Ngày 26 tháng 12

Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Lễ kính

 

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,

Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,

Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh

Những ai chẳng say mê đời hiện tại.

 

Nguyện xin Chúa thương dủ ḷng từ ái,

Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,

Chúng con mừng chư thánh đă khải hoàn,

Xin xóa bỏ muôn tội t́nh lầm lỡ.

 

Người tử đạo đă chứng minh rằng Chúa

Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,

Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con

Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.

 

Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả

Cha uy quyền và Con Một từ nhân,

Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần

Hằng hiển trị măi ngày đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh

 

Tv 2

Đức Kitô là Vua chiến thắng

Quả thật, họ đă đồng nổi dậy chống tôi trung của Thiên Chúa là Đức Giêsu, Đấng Thiên Chúa đă xức dầu tấn phong (Cv 4,27).

 

ĐC: Ông Têphanô được đầy ơn Thánh Thần;

ông ngước mắt nh́n trời,

thấy Thiên Chúa xuất hiện vinh quang

và thấy Đức Kitô ngự bên hữu Người.

 

Sao chư dân lại ồn ào náo động?

Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông?

 

Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *

chống lại Đức Chúa,

chống lại Đấng Người đă xức dầu phong vương.

 

Chúng bảo nhau:

Xiềng xích họ, nào ta bẻ găy, *

gông cùm họ, ta hăy quẳng đi!

 

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

 

Rồi nổi trận lôi đ́nh, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *

rằng: "Chính Ta đă đặt vị quân vương Ta tuyển chọn

lên trị v́ Xion, núi thánh của Ta."

 

Tân vương lên tiếng:

Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,

Người phán bảo tôi rằng: *

"Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đă sinh ra con.

 

"Con cứ xin rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cơi đất làm phần lănh địa.

 

"Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

 

Vậy giờ đây,

hỡi các vua chúa, hăy biết điều,

thủ lănh trần gian, nào tỉnh ngộ!

 

Đem ḷng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,

hăy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

 

Kẻo Chúa nổi lôi đ́nh là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.

 

C̣n những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao!

 

Tv 10

Chúa là Đấng kẻ lành tin tưởng

Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, v́ họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa chí toại ḷng (Mt 5,6).

 

ĐC: Ông Têphanô quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng rằng:

"Lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp tội họ".

 

Tôi ẩn ḿnh bên Chúa,

tại sao các người lại bảo tôi:

"Trốn về núi đi, này chim sẻ!

 

"Ḱa quân gian ác đă giương nỏ lắp tên,

núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. *

Khi nền móng cương thường đổ nát,

người công chính c̣n làm được chuyện ǵ?"

 

Nhưng Đức Chúa ngự trong thánh điện,

ngai Đức Chúa đặt trên cơi trời; *

Chúa đưa mắt nh́n, ḍ xét phàm nhân.

 

Chúa ḍ xét người lành kẻ dữ,

ghét những ai ưa thích bạo tàn.

 

Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân; *

lửa đỏ diêm sinh và gió nóng

là phần riêng của chúng trên đời.

 

Quả thật Chúa là Đấng Công Chính,

ưa thích điều chính trực; *

những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Tv 16

Lạy Chúa, xin cứu con thoát khỏi ác nhân

Khi c̣n sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đă dâng lời khẩn nguyện nài xin, và Thiên Chúa đă nhận lời (Dt 5,7).

 

ĐC: Không ai địch nổi những lời lẽ khôn ngoan

do Chúa Thánh Thần đă linh ứng cho ông.

 

Lạy Chúa, xin nghe con giăi bày lẽ phải,

lời con than văn, xin Ngài để ư, *

xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu

thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

 

Con xin được Thánh Nhan soi xét

v́ mắt Ngài thấy rơ điều chính trực.

 

Chúa có xét ḷng con,

thăm con giữa đêm trường,

có thử con bằng lửa,

cũng chẳng thấy điều gian.

 

Con chẳng theo thói đời

buông những lời sai trái. *

Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,

tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

dơi vết chân Ngài, con không vấp ngă.

 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,

v́ Ngài đáp lời con. *

Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

 

Xin biểu lộ t́nh thương diệu kỳ của Chúa,

Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài

khỏi quân thù xông đánh.

 

Xin giữ ǵn con như thể con ngươi,

dưới bóng Ngài, xin thương che chở, *

cho khỏi tay lũ ác nhân hăm hại,

thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

 

Kẻ thù con ḷng chai dạ đá,

mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời. *

Rầm rập tới, ḱa chúng đă bao quanh,

mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất,

 

thật giống loài sư tử

chực nuốt sống ăn tươi,

hệt như con mănh thú

ŕnh rập ở bụi bờ.

 

Lạy Chúa, xin đứng dậy,

ra nghênh chiến, quật ngă quân thù,

vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.

 

Lạy Chúa, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng

khỏi thế giới loài người, *

khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.

Số phận chúng ở đời là như vậy.

 

Án phạt Chúa đă dành,

xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng, *

cả đàn con cũng được ăn thoả thích,

phần c̣n lại, cho bầy cháu mai sau.

 

Về phần con, sống công minh chính trực,

con sẽ được trông thấy mặt Ngài, *

khi thức giấc, được thoả t́nh chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Xướng đáp

X Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,

Đ Mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa.

 

Ngày 26 tháng 12

Thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi

Lễ kính

Thánh Têphanô là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh sách bảy phó tế, những người giúp các Tông Đồ trong những công việc vật chất. Người cũng tham gia công tác loan báo Tin Mừng và chết ở Giêrusalem, để lại gương mẫu cho những ai muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô phục sinh, muốn noi gương cuộc thương khó của Chúa.

 

Bài đọc 1 Cv 6,8 – 7,2a,44-59

Cuộc tử đạo của thánh Têphanô

 

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.

6 8 Ông Têphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đă làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrênê và Alêxanria, cùng với một số người gốc Kilikia và Axia, đứng lên tranh luận với ông Têphanô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đă ban cho ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng : "Chúng tôi đă nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa."

 

12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng : "Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14 V́ chúng tôi đă nghe hắn nói rằng Giêsu người Nadarét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môsê đă truyền lại cho chúng ta." 15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nh́n thẳng vào ông Têphanô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

 

7, 1 Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Têphanô : "Có đúng như vậy không ? " 2a Ông đáp : "Thưa quư vị là những bậc cha anh, xin nghe tôi đây : 44 "Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có Lều chứng ước, như Đấng phán với ông Môsê đă truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đă thấy. 45 Lều ấy, cha ông chúng ta đă kế thừa, và đă cùng với ông Giôsuê, đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đă đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đavít. 46 Vua này đẹp ḷng Thiên Chúa và đă xin được t́m một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Giacóp. 47 Nhưng chính vua Salômôn mới xây nhà cho Người. 48 Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đă nói :

 

49 Chúa phán : Trời là ngai của Ta, c̣n đất là bệ dưới chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi

50 Chẳng phải chính tay Ta đă làm nên mọi sự ấy sao ?

51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, ḷng và tai không cắt b́, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, th́ các ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ ? Họ đă giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến ; c̣n các ông, nay đă trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. 53 Các ông là những người đă lănh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ."

 

54 Khi nghe những lời ấy, ḷng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Têphanô.

55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nh́n trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói : "Ḱa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo ḿnh dưới chân một thanh niên tên là Saolô. 59 Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin rằng : "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con."

 

Xướng đáp

X Khi người tôi tớ Chúa là thánh Têphanô bị người Dothái ném đá, thánh nhân thấy trời rộng mở, người đă thấy và đă đi vào.

* Hạnh phúc thay ai được trời rộng mở đón tiếp.

Đ Khi đá rơi như mưa làm thánh nhân quỵ ngă, một luồng ánh sáng xuyên qua các tầng mây đến chiếu toả trên người. *

 

Bài đọc 2

Lấy đức ái làm vũ khí

 

Trích bài giảng của thánh Phungienxiô, giám mục Rútpê.

Hôm qua, chúng ta vừa mừng Vua vĩnh cửu của chúng ta sinh ra trong thời gian. Hôm nay, chúng ta mừng một chiến sĩ của Người vinh thắng khải hoàn sau khi trải qua cuộc thương khó.

Thật vậy, hôm qua Vua của chúng ta, mặc lấy xác phàm, ra khỏi cung ḷng Trinh Nữ, đă đoái thương viếng thăm trần gian. Hôm nay, một chiến sĩ ra khỏi lều thân xác, được lên trời thật vinh hiển cao sang.

 

Vua chúng ta là Đấng cao cả, mà v́ chúng ta, Người đă đến một cách khiêm tốn. Người không thể đến với hai bàn tay không. Người đă đem đến cho các chiến sĩ của Người một hồng ân trọng đại. Nhờ hồng ân đó, không những Người làm cho họ nên giàu sang sung túc, nhưng c̣n làm cho họ nên mạnh mẽ để bách chiến bách thắng. V́ Người đă đem đến cho họ hồng ân đức ái, hồng ân này sẽ giúp con người được thông phần bản tính Thiên Chúa.

 

Vậy điều ǵ Người đă đem đến th́ Người đă phân phát, nhưng không v́ thế mà Người nghèo đi. Trái lại, Người vừa làm cho t́nh trạng nghèo khó của các tín hữu nên giàu có một cách lạ lùng, trong khi Người vẫn giữ cho các kho tàng của Người đầy tràn luôn luôn, không hề suy giảm.

 

Như thế, đức ái đă đưa Đức Kitô từ trời xuống đất, th́ cũng chính đức ái đă nâng thánh Têphanô từ đất lên trời. Đức ái đă có trước nơi Đức Vua, th́ cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ.

Vậy để xứng đáng đón nhận triều thiên  như ư nghĩa tên của người , thánh Têphanô đă lấy đức ái làm khí giới, và ở đâu người cũng chiến thắng nhờ chính khí giới ấy. V́ yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân không lùi bước trước những người Dothái hành hạ người.

 

V́ yêu mến tha nhân, người đă cầu nguyện cho những kẻ ném đá người. V́ yêu mến, người tranh luận với những kẻ lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. V́ yêu mến, người cầu nguyện cho những kẻ ném đá người để họ khỏi bị phạt.

 

Tin tưởng vào sức mạnh của đức ái, người đă thắng ông Saolô hung bạo. Ở dưới đất, thánh Têphanô bị ông Saolô bách hại th́ nay ở trên trời, người lại có ông Saolô là bạn chung phần hạnh phúc. Những con người mà trước kia người đă dùng lời răn đe để cảm hoá nhưng không được, th́ nay người muốn chinh phục nhờ lời cầu nguyện phát xuất từ ḷng bác ái thánh thiện và kiên tŕ.

 

Và giờ đây, thánh Phaolô và thánh Têphanô vui mừng, cùng thánh Têphanô hưởng vinh quang sáng láng của Chúa Kitô, cùng thánh Têphanô hoan hỷ, cùng thánh Têphanô cai trị. Nơi thánh Têphanô đă đi tới trước v́ bị thánh Phaolô ném đá chết, th́ thánh Phaolô cũng theo được đến đó, nhờ có những lời cầu nguyện của thánh Têphanô trợ giúp.

 

Anh em thân mến, đây là cuộc sống thật trong đó thánh Phaolô không c̣n hổ thẹn v́ đă giết thánh Têphanô, nhưng thánh Têphanô th́ lại vui mừng v́ thánh Phaolô được chung phần hạnh phúc, bởi v́ chính đức ái đem lại sự niềm vui cho cả hai. Ḷng mến của thánh Têphanô đă thắng được sự bạo tàn của người Dothái, c̣n ḷng mến nơi thánh Phaolô đă che phủ được muôn vàn tội lỗi. Nhờ ḷng mến, cả hai đều đáng được hưởng Nước Trời.

 

Vậy ḷng mến là nguồn mạch và căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong ḷng mến sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hăi. Ḷng mến hướng dẫn, ḷng mến che chở, ḷng mến dẫn tới đích.

Anh em thân mến, Đức Kitô đă dựng nên cái thang đức mến, nhờ đó bất cứ người Kitô hữu nào cũng có thể lên tới trời. V́ thế anh em hăy can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyền, hăy thực thi đức mến với nhau, và hăy cùng tiến lên trời nhờ tăng trưởng trong ḷng mến.

 

Xướng đáp

X Hôm qua Chúa sinh xuống trần gian, để thánh Têphanô được sinh ra trên trời.

* Thiên Chúa đă đi vào trần thế, để con người được lên chốn trời cao.

Đ Vua chúng ta mặc lấy xác phàm trong ḷng Trinh Nữ, ngày hôm qua ngự đến viếng thăm nhân trần. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đă biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại ḿnh như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Nào ta đến thờ lạy Đức Kitô giáng thế,

Đấng đă ân thưởng thánh Têphanô.

 

Thánh thi

 

Ta cùng hoan hỷ dâng câu hát

Khúc nhạc tri ân ngập cơi ḷng,

Chính bởi muôn vàn ân sủng Chúa,

Đoàn người tử đạo đă thành công.

 

Thủ lănh biệt tài trong Giáo Hội,

Tướng hùng bách thắng giữa ba quân,

Đạo binh dũng cảm triều đ́nh Chúa

Ngọn đuốc quang minh rực cơi trần.

 

Thế gian bách hại nhưng đă thắng,

Thể xác đớn đau vẫn coi thường,

Cái chết oai hùng, con đường thẳng,

Khải hoàn thiên quốc, chính quê hương.

 

Từ đây Thánh Phụ càng vinh hiển,

Rạng rỡ ân t́nh của Thánh Linh,

Thánh Tử hân hoan v́ chư vị:

Niềm vui tràn ngập chốn thiên đ́nh.

 

Xin Đấng Cứu Tinh đầy lân ái

Đoái nghe ước nguyện của bề tôi,

Được cùng chư thánh hàng tử đạo

Hưởng phúc trường sinh măi muôn đời.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Lạy Thiên Chúa con thờ,

trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

v́ thân con đă chịu ném đá v́ Ngài.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Ông Têphanô thấy trời rộng mở,

ông đă thấy, và đă bước vào,

ông có phúc dường bao!

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Ḱa tôi thấy cửa trời rộng mở, và Đức Giêsu

đứng bên hữu Thiên Chúa uy quyền.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Cv 6,2-5a)

Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hăy t́m trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. C̣n chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa." Đề nghị trên được mọi người tán thành.

 

Xướng đáp

Chúa là sức mạnh tôi,

* xin hát ngợi khen Người.

X Chính Người cứu độ tôi. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Cửa trời rộng mở, đón thánh Têphanô,

vị tử đạo đầu tiên được Chúa ân thưởng.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô, Vị Chứng Nhân trung thành, đă ban cho các thánh tử đạo ḷng dũng cảm để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hăy chúc tụng Người và tung hô :

Chúa đă đổ máu đào cứu chuộc chúng con,

xin nhận lời chúng con cầu nguyện.

Các thánh tử đạo đă tự nguyện hy sinh mạng sống ḿnh để làm chứng cho đức tin, - xin Chúa cho ḷng trí chúng con được tự do hoàn toàn.

Các thánh tử đạo đă đổ máu ḿnh để tuyên xưng Danh Thánh, - xin ban cho chúng con một đức tin bền vững.

Các thánh tử đạo đă vác thập giá theo chân Chúa, - xin cho chúng con biết can đảm chấp nhận mọi đau thương của cuộc đời.

Các thánh tử đạo đă nhuộm áo ḿnh trong máu Con Chiên, - xin cho chúng con thoát khỏi mọi cạm bẫy của thế gian này.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đă biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại ḿnh như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Trưa

Thánh Vịnh Bổ Túc

Thánh thi: chọn thánh thi sau hoặc một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 119

Mong ước được b́nh an

 

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,

Chúa đă thương đáp lời. *

Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con

khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

 

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,

Chúa sẽ giáng ǵ xuống ngươi đây,

và c̣n thêm chi nữa? *

Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,

thêm những ḥn than đước đỏ hồng!

 

Thật bất hạnh cho tôi

phải trú ngụ trong miền rợ Meséc,

phải sống cùng dân du mục Kêđa.

 

Tấm thân này trải bao năm tháng

sống cùng những kẻ ghét hoà b́nh. *

Tôi vốn chuộng hoà b́nh,

nhưng hễ tôi nói tới

th́ phe họ lại muốn chiến tranh.

 

Tv 120

Chúa là Đấng bảo vệ dân

 

Tôi ngước mắt nh́n lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *

Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa

là Đấng dựng nên cả đất trời.

 

Xin Đấng ǵn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên. *

Đấng ǵn giữ Ítraen

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Đấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.

 

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Chúa giữ ǵn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ ǵn cho sinh mạng an toàn. *

Chúa giữ ǵn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến măi muôn đời.

 

Tv 121

Thành thánh Giêrusalem

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,

cửa nội thành, ta đă dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây, *

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đă truyền cho Ítraen.

 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đavít.

 

Hăy nguyện chúc Giêrusalem được thái b́nh,

rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự măi an ninh."

 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (1Pr 5,10-11)

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đă kêu gọi anh em  ào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen.

 

X Chúa đă mặc cho người áo choàng rực rỡ,

Đ và đội cho người triều thiên vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đă biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại ḿnh như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Sáu

 

Thánh thi

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 122

Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người

 

Con ngước mắt hướng nh́n lên Chúa,

Đấng đang ngự trên trời.

 

Quả thực như mắt của gia nhân

hướng nh́n tay ông chủ,

như mắt của nữ tỳ

hướng nh́n tay bà chủ,

 

mắt chúng ta cũng hướng nh́n lên Chúa,

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người xót thương chút phận.

 

Dủ ḷng thương, lạy Chúa, xin dủ ḷng thương,

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

 

hồn thật quá ê chề v́ hứng chịu

lời nhạo báng của phường tự măn,

giọng khinh người của bọn kiêu căng.

 

Tv 123

Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa

 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Ítraen, hăy nói rằng:

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

 

hẳn là họ đă nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy;

 

hẳn là nước đă cuốn ta đi,

ḍng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *

hẳn là nước cuồn cuộn

đă dâng lên ngập cổ ngập đầu.

 

Xin chúc tụng Đức Chúa

đă không bỏ mặc ta

làm mồi cho nanh vuốt họ.

 

Hồn ta tựa cánh chim

thoát lưới người đánh bẫy; *

lưới giăng đă đứt rồi,

thế là ta thoát nạn.

 

Ta được hộ phù là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đă dựng nên cả đất trời.

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn thuở vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

Giờ Sáu (Gc 1,12)

Phúc thay người biết kiên tŕ chịu đựng cơn thử thách, v́ một khi đă được tôi luyện, họ sẽ lănh nhận phần thưởng là sự sống Chúa đă hứa ban cho những ai yêu mến Người.

 

X Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không c̣n sợ hăi,

Đ phàm nhân lam ǵ nổi được tôi!

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đă biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại ḿnh như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín

 

Thánh thi

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo ; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tv 127

Hạnh phúc thay gia đ́nh có Chúa

 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.

 

Đó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xion

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ítraen vui hưởng thái b́nh.

 

 

Giờ Chín (Kn 3,1-2a.3b)

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực h́nh nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đă chết rồi, nhưng thực ra họ đang hưởng b́nh an.

 

X Lúc trở về, về reo hớn hở

Đ vai nặng gánh lúa vàng.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đă biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại ḿnh như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 1-5.7

 

ĐC: Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 129

 

ĐC: Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,

muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *

Dám xin Ngài lắng tai để ư

nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ? *

Nhưng Chúa vẫn rộng ḷng tha thứ

để chúng con biết kính sợ Ngài.

 

Mong đợi Chúa, tôi hết ḷng mong đợi,

cậy trông ở lời Người. *

Hồn tôi trông chờ Chúa,

hơn lính canh mong đợi hừng đông.

 

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, *

bởi Chúa luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen

cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

 

Tc Cl 1,12-20

 

ĐC: Từ muôn thuở, trước khi có đất trời,

Ngôi Lời vẫn đă là Thiên Chúa.

Ngày hôm nay,

chính Người lại giáng trần để cứu muôn dân.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người,

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa (1Ga 1,5b.7)

Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, th́ chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

 

Xướng đáp

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Khi cảnh vật ch́m sâu trong thinh lặng,

lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,

th́ lạy Chúa, Con Chúa là Ngôi Lời toàn năng

đă rời bỏ ngai vàng thiên cung mà giáng thế.

Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Ngôi Lời Thiên Chúa đă xuống trần hầu mở đường cứu độ chúng nhân. Ta hăy khiêm tốn nguyện xin Người:

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi ác thần.

V́ mầu nhiệm Chúa giáng sinh làm người, v́ trót cuộc đời tận hiến Chúa Cha.

Chúa đă lao công vất vả, đă rảo khắp đó đây rao giảng Tin Mừng, và không ngại chuyện tṛ với người tội lỗi.

Chúa đă chịu cực h́nh thập giá, chịu đau khổ trong thân xác và trong tâm hồn, đă chịu chết và chịu mai táng.

Chúa đă sống lại và lên trời vinh hiển, đă đổ ơn Thánh Thần xuống cho tín hữu chúng con, xin giải thoát anh chị em đă qua đời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...