Từ ngày 2 tháng 1

Đến Lễ Hiển Linh

Ngày 4

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô Cứu Chúa,

Chính là nguồn sống của chúng sinh.

Ngài đem thuốc chữa bệnh t́nh,

Xuống cho nhân loại đắm ch́m trong mơ.

 

Đoàn thiên sứ hợp ca vang dội,

Tự trời cao nhạc trổi mừng vui:

Vinh danh Chúa Cả trên trời,

An b́nh dưới thế cho người Chúa thương.

 

Chúa Hài Nhi, Thánh Vương vũ trụ,

Sinh làm con Trinh Nữ vẹn tuyền,

Toàn cầu hớn hở dâng lên,

Mến yêu đền đáp vô biên ơn Ngài.

 

Để ban tặng Nước Trời phước cả,

Cho đoàn con, Chúa đă giáng trần,

Xin thương cải tạo canh tân,

Anh em bốn bể xa gần yêu nhau.

 

Chúng con nguyện tâm đầu ư hiệp,

Cùng sứ thần ḥa nhịp hoan ca:

Tung hô Chúa Cả thiên ṭa,

Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba muôn đời.

 

Ca vịnh theo tuần

 Từ ngày 2 tháng 1 đến lễ Hiển Linh: ca vịnh và điệp ca theo ngày trong tuần I.

 

Tv17, 2-30

Tạ ơn Chúa cứu độ và ban chiến thắng

Bấy giờ, đất chuyển động mạnh (Kh 11,13).

 

I.

ĐC: Con yêu mến Ngài,

lạy chúa là sức mạnh của con. (H)

 

(Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con;) *

Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ,

là Đấng giải thoát con;

 

lạy Thiên Chúa con thờ

là núi đá cho con trú ẩn, *

là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,

là thành tŕ bảo vệ.

 

Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,

và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

 

Sóng tử thần dồn dập chung quanh,

thác diệt vong làm tôi kinh hăi, *

màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,

bẫy tử thần ập xuống trên tôi.

 

Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,

kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. *

Từ thánh điện, Người đă nghe tiếng tôi cầu cứu,

lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.

 

II.

ĐC: V́ Chúa thương tôi nên Người giải thoát tôi. (H)

 

Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,

chân núi đồi chấn động lung lay,

v́ Chúa nổi lôi đ́nh.

 

Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,

và than hồng tung toé.

 

Chúa nghiêng trời ngự xuống,

chân đạp lớp mây mù,

ngự trên thần hộ giá,

trên cánh gió lượn bay:

 

Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,

lấy mây đen nghịt làm trướng che Người. *

Trước mặt Chúa, ḱa chớp loé mây bay,

mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.

 

Chúa nổi sấm vang trời,

Đấng Tối Cao lớn tiếng. *

Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn,

phóng chớp ra, làm chúng phải tan tành.

 

Lạy Chúa, ḷng đại dương xuất hiện,

thềm lục địa phơi trần, *

khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe,

và bừng bừng nổi giận.

 

Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,

vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, *

cứu tôi thoát đối phương tàn bạo

và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.

 

Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,

nhưng Chúa thương bênh đỡ phù tŕ, *

Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,

v́ yêu thương tôi nên Người giải thoát.

 

III.

ĐC: Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,

Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. (H)

 

Chúa xử tốt với tôi

bởi tôi sống ngay lành.

Người ban thưởng cho tôi

v́ tay tôi trong sạch.

 

Chính bởi tôi đă theo đường lối Chúa,

không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. *

Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,

thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.

 

Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn

và tránh xa tội lỗi.

 

Chúa ban thưởng cho tôi

bởi tôi sống ngay lành,

và tay tôi trong sạch

như mắt Người đă thấy.

 

Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,

xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, *

ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,

nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.

 

V́ Chúa cứu độ dân nghèo hèn,

bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.

 

Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, *

Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.

 

Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc, *

nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,

con vượt thành vượt luỹ.

 

Xướng đáp

 Từ ngày 2 tháng 1 đến lễ Hiển Linh:

Ngày 4 tháng 1

X Ngôi Lời chính là nguồn sự sống

Đ và sự sống đem lại ánh sáng cho loài người.

 

Ngày 4 tháng Giêng

Bài đọc 1 Cl 3,17- 4,1

Một mối tương giao mới

Làm tất cả mọi sự nhân danh Chúa Giêsu đ̣i hỏi phải hết sức tôn trọng nhân vị mỗi người và tự do của họ. Đó là điều phải thực thi trong thời đại này cũng như trong thời thánh Phaolô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

3, 17 Anh em có làm ǵ, nói ǵ, th́ hăy làm hăy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
18 Người làm vợ hăy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hăy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hăy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, v́ đó là điều đẹp ḷng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngă ḷng.
 

22 Kẻ làm nô lệ hăy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp ḷng người ta, nhưng với ḷng đơn sơ, v́ kính sợ Chúa. 23 Bất cứ làm việc ǵ, hăy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời 24 v́ biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Kitô là Chủ, anh em hăy phục vụ Người. 25 Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công ḿnh làm ; không có chuyện thiên vị.

 

4, 1 Người làm chủ hăy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, v́ biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.

Xướng đáp Cl 3,17
X Anh em có làm ǵ, nói ǵ th́ hăy làm hăy nói
* nhân đanh Chúa GiêSu.
Đ Hăy cảm tạ Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu. *

Bài đọc 2

Mầu nhiệm luôn mới mẻ

Trích sách Năm trăm luận đề thần học của thánh Mácximô Tuyên giáo, viện phụ.
Ngôi Lời Thiên Chúa sinh ra làm người chỉ có một lần (do ḷng quảng đại và nhân ái của Người) ; nhưng Người muốn sinh ra cách thiêng liêng luôn măi nơi những ai ao ước. Người trở nên bé thơ, ép ḿnh cho vừa khả năng của họ. Người tỏ chính ḿnh ra theo tầm mức lănh hội của kẻ đón nhận ; Người giảm thiểu vẻ oai nghiêm của ḿnh mà ḷng chẳng chút đắng cay. Tuỳ theo mức độ và cách thức của những kẻ ao ước thấy Người, Người thích ứng theo khả năng tiếp nhận của họ. Dầu vậy, không ai thấu hiểu được Người v́ mầu nhiệm của Người cao cả.
 

V́ thế, khi suy nghĩ về chiều kích của mầu nhiệm này, thánh Tông Đồ đă nói cách khôn ngoan : Đức Kitô vốn vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy măi đến muôn đời. Như thế, thánh nhân muốn hiểu rằng mầu nhiệm Đức Kitô luôn luôn mới, không bao giờ cũ kỹ và không có một tâm trí nào có thể lănh hội hết được.
 

Đức Kitô vốn là Thiên Chúa ; khi sinh làm người, đă mặc lấy xác phàm cùng với hồn thiêng. Chính Người đă cho vạn vật được phát xuất từ hư vô. Một ngôi sao xuất hiện từ phương đông chiếu sáng và dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến nơi ở của Ngôi Lời làm người. Ngôi sao ấy chứng tỏ rằng Ngôi Lời mà sách Lề Luật và sách các ngôn sứ đă nói đến, Ngôi Lời mầu nhiệm ấy vượt qua mọi sự hiểu biết của giác quan con người và dẫn đưa muôn dân tới ánh sáng chan hoà, tức là sự hiểu biết đích thực.
 

Quả vậy, những lời trong sách lề luật và sách các ngôn sứ, tựa như ngôi sao, một khi được hiểu biết cách trung thực, sẽ dẫn đưa những người được Chúa thương kêu gọi theo thánh ư đến nhận biết Ngôi Lời nhập thể.
 

Bởi thế, Thiên Chúa trở nên con người cách trọn vẹn không thay đổi điều ǵ thuộc bản tính loài người, ngoại trừ tội lỗi (v́ chính tội không thuộc bản tính ấy). Người muốn đưa thân xác ra làm mồi để khiêu khích con rồng đang háu đói chực nuốt trửng thân xác ấy. Thân xác ấy sẽ trở nên thuốc độc cho con rồng, có khả năng huỷ diệt nó, nhờ quyền năng Thiên Chúa tiềm ẩn bên trong. Nhưng thân xác ấy lại là linh dược cứu thoát loài người, cho họ lại được hưởng các ân huệ xưa, cũng nhờ quyền năng Thiên Chúa tiềm ẩn bên trong.
 

Quả thật, con người đă làm hư hỏng bản tính của ḿnh khi nếm thuốc độc tuôn ra từ cây biết lành biết dữ thế nào, th́ cũng vậy, khi định nuốt trửng thân xác của Chúa, con rồng đă bị phanh thây và bị tiêu diệt do quyền năng Thiên Chúa tiềm ẩn bên trong. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể thật cao siêu và măi măi vẫn là mầu nhiệm. Làm sao Ngôi Lời nhập thể được, v́ xét theo yếu tính, Người là một ngôi vị, mà tự bản thể, cũng một ngôi vị ấy hoàn toàn hiện hữu nơi Chúa Cha ?

 

Làm sao chính Người hoàn toàn là Thiên Chúa xét theo bản tính, và cũng hoàn toàn là người xét theo bản tính, chẳng hề thiếu một bản tính nào, không thiếu bản tính Thiên Chúa để là Thiên Chúa, cũng không thiếu bản tính loài người chúng ta để là làm người ?
Chỉ có đức tin mới lănh hội được các mầu nhiệm này, v́ chính bản chất và nền tảng của các mầu nhiệm ấy vượt quá mọi giác quan và hiểu biết của lư trí.

Xướng đáp Ga 1,14.1
X Ngôi Lời đă làm người và ở giữa chúng ta.
* Chúng ta đă được nh́n thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lư.
Đ Lúc khởi đầu vẫn có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. *
 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Đấng cứu độ trần gian nay đă tới. Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

 Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

ĐC: Đức Kitô đă giáng trần cứu độ chúng ta,

nào ta hăy đến bái thờ Người!

 

Thánh thi

 Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

 

Đông đoài nam bắc trong bốn cơi,

Lời ca vang dội khắp gần xa:

Kitô Thiên Tử nay giáng thế,

Làm con Trinh Nữ Maria.

 

Đấng đă tạo thành nên thế giới,

Đành mang thân phận kẻ tôi đ̣i,

Một mai cứu khỏi ṿng hư hoại,

Con người hèn mọn ấy chúng tôi.

 

Ân sủng Thánh Linh đổ dạt dào

Xuống ḷng Trinh Nữ tự trời cao.

Tấm thân trong trắng giờ mang nặng

Ơn cả diệu huyền quá thẳm sâu.

 

Có biết đâu rằng một trái tim

Bổng nên điện ngọc rất êm đềm.

Ngai vàng Thượng Đế ôi Trinh Nữ

Trở nên Mẹ Chúa bởi ḷng tin.

 

Bà hạ sinh con, người con ấy,

Đă được sứ thần nói tiên tri,

Rồi cả Gioan trong dạ mẹ

Cũng cảm biết Người thuở thai nhi.

 

Khi Mẹ đặt nằm xuống nắm rơm,

Máng cỏ làm nôi cũng chẳng buồn,

Chim trời cá nước Người nuôi sống,

Giờ đây chút sữa đă là ngon.

 

Rộn ră tưng bừng đoàn thiên sứ

Dâng Chúa lời ca tận thinh không,

Đây Ngôi Chúa Tể đây Mục Tử,

Thương tỏ ḿnh ra với mục đồng.

 

Muôn tiếng ngợi khen dâng kính Chúa

Giáng trần sinh bởi Mẹ Đồng Trinh,

Ngài cùng Thánh Linh và Thánh Phụ

Thiên thu hiển trị cơi thiên đ́nh.

 

Ca vịnh

 Từ ngày 2 tháng 1 đến lễ Hiển Linh: ca vịnh và điệp ca theo ngày trong tuần I.

 

Tv 35

Ác nhân mưu kế, nhưng Chúa nhân từ

Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được chiếu soi nhờ ánh sáng đem lại sức sống (Ga 8,12).

 

ĐC: Lạy chúa, nhờ ánh sáng của Ngài,

Chúng con được nh́n thấy ánh sáng.

 

Tội ác th́ thào trong thâm tâm kẻ dữ;

hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

 

Hắn tự cao tự đại,

nên chẳng thấy tội ḿnh mà chê ghét. *

Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,

hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện!

 

Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm, *

hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,

không c̣n chê ghét việc gian tà.

 

Lạy Chúa, t́nh thương Ngài cao ngất trời xanh,

ḷng thành tín vượt ngàn mây biếc. *

Công lư của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,

quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

 

Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. *

Lạy Thiên Chúa, t́nh thương Ngài quư trọng biết bao!

Phàm nhân t́m bóng Ngài trú ẩn.

 

Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,

nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê. *

Ngài quả là nguồn sống,

nhờ ánh sáng của Ngài,

chúng con được nh́n thấy ánh sáng.

 

Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,

và hằng xử công minh

với những ai có ḷng ngay thẳng. *

Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này

và phường độc dữ đánh đuổi con đi.

 

Ḱa bọn làm điều ác đă nhào xuống cả,

ngă quỵ rồi, không chỗi dậy nổi đâu.

 

Tc Gđt 16,12.13-15

Thiên Chúa , Đấng tạo thành vũ trụ,

hằng che chở dân Người

Dân Chúa hát một bài ca mới (Kh 5,9).

 

ĐC: Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,

mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

 

Hăy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,

hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng, *

trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,

hăy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

 

V́ Đức Chúa là vị Thần tiêu diệt chiến tranh, *

Người đặt doanh trại ngay giữa ḷng dân thánh,

để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

 

Mừng Chúa Tể tôi thờ,

tôi hát bài ca mới: *

Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,

mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

 

Muôn loài Ngài dựng nên phải phụng thờ Ngài,

v́ Ngài đă phán, chúng liền xuất hiện,

Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành. *

Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!

 

Núi với biển có ầm ầm chuyển động,

đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài, *

th́ đối với những ai hằng kính sợ,

Ngài vẫn tỏ ḷng nhân hậu từ bi.

 

Tv 46

Thiên Chúa là vua khắp hoàn vũ

Đức Giêsu Kitô ngự bên hữu Chúa Cha, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

 

ĐC: Mừng Thiên Chúa, hăy cất tiếng ḥ reo!

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!

Mừng Thiên Chúa, hăy cất tiếng ḥ reo! *

V́ Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uư,

là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

 

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Giacóp

được nở mặt nở mày.

 

Thiên Chúa ngự lên, rộn ră tiếng ḥ reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *

Hăy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

 

Thiên Chúa là Vua toàn cơi địa cầu,

hăy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. *

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

 

Ḱa vương hầu các dân tề tựu

cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. *

Mọi thủ lănh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Đấng siêu việt ngàn trùng.

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4

Lời Chúa (Is 45,22-24)

Nào muôn dân khắp cơi địa cầu, hăy hướng về Ta, th́ các ngươi sẽ được cứu độ, v́ Ta là Thiên Chúa, chẳng c̣n Chúa nào khác. Ta lấy chính danh Ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta, Ta quyết chẳng bao giờ rút lại. Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối và mở miệng thề rằng : chỉ ḿnh Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức.

 

Xướng đáp

 

Chúa đă biểu dương

* Halêluia. Halêluia.

X Ơn Người cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4

ĐC: Đức Kitô, vốn là Thiên Chúa toàn năng,

nay lại mang thân phận yếu hèn của người thế,

quả là một mẫu người mới đă chào đời. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4

Đức Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa, đă xuất hiện như phàm nhân, đă cho các thiên thần chiêm ngưỡng, và đă được loan truyền giữa muôn dân. Nào ta thành kính dâng lời chúc tụng, và sốt sắng kêu cầu Người:

Chúa là Con Một của Chúa Cha, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa là Đấng giải thoát nhân loại, đă xuống thế làm người trong ḷng Đức Trinh Nữ, hầu đổi mới chúng con,  nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, - xin giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ, và bắt đầu cuộc sống mới.

Tự trời cao, Chúa đă rọi ánh sáng công minh xuống trần gian,  - xin hướng dẫn chúng con bước theo Chúa mặt trời công chính.

Chúa đến để tỏ cho chúng con biết ḷng Chúa Cha yêu thương nhân loại,  - xin giúp chúng con sống t́nh bác ái, để cho mọi người thấy t́nh yêu của Chúa Cha.

Chúa đă muốn sống giữa loài người chúng con,  - xin làm cho chúng con được xứng đáng gần gũi Chúa.

 

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Đấng cứu độ trần gian nay đă tới. Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

Giờ Ba

ĐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

v́ những điều thiên hạ nói về Người.

Giờ Sáu

ĐC: Tất cả những điều ấy, Đức Maria hằng ghi nhớ

và suy niệm trong ḷng.

Giờ Chín

ĐC: Chính mắt con đă thấy ơn cứu độ

Chúa đă dành sẵn cho muôn dân.

 

Ca vịnh

 Từ ngày 2 tháng 1 đến lễ Hiển Linh: ca vịnh và điệp ca theo ngày trong tuần I.

 

Tv 118, 9-16

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,

Thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?

Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. *

Lạy Chúa, con hết dạ kiếm t́m Ngài,

xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

 

Lời Chúa hứa, ḷng con ấp ủ,

để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. *

Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,

các quyết định miệng Ngài phán ra. *

Tuân theo thánh ư Ngài, con vui sướng

hơn là được tiền rừng bạc bể.

 

Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,

đưa mắt nh́n theo đường lối Chúa. *

Con vui thú với thánh chỉ Ngài

chẳng quên lời Ngài phán.

 

Tv 16

Lạy Chúa, xin cứu con thoát khỏi ác nhân

Khi c̣n sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đă dâng lời khẩn nguyện nài xin, và Thiên Chúa đă nhận lời (Dt 5,7).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa, xin cho con dơi vết chân Ngài.

 

Lạy Chúa, xin nghe con giăi bày lẽ phải,

lời con than văn, xin Ngài để ư, *

xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu

thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

 

Con xin được Thánh Nhan soi xét

v́ mắt Ngài thấy rơ điều chính trực.

 

Chúa có xét ḷng con,

thăm con giữa đêm trường,

có thử con bằng lửa,

cũng chẳng thấy điều gian.

 

Con chẳng theo thói đời

buông những lời sai trái. *

Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,

tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

dơi vết chân Ngài, con không vấp ngă.

 

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,

v́ Ngài đáp lời con. *

Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

 

Xin biểu lộ t́nh thương diệu kỳ của Chúa,

Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài

khỏi quân thù xông đánh.

 

Xin giữ ǵn con như thể con ngươi,

dưới bóng Ngài, xin thương che chở, *

cho khỏi tay lũ ác nhân hăm hại,

thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, xin Ngài mau đứng dậy chở che con.

 

Kẻ thù con ḷng chai dạ đá,

mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời. *

Rầm rập tới, ḱa chúng đă bao quanh,

mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất,

 

thật giống loài sư tử

chực nuốt sống ăn tươi,

hệt như con mănh thú

ŕnh rập ở bụi bờ.

 

Lạy Chúa, xin đứng dậy,

ra nghênh chiến, quật ngă quân thù,

vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.

 

Lạy Chúa, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng

khỏi thế giới loài người, *

khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.

Số phận chúng ở đời là như vậy.

 

Án phạt Chúa đă dành,

xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng, *

cả đàn con cũng được ăn thoả thích,

phần c̣n lại, cho bầy cháu mai sau.

 

Về phần con, sống công minh chính trực,

con sẽ được trông thấy mặt Ngài, *

khi thức giấc, được thoả t́nh chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Lời Chúa

ngày 4

Giờ Ba (Gr 31,78a)

Reo vui lên mừng Giacóp, hăy hoan hô dân đứng đầu chư dân ! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "Đức Chúa đă cứu dân Người, số c̣n sót lại của Ítraen!" Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cơi đất.

 

Giờ Sáu (Gr 31,1112)

Chúa sẽ cứu chuộc nhà Giacóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa.

 

Giờ Chín (Dcr 8,78)

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cho cư ngụ ở giữa Giêrusalem. Chúng sẽ là dân của Ta ; c̣n Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh, chính trực.

 

Xướng đáp

 Lễ Giáng Sinh và các ngày khác:

X Chúa nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa, Halêluia.

Đ Người dành cho nhà Ítraen. Halêluia. 

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Ngày 4 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Đấng cứu độ trần gian nay đă tới. Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô,

Đấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ.

 

Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ ḷng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

Ngày bảo chứng t́nh thương

Chúa bước vào cơi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội t́nh

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Đức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cơi thiên đường.

 

Ca vịnh

 Từ ngày 2 tháng 1 đến lễ Hiển Linh: ca vịnh và điệp ca theo ngày trong tuần I. 

Tv 26

Tin tưởng giữa gian nguy

Đây là nơi Thiên Chúa ở cùng nhân loại (Kh 21,3).

 

ĐC: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

tôi c̣n sợ người nào?

 

(Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

tôi c̣n sợ người nào?) *

Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

tôi khiếp ǵ ai nữa?

 

Khi ác nhân xông vào,

định nuốt sống thân tôi, *

ai ngờ chính đối phương,

chính những thù địch ấy,

lại lảo đảo té nhào.

 

Dù cả một đạo quân vây đánh,

ḷng tôi chẳng sợ ǵ. *

Dù có phải lâm vào chiến trận,

tôi vẫn cứ cậy tin.

 

Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền Chúa tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời,

để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,

ngắm xem thánh điện huy hoàng.

 

Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,

Người che chở tôi trong lều thánh, *

đem giấu tôi thật kín trong nhà,

đặt an toàn trên tảng đá cao.

 

Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ư,

nh́n quân thù vây bủa chung quanh.

 

Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,

lễ tạ ơn, nhă nhạc vang lừng, *

tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, con t́m kiếm thánh nhan Ngài,

Xin Ngài đừng ẩn mặt.

 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,

xin thương t́nh đáp lại.

 

Nghĩ về Ngài, ḷng con tự nhủ:

Hăy t́m kiếm Thánh Nhan. *

Lạy Chúa, con t́m thánh nhan Ngài,

xin Ngài đừng ẩn mặt.

 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

chính Ngài là Đấng phù trợ con. *

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

 

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

th́ hăy c̣n có Chúa đón nhận con.

 

Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy Chúa,

dẫn con đi trên lối phẳng phiu, *

v́ có những người đang ŕnh rập.

 

Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hăn, *

v́ lũ chứng gian đứng dậy tố con,

giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

 

Tôi vững vàng tin tưởng

sẽ được thấy ân lộc Chúa ban

trong cơi đất dành cho kẻ sống.

 

Hăy cậy trông vào Chúa,

mạnh bạo lên, can đảm lên nào! *

Hăy cậy trông vào Chúa.

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

ĐC: Đức Kitô chính là Trưởng tử

Sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, *

đă làm cho anh em trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người đă giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là Trưởng Tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được hoà giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa thay đổi mỗi ngày.

(Rm 8,34)

Điều mà Lề Luật không thể làm được, v́ bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, th́ Thiên Chúa đă làm : khi sai chính Con ḿnh đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đă lên án tội trong thân xác Con ḿnh. Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đ̣i hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí.

 

 

Xướng đáp

 Lễ Giáng Sinh Kinh Chiều II và các ngày từ lễ Giáng Sinh đến lễ Hiển Linh:

Ngôi Lời đă làm người,

* Halêluia. Halêluia.

X Và ở giữa chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày. 

Ngày 4

ĐC: Nguồn gốc tôi là bởi Thiên Chúa,

và tôi đă đến trần gian này, không phải tự ư tôi,

nhưng chính là Chúa Cha sai đến.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày. 

Ngày 4

Đức Kitô đă đến và hiến thân cứu chuộc chúng ta. Người thanh luyện ta để thành một dân riêng chuyên làm việc thiện. Ta hăy sốt sắng kêu cầu rằng:

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Xin ghé mắt nh́n xem Hội Thánh Chúa,  và cho con cái Hội Thánh được tái sinh mà sống một cuộc đời thánh thiện.

Xin thương đến những kẻ khó nghèo, những người không nhà không cửa,  để nhờ ḷng bác ái của chúng con, họ nhận biết Chúa là Con Thiên Chúa đă giáng trần cứu chuộc nhân loại.

Xin cho chúng con được niềm vui trọn hảo,  khi biết nh́n ngắm Chúa như hồng ân vĩ đại Chúa Cha ban tặng loài người.

C̣n những ai đă từng phụng sự Chúa mà nay đă qua đời, xin cho họ được nh́n thấy Thánh Nhan,  và cho đêm tối không bao giờ c̣n bao phủ họ.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Ngày 4 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Đấng cứu độ trần gian nay đă tới. Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin...