Chúa Nhật 34 Thường Niên

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

 

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô, đoàn tín hữu

Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,

Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,

Ngài bá chủ muôn cơi ḷng nhân thế.

 

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ

Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,

Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,

Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.

 

Ngài giáng phúc b́nh an cho thiên hạ,

Xin thay ḷng đổi dạ kẻ gian ngoan,

Và dủ thương quy tụ hết về đoàn

Bao chiên lạc đă xa ĺa ân sủng.

 

Chính v́ thế mà tay Ngài mở rộng

Khi bị treo trên thập tự máu hồng,

Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung

C̣n để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

 

Chính v́ thế mà dưới h́nh bánh rượu

Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,

Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm

Tuôn đổ xuống đoàn con ḍng cứu độ.

 

Muôn lạy Chúa Giêsu, Ngôi Thánh Tử,

Chúng con dâng lời vinh chúc chân t́nh

Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh

Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.

 

Ca vịnh

 

Tv 112

 

ĐC: Người sẽ được mệnh danh

là Đức Vua đem lại ḥa b́nh,

ngôi báu Người bền vững thiên thu.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hăy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến măi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,

Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nh́n xem bầu trời trái đất!

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

hàng quyền quư dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

Tv 116

ĐC: Triều đại Người, thiên niên vĩnh cửu,

mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.

 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hăy chúc tụng Người!

 

V́ t́nh Chúa thương ta thật là mănh liệt,

ḷng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12

 

ĐC: Đức Kitô nắm trọn uy thế,

vinh dự và vương quyền,

mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ

đều phụng sự Người đến thiên thu.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lănh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

v́ Ngài đă dựng nên muôn vật, *

và do ư Ngài muốn,

mọi vật liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Kitô,

Ngài xứng đáng lănh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

v́ Ngài đă bị giết

và đă lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đă bị giết

nay xứng đáng lănh nhận

phú quư và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

Lời Chúa (x. Ep 1,20-23)

Thiên Chúa đă làm cho Đức Kitô chỗi dậy từ cơi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đă tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đă đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên măn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên măn.

 

Xướng đáp

Ngài nắm vương quyền, muôn lạy Chúa,

* quả thật, Ngài cao cả toàn năng,

X làm bá chủ trên hết mọi loài. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Thiên Chúa sẽ ban cho Người

ngôi báu của tổ phụ Đavít,

Người sẽ làm vua nhà Giacóp đến muôn đời,

và vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô Vua là Đấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hăy tha thiết cầu xin:

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, - và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.

Chúa là Đấng lănh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, t́m kiếm những ai xa lạc, ǵn giữ những người mạnh khỏe, - xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.

Chúa là Vị Thẩm Phán chí tôn, - xin cho chúng con được thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đă dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.

Chúa là Vua đem lại hoà b́nh, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, - và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.

Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cơi chết sống lại, - xin cho những ai đă ĺa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Sách

 

Thánh Thi như Kinh Sáng hoặc Kinh Chiều.

 

Ca Vịnh

 

Tv 2

 

ĐC: Theo sắc chỉ Chúa Trời, tôi đă được phong vương

lên trị v́ Xion núi thánh.

 

Sao chư dân lại ồn ào náo động?

Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông?

 

Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *

chống lại Đức Chúa,

chống lại Đấng Người đă xức dầu phong vương.

 

Chúng bảo nhau:

"Xiềng xích họ, nào ta bẻ găy, *

gông cùm họ, ta hăy quẳng đi!"

 

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

 

Rồi nổi trận lôi đ́nh, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *

rằng: "Chính Ta đă đặt vị quân vương Ta tuyển chọn

lên trị v́ Xion, núi thánh của Ta."

 

Tân vương lên tiếng:

Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,

Người phán bảo tôi rằng: *

"Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đă sinh ra con.

 

"Con cứ xin rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cơi đất làm phần lănh địa.

 

"Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

 

Vậy giờ đây,

hỡi các vua chúa, hăy biết điều,

thủ lănh trần gian, nào tỉnh ngộ!

 

Đem ḷng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,

hăy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

 

Kẻo Chúa nổi lôi đ́nh là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.

 

C̣n những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao!

 

Tv 71, I

 

ĐC: Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Tâu Thượng Đế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lư Ngài vào tay Thái Tử, *

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lư,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

 

Núi đem lại cảnh ḥa b́nh trăm họ,

đồi rước về nền công lư vạn dân.

 

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *

đập tan lũ cường hào ác bá.

 

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

 

Triều đại Người, đua nở hoa công lư

và thái b́nh thịnh trị

tới ngay nao tuế nguyệt chẳng c̣n.

 

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *

Từ Thácsi và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Cả những vua Ảrập, Xơva,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Tv 71, II

 

ĐC: Mọi sắc tộc trần gian

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *

chạnh ḷng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

 

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *

từng giọt máu họ, Người đều coi là quư.

 

Tân Vương vạn vạn tuế! *

Thiên hạ sẽ đem vàng Ảrập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn măi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

 

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa ŕ rào, *

trổ bông vàng đẹp tựa núi Libăng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

 

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

 

Ước ǵ mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

chỉ có Ngài làm nên những công tŕnh kỳ diệu. *

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước ǵ vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!

Amen. Amen.

 

Xướng đáp

X Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

Đ để ngươi đem ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con

Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

Tv 94

ĐC: Chúa Giêsu là Vua Cả trời đất,

nào ta hăy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Chân dung của Đấng Toàn Năng,

Hào quang tự chính hào quang khơi nguồn,

Giêsu, lạy Chúa từ nhân,

Tâu Vua vinh hiển, thần dân kính mừng!

 

Duy Ngài là lẽ cậy trông,

Là trung tâm điểm của ḍng thời gian.

Quyền uy thống trị vũ hoàn,

Chúng con t́nh nguyện làm dân con Ngài.

 

Hoa ḷng Thánh Mẫu trinh thai,

Ngài là Thủ Lănh loài người chúng con.

Phàm nhân một kiếp mỏng ḍn,

Mắc mưu ác quỷ nô vong tử thần.

 

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,

Đem ḷng mộ mến thiên đàng như xưa.

Ngài là Tư Tế, Tôn Sư,

Ban hành luật mới thiên thu vững bền.

 

Cẩm bào Ngài, thấy một bên

Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng:

"Chúa trên các chúa" cao sang,

"Vua muôn vua" thật rơ ràng tôn danh.

 

Ôi Giêsu, Chúa hiển vinh,

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,

Ngày nao đạt tới Nước Trời,

Ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Một nhân vật mệnh danh là Vầng Đông

sẽ lên ngôi cửu trùng,

đem lại ḥa b́nh cho trăm họ.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Người hiển trị khắp cùng thế giới,

cũng chính Người đem lại ḥa b́nh.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Thiên Chúa đă ban cho Đức Kitô

mọi uy thế vinh dự và vương quyền;

mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ

sẽ một ḷng phụng sự kính tôn.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (Ep 4,15-16)

Sống theo sự thật và trong t́nh bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô v́ Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của ḿnh. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong t́nh bác ái.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa, dân thánh Ngài khắp nơi

* ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

X Tán dương quyền lực Ngài. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Chúa Giêsu Kitô,

Đấng đầu tiên từ cơi chết sống lại,

là Vị Thủ Lănh mọi vua chúa trần gian.

Chính Người làm cho ta trở thành dân nước

của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

*Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

*Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúng ta hăy hướng về Chúa Giêsu và tha thiết nguyện cầu:

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lănh đạo chúng con.

Chúa là Đấng cứu độ chúng con và là Thiên Chúa chúng con thờ, - xin dẫn đưa dân Chúa về Nước Chúa hiển trị là quê hương dành cho kẻ sống.

Chúa là Vị Mục Tử nhân lành, đă hy sinh tính mạng v́ đoàn chiên, - xin quy tụ hết mọi người trong một đoàn chiên duy nhất.

Chúa đă đến trần gian không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người, - xin cho Hội Thánh cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người như vậy.

Chúa đă làm chứng cho sự thật, - xin làm chủ ḷng trí chúng con.

Chúa là Thầy và là gương mẫu cho chúng con theo đ̣i bắt chước, - xin giúp chúng con sống thánh thiện tinh tuyền.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

---

Giờ 3 ĐC: Đức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta,

Đức Chúa là nhà lập pháp của chúng ta,

Đức Chúa là vua của chúng ta,

chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

 

Giờ 6 ĐC: Sẽ có nước trong lành

từ Giêrusalem chảy ra,

và Chúa sẽ lên ngôi bá chủ địa cầu.

 

Giờ 9 ĐC: Người sẽ mở rộng quyền bính

và lập nên hoà b́nh vô tận.

 

Ca vịnh

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giêsu Kitô là viên đá mà quư vị là thợ xây đă loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ítraen hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Nhà Aharon hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai kính sợ Chúa hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đă kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ ǵ,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

th́ hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngă,

nhưng Chúa đă phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Ḱa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đă ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đă ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

v́ đă đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công tŕnh của Chúa,

công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đă làm ra,

nào ra hăy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giăi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hăy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giờ Ba

 

Lời Chúa (Cl 1,12-13)

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cơi đầy ánh sáng. Người đă giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

 

Xướng đáp

X Chúa là vua ngự trị muôn đời,

Đ xin tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng b́nh an.

 

Giờ Sáu

 

Lời Chúa (Cl 1,16b-18)

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cơi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

 

Xướng đáp

X Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta,

Đ v́ Người là Vua toàn cơi địa cầu.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín

 

Lời Chúa (Cl 1,19-20)

Thiên Chúa đă muốn làm cho tất cả sự viên măn hiện diện ở nơi Đức Kitô, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được ḥa giải với ḿnh. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đă đem lại b́nh an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

 

Xướng đáp

X Hăy tung hô mừng Chúa, vị quân vương,

Đ v́ Người ngự đến xét xử địa cầu.

 


Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Đức Kitô, đoàn tín hữu

Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,

Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,

Ngài bá chủ muôn cơi ḷng nhân thế.

 

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ

Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,

Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,

Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.

 

Ngài giáng phúc b́nh an cho thiên hạ,

Xin thay ḷng đổi dạ kẻ gian ngoan,

Và dủ thương quy tụ hết về đoàn

Bao chiên lạc đă xa ĺa ân sủng.

 

Chính v́ thế mà tay Ngài mở rộng

Khi bị treo trên thập tự máu hồng,

Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung

C̣n để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

 

Chính v́ thế mà dưới h́nh bánh rượu

Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,

Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm

Tuôn đổ xuống đoàn con ḍng cứu độ.

 

Muôn lạy Chúa Giêsu, Ngôi Thánh Tử,

Chúng con dâng lời vinh chúc chân t́nh

Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh

Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.

 

Ca vịnh

 

Tv 109

 

ĐC: Người sẽ ngự trên ngai vàng Đavít,

và hiển trị đến muôn ngàn đời. Halêluia.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 144, 1-13

 

ĐC: Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn ḍ khôn thấu.

 

Đời nọ tới đời kia,

thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài, *

tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

 

bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! *

Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu t́nh thương, *

Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ ḷng nhân hậu với muôn loài Chúa đă dựng nên.

 

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *

nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

 

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Người rực rỡ vinh quang. *

Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

Tc Kh 19, 1-2.5-7

 

ĐC: Trên tà áo cẩm bào Người mang,

có ghi danh hiệu này:

"Vua muôn vua, Chúa các chúa."

 

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

Halêluia. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đă lên ngôi hiển trị : *

Nào ta hăy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

 

Halêluia. V́ nay đă tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đă điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

 

Lời Chúa (1Cr 15,25-28)

Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, v́ Thiên Chúa đă đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài, th́ dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đă quy phục Đức Kitô, th́ chính Người, v́ là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.

 

Xướng đáp

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài

* sẽ trường tồn vạn kỷ.

X Vương truợng Ngài, vương trượng công minh. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Chúa Giêsu phán bảo các Tông Đồ:

Thầy đă được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Đức Kitô Vua là Đấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hăy tha thiết cầu xin:

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, - và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.

Chúa là Đấng lănh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, t́m kiếm những ai xa lạc, ǵn giữ những người mạnh khỏe, - xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.

Chúa là Vị Thẩm Phán chí tôn, - xin cho chúng con được thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đă dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.

Chúa là Vua đem lại hoà b́nh, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, - và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.

Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cơi chết sống lại, - xin cho những ai đă ĺa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đă muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lănh đạo của Đức Kitô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đă được cứu khỏi ṿng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...