1. Ăn năn cải thiện

 

Hy sm hối v tin vo Tin mừng

Vua Đavit đ sm hối

Phr đ sm hối

Giuđa khng sm hối, nhưng đ tự tử???

Ai phải sa hỏa ngục?