CÁC KINH DÂNG M̀NH, TẬN HIẾN, DÂNG GIA Đ̀NH, DÂNG NƯỚC VIỆT NAM, ĐỀN TẠ MẸ, NHỜ MẸ ĐỀN TẠ CHÚA

 

(Tùy ư đọc kinh theo hoàn cảnh mỗi người)

 

1. Kinh Dâng Ḿnh Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ:

(Có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng ḿnh con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng ḷng chịu mọi sự khó Chúa định, có ư đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng ḿnh đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

 

2.  Kinh Tận hiến cho Mẹ Trinh Vương Thương xót

(Tùy ư đọc lúc nào cũng tốt)

 Lạy Đức Maria Trinh Vương là Mẹ Thương Xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ.

Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và ǵn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ, để cho t́nh yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.

Xin Mẹ  lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, trung thành, khôn ngoan, hiền dịuquả cảm của Mẹ thay thế vào ḷng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ.

Mẹ ơi! Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ  sống và hành động trong con măi măi. Amen.

 

3.  Kinh Tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ Maria

(Dành cho Tu sĩ và Giáo dân)

 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn Náu của tội nhân,

Là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng ḿnh cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

Bằng việc dâng ḿnh này, chúng con chủ ư sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đă lănh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp bách đ̣i hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén

vào bản thân, những ḥa giải dễ dăi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ư Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương tŕnh phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ư Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đặc, nhất là nhân đức trong sạch.

 

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm và các Linh Mục,để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất, cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

V́ ư thức rằng nạn vô thần đă gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đă xâm nhập vào Đền thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng

ngày càng tràn lan khắp thế giới.

Với đầy ḷng tin tưởng, chúng con cả dám nh́n lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)

 

4. Kinh Đền tạ Trái Tim Đức Mẹ                            

(Đọc thứ Bảy đầu tháng)

          Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cảm đội ơn Chúa Ba Ngôi cực Thánh rất đáng thờ phượng cung kính, đă ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển.

Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang, quyền phép, ḷng lành và nhân đức Đức Mẹ. Nhất là chúng con tin kính Mẹ tự thủa dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông; Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà c̣n trọn đời Đồng Trinh sạch sẽ.

Mẹ Là Đấng rất mực thánh thiện và đă vượt trên cả loài người cùng các Thiên Thần, v́ Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đă đáng gọi là Đấng đồng công cứu chuộc loài người, v́ Mẹ đă thông phần trong việc cứu thế.

Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa Thiên đàng, v́ Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết, Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng Hậu, là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta nữa.

         

        Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng toàn năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa, và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ, v́ Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả nhưng kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

         

        Ôi! Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu!

Xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ v́ muôn ơn lành Mẹ bầu lĩnh cho cả và Hội Thánh cùng các giáo hữu.

Chúng con xin dâng trót ḷng chúng con để cảm tạ Mẹ v́ hết mọi ơn Mẹ ban. Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ.

Chúng con xin đoan hứa từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

         

        Lạy Mẹ Rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha những lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Me thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ. Xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bôị bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn.

Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng ḿnh cho Mẹ cách riêng đă cả ḷng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

         

        Chớ ǵ chúng con được hợp cùng các Thiên Thần, các Thánh và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ  trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.  

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận ḷng chúng con mến Mẹ.

Xin Mẹ hăy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật Đức Mẹ. Amen .

 

5. Kinh Nhờ Mẹ Đền Tạ Chúa

(Đọc lúc nào tùy ư)       

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, Mẹ là Đấng được Chúa Ba ngôi quí yêu hơn hết mọi thụ tạo. Mẹ có dư đầy ơn phúc, v́ Chúa đă ban cho Mẹ những đặc ân cao cả.

Chúng con xin hợp với Mẹ để tạ ơn Chúa v́ những đặc ân cao cả ấy. Xin Mẹ bao phủ chúng con bằng những đặc ân của Mẹ, để chúng con xứng đáng đẹp ḷng Chúa Toàn năng.

Chúng con xin nhờ Mẹ để yêu mến, ca tụng và cảm tạ Chúa, v́ những ơn Chúa đă ban cho Giáo hội, cho Tổ quốc, cho gia đ́nh thân quyến chúng con. Cậy nhơ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Tân Khổ của Mẹ, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của chúng con, và của những người xúc phạm đến Chúa trên khắp thế giới.

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn cấp hối và thực tâm cải thiện, để chúng con biết sống xứng đáng là người con thảo dấu yêu của Chúa và Mẹ, biết triệt để thi hành mệnh lệnh Mẹ ban.

Chúng con xin cùng với Mẹ dâng lên những tâm t́nh yêu mến chân thành để đền tạ thay cho hết thảy anh chị em chúng con đă trót nghe theo thần dữ, dám khởi ngụy với Thiên Chúa, từ chối sự hiện hữu của Ngài, bất tuân phục Thánh Ư Ngài, và không ngần ngại phạm tới Thánh Danh Ngài bằng bất cứ cách nào.

Chúng con cậy nhờ Mẹ nài xin Chúa nhân từ thương xót chúng con, để hết mọi anh chị em chúng con được nhận biết Cha chí Thánh, t́m về phụng sự mến yêu Ngài, ngơ hầu hoà b́nh chân chính trong t́nh bác ái Phúc âm được lan tràn trên khắp thế giới. Amen.

 

6.  Kinh dâng Gia đ́nh cho Trái Tim Mẹ

 (Đọc khi tôn vương Đức Mẹ)

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đ́nh, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đ́nh chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

* Gia đ́nh con cơ hàn tân khổ.

Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đ́nh con.

* Gia đ́nh con muốn noi gương gia đ́nh Nazaret.

* Gia đ́nh con xin cho danh Mẹ cả sáng.

* Gia đ́nh con xin cho nước Mẹ trị đến.

* Gia đ́nh con xin hoàn toàn vâng theo ư Mẹ.

* Gia đ́nh con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.

* Gia đ́nh con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ  chồng thương nhau.

* Gia đ́nh con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

* Gia đ́nh con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

* Gia đ́nh con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui ḷng chịu khó.

* Gia đ́nh con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi ḷng.

* Gia đ́nh con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ ǵn coi sóc.

* Gia đ́nh con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những ngày gian nguy.

* Gia đ́nh con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ ǵn trong sạch.

* Gia đ́nh con khi có người đi vắng, Mẹ duy tŕ t́nh thân ái.

* Gia đ́nh con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

* Gia đ́nh con xin nguyền không dám trái phép công b́nh.

Đáp:  Cho con giữ trọn lời nguyền.

* Gia đ́nh con xin nguyền không dám dâm ô.

* Gia đ́nh con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

* Gia đ́nh con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

* Gia đ́nh con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.

* Gia đ́nh con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đ́nh này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Chung: Lạy Nữ Vương gia đ́nh, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai!

Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đ́nh chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày,   mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng.  Amen.

 

7. Kinh dâng  mọi người  nước Việt Nam cho Đức Mẹ Chúa Trời

(Kinh cũ)

Lạy Rất Thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp ḿnh xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót ḿnh chúng con là thân sức, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con.

Lại chúng con cũng lấy ḷng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt nam này.

Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được ḷng sốt sắng làm gương sáng, và chịu khó lập công cho bền ḷng.

Lại xin làm Mẹ các giáo hữu, và phù hộ cho các con cái hÄng được thêm nhiều, và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Sau hết, xin làm Mẹ các kẻ c̣n đi đàng lạc, mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời.

Chớ ǵ hết mọi người trong nước Việt nam này, nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đă đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu,

mà được t́m đến cùng Trái tim cực trọng Đấng Cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con.

Nữ vương nước Việt nam ngự trên trời, cầu cho chúng con.

 

8. Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

(Kinh mới) 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết ḷng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.


Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước ṭa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đă cứu văn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.

Chúng con hết ḷng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù tŕ, ngày nay và măi măi.

Xin Mẹ ǵn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, d́u dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó v́ Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lănh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.


Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, ḥa b́nh, ngơ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.


Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.


Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, v́ chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

 

31-7-2011

---