GIA PHẢ

HỌ ĐOÀN

(Làng Xuân hà, Hải hậu, Nam định)

 

Bản 2012

 

e-mail liên lạc, thêm bớt: xuanhanet@gmail.com  hoặc chabang3000@gmail.com

 

Nhà Thờ Họ Ông Thánh Giuse, xứ Xuân Hà, Giáo phận Bùi Chu, Bắc Việt, con cháu họ Đoàn thuộc về họ này

(Nguyễn Viết Thân chụp năm 2005)

----------------------------------------------------------------------------
           

NGUỒN GỐC BẢN GIA PHẢ

 

Bản Gia phả này được khởi sự vào dịp Cụ Cố Đaminh Đoàn Văn Dương qua đời ngày 16 tháng Tám năm 1990 tại Houston, Texas (USA). Các con cháu không được rơ về nguồn gốc Tổ tiên, nên việc lập Gia phả gặp nhiều khó khăn, cần sự đóng góp của nhiều người.

 - Trước hết, phải kể tới Cụ Cố Đaminh, khi qua đời đă để lại mấy trang giấy đánh máy về Gia phả,

- Từ những tờ giấy đánh máy gợi ư trên, chúng tôi: Đoàn Ngọc Cao (em), Đoàn Từ Thiện (em), Đoàn Quang Thanh (con) đă ngồi lại bàn thảo và ghi thêm chi tiết.

- Đặc biệt đóng góp cho bản Gia phả này là Ông Đoàn Đ́nh Quí (ngành Cụ Đoàn Ngọc Chẩn), qua sự liên lạc của Ông Đoàn Quang Bật (em ông Quí) từ bên Mỹ liên lạc về quê nhà, đă nhận được bản bổ túc gửi qua để có bản bổ sung 93, 95).

- Cũng xin cảm ơn sự góp ư của Cụ Đoàn Ngọc Lũy (miền Bắc) và một số gia đ́nh con cháu liên hệ. Bản Gia phả này đă được in ra trong những năm 95,96,97,98,02.

 

Lm. Đoàn Quang Báu,DĐC thu tập và tŕnh bày từ  năm 1990...

 

 

 

ĐÔI HÀNG VỀ CỤ TỔ

(Tài liệu từ VN)

Theo ư kiến một số bậc tiền bối trong họ, cụ Tổ Đoàn Như Bích , nguồn gốc sinh sống tại làng Hà Lạn, Tổng Tân Khai, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Thời đó, Cụ làm việc hương chính, Cụ có công khai phá lập ra làng Hà lạn. Về sau v́ sự phát triển, cụ lập thêm làng Xuân Hà cũng thuộc Tổng Huyện như trên dưới thời Vua Tự Đức năm thứ 36 (năm 1883 năm Âm lịch Quí Mùi).

Bản Gia phả về ḍng họ Cụ trước đây được lập bằng chữ Nho, được lưu truyền đến đời ông Bá Đoàn Ngọc Quang (Uông) ngành Cụ tổng Đoàn Ngọc Giác, nhưng không may đă bị thất lạc trong chiến tranh (1946-1954)

 

V́ có công khai hoang lập ấp, nên Cụ Tổ được triều đ́nh Huế ban sắc phong: "Chánh Bát Phẩm Tinh Binh Đội Trưởng Điền Tốt Quân". Sau khi từ trần, Cụ Tổ được phong làm Thành Hoàng của làng và được cấp một mẫu ruộng kỵ điền, để dân làng và con cháu về sau dùng vào việc cúng tế trong ngày giỗ hàng năm (mùng 8 tháng Tư Âm lịch). Ruộng kị điền này đă băi bỏ sau năm 1945.

Cụ Bá tên thật là Đoàn Như Bích (theo Sổ bộ là Đoàn Văn Minh). Trước khi từ trần, Cụ được ơn gia nhập Đạo Chúa nhận thánh danh là Tôma. Cụ Bà Bá Bích nhận thánh Danh là Maria Nguyễn Thị Nguộc.
 

 

CỤ TỔ

TÔMA  ĐOÀN NHƯ BÍCH(chết)

MARIA NGUYỄN THỊ NGUỘC(chết)

(Làng Hà Lạn, Tổng Tân Khai

Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định)

*  Cụ Tổ có 5 người con: 3 trai, 2 gái:

1. Bà Đồ Đoàn Thị Ngôn,(chết)

2. Ông Cựu Đoàn Ngọc Chẩn,(chết)

3. Ông Cựu Đoàn Ngọc Cư,(chết)

4. Ông Tổng Đoàn Ngọc Giác,(chết)

5. Cô Đoàn Thị Thường ((chết) qua đời hồi nhỏ).

-----------

  

Ngành 1

1. BÀ ĐỒ ĐOÀN THỊ NGÔN(chết)

(Xuân hà,  Hải Hậu,  Nam Định)

* 3 con: 2 trai, 1 gái.

1. Ông Trùm Phạm Văn Rự(chết)

2. Ông Trùm Phạm Hữu Ngữ(chết)

3. Bà Giáp Phạm Bột (tên chồng)(chết)

 

(Xin lưu ư: Một số  là ngành. Hai số là con. Ba số là cháu. Bốn số là chắt.

 

Con, cháu, chắt Bà Đồ Ngôn:

1.1. Ông Trùm Phạm Văn Rự(chết)

* 5 con:  2 trai, 3 gái:

1.1.1. Phạm Văn Lạng(chết) (vợ con không rơ tên)

1.1.2. Phạm Văn Thỉnh(chết)- vợ(chết), con:

1.1.2.1. Phạm Văn Uy (ở Ban Mê Thuột)

1.1.3 Phạm Thị...(chết) - chồng:Cao Viết Thiện(chết), con:

1.1.3.1 Cao Thị...chồng: Nguyễn Viết Thân, 3 con...(Houston, TX)

1.1.3.2. Cao Viết Điền vợ...,3 con: ( Houston, TX)

1.1.4. Phạm Thị Hảo (Cô Chín) (chết) 2003

1.1.5. Phạm Thị...(chết)-chồng: Nguyễn Văn Tứ(chết), con...

1.1.5.1 Nguyễn Văn Tứ, 3 con

 

1.2. Ông Trùm Phạm Hữu Ngữ:(chết)

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

1.2.1. Phạm Ngọc Am(chết), các con:

1.2.1.1. Hài,

1.2.1.2. Lư,

1.2.1.3. Thơ

1.2.2. Giuse Phạm Ngọc Yêm(chết) (sinh năm 1910 tại Xuân Hà)- vợ :Maria Nguyễn Thị Hệ(chết) (sinh năm 1908   

           tại Xuân Hà) có 1 con gái :

          1.2.2.1 Anna Phạm Thị Cúc(chết) (s/n 3.3.1933 tại Thạnh Mỹ Lợi, Gia Định) - chồng : Phaolô Chu Văn   

                      Cang (s/n 8.6.1931 tại Định Thành, Thủ Dầu Một, B́nh Dương), Hôn phối ngày 28.10.1953

                      tại Sàig̣n (sống tại Thị Nghè, B́nh Thạnh, Sàig̣n)

                           các con : 4 trai 4 gái .

                      1. Rosa Chu mộng Hoàng (s/n 12.7.1954 tại Sàig̣n) (Sàig̣n)

                      2. Maria Chu mộng Hằng (s/n 31.10.1956 tại Sàig̣n) - chồng : Antôn Mai Quyết Thắng (s/n

                          14.11.1960) Hôn phối ngày 21.6.1992 tại Sàig̣n.

                      3. Ignatius Chu Văn Cường (s/n 31.7.1958 tại Gia Định) (Hoa Kỳ)

                      4. Giuse Chu Văn Tín (s/n 20.4.1960 tại Gia Định) - vợ : Maria Nguyễn Thị Ngọc Phượng (s/n

                          1959), Hôn phối ngày 2.5.1993 tại Sàig̣n). (Sàig̣n)

                      5. Maria Chu Mộng Huyền (s/n 14.4.1962 tại Gia Định) - chồng : Antôn Nguyễn Văn Hoàng

                          (s/n 23.6.1967 tại Sàig̣n). Hôn phối ngày 15.5.1994 tại Sàig̣n). (Sàig̣n) .Có 2 con: 1 trai,1 gái.

                           5.1 Martin Nguyễn Hoàng Huy (s/n 3.4.1995 tại Sàig̣n)

                           5.2 Têrêsa Nguyễn Hoàng Hạ Vy (s/n 7.4.2003 tại Sàig̣n)

                       6. Giuse Chu Văn Trung (s/n 20.3.1964 tại Gia Định) - vợ : Maria Nguyễn Nhật Vy Phượng

                           (s/n 20.3.1972). Hôn phối ngày 20.4.2004 tại Sàig̣n. (Sàig̣n)

                       7. Gioan Baotixita Chu Anh Đức (s/n 17.6.1968 tại Gia Định) - vợ : Matha Nguyễn Thị Quỳnh

                           Mai (s/n 15.3.1970). Hôn phối ngày 28.11.1998 tại Sàig̣n. (Sàig̣n)

                       8. Anna Chu Mộng Hà (s/n 9.5.1973 tại Gia Định). (Sàig̣n)  

1.2.3. Phạm Thị Rục(chết)

1.2.4. Phạm Văn Cự(chết)

 

1.3. Bà Giáp Phạm Bột(chết) - chồng: Nguyễn Bột(chết)

(sống tại làng Ḥa Định)

* 2 con: 1 trai, 1 gái:

1. 3.1.  Nguyễn Ruẫn(chết)- chồng: Nguyễn Ruẫn(chết), con:

1.3.1.1 Nguyễn Đốc- vợ:.. (Tân chí  linh, Vn),các con:

            1/ Nguyễn Thông Hồ(chết)

            2/ Nguyễn Mai Hương (Houston, Tx)- chồng: Trần Quang Dũng, con: Trần Quang Vũ

            3/ Nguyễn T. Ngọc Ánh - chồng: Nguyễn Ngọc  Hiên (Vn), con: Phương Linh, Ánh Linh                 

            4/ Nguyễn T. Ngọc Nga (Houston,Tx)-

            5/ Nguyễn T. Kim Ngân- chồng: Vũ Trọng Vũu, con: Trọng Phụng, Tuấn Phi.

            6/ Nguyễn Anh Tuấn ((chết) khi vượt biên)

            7/ Nguyễn T. Thu Nguyệt

            8/ Nguyễn T. Bích Sơn (Houston,Tx)

 

1.3.2. Nguyễn Tiễu(chết) - chồng Nguyễn Tiễu(chết), con:

1.3.2.1. Nguyễn Công

1.3.2.2 Nguyễn Hoa 

 

Ngành 2

ÔNG CỰU ĐOÀN NGỌC CHẨN(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

* 7 Con: 5 trai, 2 gái:

1. Bà Bá Đoàn Thị Đạt(chết)

2. Ông Hàn Đoàn Xuân Mai(chết)

3. Ông Giáo Đoàn Quang Hanh(chết)

4. Ông Đoàn Văn Khang(chết)

5. Bà Cố Đoàn Thị Tới(chết)

6. Ông Đoàn Văn Thọ(chết)

7. Ông Đoàn Trung Chính (Trực)(chết)

 

2.1.  Bà Bá Đoàn Thị Đạt(chết)(tên chồng) Người Tang Điền, và Ḥa định)

* 8 con: 2 trai, 6 gái:

1. Ông Cựu Cầu(chết)

2. Bà Giáp Toản(chết) (tên chồng)

3. Bà Quĩ Hợp(chết)

4. Bà Trùm Nha(chết)

5. Ông Lư Lân(chết)

6. Bà Thủ Huyên(chết) (tên chồng)

7. Bà Thung(chết)

8. Bà Bổng(chết)

 

2.2.  Ông Hàn Đoàn Xuân Mai (chết) (Hàn Lâm Học Sĩ) - Bà Lương Thị Nhuần (vợ kế)(chết)

(Làng Xuân Hà, ông bà qua đời sau 1954 trong miền Nam)

* 4 con: 1 trai, 3 gái:

22.1. Đoàn Xuân Ṭng (Thạc)(chết)

22.2. Đoàn Thị Teng(chết) - chồng: Mai Xuân Thậm(chết), con:

222.1 Mai Thị Hạnh - chồng: Lê Thanh

22.3. Đoàn Thị Nạ(chết)- chồng: Hội(chết)

22.4. Đoàn Thị Ân(chết)- chồng:Hiệt(chết)

 

2.3.  Ông Giáo Đoàn quang Hanh(chết) -  Bà Nguyễn thị Nhung(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định. Ông bà qua đời trong miền Nam VN)

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

1. Đoàn Đức Vượng (USA)

2. Đoàn Đ́nh Quư (VN)

3. Đoàn Quang Bật (chết)

4. Đoàn Thị Lan (USA)

 

2.3.1.  Ông Đoàn Đức Vượng - vợ sau Phạm thị Liên (sống tại Tulsa, OK, USA) 

           Bà Đặng Thị Hồng(chết) (qua đời 1985, VN)

* 7 con: 2 trai 5 gái:

            2.3.1.1. Đoàn Thị Kim Oanh (VN)

            2.3.1.2. Đoàn Thị Nga -  Đỗ Cẩn  (Tulsa,Ok, USA)    

Các con: 2.3.1.2.1. Đỗ Th. Diễm Ái – chồng: Trần Vũ Hùng ,

                   Các con:  1/ Trần Ái Liên ( Michelle), 2/ Trần Hoàng (Christopher), 3/ Trần Quân (Jonathan)                       

                           2.3.1.2.2. Đỗ Hoàn, vợ, con?

   2.3.1.2.3. Đỗ Vũ,

   2.3.1.2.4. Đỗ Toàn,

 

            2.3.1.3. Đoàn thị Thoa -  Nguyễn Ngọc Phương (VN)

            Các con: 2.3.1.3.1. Nguyễn Ngọc Thùy Anh,

  2.3.1.3.2.  Nguyễn Phương B́nh,

 

             2.3.1.4. Đoàn quốc Bảo(chết) (qua đời tại VN) - Phạm Thị Láng (VN)

Các con: 2.3.1.4.1. Đoàn Thị Nguyệt Ánh,

               2.3.1.4.2. Đoàn Quốc Đạt

           

2.3.1.5. Đoàn thị Thu Hà - Trịnh Long Hoàng  (Arkansas, USA)                                    

Các con: 2.3.1.5.1.  Trịnh Hoàng Nguyên,

   2.3.1.5.2.  Trịnh Nguyên Khanh,

 

            2.3.1.6. Đoàn Lại Hằng - Lại Thế Quí (Dallas, Tx,USA),         

Các con: 2.3.1.6.1 Lại An Julie

  2.3.1.6.2 Lại Michelle

 

            2.3.1.7. Đoàn quốc Dũng - Đoàn Trần Nguyệt (Tulsa, USA)

            

 

2.3.2.  Ông Đoàn Đ́nh Quư - Bà Đỗ Thị Thu (Sài g̣n, VN)

* 8 con: 1 trai 7 gái:

2.3.2.1. Đoàn Quế Anh- Nguyễn Thanh Huệ (Michigan,USA),

            Các con: 2.3.2.1.1 Nguyễn Thục Quyên (Sophia)

   2.3.2.1.2  Nguyễn Thiên (Jonathan)

 

            2.3.2.2. Đoàn thị Kim Chi - Nguyễn Minh Đức (VN)

Các con: 2.3.2.2.1 Nguyễn Khánh Đạt,

  2.3.2.2.2  Nguyễn Linh Đan

 

            2.3.2.3. Đoàn đ́nh Chương - Đoàn Kim Vui (Michigan, USA)

            Các con 2.3.2.3.1.  Đoàn Đ́nh Quân (Paul)

  2.3.2.3.2.  Đoàn Đ́nh Khôi (Mike)

  2.3.2.3.3.  Đoàn Mai Hân (Jessica)

 

            2.3.2.4. Đoàn ngọc Diệp - Nguyễn Đăng Dũng (VN)

Các con: 2.3.2.4.1.  Nguyễn Ngọc Xuân An

              2.3.2.4.2.  Nguyễn Bảo Đăng

  2.3.2.4.3 . Nguyễn Thục Đan

 

            2.3.2.5. Đoàn Bích Châu - chồng: Minh (VN)

Các con: 2.3.2.5.1. Phương Anh, 

   2.3.2.5.2. Quỳnh Giao

 

            2.3.2.6. Đoàn Thúy Hiền - chồng: Tiến (VN)

            Các con:  2.3.2.6.1. Huy

   2.3.2.6.2. 

 

            2.3.2.7. Đoàn Tâm Đan (VN).

            2.3.2.8. Đoàn Kim Liên - Nguyễn Thế Hoàng (VN)

            Con:      2.3.2.8.1 Nguyễn Thu Hiền

 

2.3.3.  Ông Đoàn Quang Bật (chết)  (Sinh 1933, qua đời 1.10.2003 tại Houston, Tx, USA)

Bà Nguyễn Thị Lụa(chết)      (Sinh 1937, qua đời 2.1.1995 tại Houston, Tx, USA)

* 7 con: 2 trai 5 gái:

            2.3.3.1. Đoàn Quang Huy - Trần T. Lệ Thu ( Houston, Tx, USA)

            Các con: 2.3.3.1.1. Đoàn Huy Hoàng (Thomas)

   2.3.3.1.2. Đoàn Thị Thiên Kim,

                           2.3.3.1.3. Đoàn Huy Thiên (Francis)

 

            2.3.3.2. Đoàn T.Mỹ Hạnh - Phạm Trần Thái (Houston, Tx, USA)

            Các con: 2.3.3.2.1. Phạm Nhật Minh (Joe)

   2.3.3.2.2 Phạm Nhật Vinh (Peter),

                           2.3.3.2.3. Phạm Minh Thùy (Diane)

   2.3.3.2.4. Phạm Sơn (Johny)

 

            2.3.3.3. Đoàn Thị Hường - Lưu Quốc Cường (El Dorado Hills, Ca,USA)

            Các con: 2.3.3.3.1. Lưu Thùy Mai Quyên (Christine)

   2.3.3.3.2. Lưu Minh Khoa (Alan)

 

            2.3.3.4.  Đoàn Thị Phú - Vạn Trường (Augusta, GA,USA).    

            Các con: 2.3.3.4.1. Vạn Việt Tâm

   2.3.3.4.2. Vạn Bảo Trâm

   2.3.3.4.3. Vạn Nam Thọ

 

            2.3.3.5.  Đoàn ngọc Lân -  Lê Thị Tố Linh (Milothian, VA,USA)

      Các con: 2.3.3.5.1. Đoàn Khang (Ben)
             2.3.3.5.2. Đoàn Minh (Andy), 
                          2.3.3.5.3. Đoàn Long (Grant)
             2.3.3.5.4. Đoàn Tú An (Megan)

 

            2.3.3.6.  Đoàn Kim Vui - Đoàn Đ́nh Chương (Detroit, Michigan, USA)

            Các con: 2.3.3.6.1.  Đoàn Đ́nh Quân (Paul)

  2.3.3.6.2.  Đoàn Đ́nh Khôi (Mike)

                          2.3.3.6.3.  Đoàn Mai Hân (Jessica)

 

            2.3.3.7. Đoàn Thị Thùy Trang- Lâm Thiện (hp 2001, Houston, Tx, USA)

            Con: 2337.1 Jonathan Ngoc Lam, born  Aug. 7- 2011 Tampa, FLorida.

 

2.3.4.  Bà Đoàn thị Lan - Phạm Công Chấp (Houston, USA)

* 7 con: 5 trai 2 gái:

            2.3.4.1.  Phạm Công Mỹ(chết) (Qua đời tại VN, 1972)

 

            2.3.4.2. Phạm Công Thịnh-vợ:? (hp.12/11/05 (Houston, Tx USA)

 

            2.3.4.3. Phạm Công Hảo(chết) (Qua đời tại USA)

 

            2.3.4.4. Phạm Thị Tuyết - chồng: Khởi (VN),

            Các con: 2.3.4.4.1. Quốc Ḥa

 

            2.3.4.5. Phạm Thị Cẩm Vân - chồng: Trần Ngọc Thanh (Houston, Tx),           

           Các con: 2.3.4.5.1. Trần Ngọc Hoàng

  2.3.4.5.2. Trần Ngọc Vi

                          2.3.4.5.3. Trần Ngọc Nhi

 

            2.3.4.6. Phạm Công Hoan(chết) (Qua đời tại VN)

 

            2.3.4.7. Phạm Công B́nh (Houston, Tx USA)

 

2.4.  Ông Đoàn Văn Khang(chết) - Bà...(chết)

* 1 con trai:

2.4.1. Ông Đoàn Ngọc Huỳnh (Ban Mê Thuột)(chết) vợ?,

* 5 con: 2 trai, 3 gái:                         

2.4.1.1. Đoàn Vinh

2.4.1.2. Đoàn Quang

2.4.1.3. Đoàn Thị Oanh

2.4.1.4. Đoàn Thị Lê

2.4.1.5. Đoàn Thị Lựu - ...Tuynh

 

2.5.  Bà Cố Đoàn Thị Tới(chết) chồng?

* 2 con: 1 trai 1 gái:

2.5.1. Linh mục Ngự,

2.5.2. Cô Phẩm

 

2.6.  Ông Đoàn Văn Thọ(chết) vợ?

* 1 con trai:

2.6.1. Ông Đoàn Văn Tiếu

 

2.7.  Ông Đoàn Trung Chính (Trực)(chết) - vợ?

(không con)


 

 

Ngành 3

ÔNG CỰU ĐOÀN NGỌC CƯ(chết) -

 BÀ ĐỖ THỊ NGA(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 

* 5 con trai:

1. Ông Đoàn Ngọc Quyết

2. Ông Đoàn Ngọc Thạch

3. Ông Đoàn Ngọc Trác

4. Ông Đoàn Như Bạ

5. Ông Đoàn Ngọc Bội

 

3.1.  Ông Đoàn Ngọc Quyết(chết)

(không rơ con cháu)

 

3.2. Ông Tri Đoàn Ngọc Thạch (chết) - Bà Đỗ Thị Xuân(chết):

* 6 con: 3 trai, 3 gái:

1. Bà Đoàn Thị Thu

2. Ông Đoàn Ngọc Điệp

3. Bà Đoàn Thị Song

4. Bà Đoàn Thị Toàn

5. Ông Đoàn Ngọc Lũy

6. Ông Đoàn Ngọc Kiêm

 

3.2.1. Bà Đoàn Thị Thu(chết) - chồng: Giao(chết)

(không rơ con cháu)

3.2.2. Ông Đoàn Ngọc Điệp(chết)

(không rơ con cháu)

3.2.3. Bà Đoàn Thị Song(chết)- chồng: Lương(chết)

(không rơ con cháu)

3.2.4. Bà Đoàn Thị Toàn(chết)- chồng: Tiên(chết)

(không rơ con cháu)

3.2.5. Ông Đoàn Ngọc Lũy(chết):

* 7 con: 1 trai, 6 gái:

3.2.5.1. Đoàn Thị Khuyên

3.2.5.2. Đoàn Thị Th́n

3.2.5.3. Đoàn Thị Lĩnh

3.2.5.4. Đoàn Thị Hợi

3.2.5.5. Đoàn Thị Mùi

3.2.5.6. Đoàn Thị Liên

3.2.5.7. Đoàn Trung Thành,

            Các con: 1/ Đoàn Thị Ngát, 2/ Đoàn Thị Thao,

            3/Đoàn Không Quân,

             Các con: 1. Đoàn Thiết Giáp, 2. Đoàn Hóa Học, 3. Đoàn Thị Tầm

 

3.2.6. Ông Đoàn Ngọc Kiêm(chết)

* 6 con: 3 trai, 3 gái:

1. Đoàn Thị Quỳnh Anh

2. Đoàn Văn Hùng

3. Đoàn Tiến Dũng

4. Đoàn Văn Sỹ

5. Đoàn Thị Việt

6. Đoàn Thị Na

 

3.3. Ông Đoàn Ngọc Trác(chết)

* 2 con: 1 trai, 1 gái:

3.3.1.  Đoàn Ngọc Diễm

3.3.2.  Đoàn Ngọc Toản

 

3.4. Ông Đoàn Như Bạ(chết)

(không rơ con cháu)

3.5. Ông Đoàn Ngọc Bội(chết)

(không rơ con cháu)

 

  

Ngành 4

CỤ TỔNG ĐOÀN NGỌC GIÁC

(sinh 1846- qua đời 11-7-1927/ 63 tuổi)

BÀ TỔNG I trước,

BÀ TỔNG II sau

(sinh 1866- qua đời 15-12- 1949/ 83 tuổi)

(Làng Xuân Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định)

 

(Theo họ hàng kể lại th́ Cụ Tổng Giác có 2 đời vợ, Bà Tổng trước sinh Ông Cố Cửu rồi qua đời lúc ông Cố c̣n đang cần nuôi bằng sữa mẹ. Bà Tổng này là con gái một gia đ́nh ở làng Cổ Lễ, bà đă được rửa tội trước khi qua đời. Hiện ở làng Cổ Lễ c̣n đền thờ bà, với nhiều ruộng hương hỏa. Năm 1950, cha Đoàn Ngọc San có về làng Cổ Lễ thăm đền thờ bà Cố Nội. Sau này Ông Tổng lấy bà thứ hai và sinh ra các ông Bá Uông...từ số 2 trở đi).

 

* 11 người con: 6 trai, 5 gái:

1. Ông Cố Đoàn Ngọc Cửu (con trai bà trước)

2. Ông Bá Đoàn Ngọc Quang (con bà sau)

3. Ông Trùm Đoàn Đ́nh Hành

4. Ông Bá Đoàn Ngọc Hồ

5. Bà Đoàn Thị Tư

6. Bà Đoàn Thị Liển

7. Bà Đoàn Thị Điều

8. Ông Phó Đoàn Ngọc Ban

9. Ông Bá Đoàn Ngọc Hoàn

10. Bà Đoàn Thị Nụ

11. Bà Đoàn Thị Hạt


Con, cháu, chắt ngành 4 Cụ Tổng Giác:

4.1. Ông Cố Giuse Đoàn ngọc Cửu(chết)

(sinh 1888- qua đời tại Xuân hà 22-2- 1967 / 79 tuổi)

Bà Cố Maria Hoàng thị Ngát(chết)

(sinh 1890- qua đời tại Xuân hà  05- 12- 1971/ 81 tuổi)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 

* 10 con: 7 trai 3 gái:

1. Đaminh Đoàn Văn Dương

2. Giuse Đoàn Văn Khương

3. Catarina Đoàn Thị Tôm (Châu)

4. Giuse Đoàn Ngọc San

5. Giuse Đoàn Quang Tập

6. Maria Đoàn Thị Biển

7. Giuse Đoàn Huy Hùng

8. Giuse Đoàn Ngọc Cao

9. Giuse Đoàn Từ Thiện

10. Đoàn Thị Tép (qua đời nhỏ)

 

9 Con cụ Cố Cửu:

4.1.1 Ông Cố Đaminh Đoàn Văn Dương(chết)

  (Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

(Sinh ngày 1.1.1905, qua đời ngày 16.8.1990 tại Houston, Texas, USA/ 85 tuổi)

- Bà Cố Maria  Phạm Thị Mát(chết)

(Sinh 1.1.1903 qua đời ngày 31.7. 1971 tại Long Khánh,VN/ 68 tuổi)

 

*  8 con: 5 trai, 3 gái:

1. Đoàn Đ́nh Rĩnh

2. Đoàn Quang Thanh

3. Đoàn Thị Điểm

4. Đoàn Quang Báu

5. Đoàn Ngọc Quưnh

6. Đoàn Đ́nh Bảng

7. Đoàn Thị Len

8. Đoàn Thị Lụa

 

4.1.1.1. Đoàn Đ́nh Rĩnh(chết) (qua đời hồi nhỏ)

 

4.1.1.2. Giuse Đoàn Quang Thanh (Sinh 25/02/1934, Cha Khải Rửa tội 02/03/1934 tại Xuân Hà, Ông Cố Cửu cầm đầu cháu)

-Maria Nguyễn Thị Măo (sinh 17/01/1936 xứ Hải Nhuận) (Hp.25.4. 1952 cha Trần Thái Đỉnh, Phú Hải)

 Cha mẹ  và con cháu sinh sống tại Đan mạch /đt: 45-7469-4076

* 14 con : 2 trai, 12 gái:

   1. Đoàn Thị Hằng

   2. Đoàn Giuse (chết hồi nhỏ)

            3. Đoàn Thị Vân Nga

            4. Đoàn Thị Liên

            5. Đoàn Thị Hương

            6. Đoàn Thị  Bạch Tuyết

            7. Đoàn Thị Loan

            8. Đoàn Thái Huy

            9. Đoàn Thị Thu Hồng

            10. Đoàn Thị Thuỳ Trang

            11. Đoàn Thị Kiều Diễm(qua đời hồi nhỏ)

            12. Đoàn Thị Tú Anh

            13. Đoàn Thị Tú Quyên

            14. Đoàn Thị Trâm Anh

 

 

1. Maria Đoàn Thị Hằng sinh 04/07/1955, Rửa tội 09/07/55. Tại Qui Nhơn Cha Tịch rửa tội, Maria Ngót đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 26/08/1962. An Hải, Đà nẵng. Thêm sức 1966 tại Xứ Nam Ḥa , SàiG̣n.
Hôn Phối 10/11/1984. Xứ Aabenraa, DK. chồng Nguyễn văn Khoản.

                                                       các con: 1 trai, 2 gái:

            1. Nguyễn duy Tân(chết 15/8/1993)               

            2. Nguyễn Tuyết An

            3. Nguyễn Tuyết Mai

 

          

 

 

2. Joseph Đoàn 03/05/1956, (qua đời hồi nhỏ)

Joseph Giám, An Hải ĐàNẵng, đổ nước Rửa tội.

 

            

3. Maria Đoàn Thị Vân Nga sinh 07/05/1957, Rửa tội 15/05/1957 Tại An Hải, Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 19/04/1964. An Hải, Đà Nẵng.
Thêm Sức 1966. Xứ Nam Ḥa, Sài g̣n.

 

 

 

 

 

 

4. Maria Đoàn Thị Liên sinh 10/07/1958, Rửa tội 13/07/1958. Tại An Hải, Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào cầm đầu

Rước Lễ lần đầu 12/12/1964, Nghĩa Ḥa, Sài G̣n. Thêm sức 1966. Xứ Nam Ḥa, Sài g̣n.
Hôn Phối 15/11/1980 Xứ Aabenraa, DK. Chồng Nguyễn văn Hải.

 

         các con:

        1. Nguyễn Hoàng Kim

        2. Nguyễn Hoàng Duy

        3. Nguyễn T. Kim Anh

        4. Nguyễn Hoàng An

 

           

 

5. Maria Đoàn Thị Hương sinh 10.07 1958, Rửa tội 13/07/1958, tại An Hải , Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào cầm đầu.

Rước Lễ lần đầu 12/12/1964, Nghĩa Ḥa, Sài G̣n. Thêm Sức 1966, Xứ Nam Ḥa, Sài G̣n.
Hôn Phối 04/07/1981 Xứ Aabenraa, DK. Chồng Đoàn Đức Hạnh.
 

           các con:

           1. Đoàn Ngọc Tú

           2. Đoàn Ngọc Việt

           3. Đoàn Ngọc Kỳ

           4. Đoàn ngọc Minh

 

           

 

6. Maria Đoàn Thị Bạch Tuyết sinh 13/01/1960, Rửa tội 17/01.1960, tại An Hải, Đà nẵng. Cha Điềm rửa tội, Maria Đào cầm đầu.
Rước Lễ lần đầu 25/12/1966, Nam Ḥa, Sài G̣n. Thêm sức 09/12/1968, Xứ Nam Ḥa, Sài G̣n.
Hôn Phối 25/11/1978 Xứ Chu Hải, Xuân Lộc. Chồng Hoàng Châu Sơn.
 

     các con:

     1. Hoàng Châu Tuấn

     2. Hoàng Châu Tiến

     3. Hoàng Châu Lộc

     4. Hoàng T. Tuyết Hoa

 

           

7. Maria Đoàn Thị Loan sinh 07/05/1962, Rửa tội 08/05/1966. Cha Điềm rửa tội tại..., Maria Đào Cầm đầu.

Rước Lễ lần đầu 14/01/1968, Xứ Nam Ḥa, Sài g̣n. Thêm sức 09/12/1968 Xứ Nam Ḥa.

Hôn Phôi ngày 05.05. 1984 tại Nhà Thờ Aahus, DK. Chồng Vũ Ngọc Phan.
 

                                                     các con :                                                              

      1. Vũ T. Mộng Thảo

      2. Vũ Lam Phương

      3. Vũ T. Thùy Linh

      4. Vũ Lam Phi

           

 

 

 

8. Anselmô Đoàn Thái Huy sinh 19-04-1965. Rửa tội 26-04-1965, Cha Giuse Đoàn Huy Hùng Rửa tội tại xứ Tân định. Ông Giuse Đoàn Từ Thiện cầm đầu. Rước Lễ lần đầu 29/04/1974. Thêm sức 15/12/1974, Xứ Dốc Mơ, Xuân Lộc.
Hôn Phối 27/07/1996,Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, Houston, TX, USA. Vợ Trần Thị Nga.
 

                                                  3 con:

                                                    

    1. Đoàn Tú Quyên Anh

    2. Đoàn Mai Linh

    3. Đoàn Mai Anh

 

           

 

 

 

9. Têrêxa Đoàn Thị Thu Hồng sinh 15/03/1967. Rửa tội 17/03/1967. Cha Cử rửa tội, tại Bệnh viện Từ Dũ, Sài g̣n. Maria Gái cầm đầu.
Rước Lễ lần đầu 29/04/1974 tại Xứ Dốc Mơ, Xuân Lộc. Thêm sức 15/12/19.., Xứ Aabenraa,DK.
Hôn phối 28/12/1991 tại...Chồng Vũ Văn Túc, sống tại Houston, TX
 

các con: 2 gái 1 trai:                                                               

   1. Vũ Tâm An

   2. Vũ Hồng Lan

   3. Vũ Vinh Quang

   

 

 

 

10. Maria Đoàn Thị Thùy Trang sinh 23/03/1969. Rửa tội 27/03/1969 Cha Trinh rửa tội, cô Maria Đoàn thị Len đỡ đầu,
Rước Lễ lần đầu 26/061976, tại xứ Đức Long, Xuân Lộc. Thêm sức 20/06/1981, Xứ Aabenraa, DK.
Hôn phối 18/07/1992,Aabenraa, DK . Chồng Trịnh Quốc Khang.

 

                                                  3 gái 1 trai (sống bên Germany):

      1. Monika Trịnh Đoàn Thúy- Phượng

      2. Martin Trịnh Quốc Thái- Ḥa

      3. Marlene Trịnh Thiên- Hương

      4. Marisa Trịnh Đoàn Tuyết- Vân

 

           

 

11. Maria Đoàn Thị Kiều Diễm sinh 01.01.1971. 24/01/1971, Cha Long Rửa tội, cô Maria Điểm cầm đầu cháu.
*(Chết ngày 10/03/1971 là con thứ 12 trong gia đ́nh)


(hài cốt gửi tại Nhà Tưởng niệm nhà thờ Tân định)

 

 

12. Maria Đoàn Tú Anh sinh 21/05/1972 Rửa tội 25/06/1972, Cha Thất rửa tội, chị Maria Hằng đỡ đầu , tại xứ Tân Châu, Xuân Lộc.
Rước Lễ lần đầu, 25/07/1982, Xứ Aabenraa, Cha chú Marcô Đoàn Quang Báu. Thêm sức 28/10/1984 tại...

Hôn Phối ngày 18/07/1998 Aabenraa. Chồng Trần Công Định.

                                                            

                                                                các con:                                                        

  1. Theresa Trần Duyên Anh

  2. Catarina Trần Lan Anh

  3. Giuse Trần Thành Tâm

           

 

 

 

 

 

13. Maria Đoàn Tú Quyên sinh 21/06/1975. Rửa tội 27/07/1975 Cha Điềm rửa tội, xứ Đức Long, Xuân Lộc. Maria Tốt đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 03/10/1986. Thêm Sức 30/04/1988, Xứ Aabenraa DK.
Hôn Phối 15/07/2000.  Chồng Trịnh Quốc Trí Dũng. DK.

                                                              Các con:

  1. Trịnh Cẩm Vi

  2. Trịnh Đoàn Minh Trí

 

                                   

 

 

 

 

 

                                    

 

14. Maria Goretti Đoàn Trâm Anh sinh 18/06/1978. Rửa tội 12/07/1978. Cha Trân rửa tội, xứ Chu Hải, Xuân Lộc. Chị Maria Nga cầm đầu.

Rước Lễ Lần đầu 21/06/1987, Xứ Aabenraa.

Thêm sức 05/05/1991. Xứ Aabenraa, DK.

 

 

 

 

 

4.1.1.3. Maria Đoàn Thị Điểm (sinh 28/03/1937, Cha Dụ Rửa tội 04/04/1937, Bà Cố Cửu (Hoàng Thị Ngát cầm đầu cháu) - chồng: Phạm Minh Cương - Tuế(chết) (Hp 8- 1952)  (qua đời trên biển khi đi t́m tự do ngày 8.5.1981). Mẹ và con 3,5,9 sống tại Đan mạch.

 

* 9 con: 4 trai, 5 gái

            1. Phạm Thị Oanh

            2. Phạm Thị Bạch Yến

            3. Phạm Thị Thu Vân

            4. Phạm Thị Dung

            5. Phạm Sĩ B́nh

            6. Phạm Thái Hoà

            7. Phạm Thái Hiệp

            8. Phạm Thái Thuận

            9. Phạm Hồng Hạnh

 

            1. Phạm Thị Oanh - chồng: Ứng (Chu hải, Bà rịa, Việt nam)

                         các con:

                        1. Phạm Thị Thu Thảo- chồng:

                        2. Phạm Quốc Dũng

                        3. Phạm Thúy Diễm

 

            2. Phạm T. Bạch Yến - chồng: Trần Văn Nam (sống tại Ḥa lan)

                        Con: 3 trai, 1 gái:

                        1. Trần Thanh Hoàng

                        2. Trần Thanh Hải

                        3. Trần Minh Hiền

                        4. Trần T. Thanh Lan.

 

            3. Phạm T. Thu Vân -chồng: Nguyễn Văn Khiêm (Đan Mạch)

                        Con:  4 trai:

                        1. Nguyễn Chí Cường

                        2. Nguyễn Chí Dũng

                        3. Nguyễn Chí Phước

                        4. Nguyễn Đức Anh

 

            4. Phạm T. Dung(chết) (qua đời cùng với bố khi vượt biển)

 

            5. Phạm Sĩ B́nh, Danmark

 

            6. Phạm Thái Hoà- Rick (Houston, USA) - vợ...,

                Con: Giuse Nicholas Phạm Thành

             

            7. Phạm Thái Hiệp - vợ..., con:...

 

            8. Phạm Thái Thuận(qua đời cùng với bố khi vượt biển)

           

            9. Phạm Hồng Hạnh - Danmark - chồng: Jona (w. 8-2012)

 

 

4.1.1.4. Lm Giuse M. Đoàn Quang Báu, (tên do Ḍng ĐC đổi năm 1957)

- Sinh ngày 10-12-1941, Rửa tội 16.12.1941, do cha Đaminh Nghĩa, ông Đaminh Học cầm đầu)

- Thụ phong linh mục tại Springfield, bang Missouri, U.S.A.(28.5.1977)

..........

 

 

 

4.1.1.5. Giuse Đoàn Ngọc Quưnh(chết)  (qua đời hồi nhỏ)

 

4.1.1.6. Lm. Giuse Đoàn Đ́nh Bảng

- Sinh 28.8.1946, cha Trần Ngọc Cư rửa tội 08.9.1946 (Lễ Sinh nhật Đức Mẹ), chú Giuse Đoàn Ngọc Hiện cầm đầu cháu)

- Thụ phong linh mục tại Sài g̣n, VN ngày 29.6.1974

- Phục vụ tại bệnh viện Houston (từ 1992- 2010)

 

 

4.1.1.7. Maria Đoàn Thị Len - Sinh 12.12.1950, cha Đaminh Vũ Ngọc Huyên rửa tội 16.12.1950, d́ Maria Phạm Thị Thuật cầm đầu cháu)

- chồng: Ngô Quang Trung

(hp 21.6.70) (Sàig̣n)

* 4 con: 1 gái, 3 trai:

            1.  Ngô Kim Lan, Sàig̣n

           

                                    2. Ngô Quư Trung - vợ: Nguyễn Khánh Huyền,

                                        con: 1. Ngô Khánh Hân, 2. Ngô Khánh Hiền, 3. Ngô Thiên Tuấn

                                         

                                3. Ngô Trí Trung

                                         

                                4. Ngô Tín Trung

 

 

4.1.1.8. Maria Đoàn Thị Lụa(chết) (1953)

 

 

9 Con cụ Cố Cửu:

4.1.2 Ông Lư Giuse Đoàn Văn Khương(chết) (16/4/1949 tại Xuân Hà) - Bà Nguyễn Thị Đỗ (sống tại San José, Hoa Kỳ),

* 6 con: 1 trai, 5 gái:

            1. Đoàn Thị Hiên (1938)
            2. Đoàn Thị Thuư Phượng (1942)
3. Đoàn Xuân Hào(chết) (1945)       
4. Đoàn Thị Liên (chết) (1946)
5. Đoàn Thị Loan(chết)  (1947)  
6. Đoàn Thị Tươi (1949)

 

4.1.2.1. Maria Đoàn Thị Hiên (San José, Cali, USA)- chồng: Nguyễn Văn Khanh(chết) (qua đời tại VN 27/9/1996)
* 12 con: 4 trai, 8 gái:

1. Nguyễn T. Ánh Dung - chồng 1: Khổng Hữu Đức(chết),  chồng 2:Hạnh ,  

2 con trai:

1. Khổng Jimmy,

                         2. Khổng Michael

 

2. Nguyễn T. Phương - chồng: Trần Văn Hữu (Vn), 3 con:

                        1. Trần Minh Tuấn,

                        2. Trần T. Minh Hằng - (Santa Ana,USA)

                        3. Trần Minh Tú

 

3. Nguyễn Thị Thanh Hương - chồng: Trần Thiện, 2 con:

                        1.      Trần Đại

                        2.      Trần Quang

 

4. Nguyễn Văn Lương- vợ: Mai (San Jose), 3 con:

                        1.      Nguyễn Nancy Nhi

                        2.      Nguyễn Văn An

                        3.      Nguyễn Anh Thư

 

5. Nguyễn Yến Nga- Chồng: Nguyễn Công Mạnh;

Con: Nguyễn Thị Hiền

 

6. Nguyễn Văn Chương- vợ:Ngọc Nga (hp10-2004) San Jose,Ca;

                        Con: Nguyễn Thị Hoa Phượng, Nguyễn... 

            7. Nguyễn Văn Huân (Vn)(chết) (09), vợ: Nguyễn thị Chúc, có 1 con:

                        Nguyễn thị Vi

 

 8. Nguyễn Văn Huấn (San Jose), vợ: Trần Ngọc Phương Thảo hp 2-7-2011)

 

 9. Nguyễn T. Trinh Hoa; chồng : Trần Tuấn, có 2 con:

                        1. Trần Ty

                        2. Trần Bé Ba

 

10. Nguyễn T. Thanh Xuân- chồng: Nguyễn Minh (San Jose),

Con: Nguyễn Michelle

 

11. Nguyễn Thị Mỹ Linh ( San Jose) , chồng ( )            

 

12. Nguyễn T. Mạnh Thu- chồng: Nguyễn Tường (San Jose).

 

4.1.2.2. Maria Đoàn Thúy Phượng - chồng: Đặng Xuân Tuyến (sống tại Canada)

*  10 con: 4 trai, 6 gái

           

 

 

 

           

            1. Đặng Xuân Huỳnh - vợ: Nguyễn Thị Hiền (Toronto, Canada),

                        2 con:

                        1. Đặng Xuân Phi,   

2. Đặng Vincent (chết) 27-11-2010

 

            2. Đặng T. Kim Hoàng (Hà)- chồng: Nguyễn Viết Học (Ban mê thuột, VN),

                        4 con:

                        1. Nguyễn Viết Toàn Khoa

                        2. Nguyễn Hoàng Minh Tri

                        3. Nguyễn Hoàng Minh Thông

                        4. Nguyễn Hoàng  Công Minh

 

            3. Đặng T. Tuyết - chồng:  Doăn Đức Lộc (Bmt,VN),

                        2 con:

                        1. Doăn Đức Long

                        2. Doăn Đức Quân

 

            4. Đặng Xuân Huy - vợ: Phạm Thị Kim Phương(Bmt,VN),

                         2 con:

                        1. Đặng Phương Trâm

                        2. Đặng Thế Vỹ

 

            5. Đặng Thu Sương (Toronto, Canada)

 

            6. Đặng Kim Chi  - Trần Vĩnh Đại (Kitchener, Canada), (HP 1997 Toronto)

                        Con: 1. Trần Spencer (Ben)

 

            7. Đặng Thu Thùy - chồng: Trần Thành (Toronto, Canada) (HP 5- July-2003  Toronto)

                Con: 1 Danny Trần Đan Nhật 2. Hannah Trần Tâm Như

           

            8. Đặng Trần Nghiệp- vợ: Trương Thanh Trúc (HP 15-6-2013 Toronto)

            9. Đặng T. Hoàng Anh 

            10. Đặng Trần Dư

 

4.1.2.3. Đoàn Xuân Hào (1945)(chết)

4.1.2.4. Đoàn Thị Liên (1946)(chết)

4.1.2.5. Đoàn Thị Loan (1947)(chết)

4.1.2.6. Maria Đoàn Thị Tươi - Nguyễn Bạch Mai, (Sàig̣n ,VN):

* 4 con: 1 trai, 3 gái:

            1. Nguyễn Mai Uyên (VN)

            2. Nguyễn Uyên Vy- chồng: Vincent Bouscasse

 (bên Pháp)

 

           

 

 

 

            3. Nguyễn Lan Vy (bên Pháp)- chồng...

            4. Nguyễn Duy An (bên Pháp) vợ:

 

 

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.3 Bà Catarina Đoàn Thị Châu(chết) (19/4/1988) - Ông Giuse Phạm Công Hưng(chết) (14/7/1975).

(Xuân Hà, Nam Định, ông bà qua đời tại Sàig̣n)

* 9 con: 5 trai, 4 gái:

1. Phạm Quí Quyền

2. Phạm Thị Phin

3. Phạm Ngọc Quyến

4. Phạm Thị Nữ

5. Phạm Cát Tường

6. Phạm Thị Bảy

7. Phạm Thị Thơm

8. Phạm Minh Quát

9. Phạm Công Quỳnh

 

413.1. Giuse Phạm Quí Quyền(chết) (1993)- Maria Nguyễn Thị Nguyệt(chết) (1975),

* 7 con: 4 trai, 3 gái:

            1. Phạm Văn Tâm,

            2. Phạm Minh Lư(chết)(1979),

            3. Phạm Thị Bông,

            4. Phạm Văn Chánh,

            5. Phạm Thị Huệ,

            6. Phạm Minh Chủ,

            7. Phạm Thị Trúc.

 

413.2. Catarina Phạm Thị Phin (chết 18-9-2012) - chồng: Vincentê Bùi Văn Tú,

* 6 con: 2 trai, 4 gái:

            1. Bùi Văn Tân

            2. Bùi Thị Hường

            3. Bùi Văn Tiến

            4. Bùi Thị Cậy

            5. Bùi Thị Bích

            6. Bùi Thị Nhung

 

413.3. Giuse Phạm Ngọc Quyến(chết) - vợ:  Maria Phạm Thị Hằng:

* 6 con: 2 trai, 4 gái.

            1. Phạm T. Lệ Dung

            2. Phạm Quang Tuyến,

            3. Phạm Thị Gấm,

            4. Phạm Thị Hồng,

            5. Phạm Thị Hường,

            6. Phạm Quốc Tuấn.

 

413.4. Maria Phạm Thị Nữ - chồng: Giuse Đinh Viết Trinh,

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

            1. Đinh Quốc Sĩ,

            2. Đinh T. Thu Lan

            3. Đinh Trúc Mai

            4. Đinh Trúc Giang

 

413.5. Giuse Phạm Cát Tường - vợ: Anna Phạm Thị Tin (Houston, Tx, USA)

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

            1. Phạm Thị Misa,

            2. Phạm Cát Vũ,

            3. Phạm Cát Huy.

 

413.6. Maria Phạm Thị Bảy - chồng: Augustinô Đào Đ́nh Thung (Sàig̣n,Vn)

6 con: 3 trai, 3 gái:

            1. Đào Xuân Hiến

            2. Đào Xuân Hiệu

            3. Đào Thu Trang

            4. Đào T. Thu Hà

            5. Đào Thu Hương

            6. Đào Xuân Dũng

 

413.7. Maria Phạm Thị Thơm (Sàig̣n,Vn)

 

413.8. Giuse Phạm Minh Quát (Sàig̣n,Vn)

 

413.9. Giuse Phạm Công Quỳnh - vợ: Maria Trần Thị Lệ Hằng (Sàig̣n,Vn),

     Con: 1. Phạm Thị Dung Hạnh,  2. Phạm Khánh Trường


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.4 Lm. Giuse Đoàn Ngọc San(chết) (1921 - 1984)

 

 

- Thụ phong  linh mục tại Sài g̣n, Nam Việt.

- Giúp họ đạo Cái nhum, địa phận Vĩnh long

- Về Bắc Vn thăm quê, họ hàng ăn mừng thụ phong Lm.

- Phó xứ Lạc Đạo, Bùi chu (1949)

- Chánh xứ An Bài, Bùi chu (1951)

- 1953 trở vào Nam coi xứ Gia định, coi họ đạo đồn điền cao xu Suối tre, Long Khánh.

- Chánh xứ Sao mai, Vũng tàu, địa phận Xuân lộc.

 - Qua Mỹ phục vụ Cộng đoàn: Amarillo Texas, San Antonio Texas, Panama City Florida, Pensacola Florida.

- Qua đời ngày 06.06.1984 tại Houston Texas, USA.

Hiện cha an nghỉ tại nghĩa trang Rest Heaven, phía bắc thành phố Houston, trong khu vực dành cho các linh mục ḍng Đaminh Mỹ.

 

9 Con Cụ Cố Cửu

 4.1.5 Ông Giuse Đoàn Quang Tập(chết) (23.12.1994 tại Houston, Tx.) - Bà Maria Đoàn Thị Láng (Houston, Texas)

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

 

 

 

1. Đoàn Thị Liên

2. Đoàn Quang Cảnh

3. Đoàn Minh Trí

 

415.1. Maria Đoàn Thị Liên - chồng: Giuse Khương Hữu Phước ,

sống tại Austin, Tx,USA

* 2 con trai:

            1. Khương Hữu Đức,

            2. Khương Hữu Tài

 

 

 

415.2. Giuse Đoàn Quang Cảnh- vợ: Lê Thanh Liên

(hp. 9-2004) Houston, Tx)

sống tại Houston, Tx

 

 

 

 

 

415.3. Giuse Đoàn Minh Trí- vợ: Matta Nguyễn Phương Thảo

(hp 6-2005 Houston, Tx)

sống tại Austin, Tx

 

 

 

 

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.6. Bà Maria Đoàn Thị Biển(chết) (20/7/1963)-

chồng: Ông Đaminh Hoàng Văn San (Ích)(chết) (20/10/1990) (Hà Quang, Nam Định)
* 5 con: 1 trai, 4 gái :
1. Hoàng Thị Tốt
2. Hoàng Ngọc Minh (qua đời)
3. Hoàng Thị Lành
4. Hoàng Thị Lĩnh
5. Hoàng Thị Lụa

416.1. Maria Hoàng Thị Tốt ( s/n 11.7.1947 tại Hà Quang)  - chồng: Giuse Nguyễn Viết Thân (s/n 13.01.1945 tại Sàig̣n)

Hôn phối ngày 10.8.1969 tại Nhà thờ Bắc Hà Sàigon (Sàig̣nVN)

 

 

    (2005)

* 1 con trai, 4 con gái :

1. Têrêsa Nguyễn Hoàng Dung (s/n 11.6.1970 Sàig̣n) - chồng Pascal Cao Bá Toàn . Hôn phối 25.5.1996 tại nhà thờ Thanh Đa (hiện đang ở Sàig̣nVN), các con :

            1. Gioan Vianney Cao Hoàng Đăng (s/n 7.12.1997),        

            2. Gioan Bosco Cao Hoàng Khiêm (s/n 8.12.2000)
   

2. CêciliaNguyễn Hoàng Duyên (s/n 15.12.1971 Sàig̣n)- chồng Phaolô Nguyễn Tuấn Minh .Hôn phối  ngày 1.6.2003 tại nhà thờ Thanh Đa (hiện đang ở Sàig̣nVN) , con :

        Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn Duy (s/n 21.2.2004)


3. Giuse Nguyễn Hoàng Viết Duy (s/n 19.12.1975, qua đời ngày 31.12.1975)
   

4. Catarina Nguyễn Hoàng Diễm (s/n 05.5.1981 Sàig̣n)- chồng Phêrô Nguyễn Minh Đức  (Hp 28.12.2003 tại nhà thờ Thanh Đa (USA)

Con:
   

                      5. Agata Nguyễn Hoàng Phúc (s/n 9.2.1984 Sàig̣n)

416.2. Đaminh Hoàng Ngọc Minh

 (s/n 1950, ngă, qua đời ở gác chuông Hà Quang 1954)
 

416.3. Maria Hoàng Thị Lành (s/n 1953 tại Hà Quang)

- chồng : Gioakim Ngô Công Đoàn (s/n 1947) ( hiện đang ở Kim Thành, Hải Vân,Hải Hậu, Nam Định, VN)
* 4 con trai, 2 con gái :
    1.Gioakim Ngô Văn Đoán (s/n 1971) – vợ : Maria Đỗ Thị Hà (s/n 1977) (Saigon VN)
            Con: Gioakim Ngô Ngọc Duy (s/n 1996)
    2.Gioakim Ngô Văn Đoạn (s/n 1974)
3.Marie Ngô Thị Phương Thảo (s/n 1976) – chồng : Đaminh Bùi Xuân Thể (s/n 1972) (Saigon VN) các con :
        1. Maria Bùi Anh Thư (s/n 1999)
        2. Maria Bùi Vân Anh (s/n 18.1.2002)
4.Maria Ngô Thị Thoa (s/n 1979)
5.Gioakim Ngô Văn Điệp (s/n 1982)
6.Gioakim Ngô Văn Tùng (s/n 1984)

416.4. Maria Hoàng Thị Lĩnh (s/n 1956 tại Hà Quang)

- chồng Đaminh Mai Quốc Thắng (s/n 1954)(Trung Thành,Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định, VN)
*1 con trai, 3 con gái :
    1. Đaminh Mai Quốc Huy (s/n 1976)
    2. Maria Mai Thị Tố Nga (s/n 1978) – chồng : Đaminh Đinh Văn Đức (s/n 1974) (Long Thành, Đồng Nai, VN) các con :
            Đaminh Đinh Văn Sang (s/n 2000)
    3. Maria Mai Thị Hoàng Dung (s/n 1983) – chồng : Antôn Ngô Văn Tiên (s/n 1974) (Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định VN) con :
            Antôn Ngô Tiến Khang (s/n 2002)
    4. Maria Mai Thị Hoàng Duyên (s/n 1988)

416.5. Maria Hoàng Thị Lụa

(s/n 25.2.1961 tại Hà Quang) - chồng Đaminh Phạm Văn Thiên (s/n 15.7.1960 Saigon) (Gia Kiệm, Đồng Nai, VN) ,
* 6 con gái :
    1.Maria Phạm Phương Thảo (s/n 9.3.1982 tại Sàigon)
    2.Têrêsa Phạm Thị Phương Thu (s/n 27.8.1984 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    3.Maria Phạm Thị Phương Ḥa (s/n 9.8.1986 tại Gia Kiệm, Đồng Nai)
    4.Têrêsa Phạm Thị Hoàng Anh (s/n 8.9.1989 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    5.Maria Phạm Hoài Thương (s/n 10.7.1995 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    6.Maria Phạm Hoàng Thương Kim(s/n 10.11.2001 tại GiaKiệm, Đồng Nai)

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.7.  Lm. Giuse Đoàn Huy Hùng(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 - Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1931 (kỉ yếu ĐP Bùi chu) 34 (chú Thiện nhớ)

- Thụ phong linh mục ngày 23.4.1963 tại Nhà thờ Chính Ṭa Sài g̣n.

- Phó xứ Tân Định, Sài g̣n.

- Du học Quebec, Canada.

- Trở về làm phó xứ Tân Định

- Qua đời 02.12.1993 tại Tân Định, Sài g̣n.

 

 

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.8.  Ông Giuse Đoàn Ngọc Cao(chết) (10/2/2002, Pensacola,Florida)- Bà Maria Ngô Thị Mai (Pensacola, Fl)

* 8 con: 4 trai, 4 gái:

1. Đoàn thị Nhũ

2. Đoàn Duy Thắng

3. Đoàn Thuư Nga

4. Đoàn Xuân Thu

5. Đoàn Xuân Thục

6. Đoàn Thị Hương

7. Đoàn Thị Huệ

8. Đoàn Trung Thịnh (13 tuổi, chết khi vượt biên 1981)

 

418.1. Maria Đoàn Thị Nhũ(chết) (mất tích khi vượt biên năm 1986)

418.2. Giuse Đoàn Duy Thắng - vợ: Tô Thị Bích Liễu (Thụy sĩ)

* 3 con gái:

            1. Đoàn Thùy An, 2. Đoàn Thùy Linh, 3. Đoàn Vyvy

 

418.3. Maria Đoàn Thúy Nga - chồng: Vũ Văn Thiện (Pensacola, Fl)

* 2 con trai:

            1. Vũ Oliver, 2. Vũ Hân

 

418.4. Giuse Đoàn Xuân Thu, vợ: Maria Phạm Thị Năm

* 2 con trai:

1. David Đoàn

2. Danny Đoàn

 

 

 

 

418.5. Giuse Đoàn Xuân Thục- vợ: Hiền

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

1. Đoàn Tùng, 2. Đoàn Thị Giang, 3. Đoàn Toàn

 

418.6. Maria Đoàn Thị Hương - chồng: Vũ Công Lư (California)

* 5 con: 3 gái, 2 trai:

  1. Vũ KhaLy,

  2. Vũ ĐanNhi,

  3. Vũ AnhThi,

  4. Vũ Kevin,

  5. Vũ Steven

 

 

 

 

418.7. Maria Đoàn Thị Huệ - chồng: Hoàng Quí Khanh (Pensacola)

* 3 con: 1 trai, 2 gái:

            1.  Hoàng Loan, 2.  Hoàng Thảo, 3.  Hoàng Khang

 

 

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.9. Ông Giuse Đoàn Từ Thiện- Bà Maria Hồ Thị Châu (Fountain Valley, Ca,USA)

(Hp 29-3-70)

3 con gái:

1. Đoàn Châu Hải Phượng

2. Đoàn Châu Thiên Lư

3. Đoàn Châu Diễm Hạnh

 

419.1. Maria Elizabeth Đoàn Châu Hải Phượng Nina - chồng: Vincent Nguyễn Tiến Dũng (USA)

            2 con: 1 trai, 1 gái:

            1. Marie Claire Nguyễn Xuân Hà Summer (18.7. 98),

            2. Martin Frances Nguyễn Trường Sơn Zachary (29.1.00)

 

 

419.2. Maria Têrêsa Đoàn Châu Thiên Lư (Redlands, CA, USA) - chồng: David VơTrùng Dương (USA)

2 gái, 1 trai:  

1. Têrêsa Vơ Đoàn Lilly (16.5. 2003), 2.Têrêsa Vơ Đoàn Mayly (2009), 3. Vơ Đoàn Luke (Oct. 11, 2010)

 

419.3. Maria Giuse Đoàn Châu Diễm Hạnh - chồng: Martin Porres Phạm Gia Ân Peter (USA)

2 con trai:

1. Don Bosco Phạm Đoàn Gia Đức Douglas  (22.7. 2003)

2. Thomas Phạm Đoàn Thiện Tâm (27.2.2005)


 

 

Các con Bà Tổng Giác thứ hai(chết):

 Từ con thứ 2 trở xuống

 

4.2.  Ông Bá Đoàn Ngọc Quang(chết) (Uông)

Bà Vũ Thị Tin(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 

* 7 con: 4 trai, 3 gái:

1. Đoàn Thị Cúc

2. Đoàn Thị Đào

3. Đoàn Ngọc Cầu

4. Đoàn Ngọc Huyền

5. Đoàn Thị Tâm

6. Đoàn Ngọc Huyến

7. Đoàn Ngọc Lâm

 

42.1. Bà Đoàn Thị Cúc -  chồng: Nguyễn Quư Sung(chết) 09

* 7 con: 4 trai, 3 gái:

421.1. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Vũ Văn Đức (chồng), con:

            1. Vũ Anh Dũng, 2. Vũ Thị Bích Hằng

 

421.2. Nguyễn Tiến Trọng - Bùi Thị Nga (vợ),

Các con:

            1. Nguyễn Tiến An

            2. Nguyễn Thị Ngọc Ngà

            3. Nguyễn Phước An

 

421.3.  Nguyễn Tiến Triển

 

421.4. Nguyễn Tiến Triệu - Phạm Thị Thi Nguyệt (vợ), con:

            1. Nguyễn Tiến Minh

 

421.5. Nguyễn Tiến Triều

421.6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Diệp Khoa Thành (chồng)

421.7. Nguyễn Thị Ngọc Vân- chồng:

 

42.2. Bà Đoàn Thị Đào - chồng: Vũ Minh Huệ

Đc: Oregon, USA/

*8 con: 3 trai, 5 gái:

422.1. Vũ Minh Hiến

422.2.Vũ Thị Thùy Hạnh

422.3. Vũ Thị Thu Hà

422.4. Vũ Trung Hiếu

422.5. Vũ Thị Thu Hương

422.6. Vũ Thị Bích Hân

422.7. Vũ Thị Tuyết Hoan

422.8. Vũ Gia Hậu

 

42.3.  Ông Đoàn Ngọc Cầu(chết) (2002) - vợ: Đinh Thị Mận

* 8 con: 5 trai, 3 gái:

423.1. Đoàn Thanh Hoàng

423.2. Đoàn Thanh Hải - vợ: Trần Thị Thu, các con:

            1. Đoàn Thị Hằng

            2. Đoàn Thị Trâm

            3. Đoàn Thị Trinh

 

423.3. Đoàn Thanh Hùng - vợ: Phạm Thị Thu, con:

            1. Đoàn Ngọc Trâm

            2. Đoàn Ngọc Phong

 

423.4. Đoàn Thanh Hảo - vợ Nguyễn Thị Hằng, con:

            1. Đoàn Thị Nữ

            2. Đoàn Thanh Phong

            3.  Đoàn...

 

423.5. Đoàn Thị Ngọc Tuyết

423.6. Đoàn Thanh Hào

423.7. Đoàn Thị Tuyết Nhung

423.8. Đoàn Thị Tuyết Trang

 

42.4. Ông Đoàn Ngọc Huyền (Pháp)- vợ: Đào Lệ Yến, các con:

424.1. Đoàn Ngọc Sĩ

424.2. Đoàn Ngọc Ân

424.3. Đoàn Ngọc Tuấn

424.4. Đoàn Ngọc Mai Lan

 

42.5. Bà Đoàn Thị Tâm -  chồng: Vũ Hiển Vinh(chết) (2001)

(Delaware,USA)

425.1. Vũ Quốc Bảo,

425.2. Vũ Thanh Phương- chồng: Nguyễn Văn Thành

425.3. Vũ Tuyết Nga

425.4. Vũ Quốc Long

425.5. Vũ Quốc Phú

425.6. Vũ Quốc Khoa

 

42.6. Ông Đoàn Ngọc Huyến(chết), con:

 

426.1. Đoàn Ngọc Hiền

 

42.7. Ông Đoàn Ngọc Lâm (Phú B́nh,VN), các con:

427.1. Đoàn Ngọc Long

427.2. Đoàn Ngọc Hiển   


 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.3. Ông Trùm Đoàn đ́nh Hành(chết)

Bà Phạm Thị Nhĩ(chết)

(ông bà qua đời tại Láng cát, Bà Rịa, miền Nam)

* 7 con: 3 trai, 4 gái:

1. Đoàn Ngọc Đạm

2. Đoàn Thị Đượm

3. Đoàn Ngọc Hiện

4. Đoàn Thị Đậm

5. Đoàn Văn Thiên

6. Đoàn Thị Lan

7. Đoàn Thị Tuyết

 

43.1. Ông Giuse Đoàn Ngọc Đạm - Bà Maria Nguyễn Thị Tư(chết)

*  7 con: 5 trai, 2 gái:

431.1. Giuse Đoàn Ngọc Đam - vợ: Maria Nguyễn Thị Cúc(chết) )09)

Các con:

            1. Đoàn Thị Hoa- chồng Phạm Văn Thái

con: Khanh Vy Vivian, Vincent, & Valarie Phạm

            2. Đoàn Ngọc Tiến- Trần Thị Trang

            3. Đoàn Thị Hồng- Quan Steve

con: Daniel, Bella, Ryan & Dylan Quan

            4. Đoàn Ngọc Phước-Đỗ Thị Dung

con: Nhật, Macy, Aaron

            5. Đoàn Ngọc Chiến

            6. Đoàn Ngọc Thắng

            7. Đoàn Thị Tuyết

            8. Đoàn Ngọc B́nh

 

431.2.Giuse Đoàn Ngọc Hạnh - Maria Phạm Thị Lan (Cali)

Các con:

            1. Maria Đoàn Hương

            2. Maria Đoàn Hường

            3. Giuse Đoàn Hiếu

            4. Guise Đoàn Huy

 

431.3. Đoàn Thị Mơ - chồng: Hoàng Đ́nh Trung , các con(ShriverPort,LA):

            1. Giuse Hoàng Phương

            2. Guise Hoàng Cường

            3. Maria Hoàng Dung

            4. Maria Hoàng Nhi

             

431.4. Đoàn Ngọc Minh - vợ: Phạm Thị Lan , các con(VN):

            1. Đoàn Ngọc Mẫn

            2. Đoàn Ngọc Quang

            3. Đoàn Ngọc Thanh

            4. Đoàn Thị Liên

            5. Đoàn Thị Liễu

            6. Đoàn Thị Uyên

 

431.5. Đoàn Ngọc Thành (USA)

con: Devon, Lauren, & Dasha Doan

431.6.Đoàn Thị Mận, chồng, các con (VN)

431.7.Đoàn Ngọc Há(chết),vợ(chết),các con...

 

43.2. Bà Đoàn Thị Đượm(chết) - chồng: Hà(chết)

 

43.3. Ông Đoàn ngọc Hiện(chết) - vợ 1(chết),  vợ 2 Nguyễn Thị My, các con:

 

433.1. Đoàn Thị Kim Oanh

433.2. Đoàn Thị Mai Huê

433.3. Đoàn Ngoc Tiến

433.4. Đoàn Minh Tâm

433.5. Đoàn Thị Tuyết

433.6. Đoàn Kim Nhung

433.7. Đoàn Thị Thanh Nga

433.8. Đoàn Văn Tuấn

433.9. Đoàn Minh Khiêm

433.10. Đoàn Tấn Dũng

433.11. Đoàn Thị Thu Hồng

 

43.4. Bà Đoàn Thị Đậm(chết) - chồng: Trần Minh Sơn (Úc), các con:

434.1. Trần Loan

434.2. Trần Lư

434.3. Trần Ánh

434.4. Trần Trọng

 

43.5. Ông Đoàn Văn Thiên(chết)

 

43.6. Bà Đoàn Thị Lan - chồng: Kính(chết) (Vn), con:

 

436.1. Phạm Văn Thanh

 

43.7. Bà Đoàn Thị Tuyết(chết) - chồng: Trịnh Tăng, con:

437.1. Trịnh Thị Nguyệt

437.2. Trịnh Minh Chính và vợ con (Đan Mạch)

437.3. Trịnh Minh Phương

437.4. Trịnh Minh Hùng

 

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.4.  Ông Bá Đoàn Ngọc Hồ(chết)

Bà Phạm Thị Khuyên(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 

* 4 con: 2 trai, 2 gái:

1. Đoàn Thị Sen

2. Đoàn Thị Lựu

3. Đoàn Đ́nh Đại

4. Đoàn Đ́nh Quỳnh

 

44.1. Bà Đoàn Thị Sen - chồng: Bỉnh

 

44.2. Bà Đoàn Thị Lựu - chồng: Hiệp

 

44.3. Ông Đoàn Đ́nh Đại(chết) - vợ:...,

Các con:

443.1. Đoàn Thị Hồng Loan

443.2. Đoàn Quốc Thái

443.3. Đoàn Quốc Việt

443.4. Đoàn Thị Kiều Oanh

443.5. Đoàn Thị Mỹ Dung

443.6. Đoàn Minh Đức

 

44.4. Ông Đoàn Ngọc Quỳnh(chết)

 

 

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.5.  Bà Maria Đoàn thị Tư(chết)

Ông Tuần Giuse Nguyễn Viết Hạ(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

(Sống & Chết  ở Dốc Mơ, Gia tân, Thống Nhất , Đồng Nai- Việt nam)

 

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

  1. Ô. GIUSE Nguyễn viết Thiệm  ((chết) Sống & Chết  ở Dốc Mơ, Gia tân, Thống Nhất , Đồng Nai- Viet nam)

  2. Ô. GIUSE Nguyễn văn Bôn (Sống & Chết  ở Hố Nai3, Trảng Bom,  Đồng Nai- Viet nam)

  3. Ô. GIUSE Nguyễn văn Thiêm ( (chết) 5/11/05 Cali- USA )

  4. Bà. Maria  Nguyễn thị Diệu   ( Boston- USA )

 

 

45.1. Ô. Giuse NGUYỄN VIẾT THIỆM ( 1018   -    (chết)10/9/2005) kết bạn với :  Bà MARIA NGUYỄN THỊ NGỌT (RỊU) ( 1927-)

8 con:

451.1. Giuse Nguyễn viết Minh,  vợ là :  Maria Đinh thị Anh Thư ( Cali- USA )

  Sinh được:

                 -  Nguyễn Thị Thủy Tiên

     -  Nguyễn Thị Mỹ Lan

     -  Nguyễn Hồng Ân

451.2. Maria Nguyễn thị Minh Tâm      chồng là      Giuse  Nguyễn văn Hợp  ( DMơ ,Giatân, TN, ĐN- Việtnam)

 Sinh được:

                  - Nguyễn Thanh Lâm (chết) ….Ngọc Dung  ( Cali-USA)

- Nguyễn thị Thanh Xuân (chết) Nguyễn Xuân Huy  ( VN)

- Nguyễn Văn Huy (chết) Trần Thị Huệ

- Nguyễn Văn Hiếu

- Nguyễn Tiến Huynh (chết) Ng Thị Tuyết Trinh

- Nguyễn Thị Thúy Diễm (chết) Nguyễn Thành Trung

451.3. Maria Nguyễn thị Hương         chồng là           Joanchim Lê văn Vượng ( Chiến) (  Đức Long,Giatân, TN, ĐN, VNam)

 Sinh được :

-  Lê  Đức Anh Dũng  (chết) Nông Thị Hải Linh

-  Lê thị  Bích Liễu (chết)   Trịnh Gia Khâm ( Tú)

-  Lê Hồng Quốc Công (chết) Nguyễn thị Nương

-  Lê Thị Bích Vân  (chết) Nguyễn Văn Thái

-  Lê Hồng Quốc Phong (chết)  Nguyển Thị Kim Yến

-  Lê thị Bích Trang (chết)Phạm Minh Tâm

-  Lê  Hùng Quốc  Trung

-  Lê Hồng Quốc Thái

-  Lê thị  Bích Thủy    (chết)   Mai Gia  Đạo

-  Lê Thị Bích Lan

-  Lê Thị Bích Phương

 

451.4. Maria Nguyễn thị Bông            Chồng là         Giuse Phạm quang Đạt ( Nam) ( Vơ dơng, Gia kiệm ,TN, ĐN,Vnam)

Sinh được :

      -  Phạm Quốc Trường (chết) …  Mai Trâm

-  Phạm Thị  Tuyết Hồng  (chết) Đinh Văn Khanh

-  Phạm QuốcTrung

-  Phạm thị Thanh Mai (Mai Anh) (chết) Phạm văn Khánh

-  Phạm Quốc Tuấn

-  Phạm Ngọc  Ánh

 451.5. Maria Nguyễn thị Hường         chồng là          Giuse Lê văn Quí ( Dốc Mơ ,Giatân, TN ,ĐN - Việt Nam)

 Sinh được :

          - Lê Công Huân  ( Úc)

-   Lê Thị Ánh Phương (chết) Vũ Đ́nh Thuần

-  Lê Thị  Mỹ Lan

-  Lê Công Phước

451.6. Maria Nguyễn thị Hạnh            chồng là         Thomas d’Aq Lâm Khắc Đản ( DMơ ,Giatân, TN,ĐN, Vnam)

Sinh được :

                        -   Lâm Xuân Nghị (chết) Trần Thị Hồng Nhung ( Kiêù)

-   Lâm Thị Phương Ngân (chết) Trần Thanh Phong

-   Lâm Thị Phương Quỳnh

 451.7. Giuse Nguyễn viết Vinh            vợ là               Maria Vũ thị  Xuân Trang ( Dallas, Texas- USA)

 Sinh được :

                        -   Nguyễn Vũ Phương Uyên

-   Nguyễn Vũ Anh Duy

 

451.8. Giuse Nguyễn viết Hiển              ( Cali- USA ) ( độc thân)

(Cám ơn Ô Lâm Khắc Đản bổ túc  gia đ́nh 45.1 ngày 24/2/2011)

 

45.2. Ông Nguyễn Văn Bôn - vợ: Bà Nguyễn Thị Thơm

* 6 con:

452.1. Nguyễn Văn Hùng- và vợ con

452.2. Nguyễn Thị Thục- và chồng con

452.3. Nguyễn Thị Nữ - Nguyễn Văn Kế

452.4. Nguyễn Văn Ba - và vợ con

452.5. Nguyễn Văn Báo

452.6. Nguyễn Văn Tẩu - vợ: Nguyễn Thị Lan

 

45.3. Ông Nguyễn Văn Thiêm - Bà Phạm Thị Thu (Santa Ana, Ca,USA)

* 8 con:

453.1. Nguyễn Xuân Phương(chết)

453.2. Nguyễn Thị Liên - Toàn, 2 con trai (San Jose, Ca)

453.3. Nguyễn Thành Nam

453.4. Nguyễn Vân Long - Nguyễn Thị Xuân

453.5. Nguyễn Thị Định - Đào Minh Trụ

453.6. Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Đ́nh Tuấn

453.7. Nguyễn Thị Mai -  Hồ Quốc Thắng

453.8. Nguyễn Văn Quí

 

45.4. Bà Maria Nguyễn Thị Diệu (Rịu)- Chồng: Ông Đaminh Nguyễn Hữu Túy (Rạng 1926-1988)(chết) (qua đời tại Boston, Massachusettes)

 * 9 con:

454.1 Giuse Nguyễn Đức Hải(chết) (qđ tại Boston) - vợ: Maria Cậy (Chu hải, VN), các con:

            1.Nguyễn Hải Triều (Florida,USA)

            2. Nguyễn Yến

            3. Nguyễn Sơn

            4. Nguyễn Huy 

            5. Nguyễn Thuỷ (Chu Hải, VN)

                 

454.2. Maria Nguyễn Thị Nhung (Boston, Ma)- chồng: Nguyễn Văn Thưa, các con:

            1. Nguyễn Quang

            2. Nguyễn Gái

            3. Nguyễn Minh

            4. Nguyễn Thị Phúc

            5. Nguyễn Đại An

            6. Nguyễn Đại Tâm

 

454.3. Maria Nguyễn Thị Tuyết (Boston, Ma) - chồng cũ: Nguyễn Văn B́nh , các con:

            1. Nguyễn An

            2. Nguyễn Phương I

            3. Nguyễn Phương II

            4. Nguyễn Châu Mỹ

 

454.4. Maria Nguyễn Thị Điệp (Florida, US) - chồng cũ: Nguyễn Văn Đức 

    Con:     Nguyễn Quỳnh Như

 

454.5. Đaminh Nguyễn Hữu Phước (Ḥa Lan) - vợ: Maria Nguyễn Thị Dung, con:

            1. Nguyễn Chương

            2. Nguyễn Nguyên

            3. Nguyễn Diễm

            4. Nguyễn Thiên

 

454.6. Nguyễn Văn Thành (Boston,Ma)

 

454.7. Đaminh Nguyễn Hữu Công - vợ: Maria Nguyễn Th. Ngọc Ánh (Boston,Ma), các con:

            1. Nguyễn Benjamin,

            2. Nguyễn Amy

 

454.8. Maria Nguyễn Thi (Thơ) - chồng: Augustino Hà Quang Minh (Boston, Ma)

            1. Hà Uyên,

            2. Hà Tường Vy,

            3. Hà Thuỵ Nhi

            4. Hà Trung Chinh

            5. Hà Thương

 

454.9. Maria Nguyễn Thị Phương Thảo - chồng: Antôn Vơ Khanh (Boston,Ma)

 

(Cám ơn  cô Nguyễn Thị Phương Thảo bổ túc gia đ́nh 4.5.4 Ông bà Túy-Diệu ngày 3 tháng 4 2011)


 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.6.  Bà Đoàn thị Liễn(chết)

-Ông Chánh?...(chết)

(Làng Tứ Trùng, Nam Định)

* 3 con: 1 trai, 2 gái:

46.1. Ông Tuy(chết)

46.2. Bà Chi(chết)

46.3. Bà Lan(chết)


 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.7.  Bà Đoàn thị Điều(chết) -

chồng 2: Ông Chánh Hoàng Văn Liêm(chết)

(Làng Hà Quang, Nam Định)

 

* Con với chồng I (Ông Điều):

1. Đinh Văn Đảm(chết)

2. Cô Chè(chết)

* Con với chồng II (Ông Liêm):

3. Hoàng Khắc Đàm

 

47.1. Ông Đinh Văn Đảm (Đáp)(chết)  - vợ: Nguyễn Thị Mầu(chết)

* 5 Con:

471.1. Đinh Văn Hương (vợ), các con (Vn)

471.2. Đinh Thị Ngát (chồng), các con (Vn)

471.3. Đinh Ngọc Phát (USA)

471.4. Đinh Ngọc Tài (Vn)

471.5. Đinh Thị Lạ (Vn)

 

47.2. Ông Hoàng Khắc Đàm (miền Bắc, Vn)

 

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.8.  Ông Phó Đoàn ngọc Ban(chết)

 - Bà?...(chết)

(Làng Hoà Định, Nam Định)

* 1 Con trai:

48.1. Ông Đoàn Ngọc Toan (miền Bắc, Vn)


 

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.9. Ông Bá Đoàn ngọc Hoàn(chết)

- Bà Vũ Thị Huệ(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

* 1 con trai:

49.1. Ông Đoàn Ngọc Tiên (Toàn) -vợ: Nguyễn Thị Lái (Germany) 

* 6 con: 2 trai, 4 gái:

...

 

491.1. Đoàn Thị Hồng Trâm (Vn)- Nguyễn Thế Hoạt (chồng), các con:

            1.Nguyễn Thị Hồng Châu,

            2. Nguyễn Quốc Huy,

            3. Nguyễn Quốc Bảo.

 

491.2. Đoàn Hồng Thành- vợ: Vũ Thị Hường (Vn), con:

 

            1. Đoàn Thị Thu Trang,

            2. Đoàn Thị Thu Thương,

 

491.3. Đoàn T. Hồng Trinh- chồng: Nguyễn Minh Tân (Germany), các con:

            1. Nguyễn Minh Việt,

            2. Nguyễn Thị Thu Hương,

 

491.4. Đoàn T. Hồng Tâm- Nguyễn Chí Đạt (Germany),

491.5. Đoàn T. Hồng Thu- Nguyễn Thế Trường (Germany), con:

            1. Nguyễn Anh Thư

 

491.6. Đoàn Thị Hồng Thoa (Germany)


 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.10.  Bà Đoàn Thị Nụ(chết)

Ông Kư Đinh Quang Viễn (Viên)(chết)

(Làng Liên Phú, Hải Hậu, Nam Định)

(Cám ơn Đoàn Mai-Liên Bernstein bên Melbourne, Australia giúp bổ túc gia đ́nh ông bà Kư tháng 3/05)

* 6 con, 2 trai, 4 gái:

410.1. Ông Đinh Quang Nghi (Nghị)

410.2. Bà Đinh Thị Lan (Hoa)

410.3. Bà Đinh Thị Hoà (Qú)

410.4. Ông Đinh Quang Cầu

410.5. Bà Đinh Thị Nga(Mộng Tâm)

410.6. Bà Đinh Thị Mai
 

4.10.1. Ông Đinh Quang Nghi (Nghị) (chết) (qua đời 1981), vợ con ở Việt Nam.

Con cái: (bổ túc sau)
4.10.1.1. Chị Nguyệt
4.10.1.2. Chị...
4.10.1.3. Anh Định
4.10.1.4. Chị Hằng
4.10.1.5. etc.

 

4.10.2. Bà Đinh Thị Lan (Hoa), chồng: Nguyễn Văn Cần

Các con:
4.10.2.1. Chị Tuyết, 1952,USA
4.10.2.
2. Chị Xuân (1955)
4.10.2.
3. Anh Châu (1958)
4.10.2.
4. Chị Vui (1960)
4.10.2.
5. Anh Thành (1962)
4.10.2.
6. Anh Công
4.10.2.
7. Anh Danh
4.10.2.
8. Anh Toại
4.10.2.
9. Anh Quyền
4.10.2.
10. Anh Lợi
4.10.2.
11. Chị Bích Chi (1972)
4.10.2.
12. Chị Hiên (1975)

4.10.3. Bà Đinh Thị Ḥa (Quỳ)- chồng: Đoàn Văn Thắng (chết) (09)

(gia đ́nh ở Melbourne, Australia)

Các con:
4.10.3.1. Maria, Đoàn Thị Kim Loan (1956 (chết) qua đời lúc 3 tháng hơn)
4.10.3.2. Phê rô, Đoàn Đức Thịnh, 1957, Melb, Úc - vợ: Phạm Thị Hương
    Con 1. Đoàn Thị Duy Anh (Claudia),
4.10.3.3. Phê rô, Đoàn Ngọc Thanh, 1959, Melb, Úc
    Vợ #1: Trần Thị Anh Thư,
    Con 1. Christopher Đoàn Đức, 1998
     Vợ #2: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
     Con 1. Mark, Đoàn Hoàng Nam, 2002
              2. Yvon, Đoàn Thị Ngọc Yến, 2004
4.10.3.4. Têrêsa, Đoàn Thị Thu Thủy (1960) (chết) mất tích khi vượt biên (1980)
4.10.3.5. Anna, Đoàn Thị Phương Loan, 1961, Melb, Úc - chồng: Ngô Ngọc Long
     Các con:

                 1. Peter, Ngô Ngọc Huy (1984, (con đôi 1)
                 2. Michael, Ngô Ngọc Hân (1984,(con đôi 2)
                 3. Katherine, Ngô Thảo Nguyên (1987)
                 4. Gloria, Ngô Thảo Ngọc (1999)
                 5. Natasha, Ngô Thảo Quỳnh (2002)
4.10.3.6. Giuse, Đoàn Ngọc Phước, 1963, (Singapore)
4.10.3.7. Maria, Đoàn Thị Mai-Liên, 1964, - chồng: Bryant Bernstein (Melbourne, Úc),

   Các con:

                 1. Morris Bernstein, 2000
                 2. Mary Minette Patricia Bernstein, 2001

 

 

 


4.10.3.8. Anna, Đoàn Thị Phương Dung(1966) (chết) (mất tích khi đi vượt biên 1980)
4.10.3.9. Maria, Đoàn Thị Thanh Tâm, 1967, Melb, Úc - chồng: Nguyễn Minh Chánh,
     Con: 1. Clare, Nguyễn Ngọc Minh Châu, 1996
4.10.3.10. Giuse, Đoàn Đức Hải, 1969, Melb, Úc
4.10.3.11. Maria, Đoàn Thị Phương Thảo, 1972, Melb, Úc - chồng: Phùng Ngọc Tuấn,
     Con: 1. Nikita, Phùng Thị Tuyết Nhung, 2000
              2. Hugh, Phùng Trung Hiếu, 2002
4.10.3.12. Têrêsa, Đoàn Thị Thùy Ngân, 1978, Melb, Úc - chồng: Richard Dodson,
      Con: Jonathon Kevin Doan Dodson, 2004
4.10.3.13. Martin, Đoàn Ngọc Thiên Vỹ, 1980, Melb, Úc 


4.10.4. Ông Đinh Quang Cầu (1944) VN -

      Vợ 1. Lâm Thị Cưu, California, US
      Con: Đinh Quang Khẩn, 1963, California, US
     Vợ 2.?, VN
       Con (hầu hết bên Cali, Us, 1 bên Pháp)

 

4.10.5. Bà Đinh Thiên Nga (Mộng Tâm, 1952)- chồng: Nguyễn Hữu Thiện

(cả gia đ́nh bên Melbourne, Australia)

Các con:
4.10.5.1. Nguyễn Thiên Ân, 1971
4.10.5.2. Nguyễn Thiên Kim, 1972 - chồng: Trần Nguyên Lân
4.10.5.
3. Nguyễn Thiên Hương, 1982
4.10.5.
4. Nguyễn Thiên Quang
4.10.5.
5. Nguyễn Thiên Thư
4.10.5.
6. Nguyễn Quỳnh Như
 

4.10.6. Bà Đinh Thị Mai (1955)- chồng: phan Cao Trí, (Chư)

(gia đ́nh bên Melbourne, Australia)

Các con:
4.10.6.1. Phan Vy Thụy, 1972 - vợ : Huỳnh Ngọc Tuyền
             con 1. Justin Phan Sơn, 2002
4.10.6.2. Phan Thụy Khanh - vợ :Trần Thị Thùy Linh
4.10.6.3. Phan Khanh Tường, 1976
4.10.6.4. Phan Tường Vy, 1978 - chồng: Phạm Vũ Huyến
             con 1. Têrêsa Phạm Ngọc Hân, 2004
4.10.6.5. Phan Anne
 


    11 Con Cụ Tổng Giác

4.11.  Bà Phó Đoàn thị Hạt(chết)

- Ông Đinh Bách Đôn(chết)

(Làng Liên phú, Hải Hậu, Nam Định)

(Bà Hạt qua đời ở VN 22.11.53/ Ông Đôn qua đời ở Úc 22.7.97)

* 12 con: 6 trai, 6 gái:

411.1. Ông Đinh Quốc Bảo

411.2. Ông Đinh Mộng Lân, California,USA

411.3. Bà Đinh Thị Liêng

411.4.  Ông Đinh Công Việt

Các con bà kế:

411.5. Đinh Thị Minh Hương

411.6. Đinh Thị Tuyết Hà

411.7. Đinh Thành Chung

411.8. Đinh Công Hoàn

411.9. Đinh T. Kim Yến

411.10. Đinh T. Thu Thuỷ

411.11. Đinh Quốc Tuấn

411.12. Đinh T. Ái Lan


 

Họ hàng Bà Tổng Giác thứ hai(chết), ngành 4:

 

Em gái Bà Tổng2: Bà Trùm Chiểu(chết)

3 con gái Bà Trùm Chiểu:

            1. Bà Quĩ Chưởng(chết) 00- Ông Nguyễn Đ́nh Chưởng(chết) 00

*  8 con: 4 trai, 4 gái:

            1. Nguyễn Thắm?- chồng: Nguyễn Thắng (Houston, Tx)

            2. Nguyễn Thanh - Chị Thảo (vợ)

            3. Nguyễn Tuấn

            4. Nguyễn Yến - Anh Thức (chồng)

            5. Nguyễn Điểm - California

            6. Nguyễn Thạc

            7. Nguyễn Ngà

            8. Nguyễn Trường

 

(Bà Lê Phú Cường (tên chồng) hiện sinh sống tại Đan Mạch) là em ruột bà Quĩ Chưởng. Các con: Lê Thị Tốt- chồng: Đinh Kim Điện)

 

            2. Bà Trùm Kim, - chồng?,

* Con: Bà Mạnh

* 3 con:

            1. Xứng (Houston, Tx)

            2. Khôi

            3. Khiết.

 

            3. Bà Lĩnh- Lă Như Sơn (chồng)

* 11 con:

1.Bà Lă Thị Lan (Fort Worth, TX)- Mai Thanh Nhàn, các con:

            1. Nguyễn Đức Hiệp (con riêng)

            2. Nguyễn Quang Thông (con riêng)

            3. Mai Thị Quỳnh Hoa - Ái, con:

            4. Mai Thị Quỳnh Mai

 


 

 

Họ hàng Bà Cố Hoàng  Thị Ngát(chết)

(ngựi Làng Xương Điền, Hải Hậu, Nam Định)

-  ÔNG CỐ GIUSE ĐOÀN NGỌC CỬU(chết)

 

 

 

* Ông bà tổ Hoàng Ty Thân(chết)

(Người làng Xương Điền, Hải Hậu, Nam Định. Khi về già cụ Bà về sống với gia đ́nh bà cố Ngát (cố Cửu) tại Xuân hà, cụ Bà qua đời năm 1951 tại đây, thuộc họ Ông Thánh Giuse, xứ Xuân hà)

Ông bà sinh 5 con:

1. Bà cố Hoàng Thị Ngát

2. Bà xă Hoàng Thị Sách

3. Ông trùm Hoàng Ńnh

4. Bà nhiêu Hoàng Vượng

5. Bà chánh Hoàng Thị Chất

 

1. Bà cố Hoàng Thị Ngát(chết) -Ông cố Đoàn Ngọc Cửu

hai cố sinh 10 con: (đă kể chi tiết trên ngành cụ cố Đoàn Ngọc Cửu ngành 4 trên)

1.1. Đoàn Văn Dương

1.2. Đoàn Văn Khương

1.3. Đoàn  Thị Tôm (Châu)

1.4. Đoàn Ngọc San

1.5. Đoàn Quang Tập

1.6. Đoàn Thị Biển

1.7. Đoàn Huy Hùng

1.8. Đoàn Ngọc Cao

1.9. Đoàn Từ Thiện

1.10 Đoàn Thị Tép (qua đời hồi nhỏ)

 

2. Bà xă Hoàng Thị Sách- ông ...

Các con: 3 con gái:

2.1. Bà binh Ty

2.2. Bà trùm Khải

2.3. Bà chánh Sinh- ông...,các con:

2.3.1. Bà giáp Khang- ông..., con:

231.1. ông Khái(Canada)

2.3.2. ông phó Báo, con:

232.1. ông Đức

 

3. Ông Trùm Hoàng Ńnh(chết)

 (người làng Quất lâm, Giao thủy, Nam định)

2 con trai:

3.1. Ông Hoàng văn Bái, 1 con:

3.1.1. Ông Hoàng Hưng Túc,

 

3.2. Ông Tổng Hoàng Viết Rụng (Quất lâm, Hải hậu)

7 con: 5 trai, 2 gái:

321. Hoàng Việt

322. Hoàng Hiệt - vợ:Đoàn Thị Ân (con ông hàn Mai)

323. Hoàng Thị Liễu

324. Hoàng Thị Đào

325. Hoàng Ruyệt

326. Hoàng Triệu

327. Hoàng Viết Thái (Port Arthur, TX, USA)

9 con:

327.1. Hoàng Oanh - Quảng (chồng),

327.2. Hoàng Châu,

327.3. Hoàng Hùng,

327.4. Hoàng Trang,

327.5. Hoàng Thu,

327.6. Hoàng Chi,

327.7. Hoàng Ngọc,

327.8. Hoàng Ánh,

327.9. Hoàng B́nh

 

4. Bà Nhiêu Vượng, các con:

4.1. Ông Nguyễn Đăng

4.2. Ông Nguyễn Đối

4.3. Ông Nguyễn Nhu

4.4. Ông Nguyễn Ḍng

4.5. Ông Nguyễn Vược

4.6. Ông Tôma Nguyễn Tước ((chết) 8 Sep 07) - bà Maria Nguyễn Vũ Thị Phin (người làng Văn Lư, Bùi chu)

ông bà và các con sống tại Houston, TX. 

* 7 con:  5 trai, 2 gái:

4.6.1. Nguyễn Cầu

4.6.2. Nguyễn Hùng-

4.6.3. Nguyễn Oanh-

4.6.4. Nguyễn Nam-

4.6.5. Nguyễn Mai-

4.6.6. Nguyễn Hương-

4.6.7. Nguyễn Bắc(chết)

 

5. Bà Chánh Hoàng Thị Chất(chết)

(làng Quần Phương, Hải hậu),

2 con trai:

5.1. Ông Chánh Đề(chết) (làng An bài), các con: 2 trai, 1 gái

5.1.1. Nguyễn Hoàn,

5.1.2. Nguyễn Tiến,

5.1.3. Nguyễn Thị Vững- Nguyễn Bài (chồng),

 

5.2. Ông Nguyễn Chuân (không rơ con cái).

 

 

Họ hàng bên ngoại

BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ MÁT(chết)

 

(Sinh ngày 01.01.1903,  qua đời ngày  31.7.1971 tại Long Khánh -VN, 68 tuổi)

- ÔNG CỐ ĐAMINH ĐOÀN VĂN DƯƠNG(chết)

(qua đời ngày 16.8.1990 tại Houston, TX, (USA)

 

Cụ tổ (không rơ tên)(chết)

* 4 con: 1 trai, 3 gái:

1. Bà Hội Lưu

2. Bà Trùm Nhă

3. Bà Trùm Rư

4. Ông Trùm Tín

 

1.1. Bà Hội Lưu(chết)

(không rơ con cháu)

1.2. Bà Trùm Nhă (tên chồng)(chết)

- Ông Trùm Phạm đức Nhă(chết)

 (người làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 * 8 con Ông Bà Trùm Nhă: 2 trai, 6 gái:

 

1.2.1. Bà Giáp Maria Phạm Thị Vững(chết) (tên chồng)

- Ông Giáp Vững(chết) (chồng), các con:

 

121.1. Ông Vượng(chết), con: Vinh...(Vn)

121.2. Ông Đông(chết)- vợ, con (Vn)

121.3. Bà Sáng - chồng, con (Vn)

 

1.2.2. Bà Trùm Maria Phạm Thị Nhĩ(chết)

- Ô. Đoàn Đ́nh Hành(chết)

* 7 con: 3 trai, 4 gái:

122.1. Đoàn Ngọc Đạm

122.2. Đoàn Thị Đượm(chết)

122.3. Đoàn Ngọc Hiện(chết)

122.4. Đoàn Thị Đậm(chết)

122.5. Đoàn Văn Thiên(chết)

122.6. Đoàn Thị Lan

122.7. Đoàn Thị Tuyết(chết)

 

1.2.3. Bà Trùm Phạm Thị  Mun(chết) (tên chồng)

 - Ông Mun(chết)

 

* 3 con: 2 trai, 1 gái

123.1. Đa

123.2. Mũn

123.3. Bợp     

 

123.1. Ông Đa(chết) (1946)

123.2. Bà Mũn(chết)- chồng: Nguyễn Văn Bính, các con:

            1. con gái (Vn),

            2. Nguyễn Thị Loan - chồng: Phan Boris (France), các con: 1. Trang, 2. Thương,

            3. Lm. Nguyễn Phú Cường OMI (France).

 

123.3. Ông Bợp (Đỉnh)(chết)

 

1.2.4. Ông Phạm Đức Lân(chết) - Phạm Thị Tầm (vợ)(chết):

  * 9 con: 6 trai, 3 gái

1. Phạm Văn Hiến (Hộ)(chết)

2. Phạm Thị Hơn

3. Phạm Thị Đào

4. Phạm Văn Số

5. Phạm Văn Thung

 

124.1. Phạm Văn Hiến (Hộ)(chết) - vợ: Nguyễn Thị Nụ(chết),

            các con: 1. Phạm Văn Tiến, 2. Phạm Thị Hoa, 3. Phạm Thế Hoạt, 4. Phạm Bá Hợp, 5. Phạm Bá Hiệp, 6. Phạm Thị Dung, 7. Phạm Ngọc Bá Ân

           

124.2. Phạm Thị Hơn- chồng: Nguyễn Văn Năm (Vn), các con:?

 

124.3. Phạm Thị Đào - chồng: Lê Văn Quế (Vn), các con:

            1. Lê Văn Hương,     2. Lê Thái By(Germany), 3. Lê Thị Thu Sương

 

124.4. Phạm Văn Số- vợ, các con (Vn)

 

124.5. Phạm Văn Thung- Nguyễn Thị Huệ (Germany), các con:

           1.Phạm Thị Kim Dung, 2. Phạm Hoàng Trọng, 3. Phạm Trọng Nghĩa, 4. Phạm Minh Hiếu, 5. Phạm Trọng Thảo,  6. Phạm Văn Thừa, 7. Phạm Văn Thôi, 8. Phạm Văn Thái, 9. Phạm Văn Thành.

          

 

1.2.5.  Bà Cố Maria Phạm Thị Mát(chết) - Ông Cố Đaminh Đoàn Văn Dương(chết)

* Sinh 8 con: 5 trai, 3 gái:

125.1. Đoàn Đ́nh Rĩnh(chết)

125.2. Đoàn Quang Thanh

125.3. Đoàn Thị Điểm

125.4. Đoàn Quang Báu

125.5. Đoàn Ngọc Quưnh(chết)

125.6. Đoàn Đ́nh Bảng

125.7. Đoàn Thị Len

125.8. Đoàn Thị Lụa(chết)

 

1.2.6. Bà Bá Khuông (Vào Nam Việt, biệt tích).

(không rơ con cháu)

 

1.2.7.   Bà Trùm Maria Phạm Thị Thuật(chết) (tên chồng)

 - Ông Nguyễn Thuật (chồng)(chết), các con:

* 6 con:

127.1. Nguyễn Đá - chồng: Nguyễn  Đáp

127.2. Nguyễn Đ̣i - Ruẫn,

127.3. Nguyễn Nghinh,

127.4. Nguyễn Phúc.

127.5. Nguyễn Hải

 

1.2.8. Ông Giuse Phạm đức Trạch(chết) - Vợ: Maria Nguyễn Thị Hột(chết)

(ông bà qua đời tại Láng cát, Bà Rịa)

* 2 con gái:

            1. Phạm Thị Tách (Lan)

            2. Phạm Thị Thơm

 

128.1. Phạm Thị Tách - chồng: Nguyễn vănVân (Láng cát, Vn), các con:

            1.Nguyễn Nga,

            2.Nguyễn Nhật,

            3.Nguyễn Bản,

            4.Nguyễn Bổn,

            5.Nguyễn Thị Vang,

            6.Nguyễn Khấn,

            7.Nguyễn Thị Thang,

            8.Nguyễn Hoàng,

            9.Nguyễn Thị Dung,

            10.Nguyễn Thị Sen

 

128.2. Phạm Thị Thơm - chồng: Nguyễn Đức Huấn (Houston, Tx),

5 con: 3 gái 2 trai:

            1. Nguyễn Thị Hằng - Hoàng Văn Thực (chồng) -- Houston, TX

                các con: 1.Hoàng Steven, 2.Hoàng Victoria, 3.Hoàng John

            2. Nguyễn Tùng- vợ: Đặng Kim Huê, -- Houston, TX

                children: 1. Nguyễn Ricky, 2. Nguyễn Elizabeth, 3. Nguyễn Andy 

            3. Nguyễn Thị Thúy -chồng: Nguyễn Ngọc Huy, -- Houston, TX

                children: 1. Nguyễn Dylan, 2. Nguyễn Chelsea

            4. Nguyễn Thị Thủy - chồng: Nguyễn Văn Cường, -- Houston, TX

                children: 1. Nguyễn Ryan, 2. Nguyễn Natalee

            5 . Nguyễn Đức Hùng, -vợ Nguyễn Lê Thanh Như (hp 5-09 nhà thờ Lộ đức, Houston) - sống tại Austin, TX

                children (to be born May 2011): 1. Nguyễn Đức Hiền Alex, 2. Nguyễn Đức Ḥa Daniel

         (Cám ơn  Hùng-Như cập nhật 3/2011)

 

1.3. Bà Trùm Rư -  chồng: Nguyễn..

 

* 5 con: 3 trai, 2 gái:

13.1. Bà Nguyễn Thị Thêu

13.2. Bà Nguyễn Thọ

13.3. Ông Nguyễn Chiểu

13.4. Ông Nguyễn Luân

13.5. Ông Cố Nguyễn Thiều

 

13.1. Bà Nguyễn T. Thêu - chồng Vũ V. Thế..., các con:

13.1.1. Ông  Vũ V. Thắng (chết) Vợ: bà Lại T. Thơm, các con: 2 trai & 2 gái

            - Vũ V. Thơ (chết) Vợ & Các con: Thanh, John & Linda

            - Vũ V. Thặng (chết) Vợ & Các con

            - Vũ T. Nga (chết) Chồng & Các con

            -  Vũ T. Ngát (chết) Chồng & Các con

13.1.2. Bà Vũ T. Soi (chết) Chồng: Hoàng V. Kim & các con

13.1.3. Ông Vũ Đức Mạnh(chết) (sinh 4.4.17 Kiên Chính, Bùi chu/ (chết) 5.5.87 versailles,LA)

bà Ngô Thị Mầu (sinh 5.6.25 Tang điền, Bùi chu/ (chết) 13.11.07 versailles,LA)

* 6 con:  5 trai, 1 gái:

            1. Vũ Đức Bạo - Nguyễn Thị Tâm (vợ), (Versailles, New Orleans, LA), các con:

                        5 con: 1.Yến, 2. Huy, 3. Liêm, 4. Oanh, 5. Thảo Vi

            2. Vũ Đức Hùng - Đinh Thị Hạnh (vợ), các con:  1. Phi, 2. Phương

           3. Vũ Thị Hường - Phạm Văn Thuần (chồng),

                        7 con: 1. Kim Anh, 2. Tuấn, 3. Minh, 4. Ngọc, 5. Khang, 6. Nam, 7. Nam Phương

            4. Vũ Đức Dũng

            5. Vũ Đức Chiến- vợ:Nguyễn Xuân Thủy & con: Vũ Nathan

            6. Vũ Đức Dung - vợ Đinh T. Hiền & con Vũ Jonathan.. (hp 14.9.2002)

 

13.1.4. Bà Vũ Thị Lụa ((chết)13-11-11)- ông Phạm Văn Hoàn ((chết) 10-2011), các con: 6 con: 1 trai, 5 gái:

            1. Phạm Thị Vui - Chồng Nguyễn V. Hà & các con

            2. Phạm Thị Lĩnh- Chồng Lê quang Hiển & các con

            3. Phạm Thị Lái - Chồng Trân V. Thạo  & các con

            4. Phạm Thị Tơ - Chồng Nguyễn ngọc Bào & các con

 

            5. Phạm Văn Hoàng-Vợ và các con

            6. Phạm Thị Lan - Chồng Nguyễn Quốc Tuấn & các con
 

 (Cám ơn Anh Vũ Đức Bạo  đă bổ túc cho gđ số 13.1 trên ngày 20-2-2011)

 

13.1.5. Bà Phong (VN)

 

13.2. Bà Nguyễn Thọ

13.3. Ông Nguyễn Chiểu

13.4. Ông Nguyễn Luân

13.5. Ông Cố Nguyễn Thiều, các con (Úc)

135.1. Lm. Nguyễn Huấn

 

1.4. Ông Trùm Tín

*Con: 1 gái

14.1. Bà Hột, Con:

141.1 Bà Phúc(chết) 2003 (Oklahoma City)- Ông Nguyễn Phúc (Tiên)(chết) Vn. Các con:

            1. Phạm Văn Tuyên - ..., các con:

                        1. Phạm T. Thúy- chồng: Nguyễn Cảnh, con: 1. Monica, 2. Michael

                        2. Phạm Quyền,...

                        3. Phạm Tuấn

                        4. Phạm Tú

                        5. Phạm Tài

 

            2. Phạm Thị Riễn(chết)- chồng:…

 

            3. Phạm Thị Sen (Sandy) - Nguyễn Toán,

                        Oklahoma City, OK, USA

Các con:

                        1. Nguyễn T .Minh-

                        2. Nguyễn T. Loan (Sarah)- Nguyễn Franklin Thomas John (hp. 31/8/02), con:…

                        3. Nguyễn Hoàng, vợ Phạm Trâm (hp 2008)

                        4. Nguyễn Huy

                        5. Nguyễn T .Hương- chồng: John, con:...

                        6. Nguyễn T .Mai

 

            4. Phạm Thị Quận- chồng:(chết)

            5. Phạm Thị Đào - chồng: Bùi đ́nh Độ(chết), con: Bùi Thị Uyên

 

            6. Phạm Văn Quang- vợ: Nguyễn Thảo, con: 1. Phạm Timothy, 2. Phạm Thùy

 

(Carthage, MO, USA,  2-2011- Đoàn Quang Báu, DĐC)