1.Thiên Chúa đă cấm, tại sao người Công giáo thờ kính ảnh tượng?

Giáo huấn Giáo hội Công giáo về Tôn kính Ảnh tượng thế nào?

 

Hỏi:

Người Tin lành kết tội người Công giáo tôn thờ ảnh tượng phản lại luật Thiên Chúa đă cấm trong Cựu Ước: "Không được làm bất cứ h́nh tượng nào để tôn thờ dù trên trời, trên mặt đất hay dưới ḷng biển".

Xin cha giúp chúng con hiểu biết giáo huấn của Giáo Hội trong việc tôn kính ảnh tượng của Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.

(một người trẻ) 

 

Đáp:

*Đúng là Thiên Chúa cấm ngặt người Do thái dân riêng của Chúa tạc, vẽ ảnh tượng thw[n thánh để tôn kính như Chúa của Ḿnh. Chúa đă phạt dân Chúa khi họ đúc tượng con ḅ để tôn thờ, bởi v́ Chúa là Đấng linh thiêng, không có h́nh thể như con người, con vật, cây cối, đất đá.

*Sách Kinh thánh Đệ Nhị luật đă nói rơ điều cấm:"V́ ngươi đă không nh́n thấy một h́nh thể nào trong ngày Chúa nói với ngươi từ trong khối lửa ở núi Horeb, cho nên ngươi đừng để ḿnh bị suy đồi, đừng làm một h́nh ảnh nào, điêu khắc, tượng trưng cho bất cứ vật ǵ"  (Đnl 4,15-16)

*Nhưng lư do Giáo hội Công giáo cho phép tín hữu ḿnh tôn kính Ảnh tượng Chúa Giêsu v́: Con Thiên Chúa đă làm người, có cha mẹ là người Do thái. Đức Mẹ, Các Thánh đă sống thực trên trần.  Người Công giáo tôn kính ảnh tượng các Ngài là để  hướng ḷng lên các Ngài. 

*Cần giữ chừng mực về số lượng và sự cân xứng khi trưng bày các ảnh tượng (GL 1188).

*Ảnh tượng cũ đă làm phép khi bị rách nát không thể tôn kính xứng hợp th́ bỏ đi nơi nào cách tôn kính. (Đốt ảnh cũ nát, chôn tượng bể găy...)

*Ảnh tượng chưa làm phép (ảnh trong b́a sách, b́a báo...) không có giá trị như ảnh tượng đă làm phép, có thể bỏ đi, không cần áy náy.

*Ai chê mặc họ, chúng ta tôn kính Ảnh tượng, có mục đích rơ ràng:

Trong Nghi thức làm phép Ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ, Các thánh có ghi rơ: "Chúa không ngăn cấm chúng con dùng tượng ảnh các thánh của Chúa để kính nhớnoi gương các Ngài. Chúng con nài xin Chúa ban phép lành và thánh hóa (các) bức tượng (ảnh) này để kính nhớ (Trái Tim Chúa Giêsu , Đức Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, thánh...). Chớ ǵ nhờ sự tôn kính tượng (ảnh) các Ngài mà chúng con được ơn Chúa phù hộ đời này và được vinh phúc đời sau".

 

Thật là những chỉ thị rơ ràng để ta tự minh giải cho chính ḿnh và cho người không hiểu ư nghĩa sâu xa của Ảnh tượng ta tôn kính. (Có thể tham khảo Sách Xuất hành 20,4-5; Đệ nhị luật 4,15-16; Giáo lư GHCG các số 2129-2132)

 

Xin nêu một câu truyện chứng minh sự thánh thiêng của Ảnh tượng đă được "thánh hóa":

"Năm 325 hội Công đồng Nicea, có 300 giám mục, có cả vua Constantinô và thánh Athanasiô tới dự. Đang lúc hội, thánh Athanasiô kể truyện này:

Trong tỉnh Beyrouth nước Syria, có nhiều người Dothái sinh sống ở đấy. Có một người Công giáo thuê nhà gần phố họ, lập một bàn thờ và treo ảnh Chúa Giêsu rất đẹp.

Sau mấy năm buôn bán phát tài, người ấy thuê nhà lớn hơn ở phố khác. Khi dọn nhà đi, người ấy quên không đem theo ảnh Chúa về nhà mới. Ngày hôm sau có người Dothái đến ở nhà ấy. Khi vào nhà, thấy ảnh Chúa Giêsu treo ở đấy, hắn liền chửi bới Chúa Giêsu thậm tệ. Những người hàng xóm kéo lại rất đông. Chúng thấy ảnh Chúa Giêsu liền nổi giận và chửi rủa một lúc lâu, nhưng không phạm ǵ tới ảnh thánh. Bấy giờ có một thầy cả Dothái bảo chúng rằng:” Chúng ta hăy giày xéo ảnh này đi”. Mọi người đều ưng thuận, họ trèo lên bàn thờ kéo ảnh xuống, lấy chân đạp lên ảnh và khạc nhổ vào mặt Chúa Giêsu . Có người lấy roi đánh, có người lấy đinh đóng và lấy kim nhọn chọc nát cả mặt Chúa. Sau cùng, một người rút dao đâm vào cạnh sườn Chúa 2, 3 cái. Lạ thay! vừa rút dao ra liền có nước và máu chảy ra. Bấy giờ mọi người khiếp sợ không ai dám chửi nữa. Thầy cả Dothái nói rằng:” Nghe đâu máu Giêsu thiêng lắm, ta hăy hứng lấy để chữa bệnh”. Chúng liền hứng lấy, rồi đem ảnh và máu đă hứng được về nhà hội, kêu gọi bệnh nhân đến để chữa. Được tin mừng, tất cả những người có bệnh tật đều tới: kẻ bất toại, câm điếc, mù ḷa, bị quỉ ám và nhiều thứ bệnh khác đều kéo đến chật nhà hội. Thầy cả Dothái lấy máu và nước ấy mà bôi cho những người bệnh tật, khi bôi cho người nào, người ấy được khỏi ngay.

Thấy những  phép lạ rơ ràng ấy, chúng sợ và khóc lóc đấm ngực ăn năn tội. Mọi người già trẻ lớn bé đều sấp ḿnh xuống đất lạy ảnh Chúa Giêsu.  Họ đem ảnh Chúa và máu c̣n lại cho Đức giám mục. sau khi nghe biết mọi điều, đức giám mục tạ ơn Chúa và dạy đạo cho mọi người Dothái ở thành ấy. Ít tuần sau, họ  được lănh Bí tích Rửa tội, và giữ đạo sốt sáng vững vàng.

(Sách Tháng Trái Tim Chúa, Hiện tại xuất bản, Sài g̣n, 1969)

 

Bạn cứ yên tâm tôn kính Ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và Các thánh.

 

(Linh mục. Đoàn Quang, CMC  7/7/2013).