Thông điệp,Tông thư  Đức Giáo hoàng

ĐGH Leo 13- PROVIDENTISSIMUS DEUS

ĐGH Pio 12- DIVINO AFFLANTE SPIRITU

ĐGH Phaolô 6

ĐGH Gioan Phaolo 2 ĐGH Benedicto 16

*Mục lục các văn kiện ĐGH Paul 6

Pope John Paul II’s
Encyclicals and Other Key Writings

 

Tôngthư  Porta Fidei-Cánh cửa Đức Tin) Tự sắc về Năm Đức Tin 2012-2013

 

Thông Điệp ”Caritas in Veritate” (Việt ngữ)

(English)

*Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma 2000

*Constitution On Indulgences (Ân xá)

*Humanae Vitae (English)

*Sự Sống Con người (Việt ngữ)  

Tông huấn

LOAN BÁO TIN MỪNG

( EVANGELII NUNTIANDI )

 

Dives in Misericordia (English)

*Familiaris Consortio (English)

*Familiaris Consortio (Tiếng Việt)

*Redemptoris missio (Việt ngữ)

*Laborem Exercens (English)

Rosarium Virginis Mariae (English)

Tông thư Kinh Mân côi (Tiếng Việt)

 

*Th.điệp Deus Caritas est (Việt ngữ)

Dẫn nhập

Phần 1 (2-18)

Hội thánh bác ái (19-39)

Kết luận (40-42)

*Marialis Cultus (in English)

42-55 Việt ngữ  (Kinh Mân côi, kinh Truyền tin)

*Month of May- 1965

 

 

*ChristiFidelesLaici
*Ơn gọi và Sứ mệnh người giáo dân
(Việt ngữ)

Nhập đề / Chương 1- Chương 2- Chương 3- Chương 4- Chương 5

 

*Tông huấn về Thánh Thể -Sacramentum Caritatis (English)

Việt ngữ:

Dẫn nhập    Phần 1      Phần 2      Phần 3     Kết luận và chú thích

HUẤN THỊ CÁC BỘ T̉A THÁNH

1- Bộ Đức Tin

*Quy tắc minh xác các lần Đức Mẹ hiện ra

(Huấn thị về Tôn trọng sự sống con người)
INSTRUCTION ON RESPECT FOR HUMAN LIFE IN ITS ORIGIN 
AND ON THE DIGNITY OF PROCREATION 
 

2- Bộ Nghi lễ

HUẤN THỊ "BÍ TÍCH CỨU ĐỘ"
(Redemptionis Sacramentum)
Sửa lại một số những lạm dụng trong Thánh lễ (25-3.04)

1. Toàn văn (Bản dịch của HĐGMVN)

2. Bản tóm (Lm. Đoàn Quang, CMC)
 

3- Bộ Giáo dục

«Định hướng cho việc sử dụng hiểu biết tâm lư học
trong việc tiếp nhận và trong việc đào luyện ứng sinh Linh mục»

 

Chỉ Thị
Về các tiêu chuẩn để nhận định ơn gọi đối với các người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, trong việc thâu nhận vào chủng viện và chức thánh (2005)

 

4- Bộ Phong thánh (click)

 

5- Bộ Giáo sĩ

*Linh mục: Giải tội và linh hướng

An aid for confessors and spiritual directors

Gửi Phó tế Vĩnh viễn

Gửi Phó tế vĩnh viễn

 

 

*Đào Tạo Linh Mục (Pastores Dabo Vobis)

(Tiếng Việt)  

*THÔNG ĐIỆP “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”
Giáo hội Từ Thánh Thể

*Thông điệp SOLLICITUDO REI SOCIALIS

*Tông huấn Giáo hội tại Á châu
 

----

Những bài lưu trữ

*Vị Giáo hoàng người Balan

*Các nhà lănh đạo khắp thế giới ca ngợi Đức Giáo Hoàng

*Đôi nét tiểu sử Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2: (5/1920 - 3/2005)

*Đức Thánh Cha GioanPhaolo2 đă qua đời

Lời khuyên chót của ĐTC GPhaolo2:
"
Cầu nguyện khiêm tốn động ḷng Thiên Chúa "

*Giáo dân Việt viết về ĐGH GPhaolo

Đức Thánh Cha GioanPhaolô 2 thương mến người Việt nam

 

*Thông điệp Spe Salvi (30-11-07)

Dẫn nhập

Khái niệm hi vọng 4-9

Sự sống đời đời 1-12

Hi vọng cá nhân 13-15

Hi vọng thời nay 16-23

Hi vọng kitô giáo 24-27

Thực hành hi vọng 28-31

Cầu nguyện hi vọng 32-34

2nhân chứng VN 32-37

Đau khổ hi vọng 35-40

Phán xét 41-48

Hướng về Mẹ Maria hi vọng 49-50

 

-----------------------------

*Tự sắc về Thánh lễ Latinh

*Thư gửi Giáo hội Trung hoa

*Thư gửi dân Roma (về giáo dục)

-----

*Lời đầu sau khi đắc cử
 

*Tiểu sử

*Thiên Chúa yêu thương nhưng có hỏa ngục

 

Tông thư Năm Linh mục 09-10

Kết năm Linh mục

Trả lời về Ơn gọi linh mục độc thân

Thư gửi Chủng sinh 18 Oct 2010

 

Sự quan trọng của các mạng (web site) trong Internet

     

 

POPE FRANCIS

1/ Encyclical letter: Lumen Fidei (click)

*Ánh Sáng Đức Tin (Click)

---

2/ Apostolic Exhortation:

Evangelii Gaudium (The Joy of the Gospel) (click)

Niềm vui Phúc âm 1

Niềm vui Phúc âm 2

Niềm vui Phúc âm 3 

Niềm vui Phúc âm 4

Niềm vui Phúc âm 5