CHÚA GIÊSU NGỎ LỜI

qua Sơ Consolata Betrone về Đường Nhỏ Mến yêu Liên lỉ

-Làm  vui ḷng Chúa,

-Thánh hóa bản thân,

- Cứu Các linh hồn.
Đúng là Của báu giấu trong ruộng (Mt 13,44)

 

Sách tuyệt hay, càng đọc càng thấm, nên đọc nhiều lần để lời Chúa dạy thấm vào trí, ḷng, môi miệng, tràn ra cuộc sống từng phút từng phút...
Chớ nên coi thường...

Mục này hữu ích hơn các mục khác.

 

MỤC LỤC

"Chúa Giêsu ngỏ lời cùng thế giới"
   về "Đường Nhỏ Mến yêu liên lỉ"
   (qua Sơ Consolata Betrone)

Jesus Apppeals to The World

From the Writings of Sr. Consolata Betrone

 

Imprimatur

+ Francis Cardinal Spellman

Archbishop of New York

March 11, 1955

 

Website:www.albahouse.com or call 1-800-343-2522

------------------------------------------------------------------------------

0Sứ mạng Chị Consolata      

Chương 1 Tinh thần thơ ấu thiêng liêng    

Chương 2-1 Chúa muốn cứu thế giới       

Chương 2-2 Ḷng thương xót vô bờ      

Chương 2-3 Không tại nhiều tội, nhưng...

Chương 2-4 T́nh yêu Chúa vô biên  

Chương 2-5 Linh hồn Bé thơ luôn khiêm tốn trông cậy Chúa

2-6 Consolata quyết thi đấu đến cùng

2-7Consolata tin rằng "giấc mơ sẽ thành sự thực"

2-8 Sống trong T́nh yêu với Đấng là T́nh yêu

3-1 Mến yêu là nên thánh

3-2*Sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong T́nh yêu

3-3 d*Hăm dẹp tư tưởng vô ích để chú tâm vào Tác động mến yêu liên lỉ (trong tinh thần thanh sạch)

3-4 đ*Hăm dẹp Lời nói không cần để chú tâm vào Tác động mến yêu liên lỉ

3-5 e*Không để ư đến ai khác, chỉ để ư Mến yêu Chúa

3-6 g*Mến yêu Chúa là dâng tất cả cho Chúa

3-7 h* Mến yêu Chúa sẽ nhận được mọi sự nơi Chúa

3-8 I*Mến yêu Chúa sẽ được Nước Thiên đàng:

Chương 4-1* Sống Tác động Mến yêu liên lỉ

4-2 c*Tác động mến yêu liên lỉ là duy nhất

4-3 d*Tác động mến yêu liên lỉ cả ngày sống

4-4 đ* Hoa quả ơn phúc của Tác động Mến yêu liên lỉ

4-5 e*Hoa quả của Tác động mến yêu liên lỉ (tiếp)

Chương 5-1 Đời mến yêu hoàn hảo qua Tác động yêu mến liên lỉ

5-2 b*Tác động mến yêu liên lỉ như là một thánh giá tuyệt hảo

5-3 đ*Chị Consolata khấn suốt đời làm Tác động mến yêu liên lỉ

5-4 e*Sự Trong sạch của T́nh yêu (Purity of Love) trong Tác động mến yêu liên lỉ

5-5 g*Sự Trong sạch trong tư tưởng

5- 6 TÍNH CÁCH MĂNH LIỆT CỦA T̀NH YÊU TRONG TÁC ĐỘNG YÊU MẾN LIÊN LỈ:

5- 7 Bỏ ḿnh và làmTác động mến yêu liên lỉ

5-8 c* Bỏ ḿnh hoàn toàn

Chương 6-1 TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG CỦA CHỊ CONSOLATA

6-2 Tác động mến yêu liên lỉ  và việc nguyện ngắm

6-3Tác động mến yêu liên lỉ  và việc đọc sách thiêng liêng:

6-4Tác động mến yêu liên lỉ  và việc Hồi tâm

6-5Tác động mến yêu liên lỉ  và việc Cấm pḥng

6-6Tác động mến yêu liên lỉ  trong những hoàn cảnh khác nhau trong đời sống thiêng liêng

6-7Anh hùng (heroim) cao độ trong Tác động mến yêu liên lỉ

Chương 7-1 Kết quả hữu h́nh Sứ điệp "Đường Nhỏ": Công việc của những Linh hồn Bé thơ (The Littlest ones)

7-2 Chị Consolata và những linh hồn Bé thơ

7-3 Linh hồn Bé thơ với Đức Mẹ (p 163)

7-4 Consolata với các linh hồn Bé thơ

 7-5 Chị Consolata gửi thư cho các linh hồn Bé thơ

Hết

(22-8-2010)