Mùa Vọng Tuần 3

Thứ 4

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để t́m phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp măn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Đă tiêu tan bao cảm nghĩ tội t́nh.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong ḷng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên măn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem ḷng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giêsu,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và măi tới thiên thu.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

   

Tv 88, 2-38

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đavít

Từ ḍng dơi trung thần Đavít, Chúa đă cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

 

I.

ĐC: Tín nghĩa ân t́nh, muôn lạy Chúa,

Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong. (H)

 

T́nh thương Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ

miệng con rao giảng ḷng thành tín của Ngài.

 

Vâng con nói:

"T́nh thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

ḷng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 

Xưa Chúa phán:

"Ta đă giao ước với người Ta tuyển chọn,

đă thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta,

 

"rằng: Ḍng dơi ngươi,

Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 

Lạy Chúa,

thiên đ́nh xưng tụng những kỳ công của Chúa,

cộng đoàn chư thánh ca ngợi ḷng thành tín của Ngài.

 

Trên cơi trời cao,

nào có ai sánh tày Đức Chúa?

Trong hàng thần thánh,

hỏi có ai giống Chúa được chăng?

 

Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,

vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

nào ai được như Chúa? *

Lạy Chúa quyền năng,

đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 

Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,

dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *

Chính Ngài giày xéo thủy thần Raháp,

như giày xéo tử thi,

tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 

Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,

hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 

Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc; *

núi Tabo cùng với đỉnh Khemon

ḥ reo kính danh Ngài.

 

Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,

đầy quyền năng, đă mạnh mẽ dương oai. *

Bệ ngai vàng: này công minh chính trực,

quân tiền phong, đây tín nghĩa ân t́nh.

 

Hạnh phúc thay dân nào

biết ca ngợi tung hô;

nhờ Thánh Nhan soi tỏ,

họ tiến lên, lạy Chúa.

 

Nhờ được nghe danh Ngài,

họ suốt ngày hớn hở;

bởi v́ Ngài công chính,

nên họ được hiên ngang.

 

Sức hùng cường hiển hách của dân, chính là Ngài,

hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *

Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,

vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ítraen.

 

II.

ĐC: Khi làm người,

Con Thiên Chúa xuất thân từ ḍng dơi Đavít. (H)

 

Xưa Chúa dùng thị kiến

phán bảo những người hiếu trung rằng: *

"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,

cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 

"Ta đă t́m ra nghĩa bộc Đavít,

đă xức dầu thánh tấn phong Người; *

Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

 

"Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người; *

trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 

"Ta sẽ yêu thương Người và giữ ḷng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *

Thế lực Người, Ta cho trải dài đến Đại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng tới miền Sông Cả.

 

"Người sẽ thưa với Ta:

"Ngài chính là Cha con,

là Thiên Chúa con thờ,

là núi đá cho con được ơn cứu độ!" *

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm Trưởng Tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

 

"Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thủa

và thành tín giữ giao ước với Người. *

Ta cho ḍng dơi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh."

 

III.

ĐC: Một khi Ta đă thề với trung thần Đavít,

ḍng dơi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. (H)

 

"Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,

chẳng sống theo điều Ta quyết định, *

vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,

chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

 

"th́ Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,

chúng gây nên tội, Ta phải đánh đ̣n. *

Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn t́nh dứt nghĩa,

quyết không hề bội tín thất trung.

 

"Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,

miệng đă nói ra, Ta chẳng nuốt lời. *

Một khi đă thề với danh nghĩa là Đấng Thánh

th́ cùng Đavít, Ta chẳng thất tín đâu.

 

"Ḍng dơi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương, *

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

 

Xướng đáp thay đổi mỗi ngày như sau:

 

Thứ Tư

X: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con.

Đ: Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

THỨ TƯ

Bài đọc 1 Is 31,13 ; 32,18

Sự công chính đích thực sẽ ngự trị

Tại sao chỉ v́ muốn yên thân mà đành thoả hiệp với sự dữ ? Đức Kitô đâu có liên hệ ǵ với Bêlian ! Trên hết mọi sự, hăy tin tưởng vào ơn phù trợ của Chúa, và vào các thánh đă được Chúa giao trách nhiệm ǵn giữ chúng ta.

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

1 Khốn thay những kẻ xuống Aicập cầu viện, những kẻ cậy dựa vào chiến mă, tin tưởng v́ có lắm chiến xa, v́ kỵ binh hùng mạnh, mà không chịu ngước nh́n Đức Thánh của Ítraen, không kiếm t́m Đức Chúa.

 

2 Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan, Người có thể giáng hoạ, không rút lại lời đă phán ra ; Người sẽ đứng lên chống cự phường gian ác, chống cự những kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.

 

3 Aicập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần ! Chiến mă của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí ! Khi Đức Chúa vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo, người được tiếp viện cũng té nhào, chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.

1 Này đây, một vua sẽ trị v́ theo lẽ công minh, các thủ lănh sẽ cầm quyền theo đường chính trực.

 

2 Mỗi vị sẽ như một nơi tránh gió, một chốn trú mưa, như suối nước ở chỗ khô cằn, như tảng đá to rợp bóng trên đất bị hạn hán.

3 Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không c̣n bị mờ, tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú ;

 

4 ḷng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường, lưỡi những kẻ ngọng sẽ nói năng hoạt bát.

 

5 Kẻ ngu xuẩn sẽ không được gọi là cao quư, người quỷ quyệt không được coi là kẻ cả.

6 Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn, và ḷng dạ mưu đồ chuyện xấu xa : nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến Đức Chúa ; người đói th́ nó để bụng không, c̣n kẻ khát th́ chẳng cho nước uống.

 

7 Người quỷ quyệt dùng tṛ quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ ngay khi họ đ̣i quyền lợi của ḿnh.

 

8 C̣n người cao thượng th́ suy tính những điều cao thượng và v́ những điều cao thượng mà đứng ra lên tiếng.

 

Xướng đáp Is 32,3.4 ; Gr 23,5

X Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không c̣n bị mờ, tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú ;

* Ḷng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường.

Đ Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị v́ sẽ là người khôn ngoan tài giỏi.*

 

Bài đọc 2

Khi Đức Kitô quang lâm, mọi người sẽ nh́n thấy Thiên Chúa

 

Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê, giám mục.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất : Người dùng Lời và sự khôn ngoan mà làm ra và an bài mọi sự.

 

Ở đây, Lời của Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ; trong thời gian sau hết này, Ngôi Lời đă làm người giữa nhân loại để liên kết Hoá Công với thọ tạo, tức là Thiên Chúa với loài người.

 

V́ thế, khi nhận được ơn làm ngôn sứ từ chính Ngôi Lời, các ngôn sứ đă rao giảng Đức Kitô đến trong xác phàm, để thực hiện sự hoà hợp và hiệp thông giữa Thiên Chúa với con người, theo ư Chúa Cha đă định. Ngay từ lúc khởi đầu, Lời Thiên Chúa đă loan báo là loài người sẽ nh́n thấy Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ ở với loài người trên trần gian, sẽ đàm đạo với họ, hiện diện bên cạnh họ, để cứu giúp họ và cho họ nhận biết Người. Như thế là để cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, nghĩa là thoát khỏi mọi tà thần, làm cho ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Nhờ vậy, khi được gắn bó với Thánh Thần Thiên Chúa, con người đạt tới vinh quang của Chúa Cha.

 

Bởi đó, các ngôn sứ đă báo trước là loài người sẽ nh́n thấy Thiên Chúa, như chính Chúa đă phán : Phúc thay ai có ḷng trong sạch ngay thẳng, v́ họ sẽ được ngắm nh́n Thiên Chúa.

 

Thật vậy, Thiên Chúa cao cả vô cùng và vinh quang khôn tả, nên không ai có thể nh́n thấy Thiên Chúa mà c̣n sống được ; v́ Chúa là Đấng ta không tài nào hiểu thấu. Tuy nhiên, v́ t́nh thương, ḷng nhân hậu và quyền năng tuyệt đối, Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Người, được nh́n thấy Người. Đó là điều các ngôn sứ đă tiên báo : bởi v́ điều loài người không làm nổi, th́ Thiên Chúa làm được.

 

Loài người tự ḿnh không thể nh́n thấy Thiên Chúa, nhưng về phần ḿnh, Thiên Chúa lại muốn cho loài người nh́n thấy ; c̣n cho ai, khi nào và như thế nào là tuỳ ư Người ; v́ Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Xưa kia loài người được nh́n thấy Thiên Chúa nhờ Thánh Thần qua ơn ngôn sứ ; sau đó loài người được thấy Thiên Chúa nhờ Chúa Con qua ơn nghĩa tử ; c̣n trong Nước Trời, loài người sẽ được thấy Thiên Chúa qua t́nh phụ tử, bởi v́ Thánh Thần chuẩn bị loài người cho Chúa Con ; Chúa Con dẫn họ tới Chúa Cha, c̣n Chúa Cha cho họ không phải hư vong trong đời sống vĩnh cửu, do việc mỗi người được nh́n thấy Thiên Chúa.

 

Cũng như người nh́n thấy ánh sáng th́ ở trong ánh sáng và được chan hoà ánh huy hoàng, th́ người nh́n thấy Thiên Chúa cũng vậy ; họ ở trong Thiên Chúa và được chan hoà ánh huy hoàng của Người. V́ ánh huy hoàng của Thiên Chúa làm cho sống, nên ai nh́n thấy Thiên Chúa cũng được sống.

 

Xướng đáp Đnl 18,18 ; Lc 20,9 ; x. Ga 6,14

X Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người.

* Người sẽ nói với chúng tất cả những ǵ Ta truyền dạy.

Đ Ta sẽ phái người Con yêu dấu của Ta. Người quả là vị ngôn sứ phải đến thế gian. *

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4- Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94 

Hăy đến đây ta reo ḥ mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ tŕ ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu ḷng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Đại dương Chúa đă tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hăy vào đây ta cúi ḿnh phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

c̣n ta là dân Người lănh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước ǵ anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng ḷng

như tại Mêriba,

như ngày ở Maxa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đă từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đă thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

ḍng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đă nói:

Đây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

Sáng Danh

 

 

ĐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

tay hăy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Đă vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hăy tan đi, ngàn mơ mộng hăo huyền,

Từ trời thẳm, Đức Kitô ngự tới.

 

Đừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy ḿnh c̣n hôi hám bùn nhơ,

V́ hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những ǵ nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đă từ nơi thượng giới

Xuống cơi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Để mai ngày Chúa tái lâm cơi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

V́ Thẩm Phán đă dủ t́nh bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 85

Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2Cr 1,3.4).

 

ĐC: Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

v́ con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,

v́ thân con nghèo hèn túng quẫn.

 

Xin Chúa bảo toàn tính mạng con,

bởi v́ con trung hiếu. *

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,

hằng tin tưởng nơi Ngài.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dủ ḷng thương con, lạy Chúa: *

con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

 

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

v́ con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu t́nh thương với mọi kẻ kêu xin; *

lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ư lưu tâm.

 

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

v́ Chúa vẫn đáp lời. *

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

 

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan,

và tôn vinh danh Ngài.

 

V́ Ngài thật cao cả

và làm nên những việc lạ lùng; *

chỉ một ḿnh Ngài là Thiên Chúa.

 

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,

để con vững bước theo chân lư của Ngài. *

Xin Chúa hướng ḷng con,

để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

con hết ḷng cảm tạ,

thánh danh Ngài, con măi tôn vinh, *

v́ t́nh Chúa thương con như trời như biển,

Ngài đă kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

 

Lạy Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bè lũ hung tàn t́m hại mạng sống con : *

chúng đâu có kể chi đến Ngài.

 

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *

Ngài chậm giận,

lại giàu t́nh thương và ḷng thành tín.

 

Xin đoái nh́n và xót thương con, *

ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ

cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

 

Xin ban cho con một điềm báo phúc

để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *

v́, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

 

Tc Is 33,13-16

Thiên Chúa xét xử công minh

Lời Thiên Chúa đă hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 

ĐC: Hạnh phúc thay kẻ theo đường chính trực,

hằng ăn nói thẳng ngay.

 

Chúa phán:

"Người ở xa, hăy nghe biết việc Ta đă làm,

kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."

 

Tại Xion, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,

bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.

 

Chúng rằng:

"Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?

Ai trong chúng ta ở gần được hỏa hào muôn kiếp?"

 

Kẻ theo đường chính trực

hằng ăn nói thẳng ngay,

của chiếm đoạt không màng,

tay xua quà hối lộ.

 

Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe,

việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nh́n.

 

Người như thế sẽ được ở non cao,

có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *

Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,

nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.

 

Tv 97

Chúa toàn thắng khi xét xử

Thánh vịnh này nói về Chúa Kitô khi Người đến lần thứ nhất và muôn dân tin vào Người (thánh Athanaxiô).

 

ĐC: Hăy tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

v́ Người đă thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Chúa biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; *

Người đă nhớ lại ân t́nh và tín nghĩa

dành cho nhà Ítraen.

 

Toàn cơi đất này đă xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo ḥ đàn hát.

 

Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm d́u dặt,

nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen lẫn tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

 

Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

 

V́ Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công b́nh.

 

Lời Chúa

 

Thứ Tư (Is 7,14b-15)

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, đặt tên là Emmanuen, Hài Nhi sẽ ăn đồ sữa và mật ong, cho đến tuổi biết phân biệt hay dở mà chọn lựa tốt xấu.

 

Xướng đáp

XĐ: Giêrusalem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

4- Vị sẽ đến sau tôi th́ cao trọng hơn tôi,

ngay cởi dép cho Người, tôi cũng c̣n chưa đáng.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các tuần I, III

 

Thứ Tư

Ngôi Lời đă muốn sinh sống giữa loài người để chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng ta hăy vui mừng tin tưởng mà tung hô rằng:

Lạy Đức Emmanuen, xin ở cùng chúng con.

Lạy Quân Vương công b́nh chính trực, - xin bênh vực dân nghèo và giải thoát người bị áp bức.

Lạy Đức Vua ḥa b́nh, Chúa rèn giáo mác nên liềm nên hái và đúc gươm đao thành cuốc thành cầy, - xin biến hận thù ra yêu thương, đổi nguyền rủa thành lời chúc phúc.

Chúa chẳng cứ bề ngoài mà xét xử, - xin đón nhận những ai thực sự thuộc về Chúa.

Chúa sẽ ngự mây trời mà đến thật oai phong rực rỡ, - xin đừng để chúng con phải xấu hổ thẹn thùng khi ra trước mặt Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4- Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thủa.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 118,105-112

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XIV.

ĐC: Chúa nói: "Ai theo tôi

sẽ không phải bước đi trong tăm tối mịt mù,

nhưng sẽ được ánh sáng dẫn đưa vào nguồn sống."

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đă thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

Mạng sống này luôn lâm ṿng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

Thánh ư Ngài là gia nghiệp con măi măi,

v́ đó là hoan lạc của ḷng con. *

Con hướng ḷng quyết thực thi thánh chỉ,

măi măi cho đến cùng.

 

Tv 69

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất (Mt 8,25).

 

ĐC: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

lạy Thiên Chúa, xin phù trợ con.

 

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *

Ước ǵ những kẻ t́m hại mạng sống con

phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

 

Ước ǵ bọn đắc chí v́ con mắc họa

phải tháo lui nhục nhă, *

những đức cười ha hả nhạo con

phải quay gót thẹn thùng!

 

Ước chi mọi kẻ t́m kiếm Chúa

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, *

và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay!"

 

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!*

Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng tŕ hoăn!

 

Tv 74

Chúa là Thẩm Phán tối cao

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

 

ĐC: Thiên Chúa không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,

nhưng chỉ theo chính trực công minh.

 

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,

tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, *

kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

 

Chúa phán:

Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. *

Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,

chính Ta đă làm cho cột trụ nó vững rồi.

 

Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!"

Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai! *

Này chớ dương oai ngạo với Trời,

ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa."

 

V́ chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc

làm cho ai được cất nhắc lên. *

Chỉ Thiên Chúa mới là Thẩm Phán,

Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

 

V́ này tay Chúa cầm chén rượu,

chén rượu đầy mùi vị đắng cay, *

rót cho bọn gian ác trên đời,

tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

 

Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời

và đàn ca kính Chúa nhà Giacóp. *

Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,

c̣n uy thế người lành sẽ được nâng cao.

 

Giờ Ba

 

ĐC: Như lời các ngôn sứ đă báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ ḷng Đức Trinh Nữ Maria.

 

Lời Chúa

 

Thứ Tư (Is 2,11)

Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nh́n xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục; trong ngày đó, chỉ một ḿnh Đức Chúa được suy tôn.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Đ: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

 

Giờ Sáu

 

Ca vịnh

ĐC: Thiên Thần Gáprien nói cùng Đức Maria rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

 

Lời Chúa

 

Thứ Tư (Is 12,2)

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không c̣n sợ hăi, bởi v́ Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi ḷng thương dân Ngài.

Đ: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4- Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 

 

Giờ Chín

 

ĐC: Đức Maria nói:

Lời chào như vậy có nghĩa ǵ?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

v́ tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lời Chúa

 

Thứ Tư (Đn 9,19)

Lạy Chúa, xin khấng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái thương! V́ danh Ngài, xin ra tay và đừng tŕ hoăn, lạy Thiên Chúa của con, bởi v́ thành và dân của Ngài đă được thánh hiến cho Ngài.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng tŕ hoăn nữa.

Đ: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

4- Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thuở soi ḷng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao ṃn,

Chúa t́m linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên măn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn pḥng loan

Là ḷng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một ḷng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ư chẳng sai chút nào.

 

Khấn nài Đấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xatan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh với điệp ca của mỗi ngày trong tuần.

 

Tv 125

Vui mừng và hy vọng nơi Chúa

Anh em đă đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an (2Cr 1,7).

 

ĐC: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về,

ta tưởng ḿnh như giữa giấc mơ. *

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn ră trên môi khúc nhạc mừng.

 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!

ta thấy ḿnh chan chứa một niềm vui!

 

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

 

Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống văi gieo; *

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng.

 

Tv 126

Vất vả uổng công nếu không có Chúa

Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3,9).

 

ĐC: Nguyện xin Chúa xây dựng cửa nhà,

và trấn giữ thành tŕ cho ta.

 

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không pḥng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

C̣n kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

 

Này con cái là hồng ân của Chúa,

con ḿnh sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh phúc thay người nào

đeo ống đầy loại tên như thế! *

Họ sẽ không nhục nhă

khi phải đến cửa công

tranh tụng với địch thù.

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

ĐC: Đức Kitô chính là Trưởng Tử

sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là Trưởng Tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa

 

Thứ Tư (1Cr 4,5)

Xin anh em đừng vội xét xử điều ǵ trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những ǵ ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ư định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

  

Xướng đáp

XĐ: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

X: Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng ĐC thay đổi mỗi ngày.

 

4- Từ Xion, thánh luật ban xuống,

từ Giêrusalem, lời Chúa phán truyền.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu Chung cho các tuần I, III

 

Thứ Tư

Thiên Chúa Cha đă sai Con Một đem ḥa b́nh vĩnh cửu cho muôn dân. Chúng ta hăy đồng thanh cầu khẩn:

Lạy Chúa, nguyện cho khắp trần gian nhận biết vương quyền Chúa.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin ngự đến viếng thăm Hội Thánh, - là vườn nho chính tay Chúa đă trồng.

Chúa là Đấng muôn đời thành tín, xin nhớ đến mọi con cháu Ápraham,  mà thực hiện lời Chúa hứa cùng bao tổ phụ.

Lạy Chúa rất nhân từ, xin nh́n đến muôn vàn dân nước, - để khi nhận ơn Chúa phù trợ, họ dâng lời cảm tạ tri ân.

Xin cũng thương nhớ đến mọi kẻ ly trần trong b́nh an của Chúa, - và cho hưởng vinh quang với Con Một Chúa trên quê trời.

 

Lời nguyện thay đổi mỗi ngày.

 

4- Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đăi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.