Chúa Nhật 29

 

Tc Tin Mừng

 

Kinh Chiều I

A.

Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật,

và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.

B.

Chúa nói:

"Chén đắng Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ;

phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu."

C.

Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn,

không được sờn ḷng nản chí.

 

Kinh Sáng

A.

Từ đông sang tây, thiên hạ sẽ nhận biết:

Ngoài Ta ra, chẳng có thần nào,

Ta là Đức Chúa, không c̣n Chúa nào khác.

B.

Giữa anh em, ai muốn làm lớn,

th́ phải làm kẻ hầu hạ anh em,

ai muốn làm người đứng đầu giữa anh em,

th́ phải làm đầy tớ mọi người.

C.

Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không xử công bằng

cho những kẻ Người tuyển chọn

đang ngày đêm kêu cứu Người sao?

 

Kinh Chiều II

A.

Của Xêda, hăy trả lại Xêda;

của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.

B.

Con Người không đến để được kẻ hầu người hạ,

nhưng là để hầu hạ, và để hiến mạng sống

làm giá chuộc muôn người.

C.

Khi Con Người ngự đến,

liệu c̣n thấy ḷng tin trên mặt đất nữa chăng?