Tôn giáo nào tốt nhất?

(Cám ơn email: Pham Nancy)

 

Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff,

 và Đức Đạt Lai Lạt Ma…

 

Tại một cuộc hội thảo bàn tṛn về “Tôn giáo và tự do”

 có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự.

Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa ṭ ṃ:

 

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? ”

 

Tôi nghĩ ngài sẽ nói:

 “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nh́n vào mắt tôi…

Điều này làm tôi ngạc nhiên v́ tôi biết đây là một câu hỏi ranh mănh.

Ngài trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất.

  Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.”

Để giấu sự bối rối của tôi trước 1 câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:

“Cái ǵ làm tôi tốt hơn? ”

 Ngài trả lời: 

“Tất cả cái ǵ làm anh

Biết thương cảm hơn

Biết theo lẽ phải hơn

Biết từ bỏ hơn

Dịu dàng hơn

Nhân hậu hơn

Có trách nhiệm hơn

Có đạo đức hơn”.

 “Tôn giáo nào biến anh thành như vậy

Là tôn giáo tốt nhất”.

 

      Tôi thinh lặng giây lát, ḷng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:

Anh bạn tôi ơi!

 Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không,

Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đ́nh, công việc, cộng đồng và đối với thế giới.

 

Hăy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta.

Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lư.
Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.
Nếu tôi ở hiền, th́ tôi gặp lành,
Nếu tôi gieo gió, th́ tôi gặt băo.

 

Những ǵ ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy.
Chúng ta luôn nhận được những ǵ chúng ta mong muốn cho người khác.
Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh.
Đó là vấn đề lựa chọn.”

 

 Cuối cùng ngài nói:

 

“Hăy suy tư cẩn thận v́ Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói,

Hăy ăn nói cẩn thận v́ Lời nói sẽ biến thành Hành động,

Hăy hành xử cẩn thận v́ Hành động sẽ biến thành Thói quen,

Hăy chú trọng Thói quen v́ chúng h́nh thành Nhân cách,

 

Hăy chú trọng Nhân cách v́ nó h́nh thành Số mệnh,

Và Số mệnh của anh sẽ là Cuộc đời của anh.

… và …

 

"Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật."

-----------------------------------------------------

Chúa Giêsu, Ông Tổ Đạo Công giáo đă nói:

"Ta là Đường đi, là Sự Thật, và là Sự Sống" (Gioan 14,6)