Tông đồ Giuđa không sám hối, nhưng đă tự tử???

 

1. Giuđa, tông đồ được thương mến

Theo Kinh thánh, Chúa Giêsu có nhiều môn đệ, nhưng Người tuyển chọn ra nhóm 12, gọi là Tông đồ, trong nhóm này có Giuđa Iscariot.

Giuđa đă sống nhiều ngày trong trường yêu mến, đă nghe Chúa dạy dỗ, đă học nhiều đạo lư.

Giuđa được Chúa tín nhiệm trao cho nhiệm vụ giữ túi tiền người ta làm phúc để lo cơm nước cho Thầy và anh em trong nhóm.

Giuđa cũng là linh mục, được Chúa rửa chân cho trong bữa Tiệc ly, và được Thầy căn dặn những lời tâm huyết yêu thương.

Trong sách Thần đô Huyền nhiệm có kể: "Với Giuđa,  Chúa rất thương yêu, không những xử với hắn y như với các tông đồ khác, mà c̣n  tỏ ra những bằng chứng yêu thương đặc biệt.  Người đến với hắn với một thái độ yêu thương, qú xuống rửa chân cho hắn, hôn và áp lên ngực một cách rất âu yếm.  Đồng thời, Người dội vào linh hồn hắn những ơn soi sáng và ân sủng thích hợp để hắn trở lại". (TĐHN, 1994, tr 319)

Ngay trong vườn Cây dầu, khi hắn giả vờ hôn Chúa, Người c̣n gọi hắn là "bạn".

 

2. Nhưng Giuđa đă coi thường tất cả và quyết tâm bán Thầy.

Hắn đă liên lạc với mấy thầy cả, họ vẫn ghét Chúa Giêsu v́ họ cho là Chúa đă liên tiếp phạm luật nghỉ ngày Sabbat, Người nói về việc phá đổ đền thờ…Người đi lại ăn uống với bọn thu thuế và những kẻ bị coi là "tội lỗi", nên họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. May quá Giuđa đến hứa giúp họ t́m cách bắt Người.

Thánh Gioan kể lại: "Y vừa ăn xong miếng bánh xong, Satan liền nhập vào y. Chúa Giêsu bảo y, "Anh (định) làm ǵ th́ làm mau đi!". Việc làm của Giuđa là việc có ư thức rơ rệt, một việc phạm sự thánh, bán Thiên Chúa với giá rẻ mạt: 30 đồng là giá bán một tên nô lệ thời đó.

 Bốn thánh sử Matthêu, Marcô, Luca Gioan lần lượt kể lại truyện Giuđa bán Thầy.

Trước hết ta nghe  thánh Matthêu:

            - Chúa Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy:

(Mt 26,20-) Chiều thứ Năm tuần Thánh, Chúa Giêsu ăn bữa tối sau hết với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, Người buồn rầu nói, "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". Các môn đệ nghe vậy th́ buồn lắm, nên lần lượt hỏi Chúa, "Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?"

Chúa Giêsu không nói tên ai, nhưng Người nói, "Kẻ nào giơ tay chấm bánh chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đă hẳn, Con Người ra đi theo như lời đă chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người, thà người đó đừng sinh ra th́ hơn!" Tên Giuđa, là kẻ nộp Người cũng giả vờ hỏi, "Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?" Chúa trả lời khe khẽ, "Chính anh nói đó!", nên nhiều người không nghe thấy.

- Cám ơn thánh Matthêu, bây giờ có vị nào muốn thêm điều ǵ không? Thánh Marcô: không. Thánh Luca: không. Thánh Gioan: Tôi xin thêm:

(Ga13,23) Trong số các môn đệ, có một người được Chúa Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào ḷng Đức Giê su. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo, "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?"

 Ông này liền nghiêng ḿnh vào ngực Chúa Giêsu và hỏi, "Thưa Thầy, ai vậy?"

 Chúa Giêsu trả lời, "Thầy chấm bánh đưa cho ai, th́ chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt.

 Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Chúa Giêsu bảo y, "Anh (tính) làm ǵ th́ làm mau đi!"

Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. V́ Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Chúa Giêsu nói với y, "Hăy mua những món cần dùng trong dịp lễ Vượt qua", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.

Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra gặp các trưởng tế để xác định giờ bắt Thầy!. Lúc đó, trời đă tối.

            - Giuđa chỉ mặt Chúa cho quân dữ:

- Thánh Matthêu: (Mt 26,47-)           Truyện buồn xảy ra trong vườn Cây dầu, nơi Chúa Giêsu và 3 môn đệ vào cầu nguyện. Chúa Giêsu buồn đến mướt mồ hôi ra như máu, c̣n 3 môn đệ Chúa đem theo lại quá nặng mắt v́ mới ăn thịt và uống rượu, nên ngủ vùi.

Giuđa, cũng biết nơi này, v́ Chúa thường tụ họp ở đó với các môn đệ (Ga), hắn dẫn một đám lính mang gươm giáo gậy gộc do các thượng tế sai đi. Sợ lính bắt lầm người, nên Giuđa dặn trước, "Tôi hôn ai th́ đó chính là ông Giêsu. Các anh bắt lấy!", "và điệu đi cho cẩn thận" (Mc).

Giuđa tiến lại gần Chúa Giêsu và nói, "Thưa Thầy, xin chào Thầy!", rồi hôn Người.

Chúa Giêsu bảo hắn, "Này bạn, bạn đến đây làm ǵ th́ cứ làm đi!"

 Thánh Luca thêm: Chúa bảo hắn, "Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?"

  Bấy giờ quân dữ tiến đến, bắt trói Chúa Giêsu.

 

            - Giuđa không sám hối, không trông cậy vào T́nh Thương Chúa.

Giuđa đă nhiều lần nghe Chúa Giêsu tuyên bố tha những tội nặng nề cho người biết ăn năn sám hối, nhưng khốn cho hắn và buồn ḷng cho Chúa Giêsu. Theo Mt 27,3-khi   Giuđa thấy Chúa bị kết án chết, th́ hắn hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói, "Tôi đă phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan". Nhưng họ đáp, "Can ǵ đến chúng tôi. Mặc kệ anh!".

Giuđa ném số bạc vào Đền Thờ rồi lui ra và đi thắt cổ" (Mt 27,5). Mất cả tiền, mất cả mạng, mất cả linh hồn! "Khốn cho kẻ nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra th́ hơn"(Mt 26,24). "Chẳng phải Thầy đă chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!"(Ga 6,70).

Sự hối hận của Giuđa có giống sự hối hận của Phêrô không?

Không.

"Sau khi đă nộp Thầy tại vườn cây dầu, Giuđa ra đi, lang thang thổn thức, không thể dẹp yên tiếng lương tâm đang cắn rứt tố cáo nó v́ tội phạm thánh nặng nề vô cùng. Khi nghe biết quan Philatô đă tuyên án xử tử Chúa, hắn liền mất hết ḷng trông cậy, đi thắt cổ chết" (Cuộc Tử nạn Chúa Giêsu tr.82).

Chúa Giêsu buồn sầu vô hạn v́ đây là tông đồ đầu tiên hư mất mà Chúa không cứu được.

Nếu Giuđa ăn năn sám hối, sấp ḿnh dưới chân Chúa th́ Chúa sẽ tha ngay, cứu được ngay, nhưng sự "hối hận" của Giuđa chỉ là sự hối hận tự nhiên, đă đưa đến kết quả "tự giết ḿnh".

 

Cần hiểu rằng, từ lâu Giuđa đă có những dấu hiệu không phải là một tông đồ tốt:

 

Theo sách Thần đô Huyền nhiệm:    

1. Giuda khinh thường Chúa và Đức Mẹ:

"V́ ganh tức khi thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ yêu thương các tông đồ, nhất là tông đồ Gioan cách riêng, Giuđa phẫn uất luôn cả với Mẹ Maria, Người Mẹ đă từng chỉ bảo cho y những lời khuyên nhủ rất thiết t́nh.  Việc y quay lưng lại với Người Mẹ rất yêu đương này đă dẫn y tới chỗ căm phẫn với Chúa Giêsu.  Y dám chỉ trích cả giáo lư và cuộc sống của Chúa.  Y có manh tâm lợi dụng ḷng tốt của Chúa Giêsu và Mẹ Maria  để làm giầu. 

2. Giuda tham tiền:

"Một hôm, Chúa ngỏ ư muốn có người làm thủ quỹ giữ của người ta bố thí cho mà san sẻ cho người nghèo.   Các tông đồ khác không ai dám tỏ ư nhận, v́ đă biết rơ cái nguy hiểm của tiền bạc, như Chúa Giêsu vẫn giảng dậy rồi.  Chỉ có một ḿnh Giuđa là người có tâm địa đê tiện.  Bị Satan thổi thêm cho, y đă cầu cạnh với thánh Gioan làm trung gian nói với Mẹ Maria, để Mẹ xin Chúa cho ḿnh giữ chức ấy.  Nhưng Mẹ không nói ǵ với Chúa.  Giuđa lại đến vận động với thánh Phêrô; song vẫn uổng công.  Chính Mẹ đă nói rơ cho y biết sự nguy hiểm mà y sẽ rơi vào, nếu y xin chức quản lư ấy.  Ḷng tham của cải trần gian làm mờ mắt y, nên y cả gan đến xin chính Chúa Giêsu.  Chúa nói nếu y giữ chức quản lư, là y tự nâng chén thuốc độc mà uống cạn;  nhưng y cứ vật nài và tự nhận là có tài điều khiển việc quản lư giỏi hơn các tông đồ khác.  Chúa cho y thấy nước và lửa, sống và chết để y tự chọn lấy.  Y đă t́nh nguyện giơ tay về đường chết.  Từ đó, y ra mặt căm tức Mẹ Maria  v́ Mẹ rộng tay bố thí, và phẫn nộ với Chúa Giêsu v́ Chúa ít nhận của người ta bố thí cho. 

 

"Ta đă biết y cay đắng công khai lên án hành vi đạo đức của bà Mađalêna khi bà xức thuốc thơm cho Chúa Giêsu như thế nào. Giuđa tham lam lớn tiếng chỉ trích bà (Gioan 12,4). Y chỉ trích luôn cả Chúa.  Ḷng đầy hờn giận và căm phẫn, y quyết tâm t́m cách hại cả mạng Thầy chí thánh ḿnh.  Rất buồn khổ v́ tội ác quái gở đó, Mẹ Maria, ngay trong đêm ấy, đă gọi tên tội lỗi khốn nạn đó, dùng những lời hết sức cảm động và vừa khóc vừa tỏ cho ư biết ư định ghê gớm của y, nài xin y hăy báo thù chính Mẹ, nếu y c̣n cố chấp gan ĺ trong mối hờn giận Chúa Giêsu.  Mẹ lại đem tặng y nhiều tặng vật mà Mẹ nhận được của Mađalêna biếu Mẹ, với chủ ư ấy.  Nhưng y không hề mềm ḷng trước ḷng nhân từ bao la của Mẹ, y sắt đá thêm ra, và thâm hiểm lặng im để chứng tỏ mối căm phẫn câm nín của y.  Chưa thất vọng, Mẹ đầy t́nh thương c̣n đi t́m gặp Chúa Giêsu, vừa sấp ḿnh xuống dưới chân Chúa vừa chan ḥa nước mắt, Mẹ đem hết t́nh cảm thương nói với Chúa, làm cho Chúa cảm nghiệm được một an ủi rơ ràng trong nỗi buồn chí tử mà ác tâm sâu sắc của Giuđa đă gây ra cho Chúa.

 "Nhưng tên khốn nạn đó ruồng rẫy tất cả, v́ lẽ hắn đă giao ước với đảng Biệt phái để nộp Thầy ḿnh cho họ, và v́ ma quỉ đă chỗm chệ trong tâm hồn nham hiểm của hắn rồi.  Từ vực thẳm của lương tâm hắn, nổi lên một trận băo táp mạnh mẽ, cay đắng và căm hờn,  Hắn không dám nh́n lên mặt Chúa Giêsu nữa.

3. Giuda phạm sự thánh.

"Giuđa khốn nạn, không những không tin, không yêu mến Phép Thánh Thể, mà c̣n oán giận Chúa.  Khi y nghe Chúa Giêsu ra lệnh cho các Tông đồ hiệp lễ, y có manh tâm giữ bánh Thánh Thể lại, nếu có thể, và đem đến nộp cho các vị thượng tế, làm bằng chứng cho họ lên án Thầy ḿnh v́ đă quả quyết bánh đó là chính ḿnh Người...

 4. Giuda hôn mặt phản Thầy:

"Đức Mẹ cầu cho Giuđa đừng phản bội Chúa, khi y đem miệng ô uế của y mà hôn mặt Chúa Giêsu làm qui ước để kẻ thù bắt đúng Chúa cho khỏi lầm.  Theo lời cầu xin của Mẹ hết sức thống thiết, Chúa nhân từ soi vào tâm hồn tên khốn nạn đó ơn soi sáng rất linh động, tỏ cho y thấy không những tội ác của y tối tăm đáng phạt thế nào, mà c̣n cho thấy y chắc chắn và vui vẻ được tha thứ, nếu y ăn năn, hối hận.  Nhưng than ôi! 

5. Giuda không ăn năn sám hối: "Giuđa vào dinh thượng tế Caipha.  Khi thấy Thầy ḿnh bị lên án bất công và bị hành hạ quá dă man; khi y nhớ lại t́nh nhân hậu và phép lạ Thầy làm, y đâm đay nghiến với tội ác ḿnh phạm, nhưng chỉ v́ lư do hoàn toàn tự nhiên, chứ không có một chút hy vọng nào.  Bị Luxiphe thúc đẩy, y điên cuồng căm phẫn  chính ḿnh, muốn lên một tầng lầu cao, nhảy qua cửa sổ xuống mà chết.  Nhưng không đạt được ư định, y lao ḿnh ra đường phố, y như một con thú dại, tức tối, đập đầu, giật tóc bứt râu và phun ra những lời nguyền rủa ghê gớm mà chửi bới chính ḿnh.  Y nghe theo lời Satan xúi dục, đem trả ba mươi đồng bạc cho các thượng tế.  Nhưng vẫn chưa yên, y lang thang tới giữa trưa hôm thứ sáu, y đă thắt cổ trên một cây khô.  Ma quỉ ném linh hồn y vào một hang tối tăm rộng răi, có những h́nh phạt rất khủng khiếp đón chờ y và hết những Kitô hữu không chịu lợi dụng ơn Cứu Chuộc của Chúa.  Hang tối này, từ trước ma quỉ không sao ném ai vào được, dầu làm hết cách, nhưng lại ném Giuđa vào được cách rất dễ dàng.  Xác y treo trên cây, nứt bụng sổ ruột ra ngoài.  Người Do thái làm hết cách mà không tháo được xác y xuống. Măi ba ngày sau, Thiên Chúa mới cho phép chính ma quỉ đến để lôi luôn xác y xuống hỏa ngục, hợp với linh hồn mà chịu khổ h́nh muôn kiếp".

 

Con người là lầm lỗi, yếu đuối, con người rất dễ phạm tội. Nhưng con người đừng xấu hổ khi sám hối , trở về cùng Chúa. "Có gan ăn cướp, có gan chịu đ̣n".

Rất cần sám hối, dù một ngàn, một triệu , một tỉ lần, đối với Ḷng Thương xót Chúa cũng không vượt quá được.

Mất linh hồn, mất Chúa, chịu khổ h́nh đời đời, "nơi lửa không hề tắt, sâu bọ lương tâm cắn rứt không hề chết" (Mc 9,48) mới là cái đáng sợ, đáng buồn…

Thế nên có lần Chúa nói: "Được lời lăi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích ǵ? Lấy ǵ đổi lại cho cân? (Mt 16, 26)   

 

Lm. Mark, cmc. Mùa Chay 08