Từ Ngày 17 Đến Ngày 24 tháng 12

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,

Xin mở ḷng thanh tịnh tiếp rước vào,

Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao

Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

 

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,

Mẹ đă cưu mang Con Đấng Cửu Trùng

Là Đức Kitô, Chúa Tể vô song,

Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

 

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,

Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,

Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai

Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.

 

Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ

các ngôn sứ thuở xưa đă loan truyền,

Gáprien thần sứ cũng đưa tin

Đấng ở với loài người là Đức Chúa.

 

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa!

Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân!

Đấng Chí Tôn giờ đây đă giáng trần

Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

 

Con sấp ḿnh lạy Ngôi Lời nhập thể,

Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,

Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên ṭa,

Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

 

Ca vịnh theo ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

(Thứ Sáu Tuần 3) 

 Tv 134

Ca tụng Chúa đă làm những kỳ công

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hăy loan truyền những công tŕnh vĩ đại của Người là Đấng đă gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1Pr 2,9).

 

I.

1 Đấng nắm quyền thống trị

sẽ từ Xion ngự đến,

tôn danh Người là "ThiênChúaởcùngta."

 

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *

ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa

đang ứng trực trong cung điện Người,

tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

 

Ca tụng Chúa đi, v́ Chúa nhân hậu,

đàn hát mừng Danh Thánh, v́ Danh Thánh ngọt ngào. *

V́ Chúa đă chọn nhà Giacóp,

dành Ítraen làm sản nghiệp riêng.

 

Tôi quá rơ: Chúa thật là cao cả,

Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

 

Muốn làm ǵ là Chúa làm nên,

chốn trời cao cùng nơi đất thấp,

ḷng biển cả và đáy vực sâu.

 

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,

Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *

làm cho chớp giật mưa rơi,

mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

 

Chúa sát hại các con đầu ḷng Aicập,

của loài vật cũng như loài người.

 

Ngay tại đất ngươi, Aicập hỡi,

Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,

phạt Pharaô cùng với bầy tôi.

 

Người đập tan tành nhiều dân nước,

tiêu diệt bao lănh chúa hùng cường:

 

Cả Xikhon, vua dân tộc Amôri,

lẫn vua Ốc cầm quyền Basan nữa,

cùng mọi vương quốc miền Canaan.

 

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,

gia sản cho dân người là Ítraen.

 

II.

2 Cứ vững tâm bền chí

rồi sẽ thấy Chúa phù trợ anh em.

 

Thánh danh Ngài, lạy Chúa,

sẽ trường tồn vạn kỷ,

trải qua muôn thế hệ,

thiên hạ nhắc nhở Ngài.

 

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ ḷng thương hàng tôi tớ.

 

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành:

 

Có mắt có miệng, không nh́n không nói,

có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *

không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

 

Ước ǵ kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,

cũng giống như chúng vậy!

 

Nhà Ítraen, nào chúc tụng Chúa,

nhà Aharon, chúc tụng Chúa đi! *

Nhà Lêvi, nào chúc tụng Chúa,

ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

 

Từ Xion, xin chúc tụng Chúa,

Đấng ngự tại thành Giêrusalem.

 

Tc Kh 15,3-4

Những người được Chúa cứu chuộc

đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

 

3 Tôi hằng trông ngóng Chúa

luôn hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Đức Vua trị v́ muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

 

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

v́ chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

 

Người muôn nước sẽ về

phủ phục trước Tôn Nhan, *

v́ ai ai cũng đều thấy rơ

những phán quyết công minh của Ngài.

 

Lời Chúa 

Ngày 21 tháng 12 (1Cr 4,5)

Xin anh em đừng vội xét xử điều ǵ trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những ǵ ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ư định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày

21- Lạy Đức Kitô là vừng đông xuất hiện,

là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời,

gương mặt trời chiếu tỏ đường công chính :

xin Ngài thương ngự đến sáng soi

những kẻ ngồi dưới bóng đêm thần chết.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

  21- Chúng ta hăy khiêm tốn khẩn cầu Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc loài người khỏi ṿng tội lỗi, và chúng ta hăy tin tưởng       kêu  xin rằng:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Lạy Chúa, xin quy tụ các dân trên toàn cơi địa cầu, - và củng cố giao ước muôn đời Chúa đă từng kư kết với họ.

Lạy Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Chúa đă đến xóa bỏ tội trần gian, - xin thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội t́nh.

Chúa đă đến trần gian mà cứu chuộc những ǵ hư hỏng, - th́ khi trở lại, xin cũng đừng trị tội những kẻ Chúa đă thương cứu chuộc xưa kia.

Chúa là Đấng chúng con tin tưởng, - xin cho chúng con được chung hưởng niềm vui muôn đời trong ngày Chúa quang lâm.

Ngày Chúa đến xét xử kẻ sống và kẻ chết, - xin thương nhận anh chị em chúng con đă qua đời vào hàng chư thánh hiển vinh.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

21- Lạy Chúa, Chúa đă làm cho chúng con được hân hoan v́ Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin nhận lời dân Chúa cầu khẩn mà cho chúng con được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy quyền uy rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

------------------------------------

Ngày 22

(Năm 2013- Cv Chúa nhật Tuần 4)

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Lạy Đấng Cứu Tinh, xin ngự đến,

Từ ḷng Trinh Nữ, khấng ra đời!

Hoàng Thiên giáng thế: ôi huyền diệu!

Chỉ có Chúa làm mới được thôi.

 

Chẳng do ư định của nam nhân

Nhưng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,

Thiên Chúa Ngôi Lời đầu thai xuống

Làm con Thánh Mẫu, Đấng đầy ơn.

 

Lặng lẽ âm thầm, cảnh thai nhi,

Cao sang Thiên Tử, trọng ai b́,

Trời cao đổi lấy ḷng Trinh Nữ

Để làm bệ ngọc Chúa uy nghi.

 

Mong mỏi tháng ngày mau thấm thoát,

Vua rời thánh điện, bỏ hoàng cung,

Lê dân nh́n mặt Ngôi Thánh Chúa

Đến ở trần gian, thật lạ lùng.

 

Ngang hàng Thượng Đế, Ngài không quản

Làm kẻ tôi đ̣i giữa phàm nhân.

Thân phận chúng con hèn yếu quá,

Chúa thương nâng đỡ kiếp phong trần.

 

Máng cỏ giờ đây rực sáng ngời,

Đêm tàn, ngày mới đă lên ngôi;

Cho ngày khỏi bị đêm lấn lướt

Xin giăi niềm tin tựa mặt trời.

 

Mừng ngôi Thánh Tử xuống trần gian,

Đấng nắm quyền Vua cơi thiên đàng,

Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ

Muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 23

Chúa ngự vào đền thánh

Cửa trời rộng mở đón Chúa Kitô khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha (thánh Irênê).

 

ĐC: Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

 

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

 

Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

 

Đó là kẻ tay sạch ḷng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng,

không thề gian thề dối.

 

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,

được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. *

Đây chính là ḍng dơi những kẻ t́m kiếm Người,

t́m thánh nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

 

Hỡi cửa đền, hăy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

 

Hỡi cửa đền, hăy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Đức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Chúa Tể càn khôn:

Chính Người là Đức Vua vinh hiển.

 

Tv 65

Ca khúc tạ ơn

Bài này ám chỉ Chúa Kitô phục sinh và muôn dân trở lại (Hêxikiô).

 

I.

ĐC: Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Người là Đấng bảo toàn mạng sống cho ta. Halêluia.

 

Cả trái đất, hăy tung hô Thiên Chúa,

đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, *

nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

 

Hăy thưa cùng Thiên Chúa:

"Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! *

Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

 

"Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, *

và đàn ca mừng Chúa,

đàn ca mừng Thánh Danh."

 

Đến mà xem công tŕnh của Thiên Chúa: *

Hành động của Người đối với phàm nhân

thật đáng kinh đáng sợ!

 

Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,

và dân Người đi bộ qua sông; *

việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

 

Chúa uy dũng hiển trị muôn đời;

đôi mắt Người theo dơi chư dân, *

quân làm phản chớ có ḥng nổi dậy!

 

Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

trổi vang lên lời tán dương Người, *

Người là Đấng bảo toàn mạng sống

và giữ ǵn ta khỏi lỡ bước sa chân.

 

Vâng lạy Chúa, Ngài đă từng thử thách,

luyện chúng con như luyện bạc trong ḷ, *

đă để cho rơi vào cạm bẫy,

gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.

 

Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,

nhưng Ngài đă cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

 

II.

ĐC: Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,

đến mà nghe tôi kể

việc Chúa đă làm để giúp tôi. Halêluia.

 

Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,

con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài. *

Lời khấn đó, môi này đă nguyện,

miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.

 

Con tiến dâng Ngài ḅ chiên dê béo tốt,

làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

 

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,

đến mà nghe tôi kể

việc Chúa đă làm để giúp tôi.

 

Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,

tấc lưỡi tán dương, tôi đă sẵn sàng.

 

Điều gian ác, nếu ḷng này ấp ủ,

chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu. *

Thế mà Thiên Chúa đă nghe rồi,

để tâm đến lời tôi cầu nguyện.

 

Xin chúc tụng Thiên Chúa

đă chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, *

lại cũng không dứt nghĩa đoạn t́nh.

 

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

Ngày 22 tháng 12

X Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa

Đ và loan đi khắp cơi địa cầu.

 

Ngày 22 tháng 12

Bài đọc 1 Is 49,14-50,1

Xion được phục hưng

Không có bản văn nào trong Cựu Ước công bố ơn cứu độ hùng hồn như bản văn sau đây. Thiên Chúa yêu thương chúng ta không chỉ bằng những tâm t́nh của người cha, mà c̣n của một người mẹ nữa : Thành thánh từng mất con cái v́ chúng phải lưu đày, nay t́m lại được nhiều hơn. Và đằng sau những lời này ta c̣n thấy một đoàn lũ những người ngoại giáo gia nhập cộng đoàn, ngày nay là Hội Thánh.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

49, 14 Xion từng nói : "Đức Chúa đă bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đă quên tôi rồi !"

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của ḿnh, hay chẳng thương đứa con ḿnh đă mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, th́ Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

 

16 Hăy xem, Ta đă ghi khắc ngươi trong ḷng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.

17 Những người tái thiết ngươi th́ vội vàng chạy tới, c̣n kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi th́ đành phải tháo lui.

18 Hăy rảo mắt chung quanh mà nh́n : Ḱa, hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi ! Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : Chúng sẽ như món đồ quư giá cho ngươi dùng trang điểm, sẽ như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu.

19 V́ những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế, những vùng bị phá b́nh địa của ngươi từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó, trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đă cao bay xa chạy.

 

20 Những đứa con ngươi tưởng đă mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi : "Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi !"

21 Và ngươi sẽ nói thầm : "Ai đă sinh cho tôi những đứa con này đây ? Tôi vốn là kẻ đă mất con, là người son sẻ, thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi : những đứa con này, ai đă dưỡng dục chúng ? Tôi đă bị bỏ lại một ḿnh, vậy chúng từ đâu ra ?"

22 Đức Chúa, Chúa Thượng tôi, phán thế này : Này Ta giơ tay về phía chư dân, phất cờ ra hiệu cho muôn nước : con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về, con gái ngươi th́ được vác trên vai.

 

23 Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu. Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp ḿnh xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi. Ngươi sẽ rơ Ta là Đức Chúa, và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.

24 Chiến lợi phẩm của người hùng, đâu dễ ǵ lấy lại ? Tù nhân của kiêu binh, làm sao mà cứu gỡ ?

25 Thế mà, Đức Chúa phán như sau : Tù nhân của người hùng sẽ được trả về, chiến lợi phẩm của kiêu binh sẽ được gỡ lại. Đứa gây chiến với ngươi, chính Ta sẽ gây chiến với nó, con cái ngươi, chính Ta sẽ cứu mạng cho.

 

26 Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt chính ḿnh, uống máu chính ḿnh như uống rượu mới cất. Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng : Chính Ta, Đức Chúa, là Đấng cứu độ ngươi, Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn Năng của Giacóp.

50 1 Đức Chúa phán thế này : Đâu là tờ ly hôn mà Ta đă viết để rẫy mẹ các ngươi, hoặc trong số chủ nợ của Ta, Ta đă bán đứt các ngươi cho ai nào ? Này đây : chính v́ lầm lỗi của các ngươi mà các ngươi đă bị đem đi bán, chính bởi tội lỗi của các ngươi mà mẹ các ngươi đă bị rẫy.

 

Xướng đáp Is 49,15 ; x. Tv 26,10

X Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của ḿnh, hay chẳng thương đứa con ḿnh đă mang nặng đẻ đau ?

* Chúa phán : cho dù nó có quên đi nữa, th́ Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

Đ Lạy Chúa, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa ; th́ đă có Chúa đón nhận con. *

 

Bài đọc 2

Bài thánh ca Magnificat

 

Trích bài diễn giải của thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, về Tin Mừng theo thánh Luca.

Bấy giờ Đức Maria nói :

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

v́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Như thế là Người muốn nói : Đức Chúa đă làm cho tôi nên cao trọng khi ban ân huệ rất lớn lao và chưa từng nghe nói, đến nỗi không miệng lưỡi nào giải thích nổi, mà phải có ḷng mến yêu sâu thẳm mới mong hiểu phần nào. V́ thế, tôi đem hết sức lực của linh hồn để dâng lời cảm tạ. Đời sống của tôi cùng với mọi cảm nghĩ và hiểu biết, tôi dùng tất cả để chiêm ngưỡng ân huệ cao quư vô song đó với tâm t́nh tri ân cảm tạ, bởi v́ trong chính Đức Giêsu, Đấng cứu độ tôi, thần trí tôi được hớn hở vui mừng v́ Người là Thiên Chúa vĩnh cửu, và thân xác tôi trở nên phong phú v́ Người đă đầu thai để sống trong thời gian.

 

Đấng toàn năng đă làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

Danh Người thật chí thánh chí tôn.

Điều này có liên quan đến lời mở đầu bài thánh ca : Linh hồn tôi nogị khen Đức Chúa. Hẳn chỉ có linh hồn được Đức Chúa đoái thương làm cho những việc trọng đại, mới có thể ngợi khen Người, bằng những lời tán dương xứng hợp, và mới có thể mời người khác chia sẻ ước nguyện và ư hướng của ḿnh khi nói : Hăy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người.

 

Quả thật, ai biết Thiên Chúa mà lại chểnh mảng, không làm hết sức để ngợi khen Người, để làm cho danh thánh Người vinh hiển th́ sẽ bị coi là người nhỏ nhất trong Nước Trời. Danh Người được gọi là thánh, bởi v́ Người có quyền năng vô song và do đó, Người vượt trên mọi loài thụ tạo và tách biệt hẳn với nhân loại Người đă dựng nên.

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người

v́ Người nhớ lại ḷng thương xót.

 

Gọi Ítraen là tôi tớ của Chúa thật là đẹp, bởi v́ Ítraen đă được Người đoái thương cứu độ, nhờ biết tuân phục và sống khiêm nhường, như ngôn sứ Hôsê nói : Khi Ítraen c̣n là đứa trẻ, Ta đă yêu nó.

Ai khinh thường không chịu sống khiêm tốn th́ vừa không thể được cứu độ vừa không có thể cùng với ngôn sứ nói : Có Thiên Chúa phù tŕ, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Vậy ai tự hạ coi ḿnh như em nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

Như Chúa đă hứa cùng cha ông chúng ta,

Người nhớ lại ḷng thương xót

dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời.

 

Đây không có ư nói về ḍng dơi huyết thống của tổ phụ Ápraham, nhưng là ḍng dơi tinh thần, nghĩa là không phải những người sinh ra bởi huyết thống, nhưng là những người dơi bước theo đức tin của tổ phụ, dù họ có chịu phép cắt b́ hay không. Bởi v́ trước khi cắt b́, tổ phụ đă tin, và nhờ đă tin mà được kể là công chính.

 

V́ vậy, việc Đấng Cứu Thế đến, được hứa cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời, nghĩa là cho những người con của lời hứa. Có lời chép về những người ấy rằng : Nếu anh em thuộc về Đức Kitô, th́ anh em là ḍng dơi tổ phụ Ápraham, là những người thừa kế, chiếu theo lời hứa.

 

Quả là thích hợp việc Chúa và ông Gioan chào đời được hai bà mẹ tiên báo. Như vậy, cũng như tội lỗi bắt đầu từ người đàn bà, th́ ơn phúc cũng bắt đầu từ những người đàn bà, đồng thời sự sống đă mất đi, v́ sự sa ngă của một người đàn bà, nay được hoàn lại cho thế giới, nhờ hai người đàn bà đang cùng nhau ca hát.

 

Xướng đáp Lc 1,48.50

X Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

* Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn.

Đ Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

22- Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cơi chết, nhưng đă thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

ĐC: Chúa cao cả đă gần ngự đến,

ta hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang dội lời của bao ngôn sứ

Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,

Vị Cứu Tinh giờ đây đă tới gần

Sẽ giải thoát, đưa ta vào cơi phúc.

 

Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,

Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm ḷng,

Khi rơ ràng nghe vọng khắp thinh không

Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.

 

Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,

Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,

Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,

Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.

 

Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,

Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,

Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền ḥa

Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.

 

Ôi chang chói, ánh hào quang muôn thuở,

Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,

Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rỡ ràng,

Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.

 

Ôi Giêsu, chúng con hằng mong đợi

Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,

Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn

Cùng nhă nhạc muôn đời không chấm dứt.

 

 

Ca vịnh của mỗi ngày trong tuần, với các điệp ca sau đây:

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giêsu Kitô là viên đá mà quư vị là thợ xây đă loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

1 Chúa ngự giá từ đỉnh Libăng,

Người rực rỡ khác nào ánh sáng.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ítraen hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Nhà Aharon hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai kính sợ Chúa hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đă kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ ǵ,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

th́ hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngă,

nhưng Chúa đă phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Ḱa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đă ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đă ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

v́ đă đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công tŕnh của Chúa

công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đă làm ra,

nào ta hăy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giăi sáng trên ta. *

Tay cầm lá, hăy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Tc Đnl 3,52-57

Muôn thụ tạo hăy ca tụng Chúa

Đấng Tạo Hoá đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).

 

2 Trời cao hỡi, xin cho V́ Công Chính

mau giáng trần, tựa sương mát nhỏ sa.

Tự ngàn mây, xin Người đến như mưa nhuần tuôn đổ,

đất hăy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời.

 

Lạy Chúa, chúc tụng Ngài

là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *

xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá

mà thấu nh́n vực thẳm, *

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

 

Chúc tụng Chúa trên ṿm trời tận chốn cao xanh, *

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 

Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *

hăy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

 

Tv 150

Ca tụng Chúa đi

Anh em hăy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác (Hêxikiô).

 

3 Này Ítraen, hăy sẵn sàng ra nghênh giá Chúa,

Người sắp ngự đến rồi!

 

Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,

ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *

Ca tụng Chúa v́ công tŕnh hùng vĩ,

ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

 

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,

ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,

ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

 

Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,

ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *

Hỡi toàn thể chúng sinh,

ca tụng Chúa đi nào!

 

Lời Chúa

Ngày 22 tháng 12 (Is 45,8)

Trời cao hỡi, nào gieo sương xuống, mây hăy đổ mưa, mưa đức công b́nh, đất rộng mở, cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên.

 

Xướng đáp

Giêrusalem hỡi,

* này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.

X Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của Chúa. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

22- Tai tôi vừa nghe tiếng em chào,

th́ đứa con trong bụng đă nhảy lên vui sướng.

Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu thay đổi mỗi ngày.

22- Chúa Cha đă thương sai Con Một xuống trần để cứu chuộc nhân loại. Ta hăy thành khẩn kêu xin rằng:

Lạy Chúa, xin tỏ ḷng thương xót chúng con.

Lạy Chúa là Cha chí nhân, miệng chúng con chân thành tuyên xưng Đức Kitô là Chúa cứu độ, xin chớ để cách ăn nết ở của chúng con lại phản bội Người.

Chúa đă sai Con Một đến cứu nhân độ thế, - xin cho nhân loại thoát khổ đau ưu phiền.

Khi Con Chúa đến, cả trái đất hớn hở tưng bừng, - xin cho chúng con hưởng trọn niềm vui của Chúa.

xin Chúa khoan nhân dạy chúng con luôn sống tiết độ và vị tha trên cơi đời này, - mà mong đợi phúc trường sinh và ngày quang lâm của Con Một Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

22- Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cơi chết, nhưng đă thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

 

Ṿng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ

Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,

Giờ đây mừng hát nhịp nhàng

Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.

 

Xin ǵn giữ đoàn con muôn thuở

Nên đền đài của Chúa Thánh Linh:

Xưa kia Người đổ ân t́nh

Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.

 

Đây là lúc thời gian diễn biến

Hoá công c̣n tô điểm thêm tươi,

Huy hoàng một giải đất trời,

Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.

 

Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,

Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,

Thánh Thần, mạch suối hồng ân,

Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

 

Giờ 3, Giờ 6, Giờ 9

 

3-ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

6-ĐC: Thiên thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng :

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

9-ĐC: Đức Maria nói: Lời chào như vậy có nghĩa ǵ ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sẽ sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Ca vịnh

 

Tv 22

Mục Tử nhân hậu

Con Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).

 

 

Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi,

tôi chẳng thiếu thốn ǵ. *

Trong đồng cỏ xanh tươi,

Người cho tôi nằm nghỉ.

 

Người đưa tôi tới ḍng nước trong lành

và bổ sức cho tôi. *

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

v́ danh dự của Người.

 

Lạy Chúa,

dầu qua lũng âm u,

con sợ ǵ nguy khốn,

v́ có Chúa ở cùng. *

Côn trượng Ngài bảo vệ,

con vững dạ an tâm.

 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc

ngay trước mặt quân thù. *

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

 

Ḷng nhân hậu và t́nh thương Chúa

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. *

Và tôi được ở đền Người

những ngày tháng những năm dài triền miên.

 

Tv 75

Tạ ơn sau khi chiến thắng

Thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự giá mây trời mà đến (Mt 24,30).

 

I.

 

Miền Giuđa nức tiếng Chúa Trời,

tại Ítraen, danh Người cao cả.

 

Chúa đă cắm lều ở Salem,

núi Xion là nơi Chúa ngự. *

Chính tại đó, Người bẻ găy cung tên,

khiên mộc gươm đao, mọi vơ khí.

 

Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt uy hùng,

v́ chiến lợi phẩm thu về từng núi, *

đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say

và đoàn dũng sĩ cánh tay rời ră.

 

Lạy Chúa nhà Giacóp, Chúa thị uy

là ngựa xe đứng liền tại chỗ.

 

II.

 

Quả thật Ngài đáng sợ!

Trong lúc Ngài nổi trận lôi đ́nh,

nào ai đứng vững trước Thánh Nhan?

 

Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án:

Trái đất này kinh hăi lặng yên, *

khi Chúa Trời đứng lên xét xử,

cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.

 

Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,

kẻ thoát lôi đ́nh sẽ mở hội mừng Ngài.

 

Hăy khấn nguyền và giữ y lời hứa

với Chúa là Thiên Chúa các ngươi.

 

Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uư

hăy đem lễ vật tiến dâng Người. *

Người đập tan khí thế bao thủ lănh,

gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.

 

Giờ Ba

Lời Chúa

Ngày 22 tháng 12 (Mk 5,3-4a)

Vị có sứ mạng thống lănh Ítraen sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, v́ bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cơi đất. Chính Người sẽ đem lại hoà b́nh.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ Mọi đế vương hoàn cầu uư kính Ngài vinh hiển.

 

 

Giờ Sáu

Lời Chúa

Ngày 22 tháng 12 (Kg 2,7.10)

Chúa Tể càn khôn phán : Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ làm rung chuyển trái đất, đại dương và lục địa. Đền thờ mới này sẽ vinh quang rực rỡ hơn đền thờ trước, và tại nơi đó, Ta sẽ ban b́nh an.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

22- Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cơi chết, nhưng đă thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

 

Giờ Chín

Lời Chúa

Ngày 22 tháng 12 (Ml 3,20-21b)

Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh, Đức Chúa các đạo binh phán.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

------------------------------

Kinh Chiều II

 

Giáo đầu

 

Thánh thi

 

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,

Xin mở ḷng thanh tịnh tiếp rước vào,

Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao

Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

 

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,

Mẹ đă cưu mang Con Đấng Cửu Trùng

Là Đức Kitô, Chúa Tể vô song,

Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

 

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,

Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,

Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai

Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.

 

Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ

các ngôn sứ thuở xưa đă loan truyền,

Gáprien thần sứ cũng đưa tin

Đấng ở với loài người là Đức Chúa.

 

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa!

Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân!

Đấng Chí Tôn giờ đây đă giáng trần

Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

 

Con sấp ḿnh lạy Ngôi Lời nhập thể,

Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,

Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên ṭa,

Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.

 

Ca vịnh

Tv 109, 1-5.7

Đức Kitô là Vua và Thượng Tế

Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

1 Chúa ngự giá từ đỉnh Libăng,

Người rực rỡ khác nào ánh sáng.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 111

Hạnh phúc người công chính

Anh em hăy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những ǵ là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,89).

 

2 Trời cao hỡi, xin cho V́ Công Chính

mau giáng trần, tựa sương mát nhỏ sa.

Tự ngàn mây, xin Người đến như mưa nhuần tuôn đổ,

đất hăy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời.

 

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

ḍng dơi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 

Gia đ́nh họ phú quư giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành:

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

 

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc ḿnh. *

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời c̣n tưởng nhớ chính nhân.

 

Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

luôn vững ḷng không sợ hăi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

 

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

nghiến răng nghiến lợi và ṃn mỏi héo hon, *

ước vọng của ác nhân sẽ chẳng c̣n.

 

Tc Kh 19,1-2.5-7  

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

 

3 Này Ítraen, hăy sẵn sàng ra nghênh giá Chúa,

Người sắp ngự đến rồi!

 

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

Halêluia. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đă lên ngôi hiển trị : *

Nào ta hăy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

 

Halêluia. V́ nay đă tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đă điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

 

Lời Chúa

 

Ngày 22 tháng 12 (Gc 5,7-8.9b)

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Ḱa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quư giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hăy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, v́ ngày Chúa quang lâm đă gần tới. Ḱa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa!

 

Xướng đáp

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng

 

ĐC: Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước,

Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông,

chính Ngài là đá tảng góc tường

nối dân Chúa với ngoại dân thành một.

Xin ngự đến và ban ơn giải thoát

cho con người do tay Chúa dựng nên.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

 

Đức Kitô đă xuống thế làm người v́ chúng ta. Nào ta thành khẩn nguyện cầu rằng:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chúa đă thương cứu độ trần gian, - xin thanh tẩy hồn xác chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi.

Khi xuống trần, Chúa đă không hổ thẹn gọi chúng con là anh em của Chúa, - xin đừng để chúng con thành xa lạ với Chúa bao giờ.

Chúa đă quyết t́nh cứu chuộc chúng con, - xin mở lượng khoan hồng khi Chúa đến xét xử.

Chúa một niềm từ bi nhân hậu với loài người, - xin ban tặng chúng con triều thiên vinh quang bất diệt.

Xin giơ tay đón nhận anh chị em chúng con đă ly trần, - và đem họ về sống bên Chúa măi măi.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cơi chết, nhưng đă thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

 

Kết thúc