Điệp Ca, Thánh Ca Tin Mừng, Lời Nguyện

Các Chúa Nhật Thường Niên

 

Chúa Nhật 21

 

Tc Tin Mừng

 

Kinh Chiều I

A.

Ông Phêrô thưa cùng Đức Giêsu:

"Thầy là Đấng Kitô,

Con Thiên Chúa hằng sống!"

Chúa đáp lại rằng:

"Này anh Simon, con ông Giona,

anh thật là có phúc!"

B.

Thần Khí mới làm cho sống,

chứ huyết nhục chẳng có ích lợi ǵ.

Những lời Thầy nói với anh em

đều là thần khí và sự sống.

C.

Hăy cố đi qua cửa hẹp mà vào,

v́ Thầy bảo cho anh em biết :

có nhiều người sẽ t́m cách vào mà không được.

 

Kinh Sáng

A.

Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,

Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.

B.

Chúa nói: "Không ai có thể đến với Thầy

nếu không được Chúa Cha ban ơn ấy."

C.

Từ đông tây nam bắc,

thiên hạ sẽ đến dự tiệc Nước Trời

với các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp.

 

Kinh Chiều II

A.

Chúa nói cùng ông Simon Phêrô :

"Dưới đất anh cầm buộc điều ǵ,

trên trời cũng cầm buộc như thế.

Dưới đất anh tháo cởi điều ǵ,

trên trời cũng tháo cởi như thế."

B.

Thưa Thầy, chúng con bỏ Thầy th́ biết đến với ai!

Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh.

Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng

Thầy là Con Thiên Chúa.

C.

Chúa nói: "Những kẻ nay đứng chót

sẽ được lên hàng đầu,

c̣n những kẻ nay đứng đầu

sẽ phải xuống hàng chót."