Nữ tu Lucia Gisu v Tri Tim V Nhiễm

 

 NHỮNG LỜI MỜI GỌI

TỪ SỨ ĐIỆP FATIMA

 

 

Chuyển ngữ

Matthias M. Ngọc Đnh, CMC

 

 

 

Nữ Tu Lucia, ngy 16 thng 5 năm 2000.

 

 

 

Php chuẩn ấn của Thnh Bộ Gio L Đức Tin, Roma

Nguyn bản tiếng Bồ đo nha: Apelos da Mensagem de Fatima

Xuất bản: Secretariado dos Pastorinhos 2496 -908 Fatima - Portugal

Dịch từ bản tiếng Anh: Calls from the Message of Fatima

Pht hnh: The Ravengate Press, 2000

Coimbra Carmel & Fatima Shrine

 

NỘI DUNG

 

Lời Mở Đầu, Lời Tựa, Dẫn Nhập

Phần Một Dưới nh Nhn của Thin Cha

1. Ba Trẻ Chăn Chin V Gia Đnh

2. Thin Thần Bản Mệnh

Phần Hai Những Lời Mời Gọi Từ Sứ Điệp Fatima

3. Lời Mời Gọi Hy Tin

4. Lời Mời Gọi Hy Tn Thờ

5. Lời Mời Gọi Hy Trng Cậy

6. Lời Mời Gọi Hy Yu Mến Thin Cha

7. Lời Mời Gọi Hy Tha Thứ

8. Lời Mời Gọi Hy Cầu Nguyện

9. Lời Mời Gọi Hy Hy Sinh

10. Lời Mời Gọi Hy Lnh Nhận Thnh Thể

11. Lời Mời Gọi Hy Sống Mật Thiết Với Thin Cha Ba Ngi

12. Lời Mời Gọi Hy Lần Hạt Mn Ci Hằng Ngy

13. Lời Mời Gọi Hy Tn Sng Tri Tim V Nhiễm Mẹ maria

14. Lời Mời Gọi Hy Suy Tư Về Cuộc Sống Đời Đời

15. Lời Mời Gọi Hy Lm Tng Đồ

16. Lời Mời Gọi Hy Kin Trung Trn Đường Nhn Đức

17. Lời Mời Gọi Hy Đừng Xc Phạm Đến Thin Cha

18. Lời Mời Gọi Hy Thnh Ha Gia Đnh

19. Lời Mời Gọi Sống Trọn Lnh Trong Đời Sống Kit

20. Lời Mời Gọi Hy Sống Tận Hiến Cho Thin Cha

21. Lời Mời Gọi Hy Nn Thnh

22. Lời Mời Gọi Hy Đi Con Đường Dẫn Về Thin Đng

Phần Ba Mười Giới Răn

23. Nhận Biết Cha

24. Tn Thờ Một Thin Cha Chn Thật

25. Khng Được V Cớ Ku Danh Cha L Thin Cha

26. Phải Giữ Cc Ngy Lễ Nghỉ

27. Phải Thảo Knh Cha Mẹ

28. Chớ Giết Người

29. Chớ Lm Sự T Dm

30. Chớ Lấy Của Người

31. Chớ Lm Chứng Gian

32. Chớ Muốn Vợ Chồng Người

33. Mọi Giới Răn Đều Qui Về Đức i

Phần Bốn Kinh Mn Ci

34. Lời Kinh Siu Vời V Thần Diệu

35. Suy Niệm Cc Mầu Nhiệm Ma Vui

36. Suy Niệm Cc Mầu Nhiệm Ma Thương

37. Suy Niệm Cc Mầu Nhiệm Ma Mừng

///