99. Người phụ nữ quét dọn


Có một người phụ nữ làm nghề quét dọn lau chùi đến một nhà thờ địa phương. Khi giấy mời nhập xứ được đưa ra vào cuối lễ nghi, bà ta đi lên, và nói muốn trở nên thành viên của nhà thờ. Mục sư lắng nghe khi bà nói với ông rằng bà ấy đă chấp nhận Chúa Giêsu và muốn được rửa tội và trở thành một thành viên của nhà thờ.

Mục sư tự nghĩ: "Ôi, bà này rất nhếch nhác, thậm chí có một chút mùi..., và móng tay không sạch, bà nhặt rác, dọn dẹp nhà vệ sinh - các thành viên nhà thờ sẽ nghĩ về bà ấy ra sao?" Ông nói với bà rằng bà cần về nhà và cầu nguyện, và sẽ quyết định sau.

Tuần sau, bà đến một lần nữa. Bà ấy nói với vị mục sư rằng bà đă cầu nguyện và vẫn muốn được rửa tội. "Tôi đă đi nhà thờ này rất lâu. Thật là đẹp, và tôi thực sự muốn trở nên một thành viên."

Một lần nữa, mục sư nói với bà ấy về nhà và cầu nguyện nhiều hơn. Một vài tuần sau khi ra ngoài ăn tại nhà hàng, mục sư thấy phụ nữ ấy. Ông không muốn bà ấy nghĩ rằng ông đă bỏ qua bà. Ông đến gần bà và nói: "Tôi đă không nh́n thấy bà trong một thời gian. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ồ, vâng," bà nói. "Tôi đă nói chuyện với Chúa Giêsu, và Người nói với tôi: không phải lo lắng về việc trở nên thành viên của nhà thờ của bạn."

Mục sư hỏi: "Người đă nói như thế à?".

"Ồ, vâng, Người c̣n cho biết rằng: Người đă không thể vào được nhà thờ của mục sư, dù Người đă cố gắng nhiều năm."

 

The Cleaning Woman

There was a little old cleaning woman that went to the local church. When the invitation was given at the end of the service, she went forward wanting to become a member. The pastor listened as she told him how she had accepted Jesus and wanted to be baptized and become a member of the church. 
       
      
The pastor thought to himself, "oh my, she is so unkempt, even smells a little, and her fingernails are not clean. She picks up garbage, cleans toilets - what would the members think of her." He told her that she needed to go home and pray about it and then decide. 
       
      The following week, here she came again. She told the pastor that she had prayed about it and still wanted to be baptized. "I have passed this church for so long. It is so beautiful, and I truly want to become a member." 
       
      Again the pastor told her to go home and pray some more. A few weeks later while out eating at the restaurant, the pastor saw the little old lady. He did not want her to think that he was ignoring her so he approached her and said, "I have not seen you for a while. Is everything all right?" 
       
      "Oh, yes," she said. "I talked with Jesus, and he told me not to worry about becoming a member of your church." 
       
      "He did?" said the pastor. 
       
      "Oh, yes" she replied. "He said even He hasn't been able to get into your church yet, and He's been trying for years."