98. Cách chữa trị chắc chắn 

Có 3 mục sư ở miền nam đang dùng bữa trưa tại một quán ăn.

        Một sư nói: Ai biết không, kể từ khi mùa hè bắt đầu tôi đă gặp rắc rối với những con dơi trong gác xép và tầng áp mái của tôi ở nhà thờ, tôi đă thử tất cả mọi thứ nào là làm ồn ào, phun nước, thả mèo vô, nhưng  không có ǵ làm chúng sợ mà bỏ đi.
       
      Một sư khác nói "Phải, tôi cũng vậy. Tôi có hàng trăm con vật sinh sống tại tháp chuông và trên gác gần mái. Tôi c̣n hun khói, nhưng chúng cứ trơ trơ.
       
      Sư thứ ba nói, "Tôi đă rửa tội cho tất cả bọn chúng, và ghi tên cho chúng nhập xứ, sau đó không c̣n nh́n thấy một con nào trở lại nữa!

 

A Sure Cure

Three Pastors in the south were having lunch in a diner. One said "Ya know, since summer started I've been having trouble with bats in my loft and attic at church. I've tried everything--noise, spray, cats--nothing seems to scare them away. 
       
      Another said "Yea, me too. I've got hundreds living in my belfry and in the narthex attic. I've even had the place fumigated, and they won't go away." 
       
      The third said, "I baptized all mine, and made them members of the church... Haven't seen one back since!!!"