Vua Đavit: Tội cũng lớn, mà sám hối cũng nên gương để đời...

 

 

 

1. Theo sách Sáng thế (cả Chương 3): kể rằng:

Tổ tông loài người là Ađam và Evà phạm tội "không vâng lời Chúa mà ăn trái cấm" để trở nên thần minh "biết lành biết dữ", nhưng ông bà đă không biết hối lỗi, xin Chúa tha thứ, lại c̣n đổ tội cho người khác.

 Ông Adam thưa với Chúa một cách lạnh lẽo, vô t́nh, người mà ông đă từng nói: "đây là xương thịt tôi"!, bây giờ ông đổi giọng:

- "Người đàn bà" Chúa đă đem đến cho tôi, nàng đă đưa trái cây cho tôi, và tôi đă ăn.

 Bà Evà cũng không nhận tội, lại đổ cho rắn:

- Rắn đă lừa gạt tôi, nên tôi đă ăn.

Nếu Chúa hỏi rắn, chắc nó cũng chữa ḿnh luôn. Kết quả: Ông và bà đă bị phạt, bị mất những ơn Chúa ban trước: trí khôn ra tối tăm, ḷng muốn hướng về tội, phải đau khổ, và phải chết. Hậu quả tội tổ tông truyền sang con cháu ông cho đến khi hết loài người trên mặt đất này, v́ tội "lây" này mà biến đời ta thành "biển khổ"!.

 

2. "Con người là lầm lỗi".

Trừ Chúa Kitô và Đức Mẹ, c̣n tất cả mọi người đều là "con người lầm lỗi".

Thiên Chúa biết rơ như thế, nên Chúa không đ̣i ǵ hơn là đ̣i con người nhận biết tội ḿnh và ăn năn, chừa cải.

 

Trong Kinh thánh Cựu ước, có một con người lầm lỗi rất lớn, nhưng ông đă biết ăn năn đền tội, nên đă được Thiên Chúa Giavê tha thứ. Đó là vua Đavit.

Vua Đavit giầu sang quyền quí, oai hùng không ai bằng, nhưng khi dục vọng thấp hèn nổi lên, ông đă ra tầm thường, "ăn nằm" với vợ người lính quèn.

Khi biết nàng có thai, ông đă t́m mọi cách giấu diếm tội ḿnh, thực là vô trách nhiệm và bỉ ổi, hèn nhát, từ đó, ông đă phạm 3, 4 tội liên tiếp: tà dâm, mưu độc, giết người, cướp vợ người.

Kinh thánh thuật lại: sau khi biết Batseva có thai với ông, ông t́m cách đẩy chuyện cho chồng bà. Ông cho gọi người lính chồng bà về, cho vào đền vua ăn tiệc, coi như sang trọng hậu đăi lắm, nhưng ông âm mưu chuốc tượu để hắn say, say rượu sẽ kích dục, hắn sẽ về ngủ với vợ, thế là nếu vợ hắn có thai, mọi chuyện sẽ êm cho Đavit. Mưu mô độc hại của con người quyền quí !!!

Nhưng Urigia v́ ḷng trọng kính vua, thương các chiến sĩ ngoài mặt trận, thật là con người đáng trọng c̣n hơn cả ông vua một nước, hắn đă không về, mà chỉ xin năm ngủ ngoài hành lang đền vua của ông, để rồi sáng mai ra trận.

Vua Đavit thấy chưa được như ư, tối hôm sau lại chuốc rượu cho Urigia, ép cho hắn phải say…nhưng một lần nữa, người cao thượng vẫn cao thượng, người nham hiểm vẫn thất bại, Urigia không về ngủ với vợ.

Đavit bực bội, ông lao đầu vào tội ác, ông thủ tiêu kẻ không nghe ông. Ông viết thư cho Gioab, viên tướng chỉ huy mặt trận, sai chính mặt Urigia đem đi để giết ḿnh...Urigia đă chết theo đúng mưu của Đavit, đức vua ḿnh tôn sùng. Đau đớn, bỉ ổi! Urigia đă chết oan nghiệt xa gia đ́nh, xa người vợ hiền mà ông hằng ôm ấp.

Nghe tin Urigia đă chết, Đavit ra bộ trấn an Gioap,  rồi ung dung mỉm cười phạm thêm tội cho người đưa Batseva về cung điện làm vợ ḿnh!

Câu chuyện xấu xa của Đavit tưởng như kết thúc êm xuôi, không ai biết, ĐAvit không hề ăn năn sám hối...

    Nhưng chưa, "Trời xanh có mắt". Tiên tri của Chúa đă đến khui câu chuyện ra với h́nh thức một câu chuyện khác và vạch mặt Đavit: "Người gian ác bất công chính là vua". Đavit tái mặt, câu chuyện đă đổ bể.

 

    3. Nhưng cái hay của Đavit, ông không chối tội quanh co như tổ tông Ađam Evà, Đavit đă nhận tội, ông cúi đầu chịu phạt và Chúa đă tha tội cho ông.

Đây là nguyên văn câu truyện Vua Đavít phạm tội đă được ghi lại trong cuốn 2 Sách Samuel Chương 11, nếu bạn muốn đọc thêm)"

 

(11, 1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đavít sai ông Giôáp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ítraen. Họ giết hại con cái Ammon và vây hăm Rápba. C̣n vua Đavít th́ ở lại Giêrusalem.

2 Vào một buổi chiều, vua Đavít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.3 Vua Đavít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: "Đó chính là bà Bát Seva, con gái ông Êliam, vợ ông Urigia người Khết."4 Vua Đavít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà.5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đavít rằng: "Tôi có thai."

6 Vua Đavít sai người đến nói với ông Giôáp: "Hăy sai Urigia, người Khết, về gặp ta." Ông Giôáp sai ông Urigia về gặp vua Đavít.7 Khi ông Urigia đến với vua, vua Đavít hỏi thăm về ông Giôáp, về quân binh, về chiến sự.8 Rồi vua Đavít bảo ông Urigia: "Hăy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông Urigia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau.9 Nhưng ông Urigia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà ḿnh.

10 Người ta báo tin cho vua Đavít rằng: "Ông Urigia đă không xuống nhà ông." Vua Đavít hỏi ông Urigia: "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? "11 Ông Urigia thưa với vua Đavít: "Ḥm Bia cũng như Ítraen và Giuđa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giôáp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề: tôi sẽ không làm điều ấy! "12 Vua Đavít bảo ông Urigia: "Hăy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi." Ông Urigia ở lại Giêrusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau,13 vua Đavít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà ḿnh.

14 Sáng hôm sau, vua Đavít viết thư cho ông Giôáp và gửi ông Urigia mang đi.15 Trong thư, vua viết rằng: "Hăy đặt Urigia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết."16 Ông Giôáp đang thám sát thành liền để ông Urigia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất.17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giôáp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Đavít đă ngă gục, và ông Urigia, người Khết, cũng chết.

18 Ông Giôáp sai người về báo cho vua Đavít biết tất cả diễn tiến trận đánh.19 Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng: "Khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong,20 nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh: "Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao?21 Ai đă hạ Avimeléc, con ông Giơrúpbesét? Chẳng phải một người đàn bà đă liệng xuống ông một thớt cối đá và ông đă chết tại Têvết đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành? , th́ anh sẽ nói: "Tôi tớ ngài là ông Urigia, người Khết, cũng đă chết"."

22 Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua Đavít biết mọi điều ông Giôáp đă sai anh về nói.23 Người lính biệt phái nói với vua Đavít: "Những người ấy đă mạnh hơn chúng tôi và đă xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng, nhưng chúng tôi đă đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành.24 Từ trên tường thành, lính bắn cung đă bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đă chết, cả tôi tớ ngài là ông Urigia, người Khết, cũng đă chết."

25 Vua Đavít bảo người lính biệt phái: "Hăy nói với ông Giôáp thế này: "Đừng bực ḿnh về chuyện ấy, v́ việc binh đao là thế: khi th́ người này, khi th́ người kia bị chém. Hăy mạnh mẽ tấn công và phá huỷ thành. Ngươi hăy khích lệ ông ấy."

26 Vợ ông Urigia nghe tin ông Urigia, chồng ḿnh, đă chết, th́ làm ma cho chồng.27 Khi tang lễ đă qua, vua Đavít sai người đi đón nàng về nhà ḿnh. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đavít không đẹp ḷng ĐỨC CHÚA...)

 

Suốt đời vua Đavit đă không quên tội ḿnh.

Ông đă để lại một Thánh vịnh nổi tiếng: Thánh vịnh 50, Thánh vịnh Thống hối của Đavit mà các linh mục thường nguyện vào mỗi sáng thứ Sáu:

 

"Lạy Thiên Chúa, xin lấy ḷng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đă phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội ḿnh đă phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một ḿnh Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công b́nh khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đă vương lầm lỗi,
đă mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
11 Xin ngoảnh mặt đừng nh́n bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm ḷng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi ḷng con thần khí thánh của Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui v́ được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
18 Chúa chẳng ưa thích ǵ tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm ḷng tan nát giày ṿ, Ngài sẽ chẳng khinh chê...

 

Quí biết bao ḷng thống hối chân thành của vua thánh Đavit, măi măi là gương mẫu cho đời sau biết trông cậy vào Ḷng Thương xót Chúa lớn lao vô cùng, vượt trên mọi đống tội lỗi của ta.

 

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con,

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con,

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian, xin ban b́nh an cho chúng con.

"Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

 

Lm. Mark, CMC Mùa Chay 09