Từ Lễ Hiển Linh Lễ Chúa Chịu Rửa

Thứ 4 

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ba hiền sĩ thoạt nh́n Con Trẻ,

Vội cúi ḿnh thi lễ tiến dâng:

Này đây phẩm vật đông phương,

Vàng ṛng mộc dược nhũ hương kính chầu.

 

Như biểu tượng Vua cao Chúa cả,

Nắm uy quyền nhiệm lạ vô song,

Chúa Cha tiền định cho Con

Thể theo tiến vật mà tuân ư trời.

 

Vàng rực rỡ soi ngời ngôi vị,

Ngát hương trầm nhủ ư Thiên Vương,

Ra đời gieo văi t́nh thương

Liệm thân mộc dược dọn đường mai sau.

 

Bêlem hỡi, ta nào ngờ tới,

Ngươi trở nên vĩ đại đâu bằng!

Nơi Ngôi Thiên Tử cao sang,

Giáng trần cứu thế ngang hàng lê dân.

 

Đoàn ngôn sứ bao lần tường thuật

Nhiều cớ bằng sự thật hiển nhiên,

Vua Trời kêu gọi chăm chuyên,

Ngơ hầu đạt tới cơ duyên Nước Người.

 

Nước Trời ấy trải dài muôn vật,

Phủ trăng sao biển đất thinh không,

Cả b́nh minh lẫn hoàng hôn,

Thiên nhai vời vợi âm cung mịt mù.

 

Muôn lạy Đức Giêsu tŕu mến,

Đă dủ thương tỏ hiện rỡ rang,

Dâng Ngài hai chữ vinh quang,

Muôn đời hiển trị thiên đàng uy linh.

 

Ca vịnh

Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

Tv 38

Lời van xin của người đau yếu

Muôn loài đă phải lâm vào cảnh hư ảo... V́ Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên vẫn c̣n mối hy vọng (Rm 8,20).

 I.

ĐC: Chính chúng ta cũng rên siết trong ḷng

mà đợi ngày Thiên Chúa

cứu chuộc cả thân xác chúng ta.

 

Tôi đă nói: "Ḿnh phải giữ ǵn trong nếp sống,

để khi ăn nói khỏi lỗi lầm; *

tôi quyết sẽ ngậm tăm,

bao lâu người gian ác c̣n đối mặt."

 

Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,

mà không ích lợi ǵ, *

nên cơn đau lại càng nhức nhối.

 

Nghe trong ḿnh nung nấu tự tâm can,

càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy, *

miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:

 

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:

đời sống con chung cục thế nào,

ngày tháng con đếm được mấy mươi, *

để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

 

Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,

kiếp sống này, Chúa kể bằng không.

 

Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,

thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. *

Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,

ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, con khóc lóc

xin Ngài lắng tai nghe.

 

Giờ đây con biết đợi trông ǵ, lạy Chúa,

hy vọng của con đặt ở nơi Ngài, *

xin giải thoát khỏi ṿng tội lỗi,

đừng để kẻ ngu đần thóa mạ con.

 

Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,

v́ chính Chúa đă làm như vậy. *

Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,

tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.

 

Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,

điều họ tha thiết,

Ngài làm tiêu tan như mối đục, *

thật con người chỉ như hơi thở.

 

Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu,

tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.

 

Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, *

v́ con là thân khách trọ nhà Ngài,

phận lữ hành như hết thảy cha ông.

 

Xin ngoảnh mặt đi cho ḷng con thanh thỏa,

trước lúc thân này phải ra đi

và không c̣n nữa.

 

Tv 51

Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

Ai tự hào th́ hăy tự hào v́ Chúa (1Cr 1,31).

 

ĐC: Tôi tin cậy vào t́nh thương Thiên Chúa,

măi măi đến muôn đời. (H)

 

Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác,

suốt ngày ngươi tính kế hại người! *

Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,

lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

 

Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành,

chuộng điều gian dối hơn sự thật. *

Ngươi thích nói toàn lời độc ác,

ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

 

Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,

lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều, *

và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

 

Nh́n thấy vậy, chính nhân sợ hăi,

nhạo cười rằng: nó đích thị là người

chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, *

nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của

và khoe khoang mưu độc của ḿnh.

 

C̣n phần tôi,

khác ǵ cây ôliu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa, *

tôi tin cậy vào t́nh thương Thiên Chúa

măi măi đến muôn đời.

 

Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn măi

v́ Ngài đă ra tay. *

Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,

con trông đợi danh Ngài,

v́ danh Ngài thiện hảo.

 

Xướng đáp

X Chúa sẽ dạy ta biết lối của Người,

Đ và bước theo đường Người chỉ vẽ.

 

THỨ TƯ

Bài đọc 1 Is 63,7- 64,1


Lời cầu trong buổi lo âu


Mấy ngày trước, chúng ta đọc những bài thật phấn khởi trong một quang cảnh huy hoàng, nhưng trong thực tế, mọi sự xem ra c̣n xa vời. Hội Thánh tuy được các bí tích của Chúa Kitô tinh luyện, nhưng về nhiều mặt, vẫn như khách lưu giữa một thế giới đối nghịch. Xin Chúa đừng quên chúng ta và bảo vệ công tŕnh cứu độ của Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA, dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA, v́ tất cả những ǵ ĐỨC CHÚA đă thực hiện cho chúng tôi v́ ḷng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ítraen, v́ những ǵ Người đă thực hiện, bởi ḷng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.
 

8 Người đă phán : “Thật, chúng là dân của Ta, là những đứa con không biết lừa dối !” Và đối với họ, Người đă là một vị cứu tinh,
9 trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đă cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. V́ yêu mến và thương cảm, chính Người đă chuộc họ về, đă vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.
 

10 Nhưng họ đă nổi loạn, đă làm phiền thần khí thánh của Người, nên Người giao chiến chống lại họ.
11 Dân Người nhớ lại thời quá khứ, thời ông Môsê. Đâu rồi Đấng đă đưa vị mục tử đàn chiên của Người lên từ biển ? Đâu rồi Đấng đă đặt nơi ông thần khí thánh của Người,
12 Đấng cho cánh tay vinh hiển của Người đi bên hữu ông Môsê, Đấng rẽ nước ra trước mặt họ, để lưu danh muôn đời,
13 Đấng cho họ đi qua giữa ḷng vực thẳm như ngựa đi trong sa mạc hoang vu ? Họ đă không vấp ngă.
 

14 Thần khí ĐỨC CHÚA đă đưa họ về chốn nghỉ ngơi, như ḅ bê đi xuống thung lũng. Ngài đă dẫn dắt đoàn dân Ngài như thế đó, để danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.
15 Xin đưa mắt nh́n xem, từ trời cao thẳm, từ thánh cung vinh hiển của Ngài. Nào đâu t́nh thương nồng nhiệt và hùng khí dũng mănh, nào đâu những rung cảm của ḷng Ngài ? Chẳng lẽ Ngài không c̣n động ḷng thương con nữa ?
16 Quả chính Ngài là Cha chúng con ! Chúng con không được ông Ápraham biết đến, không được ông Ítraen nh́n nhận, c̣n Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con : đó là danh Ngài từ muôn thuở.
 

17 Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài ? Tại sao Ngài làm cho ḷng chúng con ra chai đá, chẳng c̣n biết kính sợ Ngài ? V́ t́nh thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại.
18 Trong một thời gian ngắn, dân thánh được thừa hưởng gia tài, nhưng thánh điện Ngài đă bị thù địch chúng con giày xéo.
19 Từ lâu rồi, chúng con là những kẻ không c̣n được Ngài cai trị, không c̣n được cầu khẩn danh Ngài. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.
 

64, 1 Như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi sùng sục, Ngài cũng khiến cho thù địch Ngài nhận biết Thánh Danh, chư dân sẽ run rẩy trước nhan Ngài,

Xướng đáp Is 63,17.19
X Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài ? Tại sao Ngài làm cho ḷng chúng con ra chai đá, chẳng c̣n biết kính sợ Ngài ?
* Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống !
Đ V́ t́nh thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. *

Bài đọc 2


Thánh hoá nước


Trích bài giảng của thánh Pơróclô, giám mục Côngtăntinốp.
Đức Kitô đă tỏ ḿnh ra cho thế gian ; Người đă tái lập trật tư trong một thế giới hỗn loạn, và làm cho thế giới nên vui tươi rực rỡ. Người đă gánh tội thế gian và tống khứ thù địch của thế gian đi. Người thánh hoá nguồn suối nước và chiếu soi tâm hồn nhân loại, Người đă làm thêm nhiều phép lạ lớn lao hơn trước.
Quả vậy, ngày hôm nay đất và biển chia nhau ơn của Đấng Cứu Độ và cả thế gian tràn ngập vui mừng. Ngày lễ hôm nay cho thấy nhiều điều lạ lùng hơn ngày lễ trước.
 

Trong ngày lễ trước, cơi đất hân hoan mừng ngày Đấng Cứu Độ giáng sinh v́ được mang Chúa trong máng cỏ, nhưng trong ngày Chúa hiển linh hôm nay, biển hân hoan tưng bừng ; biển hân hoan v́ nhận được phép lành thánh hoá nhờ sông Giođan.
 

Ngày lễ trước cho ta thấy một trẻ thơ hèn yếu biểu lộ tính yếu hèn của chúng ta ; ngày lễ hôm nay cho thấy trẻ thơ đă đạt tới mức hoàn hảo và có ư ám chỉ Người là Đấng hoàn hảo phát xuất từ Đấng hoàn hảo. Là Vua, Người đă mặc lấy thân xác làm cẩm bào ; là mạch suối, Người đang để cho nước sông bao bọc.
Vậy, nào anh em, chúng ta hăy nh́n xem những điều kỳ diệu mới mẻ này : mặt trời công chính tắm trong sông Giođan, lửa d́m trong nước, và Thiên Chúa để cho con người thánh hoá.
 

Ngày hôm nay vạn vật vang lời ca hát tung hô rằng : Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn phúc Đấng ngự đến trong mọi thời, v́ hôm nay không phải là lần đầu tiên Người đến.
 

Người là ai vậy, xin thánh vương Đavít nói rơ cho chúng tôi : ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giăi sáng trên ta. Không phải một ḿnh ngôn sứ Đavít đă nói điều đó mà cả tông đồ Phaolô cũng đồng ư chứng nhận như sau : Ân sủng của Thiên Chúa đă được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người ; ân sủng đó dạy dỗ chúng ta. Ân sủng đó không phải được biểu lộ cho một số người thôi, nhưng là cho tất cả mọi người. Quả thật là cho mọi người, v́ Chúa ban ơn cứu độ cho cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, khi đem phép rửa tặng làm ân huệ chung cho hết thảy.
 

Nào, anh em hăy nh́n xem trận hồng thuỷ vừa mới, vừa lạ này, trận hồng thuỷ có ảnh hưởng lớn lao rộng răi hơn trận hồng thuỷ thời ông Noê. Xưa kia, nước hồng thuỷ đă giết chết loài người ; hôm nay nước thanh tẩy, nhờ quyền năng của Đấng chịu thanh tẩy, đă đưa kẻ chết về cơi sống. Xưa kia, chim bồ câu ngậm cành ôliu chỉ hương thơm của Đức Kitô, c̣n hôm nay, Thánh Thần hiện đến dưới h́nh chim bồ câu cho thấy Người là Chúa nhân từ.

Xướng đáp
X Hôm nay Đức Kitô xuất hiện cho chúng ta, Người là ánh sáng khơi nguồn từ ánh sáng, là Đấng ông Gioan đă thanh tẩy trong sông Giođan.
* Chúng ta tin Người sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma–ria.
Đ Người vừa xuất hiện, trời liền mở ra, và tiếng Thiên Chúa Cha vọng xuống. *
 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Lạy Chúa là mặt trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái b́nh, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đă đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Đức Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Đức Kitô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hăy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Hỡi các bạn, người đi t́m Chúa,

Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao,

Ḱa xem điềm lạ ánh sao,

Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

 

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp,

Ánh trời hồng nối kết trăng thanh,

Báo tin hội lớn h́nh thành,

Kitô Cứu Chúa mặc thân xác người.

 

Vịnh Batư chân trời ngút mắt,

Bóng tà huy vừa tắt non đoài,

Trán cao biển rộng nhíu mày,

Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

 

Vị vua nào quyền linh cao cả,

Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm,

Muôn thiên thể chợt im ĺm,

Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

 

Và điềm lạ chúng ta đương thấy,

Dấu miên trường trải mấy thời gian,

Trước hỗn mang trước vũ hoàn,

Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

 

Đây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước,

Đấng Íchdiên những ước cùng mong

Như lời Thượng Đế hứa cùng

Ápram với cả giống ḍng mai sau.

 

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ,

Ôi Giêsu, Ngài đă hiển linh,

Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,

Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời.

 

Ca vịnh

Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

 

Tv 76

Hồi tưởng những kỳ công của Chúa

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp (2Cr 4,8).

 

ĐC: Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,

có thần nào cao cả như Thiên Chúa?

 

Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,

lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.

 

Ngày khốn quẫn, tôi t́m kiếm Chúa,

tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, *

hồn tôi nào có thiết lời an ủi!

 

Tưởng nhớ Chúa, tôi thở vắn than dài,

suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao. *

Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt,

ḷng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.

 

Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ

tâm hồn ấp ủ những năm xưa, *

suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,

và suy gẫm, trí ḷng con tự hỏi:

 

Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,

chẳng bao giờ c̣n dủ ḷng thương đoái? *

T́nh yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn

và thánh ngôn chấm dứt đời đời?

 

Hay Thiên Chúa đă quên thương xót,

v́ giận hờn mà khép kín từ tâm? *

Tôi tự bảo: điều làm tôi đau đớn

là Đấng Tối Cao chẳng c̣n ra tay nữa.

 

Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,

tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. *

Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại,

sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.

 

Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,

có thần nào cao cả như Thiên Chúa?

 

Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,

biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. *

Tay Chúa đă cứu chuộc dân Ngài

là giống ṇi Giacóp và Giuse.

 

Nước đă thấy Ngài, lạy Thiên Chúa

thấy Ngài, nước rùng ḿnh khiếp sợ, *

cả vực sâu cũng run rẩy kinh hoàng.

 

Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng,

ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.

 

Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội,

ánh chớp chói ḷa soi sáng thế gian, *

khắp địa cầu lung lay rung chuyển.

 

Đường của Chúa băng qua biển rộng,

lối của Ngài rẽ nước mênh mông,

mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.

 

Chúa dùng bàn tay của Môsê và Aharon

mà lănh đạo dân riêng của Chúa,

như dẫn dắt đoàn chiên.

 

Tc 1Sm 2,1-10

Người khiêm nhường hỷ hoan v́ Chúa

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng (Lc 1,52-53).

 

ĐC: Tâm hồn con hỷ hoan v́ Chúa,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

 

Tâm hồn con hỷ hoan v́ Chúa,

nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. *

Con mở miệng nhạo báng quân thù:

vâng, con vui sướng v́ được Ngài cứu độ.

 

Chẳng có Đấng Thánh nào như Chúa,

chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, *

chẳng ai vững mạnh bằng Thiên Chúa chúng con.

 

Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,

miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, *

v́ Chúa là Thiên Chúa quán thông,

mọi hành vi, chính Người xét xử.

 

Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,

kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.

 

Người no phải làm mướn kiếm ăn,

c̣n kẻ đói được an nhàn thư thái. *

Người hiếm hoi th́ sinh năm đẻ bảy,

mẹ nhiều con lại ủ rủ héo tàn.

 

Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử,

đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. *

Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

 

V́ nền móng địa cầu là của Chúa,

Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

 

Chúa ǵn giữ bước chân người trung hiếu,

c̣n ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, *

v́ con người đâu phải mạnh mà thắng.

 

Kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan,

từ trời cao, Người cho sấm sét giáng trên đầu.

 

Chúa xét xử khắp cùng cơi đất,

ban quyền năng cho đức vua Người chọn, *

nêu uy thế đấng Người đă xức dầu tấn phong.

 

Tv 96

Chúa vinh quang khi xét xử

Thánh vịnh này có ư nói về việc Chúa cứu độ thế gian và muôn dân tin vào Người (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên.

 

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên. *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến thánh nhan

vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhă thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang v́ những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Được biết thế, Xion tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giuđa hớn hở nhảy mừng

v́ những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi v́ Ngài, muôn lạy Chúa

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hăy ghét điều gian ác, *

Người giữ ǵn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ ḷng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hăy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

  Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

(Is 49,8-9)

Chúa đă phán với Tôi Trung Người rằng: Ta đă cắt cử ngươi thiết lập giao ước với dân Ta, để ngươi phục hồi đất nước, chia lại những gia sản đă bị tàn phá ; để ngươi nói với những tù nhân :"các bạn được tha về", với những kẻ ngồi trong ngục tối : "các bạn hăy đi ra."

 

Xướng đáp lễ Hiển Linh cũng như các ngày khác:

Mọi quân vương

* phủ phục trước bệ rồng,

X muôn dân nước thảy đều phụng sự. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

Chúng tôi đă thấy ngôi sao của Người

xuất hiện ở phương đông,

và chúng tôi đem lễ phẩm đến triều bái Người.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

 

Ngôi Lời hằng hữu là Con Đức Chúa Cha, đă giáng trần như một hài nhi non nớt để cứu chuộc muôn người. Nào chúng ta mừng rỡ tung hô:

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Lạy Con Thiên Chúa hằng hữu, Chúa có trước cả khi trời đất dựng nên, và đă giáng trần để cứu chuộc nhân loại,  - xin cho chúng con thành chứng nhân của Tin Mừng.

Lạy Chúa là mặt trời soi đường công chính, từ nơi Chúa Cha, tỏa chiếu khắp địa cầu,  - xin soi sáng những người sống trong cảnh mịt mù tăm tối.

Mang thân phận hài nhi, Chúa đă khóc chào đời trong máng cỏ,  - xin đổi mới tâm hồn chúng con thành giản dị đơn sơ như tấm ḷng trẻ thơ trong trắng.

Chúa đă hiến ḿnh làm lương thực nuôi dưỡng chúng con để chúng con được sống muôn đời,  - xin Ḿnh và Máu Thánh Chúa gieo niềm vui phấn khởi vào ḷng chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa là mặt trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái b́nh, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đă đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Đức Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Giờ Ba

ĐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

 

Giờ Sáu

ĐC: Đức Kitô đă đến

loan tin mừng hoà b́nh cho anh em

là những kẻ c̣n xa lạ với Chúa

hay đă quen thuộc Người.

 

Giờ Chín

ĐC: Ta đă đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Ca vịnh: Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

   

Ca vịnh

 

Tv 118, 57-64

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

VIII.

ĐC: Con xét lại đường lối con đi

và quay gót trở về cùng thánh ư.

 

Lạy Chúa, con đă nói:

phần của con là tuân giữ lời Ngài. *

Con hết ḷng xin Chúa bao dung,

xót phận con như lời Ngài đă hứa.

 

Con xét lại đường lối con đi,

và quay gót trở về cùng thánh ư. *

Con mau lẹ chứ không tŕ hoăn

tuân theo mệnh lệnh Ngài.

 

Con bị lưới ác nhân vây bủa,

nhưng luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,

v́ quyết định của Ngài thật công minh.

 

Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa

và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. *

Lạy Chúa, trái đất tràn đầy t́nh thương Chúa

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Tv 54

Than phiền v́ bạn bất trung

Đức Giêsu cảm thấy hăi hùng xao xuyến (Mc 14,33).

 

I.

ĐC: Bao run sợ nhập cả vào người con, lạy Chúa

xin để ư đến con và thương đáp lại.

 

Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,

con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ, *

xin để ư đến con và thương đáp lại.

 

Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm, *

ḷng xao xuyến bởi thù địch thét gào,

bởi ác nhân hà hiếp.

 

Trên thân này, chúng gieo tai giáng họa,

nộ khí hầm hầm, xông đến hại con.

 

Nghe trong ḿnh tim đau thắt lại,

bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. *

Bao run sợ nhập cả vào người,

cơn kinh hăi tư bề phủ lấp.

 

Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ câu

để bay bổng t́m nơi an nghỉ! *

Tôi sẽ lánh đi măi tận chốn xa vời,

vào ở trong sa mạc.

 

"Tôi sẽ vội t́m nơi ẩn trú,

tránh khỏi cơn giông tố băo bùng." *

Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn

và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng;

 

v́ trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng

rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. *

Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,

nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

 

II.

ĐC: Tôi kêu khấn Chúa Trời,

Chúa sẽ thương cứu độ.

 

Giả như tên địch thù phỉ báng

th́ tôi cũng cam ḷng, *

hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt,

tôi có thể lánh đi.

 

Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,

chỗ thân t́nh tâm phúc với tôi, *

đă cùng tôi chia ngọt sẻ bùi

trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

 

Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời,

Chúa sẽ thương cứu độ. *

Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ,

Người sẽ nghe tiếng tôi.

 

Người sẽ cứu tội cho tính mạng an toàn

khỏi bọn người xông đánh,

v́ nhiều kẻ chống tôi.

 

Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,

sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng, *

v́ chúng không cải quá tự tân,

cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời.

 

Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,

lại lỗi ước quên thề; *

miệng nói năng ngọt xớt,

ḷng chỉ muốn chiến tranh,

lời trơn tru hơn mỡ

mà bén nhọn như gươm.

 

Hăy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,

Người sẽ đỡ đần cho, *

chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

 

Lạy Thiên Chúa,

chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.

 

Phường khát máu và chuyên nghề lường gạt

chẳng có sống được nửa đời đâu! *

Phần con đây, con tin tưởng nơi Ngài.

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Ba (1Tm 1,15)

Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Kitô Giêsu đă đến thế gian để cứu những người tội lỗi.

 

Xướngđáp

XNgười đă xuất hiện trên mặt đất

Đvà sống giữa loài người.

 

Giờ Sáu (Kh 21,23-24)

Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, v́ đă có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó.

 

Xướngđáp

XNày muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

Đấng Công Chính của ngươi.

ĐMọi đế vương sẽ được ngắm nh́n

Đấng vinh quang hiển hách.

 

Giờ Chín (1Ga 1,5)

Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đă nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người không có một chút bóng tối nào.

 

Xướngđáp

XNào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Đtrỗi vang lên lời tán dương Người

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Lạy Chúa là mặt trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái b́nh, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đă đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Đức Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Hêrôđê hỡi, này bạo chúa,

Khi Đức Kitô ngự xuống trần,

Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ

Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

 

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,

Dơi ánh sao tua đă lên đường

T́m Đấng tạo thành muôn ánh sáng

Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

 

Đấng chẳng hề mang tội nơi ḿnh,

Nhưng v́ nghĩa nặng với sinh linh

Nay xin thanh tẩy trong ḍng nước

Mà rửa hồn ta sạch tội t́nh.

 

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa

Khi thấy từng chum nước đổ đầy

Người biến đổi thành  ôi phép lạ

Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

 

Giêsu, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,

Xin thượng tiến Ngài, Đấng hiển linh,

Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ

Muôn thu hiển trị cơi thiên đ́nh.

 

Ca vịnh

 Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

Tv 61

An b́nh trong tay Chúa

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được đầy tràn hoan lạc và b́nh an trong đức tin (Rm 15,13).

 

ĐC: Chúng ta hăy trông chờ

ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi,

ngày Cứu Chúa của ta vinh hiển quang lâm.

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

 

Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, *

duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

 

Tới bao giờ các ngươi c̣n xúm lại

để xông vào quật ngă một người? *

Hắn đă như bức tường xiêu đổ,

như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.

 

Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,

chúng thỏa ḷng v́ đă nói dối nói gian. *

Miệng th́ chúc phúc cầu an,

mà ḷng nguyền rủa chứa chan những lời.

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

này hồn tôi hăy nghỉ ngơi yên hàn.

 

V́ hy vọng của tôi bởi Người mà đến, *

duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

 

Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, *

Người là núi đá vững vàng,

ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

 

Hỡi dân ta, hăy tin tưởng vào Người luôn măi,

trước mặt Người, hăy thổ lộ tâm can: *

Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

 

Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,

người quyền quư đều ví tựa ảo huyền, *

đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.

 

Đừng tin tưởng ở tṛ áp bức nữa,

chớ hoài công cậy ngón bóc lột người! *

Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,

ḷng chẳng nên gắn bó làm chi.

 

Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,

con nghe được hai điều, *

rằng Ngài nắm quyền uy

và giàu ḷng nhân hậu;

rằng Ngài theo tội phúc

mà thưởng phạt mỗi người.

 

Tv 66

Muôn dân nước hăy xưng tụng Chúa

Anh em hăy biết rằng: Ơn cứu độ của Thiên Chúa đă được gửi đến cho dân ngoại (Cv 28,28).

 

ĐC: Nguyện Chúa Trời chúc phúc

và tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.

 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

 

Ước ǵ muôn nước reo ḥ mừng rỡ,

v́ Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực

và lănh đạo muôn dân trên mặt đất này.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

 

Đất đă sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đă ban phúc lộc. *

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta

ước chi toàn cơi đất kính sợ Người!

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

ĐC: Muôn vật được tạo thành

trong Thánh Tử chí ái,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

(Cl 1,13-15)

Thiên Chúa đă giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo.

 

Xướng đáp lễ Hiển Linh cũng như các ngày khác:

Ước ǵ mọi sắc tộc trần gian

* nhờ Người được chúc lành.

X Và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

Vua Hêrôđê gạn hỏi ba hiền sĩ :

Quư vị thấy điềm ǵ chỉ Ấu Vương?

 Chúng tôi thấy ngôi sao chói lọi

ánh rạng ngời tỏa khắp trần gian.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

 

Ngôi Lời Thiên Chúa đă giáng trần để tiêu diệt tội lỗi. Chúng ta hăy dâng lời ngợi khen và tin tưởng nguyện xin rằng:

Lạy Chúa, xin mở lượng từ bi thương đến chúng con.

Lạy Chúa là Vị Thượng Tế vĩnh cửu, khi sinh xuống làm người, Chúa lập ra cho Giáo Hội một lối phụng thờ hoàn hảo,  - xin làm cho mọi người chúng con biết tích cực thi hành việc phụng thờ đó.

Lạy Chúa là lương y chữa trị xác hồn, Chúa đến thăm chúng con là những kẻ tật nguyền bệnh hoạn,  - xin chữa lành và bồi bổ chúng con cho mạnh sức.

Chúa giáng thế cho mọi người được hưởng niềm vui,  - xin trợ giúp những người tội lỗi và những kẻ khốn cùng, để hết thảy đều mừng vui v́ được Chúa cứu độ.

Khi sinh xuống trần gian, Chúa là cửu thiên đàng rộng mở,  -  xin đón nhận những ai ĺa thế mà dẫn đưa vào chốn an nghỉ trên trời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa là mặt trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái b́nh, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đă đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Đức Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin...