Mùa Vọng

Từ Ngày 17 Đến Ngày 24 tháng 12

 


Ngày 17

(Năm 2013 lấy Ca vịnh Tuần 3 Thứ 3)

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Lạy Đấng Cứu Tinh, xin ngự đến,

Từ ḷng Trinh Nữ, khấng ra đời!

Hoàng Thiên giáng thế: ôi huyền diệu!

Chỉ có Chúa làm mới được thôi.

 

Chẳng do ư định của nam nhân

Nhưng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,

Thiên Chúa Ngôi Lời đầu thai xuống

Làm con Thánh Mẫu, Đấng đầy ơn.

 

Lặng lẽ âm thầm, cảnh thai nhi,

Cao sang Thiên Tử, trọng ai b́,

Trời cao đổi lấy ḷng Trinh Nữ

Để làm bệ ngọc Chúa uy nghi.

 

Mong mỏi tháng ngày mau thấm thoát,

Vua rời thánh điện, bỏ hoàng cung,

Lê dân nh́n mặt Ngôi Thánh Chúa

Đến ở trần gian, thật lạ lùng.

 

Ngang hàng Thượng Đế, Ngài không quản

Làm kẻ tôi đ̣i giữa phàm nhân.

Thân phận chúng con hèn yếu quá,

Chúa thương nâng đỡ kiếp phong trần.

 

Máng cỏ giờ đây rực sáng ngời,

Đêm tàn, ngày mới đă lên ngôi;

Cho ngày khỏi bị đêm lấn lướt

Xin giăi niềm tin tựa mặt trời.

 

Mừng ngôi Thánh Tử xuống trần gian,

Đấng nắm quyền Vua cơi thiên đàng,

Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ

Muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

(2013) Ca vịnh Tuần 3, thứ 3

 

Tv 67

Chúa Kitô khải hoàn

Chúa Kitô đă lên cao, dẫn theo đám tù binh và ban ân phúc cho loài người (Ep 4,8).

 

I.

ĐC: Thiên Chúa đứng lên;

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. (H)

 

Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

 

Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; *

như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,

kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

 

C̣n những người công chính

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,

niềm hoan lạc trào dâng.

 

Hăy hát mừng Thiên Chúa,

đàn ca kính danh Người,

hăy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. *

Danh Người là Đức Chúa;

trước Thánh Nhan hăy vui mừng hớn hở.

 

Cha nuôi dưỡng cô nhi,

Đấng đỡ bênh quả phụ,

chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.

 

Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc, *

c̣n quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

 

Lạy Thiên Chúa,

 Ngài lănh đạo đoàn dân riêng xuất trận,

 Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,

 

đất đă chuyển rung, trời cũng tan chảy, *

trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xinai,

trước mặt Thiên Chúa, là Thiên Chúa của Ítraen.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, *

gia nghiệp Ngài tiêu hao ṃn mỏi,

Ngài đă bổ sức cho.

 

Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,

Ngài cũng luôn nâng đỡ, *

bởi v́ Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

 

II.

ĐC: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ;

lối thoát khỏi tử thần

thuộc quyền của Đức Chúa. (H)

 

Đức Chúa vừa tuyên sấm

cả một đoàn phụ nữ đă loan đi: *

vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài,

phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.

 

Sao các ngươi nằm yên sau tường kín, *

khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,

cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,

 

khi Đấng toàn năng dẹp chư vương tại đó,

khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xanmon?

 

Hỡi Basan, non thần núi thánh,

hỡi Basan, rặng núi ngất cao.

 

Hỡi rặng núi ngất cao,

cớ sao mi lườm nguưt

ngọn núi được Chúa Trời

dành làm nơi ngự trị? *

Quả thật ở nơi đó

Chúa sẽ ngự muôn đời.

 

Xa mă Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,

tự Xinai, Chúa tiến vào đền thánh.

 

Ngài đă lên cao, dẫn theo một đám tù,

nhận đám người này làm lễ vật triều cống; *

cả những quân phản nghịch

cũng phải ở bên cạnh Chúa Trời.

 

Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

 

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, *

lối thoát khỏi tử thần

thuộc quyền của Đức Chúa.

 

C̣n những quân thù địch,

Thiên Chúa đập bể đầu;

bọn theo đường gian ác,

Người đánh cho vỡ sọ.

 

Chúa đă phán: "Từ Basan Ta dẫn đưa về,

dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu, *

để cho ngươi dầm chân trong máu,

bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù.

 

III.

ĐC: Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Đế;

hăy đàn ca mừng Người. (H)

 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

thiên hạ đă nh́n thấy đám rước Ngài,

đám rước Ngài vào trong thánh điện.

 

Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,

giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng.

 

Hăy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,

chúc tụng Chúa, hỡi ḍng dơi Ítraen.

 

Ḱa Bengiamin phận út dẫn đầu, *

chức sắc Giuđa với đoàn quân rộn ră,

chức sắc Dơvulun và Náptali.

 

Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,

việc đă làm cho chúng con, xin Ngài củng cố. *

Từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem,

là nơi vua chúa về triều cống.

 

Xin Ngài hăm dọa Con Thú băi lau

hăm dọa đàn ḅ mộng,

với lũ ḅ con là dân của chúng:

Chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng; *

c̣n những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.

 

Hàng vương giả sẽ từ Aicập đến,

c̣n Êthióp sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.

 

Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Đế,

hăy đàn ca mừng Chúa,

Đấng ngự chốn cửu trùng,

chốn cửu trùng thái cổ. *

Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.

 

Hăy nh́n nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, *

ánh quang huy của Người chiếu tỏa trên Ítraen,

sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

 

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra

Người là Đấng khả tôn khả uư.

 

Chính Người là Thiên Chúa Ítraen,

Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. *

Xin chúc tụng Thiên Chúa.

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Ngày 17 tháng 12

X Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,

Đ chiếu chỉ luật điều cho Ítraen.

 

(nguồn: gpcantho.com) 

Bài đọc Kinh Sách từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12 

TUẦN ÁP LỄ CHÚA GIÁNG SINH

SÁCH YÊN Ủl  ÍTRAEN.

Gần hai trăm năm sau ngôn sứ Isai a, tiếng của Thiên Chúa lại tiếp tục vang lên qua miệng của một trong số các môn đệ ông. Nhưng hoàn cảnh đă thay đổi. Giuđa không c̣n là một vương quốc. Tuy nhỏ bé và yếu đuối thật, Giuđa tương đối c̣n độc lập và hănh diện về những biểu tượng của quá khứ : thành thánh, cung điện của các vua và nhất là đền thờ của Thiên Chúa. Giờ đây, tất cả bị phá huỷ và dân Thiên Chúa đă phải sống kiếp nô lệ, xa quê hương xứ sở, có đến năm mươi năm. Thiên Chúa xét xử dân Người ; nhưng hơn thế nữa, Người c̣n làm cho dân vững ḷng, khi loan báo cho họ biết ơn giải thoát và cứu độ.

 

Khi cho đọc những đoạn văn này trong những ngày gần lễ Giáng Sinh, truyền thống Kitô giáo không có ư làm giảm tính liên tục của Mùa Vọng, nhưng muốn hướng cái nh́n của chúng ta từ việc xét xử đến con người vị thẩm phán, từ tội lỗi đến Đấng cứu độ. Như thế, truyền thống muốn khơi dậy trong tâm hồn ta một niềm khát vọng mănh liệt, tượng trưng bằng lời kinh phụng vụ ngày càng tha thiết trong thời gian này. Chúng ta lặp đi lặp lại lời mời gọi Chúa Cứu Thế mau ngự đến. Có thể nói được là chúng ta đếm từng ngày.

 

Trong chiều hướng ấy, vị ngôn sứ tŕnh bày cho ta thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa qua những kiểu nói vừa thiết tha, vừa phấn khởi : Trước tiên tác hại vương quốc xâm lược ; kế đến là việc Babylon sụp đổ ; từ đó, ngôn sứ mời chúng ta nh́n vào các sự kiện mà tán dương Thiên Chúa trung thành thực hiện những lời hứa của Người. Rồi ngôn sứ mời chúng ta suy gẫm đến việc Thiên Chúa thanh tẩy dân Người, đưa dân lưu đày trở về vinh quang.

 

Từ đây, khái niệm dân riêng được dần dần mở rộng để có thể bao trùm hết mọi dân trên thế giới. Mỗi lúc vị ngôn sứ mỗi cho thấy đồng bào của ông nô nức hướng về ơn cứu độ như thế nào.

Đối với ta, mỗi ngày lễ Giáng Sinh chỉ là một chặng trong công tŕnh của Thiên Chúa. Công tŕnh này đă được hoàn tất qua mầu nhiệm nhập thể, nhưng hoa trái do công tŕnh ấy chỉ bộc lộ khi Chúa trở lại vinh quang.

///Ngày 17 tháng 12

Bài đọc 1 Is 45,1-13

Ítraen được cứu thoát nhờ vua Kyrô

Trong kế hoạch khôn thấu của Thiên Chúa, Người đă chuẩn bị sẵn cho những người Dothái đang bị chèn ép trong chốn lưu đày một người giải phóng. Ở đây mới chỉ là Kyrô, vua Batư: Ông sắp triệt hạ Babylon và cho dân được Thiên Chúa chọn trở về quê hương.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Đức Chúa phán với kẻ Người đă xức dầu, với vua Kyrô:  Ta đă cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không c̣n đóng kín nữa.

2 Đức Chúa phán thế này : Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, nơi gồ ghề, Ta sẽ san phẳng, cửa đồng, Ta đập phá, then sắt, Ta bẻ tung.

3 Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn, những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, Đấng đă gọi ngươi đích danh.

4 V́ lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, và của người Ta đă chọn là Ítraen, Ta đă gọi ngươi đích danh, đă ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.

 

5 Ta là Đức Chúa, không c̣n chúa nào khác ; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đă trang bị cho ngươi đầy đủ,

6 để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không c̣n chúa nào khác.

7 Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra b́nh an và dựng nên tai hoạ. Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả.

8 Trời cao hỡi, nào hăy gieo sương, mây hăy đổ mưa, mưa đức công chính ; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, Ta đă làm điều ấy.

9 Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh căi với Đấng nặn ra ḿnh ! Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn ḿnh : "Ông làm cái ǵ vậy ? Tác phẩm của ông làm không khéo tay ! "

 

10 Khốn thay kẻ nói với một người cha : "Ông sinh ra giống ǵ thế ? " hoặc nói với một người đàn bà : "Bà đẻ ra cái ǵ vậy?"

11 Đức Chúa là Đức Thánh của Ítraen là Đấng nắn ra nó, Người phán thế này : Ngươi dám chất vấn Ta về những ǵ xảy đến cho con cái Ta, ngươi dám truyền cho Ta phải làm ǵ cho tác phẩm của Ta sao !

12 Chính Ta đă làm ra trái đất và trên trái đất, đă dựng nên con người ; chính tay Ta đă dăng ṿm trời và nạm lên đó ức triệu v́ sao.

13 Ta là Đấng Công Chính, Ta đă cho người này xuất hiện, Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành tŕ của Ta, nó sẽ xây dựng lại, dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đ̣i quà cáp hay tiền chuộc.  Đức Chúa các đạo binh phán như thế.

 

Xướng đáp x. Is 45,8 ; x. 16,1

X Trời cao hỡi, xin cho vị công chính mau giáng trần, tựa sương mát nhỏ sa, tự ngàn mây, xin Người đến như mưa nhuần tuôn đổ.

* Đất hăy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời.

Đ Lạy Chúa, xin sai Con Chiên đến lănh đạo Nước Chúa, Con Chiên sẽ trị v́ trên núi của thiếu nữ Xion. *

 

Bài đọc 2

Bí tích giao hoà của chúng ta

 

Trích thư của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.

Nói rằng Chúa chúng ta là con Đức Trinh Nữ Maria, là con người thực sự và trọn vẹn, mà không tin Người là một con người thuộc ḍng giống loài người, như Tin Mừng công bố, th́ chẳng ích lợi ǵ.

Thật vậy, thánh Mátthêu viết : Gia phả của Đức Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham. Như thế, thánh nhân theo thứ tự gia phả đi từ các thế hệ nối tiếp nhau cho đến thánh Giuse, người đă đính hôn với Mẹ của Chúa.

 

C̣n thánh Luca lại đi ngược lên các thế hệ kế tiếp nhau, cho đến ông tổ của loài người, nhằm chứng minh Ađam tiên khởi và Ađam cuối cùng có chung một bản tính.

Tự nhiên, để dạy dỗ và làm cho loài người nên công chính, Con Thiên Chúa đă có thể biểu lộ quyền năng tuyệt đối của ḿnh như xưa kia Thiên Chúa đă biểu lộ cho các tổ phụ và ngôn sứ qua h́nh dạng xác phàm : chẳng hạn giao đấu với ông Giacóp, đàm đạo với ông Ápraham, chấp nhận để ông đón tiếp, thậm chí c̣n dùng các món ăn của ông thiết đăi nữa.

 

Nhưng những cuộc xuất hiện như thế là dấu chỉ của một con người. Những h́nh ảnh có tính cách tượng trưng của con người đó báo trước một thực tại. Đó là thực tại con người đó sẽ lănh nhận khi trở thành con cháu của các tổ phụ kia.

Và chính v́ thế, chẳng có h́nh ảnh nào trong số các h́nh ảnh đó hoàn tất được những mầu nhiệm giao hoà của chúng ta, tuy mầu nhiệm này đă được chuẩn bị từ trước muôn đời. Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trên Đức Trinh Nữ, và quyền năng của Đấng Tối Cao chưa rợp bóng trên người. Phải như vậy, trong cung ḷng tinh khiết, nơi Đức Khôn Ngoan xây cất nhà ḿnh, Ngôi Lời mới thành xác phàm. Và cũng phải như vậy, khi bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại hợp nhất trong một ngôi vị, th́ Đấng sáng tạo nên thời gian mới sinh ra trong thời gian, Đấng nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, mới được sinh ra giữa muôn loài thụ tạo.

 

V́ nếu như con người mới này mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta, không mặc lấy thân phận cũ nát của chúng ta, nếu Đấng đồng bản thể với Chúa Cha đă chẳng đoái thương nên đồng bản thể với Mẹ Người, và nếu Người  Đấng duy nhất không mắc tội  không liên kết với bản tính chúng ta, th́ toàn thể nhân loại vẫn c̣n bị giam cầm dưới ách nô lệ ma quỷ và chúng ta cũng chẳng hưởng được ǵ do chiến thắng của Đấng đă khải hoàn, nếu như chiến thắng ấy đă diễn ra bên ngoài bản tính chúng ta.

 

Nhờ sự tham dự lạ lùng vào bản tính nhân loại, bí tích tái sinh đă toả sáng trên chúng ta : nhờ Thánh Thần, Đức Kitô thành h́nh trong ḷng mẹ và sinh ra ; cũng nhờ chính Thánh thần mà chúng ta lại được sinh ra từ một nguồn gốc thiêng liêng.

V́ thế, tác giả sách Tin Mừng đă nói về những người tin : Không phải do khí huyết, cũng chẳng phải do ư muốn của phái nam, nhưng chính Thiên Chúa đă sinh ra họ.

 

Xướng đáp Is 11,10 ; Lc 1,32

X Như mầm non từ cội rễ Giesê, này đây Đức Kitô sẽ ngự xuống đem ơn cứu độ cho trần gian. Các dân tộc sẽ cầu khẩn Người.

* Danh Người sẽ vinh quang hiển hách.

Đ Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người ; Người sẽ trị v́ nhà Giacóp đến muôn đời. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

17-Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đă muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn : ước ǵ Con Một Chúa đă làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

ĐC: Chúa cao cả đă gần ngự đến,

ta hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang dội lời của bao ngôn sứ

Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,

Vị Cứu Tinh giờ đây đă tới gần

Sẽ giải thoát, đưa ta vào cơi phúc.

 

Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,

Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm ḷng,

Khi rơ ràng nghe vọng khắp thinh không

Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.

 

Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,

Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,

Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,

Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.

 

Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,

Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,

Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền ḥa

Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.

 

Ôi chang chói, ánh hào quang muôn thuở,

Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,

Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rỡ ràng,

Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.

 

Ôi Giêsu, chúng con hằng mong đợi

Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,

Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn

Cùng nhă nhạc muôn đời không chấm dứt.

 

Ca vịnh của mỗi ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

Thứ Hai

 

Ca vịnh

 

Tv 84

Ơn cứu độ chúng ta đă gần kề

Khi Đấng cứu chuộc chúng ta sinh xuống trần gian, Thiên Chúa đă chúc lành cho đất nước của Người (Ôrigiênê).

 

1 Này Chúa sắp ngự đến

Người cầm đầu mọi vương đế trần gian

Phúc cho ai sẵn sàng nghênh đón Chúa!

 

Lạy Chúa, Ngài đă tỏ ḷng thương thánh địa,

tù nhân nhà Giacóp, Ngài dẫn đưa về.

 

Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ,

mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *

Ngài dẹp trận lôi đ́nh

và nguôi cơn thịnh nộ.

 

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu chuộc chúng con,

xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *

Phải chăng Ngài giận măi không thôi,

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

 

Nào chẳng phải chính Ngài

sẽ lại làm cho chúng con được sống

để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

 

Lạy Chúa,

xin tỏ cho chúng con thấy t́nh thương của Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.

 

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc b́nh an *

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu,

và những ai hướng ḷng trí về Người.

 

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ

cho ai kính sợ Chúa, *

để vinh quang của Người

hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.

 

Tín nghĩa ân t́nh nay hội ngộ,

ḥa b́nh công lư đă giao duyên. *

Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lư nh́n xuống tự trời cao.

 

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc,

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *

Công lư đi tiền phong trước mặt Người,

mở lối cho Người đặt bước chân.

 

Tc Is 26,1-4.7-9.12

Khải hoàn ca

Tường thành xây trên mười hai nền móng (x. Kh 21,14).

 

2 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

tán tụng Người đi, từ cùng cơi địa cầu.

 

Chúng ta có thành tŕ vững chắc:

Chúa đă đặt tường trong lũy ngoài để chở che.

 

Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,

một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

 

Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân

được an cư lạc nghiệp,

v́ họ tin vào Ngài.

 

Đến muôn đời, hăy tin vào Chúa:

chính Người là núi đá bền vững ngàn năm.

 

Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,

lối người hiền theo là lối Chúa san bằng.

 

Vâng, lạy Chúa, con đường thánh ư vạch ra,

chúng con chờ đợi Chúa.

 

Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh

và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.

 

Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa

trong thâm tâm, những kiếm t́m khắc khoải.

 

Khi Chúa thực thi quyết định của ḿnh khắp năm châu

người bốn bể học biết đường công chính.

 

Lạy Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, *

v́ hết mọi việc chúng con làm

cũng nhờ Ngài mà được hoàn tất.

 

Tv 66

Muôn dân nước hăy xưng tụng Chúa

Anh em hăy biết rằng, ơn cứu độ của Thiên Chúa đă được gửi đến cho dân ngoại (Cv 28,28).

 

3 Khi Con Người ngự đến,

liệu c̣n thấy niềm tin

trên địa cầu nữa chăng?

 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con, *

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

 

Ước ǵ muôn nước reo ḥ mừng rỡ,

v́ Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực,

và lănh đạo muôn dân trên mặt đất này.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

 

Đất đă sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đă ban phúc lộc. *

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta.

Ước chi toàn cơi đất kính sợ Người!

 

Lời Chúa

Ngày 17 tháng 12 (Is 11,13a)

Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Trên người này, Thần Trí Chúa sẽ ngự lại : Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và hùng dũng, Thần Trí hiểu biết và tôn sùng. Thần Trí sẽ làm cho Người đầy ḷng kính sợ Chúa.

 

Xướng đáp

Giêrusalem hỡi,

* này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.

X Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của Chúa. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

ĐC: Hăy biết rằng: Nước Trời đă gần tới;

xin bảo thật anh em : chắc không c̣n lâu nữa.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

 

Từ ngàn xưa Chúa Cha đă sắp chương tŕnh cứu độ dân Người. Chúng ta hăy dâng lời nguyện xin:

Lạy Chúa, xin giữ ǵn chúng con.

Chúa đă hứa ban Đức Kitô, Đấng thánh hóa mọi người, - xin làm cho Giáo Hội ngày càng nên thánh.

Xin uốn nắn ḷng người biết sẵn sàng đón nghe Lời Chúa, - và củng cố tín hữu trong cuộc đời thánh thiện.

Xin Thánh Thần Chúa giữ ǵn chúng con trong t́nh bác ái, - để trong ngày Con Chúa ngự đến, chúng con đáng được Người xót thương.

Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng con được vững ḷng bền chí, - măi đến ngày Chúa Kitô vinh hiển quang lâm.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

17-Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đă muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn : ước ǵ Con Một Chúa đă làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


 

Kinh Trưa

 

Thánh Thi

 

Ṿng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ

Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,

Giờ đây mừng hát nhịp nhàng

Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.

 

Xin ǵn giữ đoàn con muôn thuở

Nên đền đài của Chúa Thánh Linh:

Xưa kia Người đổ ân t́nh

Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.

 

Đây là lúc thời gian diễn biến

Hoá công c̣n tô điểm thêm tươi,

Huy hoàng một giải đất trời,

Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.

 

Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,

Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,

Thánh Thần, mạch suối hồng ân,

Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

 

Giờ 3, giờ 6, giờ 9

 

3-ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

6-ĐC: Thiên thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng :

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

9-ĐC: Đức Maria nói: Lời chào như vậy có nghĩa ǵ ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sẽ sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Ca vịnh

 

Tv 118, 97-104

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XIII.

ĐC: Mến Chúa yêu người là chu toàn luật Chúa.

 

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại! *

Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,

v́ con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong ḷng.

 

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,

v́ con thường gẫm suy thánh ư; *

am hiểu hơn các bậc lăo thành,

bởi huấn lệnh Ngài, con đă tuân theo.

 

Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

cốt làm sao giữ được lời Ngài. *

Con chẳng ĺa xa điều Ngài quyết định,

bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

 

Con cảm thấy lời Ngài đă hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. *

Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

 

Tv 73

Than văn v́ đền thờ bị tàn phá

Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt 10,28).

 

I.

Lạy Chúa Trời, sao cứ măi bỏ rơi,

sao bừng bừng nổi giận

với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?

 

Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ  ban đầu,

chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, *

và núi Xion, nơi Ngài ngự trị.

 

Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.

Trong thánh điện, quân thù đă phá đổ tan hoang.

 

Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,

nay đối phương ầm ĩ thét gào; *

chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.

 

Chúng như những kẻ múa ŕu trong rừng rậm,

vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền.

 

Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt.

Đền thờ Thánh Danh,

chúng xúc phạm, chúng san bằng; *

rồi tự nhủ: "Ḿnh phá hết đi!"

Trong cả xứ, chúng thiêu hủy mọi nơi thờ phượng.

 

Dấu lạ xưa, chúng con đâu thấy nữa,

ngôn sứ cũng chẳng c̣n, *

măi đến khi nao, ai nào có biết!

 

Lạy Thiên Chúa,

tới bao giờ đối phương c̣n phỉ báng,

địch quân cứ nhục mạ danh Ngài măi măi sao? *

Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mănh,

sao Ngài rút lại, chẳng can thiệp ǵ?

 

II.

Thế mà lạy Thiên Chúa,

Vua chúng con từ muôn thủa,

Đấng từng chiến thắng trên toàn cơi địa cầu, *

chính Ngài đă ra oai xẻ đôi ḷng biển,

trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng;

 

Chính Ngài đă nghiền nát bảy đầu con Giao long,

vứt nó làm mồi cho thủy quái; *

chính Ngài đă khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ,

chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào.

 

Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa:

chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương; *

chính Ngài vạch biên cương cho cơi đất,

thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập.

 

Lạy Chúa, xin nhớ cho: thù địch phỉ bang Ngài,

lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh.

 

Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ, *

đừng măi măi quên đi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

 

Giao ước  xưa, xin nh́n lại, *

bởi v́ khắp hang cùng ngơ hẻm,

chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.

 

Xin chớ để người bị áp bức

phải ra về tủi hổ, *

nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ

được ca ngợi Thánh Danh.

 

Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài, *

xin Chúa nhớ lại rằng:

quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.

 

Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa ḥ la,

tiếng quân địch thét gào vang lên măi.

 

Giờ Ba

Lời Chúa

Ngày 17 tháng 12 (Is 4,2)

Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hănh diện và tự hào cho những người Itraen thoát nạn.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ Mọi đế vương hoàn cầu uư kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Sáu

Lời Chúa

Ngày 17 tháng 12 (Is 4,3)

Số c̣n lại ở Xion, tức là những người sống sót tại Giêrusalem, sẽ được gọi là thánh : tất cả đều có tên trong sổ bộ Giêrusalem để được sống.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đă muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn : ước ǵ Con Một Chúa đă làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Giờ Chín

Lời Chúa

Ngày 17 tháng 12 (Is 61,11)

Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Chúa cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 


 

Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,

Xin mở ḷng thanh tịnh tiếp rước vào,

Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao

Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

 

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,

Mẹ đă cưu mang Con Đấng Cửu Trùng

Là Đức Kitô, Chúa Tể vô song,

Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

 

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,

Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,

Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai

Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.

 

Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ

các ngôn sứ thuở xưa đă loan truyền,

Gáprien thần sứ cũng đưa tin

Đấng ở với loài người là Đức Chúa.

 

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa!

Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân!

Đấng Chí Tôn giờ đây đă giáng trần

Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

 

Con sấp ḿnh lạy Ngôi Lời nhập thể,

Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,

Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên ṭa,

Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

 

Ca vịnh theo ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

Thứ Hai

 

1 Này Chúa sắp ngự đến

Người cầm đầu mọi vương đế trần gian

Phúc cho ai sẵn sàng nghênh đón Chúa!

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

Chúa Ítraen của Thiên Chúa được hưởng b́nh an (Gl 6,16).

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn  thủa vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

2 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

tán tụng Người đi, từ cùng cơi địa cầu.

 

Tv 130

Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

Hăy học gương tôi, v́ tôi có ḷng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

 

Ḷng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!

 

Đường cao vọng chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu; *

hồn con, con vẫn trước sau,

giữ cho thinh lặng giữ sao thanh b́nh.

 

Như trẻ thơ nép ḿnh vào mẹ,

trong hồn con lặng lẽ yên vui. *

Cậy vào Chúa, Ítraen ơi,

từ nay đến măi muôn đời muôn năm.

 

3 Khi Con Người ngự đến, liệu c̣n thấy niềm tin

trên địa cầu nữa chăng?

 

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12

Những người được Chúa cứu chuộc dâng lời ca ngợi Chúa

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lănh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

v́ Ngài đă dựng nên muôn vật, *

và do ư Ngài muốn,

mọi vật liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Kitô,

Ngài xứng đáng lănh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

v́ Ngài đă bị giết

và đă lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đă bị giết

nay xứng đáng lănh nhận

phú quư và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

 

Lời Chúa

 

Ngày 17 tháng 12 (1Tx 5,23-24)

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch b́nh an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được ǵn giữ vẹn toàn, không ǵ đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

ĐC: Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí,

phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao,

Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự,

mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

Lời cầu xem Mùa Vọng Phần Chung, Chúa nhật I, III.

 

Chúa Kitô đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Người. Ta hăy dâng lên Người những lời khẩn cầu tha thiết:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng tŕ hoăn.

Lạy Chúa Kitô, Đấng hiện hữu từ muôn thuở, này chúng con hoan hỷ trông chờ, - xin Chúa đến cứu chuộc chúng con.

Mọi người sống trên trần thế đều do Chúa dựng nên, - xin Chúa đến và ra tay cứu độ.

Chúng con là loài phải chết, nhưng Chúa đă chẳng nề mang lấy thân phận chúng con, - xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tay tử thần.

Chúa đă đến làm cho chúng con được sống dồi dào, - xin Chúa đến, và ban cho chúng con được sống muôn đời hạnh phúc.

Chúa đă muốn quy tụ hết mọi người trong Nước Chúa, - xin Chúa đến tập họp những người đang mong chờ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đă muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong ḷng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhận lời chúng con cầu khẩn : ước ǵ Con Một Chúa đă làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.