Từ Lễ Hiển Linh Lễ Chúa Chịu Rửa

Thứ 5 

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ba hiền sĩ thoạt nh́n Con Trẻ,

Vội cúi ḿnh thi lễ tiến dâng:

Này đây phẩm vật đông phương,

Vàng ṛng mộc dược nhũ hương kính chầu.

 

Như biểu tượng Vua cao Chúa cả,

Nắm uy quyền nhiệm lạ vô song,

Chúa Cha tiền định cho Con

Thể theo tiến vật mà tuân ư trời.

 

Vàng rực rỡ soi ngời ngôi vị,

Ngát hương trầm nhủ ư Thiên Vương,

Ra đời gieo văi t́nh thương

Liệm thân mộc dược dọn đường mai sau.

 

Bêlem hỡi, ta nào ngờ tới,

Ngươi trở nên vĩ đại đâu bằng!

Nơi Ngôi Thiên Tử cao sang,

Giáng trần cứu thế ngang hàng lê dân.

 

Đoàn ngôn sứ bao lần tường thuật

Nhiều cớ bằng sự thật hiển nhiên,

Vua Trời kêu gọi chăm chuyên,

Ngơ hầu đạt tới cơ duyên Nước Người.

 

Nước Trời ấy trải dài muôn vật,

Phủ trăng sao biển đất thinh không,

Cả b́nh minh lẫn hoàng hôn,

Thiên nhai vời vợi âm cung mịt mù.

 

Muôn lạy Đức Giêsu tŕu mến,

Đă dủ thương tỏ hiện rỡ rang,

Dâng Ngài hai chữ vinh quang,

Muôn đời hiển trị thiên đàng uy linh.

 

Ca vịnh

Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

Tv 43

Các tai họa dân Chúa mắc phải

Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đă yêu mến chúng ta (Rm 8,37).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa, Ngài đă cứu chúng con,

măi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài. (H)

 

Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đă từng được nghe

truyện cha ông vẫn thường kể lại *

về công tŕnh Chúa đă làm nên

thời các cụ thuở xa xưa ấy.

 

Rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,

c̣n họ, Ngài đem trồng vào đất chúng; *

Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền

và cho họ được thêm lớn mạnh.

 

V́ đâu có phải nhờ gươm giáo

mà họ chiếm đất đai,

đâu phải cánh tay họ

đem được thắng lợi về.

 

Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,

tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài,

v́ Ngài yêu thích họ.

 

Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,

đă cho nhà Giacóp toàn công thắng trận. *

Ngài trợ lực, chúng con quật ngă quân thù,

nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.

 

Con chẳng có cậy tài cung nỏ,

cứu được ḿnh đâu bởi gươm đao. *

Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù,

làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhă.

 

Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,

măi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, xin tha cho,

xin đừng để dân riêng Ngài phải ô nhục.

 

Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,

với quân đội nhà, Ngài chẳng c̣n xuất trận, *

làm chúng con thua giặc chạy dài,

kẻ ghét chúng con cứ mặc t́nh cướp phá.

 

Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,

bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. *

Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,

giá cả thế này, lợi lộc ǵ đâu!

 

Ngài để cho láng giềng thóa mạ,

kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. *

Ngài làm cho chúng con nên tṛ cười cho dân ngoại,

chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

 

Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,

quá hổ ngươi, đâu c̣n mặt mũi nào! *

Nghe thóa mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,

thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.

 

III.

ĐC: Xin đứng lên, lạy Chúa

lấy t́nh thương cứu chuộc chúng con. (H)

 

Cơ sự đă xảy ra như vậy,

chúng con nào đă quên lăng Chúa cho cam, *

hay đă thất trung cùng giao ước của Ngài,

 

hoặc đă dám manh tâm bỏ Chúa,

nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, *

mà Chúa lại đẩy vào hang sói,

khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.

 

C̣n ví thử chúng con đă quên danh Chúa,

mà giơ tay vái lạy tà thần, *

há Thiên Chúa lại chẳng tường chẳng rơ,

Ngài thừa biết mọi bí ẩn tâm can!

 

Âu cũng v́ Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,

bị coi như bầy cừu để sát sinh.

 

Lạy Chúa, xin tỉnh giấc,

Ngài cứ ngủ được sao?

Xin chỗi dậy đi nào,

đừng đuổi xua măi măi! *

Sao Ngài c̣n ẩn mặt,

quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đày?

 

Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,

tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen. *

Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,

lấy t́nh thương cứu chuộc dân Ngài.

 

Xướng đáp

 

X Ngôi Thiên Tử giáng trần

ban cho ta được ơn thông hiểu

Đ mà nhận biết Chúa Trời chân thật.

 

THỨ NĂM

Bài đọc 1 Is 64,1-11


Tất cả chúng con là công tŕnh tay Chúa tạo ra


Ítraen lúc nào cũng mong đợi Chúa can thiệp để mang ơn cứu độ tới. nhưng ít có đoạn nào trong Cựu Ước lại thấm thía và mạnh mẽ như đoạn này. Dù những người nghe ngôn sứ Isaia nói lúc bấy giờ không lấy ǵ làm xác tín lắm về cảnh trời mở ra và Chúa Cứu Độ đích thân ngự xuống, nhưng t́nh thương của Chúa Cha đối với loài người quả là đích thực và vượt xa trên cả niềm hy vọng được nói tới ở đây.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.
1 Như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi sùng sục, Ngài cũng khiến cho thù địch Ngài nhận biết Thánh Danh. Chư dân sẽ run rẩy trước nhan Ngài,
2 khi thấy Ngài làm những điều kinh hồn táng đởm mà chúng con không ngờ : Ngài đă ngự xuống : núi non đă rung chuyển trước Thánh Nhan.
3 Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đă hành động như thế đối với ai tin cậy nơi ḿnh.
 

4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Ḱa, Ngài phẫn nộ v́ tội lỗi chúng con, nhưng khi măi đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát.
 

5 Tất cả chúng con đă trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đă phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.
6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, v́ Ngài đă ngoảnh mặt không nh́n đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.
7 Thế nhưng, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Cha chúng con ; chúng con là đất sét, c̣n thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đă làm ra tất cả chúng con.
 

8 Lạy ĐỨC CHÚA, xin đừng quá phẫn nộ, đừng nhớ măi tội ác chúng con. Cúi xin Ngài nh́n đến : chúng con tất cả đều là dân của Ngài.
9 Các thành thánh của Ngài đă trở nên sa mạc, Xion đă trở nên sa mạc, Giêrusalem thành chốn hoang tàn.
10 Ngôi nhà thánh và vinh hiển của chúng con, là nơi cha ông chúng con ca tụng Ngài, đă làm mồi cho lửa, và tất cả những ǵ chúng con quư nhất đă bị tàn phá.
11 Lạy ĐỨC CHÚA, trước cảnh tượng đó, Ngài dằn ḷng sao được ? Ngài đành nín lặng để chúng con khỏi tủi nhục măi sao ?

Xướng đáp x. Is 56,1 ; Mk 4,9 ; Is 43,3
X Giêrusalem hỡi, Đấng cứu độ ngươi sắp ngự đến rồi, sao ngươi c̣n khóc than ai oán ? Phải chăng ngươi quằn quại đớn đau, v́ cố vấn của ngươi không ở cùng ngươi nữa.
* Này Ta sắp đến cứu độ ngươi, đến giải thoát ngươi, ngươi đâu có c̣n ǵ phải sợ !
Đ Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ. Ta là Đức Thánh của Ítraen. Đấng cứu chuộc ngươi. *

Bài đọc 2


Đổ tràn Thần Khí trên mọi người phàm


Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Đấng Tạo Thành trời đất đă muốn quy tụ mọi loài dưới quyền một Thủ Lănh là Đức Kitô theo một trật tự tuyệt vời, đồng thời đưa bản tính con người trở lại t́nh trạng nguyên thuỷ. Cùng với các ơn khác, Người hứa ban Thánh Thần lại cho họ một cách rộng răi. Nếu không, họ chẳng có cách nào khác để lấy lại các ơn đó một cách yên hàn và chắc chắn.
 

V́ thế, Thiên Chúa đă ấn định thời gian cho Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, nghĩa là thời Đức Kitô đến. Thiên Chúa đă hứa rằng : trong những ngày ấy, ngày Đấng Cứu Độ đến, Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi người phàm.
Khi Thiên Chúa Cha muốn bày tỏ ḷng quảng đại vô biên của Người, th́ Người đă cho Con Một xuống thế mặc xác phàm, nghĩa là sinh làm con một người đàn bà, theo như lời Kinh Thánh. Bấy giờ Thiên Chúa ban Thần Khí cho chúng ta, và người đầu tiên được nhận lănh là Đức Kitô, tiêu biểu cho nhân loại được đổi mới. Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng : Tôi đă thấy Thần Khí từ trời xuống và ngự trên Người.
 

Sở dĩ Đức Kitô đă nhận lấy Thần Khí, là v́ Người đă làm người, và trong tư cách là người, việc lănh nhận Thần Khí là điều xứng hợp. Người là Con Thiên Chúa Cha và được sinh ra từ bản thể Chúa Cha ngay cả trước khi nhập thể và từ trước muôn muôn đời. Dầu vậy, khi đă làm người rồi, Chúa Con cũng không lấy làm bị xúc phạm khi nghe Thiên Chúa là Cha nói với ḿnh rằng : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đă sinh ra Con.
 

Chúa Con vốn là Thiên Chúa từ muôn thuở, sinh ra bởi chính Thiên Chúa, thế mà hôm nay Chúa Cha lại nói là Người được sinh ra, điều ấy có nghĩa là trong Đức Kitô, Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử, bởi v́ với tư cách là người, Đức Kitô đă thâu tóm tất cả bản tính nhân loại. Theo nghĩa đó, người ta mới nói Chúa Cha cũng lại ban Thần Khí cho Chúa Con, mặc dù chính Chúa Con đă có Thần Khí ở trong Chúa Con, chúng ta cũng được ban Thần Khí nơi Người. V́ như thế, như lời Kinh Thánh, Người thuộc về ḍng dơi Ápraham và đă nên giống anh em ḿnh về mọi phương diện.
 

Vậy, nếu Con Một có nhận lấy Thần Khí th́ không phải là cho chính ḿnh, v́ Thần Khí đă thuộc về Người, vốn ở trong Người và nhờ Người mà được ban cho chúng ta, như chúng tôi đă nói trước. Nhưng v́ khi làm người, Người mang trong ḿnh tất cả bản tính nhân loại nên Người đă lănh nhận Thần Khí để canh tân và phục hồi trọn vẹn bản tính ấy. Vậy, nếu lư luận cho đúng vào dựa vào bằng chứng của Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng Đức Kitô không nhận lănh Thần Khí cho chính ḿnh, nhưng là cho chúng ta, v́ chúng ta ở trong Người. Bởi chưng phải nhờ Người th́ mọi sự lành mới đến với chúng ta.

Xướng đáp Ed 37,27-28 ; Dt 8,8
X Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta.
* Các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hoá Ítraen, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.
Đ Ta sắp hoàn thành một giao ước mới với nhà Ít–raen và nhà Giuđa. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đă thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cơi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Đức Kitô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hăy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Hỡi các bạn, người đi t́m Chúa,

Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao,

Ḱa xem điềm lạ ánh sao,

Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

 

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp,

Ánh trời hồng nối kết trăng thanh,

Báo tin hội lớn h́nh thành,

Kitô Cứu Chúa mặc thân xác người.

 

Vịnh Batư chân trời ngút mắt,

Bóng tà huy vừa tắt non đoài,

Trán cao biển rộng nhíu mày,

Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

 

Vị vua nào quyền linh cao cả,

Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm,

Muôn thiên thể chợt im ĺm,

Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

 

Và điềm lạ chúng ta đương thấy,

Dấu miên trường trải mấy thời gian,

Trước hỗn mang trước vũ hoàn,

Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

 

Đây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước,

Đấng Íchdiên những ước cùng mong

Như lời Thượng Đế hứa cùng

Ápram với cả giống ḍng mai sau.

 

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ,

Ôi Giêsu, Ngài đă hiển linh,

Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,

Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời.

 

Ca vịnh

Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

Tv 79

Lạy Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến (Kh 22,20).

 

ĐC: Lạy Chúa, xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

để cứu độ chúng con.

 

Lạy Mục Tử nhà Ítraen,

Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giuse

như chăn giữ chiên cừu,

xin hăy lắng tai nghe!

 

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, *

xin giăi sáng hiển linh

cho ḍng dơi Épraim,

Bengiamin và Mơnase được thấy.

 

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

 

Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, *

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

đến khi nao Chúa c̣n nóng giận,

chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu?

 

Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy,

nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.

 

Ngài đă khiến chúng con thành cớ

cho lân bang căi cọ tranh giành,

cho thù địch nhạo cười chế giễu.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

xin phục hồi chúng con, *

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

Gốc nho này, Chúa bứng từ Aicập,

đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, *

Chúa khẩn hoang bốn bề quang đăng,

cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.

 

Bóng um tùm phủ xanh đầu núi,

cành sum sê rợp bá hương thần, *

nhánh vươn dài tới phía đại dương,

chồi mọc xa tận miền Sông Cả.

 

Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ,

khách qua đường mặc sức hái mà ăn! *

Heo rừng vào phá phách,

dă thú gặm tan hoang.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cơi trời, xin ngó xuống mà xem, *

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

bảo vệ cây tay hữu Chúa đă trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

 

Những người đă hỏa thiêu chặt phá,

Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan.

 

Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu

là con người được Chúa ban sức mạnh.

 

Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, *

cúi xin Ngài ban cho được sống,

để chúng con xưng tụng danh Ngài.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

xin phục hồi chúng con, *

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

Tc Is 12,16

Được cứu chuộc, dân Chúa ca ngợi Chúa

Ai khát, hăy đến với tôi mà uống (Ga 7,37).

 

ĐC: Chúa đă thực hiện bao kỳ công,

điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.

 

Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ: *

Ngài đă từng thịnh nộ với con,

nhưng giờ đây cơn giận đă nguôi rồi,

và Ngài lại ban niềm an ủi.

 

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,

tôi tin tưởng và không c̣n sợ hăi, *

bởi v́ Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Các bạn sẽ vui mừng

múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

 

Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:

Hăy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, *

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,

và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

 

Đàn ca lên mừng Chúa,

v́ Chúa đă thực hiện bao kỳ công; *

điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.

 

Dân Xion, hăy mừng rỡ reo ḥ, *

v́ giữa ngươi, Đức Thánh của Ítraen

quả thật là vĩ đại!

 

Tv 80

Long trọng nhắc lại lời giao ước

Anh em hăy coi chừng, đừng để ai trong anh em có ḷng dạ xấu xa và không tin tưởng (Dt 3,12).

 

ĐC: Reo lên mừng Thiên Chúa,

Đấng trợ lực chúng ta.

 

Reo lên mừng Thiên Chúa,

Đấng trợ lực chúng ta! *

Ḥ vang dậy đi nào

kính Chúa nhà Giacóp!

 

Đàn hát lên nào, ḥa nhịp trống cơm,

bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt. *

Rúc lên đi, hăy rúc tù và,

mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.

 

Đó là luật Ítraen phải cứ,

Thiên Chúa nhà Giacóp đă phán truyền. *

Chỉ thị này, nhà Giuse đă nhận,

khi bỏ miền Aicập ra đi.

 

Một giọng nói tôi nghe khác lạ,

rằng: "Gánh nặng vai dân, Ta đă cất cho, *

tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.

 

"Lúc ngặt nghèo, ngươi đă kêu lên,

Ta liền giải thoát. *

Giữa mây mù sấm chớp, Ta đă đáp lời,

bên mạch nước Mêriba, Ta thử ḷng ngươi.

 

"Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo,

Ítraen này, phải chi ngươi chịu nghe Ta, *

th́ đừng đem thần lạ về nhà,

thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.

 

"Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,

đă đưa ngươi lên tự miền Aicập, *

há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.

 

"Nhưng dân Ta đă chẳng nghe lời,

Ítraen nào đâu có chịu. *

Ta đành mặc họ ḷng chai dạ đá,

muốn đi đâu th́ cứ việc đi!

 

Ôi dân Ta mà đă nghe lời,

Ítraen chịu theo đường Ta chỉ, *

th́ hết những địch thù của chúng

những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,

Ta tức khắc trở tay quật ngă;

 

kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bợ,

ấy là số phận chúng muôn đời; *

c̣n dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa ḿ tinh hảo,

mật ong rừng, Ta cho hưởng thỏa thuê."

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

(Is 62,11-12)

Hăy nói với thiếu nữ Xion: "Ḱa Đấng cứu độ ngươi đang tới. Ḱa phần thưởng của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt. Họ sẽ được gọi là "dân Thánh", là "những người được Chúa cứu chuộc."

 

Xướng đáp lễ Hiển Linh cũng như các ngày khác:

Mọi quân vương

* phủ phục trước bệ rồng,

X muôn dân nước thảy đều phụng sự. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

Muôn dân nước sẽ từ xa đến

mang nhiều phẩm vật tiến dâng lên. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

 

Thiên Chúa sai Con Một Người giáng sinh nơi trần thế để an ủi chúng ta. Nào chúng ta ca tụng những kỳ công Chúa làm và hoan hỷ tung hô:

Vinh danh Chúa trên trời cao thẳm.

Lạy Chúa, cùng chín phẩm thiên thần, cùng với các thánh tổ phụ và ngôn sứ,  - chúng con ca tụng Chúa.

Cùng với Đức Trinh Nữ Maria là Thân Mẫu Đức Kitô,  - chúng con tán dương Chúa.

Cùng với các thánh tông đồ và các thánh môn đệ,  - chúng con cảm tạ Chúa.

Cùng với các thánh tử đạo đă làm chứng cho Đức Kitô,  - chúng con xin tận hiến thân xác chúng con làm của lễ dâng kính Chúa.

Cùng với mọi chứng nhân trung thành trong Giáo Hội,  - chúng con nguyện dâng trót cuộc đời cho Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa, khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đă thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cơi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Giờ Ba

ĐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

 

Giờ Sáu

ĐC: Đức Kitô đă đến

loan tin mừng hoà b́nh cho anh em

là những kẻ c̣n xa lạ với Chúa

hay đă quen thuộc Người.

 

Giờ Chín

ĐC: Ta đă đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Ca vịnh: Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

   

Tv 118, 65-72

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

IX.

ĐC: Con coi trọng luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

 

Lạy Chúa, Chúa hậu đăi tôi tớ Ngài đây,

như lời Ngài đă phán. *

Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,

v́ con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.

 

Con lầm lạc khi chưa bị khổ,

nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài. *

Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,

nhưng mệnh lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết ḷng. *

Như đầy ứ mỡ, ḷng chúng ra ngu muội,

phần con vẫn vui thú với luật Ngài.

 

Đau khổ quả là điều hữu ích,

để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. *

Con coi trọng luật chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

 

Tv 55, 27.9-14

Tin tưởng vào lời Chúa

Bài này cho thấy Đức Kitô chịu thương khó (thánh Giêrônimô).

 

ĐC: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không c̣n sợ hăi,

phàm nhân làm ǵ nổi được tôi?

 

Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

v́ người ta giày xéo thân con *

và suốt ngày tấn công chèn ép.

 

Địch thù con giày xéo suốt ngày,

bè lũ tấn công nhiều vô kể. *

Ôi lạy Đấng Tối Cao,

trong ngày con sợ hăi,

con tin tưởng vào Ngài.

 

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. *

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không c̣n sợ hăi:

phàm nhân làm ǵ nổi được tôi?

 

Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm

và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. *

Chúng tụ tập ŕnh ṃ, theo dơi con từng bước

để t́m hại mạng con.

 

Bước đường con lận đận,

chính Ngài đă đếm rồi. *

Xin lấy ṿ mà đựng nước mắt con.

Nào Ngài đă chẳng ghi tất cả vào sổ sách?

 

Địch thù phải tháo lui

vào ngày tôi cầu cứu. *

Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.

 

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;

tôi ca tụng lời Chúa. *

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không c̣n sợ hăi:

phàm nhân làm ǵ nổi được tôi?

 

Lạy Thiên Chúa,

lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ, *

lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài.

 

V́ Ngài cứu mạng con khỏi chết,

lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, *

để con bước đi trước mặt Ngài

trong ánh sáng dành cho kẻ sống.

 

Tv 56

Tin tưởng vào lời Chúa

Bài này cho thấy Đức Kitô chịu thương khó (thánh Giêrônimô).

 

ĐC: Lạy Chúa, t́nh thương của Ngài cao ngất trời xanh.

 

Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài; *

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai họa khổ đau.

 

Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

Chúa ban ân phúc dồi dào cho tôi.

 

Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. *

Xin Chúa Trời gửi xuống

t́nh thương và ḷng thành tín của Người.

 

Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,

loài thú ăn thịt người; *

nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,

lưỡi th́ sắc bén tựa gươm đao.

 

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cơi trời

và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.

 

Dưới chân con, chúng đă giăng lưới sẵn,

cho con phải mắc vào. *

Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,

chính chúng lại sa chân.

 

Con an ḷng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an ḷng,

này con xin đàn hát xướng ca.

 

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi c̣n đánh thức cả b́nh minh.

 

Lạy Thiên Chúa,

trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa ḷng muôn nước, con đàn hát xướng ca. *

V́ t́nh thương của Ngài cao ngất trời xanh

và ḷng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

 

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cơi trời,

và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Ba (Is 2,3b-4)

Từ Xion, thánh luật ban xuống, từ Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia, và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không c̣n vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

 

Xướngđáp

XNgười đă xuất hiện trên mặt đất

Đvà sống giữa loài người.

 

Giờ Sáu (Is 9,1)

Dân đang lần bước giữa tối tăm đă thấy ánh sáng huy hoàng; đám người sống lầm than trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

 

Xướngđáp

XNày muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

Đấng Công Chính của ngươi.

ĐMọi đế vương sẽ được ngắm nh́n

Đấng vinh quang hiển hách.

 

Giờ Chín (Is 60,4a-5)

Giêrusalem hỡi, con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được bồng ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, ḷng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, v́ nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ đến với ngươi.

 

Xướngđáp

XNào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Đtrỗi vang lên lời tán dương Người

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đă thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cơi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Hêrôđê hỡi, này bạo chúa,

Khi Đức Kitô ngự xuống trần,

Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ

Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

 

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,

Dơi ánh sao tua đă lên đường

T́m Đấng tạo thành muôn ánh sáng

Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

 

Đấng chẳng hề mang tội nơi ḿnh,

Nhưng v́ nghĩa nặng với sinh linh

Nay xin thanh tẩy trong ḍng nước

Mà rửa hồn ta sạch tội t́nh.

 

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa

Khi thấy từng chum nước đổ đầy

Người biến đổi thành  ôi phép lạ

Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

 

Giêsu, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,

Xin thượng tiến Ngài, Đấng hiển linh,

Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ

Muôn thu hiển trị cơi thiên đ́nh.

 

Ca vịnh

Các ngày trong tuần sau lễ Hiển Linh: lấy Ca vịnh tuần II

  

Tv 71

Vương quyền của Chúa Kitô

Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

 

I.

ĐC: Ta đă đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Tâu Thượng Đế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lư Ngài vào tay Thái Tử, *

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lư,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

 

Núi đem lại cảnh ḥa b́nh trăm họ,

đồi rước về nền công lư vạn dân.

 

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *

đập tan lũ cường hào ác bá.

 

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

 

Triều đại Người, đua nở hoa công lư

và thái b́nh thịnh trị

tới ngay nao tuế nguyệt chẳng c̣n.

 

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *

Từ Thácsi và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Cả những vua Ảrập, Xơva,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

II.

ĐC: Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn.

 

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *

chạnh ḷng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

 

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *

từng giọt máu họ, Người đều coi là quư.

 

Tân Vương vạn vạn tuế! *

Thiên hạ sẽ đem vàng Ảrập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn măi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

 

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa ŕ rào, *

trổ bông vàng đẹp tựa núi Libăng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

 

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

 

Ước ǵ mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

chỉ có Ngài làm nên những công tŕnh kỳ diệu. *

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước ǵ vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!

Amen. Amen.

 

Tc Kh 11,17-18; 12,10b-12a

Chúa xét xử thế gian

 

ĐC: Thiên Chúa chúng ta thờ

giờ đây ban ơn cứu độ

và biểu dương vương quyền.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

Đấng hiện có, và đă có, *

chúng con xin cảm tạ Ngài

đă sử dụng quyền năng mạnh mẽ,

và lên ngôi hiển trị.

 

Chư dân đă nổi trận lôi đ́nh,

nhưng cơn lôi đ́nh Ngài ập tới,

 

và đă đến thời xét xử các vong nhân,

thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *

cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,

và những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Thánh Danh.

 

Thiên Chúa chúng ta thờ

giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *

và Đức Kitô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

 

V́ Xatan, kẻ tố cáo anh em của ta,

ngày đêm tố cáo họ trước ṭa Thiên Chúa,

nay bị tống ra ngoài.

 

Họ đă thắng được nó nhờ máu Con Chiên

và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô: *

họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

 

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đ́nh,

hăy v́ đó mà mừng vui hoan hỷ!

 

 Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

(1Ga 1,5b.7)

Thiên Chúa là ánh sáng ; nơi Người, không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, th́ chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

 

Xướng đáp lễ Hiển Linh cũng như các ngày khác:

Ước ǵ mọi sắc tộc trần gian

* nhờ Người được chúc lành.

X Và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

Từ Saba, dân lũ lượt trẩy về

mang lễ phẩm: vàng, hương vào triều bái. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

 

Cùng với mọi người anh chị em đang kết hợp với chúng ta trong lời cầu nguyện, ta hăy chúc tụng Chúa và cầu xin:

Lạy Chúa, xin tỏ ḷng thương xót chúng con.

Chúng con cầu nguyện cho những ai mới chỉ nhận biết Chúa bằng lư trí,  - xin cho họ được thêm ánh sáng Tin Mừng của Con Chúa soi dẫn.

Xin nh́n đến tất cả những người ngoài Giáo Hội đang mưu t́m giải phóng nhân loại khỏi ách lầm than,  - để họ gặp thấy Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Xin trợ giúp những người thành tâm giữ đạo tổ tiên mà ăn ở ngay lành,  - để họ đạt tới nguồn ánh sáng kỳ diệu của Đức Kitô.

Xin không ngừng thanh luyện tâm hồn các tín hữu,  để mỗi ngày họ cảm biết Chúa rơ ràng hơn.

Xin tỏ ḷng khoan hậu với anh chị em chúng con đă qua đời,  - và cho họ hưởng phúc vinh quang cùng với những người Chúa chọn.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, khi Đức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đă thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cơi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...