Mùa Vọng

Phần I

 

(Từ Đầu Mùa Vọng đến Hết Ngày 16 tháng 12)

Tuần III

Chúa Nhật

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thủa soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

Trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khẩn nài Đấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xatan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 112

Danh Chúa đáng ca ngợi

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

 

1 Giêrusalem hỡi, nào hớn hở tưng bừng,

v́ Đấng Cứu Tinh sẽ ngự đến thăm ngươi.

Halêluia.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hăy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ nay cho đến măi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,

Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nh́n xem bầu trời trái đất!

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

hàng quyền quư dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

Tv 115

Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hăy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Đức Kitô (Dt 13,15).

 

2 Ta là Chúa, ngày Ta chiến thắng đă gần kề,

chẳng c̣n xa nữa đâu.

Này Ta đến cứu độ, chứ không tŕ hoăn.

 

Tôi đă tin cả khi ḿnh đă nói:

"Ôi nhục nhă ê chề!" *

Đă thốt ra trong cơn hốt hoảng:

"Mọi người đều giả dối!"

 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

v́ mọi ơn lành Người đă ban cho? *

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *

Đối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai hiếu trung với Người.

 

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

xiềng xích trói buộc con, Ngài đă tháo cởi.

 

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa ḷng ngươi, hỡi Giêrusalem!

 

Tc Pl 2,611

Đức Kitô, tôi trung của Thiên Chúa

 

3 Muôn lạy Chúa,

xin sai Con Chiên là chính Con Một Ngài

đến lănh đạo trần gian.

Người sẽ từ Thạchsơn miền hoang địa,

tới ngọn núi Xion.

 

Đức Giêsu Kitô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 

nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

Người lại c̣n hạ ḿnh,

vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính v́ thế, Thiên Chúa đă siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Đức Giêsu Kitô là Chúa."

 

Lời Chúa (1Tx 5,2324)

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch b́nh an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được ǵn giữ vẹn toàn, không ǵ đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa,

* xin tỏ cho chúng con thấy t́nh thương của Chúa.

X: Xin ban ơn cứu độ cho chúng con. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi Chúa nhật.

 

A Trước Ta, không có một Thiên Chúa nào hết,

và sau Ta cũng không,

v́ mọi người sẽ quỳ lạy và tán dương Ta.

 

B Có một người được Thiên Chúa sai đến

tên là Gioan.

Ông đến để làm chứng về ánh sáng.

 

C Dân chúng hỏi ông Gioan:

Chúng tôi phải làm ǵ?

Ông trả lời họ:

Ai có hai áo th́ chia cho người không có,

ai có ǵ ăn th́ cũng làm như vậy.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các Chúa nhật I, III

Chúa Kitô đem lại niềm vui đầy tràn cho những ai mong đợi Người. Ta hăy dâng lên Người những lời khẩn cầu tha thiết:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và đừng tŕ hoăn.

Lạy Chúa Kitô, Đấng hiện hữu từ muôn thủa, này chúng con hoan hỷ trông chờ,  -xin Chúa đến cứu chuộc chúng con.

Mọi người sống trên trần thế đều do Chúa dựng nên,  - xin Chúa đến và ra tay cứu độ.

Chúng con là loài phải chết, nhưng Chúa đă chẳng nề mang lấy thân phận chúng con,  - xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tay tử thần.

Chúa đă đến làm cho chúng con được sống dồi dào,  - xin Chúa đến, và ban cho chúng con được sống muôn đời hạnh phúc.

Chúa đă muốn quy tụ hết mọi người trong Nước Chúa,  - xin Chúa đến tập họp những người đang mong chờ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa dem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 144

Ca ngợi Chúa uy linh

Lạy Chúa, Đấng hiện có và đă có, Chúa thật công minh (Kh 16,5).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa,

ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa. Halêluia.

 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thủa muôn đời.

 

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thủa muôn đời. *

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn ḍ khôn thấu.

 

Đời nọ tới đời kia,

thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài, *

tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

 

bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! *

Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu t́nh thương. *

Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ ḷng nhân hậu với muôn loài Chúa đă dựng nên.

 

II.

ĐC: Lạy Chúa, triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu. Halêluia.

 

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *

nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

 

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *

Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

III.

ĐC: Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Halêluia.

 

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *

Ai qụy ngă, Chúa đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,

và chính Ngài đúng bữa cho ăn. *

Khi Ngài rộng mở tay ban,

là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

 

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *

Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

 

Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu. *

Chúa ǵn giữ mọi kẻ mến yêu Người,

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

 

Môi miệng tôi, hăy dâng lời ca ngợi Chúa, *

chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh

đến muôn thủa muôn đời!

 

Xướng đáp

X: Hăy đứng thẳng và ngẩng đầu lên

Đ: V́ anh em sắp được giải thoát.

 

(nguồn: gpcantho.com)

Bài đọc Kinh Sách Tuần III Mùa Vọng

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Is 29,13-24

Những lời cảnh cáo và bảo đảm

Thiên Chúa kết án con người nghĩ ḿnh có quyền quyết định về cuộc đời của ḿnh như thể không có Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa xét xử con người ngay trong cách sống, trong các hành vi tôn giáo và cả trong các toan tính có tính cách chính trị nữa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

13 Chúa Thượng phán : "Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, c̣n ḷng chúng th́ xa Ta lắm ; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ.

 

14 V́ thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc v́ bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng. Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.

 

15 Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ, không để cho Đức Chúa thấy ư định của ḿnh. Khốn thay ai hành động trong bóng tối và tự nhủ : "Ai thấy được, ai biết được ta ?"

16 Chuyện các ngươi làm thật là quái gở : Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao ? Há sản phẩm lại nói về người sản xuất : "Hắn đâu làm ra tôi" ? Há b́nh gốm lại nói về người thợ gốm : "Hắn chẳng biết điều ǵ" ?

 

17 Chỉ c̣n chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Libăng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao ?

18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nh́n thấy.

 

19 Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và v́ Đức Thánh của Ítraen, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.

20 Thật vậy, loài bạo chúa đă không c̣n nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :

 

21 đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.

22 V́ thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Giacóp, Đấng đă cứu chuộc Ápraham phán thế này : "Từ nay Giacóp sẽ không c̣n phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không c̣n bẽ mặt thẹn thùng,

 

23 v́ khi Giacóp nh́n thấy nơi nó những công tŕnh tay Ta đă làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Giacóp là thánh, và sẽ kính uư Thiên Chúa của Ítraen.

24 Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.

 

Xướng đáp Is 29,18.19 ; x. Mt 11,4.5

X Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và sẽ được nh́n thấy.

* V́ Đức Thánh của Ítraen, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.

Đ Cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người điếc được nghe, kẻ nghèo túng được nghe Tin Mừng. *

 

Bài đọc 2  

Thánh Gioan là tiếng, Đức Kitô là Lời

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục.

Thánh Gioan là tiếng, c̣n Chúa, ngay từ nguyên thuỷ, đă là Lời. Thánh Gioan là tiếng trong thời gian, c̣n Đức Kitô, ngay từ lúc khởi đầu, đă là Lời vĩnh cửu.

 

Bỏ lời đi, tiếng c̣n là ǵ ? Ở đâu không có ǵ để hiểu, th́ chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai, chứ không cảm hoá được tâm hồn.

 

Tuy nhiên, chúng ta hăy quan sát diễn tiến sự việc xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn bị tác động. Nếu tôi nghĩ đến điều tôi nói, th́ lời đă có trong tâm hồn tôi ; nhưng nếu tôi muốn nói với bạn th́ tôi phải t́m cách chuyển vào tâm hồn bạn điều đă có trong tâm hồn tôi.

 

Như vậy, khi t́m cách làm thế nào để lời đă có trong tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn bạn, tôi dùng tiếng, và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn : âm của tiếng chuyển tới bạn ư tưởng của lời ; và khi âm của tiếng chuyển tới bạn ư tưởng của lời rồi, th́ chính âm đó qua đi, nhưng lời do âm chuyển đến bạn th́ vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm hồn tôi.

 

Khi lời đă chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có vẻ tự nhủ : Người phải nổi bật lên, c̣n tôi phải lu mờ đi ? Âm của tiếng đă vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói : niềm vui của tôi đă trọn vẹn. Ta hăy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời đă thấm nhập tận đáy ḷng ta.

 

Bạn có muốn thấy tiếng qua đi, và Lời của Thiên Chúa tồn tại không ? Phép rửa của ông Gioan đâu rồi ? Phép rửa ấy đă hoàn thành nhiệm vụ và đă ra đi. Giờ đây, người ta t́m đến phép rửa của Đức Kitô. Mọi người chúng ta tin vào Đức Kitô, trông chờ ơn cứu độ trong Đức Kitô, đó là điều do tiếng làm vang lên.

 

V́ khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta đă tưởng ông Gioan là Đức Kitô. Tiếng được coi là lời, nhưng tiếng đă tự nhận biết ḿnh để khỏi xúc phạm đến lời. Tiếng ấy nói : Tôi không phải là Đấng Kitô, không phải là ông Êlia, cũng không phải là ngôn sứ. Người ta hỏi lại : Vậy ông là ai ? Ông đáp : Tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa : hăy dọn sẵn con đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang địa là tiếng phá tan sự im lặng. Hăy dọn sẵn con đường cho Chúa, có nghĩa là : tôi chỉ vang lên để đưa Chúa vào trong tâm hồn, nhưng Người sẽ không ngự đến, nếu bạn không dọn đường.

 

Vậy, hăy dọn đường là ǵ, nếu không phải là hăy khẩn nài cho cân xứng ? Hăy dọn đường là ǵ nếu không phải là hăy suy nghĩ cách khiêm tốn. Chúng ta hăy học gương khiêm nhường của ông Gioan. Được coi như là Đấng Kitô, ông quả quyết ḿnh không phải như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn của người khác để tự đề cao ḿnh.

 

Nếu ông nói : Tôi là Đấng Kitô, người ta sẽ dễ dàng tin ngay, bởi v́ trước khi ông nói, người ta đă tin như thế rồi. Ông đă không nói điều đó nhưng đă tự nhận biết ḿnh, biết vị trí của ḿnh, và đă hạ ḿnh xuống.

 

Ông đă thấy ơn cứu độ ở đâu, đă hiểu rằng ḿnh chỉ là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt v́ luồng gió kiêu căng.

 

Xướng đáp x.Ga 3,30 ; 1,27 ; Mc 1,8

X Người phải nổi bật, c̣n tôi phải lu mờ. Người đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi.

* Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.

Đ Tôi đă làm phép rửa cho anh em nhờ nước, c̣n Người sẽ làm phép rửa cho anh em nhờ Thánh Thần. *

 

Thánh thi “ Lạy Thiên Chúa”  

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. 

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

ta hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thủa, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh

 

Tv 92

Chúa Hóa Công rực rỡ huy hoàng

Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đă lên ngôi hiển trị: Nào ta hăy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh (Kh 19,6.7).

 

1 Chúa sẽ đến và không tŕ hoăn,

sẽ phơi bày ra ánh sáng

những ǵ bí ẩn nơi tối tăm,

và thiên hạ sẽ thấy Chúa tỏ tường. Halêluia.

 

Chúa là Vua hiển trị,

Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,

Người lấy dũng lực làm cân đai.

 

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. *

Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa:

Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

 

Sóng nước đă gầm lên, lạy Chúa,

sóng nước đă gầm lên tiếng thét gào. *

sóng nước đă gầm lên, long trời lở đất.

 

Nhưng hơn cả tiếng nước ngàn trùng,

hơn cả sóng oai hùng ngoài biển *

Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.

 

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, *

nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện

triền miên qua mọi thời.

 

Tc Đn 3,57- 88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

2 Các núi đồi, chúng con sẽ bạt xuống,

đường quanh co, sẽ uốn thật ngay,

nơi lồi lơm sẽ san cho bằng.

Lạy Chúa, kính xin Ngài ngự đến

và đừng tŕ hoăn nữa. Halêluia.

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá, *

chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngày đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh Danh" cuối thánh ca này.)

 

Tv 148

Chúc tụng Chúa Hóa Công

Xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và bái phục Đấng ngự trên ngai và Con Chiên đến muôn thủa muôn đời (Kh 5,13).

 

3 Này Ta sẽ cứu độ Xion,

và Giêrusalem sẽ làm danh thánh Ta rạng rỡ.

Halêluia.

 

Ca tụng Chúa đi, tự cơi trời thăm thẳm,

ca tụng Người, trên chốn cao xanh. *

Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,

ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!

 

Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,

ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi. *

Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,

cả khối nước phía trên bầu trời.

 

Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa,

v́ Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành; *

Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thủa,

ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.

 

Ca tụng Chúa đi, từ mười phương đất,

này thủy quái dị h́nh, này tất cả vực sâu, *

lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,

ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.

 

Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,

cây ăn trái và đủ loại bá hương, *

thú vật rừng hoang cùng là gia súc,

loài ḅ sát và mọi giống chim trời.

 

Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,

khanh tướng công hầu, thủ lănh trần gian, *

ai là nam thanh, ai là nữ tú,

khắp mặt bô lăo, khắp mặt nhi đồng!

 

Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, *

v́ thánh danh Người cao cả vô song,

và oai phong vượt quá đất trời.

 

Thế lực dân Người, Người đă nâng cao.

Đó là bài ca tụng

của những ai hiếu trung với Chúa, *

của con cháu nhà Ítraen,

dân gần gũi với Người.

 

Lời Chúa (Rm 13,11b-12)

Đă đến lúc anh em phải thức dậy, v́ hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đă gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hăy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

* xin thương xót chúng con.

X: Chính Ngài sẽ ngự đến trần gian. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi Chúa nhật.

 

A Đang ngồi tù,

ông Gioan được nghe biết những việc Đức Kitô làm,

liền sai hai môn đệ tới hỏi :

"Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không,

hay là chúng tôi c̣n phải đợi ai khác?"

 

B Ông Gioan nói rằng:

"Tôi là tiếng người kêu trong hoang địa,

hăy san phẳng đường lối để Chúa đi."

 

C Ông Gioan nói với mọi người rằng:

"Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước,

nhưng Đấng quyền thế hơn tôi đang đến,

chính Người sẽ làm phép rửa cho anh em,

bằng Thánh Thần và lửa."

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

*Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

*Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các Chúa nhật I, III

Chúng ta hăy dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha: Người đă ban cho ta biết mong đợi ngày Chúa Giêsu Kitô xuất hiện. Ta hăy thưa Người rằng:

Lạy Cha, xin tỏ ḷng nhân hậu với chúng con.

Xin thánh hóa hồn xác chúng con,  - và ǵn giữ chúng con khỏi làm điều đáng trách, măi tới ngày Con Cha xuất hiện.

Xin giúp chúng con biết ăn ở ngay lành,  - biết sống một cuộc đời chính trực.

Xin cho chúng con mặc lấy Chúa Kitô,  - và được tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần.

Xin thúc đẩy chúng con luôn thức tỉnh đợi chờ,  - hầu được sẵn sàng ngày Con Cha vinh quang trở lại.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giêsu Kitô là viên đá mà quư vị là thợ xây đă loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ítraen hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Nhà Aharon hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai kính sợ Chúa hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đă kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ ǵ,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

th́ hơn tin cậy vào người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngă,

nhưng Chúa đă phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Ḱa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đă ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đă ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

v́ đă đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công tŕnh của Chúa,

công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đă làm ra,

nào ta hăy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giăi sáng trên ta. *

Tay cầm lá, hăy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

*Giờ Ba

 

Ca vịnh theo tuần. Đọc cả ba thánh vịnh với điệp ca độc nhất sau đây:

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

Lời Chúa (Rm 13,13- 14a)

Chúng ta hăy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đăng, cũng không căi cọ ghen tương. Nhưng anh em hăy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu uy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

*Giờ Sáu

 

Ca vịnh theo tuần. Đọc cả ba thánh vịnh với điệp ca độc nhất sau đây:

ĐC: Thiên thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

Lời Chúa (1Tx 3,12-13)

Xin Chúa cho t́nh thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như t́nh thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có ǵ đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến chúng con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

*Giờ Chín

 

Ca vịnh theo tuần. Đọc cả ba thánh vịnh với điệp ca độc nhất sau đây:

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sẽ sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa (x 2Tx 1,6.7-10)

Quả là điều công minh nếu Thiên Chúa trả báo, và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người, khi Người ngự đến, để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người, và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đă tin.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin tha thứ tội lỗi cho dân con Ngài.

 

 


Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thủa soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

Trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khẩn nài Đấng Thánh chí cao,

Tối ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xatan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 109,15.7

Đức Kitô là Vua và Thượng Tế

Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

1 Này Chúa sẽ ngự đến, để ngồi chung với hàng thủ lănh

và ngự trên ngôi báu vinh quang.

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, *

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thủa, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 110

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu (Kh 15,3).

 

2 Núi đem lại cảnh ḥa b́nh trăm họ,

đồi rước về nền công lư vạn dân,

v́ Chúa uy quyền đang ngự đến,

Người là ánh sáng của trần gian.

 

Tôi xin hết ḷng cảm tạ Chúa,

trong cộng đoàn chính nhân, giữa ḷng đại hội.

 

Việc Chúa làm quả thật lớn lao,

người mộ mến ra công t́m hiểu, *

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

 

Chúa đă truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người. *

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

 

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

giao ước đă lập ra, muôn đời Người nhớ măi.

 

Sức mạnh việc Người làm,

Người cho dân thấy rơ,

khi tặng ban cho họ

gia sản của chư dân.

 

Những công tŕnh tay Chúa thực hiện

quả là chân thật và công minh. *

Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

bền vững đến  muôn thủa muôn đời,

căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

 

Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

thiết lập giao ước đến muôn đời. *

Tôn danh Người thánh thiêng khả uư.

 

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.

Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. *

Măi đến thiên thu c̣n vang tiếng ngợi khen Người.

 

Tc Kh 19,12.57

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

 

3 Ta hăy sống chính trực

và luôn trung thành với Thiên Chúa,

hăy trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi,

tức là ngày Chúa sẽ quang lâm.

 

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

Halêluia. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đă lên ngôi hiển trị: *

nào ta hăy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

 

Halêluia. V́ nay đă tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đă điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

 

 

Lời Chúa (Pl 4,4-5)

Anh em hăy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền ḥa rộng răi, Chúa đă gần đến.

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa,

* xin tỏ cho chúng con thấy t́nh thương của Chúa.

X: Xin ban ơn cứu độ cho chúng con. *

 

Tc Tin Mừng ĐC

 

A Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến không,

hay là chúng tôi c̣n phải đợi ai khác ?

Hăy về tường thuật cho Gioan

những điều anh em đă chứng kiến :

người mù được thấy, kẻ chết được sống lại,

người nghèo khó được nghe Tin Mừng. Halêluia.

 

B Phần tôi, tôi làm phép rửa bằng nước.

Nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông

mà các ông không biết,

Người sẽ đến sau tôi.

 

C Ông Gioan trả lời rằng:

Đấng quyền thế hơn tôi đang đến,

tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân,

thóc mẩy th́ thu vào kho lẫm.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các Chúa nhật I, III

Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật, là nguồn sống. Ta hăy tha thiết nài van Người mau đến cứu chuộc ta, và hăy thưa rằng:

Xin Chúa đến ở cùng chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Con Đấng Tối Cao, chính sứ thần Gáprien đă báo cho Trinh Nữ Maria biết tin Chúa mặc lấy xác phàm,  -xin ngự đến lănh đạo dân Chúa măi măi.

Lạy Đấng Thánh Chúa Trời sai đến, trước nhan Chúa, vị tiền hô đă nhảy mừng lúc c̣n trong dạ mẹ,  -xin ngự đến ban niềm vui cứu độ cho khắp cơi trần hoàn.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người, chính thiên sứ đă cho thánh Giuse biết được danh hiệu của Chúa,  -xin ngự đến cứu thoát dân Chúa khỏi xích xiềng tội lỗi.

Lạy Chúa là ánh sáng trần gian, ông Simêon và mọi người công chính đă từng đợi trông Chúa,  -xin ngự đến an ủi chúng con.

Lạy Chúa là vầng hồng bất biến, tự trời cao đă thăm viếng chúng con, như lời ông Dacaria đă tiên báo,  -xin ngự đến chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đă gần kề. Chúng con cầu xin...