ĐỀN TẠ TRI TIM ĐỨC MẸ

5 THỨ BẢY ĐẦU THNG

 

 

-Cha v Mẹ yu cầu đền tạ:

"Ngy 10 thng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thnh hiện ra với sơ Lucia, bn cạnh Đức Mẹ, Cha Hi Nhi c đm my rực sng lm bệ chn.  Trinh Nữ Rất Thnh đặt tay ln vai chị v chỉ cho chị một tri tim bị gai nhọn cuốn quanh m Đức Mẹ đang cầm trn một tay khc.  Bấy giờ Cha Hi Nhi ni:

"Hy thương cảm Tri Tim Mẹ Rất Thnh con bị gai nhọn cuốn quanh do những người v n tệ bạc đm nt hằng giy pht v chẳng c ai lm việc đền tạ để tho bớt đi!"

Rồi Trinh Nữ Rất Thnh ni:

"Hỡi con yu dấu, hy nhn Tri Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh m những kẻ v n đm nt từng giy pht bởi sự phạm thượng v vong n.  t l con, con hy gắng an ủi Mẹ.  Mẹ hứa sẽ ph gip trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi những ai, trong năm thứ Bảy đầu thng lin tiếp,

1- xưng tội,

2- rước lễ,

3- đọc v suy ngắm năm chục kinh mn ci trong mười lăm pht

4- với chủ đền tạ TT Mẹ."

 

- Cha giải nghĩa l do giữ 5 thứ Bảy đầu thng:

Ngy 29 thng 5 năm 1930, Cha giải nghĩa cho Luxia l do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu thng.

Theo lời Cha, v c 5 thứ xc phạm đến Tri tim Mẹ như sau:

            1. Phạm thượng Chối ơn V nhiễm nguyn tội của Mẹ

            2. Phạm thượng Chối ơn Đồng trinh của Mẹ

            3. Phạm thượng Chối ơn Mẹ Thin Cha v Mẹ nhn loại của Mẹ

            4. Phạm thượng Dạy cc trẻ em khinh thường, ch ght Đức Mẹ V nhiễm

            5. Phạm thượng Xc phạm đến ảnh tượng Đức Mẹ  

 

   

Cha Gisu giải nghĩa:

1. Xưng tội

Ngy 15 thng 2 năm 1926, Cha Gisu Hi Đồng hiện ra. 

Chị hỏi Cha về những kh khăn của một số người về việc xưng tội ngy thứ Bảy đầu thng v hỏi xưng tội trong vng tm ngy c đủ khng.  Cha Gisu trả lời:

"Được chứ!  Lu hơn nữa cũng được miễn l khi đn nhận Cha, họ sống trong tnh trạng ơn thnh v c đền tạ Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria."

 

2. đền tạ TTĐM

Chị hỏi thm:

"Lạy Cha Gisu của con, thế cn những người qun chỉ ny th sao?"

Cha Gisu trả lời:

"Họ c thể nhắc lại ( chỉ đền tạ) như thế trong lần xưng tội tới, dng ngay dịp no gần nhất để xưng tội."

"C nhiều linh hồn bắt đầu giữ Thứ Bảy Đầu thng, nhưng t người hon thnh, v những ai hon thnh th chỉ l để lnh ơn hứa ban thi. Chng sẽ lm hi lng Cha hơn, nếu chng sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu thng với hướng đền tạ Tri Tim Mẹ Cha, hơn l chng đọc trng 15 chục cch ơ hờ lnh đạm...

 

3. Rước lễ

Linh mục Goncalves l cha giải tội của sơ Lucia, ngy 29 thng 5 năm 1930, đ viết thư hỏi: nếu ai khng giữ trọn cc điều kiện trong ngy thứ 7 đầu thng, họ c thể lm trọn trong ngy Cha nhật sau đ được khng?

- Đm 29 thng 5 năm 1930, Cha Gisu trả lời: Nếu cc linh mục của Cha, v l do chnh đng, cho php người ta hon tất cc điều kiện vo Cha nhật sau thứ Bảy đầu thng, th Cha cũng chấp nhận.

 

4. Đọc kinh Mn ci v suy ngắm trong vng 15 pht:

Theo sơ Lucia, đọc kinh Mn ci như Đức Mẹ thường dạy khi hiện ra tại Fatima, v trong khi đọc th suy ngắm mầu nhiệm đang đọc, nếu suy một hoặc hai ngắm cũng đủ.

(Fatima in Lucia's own words, 1976, p. 195).

-----

Tốt hơn, nn mời Đức Mẹ cng lm mỗi việc với mnh.