Mùa Vọng Tuần 2

Thứ 3

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

   

Tv 36

Số phận kẻ lành người dữ

Phúc thay ai hiền ḥa, v́ họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,5).

I.

ĐC: Hăy kư thác đường đời cho Chúa,

chính Người sẽ ra tay. (H)

 

Bạn đừng nổi giận v́ quân gian ác,

chớ phân b́ với kẻ bất lương, *

v́ chúng tựa cỏ hoang mau úa

và giống như thanh thảo chóng tàn.

 

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

th́ sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. *

Hăy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại ḷng.

 

Hăy kư thác đường đời cho Chúa,

tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. *

Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa b́nh minh,

công lư bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

 

Hăy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người. *

Bạn chẳng nên nổi giận

với kẻ được thành công

hay với người xảo trá.

 

Dừng cơn phẫn nộ và chớ măi nổi xung,

đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, *

v́ bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,

c̣n người trông đợi Chúa

sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

 

Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng c̣n,

đến chỗ xưa cũng không t́m thấy hắn. *

C̣n kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp

và vui hưởng cảnh an lạc chan ḥa.

 

II.

ĐC: Hăy làm lành lánh dữ,

v́ người công chính được Chúa độ tŕ. (H)

 

Kẻ gian ác mưu hại người công chính

và hậm hực nghiến răng, *

nhưng Chúa cười nhạo nó,

v́ thấy nó đă đến ngày tàn.

 

Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ

nhằm hạ kẻ nghèo hèn

và giết người chính trực; *

nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng

và nỏ găy tan tành.

 

Ít tiền ít của mà là người công chính

hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân. *

V́ cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ găy,

c̣n người công chính được Chúa độ tŕ.

 

Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,

gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. *

Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,

ngày đói kém lại được no đầy.

 

C̣n quân gian ác sẽ phải diệt vong; *

những kẻ thù của Chúa

sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng,

tan đi thành mây khói.

 

Kẻ gian ác vay mà không trả,

người công chính thông cảm và cho không. *

Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,

kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.

 

Chúa giúp con người bước đi vững chăi,

ưa chuộng đường lối họ dơi theo. *

Dầu họ có vấp cũng không ngă gục,

bởi v́ đă có Chúa cầm tay.

 

Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,

chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,

hoặc ḍng giống phải ăn mày thiên hạ. *

Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,

ḍng giống mai sau hưởng phúc lành.

 

Hăy làm lành lánh dữ,

bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. *

Bởi v́ Chúa yêu thích điều chính trực,

chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

 

Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,

ḍng giống ác nhân rồi cũng phải tru di. *

C̣n người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,

và định cư tại đó măi muôn đời.

 

III.

ĐC: Hăy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người. (H)

 

Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan

và lưỡi họ nói lên điều chính trực. *

Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào ḷng,

bước chân đi không hề lảo đảo.

 

Kẻ gian ác ŕnh ṃ,

mưu giết người công chính. *

Nhưng Chúa không để họ

lọt vào tay ác nhân,

không để bị kết án

khi phải ra trước ṭa.

 

Hăy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người,

rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên

và ban đất hứa làm gia nghiệp; *

bạn sẽ nh́n thấy ác nhân bị diệt trừ.

 

Tôi đă thấy ác nhân ngạo ngược,

nó vươn ḿnh tựa hương bá xanh tươi. *

Nay trở lại, nó không c̣n nữa,

t́m kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.

 

Hăy xem kẻ thiện toàn, cứ nh́n người chính trực,

ai hiếu ḥa sẽ được con ḍng cháu giống. *

Quân tội lỗi đều bị diệt trừ,

ṇi ác nhân rồi cũng phải tru di.

 

C̣n chính nhân được Chúa thương cứu độ

và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. *

Chúa phù trợ và Người giải thoát,

giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,

bởi v́ họ ẩn náu bên Người.

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Thứ Ba

X: Có tiếng người hô trong hoang địa:

Hăy dọn đường cho Chúa.

Đ: Mở lối cho thẳng để Người đi.

 

THỨ BA

 

Bài đọc 1 Is 24,19-25,3

 

Ngày ấy, Đức Chúa sẽ chiến thắng

Đang khi thành phố biểu tượng cho thế giới tội lỗi bị sụp đổ, th́ những kẻ hèn yếu, khiêm tốn được cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ. Họ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn v́ Người đă nên chốn ẩn thân cho họ.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

19 Đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh, đất chuyển động rung rinh.

20 Khác chi người say rượu, đất lảo đảo ngả nghiêng, lung lay tựa túp lều. Tội của nó đè nặng trên nó, nó ngă quỵ không sao dậy nổi.

21 Ngày ấy, trên trời Đức Chúa sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc, dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.

 

22 Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu. Chúng sẽ bị giam trong ngục. Và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị.

23 Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, v́ Đức Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Xion và tại Giêrusalem ; và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.

1 Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, v́ Ngài thực hiện những kỳ công, những chương tŕnh tự ngàn xưa thật là bền vững.

 

2 Ngài đă làm cho đô thị hoá ra đống đá, cho thành tŕ kiên cố nên chốn hoang tàn. Thành tŕ của bọn kiêu căng không c̣n là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.

3 V́ thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, và thành tŕ của những dân hung hăn sẽ kính sợ Ngài.

 

Xướng đáp Is 25,1.4

X Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài.

* Ngài đă thực hiện bao kỳ công.

Đ Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo. *

 

Bài đọc 2  

Đặc tính cánh chung của Hội Thánh lữ hành

Trích Hiến chế tín lư Ánh sáng muôn dân của Công Đồng Vaticanô II về Hội Thánh.

Trong Đức Kitô Giêsu, tất cả chúng ta được kêu gọi gia nhập Hội Thánh, và trong Hội Thánh, nhờ ơn Thiên Chúa, chúng ta đạt tới sự thánh thiện. Hội Thánh chỉ hoàn tất trong vinh quang trên trời, khi đến thời phục hồi vạn vật và khi toàn thể vũ trụ cùng với loài người được tái tạo cách hoàn hảo trong Đức Kitô, v́ vũ trụ liên kết mật thiết với con người và nhờ con người mà đạt tới cùng đích của ḿnh.

 

Quả thật, khi được giương cao khỏi mặt đất, Đức Kitô đă lôi kéo mọi người lên với ḿnh ; khi trỗi dậy từ cơi chết, Người đă cử Thần Khí của ḿnh, Đấng ban sự sống đến với các môn đệ ; và nhờ Thần Khí, Người thiết lập Thân Thể của ḿnh là Hội Thánh, như bí tích phổ quát sinh ơn cứu độ. Ngự bên hữu Chúa Cha, Người vẫn không ngừng hoạt động trong thế giới để đưa mọi người đến với Hội Thánh, liên kết họ với ḿnh một cách chặt chẽ hơn. Khi lấy chính Ḿnh Máu nuôi dưỡng họ, Người cho họ tham dự vào đời sống vinh hiển của Người.

 

Cuộc phục hồi mà chúng ta đang mong đợi theo lời hứa, đă khởi sự nơi Đức Kitô, được khai triển, khi Thánh Thần được cử đến, và đang tiếp diễn trong Hội Thánh nhờ Thánh Thần. Chính trong Hội Thánh, đức tin dạy chúng ta biết được ư nghĩa của cuộc sống trần gian, đang khi chúng ta hoàn tất công tŕnh Chúa Cha đă uỷ thác cho ở đời này, với niềm hy vọng đạt được của cải đời sau, cũng như đang khi chúng ta hoạt động cho ơn cứu độ của ḿnh.

 

Như thế, thời đại cuối cùng đă đến với chúng ta. Cuộc canh tân trên thế giới đă được xác định cách dứt khoát và trong thực tế, đă khởi sự ngay ở đời này một cách nào đó. Quả thật, Hội Thánh ở trần gian này chiếu toả một sự thánh thiện đích thực, tuy chưa hoàn hảo.

 

Tuy nhiên, trong khi đợi chờ xuất hiện trời mới, đất mới, nơi công lư ngự trị, Hội Thánh lữ hành phải mang lấy khuôn mặt thế gian đang qua đi, trong các bí tích hay cơ chế thuộc về thời đại này. Hội Thánh sống giữa các thụ tạo cho đến nay vẫn đang rên siết và quằn quại như sắp sinh nở, và mong đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.

 

Xướng đáp x. Pl 3,20-21 ; Tt 2,12

X Chúng ta nóng ḷng mong đợi Đức Giêsu Kitô đến cứu chúng ta:

* Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

Đ Chúng ta hăy sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, v́ chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Thiên Chúa xuất hiện vinh quang. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

   

Tv 42

Quy hướng về đền thánh

Tôi là ánh sáng, tôi đă đến thế gian (Ga 12,46).

 

ĐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái

ánh sáng và chân lư của Ngài.

 

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,

biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa, *

xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,

sao Ngài đành xua đuổi? *

Sao con phải lang thang tiều tụy,

bị quân thù áp bức măi không thôi?

 

Xin Ngài thương sai phái

ánh sáng và chân lư của Ngài, *

để soi đường dẫn lối con đi

về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

 

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa

tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của ḷng con. *

Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,

lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

 

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,

xót xa phận ḿnh măi làm chi?

 

Hăy cậy trông Thiên Chúa

tôi c̣n tán tụng Người,

Người là Đấng Cứu Độ,

là Thiên Chúa của tôi.

 

Tc Is 38,10-14.17-20

Sắp chết th́ lo âu, nhưng được lành bệnh th́ vui mừng

Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đă chết và nay Ta có quyền trên sự chết (Kh 1,17-18).

 

ĐC: Lạy Chúa, xin cứu độ chúng con

hết mọi ngày trong suốt cuộc đời.

 

Tôi có nói: Nửa cuộc đời dang dở

mà đă phải ra đi,

bao tháng năm c̣n lại,

giam tại cửa âm ty.

 

Tôi có nói: Chẳng c̣n được thấy Chúa

ở trên cơi dương gian,

hết nh́n thấy con người

đang sống nơi trần thế.

 

Nhà tôi ở đă bị giật tung

và đem đi như lều mục tử.

 

Lạy Chúa, con như người thợ dệt

đang mải dệt đời ḿnh,

bỗng nhiên bị tay Chúa

cắt đứt ngay hàng chỉ.

 

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao ṃn sinh lực.

Tới lúc b́nh minh, con vẫn kêu gào,

như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao ṃn sinh lực.

 

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,

con rầm ŕ chẳng khác bồ câu; *

nh́n lên Chúa măi, mắt con đă hoen mờ.

 

Nhưng chính Ngài đă cứu con khỏi hố diệt vong,

vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

 

V́ ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,

và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *

Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy

vào ḷng Chúa tín trung.

 

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống

mới ca tụng Ngài như thể con nay. *

Người cha sẽ dạy cho con cái rơ

Ngài là Đấng tín trung.

 

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *

Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca

trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.

 

Tv 64

Lời tạ ơn long trọng

Xion đây, hiểu là thành tŕ thiên giới (Ôrigiênê).

 

ĐC: Lạy Thiên Chúa,

ca tụng Ngài ở Xion, thật là chính đáng.

 

Lạy Thiên Chúa,

ca tụng Ngài ở Xion, thật là chính đáng, *

điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

 

Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,

mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

thân mang đầy tội lỗi; *

bao tội ác đè bẹp chúng con,

nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

 

Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. *

Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,

lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.

 

Ngài công minh đáp lại lời chúng con

bằng những việc lạ lùng kinh hăi. *

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,

Ngài là niềm hy vọng của toàn cơi đất

và hải đảo xa vời.

 

Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chăi,

lấy uy dũng mà thắt ngang lưng. *

Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,

người muôn nước náo động xôn xao:

Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

 

Dân cư trên khắp cùng trái đất

thấy kỳ công của Ngài phải khiếp oai. *

Ngài làm vang tiếng reo cười,

cửa đông sáng sớm cửa đoài chiều hôm.

 

Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc,

cho ngập tràn phú túc giàu sang, *

suối trời trữ nước mênh mang,

dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

 

Tưới từng luống san từng mô đất,

khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm, *

bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.

 

Vùng hoang địa xanh ŕ ngọn cỏ,

cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, *

chiên cừu phủ trắng đồng xanh,

lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào.

câu ḥ tiếng hát trổi cao.

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (St 49,10)

Chi tộc Giuđa sẽ chẳng mất ngôi vua, ḍng dơi ấy sẽ không mất quyền trị nước, cho tới khi Vị Thiên Sai đến, ấy là Đấng muôn dân trông đợi.

 

Xướng đáp

XĐ: Giêrusalem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

3. Từ cội rễ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,

vinh quang Chúa sẽ phủ khắp hoàn cầu,

hết mọi người sẽ được chiêm ngưỡng

Vị Cứu Tinh của Chúa.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu tuần II

 

Thứ Ba

Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi mọi người. Nào chúng ta hoan hỷ cầu xin:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chúa ngự giữa chúng con, như nguồn ánh sáng đẩy lui bóng tối của tâm hồn, - xin làm cho chúng con đáng lănh nhận hồng ân Chúa ban tặng.

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, - để chúng con ca ngợi danh thánh Chúa không ngừng.

Xin đốt lửa yêu mến trong ḷng chúng con, để chúng con hết t́nh khao khát Chúa, - và ước mong được gắn bó cùng Chúa luôn măi.

Chúa đă mặc lấy xác phàm yếu đuối, - xin thương giúp những người bệnh tật và những kẻ hôm nay phải ĺa đời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 118, 49-56

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

VII.

ĐC: Giữa cảnh đời tha hương lữ thứ,

con lo vâng giữ huấn lệnh Chúa truyền.

 

Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,

lời ban niềm hy vọng cho con. *

Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,

đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

 

Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,

nhưng luật Ngài, con chẳng ĺa xa. *

Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,

và ḷng đầy an ủi.

 

Con nổi giận với bọn ác nhân,

v́ chúng đă bỏ quên luật Chúa. *

Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,

giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.

 

Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,

và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *

Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,

đó chính là nhiệm vụ của con.

 

Tv 52

Kẻ ngạo mạn ngu xuẩn

Mọi người đă phạm tội, và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,21).

 

ĐC: Chúa sẽ đổi vận mạng dân Người,

và ta sẽ vui mừng biết mấy!

 

Kẻ ngu si tự nhủ:

"Làm chi có Chúa Trời!"

Chúng đă ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,

chẳng có một ai làm điều thiện.

 

Từ trời cao, Thiên Chúa nh́n xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri

biết kiếm t́m Thiên Chúa.

 

Người người đă ĺa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *

chẳng có một ai làm điều thiện

dẫu một người cũng không.

 

Những kẻ làm điều ác,

kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,

kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa,

há chẳng hiểu biết ǵ?

 

Này chúng phải kinh hoàng sợ hăi,

khi chẳng có chi phải kinh hoàng, *

v́ Thiên Chúa làm tan xương nát thịt

những kẻ nào vây hăm dân ta.

 

Chúng sẽ phải thẹn thùng,

v́ Thiên Chúa đă ruồng bỏ chúng.

 

Từ Xion,

ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ítraen? *

Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,

nhà Giacóp vui mừng biết mấy,

dân Ítraen hớn hở dường bao!

 

Tv 53,3-6.8-9

Xin ơn phù giúp

Nhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Caxiôđôrô).

 

ĐC: Có Thiên Chúa phù tŕ,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

 

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,

lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *

Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

 

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn t́m hại mạng sống con. *

chúng không kể ǵ đến Thiên Chúa.

 

Nhưng này có Thiên Chúa phù tŕ,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

 

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

thật danh Ngài thiện hảo,

 

v́ Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,

và con đă dám nghênh bọn địch thù.

 

Giờ Ba 

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

    Lời Chúa

 

Thứ Ba (Gr 23,5)

Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị v́ sẽ là người khôn ngoan tài giỏi; trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Sáu

 

ĐC: Thiên Thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

   Lời Chúa

 

Thứ Ba (Gr 23,6)

Dưới thời Vua Công Chính, Giuđa sẽ được cứu thoát, Ítraen sẽ an cư lạc nghiệp. Thiên hạ sẽ kính tặng Người danh hiệu "Thiên Chúa xử sự công chính với ta".

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 

 

Giờ Chín

 

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

   Lời Chúa

 

Thứ Ba (Ed 34,15-16)

Chính Ta sẽ chăn dắt chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi t́m; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ bồi dưỡng; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thuở soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khẩn nài Đấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xatan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần. 

   

Tv 48

Của đời phù vân

Người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).

I.

ĐC: Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.

 

Hăy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,

lắng tai nào, hết thảy thế nhân, *

cả thường dân lẫn người quyền quư,

hạng phú gia với kẻ cơ bần.

 

Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,

ḷng gẫm suy câu khéo điều khôn, *

tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,

mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

 

Ngày vận hạn, cớ chi phải sợ,

lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi? *

Chúng cậy vào của cải,

lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

 

Nhưng nào có ai tự chuộc nổi ḿnh

và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? *

Mạng người dù giá cao mấy nữa,

th́ rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

 

Nào phàm nhân sống măi được sao

mà chẳng phải đến ngày tận số? *

Ḱa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,

kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,

bỏ lại tài sản ḿnh cho người khác.

 

Tuy họ lấy tên ḿnh

mà đặt cho miền này xứ nọ, *

nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,

nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

 

Dù sống trong danh vọng,

con người cũng không thể trường tồn; *

thật nó chẳng khác chi

con vật một ngày kia phải chết.

 

II.

ĐC: Anh em hăy tích trữ kho tàng ở trên trời.

 

Phường tự măn tự kiêu,

số phận là thế đó,

bọn ỷ tài khéo nói,

hậu vận chính là đây.

 

Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,

chính tử thần canh giữ chăn nuôi, *

chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,

sẽ tiêu tan cả đến h́nh hài,

chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

 

Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,

gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

 

Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,

hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, *

v́ khi chết, nó đâu mang được cả,

kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

 

Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:

"Ḿnh làm nên, thiên hạ tán dương ḿnh!" *

Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,

chẳng bao giờ c̣n được thấy ánh dương!

 

Dù sống trong danh vọng,

con người cũng không hiểu biết ǵ; *

thật nó chẳng khác chi,

con vật một ngày kia phải chết.

 

Tc Kh 4,11; 5,9.10.12

Những người được Chúa cứu chuộc

dâng lời ca ngợi Chúa

 

ĐC: Con Chiên đă bị giết

đáng lănh nhận danh dự và vinh quang.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lănh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

v́ Ngài đă dựng nên muôn vật, *

và do ư Ngài muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Kitô,

Ngài xứng đáng lănh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

v́ Ngài đă bị giết

và đă lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đă bị giết

nay xứng đáng lănh nhận

phú quư và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (x 1Cr 1,7b-9)

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đă kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X: Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

3. Hăy t́m Chúa lúc Người c̣n cho gặp,

kêu cầu đi khi Người đang ở gần. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Tuần II

 

Thứ Ba

Đức Kitô là Đấng cứu độ chúng ta, sẽ ngự đến cho ta được chiêm ngưỡng trong ngày sau hết. Giờ đây ta hăy cùng hoan hỷ kêu cầu Người:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con tôn thờ, đă giáng sinh làm người để giải thoát chúng con khỏi ách nặng nề đạo cũ, - xin hoàn tất những công tŕnh yêu thương Chúa làm cho chúng con.

Chúa đă chấp nhận thân phận làm người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, - xin cũng cho chúng con tham dự vào thiên tính của Chúa.

Xin Chúa thương hiện diện để thỏa ḷng mong ước của chúng con, - và đốt ḷng chúng con cháy lửa yêu mến Chúa măi măi.

Dưới thế này, chúng con vẫn một ḷng tin tưởng Chúa, - xin cũng cho chúng con được hưởng phúc trên trời.

Xin tuôn đổ t́nh thương như sương sa dịu mát, - trên hết thảy những ai đă ly trần.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...