Thánh Mục Tử

 

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô là thủ lănh

Chúa dẫn đầu các mục tử đoàn chiên,

Ngày hôm nay, dân Chúa được toại nguyền

Mừng mục tử, bậc thánh nhân hiền hậu.

 

Người dẫn lối mở đường thật gương mẫu,

Soi kẻ mù loà, giúp kẻ đáng thương,

Hằng tận tâm săn sóc chẳng khi ngừng,

Như hiền phụ lo cho con tất cả.

 

Giờ đây được mũ triều thiên vô giá

Chúa thưởng công trên cơi phúc mong chờ,

Nguyện một ḷng theo gót vị tôn sư,

Đoàn môn đệ ắt được chung vinh hiển.

 

Tôn vinh Chúa Cha, cội nguồn thánh thiện,

Và Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,

Cùng Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,

Hằng hiển trị bây giờ và măi măi.

 

Ca Vịnh

 

Tv 20, 2-8.14

Tạ ơn Chúa đă cho vua thắng trận

Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh Irênê).

 

ĐC: Ai muốn làm đầu thiên hạ,

phải làm nguời rốt hết

và phục vụ mọi người. (H)

 

Lạy Chúa, Ngài tỏ ra uy lực khiến nhà vua sung sướng,

Ngài đă chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

 

Ḷng vua ước nguyện sao,

Chúa đă ban như vậy,

miệng vua khấn xin ǵ,

Ngài cũng không từ chối.

 

Chúa đă ân cần ban muôn phúc lộc,

vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *

Vua xin được sống, ngài cho cho được sống,

năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

 

V́ Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,

Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *

Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời

và cho vua dược hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

 

Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,

và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.

 

Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,

chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

 

Tv 91, I

Ca tụng Chúa Hoá Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đă thực hiện (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Khi nào Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,

Người sẽ cho anh em

lănh triều thiên vinh quang bất diệt. (H)

 

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

 

được tuyên xưng t́nh thương của Ngài từ buổi sớm,

và ḷng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *

hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

 

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *

Lạy Chúa, công tŕnh Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thuư lắm thay!

 

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này: *

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

 

Tv 91, II

Ca tụng Chúa Hoá Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đă thực hiện (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Hỡi tôi trung tài giỏi,

hăy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi. (H)

 

C̣n Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *

Ḱa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,

ḱa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều ră tan hết thảy.

 

Ngài cho con ngẩng đầu hănh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Libăng, *

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *

để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

 

Xướng đáp

X Hễ ngươi nghe Ta phán dạy điều ǵ, (H)

Đ th́ hăy nhân danh Ta mà truyền lại cho chúng. (H)

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Thánh vịnh  99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Đức Kitô là Thủ Lănh các mục tử,

nào ta hăy đến bái thờ Người. (H)

 

Thánh thi

 

Đây linh mục, những con người thánh hiến

Suốt cuộc đời, là chủ tế trung kiên,

Đem t́nh thương người mục tử nhân hiền

Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.

 

Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,

Lănh nhận rồi, phân phát cả cho dân,

Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần

Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.

 

Không mỏi mệt nhưng kiên tŕ tỉnh thức,

Suốt đêm trường hay măi tới canh khuya,

Miễn làm sao kịp khi chủ trở về

Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vă.

 

Vinh tụng Chúa Cha, Vua Trời cao cả,

Cùng Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,

Và Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,

Hằng hiển trị bây giờ và măi măi.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Một thành xây trên núi,

không tài nào che khuất được. (H)

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Ánh sáng của anh em

phải chiếu giăi trước mắt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm

mà tôn vinh Cha của anh em. (H)

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Lời Thiên Chúa là lời sống động,

hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. (H)

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Dt 13,7-9a)

Anh em hăy nhớ đến những người lănh đạo đă giảng lời Chúa cho anh em. Hăy nh́n xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo ḷng tin của họ. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy măi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.

 

Xướng đáp

Ta sẽ đặt lính canh

* trên tường thành ngươi, Giêrusalem hỡi!

X Đêm ngày họ sẽ không ngừng ngợi khen Danh Thánh. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Không phải anh em nói,

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. (H)

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đă hiến mạng sống ḿnh v́ đoàn chiên. Vậy ta hăy chúc tụng tạ ơn Người và thiết tha cầu nguyện:

Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.

Lạy Chúa, v́ ḷng nhân ái, Chúa đă ban cho chúng con các thánh mục tử, - v́ lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin bảo vệ chúng con luôn măi.

Chúa đă đặt những người đại diện để hướng dẫn chúng con, - xin cho họ trung thành và hăng say phục vụ cộng đoàn.

Chúa đă dùng các thánh mục tử mà săn sóc dạy dỗ chúng con, - v́ công nghiệp của các ngài, xin thánh hoá chúng con và ban tặng sức sống dồi dào.

Chúa đă ban cho các ngài ḷng bác ái và trí khôn ngoan để lănh đạo dân Chúa, - xin cho những người đang hướng dẫn chúng con cũng được đầy bác ái và khôn ngoan, để xây dựng Hội Thánh Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Vịnh Bổ Túc

 

Giờ Ba

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 119

Mong ước được b́nh an

 

ĐC: Lạy Cha, như Cha đă sai Con đến thế gian,

th́ Con cũng sai họ đến thế gian. (H)

 

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,

Chúa đă thương đáp lời. *

Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con

khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

 

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,

Chúa sẽ giáng ǵ xuống ngươi đây,

và c̣n thêm chi nữa? *

Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,

thêm những ḥn than đước đỏ hồng!

 

Thật bất hạnh cho tôi

phải trú ngụ trong miền rợ Meséc,

phải sống cùng dân du mục Kêđa.

 

Tấm thân này trải bao năm tháng

sống cùng những kẻ ghét hoà b́nh. *

Tôi vốn chuộng hoà b́nh,

nhưng hễ tôi nói tới

th́ phe họ lại muốn chiến tranh.

 

Tv 120

Chúa là Đấng bảo vệ dân

 

Tôi ngước mắt nh́n lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *

Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa

là Đấng dựng nên cả đất trời.

 

Xin Đấng ǵn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên. *

Đấng ǵn giữ Ítraen

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Đấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.

 

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Chúa giữ ǵn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ ǵn cho sinh mạng an toàn. *

Chúa giữ ǵn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến măi muôn đời.

 

Tv 121

Thành thánh Giêrusalem

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,

cửa nội thành, ta đă dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây, *

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đă truyền cho Ítraen.

 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đavít.

 

Hăy nguyện chúc Giêrusalem được thái b́nh,

rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự măi an ninh."

 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

Giờ Ba

 

Lời Chúa (1 Tm 4,16)

Anh hăy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hăy kiên tŕ trong việc đó. V́ làm như vậy, anh sẽ cứu được chính ḿnh, lại c̣n cứu được những người nghe anh giảng dạy.

 

Xướng đáp

X Chúa đă chọn tôi trung của Người, (H)

Đ để chăn dắt sản nghiệp của Người là Giacóp. (H)

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...

 


 

Giờ Sáu

 

Thánh thi

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 122

Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người

 

ĐC: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,

và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đă sai Thầy. (H)

 

Con ngước mắt hướng nh́n lên Chúa,

Đấng đang ngự trên trời.

 

Quả thực như mắt của gia nhân

hướng nh́n tay ông chủ,

như mắt của nữ tỳ

hướng nh́n tay bà chủ,

 

mắt chúng ta cũng hướng nh́n lên Chúa,

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người xót thương chút phận.

 

Dủ ḷng thương, lạy Chúa, xin dủ ḷng thương,

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

 

hồn thật quá ê chề v́ hứng chịu

lời nhạo báng của phường tự măn,

giọng khinh người của bọn kiêu căng.

 

Tv 123

Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa

 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Ítraen, hăy nói rằng:

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

 

hẳn là họ đă nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy;

 

hẳn là nước đă cuốn ta đi,

ḍng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *

hẳn là nước cuồn cuộn

đă dâng lên ngập cổ ngập đầu.

 

Xin chúc tụng Đức Chúa

đă không bỏ mặc ta

làm mồi cho nanh vuốt họ.

 

Hồn ta tựa cánh chim

thoát lưới người đánh bẫy; *

lưới giăng đă đứt rồi,

thế là ta thoát nạn.

 

Ta được hộ phù là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đă dựng nên cả đất trời.

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn thuở vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

 

Giờ Sáu

 

Lời Chúa (1 Tm 1,12)

Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đă ban sức mạnh cho tôi, v́ Người đă tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.

 

Xướng đáp

X Tôi không xấu hổ khi loan báo Tin Mừng : (H)

Đ Đó là sức mạnh của Thiên Chúa

để cứu độ kẻ tin. (H)

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...

 


 

Giờ Chín

 

Thánh thi

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

 

ĐC: Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa;

anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,

là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. (H)

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo ; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tv 127

Hạnh phúc thay gia đ́nh có Chúa

 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.

 

Đó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xion

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ítraen vui hưởng thái b́nh.

 

Giờ Chín

 

Lời Chúa (1 Tm 3,13)

Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, th́ được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ ḷng tin vào Đức Kitô Giêsu.

 

Xướng đáp

X Ví như Chúa chẳng xây nhà, (H)

Đ thợ nề vất vả cũng là uổng công. (H)

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...

 


 

Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Ngày đại lễ hằng năm kính nhớ

Vị thánh nhân khi ở trần gian

Dày công lănh đạo giáo đoàn,

Hôm nay dân Chúa hỷ hoan ngợi mừng.

 

Ḱa trang sử đă từng ghi chép

Bao huân công sự nghiệp phơi bày,

Dẫu rằng ngậm đắng nuốt cay,

Đoàn chiên an mạnh đêm ngày mới yên.

 

Đuổi lang sói xa miền chiên ở,

Bọn gian đồ khiếp sợ oai danh,

Xa chiên một phút chẳng đành,

Nuôi chiên bằng cỏ đồng xanh mỡ màng.

 

Giờ đây hưởng thiên đàng vinh phúc,

Xin thánh nhân tài đức cao vời

Cầu thay nguyện giúp không ngơi

Cho ngày thẩm phán Vua Trời bao dung.

 

Đoàn chiên sẽ được chung vinh dự

Vui sống bên Mục Tử nhân lành,

Đấng hằng hiển trị quang vinh

Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 14

 

ĐC: Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng

nhờ hồng ân của Thiên Chúa. (H)

 

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

được ở trên núi thánh của Ngài?

 

Là kẻ sống vẹn toàn,

luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao nói vậy,

miệng lưỡi chẳng vu oan,

 

không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhă,

coi khinh phường gian ác,

trọng ai kính Chúa Trời,

 

lỡ thề mà bị thiệt,

th́ cũng chẳng rút lời,

cho vay không đặt lăi,

chẳng nhận quà hối lộ

mà hại đến người ngay.

 

Phàm ai làm những điều này

không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

 

Tv 111

 

ĐC: Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín

Chúa đă đặt làm quản lư nhà Người. (H)

 

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

ḍng dơi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 

Gia đ́nh họ phú quư giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành:

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

 

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc ḿnh. *

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời c̣n tưởng nhớ chính nhân.

 

Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

luôn vững ḷng không sợ hăi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

 

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

nghiến răng nghiến lợi và ṃn mỏi héo hon, *

ước vọng của ác nhân sẽ chẳng c̣n.

 

Tc Kh 15,3-4

ĐC: Chiên của tôi sẽ nghe tiếng tôi,

và sẽ chỉ có một đoàn chiên,

và một người mục tử. (H)

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Đức Vua trị v́ muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

 

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

v́ chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

 

Người muôn nước sẽ về

phủ phục trước Tôn Nhan, *

v́ ai ai cũng đều thấy rơ

những phán quyết công minh của Ngài.

 

Lời Chúa (1 Pr 5,1-4)

Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, v́ tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hăy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đă giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải v́ miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải v́ ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng v́ ḷng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đă giao phó cho anh em, nhưng hăy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lănh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

 

Xướng đáp

Đây là người đă sống hết t́nh với anh em,

* và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,

X đă hy sinh tính mạng v́ anh em ḿnh. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Đây là người trung tín và khôn ngoan

Chúa đặt làm quản lư nhà Người,

để đến thời đến buổi

phân phối thóc gạo cho gia nhân. (H)

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô được tấn phong thượng tế để làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. V́ thế, chúng ta hăy dâng lời chúc tụng và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.

Chúa đă làm cho Giáo Hội được rạng ngời nhờ các vị thánh mục tử tài đức, - xin cho người tín hữu cảm thấy vui mừng v́ được làm con Chúa trong ḷng Giáo Hội.

Xưa Chúa đă nhận lời ông Môsê mà thứ tha tội lỗi cho dân Chúa, - nay v́ lời các thánh mục tử chuyển cầu, xin Chúa cũng không ngừng thanh tẩy chúng con.

Chúa đă chọn những vị thánh mục tử xuất thân từ cộng đoàn tín hữu, và đă ban Thánh Thần để tấn phong các ngài, - xin cũng ban Thánh Thần cho những người đang hướng dẫn chúng con.

Chúa là phần gia nghiệp duy nhất của các ngài, - xin đừng để một ai trong những người Chúa đă cứu chuộc phải sống ngoài t́nh thương của Chúa.

Chúa ban ơn phù trợ và phúc trường sinh cho đoàn chiên Chúa, - xin thương đến những người đă được Chúa cứu chuộc mà nay đă qua đời, và ban cho họ hạnh phúc ngàn thu.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện khi không có lời nguyện riêng:

 

Thánh giáo hoàng

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă đặt thánh . . . lên ngôi giáo hoàng, để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thay mà giữ ǵn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Thánh giám mục

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . ḷng bác ái nồng nàn và niềm tin mạnh mẽ thắng được cả trần gian, hầu xứng đáng được Chúa cho gia nhập hàng mục tử. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được một ḷng tin yêu bền vững, để mai sau được chung hưởng vinh quang với người. Chúng con cầu xin...

 

Thánh sáng lập giáo đoàn

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đến rao giảng và đem ánh sáng kỳ diệu của Tin Mừng cho cha ông chúng con. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng giàu ân sủng và them hiểu biết về Thánh Tử Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh mục tử

Mẫu A

Lạy Chúa là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đă đặt thánh . . . (giám mục) lănh đạo dân Chúa trong ḷng Giáo Hội, để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng và dạy dỗ đoàn chiên. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng, và noi theo con đường người đă vạch ra. Chúng con cầu xin...

Mẫu B

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho thánh . . . được đầy ḷng thành tín và yêu thương, để người lănh đạo dân Chúa. Hôm nay, nhân ngày lễ kính người, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con hằng biết noi gương người mà tiến bước, và xin Chúa nhận lời người chuyển cầu mà nâng đỡ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Thánh truyền giáo

Lạy Chúa, Chúa đă sai thánh . . . (giám mục) đi truyền giáo, để người đem ánh sáng chân lư đời đời cho dân ngoại. V́ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con được giữ vững đức tin và bền ḷng trông cậy theo Tin Mừng thánh nhân rao giảng. Chúng con cầu xin...