(nguồn: web giáo phận Nha Trang gpnt.net)

 

TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào thư Galát

Đồng thời với hai thư gửi các tín hữu Côrintô (56-57), thư gửi các tín hữu Galát chắc hẳn là bức thư thống thiết nhất và cũng là bức thư có giọng điệu bút chiến hơn cả trong số các thư của thánh Phaolô. Vừa hay tin anh em Galát, những người mà thánh nhân đă sinh ra trong đức tin (4,19), đang đặt vấn đề không phải chỉ về quyền tông đồ của người, mà cả Tin Mừng người đă loan báo cho họ, thánh Phaolô đă đọc cho thư kư viết thư này vào lúc cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
 

Chuyện ǵ đă xảy ra ở Galát ? Do một số Kitô hữu gốc Dothái lôi kéo, các tín hữu Galát đă du nhập vào Hội Thánh việc giữ, nếu không phải là toàn thể Luật Môsê, th́ ít là một số điều khoản Luật truyền phải làm, đặc biệt là phép cắt b́, có thể v́ các tín hữu cho rằng đó cũng là một bảo đảm phụ trội để được ơn cứu độ. Nhưng đối với thánh Phaolô, như thế là làm cho thập giá của Đức Kitô ra vô ích, và huỷ diệt sự tự do của người Kitô hữu. V́ thế, người kịch liệt chống lại. Bức thư của người là một bản biện hộ đầy xúc động về ơn cứu độ do Thiên Chúa ban không, về ơn cứu chuộc do Đức Kitô thực hiện đă đầy đủ trọn vẹn, về tính cách hoàn toàn mới của cuộc sống Kitộ hữu được Thánh Thần tác động. Theo thánh Phaolô, không phải cứ thực hiện một số việc hợp với Lề Luật là con người tội lỗi sẽ được Thiên Chúa thương, như người Pharisêu vốn nghĩ. Con người tội lỗi hoàn toàn bất lực, không thể t́m được ơn cứu độ. Họ phải đón nhận ơn cứu độ nơi Thiên Chúa không phải như một món nợ Thiên Chúa phải trả, nhưng là như một ân huệ thuần tuư, chỉ nhờ ḷng tin vào Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh mà thôi. Chủ trương của người Pharisêu và của Kitô giáo hoàn toàn tương phản nhau. Không có lối thứ ba.
 

Trong bức thư nóng bỏng này, tư tưởng dồn dập, xô đẩy nhau, những tiếng than thở xen vào giữa các lập luận. Văn phong cũng vậy, mang nặng tính bút chiến. V́ thế có những công thức găy gọn có lúc cô đọng đến khó hiểu, đôi khi thậm chí có thể gây hiểu lầm. Khó có thể lập một bố cục thật lớp lang cho thư này, nhưng những chỗ quan trọng trong cách lập luận đủ rơ để có thể nhận ra.
Bức thư này đặc biệt quan trọng đối với ai muốn t́m hiểu lịch sử cứu độ. Thư này c̣n cho thấy cuộc khủng hoảng trầm trọng đă làm cho Hội Thánh ở giai đoạn đầu phải chao đảo, và cuối cùng khiến Hội Thánh phải đoạn tuyệt với Dothái giáo. Hoàn cảnh hiện tại cũng không làm cho bức thư này giảm tính đặc biệt thời sự : ngày nay cũng như ngày xưa, cám dỗ duy luật pháp vẫn đe doạ các Hội Thánh Kitô giáo, và mỗi người cần phải ư tứ để đừng lầm tưởng rằng có thể t́m được một sự an toàn hay một đảm bảo sẽ được cứu độ ngoài đức tin.

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Gl 1,1-12

Tin Mừng do thánh Phaolô loan báo
Một số Kitô hữu gốc Dothái đă đến Galát sau khi thánh Phaolô đă rao giảng Tin Mừng ở đó. Họ rao giảng một Tin Mừng khác. Thánh Phaolô biết rằng Tin Mừng người rao giảng phát xuất từ Thiên Chúa, nên không ai có quyền thay đổi.
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát.
1 Tôi là Phaolô, Tông Đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đă cho Người từ cơi chết trỗi dậy,2 tôi và mọi anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội Thánh miền Galát.3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và b́nh an.4 Để cứu chúng ta thoát khỏi cơi đời xấu xa hiện tại, Đức Giêsu Kitô đă tự hiến v́ tội lỗi chúng ta, theo ư muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta.5 Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 

6 Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đă kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô, để theo một Tin Mừng khác.7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Kitô đó thôi.8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đă loan báo cho anh em, th́ xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !9 Như tôi đă nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đă lănh nhận, th́ xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi !10 Vậy, giờ đây tôi t́m cách lấy ḷng người đời, hay lấy ḷng Thiên Chúa? Phải chăng tôi t́m cách làm đẹp ḷng người đời? Nếu tôi c̣n muốn làm đẹp ḷng người đời, th́ tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô.
 

11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.12 V́ không có ai trong loài người đă truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đă mặc khải.

Xướng đáp Gl 1,34a.10c
X Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân Sủng và b́nh an,
* Đức Giêsu Kitô đă tự hiến v́ tội lỗi chúng ta.
Đ Nếu tôi c̣n muốn làm đẹp ḷng người đời, th́ tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. *

Bài đọc 2

Chúng ta hăy t́m hiểu ân huệ của Thiên Chúa
Trích bài diễn giải của thánh Âutinh, giám mục, về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát.
Thánh Phaolô Tông Đồ viết thư cho tín hữu Galát, là để giúp họ hiểu biết rằng ân sủng không c̣n phải lệ thuộc vào luật Môsê nữa. Quả vậy, trong khi Tin Mừng đă được rao giảng cho người Galát, th́ có một số người xuất thân từ giới cắt b́, tuy mệnh danh là Kitô hữu, nhưng lại chưa hiểu biết được hiệu quả tốt lành của ân sủng đă lănh nhận, nên vẫn cứ muốn ở lại dưới gánh nặng của Lề Luật. Lề Luật ấy, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đă dặt ra không phải cho những người phục vụ sự công chính, nhưng cho những kẻ làm tôi tớ tội lỗi ; điều đó có nghĩa là Thiên Chúa ban một Lề Luật cho những người bất chính nhằm tố cáo tội lỗi của họ, chứ không phải để xóa tội lỗi đó đi.

 

Quả vậy, tội lỗi không được xóa đi nếu không phải nhờ đức tin, một đức tin hành dộng nhờ đức ái. Trong khi người Galát đă được đặt dưới ân sủng rồi, th́ những người kia lại muốn áp đặt trên họ gánh nặng của Lề Luật, khi khẳng định rằng Tin Mừng không có ích lợi ǵ cho họ, nếu họ không chịu cắt b́ và không chịu tuân giữ những nghi thức khác theo truyền thống của Do Thái giáo.
 

V́ thế, người Galát bắt đầu nghi ngờ thánh Phaolô Tông Đồ, đấng đă rao giảng Tin Mừng cho họ, là người không chịu đi theo đường lối của các Tông Đồ khác ; các vị này đă buộc dân ngoại phải theo luật Do Thái. Thật vậy, thánh Phêrô Tông Đồ cũng đă nhượng bộ trước sự chống đối của những người đó, đến nỗi người làm như thể chính ḿnh cũng nghĩ rằng Tin Mừng chẳng ích lợi ǵ cho dân ngoại, nếu họ không chịu mang gánh nặng của Lề Luật. Thánh Phaolô Tông Đồ đă làm cho thánh Phêrô bỏ cách làm giả bộ đó, như chính chúng ta đọc thấy trong bức thư này. Vần đề trên đây cũng đă được đề cập đến trong thư gửi tín hữu Rôma. Tuy nhiên, h́nh như trong thời gian ngắn giữa hai thư này đă có một điều ǵ đó xảy ra, giúp chấm dứt tranh luận và dàn xếp vụ tranh tụng giữa các tín hữu gốc Do Thái và các tín hữu gốc dân ngoại.
 

Bức thư này thánh Phaolô viết cho tín hữu Galát là những người bị lung lạc v́ thế giá của những người tín hữu gốc Do Thái đang ép buộc họ tuân giữ Lề Luật. Quả thật, người Galát bắt đầu tin những người ấy, như thể thánh Phaolô đă không rao giảng sự thật, v́ không muốn cho họ chịu cắt b́. V́ vậy, người đă mở đầu bức thư như thế này: Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thể Đấng kêu gọi anh em lănh nhận vinh quang của Đức Kitô, để theo một Tin Mừng khác.
 

Với lời mở đầu ấy, người vắn tắt nêu lên vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên, ngay trong lời chào thăm, khi tự giới thiệu ḿnh là Tông Đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào – điều không thấy người nói ở một bức thư nào khác – thánh Phoalô cho thấy rơ những người thuyết phục người ta suy nghĩ như thế không phải là những người được Thiên Chúa sai đến, nhưng là do loài người ; người cũng cho thấy người không thể bị coi là thua kém các Tông Đồ khác, xét về uy quyền trong việc làm chứng về Tin Mừng, bởi lẽ người biết ḿnh là Tông Đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào khác, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô và nhờ Thiên Chúa là Cha.

Xướng đáp Gl 3,24-25.23
X Lề Luật đă thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.
* Nhưng khi đức tin đến, th́ chúng ta không c̣n ở dưới quyền giám hộ nữa.
Đ Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …

 

///THỨ HAI

Bài đọc 1 Gl 1,13-2,10
Sứ mạng của thánh Phaolô
Trong phần thứ nhất của bức thư, trước tiên thánh Phaolô bênh vực thẩm quyền tông đồ của ḿnh. Người nhấn mạnh rằng quyền người nắm giữ không đến. từ con người, nhưng trực tiếp từ chính Thiên Chúa. Hơn thế nữa, người c̣n bênh vực Tin Mừng người rao giảng, quả quyết rằng Người đón nhận Tin Mừng ấy từ Thiên Chúa. Ngoài ra, người c̣n nhấn mạnh rằng sứ mạng đặc biệt của người nơi dân ngoại và giáo lư chân chính người dạy đă được các Tông Đồ ở Giêrusalem nh́n nhận.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galát.
1, 13 Anh em hẳn đă nghe nói tôi đă ăn ở thế nào trước kia trong đạo Dothái: tôi đă quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa.14 Trong việc giữ đạo Dothái, tôi đă vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đă tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.
15 Nhưng Thiên Chúa đă dành riêng tôi ngay từ khi tôi c̣n trong ḷng mẹ, và đă gọi tôi nhờ ân sủng của Người.16 Người đă đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đă chẳng thuận theo các lư do tự nhiên,17 cũng chẳng lên Giêrusalem để gặp các vị đă là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đă sang xứ Ảrập, rồi lại trở về Đamát.18 Ba năm sau tôi mới lên Giêrusalem diện kiến ông Kêpha, và ở lại với ông mười lăm ngày.19 Tôi đă không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Giacôbê, người anh em của Chúa.20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối.21 Sau đó tôi đến miền Xyri và miền Kilikia.22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Kitô tại miền Giuđê không biết mặt tôi.23 Họ chỉ nghe nói rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt",24 và v́ tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.
 

2, 1 Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giêrusalem một lần nữa cùng với ông Banaba ; tôi cũng đem theo anh Titô đi với tôi.2 Tôi lên đó v́ được Thiên Chúa mặc khải, và đă tŕnh bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, v́ sợ rằng tôi ngược xuôi, và đă ngược xuôi vô ích.3 Thế mà ngay cả anh Titô, người cùng đi với tôi và là người Hylạp, cũng không bị ép phải chịu cắt b́.4 Sở dĩ thế là v́ có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh giả nghĩa anh em, đă len lỏi vào ḍ xét sự tự do của chúng ta, sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu ; họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ.5 Nhưng với những người ấy, chúng tôi đă không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy tŕ cho anh em chân lư của Tin Mừng.6 C̣n về các vị có thế giá lúc bấy giờ các vị ấy có là ǵ đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi: Thiên Chúa không thiên vị ai, các vị có thế giá ấy đă không đưa ra thêm điều ǵ cho tôi.

 

7 Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đă được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt b́, cũng như ông Phêrô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt b́.8 Thật vậy, Đấng đă hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt b́, cũng đă hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại.9 Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đă ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kêpha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đă bắt tay tôi và ông Banaba để tỏ dấu hiệp thông: chúng tôi th́ lo cho các dân ngoại, c̣n các vị ấy th́ lo cho những người được cắt b́.10 Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm.

Xướng đáp 1 Cr 15,10 ; Gl 2,8
X Tôi có là ǵ, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa,
* và ơn Người ban cho tôi đă không vô hiệu, nhưng vẫn luôn tồn tại nơi tôi.
Đ Đấng đă dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt b́, cũng đă dùng tôi hoạt động cho dân ngoại. *

Bài đọc 2

Ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch của sự hiểu biết về toàn bộ Kinh Thánh
Trích bài giảng ngắn của thánh Bônaventura, giám mục.
Kinh Thánh không phát xuất từ công việc sưu tầm của con người, nhưng từ mặc khải của Thiên Chúa ; mặc khải ấy tuôn xuống từ Chúa Cha là nguồn ánh sáng, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Chính nhờ Chúa Cha và nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Người, mà Thánh Thần là Đấng phân phối và ban phát ân huệ cho từng người theo ư muốn của Người, đức tin được ban tặng cho chúng ta : nhờ đức tin, chúng ta được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Đó là ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô, ơn ấy là nguồn mạch của sự hiểu biết vững chắc về toàn bộ Kinh Thánh.
 

Do đó, không ai có thể hểu biết Kinh Thánh, nếu trước hết không có đức tin vào Đức Kitô ; đức tin được phú ban ấy là như ngọn đèn soi sáng, như cửa dẫn vào và như cả những ǵ cơ bản nhất để hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh. Quả vậy, bao lâu chúng ta c̣n là lữ hành sống xa Chúa, chính đức tin ấy vừa là những ǵ cơ bản và chắc chắn, vừa là ngọn đèn hướng dẫn, vừa là cửa dẫn vào để chúng ta có thể lănh nhận mọi ánh sáng siêu nhiên. C̣n phải tùy thuộc theo mức độ của đức tin ấy mà đo lường mức độ ơn khôn ngoan từ trời ban xuống cho chúng ta, để không ai đi quá mức khi đánh giá sự khôn ngoan của ḿnh, nhưng hăy đánh giá cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đă phân phát cho.
 

Kinh Thánh không nhằm mục đích hay kết quả nào khác ngoài hạnh phúc sung măn vĩnh cửu ; những lời này được viết ra không chỉ để chúng ta tin, nhưng c̣n để chúng ta được hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Trong cơi vĩnh cửu này, chúng ta sẽ nh́n thấy, sẽ yêu thương, và tất cả những ước vọng của chng ta sẽ được thực hiện, chúng ta sẽ thật sự nhận thấy t́nh thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, chúng ta sẽ được đầy trán tất cả sự viên măn cũa Thiên Chúa. Kinh Thánh gắng đưa chúng ta vào sự viên măn đó, theo như chân lư hàm chứa trong câu trích dẫn trên đây của thánh Phaolô. Vậy, để đạt tới mục đích đó, chúng ta, cần phải kỹ lưỡng tra cứu, truyền đạt và lắng nghe Kinh Thánh.
 

Để trực tiếp đạt tới thành quả và mục tiêu cao cả đó khi tiến lên qua con đường thẳng là Kinh Thánh, phải khởi sự từ đầu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đến gần Chúa Cha là nguồn ánh sáng với một ḷng tin thuần khiết cũng như một tâm hồn thuần phục, để nhờ Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa, và trong Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta ơn thật sự nhận biết Đức Giêsu Kitô, và cùng với ơn đó, ḷng mến Giêsu Đức Kitô, Như thế, nhờ sự nhận biết và yêu mến Người, được củng cố trong đức tin, được bén rễ sâu trong đức ái, chúng ta có thể thấu hiểu mọi kích thước dài, rộng, cao, sâu của Kinh Thánh. Nhờ sự thấu hiểu đó, chúng ta cũng có thể nhận biết đầy đủ và hết ḷng yêu mến Ba Ngôi Chí Thánh, là đối tượng mà thần thánh vẫn ước mong, là nơi mà mọi điều chân thật và thiện hảo được hoàn tất, được thành tựu.

Xướng đáp Lc 24,27.25b
X Bắt dầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ,
* Đức Giêsu giải thích cho hai môn đệ những ǵ liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Đ Người nói với hai ông : Các anh chẳng hiểu ǵ cả ! Ḷng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …

///THỨ BA

Bài đọc 1 Gl 2,1-13,14

Chân lư của Tin Mừng và ân sủng của đức tin
Trong phần thứ hai (3,1  6,12), tức là phần trọng tâm của bức thư, thánh Phaolô cố gắng chúng minh thập giá Chúa Kitô đă kết thúc chế độ Lề Luật như thế nào, một chế độ chỉ có thể tố giác tội lỗi và làm cho tội lỗi gia tăng. Từ nay, trong cuộc sống người Kitô hữu, đức tin thay thế cho Luật Môsê, và đức tin dẫn đến tự do.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galát.
2 11 Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đă cự lại ông ngay trước mặt, v́ ông đă làm điều đáng trách.12 Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến ; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, v́ sợ những người được cắt b́.13 Những người Dothái khác cũng theo ông mà giả h́nh giả bộ, khiến cả ông Banaba cũng bị lôi cuốn mà giả h́nh như họ.
14 Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lư của Tin Mừng, th́ tôi đă nói với ông Kêpha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người Dothái mà c̣n sống như người dân ngoại, chứ không như người Dothái, th́ làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Dothái?"
 

15 Chúng ta bẩm sinh là người Dothái chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại.16 Tuy nhiên, v́ biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những ǵ Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những ǵ Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính v́ làm những ǵ Luật dạy.17 Nhưng nếu khi t́m cách nên công chính trong Đức Kitô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, th́ chẳng hoá ra Đức Kitô là người phục vụ tội lỗi sao? Không phải thế !

 

18 Thật vậy, nếu tôi xây lại những ǵ tôi đă phá, th́ tôi tỏ ra ḿnh là kẻ phạm pháp.19 Quả thế, tại v́ Lề Luật mà tôi đă chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá.20 Tôi sống, nhưng không c̣n phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đă yêu mến tôi và hiến mạng v́ tôi.21 Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, v́ nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, th́ hoá ra Đức Kitô đă chết vô ích.
 

3, 1 Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đă mê hoặc anh em là những người đă được thấy h́nh ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt?2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đă nhận được Thần Khí v́ đă làm những ǵ Luật dạy, hay v́ đă tin nhờ được nghe ?3 Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đă khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đă trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công !5 Vậy Đấng đă rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải v́ anh em làm những ǵ Luật dạy, hay v́ anh em đă tin nhờ được nghe?
 

6 Cũng như ông Ápraham đă tin Thiên Chúa, và v́ thế Thiên Chúa kể ông là người công chính.7 Vậy anh em nên biết rằng: những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Ápraham.8 Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đă tiên báo cho ông Ápraham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc.9 Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin th́ được chúc phúc làm một với ông Ápraham, người có đức tin.
 

10 Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm th́ đều chuốc lấy lời nguyền rủa, v́ Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những ǵ chép trong sách Luật !11 Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, v́ người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.12 Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều Lề Luật dạy, th́ nhờ đó sẽ được sống.

 

13 Đức Kitô đă chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa v́ Lề Luật, khi v́ chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, v́ có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ !14 Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Ápraham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đă hứa tức là Thần Khí.

Xướng đáp Gl 2,16.21b
X Con người được nên công chính không phải nhờ làm những ǵ Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô.
* Chúng ta tin vào Đức Giêsu Ki–tô để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô chứ không phải nhờ làm những ǵ Luật dạy.
Đ Nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, th́ hoá ra Đức Kitô đă chết vô ích. *

Bài đọc 2


Hy lễ của ông Ápraham
Trích bài giảng của linh mục Ôrigiênê về sách Sáng Thế.
Ông Ápraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Ixaác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cùng đi. Ixaác mang củi dùng đốt lễ toàn thiêu: đó là h́nh ảnh Đức Kitô vác thập giá ; mà mang củi dùng để đốt lễ toàn thiêu lại là nhiệm vụ của tư tế. Vậy, chính Đức Kitô đă thành tế phẩm và tư tế. Nhưng lời thêm ngay sau đó: rồi cả hai cùng đi cũng liên hệ đến điều ấy. Thật vậy, khi ông Ápraham cầm lửa và dao như thể sẽ tế lễ, th́ Ixaác không đi đàng sau mà cùng với ông ; điều đó cũng cho thấy rơ Ixaác cũng thực thi chức vụ tư tế với cha.
 

Sau đó th́ sao ? Kinh Thánh chép: Ixaác nói với cha là ông Ápraham: “Thưa cha.” Lúc đó, tiếng nói của người con lại trở thành một lời cám dỗ. Quả thế, ban thử nghĩ xem, lời của người con sắp bị sát tế khiến cho ḷng cha rúng động biết chừng nào ! Mặc dù có một ḷng tin khá cứng rắn, ông Ápraham cũng đă đáp lại với giọng đầy âu yếm: “Ǵ đó con ?” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, c̣n chiên để làm lễ toàn thiêu th́ ở đâu, thưa cha ?” Ông Ápraham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ tự liệu cho Người, con ạ.”
 

Câu trả lời tŕu mến và thận trọng của ông Ápraham làm tôi cảm động. Tôi không biết tâm trí ông đă thấy ǵ, v́ ông không nói về hiện tại, nhưng về tương lai: “Chiên th́ chính Thiên Chúa sẽ tự liệu cho Người.” Người con hỏi về hiện tai, ông lại trả lời về tương lai. Quả thật, chính Đức Chúa tự liệu cho Người có một con chiên nơi Đức Kitô.
 

Ông Ápraam đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con ḿnh. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Ápraham ! Ápraham !” Ông thưa: “Dạ con đây !” Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm ǵ hại nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta hăy đối chiếu những điều trên với những lời thánh Phaolô nói về Thiên Chúa: Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đă trao nộp v́ hết thảy chúng ta. Hăy xem Thiên Chúa đua tranh với loài người khi bày tỏ ḷng quảng đại thật tuyệt vời: Ông Ápraham đă dâng lên Thiên Chúa người con mang thân phận phải chết, nhưng được thoát chết ; c̣n Thiên Chúa, v́ mọi người chúng ta, lại trao vào tay thần chết chính người Con bất tử của ḿnh.
 

Ông Ápraham ngước mắt lên nh́n th́ thấy có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ở đây chúng ta đă nói rằng ông Ixaác là h́nh ảnh của Đức Kitô, nhưng theo tôi, ở đây h́nh như con cừu cũng là h́nh ảnh của Đức Kitô. Ông Ixaác không bị sát tế, c̣n con cừu th́ bị sát tế: t́m hiểu xem làm sao cả hai h́nh ảnh đó lại thích hợp để áp dụng cho Đức Kitô, đó là chuyện đáng làm.
 

Đức Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa, nhưng là Ngôi Lời đă trở nên người phàm. Đức Kitô đă chịu đau khổ và chịu chêt nơi xác phàm của Người, mà con cừu ở đây là h́nh ảnh của xác phàm đó, như thánh Gioan đă viết: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Tuy nhiên, Ngôi Lời vẫn ở trong trạng thái bất hoại, Người là Đức Kitô theo thần khí, và h́nh ảnh của Người là ông Ixaác. V́ vậy, chính Đức Kitô vừa là tế phẩm vừa là tư tế theo thần khí, v́ Đấng dâng lên Chúa Cha tế phẩm theo xác phàm, chính Đấng ấy được dâng trên tế đàn thập giá.

Xướng đáp Ga 19,16b-17a ; St 22,6a
X Người ta điệu Đức Giêsu đi.
* Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ.
Đ Xưa kia ông Ápraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, đặt lên vai Ixaác, con ông. C̣n Đức Giêsu, *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …

 

///THỨ TƯ

Bài đọc 1 Gl 3:15-4:7

Từ nô lệ đến tự do
Người Kitô hữu không c̣n sống dưới ách Lề Luật nữa nhưng được tự do : từ nay họ sống trong Chúa Kitô, dưới sự hướng dẫn của ân sủng. Cách lập luận của thánh Phaolô thường khó hiểu, nhưng trong thư gửi tín hữu Rôma, người sẽ lấy lại đề tài này và giải thích thêm, nhờ đó ta sẽ hiểu rơ hơn tư tưởng của người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát.
15 Thưa anh em, tôi nói theo kiểu người đời: một chúc thư đúng thể thức, dù chỉ là do một người phàm, th́ cũng không ai được huỷ bỏ hay thêm thắt điều ǵ.16 Thế mà những lời hứa đă được ban cho ông Ápraham và ḍng dơi ông, Kinh Thánh không nói: và cho những ḍng dơi, như thể nói về nhiều, mà chỉ nói về một: và cho ḍng dơi người là Đức Kitô.17 Tôi muốn nói là: một chúc thư xưa kia đă được Thiên Chúa lập đúng thể thức, th́ Lề Luật, măi bốn trăm ba mươi năm sau mới có, không phế bỏ chúc thư đó được, và như vậy làm cho lời hứa ra vô hiệu.18 Thật thế, nếu nhờ Lề Luật mà người ta được hưởng gia tài, th́ không c̣n phải là nhờ lời hứa nữa. Thế nhưng Thiên Chúa đă dùng một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Ápraham.
 

19 Vậy Lề Luật để làm ǵ? Chính là để gây ra các sự vi phạm mà Lề Luật đă được đặt thêm, cho tới khi Đấng là ḍng dơi Ápraham đến, Đấng được hưởng lời hứa. Lề Luật đă được ban bố nhờ các thiên thần, qua tay một trung gian.20 Nhưng không thể có trung gian khi chỉ có một bên, mà Thiên Chúa th́ chỉ có một.21 Vậy th́ Lề Luật đi ngược lại với những lời hứa của Thiên Chúa sao? Không phải thế. Thật vậy, giả như có một luật nào đă được ban cho con người mà lại có khả năng làm cho sống, th́ quả là người ta được nên công chính nhờ Lề Luật.22 Nhưng Kinh Thánh đă giam hăm mọi sự trong ṿng tội lỗi, để nhờ ḷng tin vào Đức Giêsu Kitô, điều Thiên Chúa đă hứa được ban cho các kẻ tin.
 

23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải.24 Như thế Lề Luật đă thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.25 Nhưng khi đức tin đến, th́ chúng ta không c̣n ở dưới quyền giám hộ nữa.26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô.28 Không c̣n chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà ; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, th́ anh em là ḍng dơi ông Ápraham, những người thừa kế theo lời hứa.
 

1 Tôi thiết nghĩ: bao lâu người thừa kế c̣n là thiếu niên th́ không khác ǵ một nô lệ, mặc dù là chủ mọi tài sản.2 Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lư, cho đến khi măn hạn người cha đă định.3 Chúng ta cũng vậy, khi c̣n là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ.4 Nhưng khi thời gian tới hồi viên măn, Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đă sai Thần Khí của Con ḿnh đến ngự trong ḷng anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi ! "7 Vậy anh em không c̣n phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đă là con th́ cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Xướng đáp G1 3,27.28 ; x. Ep 4,24
X Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Ki–tô, không c̣n chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp.
* Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.
Đ Anh em hăy mặc lấy con người mới, là con người đă được sáng tạo theo h́nh ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. *

Bài đọc 2


Chúng ta là thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô
Trích thư của thánh Amrôxiô, giám mục.
Theo thánh Phaolô, ai nhờ Thần Khí mà diệt trừ những hành vi theo tính xác thịt, người ấy sẽ dược sống. Người ấy được sống th́ không có ǵ lạ, bởi v́ ai có Thần Khí Thiên Chúa, th́ trở thành con Thiên Chúa. Người ấy thật sự là con Thiên Chúa đến độ không cần phải lănh nhận một thần khí làm cho thành nô lệ, nhưng là một thần khí làm cho nên nghĩa tử, đến độ chính Thánh Thần chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Lời chứng của Thánh Thần là thế này: Chính Người kêu lên trong tâm hồn chúng ta: Ápba ! Cha ơi ! như được ghi trong thư gửi cho tín hữu Galát. C̣n có một sự kiện rất trọng đại này chứng thực chúng ta là con cái Thiên Chúa: Chúng ta là thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô. Quả thế, ai đồng hưởng vinh quang với Đức Kitô là kẻ cùng chịu đau khổ với Người trong những đau khổ chịu đựng v́ Người.
 

Và để khuyên bảo chúng ta bằng ḷng chịu đau khổ, thánh Phaolô thêm rằng: Tất cả những đau khổ chúng ta chịu nào đâu đáng kể, nào đâu xứng với những phúc lộc mai sau mà Thiên Chúa dành làm phần thưởng cao quư sẽ được mặc khải nơi chúng ta, để thưởng công cho chúng ta. Phần thưởng đó là chúng ta sẽ đáng được nh́n thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt trong vinh quang của Người, một khi đă được tái tạo theo h́nh ảnh Người..
 

Để tán dương sự vĩ đại của điều sẽ được mặc khải mai sau, thánh Phaolô lại thêm: Muôn loài thọ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người ; hiện nay muôn loài đă lâm vào cảnh hư ảo, ngoài ư muốn của chúng, nhưng trong niềm hy vọng. Chúng hy vọng Đức Kitô sẽ ban ơn phù trợ của Người, hoặc bản thân chúng có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát nữa, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang, để chỉ c̣n một thứ tự do duy nhất, chung cho thọ tạo và con cái Thiên Chúa, trong ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

 

Nhưng nay, bao lâu sự mặc khải ấy c̣n bị tŕ hoăn, th́ tất cả thọ tạo cùng rên siết, đang khi trông đợi vinh quang được làm con và được ơn cứu chuộc của chúng ta, khắc khoải đợi chờ thần khí cứu dộ và mong mỏi thoát khỏi cảnh hư ảo phù vân.
 

Ư nghĩa đă rơ: Nhưng ai đă lănh nhận ân huệ mở đầu của Thần Khí, th́ rên siết trong ḷng, trông đợi ơn làm nghĩa tử. Ơn làm nghĩa tử này là ơn cứu chuộc toàn thân, khi được tận mắt chiêm ngưỡng sự tốt lành vĩnh cửu của Thiên Chúa với tính cách là nghĩa tử của Người. Ơn làm nghĩa tử đă có trong Hội Thánh của Chúa khi Thần Khí kêu lên: Ápba ! Cha ơi ! như thấy trong thư gửi tín hữu Galát. Nhưng ơn làm nghĩa tử ấy sẽ được toàn hảo, khi tất cả những ai xứng đáng chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa được chỗi dậy trong trạng thái bất hoại, trong danh dự và vinh quang ; v́ khi ấy người ta mới nhận ra rằng: quả thật, toàn thể con người ḿnh đă được cứu chuộc. Do đó, thánh Phaolô hănh diện mà nói: Chúng ta đă được cứu độ nhờ ḷng trông cậy. Quả thật ḷng trông cậy có sức cứu độ cũng như ḷng tin, theo lời Sách Thánh: Ḷng tin của con đă cứu con.

Xướng đáp Rm 8,17b ; 5,9
X Chúng ta đă được Thiên Chúa cho thừa kế, th́ tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ;
* v́ một khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
Đ Chúng ta đă được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …


 

///THỨ NĂM

Bài đọc 1 Gl 4,8-31

Làm thế nào để măi là người tự do
Theo những khuôn khổ sẵn có để được an toàn, đó là cám dỗ ở mọi thời. Ở thời tự do, Thần Khí mở ra những chân trời mới và biển đổi cuộc sống con người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galát.
8 Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần.9 Nhưng nay anh em đă biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em c̣n trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, c̣n muốn làm nô lệ chúng một lần nữa?10 Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm !11 Anh em làm tôi sợ rằng tôi đă vất vả uổng công v́ anh em !
 

12 Thưa anh em, tôi van anh em, anh em hăy nên giống như tôi, v́ tôi cũng đă nên giống như anh em. Anh em đă không làm tổn thương ǵ cho tôi cả.13 Anh em biết: nhân khi thân xác bị đau ốm, tôi đă loan báo Tin Mừng cho anh em lần đầu tiên.14 Mặc dù thân xác tôi là một dịp thử thách cho anh em, anh em đă không khinh, không tởm ; trái lại anh em đă tiếp đón tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, như Đức Kitô Giêsu.15 Vậy hạnh phúc của anh em lúc đó, bây giờ đâu rồi? Thật thế, tôi xin làm chứng cho anh em rằng: nếu có thể, hẳn anh em đă móc mắt hiến cho tôi.16 Thành thử tôi đă trở nên kẻ thù của anh em v́ nói sự thật cho anh em sao?

 

17 Họ nhiệt thành với anh em không phải v́ mục đích tốt, mà chỉ v́ muốn ly gián anh em với tôi, để anh em nhiệt thành với họ.18 Được người ta tỏ ḷng nhiệt thành là điều tốt, miễn là v́ mục đích tốt và trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em.19 Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em,20 tôi ước ao được có mặt giữa anh em lúc này, để lựa lời nói sao cho thích hợp, v́ tôi thấy khó xử với anh em quá !
 

21 Hăy nói cho tôi hay: anh em là những người muốn sống dưới Lề Luật, anh em không nghe Lề Luật nói ǵ sao?22 Thật vậy, có lời chép rằng: ông Ápraham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do.23 Nhưng con của người mẹ nô lệ th́ sinh ra theo luật tự nhiên ; c̣n con của người mẹ tự do th́ sinh ra nhờ lời hứa.24 Truyện đó ngụ ư thế này: hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xinai, th́ sinh ra nô lệ: đó là Haga.25 Haga chỉ núi Xinai trong miền Ảrập, và tương đương với Giêrusalem ngày nay, v́ thành này cùng với các con đều là nô lệ.26 C̣n Giêrusalem thượng giới th́ tự do: đó là mẹ chúng ta.27 Thật vậy, có lời chép:
Reo mừng lên,
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ;
hăy bật tiếng reo ḥ mừng vui,
hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
v́ con của phụ nữ bị bỏ rơi
th́ đông hơn con của phụ nữ có chồng !

 

28 Thưa anh em, như Ixaác, anh em là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa.29 Nhưng cũng như thuở ấy đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đă ngược đăi đứa con sinh ra theo thần khí, th́ bây giờ cũng vậy.30 Thế nhưng Kinh Thánh nói ǵ? Kinh Thánh nói: Tống cổ người nô lệ và con của nó đi, v́ con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài cùng với con của người tự do.31 Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.

Xướng đáp x. Gl 4,28.31; 5,1a ; 2 Cr 3,17
X Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do,
* chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đă giải thoát chúng ta.
Đ Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, th́ ở đó có tự do. *

Bài đọc 2


Đức Kitô phải được thành h́nh trong anh em
 

Trích sách chú giải của thánh Âutinh, giám mục, về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát.
Thánh Phaolô Tông Đồ nói: Anh em hăy nên giống như tôi, v́ tuy sinh ra là người Do Thái, nhưng do cách xét đoán theo thần khí, tôi coi thường những liên hệ huyết nhục. V́ tôi cũng đă nên giống anh em, nghĩa là v́ tôi là một con người. Sau đó, một cách thích đáng và tế nhị, ngài nhắc họ nhớ đến ḷng thương mến của ngài, để họ đừng coi ngài là thù địch. Vậy ngài nói : Thưa anh em, tôi van anh em, anh em đă không làm ǵ tổn thương cho tôi cả, như thể ngài muốn nói: “Đừng tưởng rằng tôi muốn làm tổn thuong anh em.”
 

Cũng nhằm mục đích đó, ngài nói như cha mẹ nói với con cái để chúng noi gương ḿnh: Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em. Câu này ngài nói nhân danh Hội Thánh là mẹ hơn là nhân danh cá nhân ḿnh, v́ ở chỗ khác ngài cũng nói : Khi ở giữa anh em, tôi đă cư xử thật là dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ủ ấp con thơ.
 

Nhờ đức tin, Đức Kitô được thành h́nh trong người Kitô hữu, nơi con người nội tâm, con người được mời gọi hưởng sự tự do mà ân sủng Chúa ban, con người hiền lành và khiêm nhu, không vênh vang về những công trạng của ḿnh, là điều không đáng ǵ cả. Nhưng chính ân sủng đă khởi sự một thứ công trạng nào đó, khiến Đức Kitô có thể gọi người ấy là “anh em bé nhỏ nhất” của Người, tức là chính Người vậy, khi Người nói : Mỗi lần các ngươi làm ǵ cho một người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đă làm cho chính Ta vậy. Quả thật, Đức Kitô đă thành h́nh nơi người nào lănh nhận h́nh dáng của Người, tức là kẻ gắn bó với Người, bằng một thứ t́nh yêu Thánh Thần.
 

Do đó, nhờ noi gương Đức Kitô, người ấy trở nên như Đức Kitô tùy theo nhịp bước của ḿnh, như thánh Gioan nói : Ai nói rằng ḿnh ở lại trong Đức Kitô th́ phải bước đi như Người đă bước.
Nhưng, bởi v́ con người khi được cưu mang trong ḷng me để được h́nh thành, và sau khi đă thành h́nh th́ người mẹ phải quặn đau mà sinh ra, nên điều nói sau đây có thể gây ngạc nhiên: Hỡi anh em là những người tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa, cho đến khi Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em. Chúng ta hiểu thành ngữ quặn đau mà sinh ra ở đây có nghĩa là bồi hồi xao xuyến để lo cho các giáo dân được sinh ra trong Đức Kitô, họ là những người ngài phải quặn đau mà sinh ra. Ngài phải quặn đau mà sinh ra họ một lần nữa, v́ họ đang phải chao đảo trước những hiểm họa sai lầm.

 

Một phần nào giống như cơn đau chuyển bụng, mối bận tâm lo lắng cho họ c̣n có thể kéo dài cho đến khi họ đạt tới tầm vóc viên măn của Đức Kitô, để họ không c̣n bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lư nữa.
Vậy câu, hỡi anh em, những người mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa, cho đến khi Đức Kitô được thành h́nh nơi anh em không nói đến t́nh trạng đức tin lúc khởi đầu nhờ đó họ đă được sinh ra, nhưng đến mức độ cường tráng và hoàn bị của đức tin nơi họ. Ở đoạn khác, ngài cũng nói về cơn “quặn đau” đó lúc sinh con, với những lời lẽ khác như sau : C̣n có nỗi ray rức hằng ngày của tôi là mối bận lo cho tất cả các Hội Thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy ḿnh yếu đuối, có ai vấp ngă mà tôi lại không cảm thấy ḷng sôi lên ?

Xướng đáp Ep 4,15 ; Cn 4,18
X Sống theo sự thật và trong t́nh bác ái,
* chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô v́ Người là Đầu.
Đ Đường người công chính tựa ánh b́nh minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …

 

 

///THỨ SÁU

Bài đọc 1 Gl 5,1-25
Xác thịt và Thần Khí
 

Trong phần thứ ba (5,1-6,11) ít quan trọng hơn, thánh Phaolô nêu lên những nét chính của nền luân lư thật sự là của Kitô giáo. Tự do đối với Lề Luật không có nghĩa là buông thả. Đúng ra, trọng tâm của đời sống tự do đối với Lề Luật là đức ái. Chính đức ái thu tóm Lề Luật một cach trọn vẹn nhất.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galát.
1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đă giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hăy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.2 Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết: anh em mà chịu phép cắt b́ th́ Đức Kitô sẽ không có ích ǵ cho anh em.3 Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt b́ là: người ấy buộc phải giữ trọn vẹn Lề Luật.4 Anh em mà t́m sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng.5 C̣n chúng tôi th́ nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững ḷng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng.

 

6 Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt b́ hay không cắt b́ đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.7 Anh em đang chạy ngon trớn như thế mà ai đă ngăn cản anh em vâng phục chân lư?8 Lời dụ dỗ ấy không phát xuất từ Đấng kêu gọi anh em.9 Một chút men làm cả khối bột dậy men.10 Đối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. C̣n kẻ phá rối anh em th́ phải chuốc lấy án phạt, bất kể người ấy là ai.11 Về phần tôi, thưa anh em, giả như tôi c̣n rao giảng phép cắt b́, th́ tại sao tôi lại vẫn bị ngược đăi? Như thế, thập giá đâu c̣n là chướng ngại nữa !12 Những kẻ làm cho anh em bị rối loạn, phải chi họ tự thiến cho xong !
 

13 Quả thế, thưa anh em, anh em đă được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hăy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.14 V́ tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh.15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hăy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy !
 

16 Tôi xin nói với anh em là hăy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không c̣n thoả măn đam mê của tính xác thịt nữa.17 V́ tính xác thịt th́ ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, c̣n Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên ḱnh địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, th́ anh em không c̣n lệ thuộc Lề Luật nữa.19 Những việc do tính xác thịt gây ra th́ ai cũng rơ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đăng,20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,

 

21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đă từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.22 C̣n hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, b́nh an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,23 hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.24 Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu th́ đă đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, th́ cũng hăy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

Xướng đáp Gl 5,18.22a.25
X Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, th́ anh em không c̣n lệ thuộc Lề Luật nữa.
* Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, b́nh an.
Đ Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, th́ cũng hăy nhờ Thần Khí mà tiến bước. *

Bài đọc 2

Hăy nhận thức nhân phẩm của bạn
 

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng,
Khi sinh ra làm người thật và chẳng bao giờ không là Thiên Chúa thật, Đức Kitô, Chúa chúng ta, đă thực hiện nơi bản thân ḿnh bước đầu của một tạo thành mới, và nhờ việc được sinh ra, Người đă ban cho nhân loại một nguyên lư thiêng liêng. Mầu nhiệm đó, trí nào hiểu cho thấu? Ân huệ ấy, lưỡi nào kể cho cùng? Tội nhân lại trở thành kẻ vô tội, cũ lại nên mới, kẻ xa lạ được nhận làm con cái, người ngoài được thừa hưởng gia nghiệp.
Hỡi con người, tỉnh dậy đi và nhận thức lấy nhân phẩm của bạn ! Hăy nhớ rằng bạn được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa. H́nh ảnh này đă bị hư hại nơi Ađam, nhưng đă được phục hồi nơi Đức Kitô. Hăy hưởng dùng mọi thụ tạo hữu h́nh cho đúng, như bạn vẫn hưởng đất trời, sông biển, không khí, suối nguồn ; và tất cả những ǵ là xinh đẹp, kỳ diệu, th́ hăy quy về cho Đấng Tạo Hóa, mà dâng lên Người lời ca tụng tôn vinh.
 

Hăy lấy con mắt thể xác mà tiếp cận ánh sáng thiên nhiên, rồi đem tất cả t́nh yêu và tâm hồn đón nhận ánh sáng thật soi chiếu mọi người đến trong thế gian. Về ánh sáng đó, tác giả thánh vịnh nói: Hăy đến gần Người, các ngươi sẽ được chiếu sáng, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Nếu chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, và nếu Thần Khí của Người cư ngụ trong chúng ta, th́ điều mà bất cứ người tín hữu nào mang trong tim cũng hơn hẳn những ǵ được nh́n thấy nơi bầu trời.
 

Anh chị em thân mến, chúng tôi không hề có ư chỉ thị hay khuyên nhủ anh chị em khinh thường công tŕnh tạo dựng của Thiên Chúa, hay cho rằng, trong những điều tốt lành mà Thiên Chúa tốt lành đă dựng nên, có điều nào đi ngược với đức tin của anh chị em. Chúng tôi chỉ muốn nhắm giúp anh chị em biết sử dụng cho hợp lư và tiết độ tất cả mọi loài thọ tạo va tất cả vẻ đẹp của thế giới này ; như thánh Phaolô nói: Những ǵ thấy được th́ tạm thời, c̣n những ǵ không thấy được mới là vĩnh cửu.
 

Thật vậy, chúng ta được sinh ra để hưởng những ǵ thuộc thế giới hiện tại, và được tái sinh để hưởng những ǵ thuộc thế giới tương lai, nên chúng ta không tha thiết với những lợi lộc nhất thời, nhưng luôn luôn hướng về những phúc lộc vĩnh cửu. Và để có thể ngắm nh́n cho gần cho sát hơn đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, chúng ta hăy ngắm xem ân sủng của Thiên Chúa đă đem lại những ǵ cho bản thân loài người chúng ta. Hăy nghe thánh Phaolô nói: Anh em đă chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Đấng hằng sống và hiển trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp Tv 143,9 ; 117,28
X Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
* thập huyền cầm, con gảy đôi câu.
Đ Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …

 

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 Gl 5,25-6,18

Hoa trái của Thần Khí
Cuộc sống và hoạt động của người Kitô hữu không phải do nỗ lực riêng cho bằng nhờ Thần Khí hoạt động nơi họ. Càng sống theo Thần Khí, càng để cho Thần Khí hướng dẫn, người Kitô hữu càng nhận được ân sủng, nhờ đó có được một thứ bản năng mới giúp ḿnh tránh được những việc do tính xác thịt gây ra và ngược lại gặt được kết quả của Thần Khí.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galát.
5, 25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, th́ cũng hăy nhờ Thần Khí mà tiến bước.26 Chúng ta đừng có t́m hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.
6, 1 Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, th́ anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hăy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy ; phải tự đề pḥng kẻo chính ḿnh cũng bị cám dỗ.2 Anh em hăy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.3 Thật vậy, ai tưởng ḿnh là ǵ mà kỳ thực không là ǵ hết, th́ là lừa gạt chính ḿnh.4 Mỗi người hăy xem xét việc làm của chính ḿnh, và bấy giờ sẽ có lư do để hănh diện v́ chính ḿnh, chứ không phải v́ so sánh với người khác.5 Quả thế, mỗi người phải mang gánh nặng của riêng ḿnh.
6 Người được học Lời Chúa, hăy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ ḿnh.
 

7 Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu ! Thật vậy, ai gieo giống nào th́ sẽ gặt giống ấy.8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, th́ sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. C̣n ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, th́ sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.9 Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, v́ đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn ḷng.10 Vậy bao lâu c̣n thời giờ, chúng ta hăy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đ́nh đức tin.
 

11 Anh em thấy những chữ to này: chính tay tôi viết cho anh em đó !12 Những ai muốn nở mày nở mặt v́ những lư do thuần tuư con người, th́ ép anh em phải chịu cắt b́, chỉ là để khỏi bị ngược đăi v́ thập giá Đức Kitô.13 Thật vậy, chính những kẻ được cắt b́ cũng không giữ Lề Luật, nhưng họ muốn anh em phải cắt b́ để t́m được nơi thân xác anh em, một lư do hănh diện.14 Ước chi tôi chẳng hănh diện về điều ǵ, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đă bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.15 Quả thật, cắt b́ hay không cắt b́ chẳng là ǵ cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ítraen của Thiên Chúa được hưởng b́nh an và ḷng thương xót của Người.
 

17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, v́ tôi mang trên ḿnh tôi những dấu tích của Đức Giêsu.18 Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen.

Xướng đáp Gl 6,7b-8 ; Ga 6,6-38
X Ai gieo giống nào th́ sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, th́ sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát.
* Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, th́ sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.
Đ Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích ǵ. *

Bài đọc 2

Tính ưu việt của đức ái
 

Trích bài giảng của Chân phước Ixaác, viện phụ đan viện Sao Mai.
Thưa anh em, tại sao chúng ta không quan tâm t́m dịp giúp đỡ lẫn nhau, tức là ở đâu chúng ta thấy cần hơn, th́ chúng ta càng nâng đỡ nhau hơn và mang đỡ gánh nặng cho nhau? Thánh Phaolô Tông Đồ đă khuyên bảo chúng ta điều ấy khi người bảo : Anh em hăy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật của Đức Kitô, và ở nơi khác ngài nói: Anh em hăy lấy t́nh bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đó chính là luật của Đức Kitô.
Điều tôi thấy là bất trị nơi anh em của tôi, hoặc v́ hoàn cảnh khó khăn, hoặc do sự yếu đuối thể xác hay tinh thần, tại sao tôi không kiên nhẫn chịu đựng, sẵn ḷng an ủi theo như lời đă chép: Con cái của chúng sẽ được mang trên vai, nâng niu trên đầu gối? Phải chăng trong tôi thiếu đức ái là sức chịu đựng tất cả, là sự kiên tŕ để nâng đỡ, là ḷng nhân hậu để mến yêu?
 

Đây chính là luật của Đức Kitô là Đấng đă mang lấy bệnh tật của chúng ta nhờ cuộc thương khó, và gánh chịu những đau khổ của chúng ta nhờ sự thông cảm, v́ Người yêu những kẻ Người chịu đựng và chịu đựng những kẻ Người yêu. Kẻ nào tấn công người anh em đang gặp khó khăn, kẻ nào âm mưu chống lại người anh em đang yếu đuối về bất cứ mặt nào, hẳn là kẻ đang tuân phục luật của Xatan và đang chu toàn luật đó. Vậy chúng ta hăy cảm thông với nhau, yêu thương nhau như anh em, chịu đựng những yếu đuối và chống lại những tật xấu.
 

Quả thật, đời tu nào giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân v́ Người cách chân thành hơn, th́ dù sống theo luật nào hay phong cách nào, đời tu ấy vẫn được Thiên Chúa chấp nhận hơn. Quả vậy, đức ái chính là tiêu chuẩn quy định tất cả: cái ǵ được làm, cái ǵ không được làm, cái ǵ được thay đổi, cái ǵ không được thay đổi. Chính đức ái là nguyên lư và là cùng đích: tất cả đều phải quy về đó. Không có ǵ là tội lỗi khi chúng ta v́ đức ái và theo tinh thần đức ái mà hành động một cách chân thành.
 

Xin Thiên Chúa khấng ban đức ái cho chúng ta v́ không có đức ái chúng ta không thể đẹp ḷng Người và không có Người chúng ta không làm ǵ được. Người hằng sống và hiển trị đời đời chẳng cùng. Amen.

Xướng đáp 1 Ga 3,11 ; Gl 5,14a
X Đây là lời loan báo anh em đă nghe từ lúc khởi đầu :
* Chúng ta hăy yêu thương nhau.
Đ Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này : *

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa; xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin …