Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

 

Cử hành vào ngày Chúa nhật trong quăng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1.

Nếu Chúa nhật này trùng với ngày 7 hoặc 8 tháng 1, th́ lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa sẽ cử hành vào thứ Hai liền sau đó và Mùa Thường Niên bắt đầu từ thứ Ba.

 

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 

Tv 134, I

 

ĐC: Chúa cứu độ chúng ta

sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn thuở

khi chưa có rạng đông,

hôm nay xuất hiện giữa người phàm.

 

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *

ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa,

đang ứng trực trong cung điện Người,

tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

 

Ca tụng Chúa đi, v́ Chúa nhân hậu,

đàn hát mừng danh thánh, v́ danh thánh ngọt ngào. *

V́ Chúa đă chọn nhà Giacóp,

dành Ítraen làm sản nghiệp riêng.

 

Tôi quá rơ: Chúa thật là cao cả,

Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

 

Muốn làm ǵ là Chúa làm nên,

chốn trời cao cùng nơi đất thấp,

ḷng biển cả và đáy vực sâu.

 

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,

Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *

làm cho chớp giật mây rơi,

mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

 

Chúa sát hại các con đầu ḷng Aicập,

của loài vật cũng như loài người.

 

Ngay tại đất ngươi, Aicập hỡi,

Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,

phạt Pharaô cùng với bầy tôi.

 

Người đập tan tành nhiều dân nước,

tiêu diệt bao lănh chúa hùng cường:

 

Cả Xikhon, vua dân tộc Amôri,

lẫn vua Ốc cầm quyền Basan nữa,

cùng mọi vương quốc miền Canaan.

 

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,

gia sản cho dân người là Ítraen.

 

Tv 134, II

 

ĐC: Chúa chúng ta muôn trùng cao cả

là Thượng Đế trổi vượt chư thần.

 

Thánh danh Ngài, lạy Chúa,

sẽ trường tồn vạn kỷ,

trải qua muôn thế hệ,

thiên hạ nhắc nhở Ngài.

 

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ ḷng thương hàng tôi tớ.

 

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành:

 

Có mắt có miệng, không nh́n không nói,

có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *

không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

 

Ước ǵ kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,

cũng giống như chúng vậy!

 

Nhà Ítraen, nào chúc tụng Chúa,

nhà Aharon, chúc tụng Chúa đi! *

Nhà Lêvi, nào chúc tụng Chúa,

ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

 

Từ Xion, xin chúc tụng Chúa,

Đấng ngự tại thành Giêrusalem.

 

Tc 1Tm 3,1-6

 

ĐC: Ngôi sao sáng chói ḷa như ngọn lửa

cho thấy Chúa là Vua Cả muôn vua,

các hiền sĩ thấy v́ sao rực rỡ,

đến tiến Đại Vương lễ phẩm tôn thờ.

Đ/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm,

Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.

Đ/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Đức Kitô, các thiên thần chiêm ngưỡng,

Người được loan truyền giữa muôn dân.

Đ/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Đức Kitô, cả hoàn cầu tin kính,

Người siêu thăng cơi trời vinh hiển.

Đ/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Lời Chúa (2Tm 1,9-10)

Thiên Chúa đă cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải v́ công kia việc nọ chúng ta đă làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đă ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, v́ Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đă xuất hiện. Chính Đức Kitô đă tiêu diệt thần chết, và đă dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Các hiền sĩ trông thấy v́ sao liền tự nhủ :

Đây là dấu chứng tỏ Đại Vương!

T́m Thiên Nhan, nào ta hăy lên đường

để dâng tiến vàng hương cùng mộc dược.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Đấng cứu chuộc ta. Ḷng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lănh đạo muôn dân, Chúa đă mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa,  - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết ḷng.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa,  - xin cho nhân loại được an hưởng thái b́nh dài lâu.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Đấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay,  - xin cho lời Chúa thấm vào ḷng chúng con như sương sa nội cỏ.

Chúa là Vua công b́nh, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế,  - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời,  - xin cho anh chị em chúng con đă ĺa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đă khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đă nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ ḷng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

*Kết thúc

-Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

-Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

-Chúc anh chị em ra về b́nh an

-Tạ ơn Chúa

 


Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô Cứu Chúa,

Chính là nguồn sống của chúng sinh.

Ngài đem thuốc chữa bệnh t́nh,

Xuống cho nhân loại đắm ch́m trong mơ.

 

Đoàn thiên sứ hợp ca vang dội,

Tự trời cao nhạc trổi mừng vui:

Vinh danh Chúa Cả trên trời,

An b́nh dưới thế cho người Chúa thương.

 

Chúa Hài Nhi, Thánh Vương vũ trụ,

Sinh làm con Trinh Nữ vẹn tuyền,

Toàn cầu hớn hở dâng lên,

Mến yêu đền đáp vô biên ơn Ngài.

 

Để ban tặng Nước Trời phước cả,

Cho đoàn con, Chúa đă giáng trần,

Xin thương cải tạo canh tân,

Anh em bốn bể xa gần yêu nhau.

 

Chúng con nguyện tâm đầu ư hiệp,

Cùng sứ thần ḥa nhịp hoan ca:

Tung hô Chúa Cả thiên ṭa,

Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 71

Vương quyền của Chúa Kitô

Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

 

ĐC: Từ Thácsi và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Tâu Thượng Đế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lư Ngài vào tay Thái Tử, *

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lư,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

 

Núi đem lại cảnh ḥa b́nh trăm họ,

đồi rước về nền công lư vạn dân.

 

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *

đập tan lũ cường hào ác bá.

 

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

 

Triều đại Người, đua nở hoa công lư

và thái b́nh thịnh trị

tới ngay nao tuế nguyệt chẳng c̣n.

 

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *

Từ Thácsi và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Cả những vua Ảrập, Xơva,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *

chạnh ḷng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

 

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *

từng giọt máu họ, Người đều coi là quư.

 

Tân Vương vạn vạn tuế! *

Thiên hạ sẽ đem vàng Ảrập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn măi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

 

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa ŕ rào, *

trổ bông vàng đẹp tựa núi Libăng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

 

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

 

Ước ǵ mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

chỉ có Ngài làm nên những công tŕnh kỳ diệu. *

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước ǵ vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!

Amen. Amen.

 

Tv 95

Chúa là Vua và Thẩm Phán toàn cầu

Các thánh hát một bài ca mới trước ṭa Thiên Chúa và Con Chiên (x. Kh 14,3).

 

ĐC: Nào hăy tôn thờ Chúa,

ngay tại cung thánh Người. Halêluia.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

 

Ngày qua ngày, hăy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uư hơn chư thần, *

v́ chư thần các nước thảy đều hư ảo.

 

C̣n Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

Hăy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *

hăy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

 

Hăy bưng lễ vật, bước vào tiền đ́nh Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hăy run sợ trước Thánh Nhan.

 

Hăy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

Trời vui lên, đất hăy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

Hỡi cây cối rừng xanh,

hăy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

v́ Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

 

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lư của Người.

 

Tv 96

 

ĐC: Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi. Halêluia.

 

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên, *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến Thánh Nhan

Vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhă thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang v́ những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Được biết thế, Xion tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giuđa hớn hở nhảy mừng

v́ những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi v́ Ngài, muôn lạy Chúa

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hăy ghét điều gian ác, *

Người giữ ǵn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ ḷng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hăy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

Xướng đáp

X Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực,

Đ hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

(nguồn: gpnt.net)(Nha Trang)

 

Từ Lễ Hiển Linh đến Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

 

Tuần này chúng ta đọc nốt phần c̣n lại của sách Isaia. Phần cuối cùng này dính liền vào hai tổng thể chính, đó là các bài ca Người Tôi Trung và các sấm ngôn sau thời lưu đày, tất cả hợp lại thành phần 3 của cuốn sách.
 

Được nhập vào trong sách An ủi Ítraen, các bài ca Người Tôi Trung làm nên một khối. Đâu là nguồn gốc, đâu là đối tượng chính xác các bài ca nhắm tới ? Đó là những điều khá bí ẩn, và là những đề tài tranh căi. Tuy nhiên dù các bài ca nhắm đến chính tác giả sách An ủi như có thể hiểu theo nghĩa đen, hay một nhân vật cổ xưa nào khác trong lịch sử dân Ítraen, mang một thân phận điển h́nh, hay ngay cả khi nhắm đến tập thể dân Chúa đi nữa, nếu đem so sánh với các dân ngoại giáo, th́ lợi ích tinh thần của các bài ca vẫn là một : đó là dần dà giúp chúng ta làm quen với ư tưởng một vị cứu tinh muôn dân trông đợi, không phải một nhân vật uy nghi danh giá, dùng quyền uy mà thống trị muôn dân, nhưng là một nhân vật khiêm tốn, tiêu biểu cho các giá trị tinh thần.

 

Sau này chính Đức Kitô sẽ cho ta hiểu rằng Người Tôi Trung đó chính là Người. Lời sấm của chương 61 sẽ đọc ngày thứ Hai cũng ở trong cùng một luồng tư tưởng. Đọc trong mùa Hiển Linh, các bài này soi sáng cho ta hiểu ư nghĩa sứ mạng của Chúa Kitô và Hội Thánh của Người như Chúa Quan Pḥng muốn, đó là phải luôn luôn từ chối mọi dễ dăi của một lối cai trị độc đoán, đồng thời phải ở giữa mọi người như một chứng nhân khiêm tốn, khó nghèo.
 

Toàn bộ các sấm ngôn trong phần ba sách Isaia rất phong phú về lời văn cũng như chủ đề. Trong sách các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay, có hai chủ đề được đặc biệt khai thác. Trước hết là vinh quang của dân Thiên Chúa vào thời thiên sai. Tiêu biểu cho dân Chúa là thành thánh Giêrusalem được giải thoát khỏi tay thù địch, trở nên thủ đô tinh thần của thế giới và nguồn ánh sáng của mọi người. Viễn tượng này không có ǵ mâu thuẫn với viễn tượng trên đây, v́ tuy đă được khởi đầu với công tŕnh nhập thể, mọi sự chỉ hoàn tất khi Chúa Kitô trở lại vinh quang.

 

Và thế là chúng ta được đưa tới chủ đề thứ hai : công việc xét xử vào thời cuối cùng. Sách Isaia kết thúc với chủ đề này. Lời cầu nguyện rất đẹp của các chương 63-  64 làm thành cầu nối giữa hai chủ đề : Tác giả xin Chúa hoàn thành công tŕnh cứu độ bằng cách đích thân đến xoá bỏ các thử thách đau thương dân Người đang gánh chịu.

Bài đọc 1
Is 60,1-22


Vinh quang Chúa chiếu toả trên Giêrusalem


Giêrusalem là nơi quy tụ toàn thể các nước. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa lôi kéo các nước vào thành thánh. Đối với Hội Thánh, hôm nay, chính khi để cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Hội Thánh hoàn thành ơn gọi của ḿnh. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh lôi kéo tất cả mọi người để h́nh thành một dân mới bao gồm những người công chính.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
1 Vùng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi ! V́ ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như b́nh minh chiếu toả trên ngươi.
2 Ḱa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ; c̣n trên ngươi, ĐỨC CHÚA như b́nh minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
 

3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh b́nh minh của ngươi mà tiến bước.
4 Đưa mắt nh́n tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi : con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.

5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, ḷng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, v́ nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha : Tất cả những người từ Sơva kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.
 

7 Mọi chiên dê của Kêđa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Nơvagiốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự : chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp ḷng Ta. Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.
 

8 Ḱa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ ?
9 Phải, các hải đảo đợi chờ Ta : Có đoàn tàu Tácsít dẫn đầu, chở con cái ngươi từ phương xa tới, mang theo vàng và bạc, để tôn vinh danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, để tôn vinh Đức Thánh của Ítraen, v́ Người đă làm cho ngươi được vinh  quang rạng rỡ.
 

10 Ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi, việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần. Phải, trong lúc giận dữ, Ta đă đánh phạt, nhưng v́ ân t́nh, Ta lại xót thương ngươi.
11 Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng, ngày đêm không đóng lại bao giờ, để người ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân, để vua chúa của chúng đến tŕnh diện.
 

12 V́ dân nào nước nào, không thần phục ngươi sẽ bị tiêu diệt, các dân ấy sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn.
13 Vẻ huy hoàng của rừng núi Libăng sẽ đến với ngươi, cả trắc bá, du thụ, hoàng dương cùng một lúc, để làm cho thánh điện Ta được vinh hiển, v́ Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vẻ vang.
 

14 Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải kḥm lưng xuống, mọi kẻ đă lăng nhục ngươi sẽ phủ phục dưới chân ngươi. Chúng sẽ gọi ngươi là “Thành Đô của ĐỨC CHÚA”, là “Xion của Đức Thánh Ítraen.”
15 Thay v́ ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng người lai văng, Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm hănh diện đến muôn đời, thành nguồn vui qua muôn thế hệ.
 

16 Ngươi sẽ thưởng thức sữa của chư dân, hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa. Ngươi sẽ biết rằng : Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi, và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng Toàn Năng của Giacóp.
17 Thay v́ đồng, Ta sẽ đem vàng lại, thay v́ sắt, Ta sẽ đem bạc tới, thay v́ gỗ là đồng, thay v́ đá là sắt. Để giám sát ngươi, Ta sẽ đặt B́nh An, để cai trị ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.
 

18 Người ta không c̣n nghe nói đến bạo lực trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lănh thổ ngươi. Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là "Ơn Cứu Độ" và cửa thành là "Lời Ngợi Khen".
19 Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng, ban đêm cũng chẳng cần đến ánh trăng soi : chính ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời, và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh hiển của ngươi.
20 Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, v́ ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi và những ngày tang tóc của ngươi sẽ măn.

 

21 Dân của ngươi gồm toàn những người công chính, chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến muôn đời. Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của Ta, là công tŕnh do tay Ta thực hiện để làm cho Ta được hiển vinh.
22 Người nhỏ nhất sẽ có ngàn con cháu, kẻ hèn nhất thành một dân hùng cường. Ta, ĐỨC CHÚA, khi đến thời, Ta sẽ mau thực hiện điều đó.


Xướng đáp Is 60,1.3
X Bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi, bừng sáng lên, v́ ánh sáng của ngươi đă đến rồi.
* Vinh quang của Đức Chúa như b́nh minh chiếu toả trên ngươi.
Đ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh sáng b́nh minh của ngươi mà tiến bước. *

Bài đọc 2


Chúa làm cho khắp hoàn cầu nhận biết ơn cứu độ của Người


Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
Thiên Chúa quan pḥng đầy nhân hậu, vào thời cuối cùng, đă muốn đến cứu thế gian đang hư mất. Người quyết định thực hiện ơn cứu độ cho muôn dân trong Đức Kitô.
 

Chính v́ muôn dân mà thánh tổ phụ Ápraham xưa kia đă nhận được lời hứa : ông sẽ là tổ phụ một ḍng dơi đông vô số được sinh ra không phải do xác thịt, mà do đức tin. Ḍng dơi đông đảo ấy cũng được sánh với sao trên trời, v́ người ta trông đợi từ người cha muôn dân phát sinh không phải một miêu duệ trần gian, nhưng một miêu duệ thiên quốc.
 

Toàn thể các dân tộc hăy tiến vào, hăy gia nhập gia đ́nh các tổ phụ ; các con cháu sinh ra do lời hứa, hăy đón nhận phúc lành dành cho ḍng dơi Ápraham, phúc lành mà con cháu theo huyết tộc đă từ chối. Qua ba nhà chiêm tinh, tất cả các dân tộc hăy thờ lạy Đấng tạo thành vũ trụ. Ước mong Thiên Chúa được mọi người nhận biết không phải chỉ ở xứ Giuđê, mà c̣n ở khắp cơi địa cầu, để ở khắp nơi cũng như ở Ítraen, danh Người được tôn vinh.
 

Anh em thân mến, được biết các mầu nhiệm ân sủng này của Thiên Chúa, chúng ta hăy hân hoan mừng ngày khởi đầu của chúng ta, ngày Chúa bắt đầu kêu gọi các dân tộc. Chúng ta hăy tạ ơn Thiên Chúa nhân hậu, v́ theo lời thánh Phaolô Tông Đồ, Người đă làm cho chúng ta xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cơi đầy ánh sáng. Người đă giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Con yêu quư của Người.

 

Và như ngôn sứ Isaia tuyên sấm, dân đang lần bước giữa tối tăm, đă thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được một ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Cũng chính ngôn sứ nói thêm cùng Chúa về họ : Các dân tộc trước kia chưa nhận biết Chúa, nay kêu cầu Người ; các nước xưa kia không biết Chúa, nay chạy đến với Ngài.
 

Ngày đó ông Ápraham đă thấy và đă vui mừng, v́ ông biết rằng con cái sinh ra bởi đức tin sẽ nhận được phúc lành nơi ḍng dơi của ông, tức là nơi Đức Kitô. Đồng thời, v́ ông hiểu ra rằng theo đức tin ông sẽ là cha mọi dân nước. Ông dâng lời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa v́ biết rất rơ Thiên Chúa có thể thực hiện điều Người đă hứa.
Cũng ngày đó đă được vua Đavít ca ngợi trong thánh vịnh rằng : Lạy Chúa, muôn dân chính tay Người tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan và tôn vinh danh Ngài, : Chúa đă biểu dương ơn cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.
 

Chúng ta biết rơ rằng những điều nói trên đă được thực hiện khi một ngôi sao dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh. Từ nơi xa xôi, các ngài đă được gọi đến nhận biết và thờ lạy Đức Vua cai trị trời đất. Ngôi sao này khích lệ chúng ta noi theo gương vâng phục: tức là nỗ lực sống theo ơn thánh, ơn mời gọi mọi người đến với Đức Kitô.
 

Anh em thân mến, trong cuộc t́m kiếm này, tất cả anh em phải giúp đỡ lẫn nhau để nhờ đức tin chân chính và các việc lành phúc đức mà đạt tới Nước Thiên Chúa, trong đó anh em sẽ rạng rỡ như con cái ánh sáng. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Xướng đáp
X Hôm nay quả là ngày tươi sáng, ngày xuất hiện Đấng cứu độ trần gian, Đấng Cứu Độ các ngôn sứ thuở xưa báo trước, và các thiên sứ thờ lạy Đấng Cứu Độ.
* Thấy ngôi sao của Người xuất hiện, các hiền sĩ rất đỗi mừng vui, và đem lễ phẩm đến triều bái.
Đ
Ngày được Thiên Chúa thánh hiến đă chiếu toả trên chúng ta, muôn dân hỡi, mau đến thờ lạy Chúa. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện
Lạy Chúa, hôm nay Chúa đă khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đă nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ ḷng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 


 

Kinh Sáng

 

*Giáo đầu

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con

Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

Thánh thi

 

Hỡi các bạn, người đi t́m Chúa,

Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao,

Ḱa xem điềm lạ ánh sao,

Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

 

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp,

Ánh trời hồng nối kết trăng thanh,

Báo tin hội lớn h́nh thành,

Ki-tô Cứu Chúa mặc thân xác người.

 

Vịnh Ba-tư chân trời ngút mắt,

Bóng tà huy vừa tắt non đoài,

Trán cao biển rộng nhíu mày,

Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

 

Vị vua nào quyền linh cao cả,

Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm,

Muôn thiên thể chợt im ĺm,

Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

 

Và điềm lạ chúng ta đương thấy,

Dấu miên trường trải mấy thời gian,

Trước hỗn mang trước vũ hoàn,

Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

 

Đây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước,

Đấng Ích-diên những ước cùng mong

Như lời Thượng Đế hứa cùng

Áp-ram với cả giống ḍng mai sau.

 

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ,

Ôi Giê-su, Ngài đă hiển linh,

Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,

Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời.

 

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Các hiền sĩ cùng phô bày bảo vật,

dâng lên Chúa : vàng, mộc dược, nhũ hương.

Halêluia.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

2 Nào chúc tụng Chúa, sông dài biển cả,

chúc tụng Người đi, khe lạch suối nguồn.

Halêluia.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Giêrusalem hỡi, ánh sáng ngươi đă tới,

vinh quang Chúa bừng lên rực rỡ chiếu soi ngươi,

muôn dân ngoại nương ánh sáng ngươi mà tiến bước.

Halêluia.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Is 52,7-10)

Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả tin mừng, băng qua đồi núi, đến công bố b́nh an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ và nói với Xion rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị." Ḱa nghe chăng những người canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo ḥ vang dậy, họ được tận mắt nh́n thấy Chúa trở về Xion đấy ! Hỡi những cảnh điêu tàn của Giêrusalem đổ nát, bật tiếng reo lên mừng hát đồng thanh, bởi v́ Chúa an ủi dân Người và cứu thoát Giêrusalem. Chúa thánh thiện đă biểu dương sức mạnh trước mắt chư dân, và công tŕnh cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nh́n thấy.

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Tân Nương là Giáo Hội,

ngày hôm nay được phối hiệp cùng Đức Kitô,

Vị Lang Quân thống trị Nước Trời.

Chính Người đă lấy nước sông Giođan,

rửa Giáo Hội sạch muôn vàn tội lỗi.

Các hiền sĩ đem nhiều lễ phẩm

tới tham dự tiệc cưới Đức Vua.

Nước hóa rượu ngon

làm vui say thực khách. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

*Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

*Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Vị Cứu Tinh của chúng ta hôm nay xuất hiện cho các hiền sĩ đến tôn thờ. Ta hăy đến thờ lạy, và hoan hỷ thưa cùng Người:

Chúa là ánh sáng khởi nguyên từ ánh sáng,

xin soi dẫn cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Kitô, Chúa xuất hiện như một người phàm,  - xin dạy chúng con biết đón nghe lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện để được nên thánh.

Lạy Chúa Kitô, Chúa được Thánh Thần minh chứng,  - xin giải thoát chúng con khỏi mọi tư tưởng sai lầm.

Lạy Chúa Kitô, Chúa cho các thiên thần chiêm ngưỡng,  - xin cho chúng con, ngay trên cơi đời này, cũng được hưởng niềm vui thiên quốc.

Lạy Chúa Kitô, Chúa được loan truyền giữa muôn dân,  - xin dùng sức mạnh của Thánh Thần mà mở rộng tâm hồn người thế.

Lạy Chúa Kitô, Chúa được cả hoàn cầu tin kính,  - xin ban cho mọi người tín hữu một niềm tin sống động, chân thành.

Lạy Chúa Kitô, Chúa siêu thăng cơi trời vinh hiển,  - xin cho chúng con hằng thiết tha đạt tới quê trời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đă khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đă nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ ḷng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

*Kết thúc

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

Chúc anh chị em ra về b́nh an

Tạ ơn Chúa

 


 

Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

 

Ca vịnh

Đọc cả ba thánh vịnh trên với điệp ca sau đây:

 

Giờ Ba

ĐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

 

Giờ Sáu

ĐC: Đức Kitô đă đến

loan tin mừng ḥa b́nh cho anh em

là những kẻ c̣n xa lạ với Chúa

hay đă quen thuộc Người.

 

Giờ Chín

ĐC: Ta đă đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Tv 46

Thiên Chúa là vua khắp hoàn vũ

Đức Giêsu Kitô ngự bên hữu Chúa Cha, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!

Mừng Thiên Chúa, hăy cất tiếng ḥ reo! *

V́ Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uư,

là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

 

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Giacóp

được nở mặt nở mày.

 

Thiên Chúa ngự lên, rộn ră tiếng ḥ reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *

Hăy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

 

Thiên Chúa là Vua toàn cơi địa cầu,

hăy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. *

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

 

Ḱa vương hầu các dân tề tựu

cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. *

Mọi thủ lănh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Đấng siêu việt ngàn trùng.

 

Tv 85,1-10

Người nghèo khó cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2Cr 1,3.4).

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,

v́ thân con nghèo hèn túng quẫn.

 

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,

bởi v́ con trung hiếu. *

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,

hằng tin tưởng nơi Ngài.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dủ ḷng thương con, lạy Chúa: *

con kêu, con gọi Chúa suốt ngày.

 

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

v́ con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu t́nh thương với mọi kẻ kêu xin; *

lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ư lưu tâm.

 

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

v́ Chúa vẫn đáp lời. *

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

 

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan

và tôn vinh danh Ngài.

 

V́ Ngài thật cao cả

và làm nên những việc lạ lùng; *

chỉ một ḿnh Ngài là Thiên Chúa.

 

Tv 97

Chúa toàn thắng khi xét xử

Thánh vịnh này nói về Chúa Kitô khi Người đến lần thứ nhất và muôn dân tin vào Người (thánh Athanaxiô).

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

v́ Người đă thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Chúa biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính cuả Người trước mặt chư dân; *

Người đă nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa

dành cho nhà Ítraen.

 

Toàn cơi đất này đă xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo ḥ đàn hát.

 

Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm d́u dặt,

nương khúc hạc cầm reo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen lẫn tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

 

Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

 

V́ Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công b́nh.

 

Giờ 3

Lời Chúa (Kh 15,4)

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài? V́ chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

 

Xướng đáp

X Người đă xuất hiện trên mặt đất

Đ và sống giữa loài người.

 

Giờ 6

Lời Chúa (Is 49,6)

Chúa phán với Tôi Trung Người rằng: Cắt cử ngươi làm tôi tớ lo việc phục hồi các chi tộc nhà Giacóp và đưa những người Ítraen sống sót trở về, Ta thấy c̣n là quá ít. Vậy Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.

 

Xướng đáp

X Này muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

Đấng Công Chính của ngươi.

Đ Mọi đế vương sẽ được ngắm nh́n

Đấng vinh quang hiển hách.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đă khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đă nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ ḷng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

Giờ 9

Lời Chúa (Dcr 2,15)

Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa : Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đă phái tôi đến với các người.

 

Xướng đáp

X Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Đ trổi vang lên lời tán dương Người.

 


 

Kinh Chiều II

 

*Giáo đầu

Cs: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con.

Cđ: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Cs: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Cđ: Tự muôn đời như chính hiện nay, luôn măi đến thiên thu vạn đại. Amen. Alleluia.

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 15.7

Đức Kitô là Vua và Thượng Tế

Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

ĐC: Vua ḥa b́nh rất mực cao cả,

hơn mọi hàng vương bá trần gian.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 111

Hạnh phúc người công chính

Anh em hăy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những ǵ là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,89).

 

ĐC: Chúa nhân từ thương xót lại công minh

đă bừng sáng giữa tối tăm, soi các bậc hiền đức.

 

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

ḍng dơi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 

Gia đ́nh họ phú quư giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành:

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

 

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc ḿnh. *

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời c̣n tưởng nhớ chính nhân.

 

Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

luôn vững ḷng không sợ hăi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

 

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

nghiến răng nghiến lợi và ṃn mỏi héo hon, *

ước vọng của ác nhân sẽ chẳng c̣n.

 

Tc Kh 15,34

Những người được Chúa cứu chuộc

đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

 

ĐC: Lạy Chúa, muôn dân Chúa tác thành

sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Đức Vua trị v́ muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

 

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

v́ chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

 

Người muôn nước sẽ về

phủ phục trước Tôn Nhan, *

v́ ai ai cũng đều thấy rơ

những phán quyết công minh của Ngài.

 

 

Lời Chúa (Tt 3,45)

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đă biểu lộ ḷng nhân hậu và ḷng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải v́ tự sức ḿnh chúng ta đă làm nên những việc công chính, nhưng v́ Người thương xót, nên Người đă cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh,

cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung:

Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường

các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ.

Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lă

đă biến thành rượu quư tiệc tân hôn.

Ngày hôm nay, trong ḍng nước Giođan,

Đức Kitô để Gioan làm phép rửa

hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Đấng cứu chuộc ta. Ḷng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lănh đạo muôn dân, Chúa đă mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa,  - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết ḷng.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa,  - xin cho nhân loại được an hưởng thái b́nh dài lâu.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Đấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay,  - xin cho lời Chúa thấm vào ḷng chúng con như sương sa nội cỏ.

Chúa là Vua công b́nh, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế,  - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời,  - xin cho anh chị em chúng con đă ĺa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đă khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đă nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ ḷng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

*Kết thúc

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

Chúc anh chị em ra về b́nh an

Tạ ơn Chúa

 

(Theo Các Giờ kinh Phụng vụ, Radio Veritas)