Mùa Vọng Tuần 1

Thứ 7

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 104

Chúa trung thành giữ lời Người đă hứa

Các Tông Đồ cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa thực hiện khi Người đến (thánh Athanaxiô).

 

I.

ĐC: Hăy tạ ơn Chúa,

và nhớ lại những kỳ công Người thực hiện. (H)

 

Hăy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. *

Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

 

Hăy tự hào v́ danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai t́m kiếm Chúa, nào hoan hỷ. *

Hăy t́m Chúa và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng t́m kiếm Thánh Nhan.

 

Hăy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, *

hỡi anh em, ḍng dơi Ápraham tôi tớ Chúa,

con cháu Giacóp được Người tuyển chọn!

 

Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu. *

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ măi,

nhớ lời đă cam kết đến ngàn thế hệ!

 

Đó là điều đă giao ước cùng Ápraham,

đă đoan thề cùng Ixaác, *

và đặt thành quy luật cho Giacóp,

thành giao ước muôn đời cho Ítraen,

 

rằng: "Ta sẽ cho ngươi đất Canaan

làm kỷ phần gia nghiệp."

 

Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,

một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người, *

lang thang hết xứ này qua xứ khác,

phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.

 

Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ;

v́ thương họ, Người la rầy vua chúa: *

"Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,

chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."

 

II.

ĐC: Chúa đă không bỏ mặc

người công chính bị bán làm tôi,

nhưng đă cứu khỏi tay phường gian ác. (H)

 

Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,

làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. *

Chúa đă phái một người đi trước họ

là Giuse, kẻ bị bán làm tôi.

 

Chân ông phải mang xiềng khổ sở,

cổ đeo gông nặng nề, *

cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán

và ông được lời Chúa giải oan.

 

Nhà vua, vị thủ lănh các dân thời đó,

truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, *

rồi đặt ông làm tể tướng triều đ́nh,

làm chủ mọi tài sản hoàng gia.

 

Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,

dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lăo thành.

 

II.

ĐC: Chúa nhớ lại lời thiêng đă hứa,

và dẫn đưa dân Người đă chọn

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo ḥ. (H)

 

Bấy giờ Ítraen trẩy sang Aicập,

và Giacóp kiều ngụ đất Kham. *

Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,

cho họ mạnh hơn cả đối phương.

 

Người khiến chúng thay ḷng đổi dạ,

mà đâm ra thù ghét, *

dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

 

Chúa phái tôi tớ Người là Môsê,

phái Aharon, kẻ Người tuyển chọn, *

đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ

trong toàn cơi đất Kham.

 

Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,

mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người. *

Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ,

giết sạch loài tôm cá.

 

Khắp vùng ếch nhái bỗng tràn lan,

nhảy cả vào cung cấm. *

Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn

ào tới khắp nơi trên lănh thổ.

 

Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,

phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai. *

Người tàn phá đồi nho nương vả,

quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.

 

Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện

vô vàn vô số châu chấu cào cào; *

chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,

ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.

 

Người giết mọi con đầu ḷng bản xứ,

là tinh hoa của cả giống ṇi.

 

C̣n dân riêng của Người, Người đưa ra,

mang theo bạc với vàng; *

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

 

Thấy họ ra đi, dân Aicập vui mừng,

v́ họ đă làm cho chúng kinh hăi.

 

Chúa giăng mây làm màn che phủ họ

và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.

 

Họ đ̣i ăn, Người cho chim cút đến,

và cho họ no nê bánh bởi trời. *

Người xẻ đá, nước liền vọt ra

chảy thành sông giữa vùng sa mạc.

 

Ấy là v́ Chúa nhớ lại lời thiêng đă hứa

cùng Ápraham, tôi tớ của Người. *

Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đă chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo ḥ.

 

Đất ngoại bang, Người trao tặng họ,

cho thừa hưởng công khó của chư dân, *

ngơ hầu họ vâng theo thánh chỉ,

và tuân giữ luật Người.   

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Thứ Bảy

X: Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp

Đ: Chiếu chỉ luật điều cho Ítraen.

 

THỨ BẢY

Bài đọc 1 Is 21,6-12

Người lính canh loan báo ngày Baben sụp đổ

Ngôn sứ là người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa cho loài người. Lời ấy có thể là lời an ủi và cũng có thể là lời cảnh cáo. Trong bài sách dưới đây, ngôn sứ đóng vai tṛ của người lính gác. Ông canh chừng để cảnh cáo dân về mối đe doạ trệch xa đường Chúa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

6 Chúa Thượng phán với tôi thế này : "Hăy đi đặt người đứng canh, thấy ǵ th́ nó phải báo.

7 Khi thấy binh mă, kỵ binh đi từng cặp, kỵ binh cưỡi lừa, kỵ binh cưỡi lạc đà, th́ nó phải quan sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."

 

8 Người lính canh hô lớn : "Lạy Chúa Thượng, suốt ngày con đứng ở cḥi canh, đêm đêm con trực nơi vọng gác.

9 Và ḱa, con thấy binh mă đang tới, kỵ binh đi từng cặp." Người lính canh lại lên tiếng : "Baben đă sụp đổ, sụp đổ rồi ! Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."

 

10 Hỡi những kẻ bị chà đạp như lúa bị người ta đập trên sân, tôi xin báo lại cho các người điều tôi đă được nghe nói, do Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ítraen. 11 Lời sấm về Đuma. Từ Xêia, người ta gọi tôi : "Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ? Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ? "

12 Người canh gác trả lời : "Sáng đến rồi và cả đêm cũng đến ! C̣n muốn hỏi ǵ, cứ việc hỏi. Nhưng hăy trở lại đây, hăy đến đây ! "

 

Xướng đáp Kh 18,2.4.5

X Một thiên thần lên tiếng hô mạnh mẽ : Thành Babylon vĩ đại sụp đổ rồi !

* Hỡi dân Ta, hăy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó !

Đ Tội lỗi của nó đă chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đă nhớ đến các việc gjan ác của nó. *

 

Bài đọc 2

Điều chúng tôi không thấy, chúng tôi hy vọng

 

Trích khảo luận của thánh Síprianô, giám mục tử đạo, về lợi ích của đức nhẫn nại.

Chúa và Thầy chúng ta muốn cứu độ chúng ta, đă truyền cho chúng ta lệnh này là : Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Và lại có lời khác: Nếu anh em trung thành giữ lời Thầy th́ anh em thật là môn đệ Thầy ; anh em sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em.

 

Anh em thân mến, phải kiên tâm bền chí, để một khi có hy vọng đạt được sự thật và tự do, chúng ta có thể đạt tới chính sự thật và tự do, bởi v́ là Kitô hữu th́ phải có đức tin, đức cậy. Để đức tin và đức cậy sinh hoa kết quả, th́ cần phải có đức kiên nhẫn.

 

Quả thật, chúng ta không t́m vinh quang đời này nhưng là vinh quang đời sau như thánh Phaolô Tông Đồ dạy : Chúng ta được cứu độ nhờ đức cậy. Thấy được điều ḿnh trông mong, th́ không c̣n phải là trông mong nữa : v́ ai lại trông mong điều ḿnh đă thấy rồi  Nhưng nếu chúng ta trông mong điều ḿnh chưa thấy, th́ đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

 

Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết để chúng ta hoàn thành điều đă bắt đầu, và lănh được điều chúng ta hy vọng và tin tưởng khi Thiên Chúa ban ơn.

 

Trong một đoạn khác, đối với những người công chính đang nỗ lực làm tăng triển ơn thiêng, hầu thu tích cho ḿnh những kho tàng lớn lao ở trên trời, thánh Tông Đồ cũng khuyên phải kiên nhẫn. Người nói : Bao lâu c̣n thời giờ, chúng ta hăy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đ́nh đức tin. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, v́ đến mùa, chúng ta sẽ được gặt.

 

Người khuyên đừng ai v́ thiếu nhẫn nại mà nản chí trong công việc, đừng ai để cho các cơn cám dỗ chế ngự và lôi cuốn mà ngưng lại giữa đường lúc đang tiến đến thành công rực rỡ, v́ những việc đă làm trong quá khứ sẽ tiêu tan, nếu những việc đă bắt đầu mà không được hoàn tất.

 

Cuối cùng, khi nói về đức mến, thánh Tông Đồ nối kết thêm sự nhân nhượng và đức nhẫn nại. Người nói : Đức mến th́ nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không nóng giận, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Như thế, người chứng tỏ rằng đức mến có thể kiên tŕ bền bỉ, v́ biết chịu đựng tất cả.

 

Và ở chỗ khác, người nói : Hăy lấy t́nh bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hăy thiết tha duy tŕ sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Người đă minh chứng rằng không thể duy tŕ sự hiệp nhất và b́nh an, nếu anh em không khuyến khích ḿnh chịu đựng lẫn nhau và giữ mối dây hoà thuận nhờ ḷng nhẫn nại.

 

Xướng đáp x. Kb 2,3 ; Dt 10,37

X Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm ai thất vọng đâu.

* Cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ sẽ không tŕ hoăn.

Đ Chỉ ít lâu nữa, ít lâu nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7- Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 118, 145-152

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

XIX.

ĐC: Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đă kêu xin.

 

Con kêu van hết ḷng, lạy Chúa, xin đáp lại,

thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *

Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,

để con tuân giữ thánh ư Ngài.

 

Hừng đông chưa xuất hiện, con đă kêu xin,

con hằng cậy trông ở lời Chúa. *

Canh khuya chưa tàn, này mắt con đă mở,

để suy niệm lời hứa của Ngài.

 

Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi v́ Ngài nhân hậu,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *

Bọn bất lương sống xa luật Ngài

đă đến gần con mà bách hại.

 

Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,

mệnh lệnh Chúa đều là chân lư. *

Về thánh ư, từ lâu con đă hiểu:

Ngài đă thiết lập đến muôn đời.

 

Tc Xh 15, 1-4. 8-13.17-18

Dân Chúa ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua Biển Đỏ

Những người đă chiến thắng con vật, cất tiếng hát bài ca của ông Môsê, tôi trung của Thiên Chúa (Kh 15,2-3).

 

ĐC: Chúa là sức mạnh tôi

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Tôi xin hát mừng Chúa,

Đấng cao cả uy hùng:

Kỵ binh cùng chiến mă,

Người xô xuống đại dương.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Người là Chúa tôi thờ,

xin dâng lời vinh chúc,

Người là Chúa tổ tiên,

xin mừng câu tán tụng.

 

Người là trang chiến binh,

danh Người là "Đức Chúa!"

 

Xa mă Pharaô,

Người xô xuống ḷng biển,

tướng dũng với binh hùng

chết ch́m trong Biển Sậy.

 

Nộ khí Ngài, lạy Chúa,

đă khiến nước dâng lên,

sóng trùng dương dồn lại

dựng đứng như tường thành; *

giữa ḷng biển thẳm sâu,

nước bỗng đâu ngừng chảy.

 

Địch quân tự nhủ rằng:

"Ta đuổi theo bắt lấy,

chiến lợi phẩm đem chia,

mới no ḷng thoả dạ; *

ta tuốt lưỡi gươm trần,

cứ thẳng tay tiêu diệt."

 

Ngài hà hơi nổi gió,

biển vùi lấp chúng đi,

ch́m lỉm tựa như ch́

giữa nước sâu cuồn cuộn.

 

Ai trong bậc thần minh

được như Ngài, lạy Chúa? *

Ai sánh được như Ngài,

Đấng rạng ngời thánh thiện,

lập chiến công khủng khiếp,

làm nên việc diệu kỳ?

 

Tay hữu Ngài giơ lên,

đất rẽ ra nuốt chúng. *

C̣n dân đă chuộc về,

Ngài yêu thương d́u dắt,

lấy quyền lực dẫn đưa

tới đất thiêng Ngài ngự.

 

Ngài cho dân tiến vào,

định cư họ trên núi,

núi gia nghiệp của Ngài.

 

Lạy Chúa, chính nơi đây

Ngài chọn làm chỗ ở,

đây cũng là đền thánh

tự tay Ngài lập nên.

 

Chúa là vua hiển trị

đến muôn thuở muôn đời.

 

Tv 116

Ca tụng ḷng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em: dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, th́ đó là do ḷng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

ĐC: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hăy chúc tụng Người!

 

V́ t́nh Chúa thương ta thật là mănh liệt,

ḷng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

 

Lời Chúa 

 

Thứ Bảy (Is 11,1-3a)

Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Trên người này, Thần Trí Chúa sẽ ngự lại: Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và hùng dũng, Thần Trí hiểu biết và tôn sùng. Thần Trí sẽ làm cho Người đầy ḷng kính sợ Chúa.

 

Xướng đáp

XĐ: Giêrusalem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

7- Xion hỡi, đừng sợ hăi chi:

Này Chúa ngươi đă gần ngự đến.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các tuần I, III 

 

Thứ Bảy

Từ ngàn xưa Chúa Cha đă sắp chương tŕnh cứu độ dân Người. Chúng ta hăy dâng lời nguyện xin:

Lạy Chúa, xin giữ ǵn chúng con.

Chúa đă hứa ban Đức Kitô, Đấng thánh hóa mọi người, - xin làm cho Giáo Hội ngày càng nên thánh.

Xin uốn nắn ḷng người biết sẵn sàng đón nghe Lời Chúa, - và củng cố tín hữu trong cuộc đời thánh thiện.

Xin Thánh Thần Chúa giữ ǵn chúng con trong t́nh bác ái, - để trong ngày Con Chúa ngự đến, chúng con đáng được Người xót thương.

Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng con được vững ḷng bền chí, - măi đến ngày Chúa Kitô vinh hiển quang lâm.

 

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7- Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Tv 118, 33-40

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

V.

ĐC: Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.

 

Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

con nguyện đi theo măi đến cùng. *

Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết ḷng tuân giữ.

 

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

v́ con ưa thích đường lối đó. *

Xin hướng ḷng con nghiêng về thánh ư,

không ngả theo lợi lộc tiền tài.

 

Xin giữ mắt này khỏi nh́n theo những ǵ hư ảo,

và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *

Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đă hứa,

để người người kính sợ Thánh Danh.

 

Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

v́ quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao! *

Con khát khao huấn lệnh của Ngài,

v́ Ngài công chính, xin cho con được sống.

 

Tv 33

Chúa cứu độ người lành

Anh em đă nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

 

I.

ĐC: Ai t́m kiếm Chúa chẳng thiếu của ǵ.

 

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *

Linh hồn tôi hănh diện v́ Chúa,

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

Hăy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người. *

Tôi đă t́m kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

Ai nh́n lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *

Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đă nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người. *

Hăy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

 

Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

v́ ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *

Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

c̣n ai t́m kiếm Chúa chẳng thiếu của ǵ.

 

II.

ĐC: Hăy cố gắng ăn ở thuận ḥa.

 

Các con ơi, hăy đến mà nghe,

ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *

Ai là người thiết tha được sống,

ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.

 

Phải giữ mồm giữ miệng,

đừng nói lời gian ác điêu ngoa; *

hăy làm lành lánh dữ,

t́m kiếm b́nh an, ăn ở thuận hoà.

 

Chúa đối đầu với quân gian ác,

xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *

nhưng để mắt nh́n người chính trực

và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

 

Họ kêu xin, và Chúa đă nhận lời,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *

Chúa gần gũi những tấm ḷng tan vỡ,

cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

 

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,

nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *

Xương cốt họ đều được Chúa giữ ǵn,

dầu một khúc cũng không giập gẫy.

 

Quân gian ác chết v́ tội ác,

kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *

Chúa cứu mạng các người tôi tớ,

ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

 

 

Giờ Ba

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria. 

   

Lời Chúa

 

Thứ Bảy (Is 4,2)

Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hănh diện và tự hào cho những người Ítraen thoát nạn.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

 

Giờ Sáu 

 

ĐC: Thiên Thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ. 

 

Lời Chúa 

 

Thứ Bảy (Is 4,3)

Số c̣n lại ở Xion, tức là những người sống sót tại Giêrusalem, sẽ được gọi là thánh: tất cả đều có tên trong sổ bộ Giêrusalem để được sống.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7- Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Chín 

 

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa 

 

Thứ Bảy (Is 61,11)

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài. 

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.