Ngày 30 tháng 12

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô Cứu Chúa,

Chính là nguồn sống của chúng sinh.

Ngài đem thuốc chữa bệnh t́nh,

Xuống cho nhân loại đắm ch́m trong mơ.

 

Đoàn thiên sứ hợp ca vang dội,

Tự trời cao nhạc trổi mừng vui:

Vinh danh Chúa Cả trên trời,

An b́nh dưới thế cho người Chúa thương.

 

Chúa Hài Nhi, Thánh Vương vũ trụ,

Sinh làm con Trinh Nữ vẹn tuyền,

Toàn cầu hớn hở dâng lên,

Mến yêu đền đáp vô biên ơn Ngài.

 

Để ban tặng Nước Trời phước cả,

Cho đoàn con, Chúa đă giáng trần,

Xin thương cải tạo canh tân,

Anh em bốn bể xa gần yêu nhau.

 

Chúng con nguyện tâm đầu ư hiệp,

Cùng sứ thần ḥa nhịp hoan ca:

Tung hô Chúa Cả thiên ṭa,

Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 84

Ơn cứu độ chúng ta đă gần kề

Khi Đấng cứu chuộc chúng ta sinh xuống trần gian, Thiên Chúa đă chúc lành cho đất nước của Người (Ôrigiênê).

 

ĐC: Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp.,

công lư nh́n xuống tự trời cao.

 

Lạy Chúa, Ngài đă tỏ ḷng thương thánh địa,

tù nhân nhà Giacóp, Ngài dẫn đưa về.

 

Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ,

mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *

Ngài dẹp trận lôi đ́nh

và nguôi cơn thịnh nộ.

 

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu chuộc chúng con,

xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *

Phải chăng Ngài giận măi không thôi,

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

 

Nào chẳng phải chính Ngài

sẽ lại làm cho chúng con được sống

để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

 

Lạy Chúa,

xin tỏ cho chúng con thấy t́nh thương của Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.

 

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc b́nh an *

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu,

và những ai hướng ḷng trí về Người.

 

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ

cho ai kính sợ Chúa, *

để vinh quang của Người

hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.

 

Tín nghĩa ân t́nh nay hội ngộ,

ḥa b́nh công lư đă giao duyên. *

Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lư nh́n xuống tự trời cao.

 

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc,

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *

Công lư đi tiền phong trước mặt Người,

mở lối cho Người đặt bước chân.

 

Tv 88, I

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đavít

Từ ḍng dơi trung thần Đavít, Chúa đă cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

 

ĐC: Tín nghĩa ân t́nh, muôn lạy Chúa,

Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong.

 

T́nh thương Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ

miệng con rao giảng ḷng thành tín của Ngài.

 

Vâng con nói:

"T́nh thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

ḷng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 

Xưa Chúa phán:

"Ta đă giao ước với người Ta tuyển chọn,

đă thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta,

 

"rằng: Ḍng dơi ngươi,

Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 

Lạy Chúa,

thiên đ́nh xưng tụng những kỳ công của Chúa,

cộng đoàn chư thánh ca ngợi ḷng thành tín của Ngài.

 

Trên cơi trời cao,

nào có ai sánh tày Đức Chúa?

Trong hang thần thánh,

hỏi có ai giống Chúa được chăng?

 

Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,

vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

nào ai được như Chúa? *

Lạy Chúa quyền năng,

đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 

Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,

dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *

Chính Ngài giày xéo thủy thần Raháp,

như giày xéo tử thi,

tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 

Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,

hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 

Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc; *

núi Tabo cùng với đỉnh Khemon

ḥ reo kính danh Ngài.

 

Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,

đầy quyền năng, đă mạnh mẽ dương oai. *

Bệ ngai vàng: này công minh chính trực,

quân tiền phong, đây tín nghĩa ân t́nh.

 

Hạnh phúc thay dân nào

biết ca ngợi tung hô;

nhờ Thánh Nhan soi tỏ,

họ tiến lên, lạy Chúa.

 

Nhờ được nghe danh Ngài,

họ suốt ngày hớn hở;

bởi v́ Ngài công chính,

nên họ được hiên ngang.

 

Sức hùng cường hiển hách của dân, chính là Ngài,

hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *

Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,

vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ítraen.

 

Tv 88, II

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đavít

Từ ḍng dơi trung thần Đavít, Chúa đă cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

 

ĐC: Người sẽ thưa với Ta:

Ngài chính là Thân Phụ.

 

Xưa Chúa dùng thị kiến

phán bảo những người hiếu trung rằng: *

"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,

cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 

"Ta đă t́m ra nghĩa bộc Đavít,

đă xức dầu thánh tấn phong Người; *

Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

 

"Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người; *

trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 

"Ta sẽ yêu thương Người và giữ ḷng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *

Thế lực Người, Ta cho trải dài đến Đại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng tới miền Sông Cả.

 

"Người sẽ thưa với Ta:

"Ngài chính là Thân Phụ,

là Thiên Chúa con thờ,

là núi đá cho con được ơn cứu độ!" *

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm Trưởng Tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

 

"Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở

và thành tín giữ giao ước với Người. *

Ta cho ḍng dơi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh."

 

Xướng đáp

X Chúa biểu dương ơn cứu độ của Người. Halêluia.

Đ Cho toàn thể thế giới. Halêluia.

 

Ngày 30 tháng 12
Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bài đọc 1 Cl 1,15  2,3

Đức Kitô là Đầu của hội Thánh, và Phaolô là tôi tớ của Người
Trọng tâm của đoạn này là thánh thi về Đức Kitô, Chủ Tể vũ trụ. Thánh Tông Đồ đón nhận mọi vất vả v́ Người.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
1, 15 Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16 v́ trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu h́nh với vô h́nh. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.
17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người.
 

18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh ; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cơi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19 V́ Thiên Chúa đă muốn làm cho tất cả sự viên măn hiện diện ở nơi Người, 20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với ḿnh. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đă đem lại b́nh an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
 

21 Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa v́ những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. 22 Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đă chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có ǵ đáng trách trước mặt Người. 23 Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng v́ nao núng mà ĺa bỏ niềm hy vọng anh em đă nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đă được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đă được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
 

24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ v́ anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô c̣n phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, v́ lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25 Tôi đă trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đă uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đă được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đă được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.

 

27 Người đă muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. 29 Chính v́ mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.
 

2, 1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào v́ anh em, v́ những người Laođikia, và v́ bao người khác chưa thấy tôi tận mắt ; 2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong t́nh thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô, 3 trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.

Xướng đáp Cl 1,18.17
X Đức Kitô là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh ; Người là trưởng tử trong số những người từ cơi chết sống lại.
* Để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.
Đ Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. *

Bài đọc 2

Ngôi Lời làm người để chúng ta được tham dự vào thần tính của Người

Trích khảo luận Chống lạc thuyết của thánh Hipôlytô, linh mục.
Chúng ta tin, không phải v́ những lời hăo huyến thuyết phục, không phải v́ những dao động nhất thời của con tim lôi cuốn, cũng không v́ những lời êm dịu, hùng hồn mê hoặc, nhưng v́ chúng ta đón nhận những lời phát xuất từ quyền năng của Thiên Chúa, và do đó, chúng ta không chối bỏ đức tin của ḿnh.
 

Thiên Chúa đă truyền những điều đó cho Ngôi Lời, và Ngôi Lời công bố, nhờ vậy, Người cứu nhân loại khỏi tội bất tuân. Người không ép buộc họ làm nô lệ, nhưng kêu gọi để họ tự do và tuỳ ư lựa chọn.
Vào thời sau hết, Chúa Cha đă sai Ngôi Lời đến ; Người không c̣n muốn phán dạy qua các ngôn sứ, cũng không muốn để cho những lời giảng dạy được hiểu cách lờ mờ. Chúa Cha đă sai Ngôi Lời đến, để thế gian nh́n thấy Ngôi Lời và được cứu độ.
 

Chúng ta biết rằng Ngôi Lời đă nhận lấy xác phàm từ Đức Trinh Nữ và Người vừa mang lấy vừa đổi mới con người cũ. Chúng ta biết Ngôi Lời đă làm người, có cùng một thể chất như chúng ta, v́ nếu không cùng một thể chất, th́ thật là vô ích khi Người truyền cho chúng ta noi gương Người như một vị Thầy. Nếu con người đó có một bản tính khác, th́ sao Người truyền cho tôi phải làm những điều Người đă làm, đang khi tự bản tính tôi vốn mỏng gịn yếu đuối ? Và như thế, Người tốt lành, công chính làm sao được ?
 

Để cho ta thấy rơ Người không khác chúng ta, Người cũng đă cam chịu vất vả, đói khát ; Người đă ngủ nghỉ, đă không từ chối chịu đau khổ, đă chịu chết rồi sống lại cách tỏ tường. Trong tất cả những điều đó, Người đă cống hiến nhân tính của Người như của lễ đầu mùa, để khi gặp đau khổ, bạn không ngă ḷng, nhưng nh́n nhận ḿnh chỉ là người phàm, và trông đợi Thiên Chúa ban ơn cho bạn như đă ban cho Con của Người.
 

Khi nhận biết Thiên Chúa chân thật, bạn sẽ có thân xác bất tử, không hư hoại cùng với linh hồn. Bạn sẽ được sống trong Nước Trời, v́ khi c̣n sống ở trần gian, bạn đă nhận biết Vua trên trời. Bạn sẽ là người nhà của Thiên Chúa và là người đồng thừa tự với Đức Kitô. Bạn sẽ không c̣n bị trói buộc trong dục vọng, đau khổ hay bệnh tật, v́ bạn đă trở nên một vị thần.
 

Những đau khổ bạn chịu trong thân phận làm người, tất cả đều do Thiên Chúa gửi đến, v́ bạn là người ; c̣n những ǵ thuộc về Thiên Chúa, th́ Người đă hứa ban cho bạn khi bạn được thần hoá và trở nên bất tử. V́ thế, khi nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo nên bạn, bạn hăy biết chính ḿnh, bởi v́ biết Chúa và được Chúa biết là một hồng ân dành cho người được Thiên Chúa mời gọi.
 

Vậy, anh em đừng chống đối lẫn nhau, cũng đừng ngại nhường nhịn nhau. V́ Đức Kitô là Thiên Chúa trên hết mọi sự, Đấng đă quyết định thanh tẩy mọi người khỏi tội lỗi, bằng cách canh tân con người cũ. Ngay từ đầu, Người đă gọi con người là h́nh ảnh của Người, và khi cho họ nên giống Người, Người tỏ ḷng yêu quư bạn biết chừng nào.

 

Khi bạn tuân giữ các điều răn trọng đại của Người, và hết sức noi gương Người là Đấng tốt lành, th́ bạn sẽ nên giống như Người, và được Người quư trọng. Thiên Chúa không phải là kẻ ăn xin, nhưng v́ muốn cho danh Người được tôn vinh mà Người làm cho bạn thành một vị thần.

Xướng đáp
X Ngôi Lời đă làm người, và ở giữa chúng ta.
* Chúng ta đă nh́n thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đă ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lư.
Đ Người đă xuất hiện trên mặt đất, đă sống giữa loài người. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

 Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

ĐC: Đức Kitô đă giáng trần cứu độ chúng ta,

nào ta hăy đến bái thờ Người!

 

Thánh thi

 Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

 

Đông đoài nam bắc trong bốn cơi,

Lời ca vang dội khắp gần xa:

Kitô Thiên Tử nay giáng thế,

Làm con Trinh Nữ Maria.

 

Đấng đă tạo thành nên thế giới,

Đành mang thân phận kẻ tôi đ̣i,

Một mai cứu khỏi ṿng hư hoại,

Con người hèn mọn ấy chúng tôi.

 

Ân sủng Thánh Linh đổ dạt dào

Xuống ḷng Trinh Nữ tự trời cao.

Tấm thân trong trắng giờ mang nặng

Ơn cả diệu huyền quá thẳm sâu.

 

Có biết đâu rằng một trái tim

Bổng nên điện ngọc rất êm đềm.

Ngai vàng Thượng Đế ôi Trinh Nữ

Trở nên Mẹ Chúa bởi ḷng tin.

 

Bà hạ sinh con, người con ấy,

Đă được sú thần nói tiên tri,

Rồi cả Gioan trong dạ mẹ

Cũng cảm biết Người thuở thai nhi.

 

Khi Mẹ đặt nằm xuống nắm rơm,

Máng cỏ làm nôi cũng chẳng buồn,

Chim trời cá nước Người nuôi sống,

Giờ đây chút sữa đă là ngon.

 

Rộn ră tưng bừng đoàn thiên sứ

Dâng Chúa lời ca tận thinh không,

Đây Ngôi Chúa Tể đây Mục Tử,

Thương tỏ ḿnh ra với mục đồng.

 

Muôn tiếng ngợi khen dâng kính Chúa

Giáng trần sinh bởi Mẹ Đồng Trinh,

Ngài cùng Thánh Linh và Thánh Phụ

Thiên thu hiển trị cơi thiên đ́nh.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Hỡi mục đồng, các anh đă thấy ai?

Hăy nói đi, tin lại cho ta biết:

Trên dương gian, ai vừa xuất hiện?

 Chúng tôi gặp thấy Chúa giáng trần,

đoàn thiên sứ hợp ca mừng hát. Halêluia.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Thiên thần Chúa nói với mục đồng:

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại:

Hôm nay, Đấng cứu độ trần gian đă ra đời. Halêluia.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Một trẻ thơ nay ra đời cứu độ chúng ta,

sẽ mệnh danh là Chúa Trời uy dũng. Halêluia.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Is 9,6)

Chúa đă cho một Hài Nhi sinh ra, đă ban tặng chúng ta một người con để cứu chúng ta. Hài Nhi đó gánh vác quyền bính trên vai, và mang danh hiệu là Cố Vấn kỳ diệu, là Chúa dũng mănh, là Cha đến muôn đời, là Thủ Lănh đem lại ḥa b́nh.

 

Xướng đáp

Chúa đă biểu dương

* Halêluia. Halêluia.

X Ơn cứu độ của Người. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Ngày Con Chúa ra đời,

các thiên thần đồng thanh ca hát :

Xin dâng Chúa ngự trị ngai vàng

và xin dâng Con Chúa cực thánh

muôn ngàn lời chúc tụng vinh quang.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô là Đấng Chúa Cha sai xuống trần để phục hồi vạn vật. Ta hăy tha thiết nguyện xin Người:

Lạy Con Thiên Chúa đầy t́nh yêu mến,

xin nhận lời chúng con.

Lạy Con Thiên Chúa, hiện hữu với Chúa Cha từ muôn đời muôn thuở, khi tới hạn kỳ, đă sinh xuống làm người dương thế,  - xin dạy chúng con lấy t́nh bác ái huynh đệ mà đối xử với hết mọi người.

Chúa đă sống khó nghèo để chúng con trở nên giàu có, Chúa đă khước từ địa vị cao sang để chúng con được dự phần vinh hiển với Chúa,  - xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa, và hăng hái rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi.

Chúa đă giăi ánh sáng cho chúng con đang ngồi trong bóng đêm tội lỗi,  - xin ban cho chúng con sống can đảm, ngay chính và b́nh an.

Xin cho ḷng chúng con được ngay thẳng và chân thành đón nghe lời Chúa,  - xin cho chúng con và hết thảy mọi người được dồi dào ơn ích thiêng liêng, để một ngày kia đáng về hưởng vinh quang trên trời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


 

Kinh Trưa

Thánh Vịnh Bổ Túc

 

Thánh thi: chọn thánh thi sau hoặc một bài hát thích hợp. (đứng)

 

 

Giờ Ba

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 119

Mong ước được b́nh an

 

ĐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

v́ những điều thiên hạ nói về Người.

 

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,

Chúa đă thương đáp lời. *

Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con

khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

 

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,

Chúa sẽ giáng ǵ xuống ngươi đây,

và c̣n thêm chi nữa? *

Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,

thêm những ḥn than đước đỏ hồng!

 

Thật bất hạnh cho tôi

phải trú ngụ trong miền rợ Meséc,

phải sống cùng dân du mục Kêđa.

 

Tấm thân này trải bao năm tháng

sống cùng những kẻ ghét hoà b́nh. *

Tôi vốn chuộng hoà b́nh,

nhưng hễ tôi nói tới

th́ phe họ lại muốn chiến tranh.

 

Tv 120

Chúa là Đấng bảo vệ dân

 

Tôi ngước mắt nh́n lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *

Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa

là Đấng dựng nên cả đất trời.

 

Xin Đấng ǵn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên. *

Đấng ǵn giữ Ítraen

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Đấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.

 

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Chúa giữ ǵn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ ǵn cho sinh mạng an toàn. *

Chúa giữ ǵn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến măi muôn đời.

 

Tv 121

Thành thánh Giêrusalem

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,

cửa nội thành, ta đă dừng chân. *

Giêrusalem khác nào đô thị

được xây nên một khối vẹn toàn.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây, *

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đă truyền cho Ítraen.

 

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đavít.

 

Hăy nguyện chúc Giêrusalem được thái b́nh,

rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,

lâu đài dinh thự măi an ninh."

 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,

tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." *

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,

tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

Lời Chúa

Giờ Ba (Đnl 4,7)

Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?

 

Xướng Đáp

- Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

X Chúa nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa, Ha-lê-lui-a.

Đ Người dành cho nhà Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Giờ Sáu

 

Thánh thi

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 122

Dân Chúa đặt hy vọng nơi Người

 

ĐC: Tất cả những điều ấy, Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

và suy niệm trong ḷng.

 

Con ngước mắt hướng nh́n lên Chúa,

Đấng đang ngự trên trời.

 

Quả thực như mắt của gia nhân

hướng nh́n tay ông chủ,

như mắt của nữ tỳ

hướng nh́n tay bà chủ,

 

mắt chúng ta cũng hướng nh́n lên Chúa,

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người xót thương chút phận.

 

Dủ ḷng thương, lạy Chúa, xin dủ ḷng thương,

bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

 

hồn thật quá ê chề v́ hứng chịu

lời nhạo báng của phường tự măn,

giọng khinh người của bọn kiêu căng.

 

Tv 123

Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh Chúa

 

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

nhà Ítraen, hăy nói rằng:

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,

khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

 

hẳn là họ đă nuốt sống ta rồi,

lúc đùng đùng giận ta như vậy;

 

hẳn là nước đă cuốn ta đi,

ḍng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *

hẳn là nước cuồn cuộn

đă dâng lên ngập cổ ngập đầu.

 

Xin chúc tụng Đức Chúa

đă không bỏ mặc ta

làm mồi cho nanh vuốt họ.

 

Hồn ta tựa cánh chim

thoát lưới người đánh bẫy; *

lưới giăng đă đứt rồi,

thế là ta thoát nạn.

 

Ta được hộ phù là nhờ danh thánh Chúa,

Đấng đă dựng nên cả đất trời.

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn thuở vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

Lời Chúa

Giờ Sáu (Is 12,56)

Đàn ca lên mừng Chúa, v́ Chúa đă thực hiện bao kỳ công : điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Xion, hăy mừng rỡ reo ḥ, v́ giữa ngươi, Đức Thánh của Ítraen quả thật là vĩ đại!

 

Xướng đáp

- Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

X Toàn cơi đất này đă xem thấy, Ha-lê-lui-a.

Đ ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


 

Giờ Chín

 

Thánh thi

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

 

ĐC: Chính mắt con đă thấy ơn cứu độ

Chúa đă dành sẵn cho muôn dân.

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo ; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tv 127

Hạnh phúc thay gia đ́nh có Chúa

 

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người. *

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,

bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà

khác nào cây nho đầy hoa trái, *

và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,

xúm xít tại bàn ăn.

 

Đó chính là phúc lộc

Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *

Xin Chúa từ Xion

xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời

bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh,

được sống lâu bên đàn con cháu. *

Nguyện chúc Ítraen vui hưởng thái b́nh.

 

Lời Chúa

Giờ Chín (x. Tb 14,67)

Mọi dân tộc trên toàn trái đất sẽ trở về với Thiên Chúa chân thật, và sẽ kính sợ Người. Chúng sẽ từ bỏ các ngẫu tượng của chúng. Với tấm ḷng chính trực, chúng sẽ chúc tụng Thiên Chúa hằng hữu. Những người con cái Itraen được cứu thoát trong những ngày ấy và tưởng nhớ Thiên Chúa trong sự thật đều sẽ tập hợp tiến về Giêrusalem. Những ai thành tâm yêu mến Thiên Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ.

 

Xướng đáp

- Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

X Tín nghĩa ân t́nh nay hội ngộ. Ha-lê-lui-a.

Đ Ḥa b́nh công lư đă giao duyên. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 15.7

 

ĐC: Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 129

 

ĐC: Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,

muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *

Dám xin Ngài lắng tai để ư

nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ? *

Nhưng Chúa vẫn rộng ḷng tha thứ

để chúng con biết kính sợ Ngài.

 

Mong đợi Chúa, tôi hết ḷng mong đợi,

cậy trông ở lời Người. *

Hồn tôi trông chờ Chúa,

hơn lính canh mong đợi hừng đông.

 

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, *

bởi Chúa luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen

cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

 

Tc Cl 1,12-20

 

ĐC: Từ muôn thuở, trước khi có đất trời,

Ngôi Lời vẫn đă là Thiên Chúa.

Ngày hôm nay,

chính Người lại giáng trần để cứu muôn dân.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người,

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa (2Pr 1,34)

Đức Kitô đă lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những ǵ giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đă dùng vinh quang và sức mạnh của ḿnh mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đă ban tặng chúng ta những ǵ rất quư báu và trọng đại Người đă hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đă thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

 

Xướng đáp

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Lạy Thánh Mẫu đồng trinh,

chúng con ca tụng Mẹ

đă sinh Đức Kitô là Thiên Chúa,

xin phù trợ hết những ai dâng lời ca tụng Ngài.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đấng lănh đạo dân Chúa, giáng sinh tại làng Bêlem, chính là Đức Kitô, Chúa chúng ta. Ta hăy tha thiết nguyện xin Người:

Xin Chúa hằng ở với chúng con.

Lạy Chúa Kitô là Vị Cứu Tinh muôn dân hằng trông đợi, - xin gieo rắc hạt giống Tin Mừng vào những nơi chưa đón nhận Lời Chúa,  để mọi người nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ.

Xin cho Giáo Hội Chúa lan rộng khắp muôn nơi,  - xin cho hết mọi người thuộc mọi ngôn ngữ và quốc gia được chung tiếng ca ngợi Chúa.

Xin ban cho người bị thử thách được can trường, kẻ sa ngă biết cải tà quy chính, người lâm nguy được bao bọc chở che,  - xin nâng đỡ những ai tuyệt vọng, và củng cố niềm tin cho những người đang gặp khó khăn.

Chúa là Đấng an ủi những người sầu khổ, - xin cho những kẻ đang hấp hối được phấn khởi an tâm,  và đưa họ về hưởng phúc thiên đàng.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, v́ công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô vừa sinh xuống giữa ḷng nhân loại, xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúng con cầu xin...