RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

"Mọi tín hữu, nhất là những ai không thể đi dự Lễ hàng ngày để Rước Chúa trong Bí tích Ḿnh Máu Chúa được, Chúa khuyến khích họ Rước lễ thiêng liêng bù lại. Th. Gioan Vianê khuyên: "Ai thấy ḿnh lạnh nhạt t́nh mến Chúa, hăy Rước lễ thiêng liêng ngay". Ta như cành nho cần nhựa thân nho Giêsu để sống...

*Nhận định:

1. Chúng ta đang sống trong "chốn khách đầy" và "ở nơi khóc lóc" (kinh Lạy Nữ Vương), lắm nỗi đau thương, buồn nhiều hơn vui...

2. Nhưng ta vui mừng v́ có Chúa Giêsu ở lại với chúng ta trong Nhà Chầu, Người trở nên của ăn, nên Niềm an ủi, người Bạn thông cảm, chia vui sẻ buồn, đồng hành với chúng ta, dẫn dắt chúng ta về Trời. Ôi sung sướng chừng nào!

3. Nếu ai không thể đi dự Lễ hàng ngày để Rước Chúa trong Bí tích Ḿnh Máu Chúa được.

4. Chúa khuyến khích họ Rước lễ thiêng liêng bù lại.

(-Năm 1916, Chúa Giêsu dạy Sơ Benigna Consolata: "Hăy Rước Lễ Thiêng Liêng càng nhiều càng tốt để bù cho  lúc con không rước Ḿnh Thánh Chúa thật được." 

 -Ngày 14 tháng giêng năm 1966, tại Ư, Đức Trinh Nữ Maria đă nói rằng: "Hăy rước Chúa Giêsu vào ḷng con thường xuyên, như con được rước Ngài trong Phép Ḿnh Thánh, Chúa Giêsu sẽ đến với những ai mong được rước Ngài."

-Giáo hội ban ân xá cho những ai rước lễ thiêng liêng (Tông huấn Ân xá năm 1967, số 15 của Đức Giáo hoàng Phaolô 6).

-Thánh Gioan Vianney nói rằng:"Khi nào bạn cảm thấy t́nh yêu Chúa của bạn nguội lạnh, hăy tức khắc Rước Lễ Thiêng Liêng".

-Thánh Phanxicô Salesiô: Đă quyết tâm Rước Lễ thiêng liêng mỗi mười lăm phút.

-Thánh Leonard Maurice nói những điều rất an ủi  này: "Nếu bạn tập Rước Lễ thiêng liêng nhiều lần mỗi ngày, th́ chỉ trong một tháng, bạn sẽ thấy ḿnh đổi mới hoàn toàn". (Mến Yêu Thánh Thể, TTĐMxb)

 ---

*Kinh Rước lễ thiêng liêng (theo Toàn niên Kinh nguyện GP Bùi chu)

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Ḿnh Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa  trong linh hồn con.

Song le bởi v́ bây giờ con chẳng có thể nào chịu Chúa cho thật được, th́ xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác ǵ như Chúa đă ngự vào thật, th́ con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn.

Xin Chúa chớ để cho con ĺa bỏ Chúa bao giờ. (Thánh Anphongso soạn)

(Hoặc vắn tắt hơn: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời th́ linh hồn con sẽ lành mạnh".  Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

---

Truyện hay:

- Một lần, Chúa Giêsu đă giải nghĩa cho thánh nữ Catarina Siena về việc Rước Lễ Thiêng liêng quí trọng làm sao, Chúa cầm đến hai b́nh đựng Ḿnh Thánh, một bằng vàng và một bằng bạc, Chúa phán: "Trong b́nh vàng này Cha đựng các lần con Rước Lễ thật, c̣n trong b́nh bạc Cha đựng các lần con Rước Lễ thiêng liêng, cả hai b́nh đều rất đẹp ḷng Cha".
 

- Lần kia, thánh Raymunđô dâng lễ có bà thánh Catarina Siena tham dự. Sau khi truyền phép, bà khát khao rước Chúa quá sức, nên khi Thánh nhân bẻ Ḿnh Thánh và bỏ phần nhỏ vào chén Máu Thánh, Ngài thấy nửa kia biến đâu mất. Hoảng sợ ngài quay t́m chung quanh xem Ḿnh Thánh rơi chỗ nào, nhưng Thánh Catarina thưa rằng:     "Chúa đang ngự trong miệng con."  Bởi bà bị bệnh hay ói, nên không được phép rước Chúa. Bà khát khao, bà không thể chịu bệnh nếu thiếu Ḿnh Thánh Chúa, nên Chúa đă làm phép lạ để bay đến với bà.
 

- Lần khác, Chúa nói với thánh nữ Magarita Maria Alacoc, khi bà nóng nảy ước ao rước Chúa trong Nhà Tạm: "Cha yêu thích linh hồn khát khao đón rước Cha lắm, đến nỗi Cha vội đến với nó mỗi khi nó nóng ḷng đến với Cha".

-Thánh Têrêsa Nhỏ nói: "Chúa Giêsu không muốn ngự trong b́nh vàng, b́nh bạc, nhưng Người muốn ngự vào linh hồn ta, để ta yêu mến Người"

(MB. Lễ thánh Marcô 25-4-2013)

--------------------

Act of Spiritual Communion

 * Comments:
1. We are living in the "Passing world" and "
mourning and weeping in this valley of tears" (The Hail Holy Queen' Prayer).
2. But we rejoice because Christ is with us in The Tabernacle, he became our food, consoling, Friend of compassion, sharing our joyousness and sadness, he is on the way with us to Heaven . Oh
happiness.

3. If anyone can not attend daily Mass to receive Holy Communion.
4. Jesus encouraged us to make an Act of Spiritual Communion

-In 1916, Jesus taught Sr. Benigna Consolata : "Make a Spiritual Communion as often as possible in order to compensate for the time you cannot receive the Eucharist in Sacrament ."
-On 14 of January 1966, in Italy, the Virgin Mary said: "Make a Spiritual Communion regularly, as you receiving him in the Eucharist Sacrament, Jesus will come to those who receive him. "
-The Holy Church gives indulgences to those who make a Spiritual Communion (Pope Paul 6).
-Saint John Vianney said: "When you feel God's love to is being cold in your soul, immediately make a Spiritual communion."
-Saint Francis de Sales: He makes a Spiritual Communion every fifteen minutes.
-Saint Maurice Leonard said: "If you receive a Spiritual Communion several times each day, just one month, you will find yourself totally innovative."

An Act of Spiritual Communion

My Jesus,
I believe that You are present in the Most Holy Sacrament.
I love You above all things, and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. Amen.

(http://www.ewtn.com/devotionals/prayers/blsac4.htm#ixzz2RU2Z3OQc)

 (Or, more briefly: Jesus, I am not worthy to receive You, but only say the word, I shall be healed. JesusMaryJoseph I love you, save souls.

*Real Story:

- One time, Jesus explained to St. Catherine of Siena how  Spiritual Communion honoring Jesus. He took two Chalices of Host, a gold and a silver one, and Jesus said to her: "In the golden one, I carrying the real Holy Communion, and in the silver, containing the Spiritual Communion that you received, both are very pleasing to Me".

- The other time, St. Raymundus and St. Catherine of Siena were offering the Mass in the Church. After the consecration, she  overwhelming desire to receive Jesus, so when the Holy Eucharist was breaking up into two parts, to put in the cups of Blood, St. Raymundus frightended of the other part dissappeared. He turned around to find somewhere watching Eucharist falls, but Catherine said: "Jesus is in my mouth." Because she was sick, vomiting, should not be allowed to receive Jesus. She desire and she can not endured the sick without the Eucharist, the Lord has done miracle to come with her​​.
 
- Another time, Jesus told St. Margaret Mary Alacoque, as she impatiently wished to receive Jesus in the Tabernacle: "I love soul longing to receiving Me very much, that I hasten to come to him or her when they are longing to come to me. "
 

St. Therese of Infant Jesus said: "Jesus does not want to dwell in the gold or silver Chalice, He wants to come into our soul, so that we  love him".

(MB. Feast of St. Mark April 25, 2013)