Mùa Vọng Tuần 2

Thứ 7

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 105

Chúa nhân từ, dân Người bất chính

Những sự việc này được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời gian sau hết này (1Cr 10,11).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. (H)

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa,

sẽ công bố mọi câu tán tụng Người? *

Hạnh phúc thay người giữ đức công minh

và hằng thực thi điều chính trực!

 

Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con

bởi ḷng thương dân Ngài, *

xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Xin cho con được thấy tỏ tường,

phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, *

để chúng con được vui niềm vui dân Chúa

và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

 

Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đă phạm tội,

đă ở bất công, làm điều gian ác.

 

Xưa bên Aicập, tổ tiên chúng con

đă không hiểu những kỳ công của Chúa, *

đă chẳng nhớ ân huệ vô vàn,

và phản loạn ở nơi Biển Đỏ.

 

Nhưng v́ Thánh Danh, Người thương cứu họ,

để biểu dương uy vũ của Người.

 

Người ngăm đe Biển Đỏ, Biển liền cạn khô; *

đưa họ đi qua ḷng vực thẳm,

khác nào đi giữa chốn hoang vu.

 

Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét,

giải thoát họ khỏi tay địch thù:

 

Nước d́m quân đối nghịch,

không một kẻ thoát thân. *

Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,

và hát lên bài tán tụng Người.

 

Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,

chẳng đợi lệnh Người ban. *

Trong sa mạc, ḷng buông theo dục vọng,

chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.

 

Chúa liền ban điều họ đă xin,

cho dư đầy đến độ chán ngấy.

 

Trong doanh trại, họ ganh với Môsê

và Aharon, người được Chúa thánh hiến. *

Đất bỗng rẽ ra nuốt sống Đathan,

chôn vùi bọn Aviram cả lũ.

 

Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy,

ngọn hoả hào thiêu rụi phường gian ác.

 

II.

ĐC: Hăy coi chừng

kẻo ngươi quên lăng giao ước Chúa

là Thượng Đế ngươi thờ.

 

Tại Khôrép, họ đúc một con bê,

rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. *

Họ đổi Chúa vinh quang

lấy h́nh ḅ ăn cỏ.

 

Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh

từng làm việc lớn lao bên miền Aicập, *

việc diệu kỳ trong cơi đất Kham,

việc khiếp kinh giữa ḷng Biển Đỏ.

 

Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,

nếu người Chúa chọn là Môsê

chẳng đem thân cản lối

ở ngay trước mặt Người, *

hầu ngăn cơn thịnh nộ

kẻo Chúa diệt trừ dân.

 

Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,

chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, *

trong lều trại, lẩm bẩm kêu ca,

chẳng thèm nghe tiếng Chúa.

 

Người giơ tay trên họ mà thề

sẽ làm họ gục ngă trong miền sa mạc, *

bắt giống ṇi tản mác giữa chư dân,

phân tán họ đi nhiều miền khác.

 

Họ suy phục thần Baan Phêo,

và ăn của lễ cúng dâng người chết, *

trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch,

khiến tai ương ập xuống trên đầu.

 

Pinkhát liền đứng ra phân xử,

tai họa bỗng dứt ngay. *

Thế nên từ đời nọ đến đời kia,

đến thiên thu vạn đại,

việc ông làm được coi là công chính.

 

Bên ḍng nước Mêriba, họ trêu giận Người,

khiến Môsê v́ họ mà chuốc họa vào thân, *

bởi họ làm ông trí ḷng bực bội,

mở miệng ra ông đă lỡ lời.

 

III.

ĐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước. (H)

 

Họ đă không diệt trừ những dân

mà Chúa đă chỉ định, *

họ sống chung lộn giữa chư dân,

học đ̣i những hành vi của chúng.

 

Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:

đó chính là cạm bẫy họ sa chân. *

Họ giết con ḿnh cả trai lẫn gái

mà hiến quỷ tế thần.

 

Họ đổ máu vô tội,

máu con trai con gái của ḿnh,

dâng tiến thần Canaan làm tế phẩm, *

và v́ máu này, đất đă ra ô uế.

 

Họ đă thành dơ bẩn v́ những hành vi đó,

phản bội t́nh yêu Chúa bằng những việc họ làm.

 

Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, *

Người tởm kinh gia nghiệp của ḿnh,

phó mặc họ vào tay đám chư dân.

 

Kẻ thù thống trị họ,

và địch quân áp bức, *

dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.

 

Đă bao lần Chúa thương giải cứu,

nhưng họ vẫn cố t́nh phản nghịch,

đắm ch́m trong tội ác của ḿnh. *

Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,

nghe thấy lời cầu cứu van xin.

 

Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,

mở lượng hải hà, Người chạnh ḷng thương, *

và khiến những ai bắt họ đi đày

cũng động ḷng trắc ẩn.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước, *

để chúng con cảm tạ Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen

từ muôn thủa cho đến muôn đời. *

Toàn dân hăy hô lớn:

Amen! Amen!

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Thứ Bảy

X: Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp

Đ: Chiếu chỉ luật điều cho Ítraen.

 

THỨ BẢY 

Bài đọc 1 Is 29,1-8

Thiên Chúa xét xử Giêrusalem

Thành Thánh bị quân thù vây hăm, nhưng sẽ được Thiên Chúa viếng thăm và giải thoát. Một thế kỷ sau, Thiên Chúa lại để cho thành bị một kẻ thù khác tàn phá. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngôn sứ cũng nh́n thấy bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào các sự kiện quan trọng. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Khốn cho ngươi, Ariên, Ariên, thành đă từng bị vua Đavít vây hăm ! Năm này qua năm khác, cứ tổ chức chu kỳ lễ lạt.

2 Ta sẽ siết chặt Ariên, nó sẽ phải than thân trách phận. Đối với Ta, nó sẽ đúng là Ariên.

 

3 Ta sẽ bao vây ngươi tứ phía, sẽ đắp luỹ chung quanh ngươi, sẽ dựng công sự đánh ngươi.

4 Ngươi sẽ bị hạ xuống ; từ ḷng đất, ngươi sẽ cất tiếng lên ; từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt ; từ ḷng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên tựa như tiếng vong hồn : lời ngươi sẽ th́ thào từ cát bụi.

 

5 Bọn ngoại bang từng lũ sẽ như những hạt bụi li ti, quân cường bạo từng đoàn sẽ bay đi như trấu. Trong khoảnh khắc, th́nh ĺnh,

6 Đức Chúa các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi giữa tiếng sấm rền vang, tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời, trong gió gào, băo táp, lửa thiêu.

 

7 Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh Ariên, mọi kẻ đang tiến đánh, công hăm và siết chặt thành sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.

8 Như người đói mơ thấy ḿnh đang ăn, khi tỉnh dậy thấy dạ dày trống rỗng ; hoặc như một người khát nằm mơ thấy ḿnh đang uống, khi tỉnh dậy thấy ḿnh mệt lử, họng khát khô ; đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh núi Xion cũng sẽ y như vậy.

 

Xướng đáp Is 54.4 ; 29,7

X Đừng sợ chi, Giêrusalem hỡi, ngươi sẽ không phải xấu hổ thẹn thùng.

* Khi Đức Chúa các đạo binh ngự đến viếng thăm ngươi.

Đ Bấy giờ đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh ngươi sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.*

 

Bài đọc 2

 

Đức Maria và Hội Thánh

Trích bài giảng của chân phúc Ixaác, viện phụ đan viện Sao Mai.

Con Thiên Chúa đă trở nên Trưởng Tử giữa muôn vàn anh em ; v́ là Con duy nhất xét theo bản tính, nên Người đă lấy ân sủng mà liên kết nhiều anh em với ḿnh để họ nên một với Người. Quả thật, những ai đón tiếp Người, Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

 

Vậy khi đă trở nên con của loài người, Người làm cho nhiều người trở nên con của Thiên Chúa. Người đă liên kết nhiều người với ḿnh để nhờ t́nh yêu và quyền năng của Người mà tất cả nên một. Loài người, khi sinh ra theo tính tự nhiên, th́ đông vô số kể, nhưng khi được tái sinh làm con Thiên Chúa, th́ cùng với Đức Kitô, họ chỉ là một.

 

Quả thật, chỉ có một Đức Kitô duy nhất, toàn diện gồm cả đầu và thân thể. Người là Con duy nhất của Thiên Chúa duy nhất ở trên trời, và là con của bà mẹ duy nhất dưới trần gian. Như thế, có nhiều người con, mà cũng có thể nói : chỉ có một người con duy nhất. Đầu và thân thể là một người con hay nhiều người con, cũng vậy, Đức Maria và Hội Thánh là một người mẹ hay nhiều người mẹ, một trinh nữ hay nhiều trinh nữ.

 

Cả hai đều là mẹ và cả hai đều là trinh nữ. Cả hai đều thụ thai do quyền năng Thánh Thần chứ không phải do xác thịt. Cả hai đều sinh con cho Thiên Chúa Cha mà không mắc tội. Một người mẹ sinh ra Đấng là Đầu của thân thể mà không mắc tội nào ; c̣n người mẹ kia sinh ra thân thể cho Đầu, nhờ ơn tha thứ mọi tội lỗi. Cả hai đều là mẹ Đức Kitô, nhưng trong hai người mẹ đó, không người nào sinh ra Đức Kitô toàn diện, mà lại không có người kia.

 

V́ vậy, trong Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng, đều nói chung về trinh mẫu là Hội Thánh cách phổ quát, th́ cũng áp dụng riêng cho Trinh Nữ Maria ; điều nói riêng về Trinh Mẫu Maria, th́ cũng hiểu chung về Trinh Mẫu là Hội Thánh ; nhưng khi một bản văn nói đến người mẹ này hay người mẹ kia, th́ có thể hiểu về cả hai, mà không cần phân biệt, cũng chẳng sợ lẫn lộn.

 

Hơn nữa, mỗi tâm hồn tín hữu tuỳ theo cách sống riêng của ḿnh mà được hiểu là bạn trăm năm của Ngôi Lời Thiên Chúa, là mẹ Đức Kitô, là con, là chị em, là trinh nữ, và mẹ sinh con. Vậy nói chung th́ phải hiểu về Hội Thánh, nói theo kiểu đặc biệt th́ phải hiểu về Đức Maria, c̣n nói riêng phải hiểu về tâm hồn mỗi tín hữu. Sở dĩ nói được như vậy là nhờ chính Đấng Khôn Ngoan của Thiên Chúa, tức Ngôi Lời của Chúa Cha.

 

V́ thế, có lời Kinh Thánh như sau : Tôi sẽ cư ngụ trong phần riêng của Đức Chúa. Quả thật, phần riêng của Đức Chúa, nói chung là Hội Thánh, nói theo kiểu đặc biệt là Đức Maria, c̣n nói riêng là tâm hồn mỗi tín hữu. Đức Kitô ở trong cung ḷng Đức Maria chín tháng, trong cung điện đức tin của Hội Thánh đến tận thế, c̣n trong tâm hồn tín hữu đầy hiểu biết và yêu mến đến muôn đời.

 

Xướng đáp Lv 26,11-12 ; 2Cr 6,16

X Ta sẽ đặt nhà tạm của Ta giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét các ngươi.

* Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, c̣n các ngươi sẽ là dân của Ta.

Đ Chính anh em là đền thờ Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

  

Tv 91

Ca tụng Chúa Hoá Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đă thực hiện (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Lạy Chúa, từ buổi sớm,

chúng con tuyên xưng Ngài nhân hậu,

suốt canh khuya, truyền giảng Chúa tín thành.

 

Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

 

được tuyên xưng t́nh thương của Ngài từ buổi sớm,

và ḷng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *

ḥa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

 

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *

Lạy Chúa, công tŕnh Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

 

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. *

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

 

C̣n Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *

Ḱa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,

ḱa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều ră tan hết thảy.

 

Ngài cho con ngẩng đầu hănh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Libăng, *

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *

để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

 

Tc Đnl 32,1-12

Những ân huệ Chúa ban cho dân Người

Biết bao lần Ta đă muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).

 

ĐC: Các bạn hăy tung hô:

Chúa ta thờ cao cả lắm thay!

 

Trời hăy lắng tai nghe tôi sắp kể,

đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

 

Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,

lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *

khác nào mưa rơi trên nội cỏ,

giống như nước đổ xuống đồng xanh.

 

Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,

trời đất hăy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!

 

Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,

v́ mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *

Chúa tín thành không mảy may gian dối,

Người quả là chính trực công minh.

 

Những đứa con mà Chúa đă sinh ra không tỳ ố

lại lỗi đạo với Người, *

ôi ṇi giống lưu manh tà vạy!

 

Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,

ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *

Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,

Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành củng cố?

 

Hăy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,

và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *

Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,

thỉnh bậc lăo thành, họ sẽ nói cho nghe.

 

Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,

và khiến loài người khắp ngả chia tay, *

th́ Người vạch biên cương cho từng dân tộc

theo số các thần minh.

 

Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,

nhà Giacóp là sản nghiệp của Người.

 

Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,

giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *

Chúa ủ ấp, Chúa lo dưỡng dục,

luôn ǵn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

 

Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,

giục bầy con bay nhảy,

x̣e cánh ra đỡ lấy,

rồi cơng con trên ḿnh.

 

Duy một ḿnh Đức Chúa lănh đạo dân,

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đă đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ĐC: Lạy Chúa,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đă an bài, *

th́ con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là ǵ mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công tŕnh tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên ḅ đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Lời Chúa

 

Thứ Bảy (Is 11,1-3a)

Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Trên người này, Thần Trí Chúa sẽ ngự lại: Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và hùng dũng, Thần Trí hiểu biết và tôn sùng. Thần Trí sẽ làm cho Người đầy ḷng kính sợ Chúa.

 

Xướng đáp

XĐ: Giêrusalem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

7. Xion hỡi, đừng sợ hăi chi:

Này Chúa ngươi đă gần ngự đến.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu tuần II

 

Thứ Bảy

Đấng cứu chuộc chúng ta là Đức Kitô sẽ ngự đến đây oai phong rực rỡ. Ta hăy tha thiết nguyện xin rằng:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Lạy Chúa Kitô, trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển, xin nh́n đến phận hèn chúng con, - mà làm cho chúng con đáng hưởng hồng ân Chúa ban tặng.

Chúa đến đem Tin Mừng cho khắp trần gian, - xin cho cả cuộc đời chúng con hằng rao giảng ơn Chúa cứu độ.

Chúc tụng Chúa là Đấng hằng sống và bá chủ muôn loài, nguyện xin Chúa cho ḷng chúng con vui mừng hoan hỷ, - đang khi mong chờ Chúa trở lại vinh quang.

Này chúng con đang mỏi mắt trông chờ Chúa đến, - xin tặng ban muôn vàn ân huệ mà an ủi chúng con.

 

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 118, 81-88

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XI.

ĐC: Chúa phán: trời đất sẽ qua đi.

Nhưng lời Ta sẽ tồn tại măi.

 

Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,

con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *

Ṃn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,

con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

 

Dù có như bầu da gác bếp,

con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *

Tôi tớ Ngài đây c̣n sống được bao lăm?

kẻ ngược đăi con, khi nào Ngài mới xử?

 

Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,

chẳng kể ǵ luật Chúa. *

Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,

con bị ngược đăi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

 

Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,

nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *

Xin lấy ḷng nhân hậu mà cho con được sống,

thánh ư của Ngài, con sẽ tuân theo.

 

Tv 60

Người lưu vong cầu nguyện

Lời cầu nguyện của người công chính đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hilariô).

 

ĐC: Lạy Chúa, Chúa là nơi con trú ẩn,

lũy sắt thành đồng chống lại địch quân.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,

và lưu ư đến lời con thỉnh nguyện.

 

Từ cùng cơi địa cầu, con kêu lên Chúa,

tâm thần đang ṃn mỏi ră rời. *

Trên tảng đá kia cao ṿi vọi,

xin Ngài dẫn con lên.

 

V́ Chúa là nơi con vào trú ẩn,

luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *

Ước ǵ con được ở măi trong lều thánh,

được chở che dưới cánh tay Ngài.

 

Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,

đă nghe lời khấn nguyện của con, *

lại cho con thừa hưởng

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

 

Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ

cho đức vua sống măi ngàn năm, *

hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,

được ân t́nh tín nghĩa chở che.

 

Bấy giờ con măi măi đàn ca mừng Danh Thánh,

ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

 

Tv 63

Cầu xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù

Thánh vịnh này đặc biệt nói về Chúa Kitô chịu thương khó (thánh Âutinh).

 

ĐC: Lạy Chúa,

xin ǵn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

ǵn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,

xin giấu kỹ con đi.

 

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *

bắn trộm người vô tội,

bắn th́nh ĺnh mà chẳng sợ chi.

 

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào, *

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

 

Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đă mưu toan: *

Thâm hiểm biết bao, ḷng dạ người đời!

 

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

th́nh ĺnh chúng đă bị trúng thương. *

Tấc lưỡi ḿnh hại ḿnh là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

 

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa

và ẩn náu bên Người. *

Mọi tấm ḷng chính trực

đều lấy thế làm vinh.

 

Giờ Ba

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

Lời Chúa

 

Thứ Bảy (Is 4,2)

Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hănh diện và tự hào cho những người Ítraen thoát nạn.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

 

Giờ Sáu

 

Ca vịnh

ĐC: Thiên Thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

Lời Chúa

 

Thứ Bảy (Is 4,3)

Số c̣n lại ở Xion, tức là những người sống sót tại Giêrusalem, sẽ được gọi là thánh: tất cả đều có tên trong sổ bộ Giêrusalem để được sống.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

7. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

 

 

Giờ Chín

 

Ca vịnh

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa

 

Thứ Bảy (Is 61,11)

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

7. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đă sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi ṿng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông t́nh thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin... 

 

---