Mùa Vọng

Phần II

Từ Ngày 17 Đến Ngày 24 tháng 12


 Ngày 18

(Năm 2013 lấy Ca vịnh Tuần 3 thứ 4) 

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Lạy Đấng Cứu Tinh, xin ngự đến,

Từ ḷng Trinh Nữ, khấng ra đời!

Hoàng Thiên giáng thế: ôi huyền diệu!

Chỉ có Chúa làm mới được thôi.

 

Chẳng do ư định của nam nhân

Nhưng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,

Thiên Chúa Ngôi Lời đầu thai xuống

Làm con Thánh Mẫu, Đấng đầy ơn.

 

Lặng lẽ âm thầm, cảnh thai nhi,

Cao sang Thiên Tử, trọng ai b́,

Trời cao đổi lấy ḷng Trinh Nữ

Để làm bệ ngọc Chúa uy nghi.

 

Mong mỏi tháng ngày mau thấm thoát,

Vua rời thánh điện, bỏ hoàng cung,

Lê dân nh́n mặt Ngôi Thánh Chúa

Đến ở trần gian, thật lạ lùng.

 

Ngang hàng Thượng Đế, Ngài không quản

Làm kẻ tôi đ̣i giữa phàm nhân.

Thân phận chúng con hèn yếu quá,

Chúa thương nâng đỡ kiếp phong trần.

 

Máng cỏ giờ đây rực sáng ngời,

Đêm tàn, ngày mới đă lên ngôi;

Cho ngày khỏi bị đêm lấn lướt

Xin giăi niềm tin tựa mặt trời.

 

Mừng ngôi Thánh Tử xuống trần gian,

Đấng nắm quyền Vua cơi thiên đàng,

Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ

Muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 88, 2-38

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đavít

Từ ḍng dơi trung thần Đavít, Chúa đă cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

 

I.

ĐC: Tín nghĩa ân t́nh, muôn lạy Chúa,

Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong. (H)

 

T́nh thương Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ

miệng con rao giảng ḷng thành tín của Ngài.

 

Vâng con nói:

"T́nh thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

ḷng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 

Xưa Chúa phán:

"Ta đă giao ước với người Ta tuyển chọn,

đă thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta,

 

"rằng: Ḍng dơi ngươi,

Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 

Lạy Chúa,

thiên đ́nh xưng tụng những kỳ công của Chúa,

cộng đoàn chư thánh ca ngợi ḷng thành tín của Ngài.

 

Trên cơi trời cao,

nào có ai sánh tày Đức Chúa?

Trong hàng thần thánh,

hỏi có ai giống Chúa được chăng?

 

Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,

vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

nào ai được như Chúa? *

Lạy Chúa quyền năng,

đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 

Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,

dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *

Chính Ngài giày xéo thủy thần Raháp,

như giày xéo tử thi,

tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 

Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,

hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 

Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc; *

núi Tabo cùng với đỉnh Khemon

ḥ reo kính danh Ngài.

 

Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,

đầy quyền năng, đă mạnh mẽ dương oai. *

Bệ ngai vàng: này công minh chính trực,

quân tiền phong, đây tín nghĩa ân t́nh.

 

Hạnh phúc thay dân nào

biết ca ngợi tung hô;

nhờ Thánh Nhan soi tỏ,

họ tiến lên, lạy Chúa.

 

Nhờ được nghe danh Ngài,

họ suốt ngày hớn hở;

bởi v́ Ngài công chính,

nên họ được hiên ngang.

 

Sức hùng cường hiển hách của dân, chính là Ngài,

hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *

Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,

vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ítraen.

 

II.

ĐC: Khi làm người,

Con Thiên Chúa xuất thân từ ḍng dơi Đavít. (H)

 

Xưa Chúa dùng thị kiến

phán bảo những người hiếu trung rằng: *

"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,

cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 

"Ta đă t́m ra nghĩa bộc Đavít,

đă xức dầu thánh tấn phong Người; *

Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

 

"Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người; *

trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 

"Ta sẽ yêu thương Người và giữ ḷng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *

Thế lực Người, Ta cho trải dài đến Đại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng tới miền Sông Cả.

 

"Người sẽ thưa với Ta:

"Ngài chính là Cha con,

là Thiên Chúa con thờ,

là núi đá cho con được ơn cứu độ!" *

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm Trưởng Tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

 

"Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thủa

và thành tín giữ giao ước với Người. *

Ta cho ḍng dơi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh."

 

III.

ĐC: Một khi Ta đă thề với trung thần Đavít,

ḍng dơi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. (H)

 

"Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,

chẳng sống theo điều Ta quyết định, *

vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,

chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

 

"th́ Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,

chúng gây nên tội, Ta phải đánh đ̣n. *

Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn t́nh dứt nghĩa,

quyết không hề bội tín thất trung.

 

"Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,

miệng đă nói ra, Ta chẳng nuốt lời. *

Một khi đă thề với danh nghĩa là Đấng Thánh

th́ cùng Đavít, Ta chẳng thất tín đâu.

 

"Ḍng dơi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương, *

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

Ngày 18 tháng 12

X Hăy đứng thẳng và ngẩng đầu lên

Đ v́ anh em sắp được giải thoát. 

 

Ngày 18 tháng 12

Bài đọc 1 Is 46,1-13

Đức Chúa chống lại các ngẫu tượng của Babylon

Trong khi các thần giả trá sụp đổ và phải đi đày, th́ ánh huy hoàng của Thiên Chúa lại bùng lên chói lọi : Thiên Chúa vẫn một mực trung thành, cả vào giờ phút dân Người ngỡ rằng ḿnh bị bỏ rơi. Thiên Chúa không quên lăng giao ước Người đă thiết lập. Người đang thực hiện kế hoạch đă định.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Thần Bên đă quỵ, thần Nơvô sụp đổ, tượng của chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc. Những ǵ xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu, giờ đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.

2 Tượng thần đă sụp, đă quỵ cả đám, không tài nào cứu những con vật tải chúng đi, và chính chúng cũng phải đi lưu đày.

3 Hăy nghe Ta, hỡi nhà Giacóp, và tất cả số sót của nhà Ítraen ! Ta đă nâng các ngươi từ trong ḷng mẹ, đă hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời.

 

4 Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau ǵ Ta vẫn là Ta ; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn c̣n gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử : Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.

5 Các ngươi so sánh Ta với ai, đặt Ta đồng hạng với ai nào ? Đối chiếu Ta với ai, để cả hai bên cùng tương xứng ?

6 Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán cân cân bạc, mướn thợ bạc làm ra một ông thần, rồi sụp lạy, rồi bái thờ nữa.

7 Chính chúng nâng tượng thần lên vai, mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó. Tượng đứng yên, không rời chỗ. Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời, cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.

 

8 Những chuyện này, các ngươi hăy nhớ mà sống cho ra người ! Hỡi quân phản trắc, hăy ghi ḷng tạc dạ !

9 Hăy nhớ lại những chuyện thuở ban đầu, những chuyện thời xa xưa, nhớ rằng Ta là Thần, không có thần nào khác, Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta.

10 Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu, những ǵ chưa thể hiện, Ta đă báo từ lâu. Ta phán : Điều Ta dự tính sẽ thành tựu, Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích.

 

11 Từ phương Đông, Ta đă gọi một con chim săn mồi, từ miền đất xa xăm, Ta đă cho vời người thực thi kế hoạch của Ta. Quả thật, Ta đă nói th́ sẽ thi hành, đă nghĩ tới th́ sẽ thực hiện.

12 Hăy nghe Ta, hỡi kẻ cứng ḷng, kẻ xa đường công chính !

13 Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đă đến gần, chẳng c̣n xa nữa đâu ; ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không tŕ hoăn. Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xion, và sẽ cho Ítraen được vinh quang rạng rỡ.

 

Xướng đáp Is 46,12.13

X Hăy nghe Ta, hỡi kẻ cứng ḷng, kẻ xa đường công chính !

* Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xion, và sẽ cho Ítraen được vinh quang rạng rỡ.

Đ Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đă đến gần, chẳng c̣n xa nữa đâu ; ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không tŕ hoăn. *

 

Bài đọc 2

Thiên Chúa đă mặc khải t́nh yêu của Người qua Chúa Con

 

Trích thư gửi ông Điônhêtô

Không ai trong loài người đă nh́n thấy Thiên Chúa, cũng chẳng ai đă biết Người. Chính Thiên Chúa đă tỏ ḿnh ra. Người đă tỏ ḿnh ra qua đức tin là phương thế duy nhất để nh́n thấy Thiên Chúa. V́ chưng Thiên Chúa là Chúa Tể và là Đấng làm nên vạn vật, chính Người đă làm nên vạn vật và xếp đặt cho mỗi vật có một trật tự riêng. Người không chỉ yêu thương nhân loại mà thôi ; nhưng c̣n kiên nhẫn chịu đựng họ. Xưa Người đă luôn luôn xử sự như thế ; nay cũng như vậy, và sau này cũng sẽ như thế : nhân từ, tốt lành, không giận dữ, chân thật. Duy một ḿnh Người tốt lành. Khi cưu mang điều ǵ lớn lao và khôn tả trong trí, Người chỉ thông truyền cho Chúa Con mà thôi.

 

Vậy bao lâu Người c̣n giữ kín, c̣n để ư định khôn ngoan của Người trong ṿng bí mật, th́ xem ra như Người lơ là, chẳng săn sóc ǵ đến chúng ta. Nhưng một khi, nhờ Con yêu dấu, Người mặc khải và bộc lộ những ǵ đă được chuẩn bị từ lúc khởi đầu, th́ đồng thời Người cũng tặng ban cho chúng ta tất cả : cho thừa hưởng các ân huệ của Người, cho xem và hiểu biết ; có ai trong chúng ta dám mong đợi những điều ấy bao giờ ?

 

V́ thế, sau khi đă sắp đặt mọi sự nơi chính ḿnh cùng với Chúa Con, cho tới thời cuối cùng này, Người vẫn để những thúc đẩy hỗn độn lôi kéo chúng ta theo ư muốn riêng, để cho những ham muốn và đam mê lôi kéo chúng ta ra khỏi đường ngay nẻo chính. Làm như vậy, không phải v́ Người vui thích ǵ tội lỗi chúng ta, nhưng Người tỏ ra khoan dung, chứ chẳng phải Người muốn chấp nhận thời kỳ của tội ác. Nhưng hiện nay Người thiết lập thời kỳ của đức công chính. Nếu trong thời gian trước, chúng ta có bị các việc làm bất xứng với sự sống chế ngự, giờ đây Thiên Chúa lại đoái thương cho chúng ta được sống. Và một khi chúng ta thấy rơ : do sức riêng ḿnh chúng ta không thể vào Nước Thiên Chúa được, th́ Thiên Chúa lại dùng quyền năng của Người mà ban cho chúng ta khả năng ấy.

 

Nhưng khi sự bất chính của chúng ta lên đến cực điểm, và khi rơ ràng là phần dành riêng cho sự bất chính, tức là h́nh khổ và cái chết đă kề bên, th́ đă đến thời Thiên Chúa đă ấn định để bày tỏ ḷng nhân từ và quyền năng (ôi t́nh thương và ḷng yêu mến của Thiên Chúa đối với con người bao la biết mấy !). Người đă không ghét bỏ, không xua đuổi, cũng không oán hờn chúng ta, nhưng hằng kiên nhẫn, chịu đựng.

 

V́ thương xót, chính Người đă nhận lấy tội lỗi chúng ta, đă nộp Con của ḿnh làm giá cứu chuộc chúng ta : Đấng Thánh đền thay cho tội nhân, Đấng không hề làm điều ác chịu thay cho những kẻ gian ác. Đấng công chính chịu thay cho những kẻ bất chính, Đấng không hề hư hỏng chịu thay cho những kẻ hư hỏng. Nào có ǵ che lấp được tội lỗi chúng ta, nếu không phải là sự công chính của Người ? Nhờ ai mà chúng ta, những kẻ gian ác và vô đạo, có thể được nên công chính, nếu không phải là nhờ duy ḿnh Con Thiên Chúa ?

 

Ôi cuộc trao đổi mới kỳ diệu làm sao, sự sắp đặt thật khôn ḍ khôn thấu, những kỳ công vượt quá ḷng mong đợi ! Tội ác của muôn người được chôn vùi trong sự công chính của một người, c̣n sự công chính của một người lại làm cho muôn người bất chính nên công chính !

 

Xướng đáp Cv 4,12 ; ls 9,6

X Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ.

* V́ dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đă được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ vào Danh đó mới được cứu độ.

Đ Danh hiệu được tặng cho Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mănh, người Cha muôn thuở, Thủ Lănh hoà b́nh. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

ĐC: Chúa cao cả đă gần ngự đến,

ta hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang dội lời của bao ngôn sứ

Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,

Vị Cứu Tinh giờ đây đă tới gần

Sẽ giải thoát, đưa ta vào cơi phúc.

 

Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,

Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm ḷng,

Khi rơ ràng nghe vọng khắp thinh không

Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.

 

Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,

Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,

Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,

Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.

 

Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,

Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,

Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền ḥa

Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.

 

Ôi chang chói, ánh hào quang muôn thuở,

Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,

Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rỡ ràng,

Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.

 

Ôi Giêsu, chúng con hằng mong đợi

Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,

Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn

Cùng nhă nhạc muôn đời không chấm dứt.

 

Ca vịnh của mỗi ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

Tv 85

Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2Cr 1,3.4).

 

1 Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống

để cứu độ dân Người.

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,

v́ thân con nghèo hèn túng quẫn.

 

Xin Chúa bảo toàn tính mạng con,

bởi v́ con trung hiếu. *

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,

hằng tin tưởng nơi Ngài.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dủ ḷng thương con, lạy Chúa: *

con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

 

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

v́ con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu t́nh thương với mọi kẻ kêu xin; *

lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ư lưu tâm.

 

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

v́ Chúa vẫn đáp lời. *

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

 

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan,

và tôn vinh danh Ngài.

 

V́ Ngài thật cao cả

và làm nên những việc lạ lùng; *

chỉ một ḿnh Ngài là Thiên Chúa.

 

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,

để con vững bước theo chân lư của Ngài. *

Xin Chúa hướng ḷng con,

để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

con hết ḷng cảm tạ,

thánh danh Ngài, con măi tôn vinh, *

v́ t́nh Chúa thương con như trời như biển,

Ngài đă kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

 

Lạy Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bè lũ hung tàn t́m hại mạng sống con : *

chúng đâu có kể chi đến Ngài.

 

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *

Ngài chậm giận,

lại giàu t́nh thương và ḷng thành tín.

 

Xin đoái nh́n và xót thương con, *

ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ

cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

 

Xin ban cho con một điềm báo phúc

để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *

v́, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

 

 

Tc Is 33,13-16

Thiên Chúa xét xử công minh

Lời Thiên Chúa đă hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 

2 Xion là thành tŕ vững chắc của ta

có Đấng Cứu Độ làm tường trong lũy ngoài.

Ta cứ mở cửa,

v́ có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.

 

Chúa phán:

"Người ở xa, hăy nghe biết việc Ta đă làm,

kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."

 

Tại Xion, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,

bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.

 

Chúng rằng:

"Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?

Ai trong chúng ta ở gần được hỏa hào muôn kiếp?"

 

Kẻ theo đường chính trực

hằng ăn nói thẳng ngay,

của chiếm đoạt không màng,

tay xua quà hối lộ.

 

Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe,

việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nh́n.

 

Người như thế sẽ được ở non cao,

có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *

Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,

nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.

 

Tv 97

Chúa toàn thắng khi xét xử

Thánh vịnh này nói về Chúa Kitô khi Người đến lần thứ nhất và muôn dân tin vào Người (thánh Athanaxiô).

 

3 Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

v́ Người đă thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Chúa biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; *

Người đă nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa

dành cho nhà Ítraen.

 

Toàn cơi đất này đă xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo ḥ đàn hát.

 

Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm d́u dặt,

nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen lẫn tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

 

Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

 

V́ Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công b́nh.

 

Lời Chúa 

Ngày 18 tháng 12 (Rm 13,11b-12)

Đă đến lúc anh em phải thức dậy, v́ hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đă gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hăy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. 

 

Xướng đáp

Giêrusalem hỡi,

* này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.

X Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của Chúa. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

ĐC: Anh em hăy tỉnh thức, v́ Chúa đă gần kề.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày. 

 

Đức Giê-su Ki-tô là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và người chết. Chúng ta hăy thưa Người rằng:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đến cứu độ người tội lỗi, - xin ǵn giữ chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ ngặt nghèo.

Chúng con tin Chúa sẽ trở lại uy nghi mà phán xét muôn người, - xin tỏ cho chúng con thấy quyền năng Chúa cứu độ chúng nhân.

Xin trợ giúp chúng con luôn can đảm tuân giữ giới răn Chúa, - để sống đời bác ái, mà đợi chờ Chúa trở lại trần gian.

Lạy Chúa đáng muôn đời chúc tụng, xin dạy chúng con sống tiết độ hiền ḥa, - hầu được phúc thấy Chúa trở lại vinh quang.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày. 

 

18-Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

 

Ṿng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ

Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,

Giờ đây mừng hát nhịp nhàng

Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.

 

Xin ǵn giữ đoàn con muôn thuở

Nên đền đài của Chúa Thánh Linh:

Xưa kia Người đổ ân t́nh

Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.

 

Đây là lúc thời gian diễn biến

Hoá công c̣n tô điểm thêm tươi,

Huy hoàng một giải đất trời,

Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.

 

Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,

Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,

Thánh Thần, mạch suối hồng ân,

Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

 

Giờ Ba 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

Lời Chúa 

Ngày 18 tháng 12 (Rm 13,13-14a)

Chúng ta hăy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đăng, cũng không căi cọ ghen tương, nhưng anh em hăy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.

 

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ Mọi đế vương hoàn cầu uư kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Sáu

 

Ca vịnh

ĐC: Thiên thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng :

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

Ca vịnh

 

Tv 118,105-112

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XIV.

ĐC: Chúa nói: "Ai theo tôi

sẽ không phải bước đi trong tăm tối mịt mù,

nhưng sẽ được ánh sáng dẫn đưa vào nguồn sống."

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đă thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

Mạng sống này luôn lâm ṿng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

Thánh ư Ngài là gia nghiệp con măi măi,

v́ đó là hoan lạc của ḷng con. *

Con hướng ḷng quyết thực thi thánh chỉ,

măi măi cho đến cùng.

 

Tv 69

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất (Mt 8,25).

 

ĐC: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

lạy Thiên Chúa, xin phù trợ con.

 

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *

Ước ǵ những kẻ t́m hại mạng sống con

phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

 

Ước ǵ bọn đắc chí v́ con mắc họa

phải tháo lui nhục nhă, *

những đứa cười ha hả nhạo con

phải quay gót thẹn thùng!

 

Ước chi mọi kẻ t́m kiếm Chúa

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, *

và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay!"

 

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!*

Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng tŕ hoăn!

 

Tv 74

Chúa là Thẩm Phán tối cao

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

 

ĐC: Thiên Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,

nhưng chỉ theo chính trực công minh.

 

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,

tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, *

kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

 

Chúa phán:

Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. *

Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,

chính Ta đă làm cho cột trụ nó vững rồi.

 

Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!"

Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai! *

Này chớ dương oai ngạo với Trời,

ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa."

 

V́ chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc

làm cho ai được cất nhắc lên. *

Chỉ Thiên Chúa mới là Thẩm Phán,

Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

 

V́ này tay Chúa cầm chén rượu,

chén rượu đầy mùi vị đắng cay, *

rót cho bọn gian ác trên đời,

tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

 

Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời

và đàn ca kính Chúa nhà Giacóp. *

Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,

c̣n uy thế người lành sẽ được nâng cao.

 

 

Lời Chúa 

Ngày 18 tháng 12 (1Tx 3,1213)

Xin Chúa cho t́nh thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như t́nh thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có ǵ đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

 

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Chín

 

Ca vịnh

ĐC: Đức Maria nói: Lời chào như vậy có nghĩa ǵ ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sẽ sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa 

Ngày 18 tháng 12 (1Tx 3,1213)

Xin Chúa cho t́nh thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như t́nh thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có ǵ đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

 

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,

Xin mở ḷng thanh tịnh tiếp rước vào,

Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao

Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

 

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,

Mẹ đă cưu mang Con Đấng Cửu Trùng

Là Đức Kitô, Chúa Tể vô song,

Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

 

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,

Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,

Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai

Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.

 

Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ

các ngôn sứ thuở xưa đă loan truyền,

Gáprien thần sứ cũng đưa tin

Đấng ở với loài người là Đức Chúa.

 

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa!

Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân!

Đấng Chí Tôn giờ đây đă giáng trần

Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

 

Con sấp ḿnh lạy Ngôi Lời nhập thể,

Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,

Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên ṭa,

Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

 

Ca vịnh theo ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

Anh em đă đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an (2Cr 1,7).

 

1 Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống

để cứu độ dân Người.

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3,9).

 

2 Xion là thành tŕ vững chắc của ta

có Đấng Cứu Độ làm tường trong lũy ngoài.

Ta cứ mở cửa,

v́ có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

3 Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là Trưởng Tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa 

Ngày 18 tháng 12 (Pl 4,45)

Anh em hăy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền ḥa rộng răi, Chúa đă gần đến.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

ĐC: Lạy Chúa là Thủ Lănh nhà Ítraen,

Ngài đă xuất hiện trong ánh lửa bụi gai

cho Môsê chiêm ngưỡng,

ban lề luật cho ông trên đỉnh núi Xinai.

Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

Lời cầu Chung cho các Chúa nhật I, III

Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật, là nguồn sống. Ta hăy tha thiết nài van Người mau đến cứu chuộc ta, và hăy thưa rằng:

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Con Đấng Tối Cao, chính sứ thần Gáprien đă báo cho Trinh Nữ Maria biết tin Chúa mặc lấy xác phàm, - xin ngự đến lănh đạo dân Chúa măi măi.

Lạy Đấng Thánh Chúa Trời sai đến, trước nhan Chúa, vị tiền hô đă nhảy mừng lúc c̣n trong dạ mẹ, - xin ngự đến ban niềm vui cứu độ cho khắp cơi trần hoàn.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người, chính thiên sứ đă cho thánh Giuse biết được danh hiệu của Chúa, - xin ngự đến cứu thoát dân Chúa khỏi xích xiềng tội lỗi.

Lạy Chúa là ánh sáng trần gian, ông Simêon và mọi người công chính đă từng đợi trông Chúa, - xin ngự đến an ủi chúng con.

Lạy Chúa là vầng hồng bất biến, tự trời cao đă thăm viếng chúng con, như lời ông Dacaria đă tiên báo, - xin ngự đến chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

18-Lạy Thiên Chúa toàn năng, này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin...