Ngày 27 tháng 12

Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Từ đây trong cảnh nhà Cha,

Môn đồ Chúa sống chan ḥa an vui.

Chiều nao họ thấy Con Người

Chết trên thập giá tội đời đền thay.

Một ḷng đă quyết theo Thầy,

Trải bao gian khổ tới ngày quang vinh.

 

Họ mang tận đáy ḷng ḿnh,

Dung nhan của Chúa giống h́nh tội nhân :

Soi vào đêm tối trần gian,

Khơi niềm hy vọng chứa chan ḷng người.

Đi gieo lời Chúa khắp nơi,

Trổ bông "tín hữu" thâu hồi vào kho.

 

Chúa mời dự tiệc thiên thu,

Nước Trời hoan hỷ thánh đô tưng bừng.

Đón người xưa đă một ḷng

Xả thân chia sẻ chén nồng đắng cay.

Thụ t́nh Cha, hưởng nghĩa Thầy,

Hợp đoàn hạnh phúc, sum vầy hân hoan.

 

Ca vịnh lấy phần chung các thánh Tông Đồ với các điệp ca sau đây:

 

1 Ông Gioan đoan chắc rằng: những ǵ ông được thấy

có giá trị như lời Thiên Chúa,

và được Đức Giêsu Kitô chứng nhận.

 

Tv 18A

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm. *

Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.

 

Chẳng một lời một lẽ,

chẳng nghe thấy âm thanh, *

mà tiếng vang đă dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

 

Chúa căng lều cho thái dương tại đó, *

thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan pḥng,

và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

 

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,

rồi chuyển vần măi đến chân trời kia, *

chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

 

2 Đây là người môn đệ

được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương.

 

Tv 63

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

ǵn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,

xin giấu kỹ con đi.

 

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *

bắn trộm người vô tội,

bắn th́nh ĺnh mà chẳng sợ chi.

 

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào, *

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được ?"

 

Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đă mưu toan: *

Thâm hiểm biết bao, ḷng dạ người đời!

 

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

th́nh ĺnh chúng đă bị trúng thương. *

Tấc lưỡi ḿnh hại ḿnh là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

 

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa

và ẩn náu bên Người. *

Mọi tấm ḷng chính trực

đều lấy thế làm vinh.

 

3 Đây là ông Gioan,

người dựa đầu vào ḷng Chúa trong bữa tiệc ly,

phúc thay vị tông đồ

được Chúa mặc khải những mầu nhiệm cao siêu.

 

Tv 96

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên, *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thủ tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến Thánh Nhan

Vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhă thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang v́ những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Được biết thế, Xion tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giuđa hớn hở nhảy mừng

v́ những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi v́ Ngài, muôn lạy Chúa

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hăy ghét điều gian ác, *

Người giữ ǵn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ ḷng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hăy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

Xướng đáp

X Các ngài đă tường thuật sự nghiệp lẫy lừng,

và quyền uy của Chúa

Đ với những kỳ công Chúa đă làm.

 

Ngày 27 tháng 12

Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

Lễ kính

Thánh Gioan là người đă được sống thân mật với Chúa Kitô. Thánh nhân đă gặp gỡ Chúa Giêsu bên bờ sông Giođan, được diễm phúc làm nhân chứng khi Chúa hiển dung trên núi và hấp hối trong vườn Ghếtsêmani. Sáng ngày phục sinh, thánh Gioan là người đầu tiên đă tin. Thánh nhân đă truyền lại chứng từ sáng ngời ấy trong các tác phẩm của Người.

 

Bài đọc 1 (1 Ga 1,1 – 2,3)

Lời sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa

 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

1, 1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đă nghe, điều chúng tôi đă thấy tận mắt, điều chúng tôi đă chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đă chạm đến, đó là Lời sự sống.

2 Quả vậy, sự sống đă được tỏ bày, chúng tôi đă thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đă được tỏ bày cho chúng tôi.

3 Điều chúng tôi đă thấy và đă nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi th́ hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người.

 

4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

5 Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đă nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em : Thiên Chúa là ánh sáng ; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, th́ chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.

 

7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, th́ chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối ḿnh, và sự thật không ở trong chúng ta.

9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

 

10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đă không phạm tội, th́ chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta.

2, 1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, th́ chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha : đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính.

2 Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng c̣n tội lỗi cả thế gian nữa.

3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa : là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

 

Xướng đáp 1 Ga 1,2.4 ; Ga 20,31

X Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời : sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đă xuất hiện cho chúng tôi thấy. Những điều này, chúng tôi viết ra.

* Để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Đ Những điều đă được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người và *

 

Bài đọc 2

Chính sự sống đang xuất hiện trong thân xác

 

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về thư thứ nhất của thánh Gioan.

Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đă được nghe, điều mắt chúng tôi đă được nh́n thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đă được chạm đến, đó là lời sự sống. Làm sao có thể có người được tận tay chạm đến Ngôi Lời, nếu không phải v́ Ngôi Lời đă làm người và ở giữa chúng ta ?

 

Vậy Ngôi Lời đă bắt đầu làm người trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta có thể tận tay chạm đến. Nhưng không phải lúc đó Ngôi Lời mới bắt đầu hiện hữu, bởi v́ Người vẫn có ngay từ lúc khởi đầu như thánh Gioan đă nói. Anh em hăy xem thư của thánh nhân xác nhận điều người đă viết trong Tin Mừng anh em đă nghe. Lúc khởi đầu, vẫn có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa.

 

Có lẽ sẽ có người cho rằng nói về Ngôi Lời ban sự sống như trên chỉ là một cách nói nào đó về Đức Kitô, chứ không phải nói về chính thân thể Đức Kitô mà tay người ta có thể chạm đến. Anh em hăy đọc tiếp : Chính sự sống đă xuất hiện. Vậy th́ Đức Kitô là Ngôi Lời ban sự sống.

Và sự sống ấy đă xuất hiện như thế nào ? Tuy sự sống ấy vẫn có từ lúc khởi đầu, nhưng không xuất hiện cho con người : sự sống ấy chỉ xuất hiện cho các thiên thần để các ngài xem thấy và sử dụng lương thực nuôi sống. Nhưng Kinh Thánh đă nói ǵ ? Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần.

 

Như vậy chính Sự Sống đă xuất hiện trong xác phàm. Sự sống được đặt vào t́nh trạng xuất hiện như thế, là để cho điều mà chỉ tâm hồn mới xem thấy th́ mắt cũng có thể xem thấy, hầu các tâm hồn được chữa lành. V́ chỉ có tâm hồn mới nh́n thấy Ngôi Lời, c̣n xác phàm th́ mắt trần cũng có thể xem thấy được. Sự việc đă xảy ra như thế để chúng ta nh́n thấy được Ngôi Lời : Ngôi Lời đă làm người, để chúng ta có thể nh́n thấy, và chữa lành nơi chúng ta quan năng thiêng liêng, cho chúng ta nh́n thấy Ngôi Lời.

 

Thánh Gioan nói tiếp : Chúng tôi xin làm chứng và loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đă xuất hiện cho chúng tôi thấy, nghĩa là xuất hiện giữa chúng ta. Có thể nói rơ hơn : Đă xuất hiện cho chúng ta.

 

Điều chúng tôi đă được nh́n thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa. Anh em thân mến, hăy để ư lời này : điều chúng tôi đă được nh́n thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa. Các ngài đă được xem thấy Chúa hiện diện trong thân xác, được nghe những lời từ miệng Chúa nói ra và các ngài cũng đă loan báo cho chúng ta. C̣n chúng ta, chúng ta đă nghe chứ chúng ta không xem thấy.

 

Vậy có phải chúng ta không có phúc bằng những vị đă được xem thấy và đă được nghe chăng ? Nếu như thế, sao thánh Gioan c̣n thêm : để cả anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Các ngài đă xem thấy, c̣n chúng ta, chúng ta không xem thấy, thế nhưng chúng ta được hiệp thông với các ngài bởi v́ chúng ta có chung một đức tin.

 

Nhưng chúng tôi th́ hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Thánh Gioan lại nói tiếp : Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Theo thánh Gioan, niềm vui được trọn vẹn ấy ở chính trong sự hiệp thông, trong chính đức ái, trong chính sự hiệp nhất.

 

Xướng đáp

X Đây chính là Gioan, người dă tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly.

* Hạnh phúc thay vị Tông Đồ đă được Chúa mặc khải những điều bí ẩn trên trời.

Đ Người đón nhận Tin Mừng như uống nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 

 

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Lạy Chúa Giêsu là Vua các Tông Đồ,

xin ca ngợi và tôn vinh Chúa. (H)

 

Thánh thi

 

Mừng chư vị công hầu vương bá,

Chốn triều đ́nh Vua Cả Giêsu,

Chính Người đă huấn luyện xưa,

Sai làm nghĩa vụ Tông Đồ khắp nơi.

 

Thành Salem trên trời oai vọng,

Quư ngài là nền móng cao sang,

Thánh đô nhận ngọc dát vàng,

Con Chiên tỏa ánh hào quang bốn bề.

 

Này Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa,

Đang thiết tha cảm tạ quư ngài,

Lời vàng quy tụ về đây,

Máu đào thánh hiến từ ngày khởi công.

 

Thời gian lúc tới ṿng viên măn,

Khi Vua Trời xử án muôn dân,

Quư ngài vinh hiển vô ngần

Được ngồi xét xử gian trần với Vua.

 

Nay cả dám cậy nhờ thế lực,

Xin cầu thay nguyện giúp sớm chiều,

Để bao nhiêu hạt giống gieo,

Kho trời thu lượm bấy nhiêu lúa vàng.

 

Dâng Thánh tử, Đấng từng chọn lựa

Quư ngài làm sứ giả Vua Cha,

Ban đầy thánh sủng Ngôi Ba,

Này câu chúc tụng ngợi ca muôn đời.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Thánh Gioan tông đồ

đă được Chúa tuyển chọn

và yêu thương hơn mọi tông đồ.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Thánh Gioan là người có tâm hồn trinh khiết

đă được Chúa Kitô trao phó Mẹ Đồng Trinh.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Người môn đệ được Chúa yêu thương nói rằng:

"Chúa đấy". Halêluia.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Cv 4,19-20)

Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại: "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: Trước mặt Thiên Chúa điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những ǵ tai đă nghe, mắt đă thấy, chúng tôi không thể không nói ra."

 

Xướng đáp

Lạy Chúa, Chúa đă đặt các ngài làm thủ lănh

* trên khắp cơi trần gian.

Đ Danh thánh Chúa, các ngài sẽ rao truyền. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Ngôi Lời đă làm người, và sống giữa chúng ta,

chúng ta đă được thấy vinh quang của Người.

Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúa Cha đă cho chúng ta được thừa hưởng gia tài cao quư do các Tông Đồ để lại, v́ thế, ta hăy cảm tạ Người và tung hô:

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Chúc tụng Chúa đă xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông Đồ,  - đó là nhiệm thể chúng con đang xây dựng.

Chúc tụng Chúa đă ban Lời hằng sống do các Tông Đồ rao giảng,  - đó là ánh sáng và niềm vui của chúng con.

Chúc tụng Chúa đă ban bí tích thánh tẩy và hoà giải do các Tông Đồ loan báo,  - đó là kho tàng ơn tha thứ của chúng con.

Chúc tụng Chúa đă ban bí tích Thánh Thể do các Tông Đồ truyền lại,  - đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

Thánh Vịnh Bổ Túc

Thánh thi: chọn thánh thi sau hoặc một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 119

Mong ước được b́nh an

 

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,

Chúa đă thương đáp lời. *

Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con

khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

 

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,

Chúa sẽ giáng ǵ xuống ngươi đây,

và c̣n thêm chi nữa? *

Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,

thêm những ḥn than đước đỏ hồng!

 

Thật bất hạnh cho tôi

phải trú ngụ trong miền rợ Meséc,

phải sống cùng dân du mục Kêđa.

 

Tấm thân này trải bao năm tháng

sống cùng những kẻ ghét hoà b́nh. *

Tôi vốn chuộng hoà b́nh,

nhưng hễ tôi nói tới

th́ phe họ lại muốn chiến tranh.

 

Tv 120

Chúa là Đấng bảo vệ dân

 

Tôi ngước mắt nh́n lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *

Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa

là Đấng dựng nên cả đất trời.

 

Xin Đấng ǵn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên. *

Đấng ǵn giữ Ítraen

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Đấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.

 

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Chúa giữ ǵn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ ǵn cho sinh mạng an toàn. *

Chúa giữ ǵn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến măi muôn đời.

 

Tv 121

Thành thánh Giêrusalem

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,

cửa nội thành, ta đă dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây, *

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đă truyền cho Ítraen.

 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đavít.

 

Hăy nguyện chúc Giêrusalem được thái b́nh,

rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự măi an ninh."

 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (1Pr 5,10-11)

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đă kêu gọi anh em  ào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen.

 

X Chúa đă mặc cho người áo choàng rực rỡ,

Đ và đội cho người triều thiên vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Sáu

 

Thánh thi

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 122

Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người

 

Con ngước mắt hướng nh́n lên Chúa,

Đấng đang ngự trên trời.

 

Quả thực như mắt của gia nhân

hướng nh́n tay ông chủ,

như mắt của nữ tỳ

hướng nh́n tay bà chủ,

 

mắt chúng ta cũng hướng nh́n lên Chúa,

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người xót thương chút phận.

 

Dủ ḷng thương, lạy Chúa, xin dủ ḷng thương,

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

 

hồn thật quá ê chề v́ hứng chịu

lời nhạo báng của phường tự măn,

giọng khinh người của bọn kiêu căng.

 

Tv 123

Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa

 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Ítraen, hăy nói rằng:

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

 

hẳn là họ đă nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy;

 

hẳn là nước đă cuốn ta đi,

ḍng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *

hẳn là nước cuồn cuộn

đă dâng lên ngập cổ ngập đầu.

 

Xin chúc tụng Đức Chúa

đă không bỏ mặc ta

làm mồi cho nanh vuốt họ.

 

Hồn ta tựa cánh chim

thoát lưới người đánh bẫy; *

lưới giăng đă đứt rồi,

thế là ta thoát nạn.

 

Ta được hộ phù là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đă dựng nên cả đất trời.

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn thuở vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

Giờ Sáu (Gc 1,12)

Phúc thay người biết kiên tŕ chịu đựng cơn thử thách, v́ một khi đă được tôi luyện, họ sẽ lănh nhận phần thưởng là sự sống Chúa đă hứa ban cho những ai yêu mến Người.

 

X Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không c̣n sợ hăi,

Đ phàm nhân lam ǵ nổi được tôi!

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Chín

 

Thánh thi

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo ; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tv 127

Hạnh phúc thay gia đ́nh có Chúa

 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.

 

Đó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xion

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ítraen vui hưởng thái b́nh.

 

 

Giờ Chín (Kn 3,1-2a.3b)

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực h́nh nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đă chết rồi, nhưng thực ra họ đang hưởng b́nh an.

 

X Lúc trở về, về reo hớn hở

Đ vai nặng gánh lúa vàng.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (2Cr 5,19b-20)

Thiên Chúa không chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời ḥa giải. V́ thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hăy làm ḥa với Thiên Chúa.

 

X Tiếng các ngài đă vang dội khắp hoàn cầu

Đ và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

 

Giờ Sáu (Cv 5,12a.14)

Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: cà đàn ông đàn bà rất đông.

 

X Các ngài đă tuân hành ư Chúa

Đ và chiếu chỉ của Người.

 

Giờ Chín (Cv 5,41-42)

Các Tông Đồ ra khỏi Thương Hội Đồng, ḷng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục v́ danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu.

 

X Chúa nói: "Anh em hăy vui mừng hoan hỷ,

Đ v́ tên anh em đă được ghi trên trời."

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă dùng thánh Gioan tông đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lư cao siêu thánh nhân đă truyền lại. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 1-5.7

 

ĐC: Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 129

 

ĐC: Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,

muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *

Dám xin Ngài lắng tai để ư

nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ? *

Nhưng Chúa vẫn rộng ḷng tha thứ

để chúng con biết kính sợ Ngài.

 

Mong đợi Chúa, tôi hết ḷng mong đợi,

cậy trông ở lời Người. *

Hồn tôi trông chờ Chúa,

hơn lính canh mong đợi hừng đông.

 

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, *

bởi Chúa luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen

cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

 

Tc Cl 1,12-20

 

ĐC: Từ muôn thuở, trước khi có đất trời,

Ngôi Lời vẫn đă là Thiên Chúa.

Ngày hôm nay,

chính Người lại giáng trần để cứu muôn dân.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người,

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa (Rm 8,34)

Điều mà Lề Luật không thể làm được, v́ bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, th́ Thiên Chúa đă làm: khi sai chính Con ḿnh đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đă lên án tội trong thân xác Con ḿnh. Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đ̣i hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí.

 

Xướng đáp

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Lạy Đức Trinh Nữ Maria,

chính nhờ Ngài mà đă nên ứng nghiệm

lời các ngôn sứ nói về Đức Kitô,

v́ Ngài đă thụ thai và sinh con

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

V́ quá yêu nhân loại, Chúa Cha đă tặng ban chính Con Một của Người. Vậy ta hăy tin tưởng cầu xin:

Nguyện xin ân sủng Đức Kitô tồn tại nơi chúng con.

Lạy Chúa nhân từ là Thân Phụ Đức Kitô, Chúa xót thương những người bước đi trong đêm tối, - xin nhận lời chúng con khẩn nguyện mà ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người.

Xin đoái thương Giáo Hội tản mác khắp hoàn cầu, - xin đổ xuống muôn phúc lành, và ban cho dân Chúa được vui hưởng thái b́nh thịnh vượng.

Chúa là Cha hết mọi người, xin cho các dân tộc sống thuận ḥa với nhau, cho mọi người biết nh́n nhận Con Chúa, - xin cho các nhà lănh đạo quốc gia luôn yêu chuộng ḥa b́nh.

Ngày Con Chúa giáng trần, Chúa đă sai các v́ thiên sứ loan tin b́nh an cho nhân loại, - xin cho những người đă chết được muôn đời hưởng phúc b́nh an.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đă sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại c̣n phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa ; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đă chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.