Tuần IV

Thứ Tư

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Hỡi Ánh Sáng gieo vui vào thế giới,

Là từ bi, là nhựa sống cho đời,

Đổ máu đào làm giá chuộc bề tôi

Khỏi thần chết, hỡi Kitô Cứu Chúa!

 

Chúng con đây đợi chờ Ngài tuôn đổ

Rượu mến thương làm say ngất tâm hồn,

Đốt sang ngời niềm tin măi sắt son,

Khơi bừng cháy lửa t́nh yêu bác ái.

 

Xin bẻ găy mưu Xatan độc hại,

Cấm chỉ không cho bén mảng tới nhà,

Tự cung trời, xin gửi Chúa Ngôi Ba

Đến yểm trợ cho tinh thần vững mạnh.

 

Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,

Và Giêsu là Đức Chúa phục sinh,

Hằng trị v́ cùng với Chúa Thánh Linh

Từ muôn thuở đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca Vịnh

 

Tv 102

Ca tụng Chúa khoan dung

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta (x. Lc 1,28).

 

I.

ĐC: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ khá quên mọi ân huệ của Người. (H)

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hăy chúc tụng Thánh Danh! *

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

 

Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,

thương chữa lành các bệnh tật ngươi. *

Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,

bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

 

ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,

khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

 

Chúa phân xử công minh,

bênh quyền lợi những ai bị áp bức, *

mặc khải cho Môsê biết đường lối của Người,

cho con cái nhà Ítraen

thấy những kỳ công Người thực hiện.

 

II.

ĐC: Như người cha chạnh ḷng thương con cái,

Chúa cũng chạnh ḷng thương kẻ kính tôn. (H)

 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu t́nh thương, *

chẳng trách cứ luôn luôn,

không oán hờn măi măi.

 

Người không cứ tội ta mà xét xử,

không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

 

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

t́nh Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. *

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

tội ta đă phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

 

Như người cha chạnh ḷng thương con cái,

Chúa cũng chạnh ḷng thương kẻ kính tôn. *

Người quá biết ta được nhồi nắn bằng ǵ,

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

 

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, *

một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa ḿnh ở cũng không biết ḿnh.

 

III.

ĐC: Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành! (H)

 

Nhưng ân t́nh Chúa thiên thu vạn đại,

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. *

Người xử công minh cả với đời con cháu,

cả những ai giữ giao ước của Người

và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

 

Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,

quyền đế vương bá chủ muôn loài.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn v́ thiên sứ,

bậc anh hùng dũng mănh thực hiện lời Người,

luôn sẵn sàng phụng lệnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh,

hằng hầu cận và tuân hành thánh ư.

 

Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành,

thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. *

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rơ,

Đ: để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

 

Bđks Tuần 4, Tuần 8, Tuần 12, Tuần 16, Tuần 20, Tuần 24,

Tuần 28, Tuần 32

 


Kinh Sáng

 

*Giáo đầu

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con

Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.

 

Thánh thi

 

Lạy Đức Kitô, Vua Trời cao sáng,

Chúa thật là Vị Thẩm Phán chí công.

Xin lắng nghe, ôi lượng cả khoan hồng,

Thần dân Chúa tung hô và khấn nguyện.

 

Suốt canh trường vang lên lời cảm mến,

Thấu tận thiên đ́nh rực rỡ hào quang,

Thầm ước mong ơn vũ lộ tuôn tràn,

Cho thần hạ măi đàn ca ḥa tấu.

 

Ḷng chân thực sống những ngày tuyệt hảo,

Một cuộc đời không biết sợ tử vong,

Một cuộc đời như điệu hát không ngừng

Dâng lên Chúa niềm tri ân cảm tạ.

 

Và giờ đây xin thương t́nh, lạy Chúa,

Lấy lửa thiêng đốt cháy cả tâm can,

Để chúng con luôn thức tỉnh sẵn sàng

Cầm đèn sáng trong tay chờ Ngài đến.

 

Tôn vinh Chúa Cha, cỗi nguồn thánh thiện,

Và Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,

Cùng Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,

Hằng hiển trị bây giờ và măi măi.

 

Ca vịnh

 

Tv 107

Ca tụng Chúa và xin Người thương giúp

Bởi v́ Con Thiên Chúa đă được siêu thăng trên chin tầng trời, nên vinh quang Người đă được rao giảng trên khắp trần gian (Ácnôbiô).

 

ĐC: Con vững dạ an ḷng, lạy Thiên Chúa.

 

(Con vững dạ an ḷng, lạy Thiên Chúa,)

này con xin đàn hát xướng ca

với tất cả tâm hồn.

 

Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi c̣n đánh thức cả b́nh minh.

 

Lạy Thiên Chúa,

trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa ḷng muôn nước, con đàn hát xướng ca. *

V́ t́nh thương của Ngài cao ngất trời xanh,

ḷng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

 

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cơi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

 

Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,

để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

 

Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán: *

"Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Sikhem,

Ta đo đạc cả đồng bằng Xucót.

 

Galaát thuộc về Ta, Mơnase cũng về Ta, *

Ta lấy Épraim làm mũ chiến đội đầu,

lấy Giuđa làm cây gậy chỉ huy.

 

Môáp là chậu ta tắm rửa,

Êđom là chỗ Ta liệng giày, *

đánh bại Philitinh, Ta reo mừng thắng trận."

 

Lạy Thiên Chúa,

ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,

ai sẽ dắt con đến tận Êđom?

 

Há chẳng phải chính Ngài,

Đấng đă từng ruồng bỏ chúng con,

chẳng c̣n dẫn ba quân xuất trận?

 

Xin Ngài thương cứu viện,

cho chúng con thoát khỏi quân thù,

chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

 

Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,

chính Ngài chà đạp kẻ thù ta.

 

Tc Is 61,10-62,5

Ngôn sứ vui mừng v́ Giêrusalem mới

Tôi thấy thành thánh Giêrusalem mới... trang điểm như tân nương sửa soạn đón tân lang (Kh 21,2).

 

ĐC: Chúa mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

cùng với đức chính trực công minh.

 

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!

 

V́ Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh, *

như chú rể chỉnh tề khăn áo,

tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

 

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, *

Chúa cũng sẽ làm trổ hoa công chính,

làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

 

V́ ḷng mến Xion,

tôi sẽ không nín lặng,

v́ ḷng mến Giêrusalem,

tôi nghỉ yên sao đành,

 

tới ngày Đấng Công Chính

xuất hiện tựa hừng đông,

Vị Cứu Tinh của thành

rực lên như ngọn đuốc.

 

Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

đức công chính của ngươi, *

mọi đế vương sẽ được ngắm nh́n

vinh quang ngươi tỏ rạng.

 

Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,

chính là tên miệng Chúa đặt cho.

 

Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng

trong ḷng bàn tay Chúa, *

sẽ là mũ triều thiên vương giả

Chúa ngươi cầm ở tay.

 

Chẳng ai c̣n réo tên ngươi "Đồ bị ruồng bỏ!"

Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "phận bạc duyên đơn." *

Nhưng ngươi được gọi: "Ái khanh ḷng Ta hỡi!"

Xứ sở ngươi nức tiếng là "duyên thắm chỉ hồng."

 

V́ ngươi sẽ được Chúa đem ḷng sủng ái,

và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.

 

Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ,

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. *

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,

ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

 

Tv 145

Hạnh phúc thay những người trông cậy Chúa

Chúng ta hát mừng Chúa suốt cuộc đời, nghĩa là bằng cách ăn nết ở của chúng ta (Ácnôbiô).

 

ĐC: Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa.

 

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời!

 

Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

 

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

Người là Đấng giữ ḷng trung tín măi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù ḷa, *

Chúa cho kẻ bị d́m xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!

 

Lời Chúa (Đnl 4:39-40a)

Hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em.

 

Xướng đáp

XĐ: Tôi sẽ chúc tụng Chúa

* luôn măi chẳng khi ngừng.

X: Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Ta hăy sống thánh thiện

mà phụng thờ Chúa suốt cả đời ta.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúng ta hăy ngước mắt nh́n lên Đức Kitô là ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ, toả xuống gian trần vinh hiển Chúa Cha, và chúng ta hăy thiết tha cầu nguyện:

Lạy Chúa Kitô, chính Chúa đă khơi dậy và kiện toàn ḷng tin của chúng con,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúa muốn dẫn chúng con từ chốn tối tăm vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, nhưng chúng con vẫn bưng tai bịt mắt,

Chúng con xin Chúa dủ ḷng thương.

Chúa đă cho người mù được thấy, người điếc được nghe,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con là những kẻ chậm tin vào Chúa,

Chúng con xin Chúa dủ ḷng thương.

Chúa đă thương quy tụ chúng con thành một thân thể,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con thường phân ly những ai Chúa liên kết,

Chúng con xin Chúa dủ ḷng thương.

Chúa ban sức mạnh cho chúng con chống trả cơn cám dỗ, chấp nhận mọi gian lao,

Chúng con xin dâng lời chúc tụng.

Chúng con chưa biến đổi cuộc đời thành lời ca tụng Chúa,

Chúng con xin Chúa dủ ḷng thương.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xưa Chúa đă thiết lập giao ước mới với loài người, giao ước được kư kết bằng máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con đừng quên lăng ơn tha thứ Chúa đă rộng ban, và xin cho chúng con được vui mừng v́ Chúa thương cứu độ. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Trưa

 

Thánh Thi

Chọn một trong ba thánh thi sau đây, hoặc thay thế bằng một bài hát thích hợp. (đứng)

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

 

Ca vịnh

 

Tv 118,145-152

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XIX.

ĐC: Lạy Chúa, con kêu lên Chúa,

con hằng cậy trông ở lời Ngài.

 

Con kêu van hết ḷng, lạy Chúa, xin đáp lại,

thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *

Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,

để con tuân giữ thánh ư Ngài.

 

Hừng đông chưa xuất hiện, con đă kêu xin,

con hằng cậy trông ở lời Chúa. *

Canh khuya chưa tàn, này mắt con đă mở,

để suy niệm lời hứa của Ngài.

 

Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi v́ Ngài nhân hậu,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *

Bọn bất lương sống xa luật Ngài

đă đến gần con mà bách hại.

 

Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,

mệnh lệnh Chúa đều là chân lư. *

Về thánh ư, từ lâu con đă hiểu:

Ngài đă thiết lập đến muôn đời.

 

Tv 93

Chúa xử công minh cho người lành

Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ phạm các tội đó: v́ Người không mời gọi chúng ta để chúng ta sống vô luân, nhưng là để sống thánh thiện (1Tx 4,67).

 

I.

ĐC: Tâm tưởng phàm nhân: Chúa đều biết cả:

thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.

 

Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo,

lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm! *

Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,

trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.

 

Đến bao giờ, lạy Chúa,

đến bao giờ bọn ác nhân cứ măi hỷ hoan? *

Quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược,

những vênh váo ngang tàng?

 

Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa

hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. *

Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,

tàn sát cả cô nhi!

 

Chúng bảo rằng: "Chúa đâu có thấy,

Thiên Chúa nhà Giacóp chẳng lưu tâm!" *

Hăy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời,

bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn?

 

Đấng từng gắn đôi tai

há lại không nghe được,

Đấng nặn thành cặp mắt

chẳng lẽ không thấy ǵ?

 

Đấng sửa trị muôn dân

lẽ nào không trừng phạt,

Đấng dạy dỗ con người

mà chẳng biết ǵ sao?

 

Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả!

Thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài!

 

II.

ĐC: Chúa là thành luỹ chở che tôi,

là núi đá cho tôi trú ẩn.

 

Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,

được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. *

Ngài cho họ được b́nh an trong ngày hoạn nạn,

trong khi huyệt mả sẵn chờ kẻ ác nhân.

 

V́ Chúa không ruồng rẫy dân Người,

chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản. *

Công lư rồi ra sẽ trở lại pháp đ́nh,

mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.

 

Ai đứng dậy giúp tôi

chống bọn làm điều ác,

ai sát cánh cùng tôi

cự lại lũ gian tà? *

Chúa mà đă chẳng thương phù trợ,

th́ hồn tôi đă vào chốn thinh lặng ngàn thu.

 

Lạy Chúa, khi con nói: "Này chân con lảo đảo,"

t́nh thương Ngài đă đỡ nâng con. *

Lúc ưu tư đầy ắp cơi ḷng,

ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

 

Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,

bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể ǵ luật pháp? *

Chúng t́m hại mạng sống người lành,

lên án tử cho người vô tội.

 

Nhưng Chúa là thành luỹ chở che,

Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.

 

Tội của chúng, Nguời đổ trên đầu chúng,

Người tiêu diệt chúng v́ điều dữ chúng làm. *

Đức Chúa là Thiên Chúa của ta, sẽ tiêu diệt chúng.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (1Cr 10,24.31)

Đừng ai t́m ích lợi cho riêng ḿnh, nhưng hăy t́m ích lợi cho người khác. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc ǵ, anh em hăy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

 

X: Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,

Đ: được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

 

Giờ Sáu (Cl 3,17)

Anh em có làm ǵ, nói ǵ, th́ hăy làm hăy nói nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

 

X: Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

Đ: và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

 

Giờ Chín (Cl 3,23-24)

Bất cứ làm việc ǵ, hăy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, v́ biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Kitô là chủ, anh em hăy phục vụ Người.

 

X: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con,

Đ: số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

 

Lời nguyện

Thứ Tư

 

Giờ Ba

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa trung thành, Chúa đă giữ lời hứa mà sai Thánh Thần đến quy tụ những người đă bị tội lỗi làm ly tán. Xin biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hiệp nhất và ḥa b́nh. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Sáu

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa cho chúng con giấc nghỉ trưa để bồi dưỡng tinh thần và thể xác: chúng con xin chân thành cảm tạ. Ước ǵ chúng con biết lợi dụng hồng ân này mà phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đă dang tay ra trên thập giá để cứu độ muôn người. Xin cho chúng con, mỗi khi tra tay làm việc ǵ th́ cũng cố sao cho đẹp ḷng Chúa và giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 


Kinh Chiều

 

Thánh thi

 

Chiều ngưng lại nh́n kim ô lững thững

Xuống chân trời dọi tia nắng nhớ nhung,

Điểm nương xanh, biển thắm núi kiêu hùng

Điềm tiên báo cảnh trời mai chói lọi.

 

Hùng vĩ quá, khiến phàm nhân tắc lưỡi!

Thượng trí nào ra định luật đổi thay,

Hết tối đêm xoay chuyển lại sáng ngày,

Tay Tạo Hóa đă tài t́nh xếp đặt!

 

Màu đen sẫm nhuộm khắp miền trời đất

Đêm tịch liêu đè nặng xuống không gian,

Một ngày qua bao vất vả nhọc nhằn,

Con cái Chúa cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Hằng trông cậy sẵn niềm tin thuần thục,

Tâm thần này hoan hỷ đón hào quang

Từ Ngôi Hai là phản ánh huy hoàng

Của vinh sáng ngàn đời nơi Thánh Phụ.

 

Ngài hiện đến như Vầng Hồng chính ngọ,

Chẳng có hừng đông chẳng có chiều vàng.

Đất mừng v́ được gội nắng chang chang,

Trời vui bởi Ngài chiếu soi vạn kiếp.

 

Xin lượng cả ban tháng ngày bất diệt

Ngập hào quang trong sáng dịu êm này.

Cho cộng đoàn đang trầm bổng chiều nay

Dâng lên Chúa vạn lời ca tiếng hát.

 

Ca vịnh

 

Tv 138, 1-18.23-24

Chúa nh́n thấy mọi sự

Ai biết được tâm tư của Chúa? Hay có ai làm cố vấn cho Người (Rm 11,34).

 

I.

ĐC: Lạy Chúa, kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,

quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!

 

Lạy Chúa, Ngài ḍ xét con và Ngài biết rơ,

biết cả khi con đứng con ngồi. *

Con nghĩ tưởng ǵ, Ngài thấu suốt từ xa.

 

Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. *

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,

th́ lạy Chúa, Ngài đă am tường hết.

 

Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,

bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. *

Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,

quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!

 

Đi măi đâu cho thoát thần trí Ngài,

lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? *

Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,

nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

 

Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,

đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, *

tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,

cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

 

Con tự nhủ: "Ước ǵ bóng tối bao phủ tôi,

và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!" *

Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,

và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,

bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.

 

II.

ĐC: Ta là Chúa, Ta hằng thấu suốt tâm can từng gang tấc;

ai sống làm sao, Ta sẽ trả cho như vậy.

 

Tạng phủ con, chính Ngài đă cấu tạo,

dệt tấm h́nh hài trong dạ mẫu thân con.

 

Tạ ơn Chúa đă dựng nên con cách lạ lùng,

công tŕnh Ngài xiết bao kỳ diệu! *

hồn con đây biết rơ mười mươi.

 

Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm ǵ, *

khi con được thành h́nh trong nơi bí ẩn,

được thêu dệt trong ḷng đất thẳm sâu.

 

Con mới là bào thai, mắt Ngài đă thấy; *

mọi ngày đời được dành sẵn cho con,

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.

 

Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,

tính chung lại, ôi nhiều vô kể! *

Đếm sao nổi, v́ nhiều hơn cát;

dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.

 

Lạy Chúa, xin ḍ xét để biết rơ ḷng con,

xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. *

Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

th́ dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

 

Tc Cl 1,12-20

Quyền trưởng tử của Đức Kitô

 

ĐC: Muôn vật được tạo thành

trong Thánh Tử chí ái,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Chúng ta hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha *

đă làm cho chúng ta trở nên xứng đáng

chung hưởng phần gia nghiệp

dành cho những ai thuộc về Người

trong cơi đầy ánh sáng.

 

Người giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm,

và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; *

trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi.

 

Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

 

v́ trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu h́nh với vô h́nh.

 

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng,

hay là bậc quyền năng thượng giới, *

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

 

Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

 

Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

 

Người là khởi nguyên,

là Trưởng Tử

trong số những người từ cơi chết sống lại, *

để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.

 

V́ Thiên Chúa đă muốn

làm cho tất cả sự viên măn

hiện diện ở nơi Người,

 

cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được ḥa giải với ḿnh.

 

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đă đem lại b́nh an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

 

Lời Chúa (1Ga 2,36)

Chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng ḿnh biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. C̣n hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy t́nh yêu Thiên Chúa đă thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được ḿnh đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng ḿnh ở lại trong Người, th́ phải đi trên con đường Đức Giêsu đă đi.

 

Xướng đáp

XĐ: Xin ǵn giữ chúng con, lạy Chúa

* như ǵn giữ con ngươi mắt Ngài.

X: Dưới bóng Ngài, xin thương che chở. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Nguyện xin Chúa biểu dương quyền lực

diệt trừ hạng kiêu căng,

đề cao kẻ khiêm nhường.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Ḷng Chúa Cha thương dân Người, bao la như trời bể. Nào chúng ta tin tưởng nguyện cầu:

Việc Chúa khởi sự nơi chúng con, xin hăy mau hoàn tất.

Lạy Chúa, Chúa đă cho Con Một Chúa đến, không phải để lên án, mà để cứu trần gian,  - xin cho cây thập giá của Người đem lại cho chúng con nhiều hoa quả.

Chúa đă giao cho hàng linh mục sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và cử hành các bí tích mà phục vụ dân Chúa,  - xin cho họ luôn trung thành, khôn ngoan và nhân hậu.

Những kẻ Chúa đă mời gọi sống trinh khiết v́ Nước Trời,  - xin cho họ t́m thấy niềm vui trong cuộc đời tận hiến.

Từ nguyên thủy, Chúa dựng nên loài người có nam có nữ,  - xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung thuỷ với nhau.

Chúa đă đón nhận lễ hy sinh của Đức Kitô mà ban ơn tha tội cho chúng con,  - xin cũng thứ tha mọi lầm lỗi của những ai đă ly trần.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa muốn cho mọi thành phần dân Chúa, phải phụng sự lẫn nhau theo ơn ḿnh lănh nhận, xin soi sáng cho mỗi người chúng con t́m thấy vai tṛ của ḿnh trong Giáo hội để tất cả cùng nhau xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời.

 

Kết thúc