Mùa Vọng Tuần 3

Thứ 3

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

       

Tv 67

Chúa Kitô khải hoàn

Chúa Kitô đă lên cao, dẫn theo đám tù binh và ban ân phúc cho loài người (Ep 4,8).

 

I.

ĐC: Thiên Chúa đứng lên;

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. (H)

 

Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

 

Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; *

như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,

kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

 

C̣n những người công chính

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,

niềm hoan lạc trào dâng.

 

Hăy hát mừng Thiên Chúa,

đàn ca kính danh Người,

hăy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. *

Danh Người là Đức Chúa;

trước Thánh Nhan hăy vui mừng hớn hở.

 

Cha nuôi dưỡng cô nhi,

Đấng đỡ bênh quả phụ,

chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.

 

Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc, *

c̣n quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

 

Lạy Thiên Chúa,

 Ngài lănh đạo đoàn dân riêng xuất trận,

 Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,

 

đất đă chuyển rung, trời cũng tan chảy, *

trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xinai,

trước mặt Thiên Chúa, là Thiên Chúa của Ítraen.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, *

gia nghiệp Ngài tiêu hao ṃn mỏi,

Ngài đă bổ sức cho.

 

Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,

Ngài cũng luôn nâng đỡ, *

bởi v́ Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

 

II.

ĐC: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ;

lối thoát khỏi tử thần

thuộc quyền của Đức Chúa. (H)

 

Đức Chúa vừa tuyên sấm

cả một đoàn phụ nữ đă loan đi: *

vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài,

phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.

 

Sao các ngươi nằm yên sau tường kín, *

khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,

cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,

 

khi Đấng toàn năng dẹp chư vương tại đó,

khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xanmon?

 

Hỡi Basan, non thần núi thánh,

hỡi Basan, rặng núi ngất cao.

 

Hỡi rặng núi ngất cao,

cớ sao mi lườm nguưt

ngọn núi được Chúa Trời

dành làm nơi ngự trị? *

Quả thật ở nơi đó

Chúa sẽ ngự muôn đời.

 

Xa mă Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,

tự Xinai, Chúa tiến vào đền thánh.

 

Ngài đă lên cao, dẫn theo một đám tù,

nhận đám người này làm lễ vật triều cống; *

cả những quân phản nghịch

cũng phải ở bên cạnh Chúa Trời.

 

Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

 

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, *

lối thoát khỏi tử thần

thuộc quyền của Đức Chúa.

 

C̣n những quân thù địch,

Thiên Chúa đập bể đầu;

bọn theo đường gian ác,

Người đánh cho vỡ sọ.

 

Chúa đă phán: "Từ Basan Ta dẫn đưa về,

dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu, *

để cho ngươi dầm chân trong máu,

bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù.

 

III.

ĐC: Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Đế;

hăy đàn ca mừng Người. (H)

 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

thiên hạ đă nh́n thấy đám rước Ngài,

đám rước Ngài vào trong thánh điện.

 

Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,

giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng.

 

Hăy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,

chúc tụng Chúa, hỡi ḍng dơi Ítraen.

 

Ḱa Bengiamin phận út dẫn đầu, *

chức sắc Giuđa với đoàn quân rộn ră,

chức sắc Dơvulun và Náptali.

 

Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,

việc đă làm cho chúng con, xin Ngài củng cố. *

Từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem,

là nơi vua chúa về triều cống.

 

Xin Ngài hăm dọa Con Thú băi lau

hăm dọa đàn ḅ mộng,

với lũ ḅ con là dân của chúng:

Chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng; *

c̣n những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.

 

Hàng vương giả sẽ từ Aicập đến,

c̣n Êthióp sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.

 

Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Đế,

hăy đàn ca mừng Chúa,

Đấng ngự chốn cửu trùng,

chốn cửu trùng thái cổ. *

Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.

 

Hăy nh́n nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, *

ánh quang huy của Người chiếu tỏa trên Ítraen,

sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

 

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra

Người là Đấng khả tôn khả uư.

 

Chính Người là Thiên Chúa Ítraen,

Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. *

Xin chúc tụng Thiên Chúa.

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Thứ Ba

X: Có tiếng người hô trong hoang địa:

Hăy dọn đường cho Chúa.

Đ: Mở lối cho thẳng để Người đi.

 

THỨ BA 

Bài đọc 1 Is 30,27-33 ; 31,49

Giêrusalem được cứu thoát khỏi ách nô lệ Asua

V́ yêu thương những kẻ thuộc về Người, Thiên Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

27 Này Đức Chúa từ xa đang thân hành ngự đến, cơn giận của Người cháy bừng như lửa, nộ khí của Người đè nặng sinh linh. Môi Người trào phẫn nộ, lưỡi Người như lửa thiêu.

28 Hơi thở của Người mạnh như thác, như nước dâng tới cổ. Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân cho chúng bị tiêu diệt, sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước cho chúng phải lạc đường.

 

29 Các ngươi sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, ḷng chan chứa niềm vui như người bước đi theo nhịp sáo, tiến về núi Đức Chúa, về núi đá của Ítraen.

30 Đức Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người, và cho thấy cánh tay Người đè nặng trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu, trong sấm chớp băo bùng, trong mưa rào mưa đá.

 

31 V́ khi nghe tiếng Đức Chúa, Átsua sẽ run sợ hăi hùng, Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.

32 Mỗi lần Đức Chúa vung gậy lên trừng phạt, đều có tiếng đàn tiếng trống hoạ theo ; Người sẽ ra tay giao chiến với nó. 

33 Từ lâu rồi, ḷ thiêu Tôphét đă được chuẩn bị  ngay cho cả vua  ḷ đă sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng, củi lửa thật nhiều. Hơi thở của Đức Chúa như ḍng thác diêm sinh, sẽ khiến ḷ bốc cháy.

 

4 Đức Chúa phán với tôi thế này : Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó, dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công, nó cũng không run sợ v́ tiếng hét tiếng ḥ, chẳng kinh hoàng v́ tiếng ồn ào náo động. Cũng vậy, Đức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu trên núi Xion, trên đồi của thành.

 

5 Như cánh chim bay đi lượn lại, Đức Chúa các đạo binh sẽ bảo vệ Giêrusalem, Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.

6 Hỡi con cái Ítraen, hăy trở lại với Đấng anh em đă phản bội nặng nề.

 

7 Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ các tà thần bằng bạc bằng vàng do tay tội lỗi của anh em làm ra.

 

8 Asua sẽ ngă gục dưới một lưỡi gươm không phải của con người. Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm không phải của người phàm. Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm, trai tráng của nó sẽ phải làm lao dịch.

 

9 Đá tảng của nó sẽ bỏ đi v́ sợ hăi, khi thấy cờ hiệu, các tướng lănh của nó sẽ kinh hoàng. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa, Đấng có lửa tại Xion, và có ḷ tại Giêrusalem.

 

Xướng đáp Is 31,4.5 ; 30.29

X Đức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống trên Xion.

* Như cánh chim bay đi lượn lại, Đức Chúa sẽ bảo vệ Giêrusalem, sẽ dung tha và cứu độ.

Đ Các ngươi sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, ḷng chan chứa niềm vui. *

 

Bài đọc 2  

Khiêm nhường và b́nh an  

Trích sách Gương Chúa Giêsu.

Bạn đừng bận tâm t́m hiểu xem ai là người ủng hộ hay phản đối bạn ; nhưng hăy lo sao cho có Thiên Chúa ở với bạn trong mọi việc bạn làm.

 

Cứ giữ lương tâm cho ngay thẳng, rồi Thiên Chúa sẽ phù hộ bạn.

Thiên Chúa muốn phù trợ ai, th́ không kẻ xảo trá nào có thể hại họ được.

Nếu biết làm thinh và nhẫn nhục, nhất định bạn sẽ được Chúa trợ giúp.

 

Chính Chúa biết phải cứu giúp bạn lúc nào và cách nào, v́ vậy, bạn hăy tín thác nơi Người.

Thiên Chúa là Đấng phù hộ và giải thoát khỏi mọi nỗi nhuốc nhơ.

 

Khi người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của chúng ta, đó thường là dịp rất có ích để chúng ta khiêm tốn hơn nữa.

Người biết tự hạ v́ khuyết điểm của ḿnh sẽ dễ dàng làm đẹp ḷng người khác, và sẽ làm nguôi ḷng kẻ tức giận ḿnh. 

Thiên Chúa bảo trợ, cứu thoát kẻ khiêm nhường ; Thiên Chúa âu yếm và an ủi kẻ khiêm nhường ; Thiên Chúa đoái nh́n kẻ khiêm nhường và rộng ban cho họ ân huệ cao cả. Sau khi hạ họ xuống, Thiên Chúa lại nâng họ lên tới chỗ vinh quang.

 

Thiên Chúa bày tỏ cho kẻ khiêm nhường biết những bí ẩn của Người ; Người dịu dàng lôi kéo và mời gọi họ đến với Người.  

Dù có phải chịu sỉ nhục, ai khiêm nhường vẫn được b́nh an, bởi v́ họ tựa nương vào Thiên Chúa, chứ không phải vào thế gian.

Bạn đừng nghĩ ḿnh đă tấn tới, nếu chưa biết nh́n nhận ḿnh kém hơn mọi người.

Trước hết, hăy giữ cho ḿnh được b́nh an, rồi bạn có thể làm cho người khác được b́nh an.

 

Người hiếu hoà có ích hơn người uyên bác.

Người đam mê th́ biến cả điều thiện thành điều ác, và dễ dàng tin điều ác.

Người tốt lành và hiếu hoà biến mọi sự nên tốt.

 

Người nào thực sự sống b́nh an sẽ không nghi ngờ ǵ hết. C̣n kẻ bất măn và dao động th́ ngờ vực đủ điều ; họ không được yên và cũng không để người khác được yên. Họ thường nói điều không được nói, và không làm điều nên làm.

 

Họ xét nét việc của người khác và xao lăng bổn phận của chính ḿnh.

V́ thế, trước hết, bạn hăy khe khắt với chính ḿnh, rồi mới có lư do chính đáng để khe khắt với tha nhân.

 

Bạn biết khéo léo bào chữa và tô điểm công việc của ḿnh, nhưng lại không chấp nhận lời bào chữa của người khác.

Đúng hơn, bạn hăy tự buộc tội ḿnh và tha thứ cho anh em.

Nếu muốn người khác chịu đựng bạn, bạn hăy chịu đựng người khác.

 

Xướng đáp Tv 24,9-10 ; Dcr 7,9

X Chúa dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.

* Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

Đ Hăy xét xử thật công minh, hăy lấy ḷng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3- Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 84

Ơn cứu độ chúng ta đă gần kề

Khi Đấng cứu chuộc chúng ta sinh xuống trần gian, Thiên Chúa đă chúc lành cho đất nước của Người (Ôrigiênê).

 

ĐC: Lạy Chúa, Ngài đă ban phúc lành cho thánh địa,

tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ.

 

Lạy Chúa, Ngài đă tỏ ḷng thương thánh địa,

tù nhân nhà Giacóp, Ngài dẫn đưa về.

 

Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ,

mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *

Ngài dẹp trận lôi đ́nh

và nguôi cơn thịnh nộ.

 

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu chuộc chúng con,

xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *

Phải chăng Ngài giận măi không thôi,

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

 

Nào chẳng phải chính Ngài

sẽ lại làm cho chúng con được sống

để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

 

Lạy Chúa,

xin tỏ cho chúng con thấy t́nh thương của Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.

 

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc b́nh an *

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu,

và những ai hướng ḷng trí về Người.

 

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ

cho ai kính sợ Chúa, *

để vinh quang của Người

hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.

 

Tín nghĩa ân t́nh nay hội ngộ,

ḥa b́nh công lư đă giao duyên. *

Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lư nh́n xuống tự trời cao.

 

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc,

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *

Công lư đi tiền phong trước mặt Người,

mở lối cho Người đặt bước chân.

 

Tc Is 26,1-4.7-9.12

Khải hoàn ca

Tường thành xây trên mười hai nền móng (x. Kh 21,14).

 

ĐC: Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,

trong thâm tâm, những kiếm t́m khắc khoải.

 

Chúng ta có thành tŕ vững chắc:

Chúa đă đặt tường trong lũy ngoài để chở che.

 

Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,

một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

 

Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân

được an cư lạc nghiệp,

v́ họ tin vào Ngài.

 

Đến muôn đời, hăy tin vào Chúa:

chính Người là núi đá bền vững ngàn năm.

 

Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,

lối người hiền theo là lối Chúa san bằng.

 

Vâng, lạy Chúa, con đường thánh ư vạch ra,

chúng con chờ đợi Chúa.

 

Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh

và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.

 

Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa

trong thâm tâm, những kiếm t́m khắc khoải.

 

Khi Chúa thực thi quyết định của ḿnh khắp năm châu

người bốn bể học biết đường công chính.

 

Lạy Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, *

v́ hết mọi việc chúng con làm

cũng nhờ Ngài mà được hoàn tất.

 

Tv 66

Muôn dân nước hăy xưng tụng Chúa

Anh em hăy biết rằng, ơn cứu độ của Thiên Chúa đă được gửi đến cho dân ngoại (Cv 28,28).

 

ĐC: Lạy Chúa,

xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con.

 

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con, *

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

 

Ước ǵ muôn nước reo ḥ mừng rỡ,

v́ Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, *

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực,

và lănh đạo muôn dân trên mặt đất này.

 

Ước ǵ chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

 

Đất đă sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đă ban phúc lộc. *

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta.

Ước chi toàn cơi đất kính sợ Người!

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (St 49,10)

Chi tộc Giuđa sẽ chẳng mất ngôi vua, ḍng dơi ấy sẽ không mất quyền trị nước, cho tới khi Vị Thiên Sai đến, ấy là Đấng muôn dân trông đợi.

 

Xướng đáp

XĐ: Giêrusalem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

3- Từ cội rễ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,

vinh quang Chúa sẽ phủ khắp hoàn cầu,

hết mọi người sẽ được chiêm ngưỡng

Vị Cứu Tinh của Chúa.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các tuần I, III

 

Thứ Ba

Thiên Chúa là Cha toàn năng sẽ giơ tay ra để nắm quyền điều khiển những kẻ được tuyển chọn làm dân riêng Người. Vậy chúng ta hăy dâng lời cầu khẩn:

Lạy Chúa, nguyện cho khắp trần gian nhận biết vương quyền của Chúa.

Xin trợ giúp chúng con biết thật ḷng ăn năn hối cải, - hầu đón nhận vương quyền Chúa đă gần tới.

Xin dọn đường mở lối cho Ngôi Lời ngự vào ḷng chúng con, - để đời sống chúng con phản chiếu vinh quang Người giữa trần thế.

Xin san bằng tính kiêu ngạo chúng con như san bằng đồi núi, - xin bồi đắp những khiếm khuyết chúng con, như bồi đắp lũng sâu.

Xin phá đổ những bức tường thù hận chia rẽ các quốc gia, - và mở rộng những con đường ḥa giải người với người.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

3- Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 118, 97-104

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XIII.

ĐC: Mến Chúa yêu người là chu toàn luật Chúa.

 

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại! *

Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,

v́ con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong ḷng.

 

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,

v́ con thường gẫm suy thánh ư; *

am hiểu hơn các bậc lăo thành,

bởi huấn lệnh Ngài, con đă tuân theo.

 

Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

cốt làm sao giữ được lời Ngài. *

Con chẳng ĺa xa điều Ngài quyết định,

bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

 

Con cảm thấy lời Ngài đă hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. *

Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

 

Tv 73

Than văn v́ đền thờ bị tàn phá

Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (Mt 10,28).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa,

xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ  ban đầu.

 

Lạy Chúa Trời, sao cứ măi bỏ rơi,

sao bừng bừng nổi giận

với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?

 

Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ  ban đầu,

chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, *

và núi Xion, nơi Ngài ngự trị.

 

Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.

Trong thánh điện, quân thù đă phá đổ tan hoang.

 

Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,

nay đối phương ầm ĩ thét gào; *

chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.

 

Chúng như những kẻ múa ŕu trong rừng rậm,

vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền.

 

Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt.

Đền thờ Thánh Danh,

chúng xúc phạm, chúng san bằng; *

rồi tự nhủ: "Ḿnh phá hết đi!"

Trong cả xứ, chúng thiêu hủy mọi nơi thờ phượng.

 

Dấu lạ xưa, chúng con đâu thấy nữa,

ngôn sứ cũng chẳng c̣n, *

măi đến khi nao, ai nào có biết!

 

Lạy Thiên Chúa,

tới bao giờ đối phương c̣n phỉ bang,

địch quân cứ nhục mạ danh Ngài măi măi sao? *

Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mănh,

sao Ngài rút lại, chẳng can thiệp ǵ?

 

II.

ĐC: Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài.

 

Thế mà lạy Thiên Chúa,

Vua chúng con từ muôn thủa,

Đấng từng chiến thắng trên toàn cơi địa cầu, *

chính Ngài đă ra oai xẻ đôi ḷng biển,

trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng;

 

Chính Ngài đă nghiền nát bảy đầu con Giao long,

vứt nó làm mồi cho thủy quái; *

chính Ngài đă khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ,

chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào.

 

Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa:

chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương; *

chính Ngài vạch biên cương cho cơi đất,

thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập.

 

Lạy Chúa, xin nhớ cho: thù địch phỉ bang Ngài,

lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh.

 

Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ, *

đừng măi măi quên đi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

 

Giao ước  xưa, xin nh́n lại, *

bởi v́ khắp hang cùng ngơ hẻm,

chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.

 

Xin chớ để người bị áp bức

phải ra về tủi hổ, *

nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ

được ca ngợi Thánh Danh.

 

Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài, *

xin Chúa nhớ lại rằng:

quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.

 

Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa ḥ la,

tiếng quân địch thét gào vang lên măi.

 

Giờ Ba

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

    Lời Chúa

 

Thứ Ba (Gr 23,5)

Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị v́ sẽ là người khôn ngoan tài giỏi; trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

 

Giờ Sáu

 

ĐC: Thiên Thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (Gr 23,6)

Dưới thời Vua Công Chính, Giuđa sẽ được cứu thoát, Ítraen sẽ an cư lạc nghiệp. Thiên hạ sẽ kính tặng Người danh hiệu "Thiên Chúa xử sự công chính với ta".

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3- Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín

 

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (Ed 34,15-16)

Chính Ta sẽ chăn dắt chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi t́m; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ bồi dưỡng; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3- Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

  


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thuở soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khấn nài Đấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xatan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 124

Chúa ǵn giữ dân Người

Chúa Ítraen của Thiên Chúa được hưởng b́nh an (Gl 6,16).

 

ĐC: Chúa bao bọc dân Người.

 

Ai tin tưởng vào Chúa,

khác nào núi Xion

chẳng bao giờ lay chuyển,

muôn  thủa vẫn trường tồn.

 

Như núi đồi bao bọc

thành Giêrusalem,

Chúa bao bọc dân Người

bây giờ và măi măi.

 

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân

đè nặng trên phần đất người lành,

kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu,

và những ai ḷng dạ thẳng ngay.

 

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,

xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác.*

Nguyện chúc Ítraen được thái b́nh.

 

Tv 130

Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

Hăy học gương tôi, v́ tôi có ḷng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

 

ĐC: Nếu anh em không nên giống trẻ thơ

th́ sẽ chẳng được vào Nước Trời.

 

Ḷng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!

 

Đường cao vọng chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu; *

hồn con, con vẫn trước sau,

giữ cho thinh lặng giữ sao thanh b́nh.

 

Như trẻ thơ nép ḿnh vào mẹ,

trong hồn con lặng lẽ yên vui. *

Cậy vào Chúa, Ítraen ơi,

từ nay đến măi muôn đời muôn năm.

 

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12

Những người được Chúa cứu chuộc dâng lời ca ngợi Chúa

 

ĐC: Lạy Chúa Kitô, Ngài làm cho chúng con

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lănh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

v́ Ngài đă dựng nên muôn vật, *

và do ư Ngài muốn,

mọi vật liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Kitô,

Ngài xứng đáng lănh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

v́ Ngài đă bị giết

và đă lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đă bị giết

nay xứng đáng lănh nhận

phú quư và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

Lời Chúa

 

Thứ Ba (x 1Cr 1,7b-9)

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đă kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X: Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

3- Hăy t́m Chúa lúc Người c̣n cho gặp,

kêu cầu đi khi Người đang ở gần. Halêluia.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các tuần I, III

 

Thứ Ba

Ngôi Lời hằng hữu đă mặc lấy xác phàm, hầu mở con đường mới, dẫn ta về sống tại thiên quốc. Ta hăy khiêm tốn cầu xin Người:

Lạy Chúa, xin ngự đến và cứu độ chúng con.

Chúa là Đấng làm cho chúng con được sống, được hoạt động và hiện hữu, - xin ngự đến mặc khải cho chúng con biết ḿnh là con cái Chúa Cha.

Chúa chẳng hề xa cách một ai trong chúng con, - xin mau mau xuất hiện cho mọi kẻ t́m Chúa được thấy Chúa tỏ tường.

Chúa phù trợ những ai nghèo khó, an ủi những tâm hồn khổ đau, - xin trả tự do cho người bị áp bức, đem niềm vui cho kẻ buồn sầu.

Chúa không muốn cho một ai phải chết, mà c̣n muốn họ được sống măi, - xin giải cứu mọi người đă chết và hết thảy chúng con cho khỏi chết muôn đời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

3- Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức ḷng phấn khởi, và ǵn giữ chúng con khỏi sa ṿng tội lỗi. Chúng con cầu xin...