Xin giới thiệu "100 Cy thuốc vạn linh b chứng" của cố linh mục Vũ Đnh Trc sưu tầm rất cng phu v khoa học. (Oct. 10, 2011)

(www.xuanha.net)

MỤC LỤC

1. Cc loại cỏ 

(1cỏ g   2cỏ gấu   3cỏ gừng   4cỏ may   5cỏ mần chầu    6cỏ mực   7cỏ sữa    8cỏ tranh    9cỏ xước)  

2. Cc loại cy Cảnh 

(10cy đinh lăng   11cy đơn mặt trời   12cy huyết dụ   13cy lẻ bạn   14cy nha đam (aloe vera)   15cy sọ khỉ   16cy trắc bch diệp  

17cy vạn linh    18cy xương rồng l)

3. Cc loại Cy lớn 

20 cy chanh   21cycối xay   22cy du tằm   23cy quả k   24cy keo   25cy muồng tru   26cytre   27cy vng nem   28cy v sữa

4. Cc loại Cy nhỏ

30cy c độc dược   31cy cải trời   32cam thảo đất   33cam thảo dy   34cy cnh c   35cy cc o   36cy phn lợn   37cy hồng tin  

38cy ch đẻ   39cy muồng lăng   40cy muồng thơm   41cyphn đen   42cy ng-bắp   43cy thuốc dấu   44cy tơ hồng   45cy vi voi  

5. Cc loại Cy qu

47bch bộ sm   48cy địa liền   49cy h thủ    50cy ch mẫu   51cy mật nhn   52cy ngải cứu   53cy sm đại hnh   54cy sm nam  

55cy từ bi   56cy xuyn điền   

6. Cc loại Dy leo

58dy đau xương   59cy dy k ninh

7. Cc loại Đậu

61cy đậu đen   62cyđậulạc   63cu đậu nnh   64hạt đậu xanh   65hạt vừng-m

8. Cc loại Gia vị

67 Gừng   68 Hnh  69 Hẹ   70 Tiu   71 Nghệ   72 Ng-mi   73 Ớt   74 Riềng   75 Sả   76 Tỏi

9. Cc loại Hạt

96hạt b ng   97hạt cải   98hạt cau   99hạt đỏng đảnh   100 hạt gấc   101hạt mt   102hạt na 103hạt nhn   104 hạt qut   105 hạt sen   106 hạt rĩ  

10. Cc loại Hoa

108 hoa bch nhật   109 hoa cc vạn thọ   110hoa dm bụt   111hoa đại   112 hoa đo   113 hoa đơn-trang   114 hoa hồng   115 hoa huệ  

116 hoa mo g   117hoa nhi   118hoa sen  

11. Cc loại Rau

120rau cải ngọt   121 rau cải củ   122 rau cải bẹ   123quả c ghm   124rau cần tầu   125 rau diếp trời   126rau dền   127khoai lang

129 rau m   130 rau m đề   131 rau mồng tơi   132 rau muống   133 rau sam

12. Cc loại Rau Thơm

135me chua   136l giấp c   137l hng chanh   138 l hương nhu   139 l kinh giới   140 l lốt   141 l mần tưới-c đt

142 l mơ lng   143 l răm   144 l ta t

13. Cao mu, Tiểu đường

145cao mu, tiểu đường   146cao mu tiểu đường (tiếp)   147 bệnh tiểu đường

14. 148 Danh từ y học

15. Những vị thuốc kị nhau:

*Cam thảo kị rong biển, dấp c

*Hnh sống kị mật ong, sp ong, thịt ch

*Mật ong kị chuối hột, hnh sống

*C giếc kị dưa cải bẹ

(www.xuanha.net)