Ai phải sa hỏa ngục?

"Không phải v́ vô số tội lỗi mà linh hồn bị kết án sa hỏa ngục,

v́ Chúa ban ơn tha thứ cho mọi kẻ có ḷng ăn năn.

Nhưng chỉ v́ sự gan ĺ, cố chấp không muốn được tha thứ,

chính linh hồn đó muốn bị hư mất". (Trích sách "Chúa Giêsu ngỏ lời cùng thế giới" (Chương 2-3)

 

Ngày 15-12-1935, Chúa Giêsu dạy Nữ tu Consolata Betronê những điều này:

"Consolata, điều rất thường xảy ra là các linh hồn tốt lành, đạo đức  và cả những linh hồn đă tận hiến cho Cha cũng thường gây vết thương tới tận đáy Ḷng Cha v́ những câu nói hững hờ:  "Ai biết, tôi có được rỗi linh hồn không?

 

Hăy mở Phúc âm ra mà đọc những lời Cha đă hứa cho các chiên Cha: "Cha sẽ cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bị hư mất. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha" (Ga 10, 28).

Consolata, con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha.

 

Hăy đọc thêm nữa: "Những ai Cha Cha đă ban cho Cha th́ cao quí hơn tất cả, không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha Cha "(Ga 10, 29).

Consolata, con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha.

Trong cơi đời đời, chúng không bị hư mất…v́ Cha ban cho chúng sự sống đời đời.

Cha nói những lời này cho ai? Cho tất cả các con chiên, cho tất cả các linh hồn.

Vậy tại sao c̣n có lời nhục mạ  Cha:   "Ai biết, tôi có được rỗi linh hồn không?

 

Cha đă ban lời bảo đảm trong Phúc âm  rằng "Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha, và rằng "Cha ban cho chúng sự sống đời đời. V́ vậy các linh hồn không thể hư mất. Hăy tin Cha đi, Consolata . Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha.

 

Điều nên nhớ: "Không phải v́ vô số tội mà linh hồn bị kết án, v́ Cha ban ơn tha thứ cho mọi kẻ có ḷng ăn năn,

nhưng bởi v́ sự gan ĺ, cố chấp không muốn được tha thứ, nó muốn bị hư mất.

 

"Các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi.

(into hell go only those who really wish to go there).

"V́ chúng có tự do, chúng có thể chạy thoát khỏi Cha, có thể phản bội Cha, có thể từ chối Cha, bằng ư muốn riêng của ḿnh, để chạy đến với Satan.

 

"Các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi.

Không bao giờ Cha từ chối ban ơn tha thứ cho bất cứ linh hồn nào (anyone).

H́nh phạt cuối cùng chỉ có thể t́m thấy nơi những linh hồn cố ư muốn đi vào Hỏa ngục, đó là tại gan ĺ cố chấp, từ chối T́nh thương của Thiên Chúa.

 

Điên khùng chừng nào sự sợ hăi bị luận phạt.

Cha đă không dựng nên con để vào Hỏa ngục, nhưng Cha dựng nên con để hưởng Thiên đàng,

Con không là bạn với quỉ dữ, nhưng là an hưởng T́nh yêu với Cha đời đời.

 

Sau khi đổ hết Máu ḿnh ra để cứu chuộc các linh hồn,

Sau khi bao bọc các linh hồn bằng hết ơn này tới ơn khác, trong suốt cuộc sống của chúng,

Thử hỏi Cha có cho phép Satan, kẻ thù xấu xa nhất của Cha, cướp giựt các linh hồn khỏi tay Cha, vào phút cuối cùng cuộc đời nó không? ngay vào lúc Cha sắp lượm kết quả của công ơn Cứu chuộc, vào lúc linh hồn sắp được hưởng T́nh yêu Cha muôn đời?

Cha có thể làm như thế sao? Khi trong Phúc âm Cha đă hứa ban cho linh hồn sự sống đời đời, và "không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha".

Consolata, làm sao có thể tin rằng, sự quái gở ấy sẽ xảy ra được?   

 

Cha ban ơn cảm thông vô cùng cho mọi người, v́ Máu Cha đổ ra cho mọi người, cho mọi người.

Trên thập giá, tên trộm Dima, chỉ với một hành vi đức tin vào Cha, mà nhiều, nhiều tội lỗi của hắn, trong chốc lát đă được xóa bỏ. Đúng vậy, ngay hôm được tha thứ, hắn được vào Thiên đàng và nên một vị Thánh.  Đó là sự chiến thắng của ḷng Thương xót và ḷng Tin cậy vào Cha.

 

Consolata, Cha Cha đă ban cho Cha các linh hồn th́ cao trọng hơn, quyền thế hơn tất cả các quỉ dữ.

Không ai có thể cướp giựt chúng khỏi tay Cha Cha.

 

Ô, Consolata, hăy trông cậy nơi Cha, hăy tin tưởng nơi Cha.

Con phải tin tưởng mù quáng rằng: Cha sẽ hoàn tất những lời hứa trọng đại Cha đă hứa với con.

Cha Nhân lành, Nhân lành và Thương xót vô biên, vô lượng. "Cha không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống" (Ez 33,11).

 

Chị Consolata đă từng gặp những cơn thử thách, khi nghĩ đến phần rỗi ḿnh.

Ngày 3-11-1935, khi suy về dụ ngôn ông chủ trồng cây nho, nếu không sinh trái sẽ bị chặt đi (Lc 13,6-9), Consolata đă chép lấy và suy niệm trong  ngày Hồi tâm. Chị thấy tâm hồn ḿnh hiện lên rơ nét. Chị sợ cho số phận ḿnh phải rơi xuống hố…Chị khóc và không dám ngửa mặt lên trời. Mọi hi vọng như tan biến mất. Bị dằn vặt khổ sở hàng giờ. Vực thẳm mở ra trước mặt. Chị gào lên: "Giêsu, con tin cậy Chúa". Vực thẳm đă biến tan. B́nh an trở lại trong tâm hồn.

 

*Ngày 8-10-1934, Chúa phán với Chị: "Hăy tôn vinh Thiên Chúa với ḷng trông cậy của con, hăy thề hứa với Cha rằng:  nếu con luôn luôn tin cậy, th́ dù linh hồn con gặp bất cứ t́nh cảnh nào, Thiên đàng sẽ được mở ra cho con".

 ---

Xin quí vị quảng đại giục ḷng mến yêu 3 Đấng và cầu cho các linh hồn:

GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn (3).