người, chúng sẽ tiến đi. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA

 

11, 1 Hỡi Libăng, hăy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi !

2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, v́ cây bá hương đă đổ nhào rồi, v́ những cây to lớn đă bị triệt hạ. Rú lên đi, hỡi những cây sồi Basan, v́ khu rừng rậm đă bị tàn phá.

3 Hăy nghe tiếng rú của các mục tử, v́ vẻ huy hoàng của chúng đă tiêu tan ; hăy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con, v́ niềm kiêu hănh của Giođan đă bị sụp đổ.

 

Xướng đáp Dcr 10,6.7 ; Is 28,5

X Ta sẽ cứu thoát chúng, sẽ đưa chúng trở về, v́ Ta đă chạnh ḷng thương xót, v́ Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng.

* Ḷng chúng sẽ vui mừng v́ ĐỨC CHÚA.

Đ Trong ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ nên vương miện trang điểm và ṿng hoa diễm lệ cho số c̣n sót lại của dân Người. *

 

Bài đọc 2

Tâm hồn người công chính sẽ nhảy mừng trong Chúa

 

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

Người công chính hăy vui mừng trong Chúa và hy vọng nơi Người. Mọi tấm ḷng chính trực đều lấy thế làm vinh. Quả thật, chúng ta đă đem hết tâm hồn và tiếng nói mà ca hát lên như thế. Cả trí khôn lẫn miệng lưỡi người Kitô hữu đă thưa với Thiên Chúa những lời này : Người công chính sẽ vui mừng, không phải trong thế gian, nhưng trong Chúa. Cũng có lời khác rằng : Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ ḷng ngay. Bạn sẽ hỏi niềm vui này bởi đâu mà có ? Xin bạn nghe đây : Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa. Rồi c̣n nữa : Hăy lấy Chúa làm nguồn vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại ḷng.

 

Chúng ta được chỉ bảo điều ǵ ? Được ban tặng cái ǵ ? Được truyền phải làm ǵ ? Được cho ǵ ? Thưa : vui mừng trong Chúa. Nhưng ai lại vui mừng trong những điều ḿnh không xem thấy. Hoặc giả chúng ta đă xem thấy Chúa? Thật ra, chúng ta nắm chắc điều này v́ Chúa đă hứa, c̣n hiện nay chúng ta tiến bước nhờ đức tin, bao lâu chúng ta ở lại trong thân xác là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Nhờ đức tin chứ không phải là nhờ diện kiến.

 

Vậy khi nào mới được diện kiến ? Thưa khi lời sau đây của thánh Gioan được hoàn tất : Anh em thân mến, hiện chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, v́ Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

 

Bấy giờ niềm vui sẽ lớn lao và hoàn hảo, niềm hân hoan sẽ trọn vẹn. Lúc ấy, chúng ta không phải sống trong hy vọng nữa, v́ đă nắm lấy thực tại, tựa như trẻ thơ không c̣n bú sữa khi đă ăn được cơm bánh. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, trước khi chính thực tại lại đến với chúng ta ; trước khi chúng ta nắm lấy thực tại, chúng ta hăy cứ vui mừng trong Chúa. Nói thế v́ niềm hy vọng  sau này sẽ là thực tại  đem đến cho ta một niềm vui không nhỏ.

 

Bây giờ chúng ta hăy yêu mến Chúa với niềm hy vọng. V́ thế có lời thánh vịnh : Người công chính hăy vui mừng trong Chúa, rồi tiếp theo ngay : và hy vọng nơi Người, v́ lúc này họ chưa nh́n thấy Chúa.

Thế nhưng chúng ta hiện đang có những của đầu mùa do Thánh Thần ban, và có lẽ c̣n nhiều hơn thế nữa. Đồng thời, Đấng chúng ta yêu mến, chúng ta đang đến gần ; điều chúng ta sẽ được ăn uống thoả thuê, chúng ta đang được nếm trước và thưởng thức phần nào rồi.

 

Nhưng chúng ta vui mừng trong Chúa thế nào được nếu Chúa ở xa chúng ta ? Nhưng Người chẳng ở xa đâu ! Người có ở xa là do chính bạn gây ra đó. Vậy hăy yêu đi rồi Người sẽ đến gần ; bạn cứ yêu đi rồi Người sẽ ở lại. Chúa đă đến gần, anh em đừng lo lắng ǵ cả. Bạn có muốn biết tại sao Đấng bạn yêu lại ở với bạn không ? Ấy bởi v́ Thiên Chúa là t́nh yêu.

 

Bạn sẽ hỏi tôi : “T́nh yêu là ǵ ?” Là sức mạnh thúc đẩy chúng ta yêu. Nhưng chúng ta yêu ǵ ? Yêu Thiên Chúa là Đấng tốt lành khôn tả, Đấng tốt lành luôn thi ân giáng phúc, Đấng Tạo Hoá tốt lành dựng nên muôn sự tốt lành. Chính Người sẽ cho bạn được hoan hỷ ; nhờ Người mà bạn có được những ǵ làm cho bạn hoan hỷ. Tôi không có ư nói đến tội lỗi, v́ chỉ có tội lỗi là bạn có mà không do Người. Ngoài tội lỗi ra, bất cứ những ǵ bạn có, tất cả đều do Người mà có.

 

Xướng đáp

X Trước khi được thấy điều bạn không thể thấy, bạn hăy tin rằng bạn chưa thấy.

* Hăy sống theo đức tin để ngày kia được nh́n thấy tỏ tường.

Đ Ở đời này mà không có đức tin nâng đỡ, th́ đời sau trên quê trời cũng không được phúc chiêm ngưỡng. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ NĂM

 

Bài đọc 1 (Dcr 11,4  12,8)

Dụ ngôn các mục tử

 

Đă không sẵn sàng chờ đón Chúa viếng thăm th́ chớ, dân Chúa đă không ngừng chống lại mục tử của ḿnh, từ đó dẫn đến nô lệ, rồi ly giáo. Cho đến những ngày sau hết, tiếng nói của những mục tử xấu sẽ tiếp tục mê hoặc người ta. Ơn cứu độ cuối cùng, v́ thế, càng kỳ diệu hơn nữa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

11, 4 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, phán thế này : "Ngươi hăy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt.5 Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng ḿnh phạm tội ; c̣n những kẻ bán chúng nói : Chúc tụng ĐỨC CHÚA, tôi đă nên giàu có ! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương.6 Quả thật, Ta chẳng c̣n thương xót dân cư xứ này nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Và đây, chính Ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và vào tay vua của nó ; những người này sẽ tàn phá xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng.

 

7 Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là "Ân huệ", cây kia là "Liên kết", và tôi đă chăn dắt bầy chiên.8 Chỉ trong một tháng, tôi đă làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi.9 Bấy giờ, tôi nói : "Ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết th́ chết, con nào mất th́ mất. Con nào c̣n lại th́ cứ ăn thịt lẫn nhau."10 Thế rồi tôi lấy cây gậy "Ân huệ" đem bẻ găy, để huỷ bỏ giao ước tôi đă kư với muôn nước.

 

11 Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị huỷ bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi th́ nhận ra đó chính là hành động của ĐỨC CHÚA.12 Bấy giờ tôi bảo họ : "Nếu các ông cho là phải, th́ trả công cho tôi; không th́ thôi." Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.13 ĐỨC CHÚA liền phán bảo tôi : "Ném số tiền đó vào kho bạc đi ! Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi ! " Vậy tôi đă đem ba mươi đồng bạc mà quẳng vào kho bạc Nhà ĐỨC CHÚA.14 Sau đó tôi bẻ găy cây gậy thứ hai, cây gậy "Liên kết" để huỷ bỏ t́nh huynh đệ giữa Giuđa và Ítraen.

 

15 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi : "Hăy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng,16 v́ này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm ; con thất lạc, nó chẳng đi t́m ; con bị thương, nó không chạy chữa ; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo th́ chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.

 

17 Khốn cho mục tử vô tích sự đă bỏ mặc đàn chiên. Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó. Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.

1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA phán về Ítraen 2 b) cũng như về Giuđa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng căng các tầng trời và đặt nền cho cơi đất, Đấng ban sinh khí cho người phàm.

 

2a Đây chính Ta sẽ biến Giêrusalem thành chén nồng choáng váng cho mọi nước chung quanh. Điều đó sẽ xảy ra khi Giêrusalem bị vây hăm.

3 Ngày ấy, Ta sẽ biến Giêrusalem thành quả tạ cho muôn dân nước. Bất cứ ai nhấc nó lên sẽ rách da rách thịt. Muôn dân trên cơi đất sẽ họp nhau chống lại nó.4 Ngày ấy, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đánh phạt, khiến ngựa hoá cuồng và người cỡi hoá điên ; nhưng nhà Giuđa, Ta sẽ đưa mắt nh́n ; c̣n ngựa của mọi dân nước, Ta sẽ đánh phạt, khiến chúng mù loà.5 Bấy giờ, các thủ lănh Giuđa sẽ nhủ thầm : "Dân cư Giêrusalem được mạnh sức là nhờ ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của chúng."

 

6 Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các thủ lănh Giuđa nên như cái ḷ bốc cháy giữa đống củi, như đuốc cháy giữa đống rơm ; chúng sẽ thiêu rụi mọi dân nước chung quanh, cả hai bên tả hữu. C̣n Giêrusalem vẫn ở nguyên tại chỗ.7 Trước hết, ĐỨC CHÚA sẽ cứu các lều trại của Giuđa để vinh quang của nhà Đavít cũng như vinh quang của dân cư Giêrusalem không trổi vượt hơn vinh quang của Giuđa.8 Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ che chở dân cư Giêrusalem ; và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như Đavít, và nhà Đavít sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của ĐỨC CHÚA trước mặt đám dân ấy.

 

Xướng đáp Dcr 11,12.13 ; Mt 26,15

X Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.

* Chúa phán : "Chúng đánh giá "Ta chỉ có bấy nhiêu thôi !"

Đ Giuđa nói : "Tôi sẽ nộp ông ấy cho quư vị, quư vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. *

 

Bài đọc 2

Cầu xin Vị Mục Tử nhân lành

 

Trích bài chú giải của thánh Ghêgôriô, giám mục Nítxê, về sách Diễm Ca.

Lạy Đấng Mục Tử nhân lành, Đấng mang cả đoàn chiên trên vai, Chúa đang chăn chiên nơi nào ? Cả nhân loại chỉ là một con chiên Chúa đă nhận vác trên vai. xin chỉ cho con chỗ nghỉ ngơi, xin dẫn con đến đồng cỏ xanh mà bổ dưỡng ; xin gọi con đích danh, để con được nghe tiếng Chúa, v́ con là chiên của Chúa. Và v́ Chúa đă cho con nghe tiếng Chúa, th́ xin cho con được sống muôn đời. Lạy Chúa là Đấng ḷng con yêu mến, xin nói cho con nghe.

 

Con kêu lên Chúa bằng danh xưng ấy, v́ danh Chúa vượt trên mọi danh hiệu, mọi tầm hiểu biết. Không loài thụ toạ nào nói lên được hay hiểu được danh Chúa. Danh xưng ấy vừa chứng tỏ ḷng Chúa nhân hậu, vừa nói lên ḷng con yêu mến Chúa. Con không mến Chúa làm sao được, khi con đen đủi xấu xa mà Chúa cũng đă thí mạng v́ con và v́ đoàn chiên Chúa chăn dắt ? Không thể h́nh dung được một t́nh yêu nào cao cả hơn t́nh yêu Chúa, v́ Chúa đă đem mạng sống ḿnh ra đánh đổi ơn cứu độ cho con.

 

Xin cho con biết Chúa đang chăn chiên ở đâu, để con trông thấy đồng cỏ cứu độ và được đầy no lương thực bởi trời. Ai không dùng lương thực này, sẽ không được vào chốn trường sinh. Xin cho con biết chạy đến nguồn suối mà múc lấy của uống thần linh, của uống chính Chúa ban như ḍng nước từ nguồn mạch chảy tuôn cho những người đang khát. Chúa đă tuôn đổ ḍng nước này từ cạnh sườn Chúa khi lưỡi đ̣ng khai mạch. Ai nếm hưởng nước này th́ trở nên mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.

 

Chăn nuôi con như vậy chắc chắn là Chúa cho con được nghỉ trưa. Và trong khi ngủ bằng an là đồng thời con được nghỉ ngơi trong ánh sáng vẹn toàn, v́ giờ ngọ, lúc mặt trời đứng bóng, th́ chẳng có chút tối tăm. Chính khi đó, Chúa cho những kẻ Chúa chăn nuôi được nằm nghỉ, cho con cái được vào nghỉ với Chúa. Ai không phải là con cái ánh sáng, con cái ban ngày, th́ không xứng đáng được nghỉ ngơi như vậy. Ai xa tránh tối tăm cả giờ sáng sớm lẫn lúc chiều tà, nghĩa là cả khi sự dữ vừa chớm nở lẫn khi nó sắp chấm dứt, th́ người đó được mặt trời công chính cho nghỉ ngơi trong ánh sáng giờ ngọ.

 

Xin Chúa cho con biết phải làm ǵ để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, và phải theo đường nào cho tới chỗ nghỉ trưa. Xin đừng để con v́ không biết sự thật mà rời xa bàn tay Chúa dắt d́u, nhập đoàn với những bầy chiên xa lạ, không phải là đoàn chiên của Chúa.

 

Người được Chúa yêu thương đă thưa lên những lời như thế, v́ lo lắng cho vẻ đẹp Chúa đă tặng ban và v́ muốn biết phải làm cách nào để giữ được hạnh phúc này măi măi.

 

Xướng đáp Tv 26 (27),13,4 ; Pl 1,21

X Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cơi đất dành cho kẻ sống.

* Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Đ Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ SÁU

 

Bài đọc 1 (Dcr 12 :9-12a, 13 :19)

Đấng chúng đă đâm thâu

 

Dân vô ơn đối với Thiên Chúa sẽ phải trải qua cơn thử thách cuối cùng để được tinh luyện. Chính vị mục tử sẽ phải chết, và số c̣n sót lại của dân Ítraen sẽ bị sàng lọc một lần nữa. Phải thực hiện ḷng ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa t́nh yêu, mới mong thoát được cuộc huỷ diệt cuối cùng.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

12, 9 Ngày ấy, Ta sẽ t́m cách tiêu diệt mọi dân tộc tiến đánh Giêrusalem. 10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, giúp chúng biết sống đẹp ḷng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nh́n lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đă đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu ḷng. 11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giêrusalem, như người ta than khóc thần Hađát Rimmôn ở cánh đồng Mơghítđô. 12 Xứ sở sẽ khóc than, riêng từng thị tộc.

 

13, 1 Ngày ấy, một ḍng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. 2 Ngày ấy,  sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh , Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần : Người ta sẽ không c̣n nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. 3 Nếu có ai c̣n tuyên sấm, th́ cha mẹ nó, những người đă sinh ra nó, sẽ bảo rằng : "Mày sẽ không được sống, v́ mày đă nhân danh ĐỨC CHÚA mà nói điều dối trá." Cha mẹ nó, những người đă sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sấm.

 

4 Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ v́ thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không c̣n mặc áo choàng bằng lông thú để lừa dối, 5 nhưng sẽ nói : "Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi c̣n niên thiếu, tôi đă có tài sản đất đai." 6 Nếu người ta hỏi nó : "Tại sao anh có những vết thương trên ngực? " Nó sẽ trả lời: "Đó là v́ tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi."

7 Này gươm, hăy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta, Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh. Hăy đánh mục tử, th́ đàn chiên sẽ tan tác. Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.

 

8 Bấy giờ, trên toàn xứ,  sấm ngôn của ĐỨC CHÚA , hai phần ba sẽ bị huỷ diệt, bị tiêu vong, c̣n một phần ba sẽ được để lại.

9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa, sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc, và thử chúng như thử vàng. Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng ; Ta sẽ nói : "Chúng là dân của Ta", chúng thưa lại : " ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi."

 

Xướng đáp Mt 26,31 ; Dcr 13,7

X Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngă v́ Thầy ; v́ có lời đă chép :

* Ta Sẽ đánh người chăn, và đàn chiên sẽ tan tác.

Đ Chúa phán : Này gươm, hăy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, đánh đồng bào của Ta. *

 

Bài đọc 2

Mầu nhiệm Đức Kitô trong chúng ta và trong Hội Thánh

 

Trích khảo luận của thánh Gioan Ơđơ, về vương quốc của Đức Kitô.

Các t́nh trạng mà Đức Giêsu đă mang lấy trong đời Người và các mầu nhiệm đă diễn ra nơi Người, chúng ta phải mang lấy và thực hiện cho đầy đủ nơi chúng ta, phải xin Người thực hiện và hoàn thành nơi chúng ta cũng như nơi Hội Thánh Người. V́ chưng, các mầu nhiệm diễn ra nơi Đức Giêsu chưa đạt tới mức vẹn toàn và hoàn tất nơi con người Đức Giêsu, th́ vẫn chưa hoàn tất và chưa được vẹn toàn nơi chúng ta là chi thể cũng như nơi Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Người. Thực vậy, Con Thiên Chúa đă có ư định cho chúng ta và Hội Thánh Người được thông phần vào các mầu nhiệm của Người, như thể Người muốn các mầu nhiệm ấy được lan rộng và nối tiếp.

 

Nhằm mục đích đó, Người muốn thông ban ân sủng cho chúng ta và muốn cho các mầu nhiệm phát sinh công hiệu nơi chúng ta. Và đó là phương thế Người muốn dùng để hoàn tất các mầu nhiệm ấy nơi chúng ta.

Chính v́ thế, thánh Phaolô đă nói rằng : Đức Giêsu Kitô sẽ nên viên măn nơi Hội Thánh Người, và tất cả chúng ta đang tiến tới sự toàn vẹn và tới tuổi thập toàn, nghĩa là tuổi mầu nhiệm Người đạt tới nơi thân thể mầu nhiệm của Người. Và chỗ khác, thánh Phaolô cũng nói : thánh nhân phải hoàn tất nơi thân xác ḿnh cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô.

 

Như thế, Con Thiên Chúa có ư định hoàn tất và kiện toàn nơi chúng ta mọi t́nh trạng trong cuộc đời tại thế của Người và mọi mầu nhiệm đă diễn ra nơi Người. Người muốn hoàn tất nơi chúng ta mầu nhiệm nhập thể, giáng sinh, mầu nhiệm sống ẩn dật của Người khi Người thành h́nh nơi chúng ta, sinh ra nơi con người chúng ta qua bí tích thánh tẩy và và bí tích Thánh Thể cực trọng, và khi Người cho chúng sống bằng sự sống thiêng liêng nội tâm, sự sống tiềm tàng với Người trong Thiên Chúa.

 

Đức Giêsu có ư định kiện toàn nơi chúng ta mầu nhiệm khổ nạn, chết và phục sinh của Người khi cho chúng ta chịu đau khổ, chịu chết rồi được phục sinh với Người và trong Người. Người có ư định hoàn thành nơi chúng ta t́nh trạng sống vinh quang bất tử Người đang hưởng trên trời, khi Người cho chúng ta sống sự sống vinh quang bất tử với Người và trong Người lúc chúng ta được lên trời. Cũng vậy, Người có ư định hoàn tất và kiện toàn nơi chúng ta cũng như nơi Hội Thánh Người mọi t́nh trạng và mầu nhiệm khác của Người, khi Người muốn cho chúng ta được thông hiệp và dự phần vào các t́nh trạng và mầu nhiệm đó, muốn cho các t́nh trạng và mầu nhiệm đó được lan rộng và tiếp nối nơi chúng ta.

 

Như thế, các mầu nhiệm của Đức Giêsu chắc chắn sẽ chưa được kiện toàn bao lâu chưa đến thời Người ấn định để hoàn tất các mầu nhiệm của Người nơi chúng ta và nơi Hội Thánh Người, nghĩa là bao lâu chưa đến ngày tận thế.

 

Xướng đáp Cl 1,24.29

X Tôi vui mừng v́ được chịu đau khổ.

* Những gian nan thử thách Đức Kitô c̣n phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, v́ lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.

Đ Tôi vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Đức Kitô đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…

 

 

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 (Dcr 14 :1-21)

Bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ là Vua cai trị toàn cơi đất.

 

Đằng sau cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến do Thiên Chúa dẫn đầu, ngôn sứ đă nh́n thấy hậu quả của ngày toàn thắng. Các địch thù thâm căn cố đế của thành thánh sẽ bị tan ră, trong khi đó, những người được cứu chuộc, kể cả người ngoại giáo, sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Dacaria.

1 Này đây, hỡi Giêrusalem, sẽ đến ngày của ĐỨC CHÚA, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. 2 Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giêrusalem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hăm hiếp; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành. 3 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ tiến ra và chiến đấu đánh lại các dân tộc ấy như ngày Người chiến đấu trong thời giao tranh.

 

4 Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Ôliu, đối diện với Giêrusalem về phía đông. Núi Ôliu sẽ chẻ ra ở giữa, từ đông sang tây, làm thành một thung lũng rộng lớn ; một nửa quả núi sẽ lui về phía bắc và một nửa về phía nam. 5 Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của Ta, v́ thung lũng giữa các núi chạy dài tới Axan. Các ngươi sẽ trốn thoát như đă trốn thoát cơn động đất thời Útdigia làm vua nước Giuđa. Rồi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, sẽ đến, cùng với toàn thể các thánh của Người.

 

6 Ngày ấy, sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt. 7 Sẽ chỉ c̣n là một ngày độc nhất  duy một ĐỨC CHÚA biết  không c̣n phân biệt ngày với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng. 8 Ngày ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Giêrusalem ; một nửa chảy ra Biển Đông, một nửa chảy ra Biển Tây : sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè.9 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ là vua cai trị toàn cơi đất ; ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ là ĐỨC CHÚA duy nhất và Danh Người là Danh duy nhất.

 

10 Tất cả xứ sẽ nên như đồng bằng, từ Gheva tới Rimmôn, phía nam Giêrusalem. Giêrusalem sẽ được nhắc lên cao và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Bengiamin cho đến tận cổng Xưa, đến tận cổng Góc, và từ tháp Khananên cho đến tận bồn ép nho của nhà vua. 11 Người ta sẽ cư ngụ tại đó, sẽ không c̣n án tru hiến nữa và Giêrusalem sẽ được sống yên hàn.

 

12 Và đây sẽ là tai ương ĐỨC CHÚA giáng xuống mọi dân nước đă dấy binh chống lại Giêrusalem. Người sẽ làm cho thịt chúng rữa ra ngay khi chúng c̣n đang đứng vững ; mắt chúng sẽ rữa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rữa trong miệng. 15 Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia. 13 Ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao ; người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe doạ lẫn nhau. 14 Cả Giuđa cũng sẽ đến Giêrusalem để chiến đấu, và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc chung quanh : vàng, bạc và vô số y phục.

 

16 Sau đó, mọi người c̣n sót lại từ mọi dân tộc đă tiến đánh Giêrusalem, hằng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, và mừng lễ Lều. 17 Thị tộc nào trong các thị tộc trên cơi đất không lên Giêrusalem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, th́ sẽ không có mưa cho chúng. 18 Nếu thị tộc Aicập không lên và không đến th́ nó sẽ phải chuốc lấy tai ương mà ĐỨC CHÚA đă giáng xuống các dân tộc không lên mừng lễ Lều. 19 Đó sẽ là án phạt dành cho Aicập và án phạt dành cho mọi dân tộc không lên mừng lễ Lều.

 

20 Ngày ấy trên lục lạc ngựa sẽ có ghi : "Thánh hiến cho ĐỨC CHÚA " và các nồi niêu trong Nhà ĐỨC CHÚA sẽ được xem như những chiếc b́nh rảy ở trước bàn thờ. 21 Mọi nồi niêu ở Giêrusalem và ở Giuđa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo binh. Tất cả những người dâng hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ không c̣n lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.

 

Xướng đáp Dcr 13,1 ; 14,8 ; Ga 19,34

X Ngày ấy, một ḍng suối sẽ vọt ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem,

* để tẩy trừ tội lỗi.

Đ Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. Tức th́ máu cùng nước chảy ra.*

 

Bài đọc 2

Con được thoả t́nh chiêm ngưỡng Thánh Nhan

 

Trích bài giảng của thánh Tôma Aquinô, linh mục, về kinh Tin Kính.

Kết thúc các tín điều, Kinh Tin Kính nói : Tôi tin có sự sống đời đời. Amen. Thật hợp lư khi câu kết ấy nói lên đích điểm của mọi ước vọng nơi chúng ta. Đích điểm ấy là sự sống đời đời.

Trong cuộc sống đời đời, trước hết con người được kết hợp với Thiên Chúa, v́ Chúa là phần thưởng và cùng đích cho mọi lao nhọc của chúng ta : Ta là khiên thuẫn che đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn lao. Kết hợp ở đây chính là được diện kiến hoàn toàn : Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt.

 

Sống đời đời cũng là được cất lên lời ngợi khen tuyệt diệu, như vị ngôn sứ đă nói : Ở đó sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ, vang lời cảm tạ và khúc hoan ca.

Sống đời đời c̣n là được hoàn toàn thoả măn mọi ước mong, v́ trong cuộc sống ấy, vị thánh nào cũng cũng được những điều vượt quá sức ước mong và quá sức trông chờ. Lư do là trên trần gian này, không ai hoàn toàn đạt được mọi ước mong, và không thụ tạo nào thoả măn được ước vọng của con người : thực vậy, chỉ có Thiên Chúa mới thoả măn được, và Người c̣n vượt xa các ước vọng đó đến vô cùng vô tận ; do đó, con người chỉ được nghỉ ngơi yên hàn trong Thiên Chúa mà thôi, như thánh Âutinh nói : Lạy Chúa, Chúa đă dựng nên chúng con hướng về Chúa, nên tâm hồn chúng con sẽ măi khắc khoải bồi hồi bao lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa.

 

Trên quê trời, các thánh có Thiên Chúa trọn vẹn làm của ḿnh, nên hiển nhiên là các thánh được toại nguyện, hơn nữa c̣n được dư đầy vinh quang. Cho nên Chúa nói : Hăy vào mà hưởng niềm vui của Chúa ngươi. Thánh Âutinh th́ nói : Không phải trọn vẹn nỗi vui mừng sẽ tràn hết vào ḷng kẻ mừng vui, nhưng toàn thân kẻ mừng vui sẽ ch́m hẳn vào trong nỗi vui mừng. Thánh vịnh có câu : Con được thoả t́nh chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Và câu khác : Chúa ban cho đời người chứa chan hạnh phúc. Thực thế, trên trời, sự ǵ đem lại hoan lạc th́ hoàn toàn đem lại hoan lạc và là thứ hoan lạc dư tràn. Nếu người ta thèm khát hoan lạc, th́ hoan lạc trên trời là hoan lạc tuyệt vời và trọn hảo, bởi đó là hoan lạc phát xuất từ sự thiện tuyệt hảo là Thiên Chúa, như lời thánh vịnh nói : Ở bên Người, hoan lạc chẳng hề vơi.

 

Sự sống đời đời cũng là được hoan hỉ hợp đoàn cùng toàn thể các thánh. Cộng đoàn này đem lại niềm vui khôn tả, v́ trong đó ai cũng được mọi điều thiện hảo cùng với toàn thể các thánh. Bởi v́ ai cũng yêu thương người khác như chính ḿnh và do đó, ai cũng vui mừng v́ hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của chính ḿnh. Như vậy, cộng đoàn càng mừng vui th́ mỗi người càng thêm hoan lạc và vui mừng.

 

Xướng đáp Tv 16 (17),15 ; 1 Cr 13,12

X Lạy Chúa, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài,

* khi thức giấc, được thoả t́nh chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Đ Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con t́m được niềm vui khi hết ḷng trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin…