---

Cch đọc kinh Mn ci knh Đức Mẹ

 

 

Kinh Mn ci l kinh cầu nguyện theo Kinh thnh. Ta nhắc nhớ lại những sự việc cao cả đ xảy ra trong cuộc đời Đức Mẹ v cuộc đời Cha Gisu khi sống ở trần gian.

Đọc kinh Mn ci để tỏ lng knh mến Đức Mẹ v Cha Gisu con của Người.

Đức Mẹ rất thch nghe con ci đọc kinh Mn ci, v họ nhắc cho Mẹ những ơn phc Cha ban cho Người.

Đọc với cả tm tr theo lời kinh, sẽ thấy hứng th, khỏi nhm chn. Những người yu nhau khng chn nghe lời "yu". 

 

Nn c một trng hạt, nếu khng c trng hạt, th đếm bằng đốt ngn tay.

 

Nếu c thể, nn theo thể thức như sau: (coi dưới phần Kinh Tối)

1. Kinh Cha Thnh Thần (Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần...), kinh Ăn năn tội (Lạy Cha ti, Cha l Đầng trọn tốt trọn lnh v cng...)

2. Xướng ngắm: V dụ: 5 sự Vui, thứ nhất th ngắm, thin thần truyền tin cho Đức B chịu thai, ta hy xin cho được ở khim nhường.

3. Đọc 1 kinh Lạy Cha (Lạy Cha chng con ở trn trời...) đọc 10 kinh Knh mừng (Knh mừng Maria đầy ơn phc...), đọc 1 kinh Sng Danh (Sng Danh Đức Cha Cha v...)

Lời cầu Đức Mẹ dạy tại Fatima: "Lạy Cha Gisu, xin tha tội lỗi chng con, xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem cc linh hồn ln thin đng, nhất l những linh hồn cần đến lng thương xt Cha hơn".

4. Xướng ngắm thứ 2, v đọc như số 3 trn.

5. Sau 5 chục kinh, đọc kinh Lạy nữ vương (Lạy Nữ vương Mẹ nhn lnh...)

 

Nếu khng thuận tiện để đọc cả 5 chục kinh, c thể đọc 1,2 chục, hoặc chỉ đọc t nhất kinh Lạy Cha, Knh mừng, Sng Danh...

Kinh Knh mừng dễ nhớ, dễ đọc, được  chia lm 2 phần:

Phần trước ca tụng ức Mẹ, nhắc lại những ơn Cha ban cho ức Mẹ : - Đầy ơn phc, - Đức Cha Trời ở cng B, - B c phc lạ hơn mọi người nữ, - V Gisu Con lng B gồm phc lạ.        Phần sau cầu xin Đức Mẹ Cha Trời cao cả, nhn lnh v quyền php cho mnh by giờ v trong giờ chết.

 

Kinh Knh mừng khi được đọc ln cch chn thnh, sốt sng sẽ ko xuống mun ơn - cho mnh: ơn sửa nết xấu, ơn trở nn hon thiện...

- Cho gia đnh được bnh an ha thuận,

- Cho x hội, thế giới thot chiến tranh, v được bnh an.

Khi nay, được những ơn cần thiết. Trong giờ chết, được chết lnh v được rỗi linh hồn. Rỗi linh hồn l điều v cng quan trọng, v theo lời Cha Gisu: "Được lời li cả thế gian m thiệt mất linh hồn no c lợi g" (Mt 16, 26).

Ơn ch như vậy, tại sao ta khng đọc, khng dạy con ci đọc?

Khi ta đọc kinh Knh mừng với lng yu mến, ức Mẹ sẽ giữ lời hứa, ban xuống mun ơn...

 

---

20 Mầu nhiệm kinh Mn ci

 

5 mầu nhiệm ma Vui:

Thứ nhất th ngắm, Thin thần truyền tin cho Đức B chịu thai, ta hy xin cho được ở khim nhường.

Thứ hai, Đức B đi viếng b thnh Isave, ta hy xin cho được lng yu người.

Thứ ba, Đức B sinh Cha Gisu nơi hang đ, ta hy xin cho được lng kh khăn.

Thứ bốn, Đức B dng Cha Gisu trong đền thnh, ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

Thứ năm, Đức B tm được Cha Gisu trong đền thnh, ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

 

5 mầu nhiệm sự sng (do ĐTC Gioan Phaol 2 thm 10/2002)

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu chịu php rửa tại sng Giođan. Ta hy xin cho được sống xứng đng l con ci Cha.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu dự tiệc cưới Cana. Ta hy xin cho được vững tin vo quyền năng của Ngi.

Thứ ba th ngắm : Đức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ku gọi sm hối. Ta hy xin cho được hon cải v đn nhận Tin Mừng

Thứ bốn th ngắm : Đức Cha Gisu biến hnh trn ni. Ta hy xin cho được lắng nghe v thực hnh Lời Cha.

Thứ năm th ngắm : Đức Cha Gisu lập b tch Thnh Thể. Ta hy xin cho được sing năng dự lễ v rước Mnh Mu Thnh Người.

 

5 mầu nhiệm ma Thương:

Thứ nhất th ngắm, Đức Cha Gisu lo buồn đổ mồ hi mu, ta hy xin cho được ăn năn tội nn.

Thứ hai th ngắm, Đức Cha Gisu chịu đnh đn, ta hy xin cho được hm mnh chịu kh bằng lng.

Thứ ba th ngắm, Đức Cha Gisu chịu đội mũ gai, ta hy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lng.

Thứ bốn th ngắm, Đức Cha Gisu vc cy thnh gi, ta hy xin cho được vc thnh gi theo chn Cha.

Thứ năm th ngắm, Đức Cha Gisu chịu chết trn cy thnh gi, ta hy xin cho được đng đanh tnh xc thịt vo thnh gi Cha.

 

5 mầu nhiệm ma Mừng:

Thứ nhất th ngắm, Đức Cha Gisu sống lại, ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm, Đức Cha Gisu ln trời, ta hy xin cho được i mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm, Đức Cha Thnh Thần hiện xuống, ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm, Đức Cha Trời cho Đức B ln trời, ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm, Đức Cha Trời thưởng Đức Mẹ trn trời, ta hy xin Đức Mẹ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước thin đng.

 

---

15 Ơn ch ức Mẹ hứa ban cho những ai sing lần hạt Mn ci 

            (Đức Mẹ đ hứa qua thnh Alan Dng Đaminh)

            1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh.
            2. Mẹ sẽ che chở đỡ nng, v cn ban xuống ơn thing dạt do.

            3. Kinh Mn Ci  diệt trừ thi xấu, v diệt tan b rối, tội nhơ.

            4. Đem Tnh thương Cha v bờ, diệt trừ lng tr tham của đời.

            5. Ai trung thnh v chăm ch đọc, sẽ khng phải hư mất đời đời.

            6. Ai chăm ch đọc v suy gẫm, sẽ (1. Khng mắc tai nạn rủi ro, 2. Thot cơn thịnh nộ Cha Cha, 3. V sẽ khng phải la đời bất ưng,  4. Tội nhn sẽ được ơn thống hối,    5. Được vững trong ơn thnh trọn đời).

            7. Trung thnh lần hạt Mn ci, được lnh B tch cuối đời chẳng sai.

            8. Ai lần hạt Mn ci knh Mẹ, khi sống, chết đều được mun ơn. Chết rồi hưởng phước thin cung, v cng cc thnh mun chung sng ngời.

            9. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.

            10. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trn Thin quốc con no sing năng...

            11. Ai tn sng Mn ci php thnh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lnh.

            12. Ai truyền b Mn ci knh Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lc hiểm nguy.

            13. Hội vin Hội Mn ci sống chết, được lm em cc thnh trn trời.

           14. Ai lần hạt Mn ci sốt sắng, chắc chắn l con Mẹ nhn từ, lm em của Cha Gisu, mun đời hạnh phc, mun thu vui mừng.

            15. Qu mến lần hạt Mn ci, chnh l dấu chắc mun đời hiển vinh.

 

           

"Cc con đừng bao giờ chểnh mảng việc đọc kinh Mn ci. Đy l kinh Mẹ yu qu đặc biệt, v từ trời cao Mẹ đ xuống xin cc con điều đ. Chnh Mẹ đ  dậy cc con đọc KMC cch sốt sắng khi tay Mẹ lần những hạt MC, v cng cầu nguyện với con nhỏ của Mẹ l Benadetta ở hang Massabielle, Lộ đức".

Khi đọc KMC, cc con hy mời Mẹ cầu nguyện với cc con, lin kết với cc con, nhờ thế KMC trở nn v kh hng mạnh chống lại satan ma quỉ" (Sch Cng Cc Linh Mục Con Cưng Của Mẹ  số 148)