Mùa Vọng Tuần 2

Thứ 4

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giê-su,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần

 

Tv 38

Lời van xin của người đau yếu

Muôn loài đă phải lâm vào cảnh hư ảo... V́ Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên vẫn c̣n mối hy vọng (Rm 8,20).

 I.

ĐC: Chính chúng ta cũng rên siết trong ḷng

mà đợi ngày Thiên Chúa

cứu chuộc cả thân xác chúng ta.

 

Tôi đă nói: "Ḿnh phải giữ ǵn trong nếp sống,

để khi ăn nói khỏi lỗi lầm; *

tôi quyết sẽ ngậm tăm,

bao lâu người gian ác c̣n đối mặt."

 

Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,

mà không ích lợi ǵ, *

nên cơn đau lại càng nhức nhối.

 

Nghe trong ḿnh nung nấu tự tâm can,

càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy, *

miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:

 

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:

đời sống con chung cục thế nào,

ngày tháng con đếm được mấy mươi, *

để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

 

Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,

kiếp sống này, Chúa kể bằng không.

 

Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,

thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. *

Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,

ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, con khóc lóc

xin Ngài lắng tai nghe.

 

Giờ đây con biết đợi trông ǵ, lạy Chúa,

hy vọng của con đặt ở nơi Ngài, *

xin giải thoát khỏi ṿng tội lỗi,

đừng để kẻ ngu đần thóa mạ con.

 

Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,

v́ chính Chúa đă làm như vậy. *

Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,

tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.

 

Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,

điều họ tha thiết,

Ngài làm tiêu tan như mối đục, *

thật con người chỉ như hơi thở.

 

Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu,

tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.

 

Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, *

v́ con là thân khách trọ nhà Ngài,

phận lữ hành như hết thảy cha ông.

 

Xin ngoảnh mặt đi cho ḷng con thanh thỏa,

trước lúc thân này phải ra đi

và không c̣n nữa.

 

Tv 51

Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

Ai tự hào th́ hăy tự hào v́ Chúa (1Cr 1,31).

 

ĐC: Tôi tin cậy vào t́nh thương Thiên Chúa,

măi măi đến muôn đời. (H)

 

Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác,

suốt ngày ngươi tính kế hại người! *

Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,

lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

 

Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành,

chuộng điều gian dối hơn sự thật. *

Ngươi thích nói toàn lời độc ác,

ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

 

Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,

lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều, *

và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

 

Nh́n thấy vậy, chính nhân sợ hăi,

nhạo cười rằng: nó đích thị là người

chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, *

nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của

và khoe khoang mưu độc của ḿnh.

 

C̣n phần tôi,

khác ǵ cây ôliu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa, *

tôi tin cậy vào t́nh thương Thiên Chúa

măi măi đến muôn đời.

 

Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn măi

v́ Ngài đă ra tay. *

Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,

con trông đợi danh Ngài,

v́ danh Ngài thiện hảo.

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau: 

 

Thứ Tư

X: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con.

Đ: Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

THỨ TƯ

 

Bài đọc 1 Is 25,6 - 26,6

 

Thiên Chúa mở tiệc. Những người được Chúa cứu chuộc dâng lời ca ngợi Chúa

Như chính Đức Giêsu sẽ loan báo sau này, ngôn sứ Isaia không ngần ngại mô tả hạnh phúc dành cho những người được Thiên Chúa cứu chuộc. Hạnh phúc ấy thể hiện qua bữa tiệc vĩnh cửu. Bữa tiệc này mở ra dành riêng cho những người hèn mọn. Như các thánh vịnh cho chúng ta biết, thức ăn đích thực của họ là ư muốn của Thiên Chúa.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

6 Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đăi muôn dân một bữa tiệc : tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.

8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô ḍng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cơi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.

9 Ngày ấy, người ta sẽ nói : "Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đă được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."

10 Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này. C̣n Môáp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát trong hố phân.

11 Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi ; nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó, mặc dù tay nó cố vẫy vùng.

12 Tường thành cao vững của ngươi, Người đă phá nhào, đă triệt hạ, phá cho b́nh địa, chỉ c̣n là bụi đất.

1 Ngày ấy, trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này : Chúng ta có thành tŕ vững chắc : Chúa đă đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.

2 Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

3 Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, v́ họ tin vào Ngài.

4 Đến muôn đời, hăy tin vào Đức Chúa : chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,

5 v́ Người đă lật nhào dân sống ở núi cao, thành tŕ kiên cố, Người đă triệt hạ, triệt hạ cho b́nh địa chỉ c̣n là bụi đất.

6 Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

 

Xướng đáp Kh 21,3 ; Is 25,8

X Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to : Đây là nơi Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở cùng họ.

* Họ sẽ là dân của Người, c̣n chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ.

Đ Đức Chúa là Chúa thượng sẽ vĩnh viễn tiêu diệt thần chết, sẽ lau khô ḍng lệ trên khuôn mặt mọi người. *

 

Bài đọc 2

 

Những ǵ Thiên Chúa hứa đều được truyền lại cho chúng ta qua người Con

 

Trích bài diễn giải Thánh Vịnh của thánh Âutinh, giám mục.

Thiên Chúa đă ấn định một thời gian để đưa ra các lời hứa và một thời gian để hoàn thành các điều Người đă hứa.

 

Thời Thiên Chúa hứa là thời các ngôn sứ cho đến ông Gioan Tẩy Giả. C̣n từ ông Gioan Tẩy Giả cho đến tận thế là thời để hoàn thành các điều đă hứa.

 

Thiên Chúa thành tín, đă tự nhận làm con nợ chúng ta, không phải v́ đă nhận được của chúng ta một cái ǵ, nhưng v́ đă hứa ban cho chúng ta biết bao điều cao cả. Hứa không chưa đủ, Người c̣n muốn dùng văn tự buộc ḿnh phải giữ, giống như làm khế ước với chúng ta về các lời hứa của Người. Như vậy, khi Người bắt đầu thực hiện các điều đă hứa, chúng ta cứ nh́n vào bản văn ghi các lời hứa mà theo dơi thứ tự các điều cần được giải quyết. Như thế, thời tuyên sấm, như chúng tôi thường nói, là thời báo trước các lời đă hứa.

 

Thiên Chúa đă hứa cho chúng ta ơn cứu độ vĩnh cửu và đời sống hạnh phúc vô tận với các thiên thần. Người đă hứa cho chúng ta một sản nghiệp không hề bị hư hao, và vinh quang muôn đời. Người hứa cho chúng ta được hưởng kiến Thánh Nhan dịu hiền, được ở trong đền thánh của Người trên thiên quốc và sau khi sống lại từ cơi chết, chúng ta không c̣n phải sợ chết nữa. Đó là điều Người đă hứa như cùng đích, và chúng ta phải quy hướng tất cả về cùng đích ấy, và khi đă đạt tới đó rồi, th́ chẳng c̣n t́m kiếm, cũng không c̣n đ̣i hỏi ǵ thêm nữa. Nhưng theo thứ tự nào để đạt được mục đích cuối cùng này, th́ Người đă bày tỏ cho chúng ta qua các lời hứa và lời tiên báo.

 

Thật vậy, Thiên Chúa đă hứa cho loài người được tham dự thần tính, cho loài phải chết được ơn bất tử, cho tội nhân được ơn công chính, cho người hèn mọn được hiển vinh.

 

Tuy nhiên, thưa anh em, điều Thiên Chúa đă hứa xem ra không thể tin được đối với loài người, nghĩa là từ thân phận phải chết, hèn hạ, hư hoại, yếu đuối, tro bụi, loài người sẽ được ngang hàng với các thiên thần của Thiên Chúa. Chính v́ thế, không những Người đă làm văn tự với loài người, cho họ tin, mà c̣n đặt một vị trung gian phù hợp với ḷng tin của họ. Vị trung gian ấy không phải là một ông hoàng, một thiên thần, hay một tổng lănh thiên thần nào, nhưng là chính Con Một. Nhờ chính Con của Người, Người sẽ chỉ cho thấy qua con đường nào Người dẫn đưa chúng ta đến cùng đích đă hứa.

 

Khi đặt Con ḿnh làm người chỉ đường, Thiên Chúa chưa lấy thế làm đủ, mà c̣n đặt chính người Con ấy làm đường đi, để hướng dẫn bạn và trở thành đường cho bạn đi.

 

V́ thế, khi đến với loài người, Con Một Thiên Chúa cũng nhận lấy bản tính loài người. Nhờ vậy, Con Thiên Chúa trở nên một phàm nhân ; Người chịu chết, rồi sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha và hoàn thành giữa muôn dân những điều Người đă hứa. Sau khi hoàn thành giữa muôn dân những điều Người đă hứa, Người c̣n chu toàn điều này nữa là : sẽ đến và đ̣i điều đă yêu cầu, tách biệt những kẻ phải chịu án thịnh nộ ra khỏi những người được hưởng ḷng thương xót, giáng xuống kẻ tội lỗi điều Người đă đe doạ và tặng cho kẻ công chính điều Người đă hứa.

 

Vậy đó là những điều sẽ phải xảy ra. Những điều này cần được công bố, loan báo và nhấn mạnh, để khi bất ngờ xảy ra th́ không làm cho người ta sợ, mà trái lại làm cho người ta tin tưởng cậy trông.

 

Xướng đáp x. Mk 7,19 ; Cv 10,43

X Đức Chúa sẽ lại thương xót chúng ta.

* Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân ; mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.

Đ Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng : phàm ai tin vào Người th́ sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Ki-tô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

   

Tv 76

Hồi tưởng những kỳ công của Chúa

Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp (2Cr 4,8).

 

ĐC: Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,

có thần nào cao cả như Thiên Chúa?

 

Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,

lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.

 

Ngày khốn quẫn, tôi t́m kiếm Chúa,

tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, *

hồn tôi nào có thiết lời an ủi!

 

Tưởng nhớ Chúa, tôi thở vắn than dài,

suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao. *

Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt,

ḷng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.

 

Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ

tâm hồn ấp ủ những năm xưa, *

suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,

và suy gẫm, trí ḷng con tự hỏi:

 

Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,

chẳng bao giờ c̣n dủ ḷng thương đoái? *

T́nh yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn

và thánh ngôn chấm dứt đời đời?

 

Hay Thiên Chúa đă quên thương xót,

v́ giận hờn mà khép kín từ tâm? *

Tôi tự bảo: điều làm tôi đau đớn

là Đấng Tối Cao chẳng c̣n ra tay nữa.

 

Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,

tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. *

Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại,

sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.

 

Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,

có thần nào cao cả như Thiên Chúa?

 

Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,

biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. *

Tay Chúa đă cứu chuộc dân Ngài

là giống ṇi Giacóp và Giuse.

 

Nước đă thấy Ngài, lạy Thiên Chúa

thấy Ngài, nước rùng ḿnh khiếp sợ, *

cả vực sâu cũng run rẩy kinh hoàng.

 

Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng,

ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.

 

Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội,

ánh chớp chói ḷa soi sáng thế gian, *

khắp địa cầu lung lay rung chuyển.

 

Đường của Chúa băng qua biển rộng,

lối của Ngài rẽ nước mênh mông,

mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.

 

Chúa dùng bàn tay của Môsê và Aharon

mà lănh đạo dân riêng của Chúa,

như dẫn dắt đoàn chiên.

 

Tc 1Sm 2,1-10

Người khiêm nhường hỷ hoan v́ Chúa

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng (Lc 1,5253).

 

ĐC: Tâm hồn con hỷ hoan v́ Chúa,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

 

Tâm hồn con hỷ hoan v́ Chúa,

nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. *

Con mở miệng nhạo báng quân thù:

vâng, con vui sướng v́ được Ngài cứu độ.

 

Chẳng có Đấng Thánh nào như Chúa,

chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, *

chẳng ai vững mạnh bằng Thiên Chúa chúng con.

 

Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,

miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, *

v́ Chúa là Thiên Chúa quán thông,

mọi hành vi, chính Người xét xử.

 

Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,

kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.

 

Người no phải làm mướn kiếm ăn,

c̣n kẻ đói được an nhàn thư thái. *

Người hiếm hoi th́ sinh năm đẻ bảy,

mẹ nhiều con lại ủ rủ héo tàn.

 

Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử,

đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. *

Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có,

Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

 

V́ nền móng địa cầu là của Chúa,

Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

 

Chúa ǵn giữ bước chân người trung hiếu,

c̣n ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, *

v́ con người đâu phải mạnh mà thắng.

 

Kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan,

từ trời cao, Người cho sấm sét giáng trên đầu.

 

Chúa xét xử khắp cùng cơi đất,

ban quyền năng cho đức vua Người chọn, *

nêu uy thế đấng Người đă xức dầu tấn phong.

 

Tv 96

Chúa vinh quang khi xét xử

Thánh vịnh này có ư nói về việc Chúa cứu độ thế gian và muôn dân tin vào Người (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên.

 

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hăy nhảy mừng lên. *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến thánh nhan

vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhă thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang v́ những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Được biết thế, Xion tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giuđa hớn hở nhảy mừng

v́ những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi v́ Ngài, muôn lạy Chúa

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hăy ghét điều gian ác, *

Người giữ ǵn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ ḷng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hăy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

Lời Chúa 

Thứ Tư (Is 7,14b-15)

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, đặt tên là Em-ma-nu-en, Hài Nhi sẽ ăn đồ sữa và mật ong, cho đến tuổi biết phân biệt hay dở mà chọn lựa tốt xấu.

 

 

Xướng đáp

XĐ: Giê-ru-sa-lem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

4. Vị sẽ đến sau tôi th́ cao trọng hơn tôi,

ngay cởi dép cho Người, tôi cũng c̣n chưa đáng.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu tuần II

 

Thứ Tư

V́ yêu thương loài người, Đức Giê-su Ki-tô đă chẳng quản viếng thăm ta. Nào ta hân hoan nhắc lại lời nguyện cầu:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Chúa khước từ vinh hiển nơi Chúa Cha mà mặc lấy xác phàm hèn mọn, - xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, là căn cớ làm cho loài người phải hư vong.

Một mai Chúa trở lại trần gian, các bậc thánh sẽ làm hiển danh Chúa, - giờ đây ước ǵ chúng con cũng được thấy Chúa luôn tỏ ḷng từ bi khoan hậu với tội nhân.

Lạy Chúa Ki-tô, chúng con hănh diện v́ được ca ngợi Chúa, - xin Chúa thương thăm viếng và ban ơn cứu độ chúng con.

Chúa đă ban đức tin mà hướng dẫn chúng con vào ánh sáng, - xin tuôn đổ ơn thánh hóa đầy tràn để chúng con làm đẹp ư Chúa luôn măi.

 

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Tv 118, 57-64

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3). 

VIII.

ĐC: Con xét lại đường lối con đi

và quay gót trở về cùng thánh ư.

 

Lạy Chúa, con đă nói:

phần của con là tuân giữ lời Ngài. *

Con hết ḷng xin Chúa bao dung,

xót phận con như lời Ngài đă hứa.

 

Con xét lại đường lối con đi,

và quay gót trở về cùng thánh ư. *

Con mau lẹ chứ không tŕ hoăn

tuân theo mệnh lệnh Ngài.

 

Con bị lưới ác nhân vây bủa,

nhưng luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,

v́ quyết định của Ngài thật công minh.

 

Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa

và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài. *

Lạy Chúa, trái đất tràn đầy t́nh thương Chúa

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 

Tv 54

Than phiền v́ bạn bất trung

Đức Giêsu cảm thấy hăi hùng xao xuyến (Mc 14,33).

 

I.

ĐC: Bao run sợ nhập cả vào người con, lạy Chúa

xin để ư đến con và thương đáp lại.

 

Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,

con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ, *

xin để ư đến con và thương đáp lại.

 

Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm, *

ḷng xao xuyến bởi thù địch thét gào,

bởi ác nhân hà hiếp.

 

Trên thân này, chúng gieo tai giáng họa,

nộ khí hầm hầm, xông đến hại con.

 

Nghe trong ḿnh tim đau thắt lại,

bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. *

Bao run sợ nhập cả vào người,

cơn kinh hăi tư bề phủ lấp.

 

Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ câu

để bay bổng t́m nơi an nghỉ! *

Tôi sẽ lánh đi măi tận chốn xa vời,

vào ở trong sa mạc.

 

"Tôi sẽ vội t́m nơi ẩn trú,

tránh khỏi cơn giông tố băo bùng." *

Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn

và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng;

 

v́ trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng

rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. *

Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,

nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

 

II.

ĐC: Tôi kêu khấn Chúa Trời,

Chúa sẽ thương cứu độ.

 

Giả như tên địch thù phỉ báng

th́ tôi cũng cam ḷng, *

hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt,

tôi có thể lánh đi.

 

Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,

chỗ thân t́nh tâm phúc với tôi, *

đă cùng tôi chia ngọt sẻ bùi

trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

 

Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời,

Chúa sẽ thương cứu độ. *

Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ,

Người sẽ nghe tiếng tôi.

 

Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn

khỏi bọn người xông đánh,

v́ nhiều kẻ chống tôi.

 

Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,

sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng, *

v́ chúng không cải quá tự tân,

cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời.

 

Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,

lại lỗi ước quên thề; *

miệng nói năng ngọt xớt,

ḷng chỉ muốn chiến tranh,

lời trơn tru hơn mỡ

mà bén nhọn như gươm.

 

Hăy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa,

Người sẽ đỡ đần cho, *

chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

 

Lạy Thiên Chúa,

chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.

 

Phường khát máu và chuyên nghề lường gạt

chẳng có sống được nửa đời đâu! *

Phần con đây, con tin tưởng nơi Ngài.

 

 

Giờ Ba

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

   

Lời Chúa 

Thứ Tư (Is 2,11)

Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nh́n xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục; trong ngày đó, chỉ một ḿnh Đức Chúa được suy tôn. 

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

Giờ Sáu 

 

ĐC: Thiên Thần Gáp-ri-en nói cùng Đức Ma-ri-a rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

   

Lời Chúa 

Thứ Tư (Is 12,2)

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không c̣n sợ hăi, bởi v́ Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. 

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

4. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 

Giờ Chín 

 

ĐC: Đức Ma-ri-a nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

   

Lời Chúa 

 

Thứ Tư (Đn 9,19)

Lạy Chúa, xin khấng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái thương! V́ danh Ngài, xin ra tay và đừng tŕ hoăn, lạy Thiên Chúa của con, bởi v́ thành và dân của Ngài đă được thánh hiến cho Ngài. 

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

4. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thuở soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khấn nài Đấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xa-tan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 61

An b́nh trong tay Chúa

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được đầy tràn hoan lạc và b́nh an trong đức tin (Rm 15,13).

 

ĐC: Chúng ta hăy trông chờ

ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi,

ngày Cứu Chúa của ta vinh hiển quang lâm.

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

 

Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, *

duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

 

Tới bao giờ các ngươi c̣n xúm lại

để xông vào quật ngă một người? *

Hắn đă như bức tường xiêu đổ,

như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.

 

Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,

chúng thỏa ḷng v́ đă nói dối nói gian. *

Miệng th́ chúc phúc cầu an,

mà ḷng nguyền rủa chứa chan những lời.

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

này hồn tôi hăy nghỉ ngơi yên hàn.

 

V́ hy vọng của tôi bởi Người mà đến, *

duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

 

Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, *

Người là núi đá vững vàng,

ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

 

Hỡi dân ta, hăy tin tưởng vào Người luôn măi,

trước mặt Người, hăy thổ lộ tâm can: *

Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

 

Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,

người quyền quư đều ví tựa ảo huyền, *

đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.

 

Đừng tin tưởng ở tṛ áp bức nữa,

chớ hoài công cậy ngón bóc lột người! *

Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,

ḷng chẳng nên gắn bó làm chi.

 

Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,

con nghe được hai điều, *

rằng Ngài nắm quyền uy

và giàu ḷng nhân hậu;

rằng Ngài theo tội phúc

mà thưởng phạt mỗi người.

 

Tv 66

Muôn dân nước hăy xưng tụng Chúa

Anh em hăy biết rằng: Ơn cứu độ của Thiên Chúa đă được gửi đến cho dân ngoại (Cv 28,28).

 

ĐC: Nguyện Chúa Trời chúc phúc

và tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.

 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, *

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

 

Ước ǵ muôn nước reo ḥ mừng rỡ,

v́ Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực

và lănh đạo muôn dân trên mặt đất này.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

 

Đất đă sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đă ban phúc lộc. *

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta

ước chi toàn cơi đất kính sợ Người!

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

ĐC: Muôn vật được tạo thành

trong Thánh Tử chí ái,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

   

Lời Chúa 

Thứ Tư (1Cr 4,5)

Xin anh em đừng vội xét xử điều ǵ trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những ǵ ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ư định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. 

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X: Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

4. Từ Xi-on, thánh luật ban xuống,

từ Giê-ru-sa-lem, lời Chúa phán truyền.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Tuần II 

Thứ Tư

Chúng ta hăy khiêm tốn khẩn cầu Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc loài người khỏi ṿng tội lỗi, và chúng ta hăy tin tưởng kêu xin rằng:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Lạy Chúa, xin quy tụ các dân trên toàn cơi địa cầu, - và củng cố giao ước muôn đời Chúa đă từng kư kết với họ.

Lạy Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, Chúa đă đến xóa bỏ tội trần gian, - xin thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội t́nh.

Chúa đă đến trần gian mà cứu chuộc những ǵ hư hỏng, - th́ khi trở lại, xin cũng đừng trị tội những kẻ Chúa đă thương cứu chuộc xưa kia.

Chúa là Đấng chúng con tin tưởng, - xin cho chúng con được chung hưởng niềm vui muôn đời trong ngày Chúa quang lâm.

Ngày Chúa đến xét xử kẻ sống và kẻ chết, - xin thương nhận anh chị em chúng con đă qua đời vào hàng chư thánh hiển vinh.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.